Keresés

Részletes keresés

Cloud Atlas Creative Commons License 2013.09.27 0 0 276

 

Négyféle mohó vágy van: az érzéki gyönyörök utáni mohó vágy, a vélemény utáni mohó vágy, a szabály és rítus utáni mohó vágy és az "én" elmélete utáni mohó vágy.

 

Buddha

Yodeah Creative Commons License 2013.09.25 0 0 275

Cloud Atlas Creative Commons License 2013.09.25 0 0 274

 

Lelked békéje

Lin-csi kolostorában egy reggel így szólt az apáthoz ifjú tanítványa, Jen-csao szerzetes.
- Mester! Éppen kerek egy évet töltöttem kolostorodban. Részt vettem foglalkozásokon, szorgalmasan dolgoztam, számos alkalommal vonultam vissza meditációra. Lelkem nyugalmát mégsem lelem. Most tehát elmegyek!
- Járj szerencsével, Jen-csao! - válaszolta hűvösen Lin-csi, s otthagyta a szerzetest.
Jen-csao megsértődött.
- Várj, Mester! Meg se kérded, hová megyek?
- Mindegy neked, hogy merre mész, Jen-csao! Lelked békéjét úgysem leled.
- Azt mondtad egy éve, hogy itt nálad meglelem. Egész éven át nem kíméltem magam, minden percem ezért áldoztam. Ennyi erőfeszítés nem lehet hiábavaló! Rossz mesterem voltál, Lin-csi - panaszolta az ifjú, majd végtelen szomorúsággal hozzátette: Lelkem békéje távolabb van tőlem, mint valaha. Félek, ezután már valóban sehol nem lelem.
- Egyszer, még ifjú szerzetesként, lent délen, a hegyek között többször is találkoztam egy öreg paraszttal - fogott példázatba a Mester, hogy megvigasztalja a tanítványát. - Ez az öreg paraszt mindig ugyanazon az úton járt meglátogatni a gyerekeit a hegy túlsó oldalán. És akárhányszor találkoztam vele, mindig egy marék földet vitt a zsebkendőjében. Egyszer aztán megkérdeztem tőle, hová viszi a földet.
- A családunk egyik fele a hegy túlsó oldalán él, a másik fele meg ideát. Nehéz átmásznunk a meredélyen, amikor meglátogatjuk egymást. Ezért odébb hordjuk innen ezt a hegyet.
- Azt mondtam neki: Öreg, ez a hegy nagyon nagy. Nem tudjátok elhordani. Hogy képzelitek?
- Minden úton mindegyikünk elvisz a hegyből egy marékkal. Az itteniek is meg az ottaniak is, és majd az unokáink is. A hegy egyre kisebb lesz, mi pedig egyre közelebb kerülünk egymáshoz - felelte az öreg.
- Jen-csao - emelte fel a tekintetét az ifjúra a Mester - te is így kerülhetsz közelebb a lelked békéjéhez. Csakis így. Ne legyen a munkádban erőfeszítés. Ne siess! Ne kapkodj! S meglásd, elhordjuk a hegyet, észre sem veszed - szólt a tanítványához Lin-csi apát egy reggel, kolostorában, a Huo-to folyó partján.

Cloud Atlas Creative Commons License 2013.09.21 0 0 273

Éos_ Creative Commons License 2013.09.21 0 0 272

 

A csészemosás

Egy szerzetes így szólt Joshu mesterhez:
- Most érkeztem a kolostorba, mi a tanításod lényege?
- Ettél már? - kérdezte Joshu.
- Igen.
- Akkor mosd el az evőcsészédet.
A szerzetes feleszmélt.

 

Zen

 

Szabó János kommentárja:
A mindennapi élet, a Zen ugyanaz; természetes és következetes. A dolgok egymást követik, a történés egyszerű és közvetlen.
Bonyodalmak a képzelgésből, a spekulációból fakadnak.

Éos_ Creative Commons License 2013.09.21 0 0 271

 

Nansen kunyhója

Nansen még a kis hegyi kunyhójában élt, amikor betévedt hozzá egy ismeretlen szerzetes. Éppen dolgozni indult, ezért így szólt a vendéghez:
- Érezd otthon magad! Főzzél valami kedvedre való ebédet, és hozz nekem is belőle.
Mikor besötétedett, Nansen fáradtan, éhesen tért vissza a munkából. Az ismeretlen főzött ugyan, de meg is ette, majd összetörte az edényeket és kiborítgatta az élelmiszereket. Aztán lefeküdt és jóízűen elaludt. A kimerült Nansen melléfeküdt az ágyra, ekkor azonban az idegen szerzetes felkelt és szó nélkül távozott.
Évekkel később, amikor Nansen elmesélte tanítványainak a történetet, hozzáfűzte:
- Kiváló szerzetes volt! Még ma is szívesen látnám.

 

Zen

 

Szabó János kommentárja:
A Zen szerzetesek egyszerű, nyugodt, szabad életet élnek.
Nem szabad az, aki ragaszkodik a szabadsághoz.
Anélkül, hogy tudnánk róla, könnyen rabjai lehetünk a "jóság" valamilyen formájának, de a meditációnak, a Nirvánának is.
Az idegen főzött, evett, aludt, úgy mint a saját kunyhójában; formaságok, igények nélkül.
Az egész világ az övé volt.
Az edényeket pedig, - a meditáció, a Nirvána, a visszavonultság edényeit, - darabokra törte.
Nansen megértette a nem-ragaszkodást és soha nem felejtette el a szerzetes látogatását.

Éos_ Creative Commons License 2013.09.21 0 0 270

 

Kő Buddha

Likuko azt kérdezte Nansen mestertől:
- A házamban lakik egy kő. Buddhát szeretnék faragni belőle. Képes vagyok rá?
- Igen, képes vagy rá.
- Tényleg az vagyok? - hitetlenkedett Likuko.
- Nem, nem vagy rá képes. - válaszolt a Mester.

Zen

 

Szabó János kommentárja:

A kő, Likuko saját maga. Azt kérdezi a Mestertől, hogy Buddhává válhat-e. Nansen gondolkodás nélkül igent mond, de Likuko kételkedik. Ekkor a Mester az ellenkezőjét mondja.
A Zen nem gondolkodás, hanem cselekvés; nem elmélet, hanem tett.

Éos_ Creative Commons License 2013.09.21 0 0 269

 

Visszatérés a köznapi világba

Kegon mestertől azt kérdezte egy szerzetes:
- Hogyan tér vissza a köznapi világba az, aki megvilágosodott?
- A széttört tükör nem ad többé képet, a lehullott virág nem tér vissza a szárára.

 

Zen

 

Szabó János kommentárja:
A Zenben nincs "ha" vagy "de". A Zen a teljes élet, itt és most.
Sokan élnek a "ha" világban, azon gondolkodva, mi lesz majd, "ha megsérülök", "ha nem lesz kész", "ha meghalok", stb.
A "ha" emberek mindig mentegetik magukat a "de" világban,
"Szerettem volna megcsinálni, de", "szeretnélek látni, de" stb.
A szerzetes saját "ha" világában tévelyeg.
Törekedjen, s megtudja a választ!

- Szabó János magyarázatával -

Mirabilis Creative Commons License 2013.09.20 0 0 268

 

Ha az okos a bölcs mellett csupán egy percet tölt is el,
megérzi az igazságot, mint a leves ízét a nyelv.

 

Dhammapada

Mirabilis Creative Commons License 2013.09.20 0 0 267

 

Hiába tölti bölcs mellett a balga egész életét,
nem érzi az igazságot, mint leves ízét a kanál.

 

Dhammapada

Mirabilis Creative Commons License 2013.09.20 0 0 266

 

Ha a balga tudja, hogy buta, legalább ennyi esze van.
De ha bölcsnek hiszi magát, akkor már igazán bolond.

 

Dhammapada

Mirabilis Creative Commons License 2013.09.20 0 0 265

 

Ha útitársul nem talál olyat, vagy jobbat, mint maga,
haladjon útján egyedül; a balga társnak nem való.

 

Dhammapada

 

 

Mert-ekert Creative Commons License 2013.09.19 0 0 264

 

Aki csak magára gondol, annak problémái vannak, aki azonban másokra, annak izgalmas feladatai.

 

Ole Nydahl

Koit Creative Commons License 2013.09.19 0 0 263

Cloud Atlas Creative Commons License 2013.09.18 0 0 262

 

A régi énem a Természetben nem létezik; nincs hova mennie holtan, maga a semmi.

 

 

William Wray

(fordította Gálvölgyi Judit)

Cloud Atlas Creative Commons License 2013.09.18 0 0 261

 

Az elme, amely másutt kutatja a Buddhát, balga a balgaság közepén.

 

 

William Wray

(fordította Gálvölgyi Judit)

Cloud Atlas Creative Commons License 2013.09.18 0 0 260

 

Tavasszal a sok száz virág, ősszel a Hold, nyáron a hűs szellő, télen a hó: minden évszak jó neked, ha elmédben nincs tunya gondolat.

 

 

William Wray

(fordította Gálvölgyi Judit)

Cloud Atlas Creative Commons License 2013.09.16 0 0 259

 

Két alapelv

 

A vándor eljutott egy völgybe, ahol egy öregembert talált, aki éppen kis mandulafákat ültetett. A vándor tudta, hogy a mandulafának sok-sok évre van szüksége ahhoz, hogy termést hozzon, ezért megjegyezte:

 - Túl öreg vagy már ahhoz, hogy élvezd ennek a fának a termését!

 Az öregember ránézett, s így felelt:

 - Tudod, két alapelvem van. Az egyik: örökké fogok élni. A másik: még ma meghalok.

 

(Zen tanmese)

Mirabilis Creative Commons License 2013.09.16 0 0 258

 

Mindez, amivé lettünk, következménye annak, amit valaha gondoltunk.

 

Dhammapada

Cloud Atlas Creative Commons License 2013.09.14 0 0 257

 

Egyszer egy skorpió érkezett a folyóhoz. Mivel nem tudott úszni, megkérdezte a teknősbékát, nem vinné-e át a túlsó partra. A teknős nem vállalta, azzal indokolva:
- A folyó közepén megszúrsz, és meghalok.
A skorpió erre azt válaszolta:
- Ha te elmerülsz, én is megfulladok, több eszem van annál, minthogy megszúrjalak.
A teknőst ez meggyőzte, és elindult úszva a skorpióval a folyóba. Ahogy a közepére értek, a skorpió megszúrta a teknőst. A teknős haldokolva megkérdezte:
- Mégis miért tetted? Most mindketten meghalunk!
- Mert én ilyen vagyok, ilyen az én természetem.

Előzmény: Spanish Eyes (244)
Violoncello Creative Commons License 2013.09.14 0 0 256

 

„Mindig emlékezzünk arra az ígéretünkre, hogy a testünket, a beszédünket és a tudatunkat mások javára használjuk. Tudva azt, hogy minden lény javára dolgozunk, tartsuk meg ígéreteinket, győzzük le belső nehézségeinket és folytassuk kitartóan a gyakorlást.”


Lama Gendün Rinpoche

Padavanna Creative Commons License 2013.09.12 0 0 255

 

Virágban-álló
fát nézve is Buddha az,
kivel társalogsz.

 

(Baso - fordította Fodor Ákos)

Padavanna Creative Commons License 2013.09.12 0 0 254

 

Hegyi ösvényen
illatok sötétjébe
hasít a hajnal.

 

(Baso - fordította Fodor Ákos)

Padavanna Creative Commons License 2013.09.12 0 0 253

 

Szívednek terhét
s röptét bízva bízd rá egy
lenge fűz-ágra.

 

(Baso - fordította Fodor Ákos)

Éos_ Creative Commons License 2013.09.11 0 0 252

 

Nyisd ki a saját kincsesládádat

Daiju meglátogatta Baso mestert Kínában. A Mester azt kérdezte:
- Mit látsz magad előtt?
- Magát a megvilágosodást. - válaszolt Daiju.
- Saját kincsesládád van, miért kívül kutatsz?
- Hol van az én kincsesládám?
- Aki kérdez, az a kincsesláda! - mondta a Mester.
Ekkor Daiju megvilágosodott.

A mi anyagias világunkban könnyen úgy tűnhet, hogy a szabadság és a boldogság a pénztől, vagy más külső tényezőktől függ.
A Zen pontosan az ellenkezőjét tanítja: Mindent magunkban találunk meg.
A belső érték, - a Buddha-természet, - mindig friss, élő, határtalan.

Éos_ Creative Commons License 2013.09.11 0 0 251

 

Belső kultúra

Daiji azt mondta tanítványainak:
- Testvérek! Jobb egy lépéssel mélyebbre jutni a Dharmában, mint tíz lépésnyit szétszórni belőle. Többet ér egy arasznyi belső kultúra, mint tíz arasznyiról prédikálni.
- Arról prédikálok, amit nem tudok csinálni;
Azt csinálom, amiről nem tudok prédikálni. - fűzte hozzá Tozan mester.

Egyetlen jó cselekedet többet ér, mint száz csodálatos szó. Míg Daiji a tett fontosságát hangsúlyozza, Tozan szerint a beszéd is, a tett is fontos, de nem egyenlő mértékben.

Cloud Atlas Creative Commons License 2013.09.09 0 0 250

 

"Emlékezz, hogy az a legjobb kapcsolat, amelyben az egymás iránti szeretetetek meghaladja az egymással szembeni érdekeiteket!"

 

Őszentsége a Dalai Láma

Cloud Atlas Creative Commons License 2013.09.09 0 0 249

 

"Minden ember legfontosabb és legalapvetőbb aspektusa -- fajra, hitvallásra, ideológiára, politikai blokkra és gazdasági fejlettségre való tekintet nélkül -- a közös emberségük: az a tény, hogy mindenki, legyen bár öreg vagy fiatal, gazdag vagy szegény, képzett vagy iskolázatlan, férfi vagy nő, egyformán emberi lény. Ez a közös emberségünk az, ami igazán számít; ebből fakad közös törekvésünk a boldogságra és a szenvedés elkerülésére, illetve ebből vezethető le a mindannyiunkat megillető alapvető jog e célok megvalósítására."

Őszentsége a Dalai Láma

Mirabilis Creative Commons License 2013.09.09 0 0 248

 

A múltat meg lehet változtatni, hogyha teljesen a jelenben élsz.

 

Zen

Rongymacska Creative Commons License 2013.09.08 0 0 247

Élj örömben, szeretetben még a gyűlölködők közt is.
Élj örömben, egészségben még a bánatosok közt is.
Élj örömben, békében még a nyugtalanok közt is.
Élj örömben, birtoklás nélkül, akár a fénylő nagyok.
A győztes gyűlöletet vet, mert a vesztesek szenvednek.
Engedd el a győzelmet és a verességet, találj rá az örömre.

Buddha

 

 

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!