Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2023.04.15 0 0 1000

Az energiaimpulzus tenzorban ugyanis bizony nullák vannak az üres térrészeken.

A téridő görbületeiben "tárolt gravitációs energia" egyáltalán nem szerepel benne.

 

Ajaj. :(

 

Tehát az üres térrészeken az Einstein-egyenlet nem is igaz?

Az egyik oldalon semmi, a másik oldalon pedig egy közeli böhöm tömeg által keltett görbület.

Na de a nullát megszorozva a metrikával még mindig nullát kapunk.

 

Valahogy olyan ez, mint görbét illeszteni a mérési pontokra.

Oda illesztünk, ahol nem üres a tér. A többi helyen pedig extrapolálunk.

 

Nem lehet, hogy ez a görbületi energia akar lenni s sötét anyag?

Habár ahhoz túl kevés.

Még kb. négyszer annyi kellene.

Előzmény: construct (996)
szőrinszálán Creative Commons License 2023.04.15 0 0 999

„De ehhez feltételezni kell, hogy pont jó irányban ott volt egy másik galaxis. Amit akkor tehetnénk jogosan, ha a fénylő anyagsáv irányában nem csak egy galaxist látnánk, hanem  lenne mögötte egy másik, is.”

 

A két érintett galaxis között lehet annyira görbült a téridő, hogy ne kerüljenek egy vonalba? Vagy ahonnan a száguldó fekete lyuk meglépett, az a galaxis közben darabokra szakadt, és már nem tűnik egy galaxisnak.

Előzmény: construct (998)
construct Creative Commons License 2023.04.15 0 0 998

Én nem foglalkoztam ezzel részleteiben, így nem tudom neked leírni, hogy pontosan mi hogyan számít. Csak azt tudom, hogy nagyon bonyolult.

"átszáguldott egy útjába kerülő galaxison .  .  ."

Talán lehetséges ez is. De ehhez feltételezni kell, hogy pont jó irányban ott volt egy másik galaxis. Amit akkor tehetnénk jogosan, ha a fénylő anyagsáv irányában nem csak egy galaxist látnánk, hanem hanem lenne mögötte egy másik, is.

Előzmény: szőrinszálán (997)
szőrinszálán Creative Commons License 2023.04.15 0 0 997

„Azt is leírták: a parittyahatás!

Ez minden legalább 3 testet tartalmazó rendszerben előfordulhat.”

 

Rendben, oka a parittyahatás.

  1. Egy galaxis központi magja, a fekete lyuk, befog egy vele hasonló tömegű másik fekete lyukat. Vagy összeolvadnak, vagy a nagyobb kipenderíti a másikat.
  2. Egy galaxisban két fekete lyuk van Attraktor pozícióban. Bevonzanak egy harmadikat, majd kiparittyáznak egyet a galaxisból.
  3. Egy galaxisnak egy központi magja van, ami valamilyen variációs okból alulmarad a küzdelemben, és a többiek kilövik a galaxisból. Itt a méret, vagy az összefogás, a többség a lényeg?

Az nem lehetséges, hogy egy már galaxisát régen elhagyott fekete lyuk átszáguldott egy útjába kerülő galaxison, és anyagot húzott ki belőle csóva formályában?

Előzmény: construct (989)
construct Creative Commons License 2023.04.15 0 1 996

"A folytonossághoz pedig szükséges, hogy valami legyen a tenzorba írva a megfogható anyag határain túl is."

Melyik tenzorban?

Az energiaimpulzus tenzorban ugyanis bizony nullák vannak az üres térrészeken. A téridő görbületeiben "tárolt gravitációs energia" egyáltalán nem szerepel benne. A üres részeken csak egy bizonyos pszeudo-tenzor komponensei különbözhetnek nullától. Ez ugyan tenzornak látszik, de mégse tenzoriális mennyiség, ami úgy állítható elő, ha az egyenlet geometriai oldalának bizonyos tagjait átrendezzük az energia oldalra. Ám sehogy se lesz valódi tenzor, hiszen a vonatkoztatási rendszer megváltoztatásával az összes komponense egyszerre eltüntethető vagy kelthető. (A gravitációs energia nyomban eltűnik ha egy szabadon eső testhez kötjük a vonatkoztatási rendszerünket.) A "gravitációs energia" vagy "görbületi energia" tehát nem felel meg az energiával szemben támasztott hagyományos követelményeknek, ezért csak valamiféle pszeudoenergiának tekinthetjük. Tulajdonképpen semmi másra nem alkalmas, mint mesterségesen fenntartani a látszatot, hogy az áltrelben is mindig érvényes az energia megmaradása.

De ez csak azon az áron lehetséges, hogy ez a "gravitációs energia" nem invariáns, nem független a vonatkoztatási rendszertől. Így aztán nem is sokat ér, félrevezeti azt, aki óvatlanul bánik vele. Jobb inkább lenyelni a békát, és elengedni az energiamegmaradás általános érvényességének illúzióját.

 

Előzmény: Törölt nick (995)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.15 0 0 995

Egyébként meg ettől teljesen függetlenül a téridő görbületek energiát tárolnak.

 

Nem egészen függetlenül. Jogilag történelmi szükségszerűség. ;)

 

1. Nem tapasztalnánk gravitációt, ha csak ott görbülne a tér, ahol anyag van. De tapasztaljuk.

2. A folytonossághoz pedig szükséges, hogy valami legyen a tenzorba írva a megfogható anyag határain túl is.

Mint az közismert, majdnem elütötte egy autó, amikor Einstein átment az úton.

Előzmény: construct (992)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.15 0 0 994

Azért megpróbálhatnál kvalitatíve helyes tenzort felírni a nyaláb 1-1 pontjában.

Három megfigyelő szerint: álló, együtt mozgó, eltérő sebességgel mozgó.

 

A problémát számomra az okozza, hogy a nyaláb részecskéi mozognak.

Ha együtt mozgunk velük, egyszerűen tömeg van az adott helyen.

De ha nem mozgunk velük együtt, akkor a tömeg nincs ott, hanem energia és lendület áramot kell beírni.

 

Ezek szerint a gravitáció nem objektív, hanem a megfigyelő sebességétől függ?

Előzmény: construct (992)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.15 0 0 993

A hidrogén atom nem egy mini naprendszer. (Nincs kitéve szögesdrót.) Akárhány bolygót képes megtartani a gravitáció, nem fog kimerülni. Mondta egy híres ember.

De sajnos néhány csillagász nem csak bámulja az eget.

Ők úgy gondolják, hogy léteznek rezonáns bolygópályák.

Ha egy bolygó nem jó helyen van, vagy kirepül, vagy pedig spirálozik befelé.

Előzmény: construct (989)
construct Creative Commons License 2023.04.15 0 1 992

Ezt is nagyon sokszor elmondtam már!

A téridőt az energiatenzor nem csak lokálisan determinálja az Einstein egyenleten keresztül, hanem globálisan is a Riemann geometria Bianchi azonosságán keresztül.

Ez tulajdonképpen egy, az Einstein egyenlet megoldásaként adódó téridőkre (Riemann geometriákra) kirovott követelmény, ami (nagyon szofisztikáltan) előírja azok folytonos differenciálhatóságát. Tehát nem lehet bennük szakadás ott sem, ahol az energiatenzor komponenseinek függvényeiben szakadás mutatkozik.

 

Egyébként meg ettől teljesen függetlenül a téridő görbületek energiát tárolnak.

Előzmény: Törölt nick (988)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.15 0 0 991

Nem szükséges feltétlenül kívülről jönnie.

A bolygók például kidobálják az aszteroidákat,

ami egyébként két bolygó sorrendjének megcserőlődéséhez vezetett.

Előzmény: construct (989)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.15 0 0 990

Marhaságot írtam, összekevertem két dolgot. :(

 

A bolygók kilökdösik egymást egy csillag vonzásából, illetve bespiráloznak a csillagba. Parittya.

Ugyanez megtörténhet a struktúra magasabb szintjén. A csillagok kilökdöshetik egymást a galaxisból, miközben a maradék bespirálozik a galaxis központi objektumába. Lehetséges, hogy hasonló dolog megtörténhet a galaxisokkal is.

Előzmény: Törölt nick (987)
construct Creative Commons License 2023.04.15 0 1 989

"Mi lehet az oka, egy ilyen szökésnek?"

Azt is leírták: a parittyahatás!

Ez minden legalább 3 testet tartalmazó rendszerben előfordulhat. Pl. bolygórendszerekből kirepülhetnek bolygók egy beérkező bolygó hatására, kirepülhetnek holdak egy beérkező hold hatására. És galaxisokból kirepülhetnek csillagok egy beérkező csillag hatására, kirepülhetnek fekete lyukak egy beérkező hasonló tömegű objektum hatására. Abból a mélyen fekvő (matematikai) okból, hogy a gravitációsan összetartott három-test rendszerek differenciálegyenlet rendszerei gyakran adnak instabil megoldásokat, tehát az ilyenek hajlamosak kaotikus mozgásokat. Ezt a dolgot az ember gyakran tudatosan ki is használja, vagyis űrszondákat  parittyáztat ki vele kevés energiabefektetéssel a Naprendszer távolabbi bolygói és külső tartományai felé.

 

 

Előzmény: szőrinszálán (985)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.15 0 0 988

Ráadásul nem elegendő a tenzort felírni a részecskeáramlás két pontjában.

Mi van közöttük?

Gravitációs vonzást nem tapasztalnánk, ha a téridő csak ott görbülne, ahol anyag van,

viszont köztük tökéletesen sima Minkowski metrika lenne.

 

Hogyan?

Ahol nincs anyag - két tömeges objektum között -, ott akkor mitől görbül a téridő?

Energia van a görbületben is?

Előzmény: Törölt nick (986)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.15 0 0 987

Bizonyos esetekben a bolygók kidobálják egymást a galaxisból, a többiek pedig bespiráloznak a centrumba.

Előzmény: szőrinszálán (985)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.15 0 0 986

Számolgassunk. Ezt a táblázatot kellene kitölteni:

Azt persze nem értem, hogy miért alsóindexes. :(

Merugye alsó index a bázisvektorokat jelöli.

 

Tehát vegyünk két pontot, amelyen keresztül mennek a nyalábok.

Az egyszerűség kedvéért vegyünk töltés nélküli részecskéket.

Nézhetjük az együttmozgó movatokztatási rendszerben: ott a tömeg, szlussz-passz.

Aztán nézhetjük az álló vonatkoztatási rendszerből. Ott az energia és a lendület áramlik, lassan. Eltűnik a tömeg?

És persze nézhetjük az előbbi két esethez képest köztes sebességgel mozogva is.

 

 

 

 

szőrinszálán Creative Commons License 2023.04.15 0 0 985

"Szerintem ez egy nagyon korrekt és világos híradás, egy rendkívül érdekes megfigyelésről."

 

Éppen a regdkívülése lepett meg annyira. Mi lehet az oka, egy ilyen "szökésnek"?

Előzmény: construct (984)
construct Creative Commons License 2023.04.15 0 1 984

"https://www.origo.hu/tudomany/20230412-megdobbento-bizonyitekot-talaltak-egy-az-intergalaktikus-terben-koborlo-fekete-lyukrol.html?utm_source=origo.hu&utm_medium=referral&utm_campaign=ott_a_09_n

 

Már szökevény fly-t is találtak. Mi jöhet még ez után? Fly üldözés?"

 

Szerintem ez egy nagyon korrekt és világos híradás, egy rendkívül érdekes megfigyelésről. Bár ilyen volna a hírportálok tudományos híreinek nagyobb része.

Előzmény: szőrinszálán (965)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.15 -1 0 983

Emil, am ill. ;)

 

A mennyiségeket a mérésükkel definiálják? Mennyi egy Amper?

Bajban lennék, ha amperméréssel kellene foglalkoznom. Hol vennél etalont?

Nem olyan könnyű két szál drót között erőt mérni. :(

 

Az érdekesség kedvéért nézzünk néhány példát.

Egymással párhuzamosan két elektronsugár, egyirányban.

A vezeték nyugvó vonatkoztatási rendszerében, az elektronokkal együtt mozgó megfigyelő vonatkoztatási rendszerében. És persze egy tetszőleges sebességű megfigyelő szerint is. Írjuk fel a tenzort két pontban, amelyeken az elektronsugár áthalad.

 

Aztán elektronok helyett vegyünk ezüst atomokat.

Majd vegyünk két egyenes vezetőt.

Végül pedig két csavart érpárt, ahol a drótszálak egymástól el vannak szigetelve.

 

Ki lehet dumálni. De számolni is tud valaki?

Előzmény: jogértelmező (974)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.14 -1 0 982

Tehát ha elszáguld mellettünk egy nagy tömegű égitest, számunkra az csak egy gravitációs hullám.

Ami állítólag úgy gyurmázza át a téridőt, hogy közben energiát nem sugároz ki.

Viszont minket odébb fog taszajtani. Parittya. Az űrhajók így vesznek el egy kis energiát a bolygótól.

Sőt, még a Hold is.

Az üres téridőt úgy gyurmázza át, de nem a töltött csokoládét.

 

Viszont ha ezt a gravitációs hullámot bezárjuk egy dobozba, az már egy ott lévő tömeg.

Ami gravitál is.

Előzmény: construct (981)
construct Creative Commons License 2023.04.14 0 0 981
Előzmény: Törölt nick (979)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.14 0 0 980

Az akkréciós korongnak semmi köze az eseményhorizont hőmérsékletéhez.

 

 

Egyébként nem mindegy, hogy a központi égitest és a korong egyirányba forog vagy ellenkezőleg.

Találtak olyan égitesteket, ahol a korong a horizont alá behatol és látható.

 

 

Amit felírtam, az a kvantummechanika és az áltrel két lehetséges egyesítése.

A gyatrábbik változatban az elemi részecskét a hely várható értékénél írjuk be a tenzorba.

Közelebb állhat a valósághoz, ha inkább a valószínűségek szuperpozicióját vesszük.

Dgy szerint az áltrel és a kvantummechanika azért nem egyesíthető, mert más formalizmust használnak.

Számomra nem tűnik lehetetlennek valószínűségekkel súlyozott értékek összegzését beírni a megfelelő négyzetekbe.

Előzmény: sr1 (976)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.14 -2 0 979

Hiszen az általános relativitáselmélet szerint gravitációt nem is a tömegek okozzák

 

Hanem a gyorsulás?

 

Gyökeresen más és sokkal bonyolultabb jelenség viszont, ha gyorsítjuk az elektronokat, s ezért változik a sebességük.

 

Meggondolatlan gondolatkísérlet:

Legyen a gyorsuló liftben egy feltöltött elektroszkóp. que mon cul poise

Na de ez egy olyan gravitáció imitáció, ahol a kötél súlyát nem érzi az ág.

 

Attól viszont szemernyit se nő a testek, például az elektronok energiája, hogy egyik vagy másik vonatkoztatási rendszerben írjuk le a mozgásukat.

 

Ha én gyorsítom, attól nagyobb lesz az energiája.

De ha eleve gyoes volt hozzám képest, az nem számít.

Inas eltűnt, zsebe ott maradt?

 

Rendbe kellene ezt tenni.

Kezdjük azzal, amit Teller Ede mondott: Baj van a nitrogénnel. Mert rezeghet is.

Ráadásul a rezgéshez két szabadsági fok járna. De a nitrogén ezt az energiát nem veszi fel.

Viszont nagyobb hőmérsékleten mégis felveszi. Hát mi van itt?

 

Úgy tudjuk, hogy a proton tömegének csak 2%-át adja a Higgs-mező.

A többi a (belső) mozgási energiából jön.

De ez is csak akkor számít, ha a részecskék be vannak zárva.

Egy dobozba zárt részecske mozgási energiája tömeg, a szabad részecskénél pedig nem az.

 

Csak én nem értem?

Előzmény: construct (978)
construct Creative Commons License 2023.04.14 0 0 978

"Vegyünk két elektronsugarat, melyekben az elektronok sebessége jóval kisebb c-nél. A sugarak taszítják egymást. Növeljük a sebességüket c közelire! Ha igaz volna, hogy ezáltal megnöveltük az elektronok gravitáló tömegét, akkor a sugarak egymás felé tolódását észlelnénk."

 

A probléma teljesen független attól, hogy használjuk e a "mozgási tömeg" fogalmát, másként mondva a "relativisztikus tömegnövekedés" elgondolását, vagy sem. És attól is, hogy ezt a mozgási tömeget csak a gyorsítással szembeni tehetetlenség mértékének képzeljük-e vagy azt mondjuk, hogy gravitáció forrása is.

Hiszen az általános relativitáselmélet szerint gravitációt nem is a tömegek okozzák, hanem az energia minden formája (s a nyugalmi tömeg csak akkor domináns, ha a többi energiaforma elhanyagolható hozzá képest). Sőt még az energiaáramok, az impulzusok, meg az impulzusáramok is gravitációt okoznak. Minden, ami benne van az energiaimpulzus tenzorban. Így aztán teljesen mindegy, hogy elnevezzük-e mozgási tömegnek, vagy sem azt, amit mozgó testek teljes "E" energiájából az "m=E/c2" képlettel kiszámolhatunk. A fizikusok szerint jobb, ha a tömeg fogalmát megtartjuk a nyugalmi tömeg számára, mert az "E" "energia" megnevezése mellett felesleges az "E/c2"-re külön "mozgási tömeg" megnevezést használni, hisz a kettő csupán a "c2" univerzális állandóban különbözik. Olyan ez, mintha külön néven emlegetnénk, a joule-ban és az elektronvoltban mért energiát.

 

Attól viszont szemernyit se nő a testek, például az elektronok energiája, hogy egyik vagy másik vonatkoztatási rendszerben írjuk le a mozgásukat. Tehát ha jogértelmező nem fogalmazott volna kifejezetten úgy, hogy "növeljük a sebességüket", hanem egyszerűen csak kis sebességű meg nagy sebességű elektronsugarakról beszélt volna, akkor nem állíthatnánk, hogy a nagy sebességűeknek nagyobb az energiája, ezért azt sem, hogy erősebb közöttük a gravitáció. Hiszen pusztán a sebesség nem is maguknak a testeknek tulajdonsága, hanem az adott test és az adott vonatkoztatási rendszer közös relatív tulajdonsága. Bármelyik elektronsugárról elmondhatjuk, hogy a sebessége közel van a fénysebességhez, és ugyanakkor azt is, hogy nagyon lassú vagy éppen áll. Attól függ, mi a vonatkoztatási rendszer. Pusztán a vonatkoztatási rendszermegválasztásától pedig aligha fognak egymás felé közelíteni.

 

Gyökeresen más és sokkal bonyolultabb jelenség viszont, ha gyorsítjuk az elektronokat, s ezért változik a sebességük. Nagyon nehéz már csak azt is kiszámolni, hogy milyen téridőt észlel maga körül mondjuk egy állandó erővel gyorsított test (megszemélyesítve egy bekapcsolt hajtóművel repülő űrhajó utasa). Mi az a téridő aminek a geodetikusait követik a szabadon eső tárgyak?

Az áltrelben ugyanis ebben a geodetikus mozgásban valósul meg a gravitáció.

De a nem szabadon eső elektronok mozgásának egész kinematikája és az őket gyorsító elektromágneses kölcsönhatások egész dinamikája is ebben téridőben vannak értelmezve. Jelenleg ez a szituáció távolról nincs részletesen kidolgozva, itt már nem is csak egy statikus görbült téridő háttérben kell tárgyalni az elektrodinamikát, de a gyorsítással állandóan változik maga a téridő háttér is (maguk az elektronsugarak gyűrik fel), sőt az erősen görbült téridő még vissza is hat, azaz gerjeszti is az elektron-pozitron kvantummezőt . . .  Olyan különleges kvantum-elektrodinamikai bonyodalmak léphetnek fel, mint az Unruh-effektus, de lehet, hogy léteznek ezzel analóg kvantumgravitációs effektusok is. Olyanfélék, amelyeknek eddig csak egyetlen példáját ismerjük valamennyire a Hawking-sugárzásban.

Majd ha lesz egy univerzálisan használható kvantumgravitációs elméletünk, abban ki fogjuk tudni számolni jogértelmező gyorsított elektronsugarainak pályáit. De azt nem hiszem, hogy függetlenek lennének a gyorsításuktól.

Előzmény: jogértelmező (960)
szőrinszálán Creative Commons License 2023.04.14 0 0 977

"Egy több millió K hőmérsékletre felhevült anyag sugárzásához (plazma), mi köze egy 10-x K hőmérsékleti sugárzáshoz? Csak annyi, hogy mindkettő hősugárzás."

 

Annyi közük van egymáshoz, hogy a melegebb "halad" a hidegebb, vagyis a végtelen felé. A háttérszgárzás 2,7 K egy egyensúlyi hőmérséklet?

Előzmény: sr1 (976)
sr1 Creative Commons License 2023.04.14 0 1 976

Félrebeszélsz.

Mi köze az egésznek a kvantumfizikához?

Számold a fly hőmérsékletét a beírt képleteiddel. 

 

Kevered a dolgokat. 

 

Az akkreditációs korongból származó részecskék nagyon erős sugárzást bocsájtanak ki, mert irtózatos sebességgel pörögnek a eseményhorizontón kívül.

Egy nagyon messze álló megfigyelő ezt látja vöröseltolódással, mert az nagy sebességgel halad és nagyon messze is van. Hubbel fedezte fel a kozmikus vöröseltolódást. 

 

Hawkins egy olyan világba írta le az egyenleteket, aminek nagyon kicsi az anyagsűrűsége, mert annyira kitágult.

Nincs ott már sem  akkreditációs korong, sem csillag, sem bolygók.

 

Egy több millió K hőmérsékletre felhevült anyag sugárzásához (plazma), mi köze egy 10-x K hőmérsékleti sugárzáshoz? Csak annyi, hogy mindkettő hősugárzás.

 

 

 

 

  

Előzmény: Törölt nick (972)
szőrinszálán Creative Commons License 2023.04.14 0 0 975

Azt írja a cikk, hogy a galaxis magja kirepült, és magával húz egy anyagcsóvát, amiből "útközben" csillagok keletkeznek. Hogy mik vannak? :)

 

"A hosszú és fényes gázcsóva egy fekete lyukat követ, amely a becslések szerint a Nap tömegének 20 milliószorosa, és mintegy 5,6 millió km/h-val, vagyis a hangsebesség nagyjából 4500-szorosával távolodik az anyagalaxisától."

 

Előzmény: Törölt nick (973)
jogértelmező Creative Commons License 2023.04.14 0 0 974

" Erről beszélek. A "nem érvényes" bizonyítása hiányzik."

 

Hraskó Péter professszor - Einstein levezetésére hivatkozva - kifejti a weboldalán, hogy mire vonatkozik az E=mcc.

Előzmény: pk1 (958)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.14 0 0 973

Megszökött, vagy csak felfalta a saját csillagvárosát?

Előzmény: szőrinszálán (965)
Törölt nick Creative Commons License 2023.04.14 0 0 972

Dgy szerint  (aki tanulmányozta és megértette mindkét modellt)

 

1. Girbe-gurba téridőben lehet számolni kvantummechanikát.

2. A hivatalos vélemény szerint a kvantum egyenleteket nem tudják behelyettesíteni az áltrelbe. :(

 

A klasszikus közelítés, hogy vesszük a hely operátoros szendvicset és azon a helyen a részecske tömegét beírjuk az energia tenzorba:

<x> = <ψ|x|ψ>

T(<x>) = T(<ψ|x|ψ>)

T00 = m

Könnyen belátható, hogy ez csak közelítés, de megtehető.

 

Pontosabb eredményt kapunk, ha a részecske tömegét nem egészében, hanem a valószínűségével arányosan vesszük.

T00(x) = m <ψ(x)|ψ(x)>

Ebben semmiféle matematikai bonyodalom nincs.

 

A komplikáció ott kezdődik, hogy a metrika függ az energia tenzortól.

Előzmény: sr1 (950)
jogértelmező Creative Commons License 2023.04.14 0 0 971

" a párhuzamos egyenáramok között vonzás van."

 

Ha vezetékekben folynak, akkor igen. Ha viszont szabadelektronok alkotják őket, akkor egymáshoz képest állnak, tehát a kölcsönhatás taszító, sztatikus,

Előzmény: Törölt nick (967)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!