Keresés

Részletes keresés

Furnicator_2 Creative Commons License 2019.09.13 -10 0 9624

A németek elveszítették a háborút és kénytelenek voltak átadni területük jelentős részét Lengyelországnak.

Előzmény: Mantis Screamer (9623)
Mantis Screamer Creative Commons License 2019.09.13 0 0 9623

És mi lett a garanciával ?

Előzmény: Furnicator_2 (9621)
otranto Creative Commons License 2019.09.12 0 1 9622

Mielőtt teljesen elalélnál Anglia lovagiasságán, nem árt ha tudod, hogy a londoni kabinet 1914. július 29-i ülésén az a döntés született, hogy ha általános háború lesz és a németek Belgium legdélibb csücskén hatolnak be Franciaországba, akkor azt nem tekintik casus bellinek 1831-es szerződés ide vagy oda. Még augusztus 2-án is az volt az Asquith kormány álláspontja, hogy ha a németek átmasíroznak Belgium déli részén, de nem veszélyeztetik a brit szempontból létfontosságú Schelde torkolatvidékét és Antwerpent, az nem háborús ok Anglia számára. szóval a jó öreg Angliát ebben az esetben is csak saját érdekeik vezették, nem holmi szerződések.

Előzmény: Furnicator_2 (9619)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.09.12 -10 0 9621

1939. március 29-én Nagy-Britannia garanciát vállalt Lengyelország nyugati határainak védelmére.

 

A náci agresszió miatt Nagy-Britannia először ultimátumot adott Németországnak, majd utána hadat is üzent Németországnak.

Előzmény: egy hazafi (9620)
egy hazafi Creative Commons License 2019.09.12 0 0 9620

Milyen segítséget nyújtott a lengyeleknek Anglia?

Előzmény: Furnicator_2 (9619)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.09.12 -10 0 9619

Angliában megvan az a "rossz" szokás, hogy betartja a szerződéseit. 1914-ben Belgiumot, 1939-ben Lengyelországot támadták meg a németek, Anglia segítséget nyújtott nekik.

Előzmény: Mantis Screamer (9617)
otranto Creative Commons License 2019.09.12 0 1 9618

Tévedsz.

 

Oroszország volt az amely mindenáron fegyveres konfliktust akart, hogy leszámoljon Németországgal és a Monachiával. Ha nem avatkozik közbe, akkor a szerbek tartják magukat eredeti döntésükhöz és az ultimátum elfogadásával békés úton rendeződik a konfliktus. De az oroszok mindenáron háborúzni akartak. Nem véletlen, hogy rögtön harciasan léptek fel és elkezdtek mozgósítani. először a hatalmak között.

 

Arról valahogy mindig szemérmesen hallgatsz, hogy a dolog ott kezdődött, hogy a szerb titkosszolgálat hathatós segítségével megölték a trónörököst. Ez vezetett az ultimátumhoz, ami egyébként békés úton rendezte volna a helyzetet ha az oroszok nem lépnek közbe.

Előzmény: Furnicator_2 (9616)
Mantis Screamer Creative Commons License 2019.09.12 0 0 9617

Ja.... És ha Anglia nem üzen hadat Németországnak 1914-ben és 1939-ben nincs egy világháború sem és tán még mindig szuperhatalom lennének.

Előzmény: Furnicator_2 (9616)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.09.12 -11 0 9616

Németország és a Monarchia.

Nem kellett volna megtámadni Szerbiát, nem kellett volna hadat üzenni Oroszországnak.

Előzmény: otranto (9615)
otranto Creative Commons License 2019.09.11 0 1 9615

Ki szélesítette ki úgy a konfliktust, hogy a békés megoldás helyébe a háború lépett?

Előzmény: Furnicator_2 (9614)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.09.11 -11 0 9614

Ki üzent hadat?

Előzmény: otranto (9613)
otranto Creative Commons License 2019.09.11 0 1 9613

Miután többszöri követelésre az oroszok nem állították le a mozgósítást.

Az oroszok is megtehették volna, hogy engedik a békés megoldást, de ők mindenáron háborút akartak.

 

 

Előzmény: Furnicator_2 (9612)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.09.11 -11 0 9612

A Monarchia is megtehette volna, hogy csak mozgósít, de nem, neki hadat kellett üzenni Oroszországnak.

Előzmény: otranto (9609)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.09.11 -11 0 9611

A Szovjetunió is úgy járt.

Előzmény: otranto (9610)
otranto Creative Commons License 2019.09.11 0 2 9610

Hát igen, a cári Oroszország legalább akkorát bukott a háború kirobbantásával, mint a vesztesek.

Azt pedig a történelem bebizonyította, hogy a Párizs környéki békékben összetákolt soknemzetiségű utódállamok (Csehszlovákia, Jugoszlávia) csak ideig-óráig voltak életképesek.

Előzmény: verkli 15 (9605)
otranto Creative Commons License 2019.09.11 0 1 9609

Ne felejtsd el, hogy Oroszország volt az amelyik először mozgósított Németország és a Monarchia ellen, és azt többszöri követelésre sem volt hajlandó leállítani. Azt se felejtsd el, hogy Oroszország fellépésére utasította el Szerbia azt az ultimátumot, amit egyszer már elfogadott, és ezzel szélesedett ki a konfliktus. Az oroszok esélyt sem adtak a konfliktus békés rendezésének. De a kedvedért itt van újra egy kis kronológia.

 

Június 28. A szerb titkosszolgálat hathatós közreműködésével boszniai szerbek meggyilkolják Ferenc Ferdinánd trónörököst.

Július 5. Berlin támogatásáról biztosítja a Monarchiát.

Július 7. Szazanov orosz külügyminiszter jelezi az orosz külképviseleteknek, hogy Pétervár mindenféle, a konfliktust mérsékelni akaró kísérletet elutasít.

Július 14. Az osztrák-magyar közös minisztertanács megegyezik a Szerbiával kapcsolatos eljárásról: ultimátumban követelik a teljes együttműködést. Ha ezt elutasítják, akkor a Monarchia katonai büntetőakciót kezd Szerbia ellen.

Július 18. Szazanov kijelenti a pétervári angol követnek, hogy Oroszország nem marad közömbös egy Szerbiának szóló ultimátum esetén és katonailag is fellép. 

Július 20-23. Francia-orosz tárgyalások Szentpéterváron: Poincare és II Miklós egy Németország elleni katonai akcióról tárgyal.

Július 23. Az ultimátum átadása. Szazanov fogadja Paléologue francia követet és együtt győzködik Buchanan brit követet, hogy Anglia hagyjon fel semlegességével és együtt lépjenek fel Németország ellen.

Július 23. Szazanov fogadja gróf Szapáry osztrák-magyar követet, aki egy dossziét akar átadni az orosz külügyminiszternek, amely a szerb fél bűnösségét bizonyítja. Szazanov nem veszi át a dokumentumokat és közli, hogy Oroszországot ez nem érdekli.

Július 24. az orosz minisztertanács döntést hoz a 13 nyugat-orosz hadtest mozgósításáról. Dobrovolszkij tábornok, a mozgósítás végrehajtásáért felelős orosz parancsnok megjegyzi, hogy innentől a háború elhatározott dolog volt, minden más csak a „történelmi dráma díszlete”.

Július 24. Grey brit külügyminiszter javasolja, hogy 4 nagyhatalom közvetítsen a Monarchia és Szerbia illetve Oroszország között. Oroszország ezt elutasítja, és ezt javasolja Szerbiának is.

Július 25. Pasic szerb miniszterelnök táviratban értesíti az összes szerb külképviseletet, hogy a Monarchia ultimátumát maradéktalanul elfogadják. Ugyanezen a napon este Spalajkovic  pétervári szerb követ jelzi Belgrádnak, hogy Oroszország mozgósítani fog a Monarchia és Németország ellen és bármeddig elmennek Szerbia védelmében, valamint azt javasolják Szerbiának, hogy utasítsák el az ultimátumot. (Azt, amit egyébként már a szerb kormány elfogadott.) Szerbia ennek hatására megváltoztatva eredeti döntését elutasítja az ultimátum 6. pontját, az 5. pontra pedig kitérő választ ad. Erre a Monarchia elrendeli a részleges mozgósítást Szerbia ellen. (Csak ellenük)

Július 26. Az oroszok elrendelik a mozgósítás előkészítését.

Július 26-27 Spalajkovic jelzi Belgrádnak, hogy Oroszország 1,7 millió katonát mozgósít és kész azonnal megtámadni a Monarchiát.

Július 28. A Monarchia hadat üzen Szerbiának.

Július 29. Az oroszok elrendelik a részleges mozgósítást a Monarchia és Németország ellen.

Július 29. Németország figyelmezteti Oroszországot, hogy vonja vissza a mozgósítást. Oroszország ezt elutasítja és Szazanov értesíti Izvolszkíj párizsi orosz követet, hogy Oroszo. nem lép vissza, háború lesz.

Július 30. A németek a mozgósítás leállítását követelik az oroszoktól, mire azok általános mozgósítást rendelnek el Németország és a Monarchia ellen.

Július 31. A németek újra a mozgósítás leállítását követelik, egyben proklamálják a háborús veszélyt. Ugyanezen a napon az orosz általános mozgósítás hírére a Monarchia is elrendeli az általános mozgósítást.

Augusztus 1. Az oroszok újabb elutasítása után Németország is elrendeli a mozgósítást és hadat üzen az oroszoknak.

 

Ezek az események mozgásba lendítették a szövetségi rendszereket és gyakorlatilag augusztus végére szinte mindenki hadban állt mindenkivel. 

Előzmény: Furnicator_2 (9608)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.09.10 -12 0 9608

Ne felejtsd el, hogy Németország és a Monarchia üzent hadat Oroszországnak, és nem fordítva.

Előzmény: otranto (9607)
otranto Creative Commons License 2019.09.10 0 2 9607

Igazad van. Egész Európa megszívta, hogy az oroszok kirobbantották a világháborút...

Előzmény: Furnicator_2 (9606)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.09.09 -9 0 9606

Tehát mégsem kellett volna kirobbantani a világháborút. Ennyit nem ér egy főherceg.

Előzmény: verkli 15 (9605)
verkli 15 Creative Commons License 2019.09.09 0 1 9605

Oroszország mérlege - 2 millió halott katona,a möonarchia összeomlása, bolsevik hatalomátvétel, polgárháború, 5 milla halottal, 2 millió emigránssal és folyt. Szerbia a mocskos, szőrös mancsába kerítette az egész Nayugatá-Blkánt és bitorolta kb 73 évig, 4 év hihagyással. A Délvidéket  most is.

Előzmény: otranto (9604)
otranto Creative Commons License 2019.09.09 0 1 9604

A Monarchia Szerbia elleni fellépése nem okozott volna világháborút, ha Oroszország nem avatkozik közbe, hogy leszámoljon Németországgal és a Monarchiával. Ezért utasították a szerbeket arra, hogy mégse fogadják el az ultimátumot, (amelyet amúgy már elfogadott a szerb minisztertanács). És ezért utasították el az angolok minden békéltetési szándékát, belerángatva a fél világot a konfliktusba.

 

Most tényleg ez lesz, hogy pár naponta beírod ide ugyanazt?

Mert akkor ne lepődj meg, ha a válasz is ugyanaz lesz mindig.

Előzmény: Furnicator_2 (9603)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.09.09 -12 0 9603

Ausztria-Magyarország kezdte el az I. világháborút, ami aztán vereséggel végződött.

 

Magyarország feldarabolásáért azok az osztrák  és magyar politikusok voltak a felelősök, akik kirobbantották a háborút, és akik négy évvel később el is vesztették azt.

Előzmény: heremooka (9601)
verkli 15 Creative Commons License 2019.09.06 0 0 9602

Porszország támogatta Magyarország függetlenségét, mivel az egységes Németországba Ausztrát is beleértette. A cseh király a Habsburg annexió előtt is választófejedelem volt, de Mgyarország soha nem tartozott a Német-Római Császárságba, ami Luxemburgi Zsigmond felé is kötelezvény volt. A hétéves háború alatt Nagy Frigyes ezért nevezte konzrekvensen magyar királynőnek Mária Terézát, mert nem jogopsult a német-római császári címre, de az egy másik objektum.

Előzmény: egy hazafi (9595)
heremooka Creative Commons License 2019.09.06 0 0 9601

Ez teljesen mindegy.

 

(((Ahogyan az is mindegy, volt-e Szaddamnak tömegpusztító-fegyvere, vagy nem. Illetve hogy a magyarok tízezer éve (Mario Alinei), vagy ezer éve élnek-e itt és hogy mi telepítettük be a Balkánról a románokat, vagy ők a dákok leszármazottjai-e vagy nem)))

 

Az a lényeg, ki nyeri a háborút. A vesztes lesz a feketeseggű. Mindegy, mivel magyarázzák és hogy az igaz-e.

Előzmény: Furnicator_2 (9588)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.09.05 -10 0 9600

Az USA-ban nincs államfő-utód.

A Bánát hovatartozásán komoly vita volt a szerbek és a románok között, végül felosztották egymás közt.

Előzmény: egy hazafi (9595)
Mantis Screamer Creative Commons License 2019.09.05 0 0 9599

Opsz, ez 9593-ra ment volna.... nem ezért robbant ki....

Előzmény: Mantis Screamer (9598)
Mantis Screamer Creative Commons License 2019.09.05 0 0 9598

Mert ezért robbant ki a világháború ?

Előzmény: egy hazafi (9594)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2019.09.05 0 0 9597
otranto Creative Commons License 2019.09.04 0 1 9596

Eléggé leegyszerűsíted a dolgokat...

Előzmény: Furnicator_2 (9593)
egy hazafi Creative Commons License 2019.09.04 0 0 9595

"Szerbia szuverén állam volt (ahogy ma is az), senki sem utasíthatta egy ultimátum elfogadására."

 

Ja, az USA kevesebbért is támadott már, mint egy államfő utód meggyilkolása.

 

"a Monarchia eszement vezetői"

 

Tetszettek volna nekünk segíteni 1848/49-ben és akkor nem lett volna Monarchia, vagy csak a jóval kisebb osztrák rész.

 

"A Szerbia elleni támadás volt az eredeti kiváltó oka Magyarország feldarabolásának."

 

Akkor miért nem Szerbia kapta Erdélyt, Kárpátalját, Felvidéket és az Őrvidéket is?

Előzmény: Furnicator_2 (9591)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!