Keresés

Részletes keresés

Pathmaster Creative Commons License 2023.12.19 0 0 2373

Szeretném, ha válaszolnál az alábbi eldöntendő kérdésekre:
• Érdekesnek tartod-e a Szentírást?
• Zavar-e, hogy több ókori írás is szól az Özönvíz történetéről?
• Zavar-e, ha ebben a topicban más ókori írásokra is hivatkozok?

Előzmény: Zellem Estelen (2371)
fhrfl Creative Commons License 2023.12.19 -1 1 2372

Hát ebben aztán semmi olyasmi nincs szerintem, amely a felfogásodon túl is nyilvánvalóságra mutatna. 

Előzmény: Zellem Estelen (2371)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.19 0 0 2371

Ahogy látom az írásaim értelmezése is meghaladja a képességeidet, így az igen vaskos Bibliáé, nehezebb nyelvezettel nyilvánvalóan kifog rajtad.

Előzmény: Pathmaster (2370)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.19 0 0 2370

Hozzászólásod nagy terjedelme ellenére nem egyértelmű, hogy a Szentírást inkább érdekesnek vagy inkább frusztrálónak tartod. Továbbá nem egyértelmű, hogy jónak tartod-e azt, hogy a világ minden táján ismert egy olyan történet, amelynek a főhőse és a szűk családja túlél egy olyan özönvizet, amelyben az összes többi ismerősük meghal, vagy zavar, hogy az egymástól távol élő túlélők miért más-más módszerrel élték túl az özönvizet. Továbbá az sem egyértelmű, hogy a többi ókori írásra történő hivatkozásaimat az offtopik jellegük miatt sokallod, vagy még több ilyen offtopik hivatkozást szeretnél.

Előzmény: Zellem Estelen (2369)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.18 0 0 2369

Amúgy, javaslom, azon is gondolkozzál el, hogy más kultúrák és népek, a történelem során más isteneket és sztorit kreáltak!

És mind hiszi az ő elképzeléseit.

A másik elgondolkoztató tény, hogy az emberek nagyrésze a sakát kultúrája kitalációit hiszi el, vagyis nem az "igazság" ami mérvadó!

Mára Zeusz istenségét nem hiszik, noga 2000 éve agyonvertek volna ha ezt felvázolod.

Vajon eljöhet, amikor a zsidó mitológia kreálta lények létét sem hiszik?

Hiszen a "teremtés" az mára csupán természettudománnyos szempontból nonszensz, ahogy az Özönvíz meséje is...

És érdekes elgondolkozni, amire egy fundi nem képes, ha Noé a közös ős, miért csak a Biblia írja azt, és más népek miért nem tudják úgy akkurátusan visszaadni ha úgy lett volna?

Miféle "Isten" az aki egy kis nomád nép mitológiájából megismerten operál, míg a nagy kultúrval bíró szomszédos Egyiptom nem is tud róla, ahogy más népek és kultúrák sem?

Értelmezzétek csak a Bibliát szabadon, ha úgy látjátok értelme van!

Kiváncsian várom, mi "értelme" is lehet, vagy az mivel több, mintha a Védák, vagy a Görög mitológia lenne az értelmezés tárgya.

Előzmény: Pathmaster (2366)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.18 0 0 2368

Valamit nagyon félreértettél. Én nem vagyok a hatása alatt a zsidó szerzők alkotta mitológiának. Számomra irodalmi mű, pont ahogy a Görög mitológia.

Még a mitológiára telepített J.K. mítoszt is csak irodalmi szinten kezelem, noha kíváncsian várom, miként lesz Joshua ben Joseph valós és igazolt történelmi személy:-)

Azt is jól látom, a történelem fényében, egy ilyen tökéletlen írás, miért is von hatása alá ma is ember tömegeket.

A "pénzügyi okokból történt az összes egyházszakadás," az erősen primkóci hozzáállás, vagy nem ismered az egyházak történelmét.

Ahogy tökéletesn fogom "a Szentírás tanítása" miféle álságos jelentőséggel bír, ahogy tudom, van az a szint az emberek gondolkozásában, amikor segíthet. Sajnos.

Számomra a Biblia értelmezése, vagy irodalmi alap: mire gondolt a költő?.... vagy egy érdekes társadalmi, szociológiai és kulturális kérdés, miért is von a hatása alá tömegeket, egy ókori embereknek, a falujukat el nem hagyó emberek számára kitalált mű.

Istennel kapcsolatban is kialakult véleménnyel bírok, mivel egy soha senki által semmi módon, még hatásának a világunkra sem kimutatható kitalált entitásnak tartom.

Amibe persze értsed, hogy aki hiszi az ókori képtelenségeket, arra hatással van, még életvitelileg is!

 

"Egyedül Isten tudja azt, hogy ki mennyire hívő." :-)

Abszurd, mivel egy sosem igazolt lény, akiről ha létezne sem lenne fogalmad, képességeiről teszel kijelentést. 

Az niylván lehet vizsgálatok tárgya, hogy akik egy ilyen képtelenségben, lehetetlen dolgokban hisznek, azok számára ez egyfajta "Hawaii dj, űberfrankó" érzést generál....

Noha a számomra a "mentális egészség" az azzal is jár, hogy talmi kitalációk, messefigurák, holmi ókori csodák, és egyéb fantazmagóriák mankója nélkül is képes valaki az életpályát, az életvitelt, a buktatókat és tragédiákat is akár menedzselni.

Ergo, a "Bibliaértelmezés szabadon" számomra azt is jelenti, hogy nem hiszem el, és minden sora csak kérdéseket generálhat, míg sajnos a hívei számára holmi lejárt ideológia lélegeztető gépen tartása, ostoba válaszokkal.

Értsed!

"1.Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.2 A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett."

Mózes első könyve. Mózes nem létezett. Ki teremtette a vizet ha a főhős má helikopterezik felette? Ha az univerzum hőmérséklete - 273 0C akkor NAP hiányában csak a jég felett lebeghetett volna, akiről nem tudunk, és így a lekéről sem. Amúgy ismereteink szerint nem a Föld a legidősebb objektum sem a Naprendszerben, sem a Világegyemben.

Az is érdekes, hány "eget" "teremtett" az akiről azt hiszitek, senki sem teremtette.

Csak demonstráció képpen, mert még sok kérdést vet fel az első sora a mitológiai műnek. Amit ki tudja miért vagytok napjainban is elhinni....

De a TI bajotok, vagy hívhatjátok "áldásnak" is, amit elhisztek, alapptalanul.

Előzmény: Pathmaster (2366)
elterito Creative Commons License 2023.12.18 0 0 2367

akkor miért nem ajánlasz helyette jobbat?

 

 

 

Mindjárt ajánlok jobbat, ha beértem a dolgozóba.

 

 

Előzmény: Pathmaster (2364)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.17 0 0 2366

Érdeklődve olvasom a hívőket, miket hadoválnak össze arról amiről fogalmuk sincsen.

 

Az jó, hogy érdeklődve olvasod a különféle Biblia-értelmezéseket. Az is jó, hogy a Biblia keletkezése óta eltelt időnek látod a jelentőségét. Az is jó, hogy látod a Biblia tökéletlenségeit; és bízom abban, hogy egyszer majd azon kezdesz el tűnődni, hogy egy ennyire tökéletlen írás miként maradhatott fenn ilyen hosszú időn keresztül. (Az első kódex-másoló szerzetesek megközelítőleg 2000 évvel Mózes után éltek.) Egyszer talán azt is fel fogod ismerni, hogy pénzügyi okokból történt az összes egyházszakadás, amit a Szentírás tanítása melletti látszólagos elköteleződés miatt nem lehetett nyíltan felvállalni, és ezért próbálták az egyházszakadást teológiai nézeteltéréssel magyarázni.

 

A Szentírás szövegét (szövegrészeit) többféleképpen lehet értelmezni, de célszerű a Szentírás egészséges értelmezésére törekedni. A "hívői alap" kifejezés használata azért furcsa, mert a hit egy belső viszonyulás Istenhez, ezért az ember hite a többi ember számára nem vizsgálható. Persze mindenki nyilatkozhat a hitéről, de leellenőrizhetetlen ezeknek a nyilatkozatoknak az igazsága. (Egyedül Isten tudja azt, hogy ki mennyire hívő.) Ezzel szemben a mentális egészség elég pontosan vizsgálható.

Előzmény: Zellem Estelen (2365)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.17 0 0 2365

Nem vonultam vissza.

Érdeklődve olvasom a hívőket, miket hadoválnak össze arról amiről fogalmul sincsen.

Feléd meg annyi sem megy át, hogy egy csigaházat az ókori szerzők kreálta hagymázos elképzelésekhez nem lehet hasonlítani.

Csak egyet okot említek, mert nem kívánlak győzködni.

A csigaház az az állatvilág egy hasznos képviselőjének a természetes képződménye, (gastropoda) míg a Biblia a hívők szerint, valami soha senki által nem bizonyított természetfeletti kitaláció "sugallata" (Isten) amit az ókori főemlösök (mammalia, primates) cirka 40 fős csapata vetett papírra.

Ismeretek hiányában áltak neki annak a lehetetlen feladatnak, hogy magyarázatot ötöljenek ki a világról, amit így csak képtelenségek bevonásával tehettek meg.

Érthetően a hívők számára ez nem igen jut át.

Sokuk a "roppant ravasz és beszélni tudó kígyó"-tól, a 4 arcú és hat szárnyú kerubig, mindennemű meselényt is elhiszik, míg mások ezeket nem képesek, de más mesés fantazmagóriákat meg igen.

 

Általában, csak hívői alapról értelmezgetik a Bibliát.

"Hogy a mai olvasó a Bibliában leírt tettekhez és kijelentésekhez közelebb kerüljön, majdnem 20 vagy 30 évszázaddal korábbi időbe kell visszahelyezkednie, ez pedig nem könnyű. Ezenkívül ma – a szellemtudományok fejlődése folytán – a magyarázat bonyolultabb feladattá vált. Az ókori szövegek feltárására tudományos módszerek alakultak ki. Mennyire alkalmasak ezek a módszerek a Szentírás értelmezésére? Az Egyház lelkipásztori óvatosságból ebben az ügyben sokáig nagyon tartózkodóan viselkedett, mert az említett módszereket – pozitív értékeik ellenére – gyakran olyan előfeltevésekkel kötötték össze, amelyek összeegyeztethetetlenek a keresztény hittel. "

 

 Nagyon jól tudom, hányfelé szakadt az egyház, mert más és más elképzeléseket láttak a papjaik, lelkivezetőik, gurujaik a hívőknek a Bibliába.

Napjainkban már az értelmezéséhez is több oldalas írományt adnak ki a felekezetek, szekták. 

Érdekes:-)

 

"A Bibliában egyesek a saját egyéni felfogásuk szerinti Krisztust és spontán vallásosságuk kielégítését keresik. Mások úgy gondolják, hogy abban közvetlen választ találnak különféle személyes és kollektív kérdéseikre. Sok szekta kínál egyedül helyesként egy-egy magyarázatot, amelyet – állítása szerint – kinyilatkoztatásban kapott."

 

https://katolikus.hu/dokumentumtar/szentirasmagyarazat-az-egyhazban

 

 

Rajta! Magyarázgassátok, értelmezzétek! Laikusként, és ki ki más alapról, a fundiktól a "valaminek lennie kell" féle elképzeelésig...

Előzmény: Pathmaster (2364)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.17 0 0 2364

Ha nem tetszik a Zellem Estelen-t visszavonulásra késztető hasonlatom, akkor miért nem ajánlasz helyette jobbat?

Előzmény: elterito (2363)
elterito Creative Commons License 2023.12.17 0 0 2363

Ahogyan a csigaházat egy csiga hozza létre

 

A csigaházat az evolució hozza létre.

A hasonlatod szar és fos.

A csiga általi házkészítést nem lehet párhuzamba vonni egy könyv tudatos megírásával.

Előzmény: Pathmaster (2361)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.17 0 0 2362

Igen, igaz az Egri csillagokra a Gárdonyi hatása:-)

Ám amikor ismeretlen szerzők kreálnak egy fantazmagóriát. ami az ismerethiányuknknál fogva a képtelenségek halmaza, ott már eltörpül az, hogy "örökkénvaló" az a mai ismereteink szerint sem létezik.

De nem kívánok ebben szájszkendarozni, mivel CSAK hiszel valamit, és arra sem vagy képes, hogy felismerd: Alaptalanul.

Legyen a te bajod.

Előzmény: Pathmaster (2361)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.17 0 0 2361

Aminek "bölcsességéből" nem von le semennyit, ha sem a szerző sem az "Örökkévaló" nem létezett:
 
Ahogyan a csigaházat egy csiga hozza létre, úgy az írást is a szerzői hozzák létre; és az íráson nyomot hagynak a szerzői. A Szentíráson az ember nyoma a tökéletlenség, és az Örökkévaló nyoma a tökéletlenségének dacára megvalósult maradandósága.

Előzmény: Zellem Estelen (2360)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.15 0 0 2360

Aminek "bölcsességéből" nem von le semennyit, ha sem a szerző sem az "Örökkévaló" nem létezett:-O:-P

Előzmény: Pathmaster (2358)
értelmező Creative Commons License 2023.12.15 -1 0 2359

Hogy is van itt a háromság?

 

És láték mennyben más nagy és csodálatos jelt: hét angyalt, a kinél vala a hét utolsó csapás; mert az által teljesedett be az Istennek haragja.

És láték úgymint üvegtengert tűzzel elegyítve; és azokat, a kik diadalmasok a fenevadon és az ő képén, és bélyegén és az ő nevének számán, látám állani az üvegtenger mellett, a kiknek kezében valának az Istennek hárfái.

És énekelik vala Mózesnek az Isten szolgájának énekét, és a Báránynak énekét, ezt mondván: Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Úr Isten; igazságosak és igazak a te útaid, óh szentek Királya!

Ki ne félne téged, Uram! és ki ne dicsőítené a te nevedet? mert csak egyedül vagy szent.

Mert eljőnek mind a pogányok és lehajolnak előtted; mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek.

Előzmény: fügice (2353)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.15 0 0 2358

Tehát a sugalmazott írás azt jelenti, hogy a szerző képességein túlmutató írás. A szerző kapott Istentől egy sugallatot, amit ahogy tudott, úgy írt le; és ezzel összhangban ezeket az írásokat az olvasójuk is, ahogy tudja, úgy érti meg.
 
Aki akár csak egyszer is megtapasztalta az életében azt, hogy a saját képességein túlmutatót alkotott, az ismeri azt az érzést, amely szerint hamisság lenne a saját képességeiből fakadónak bemutatni az alkotását. Majd ezzel az érzéssel dönt arról, hogy a saját képességeiből fakadónak mutatja-e be az alkotását, vagy vállalja, hogy Isten kegyelméből hozhatta létre az alkotását, mert az alkotását "felülről kapta". Mindez gyakran együtt jár azzal az érzéssel, hogy ha a saját képességéből fakadónak mutatja be azt, amit "felülről kapott", akkor nem fog többet kapni felülről, és kénytelen lesz elfogadni azt, ami a saját képességeiből fakad.
 
Szerintem Mózes is ezért állította azt, hogy az Örökkévalótól kapta a törvényt.

Előzmény: Pathmaster (1536)
híg ember Creative Commons License 2023.10.19 -1 0 2357

nem hajtotta végre a totális nép és állatirtást

 

Nem irgalomból...

Előzmény: landdie (2349)
Pathmaster Creative Commons License 2023.10.19 -1 0 2356

Az "irgalom" a megfelelő szó?

 

Szerintem az "irgalom" a megfelelő szó; és ez a véleményem egyrészt összhangban van a Máté 25,31-46 versekkel, másrészt összhangban van a megtapasztalható valósággal.

Előzmény: landdie (2349)
Pathmaster Creative Commons License 2023.10.19 -1 0 2355

Tehát a sugalmazott írás azt jelenti, hogy a szerző képességein túlmutató írás. A szerző kapott Istentől egy sugallatot, amit ahogy tudott, úgy írt le; és ezzel összhangban ezeket az írásokat az olvasójuk is, ahogy tudja, úgy érti meg.
 
Ebből következően a Szentírás szövegét (szövegrészeit) többféleképpen lehet értelmezni. A Szentírás egészséges értelmezésének megsegítéséhez a teológusok pszichológiát is tanulnak, és a végzettségük megszerzése után pasztorálpszichológiai szupervízióban is részesülnek.

Előzmény: Pathmaster (1536)
creation of believers Creative Commons License 2023.08.27 -1 0 2354

A teremtő, miután látta, h teremtménye finoman fogalmazva is nem felel meg a feléje támasztott követelményeknek,

 

 

Megfelelt-

 

hisz a kísértéseknek nem tud ellenállni,

 

Tudott csak a kígyó becsapta és így nem akart ellenállni.

 

Érti ezt valaki?

 

Mindenki aki akarja, csak nem azt amit értelmetlenül megfogalmaztál, hanem amiről a Biblia ír,

Előzmény: eroberter (2339)
fügice Creative Commons License 2023.08.06 -1 0 2353

Szentháromság:

 

Róma 8.

 

11. De ha Annak (az Atyánaka Lelke (a Szentlélek) lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust (a Fiúta halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust (a Fiúta halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke( a Szentlélek) által

dave6847 Creative Commons License 2023.06.06 -1 0 2352

2023

Előzmény: landdie (2349)
dave6847 Creative Commons License 2023.06.06 0 0 2351

Egység a tartalom és a forma,a belső és a külső. Mindegyik fontos de hol a kettő ? hiszen egyazon egység oldalai szintjei.

Előzmény: eroberter (2348)
eroberter Creative Commons License 2023.06.06 0 0 2350

De amúgy tudod ugye, lejött remélem a szövegemből, h a Rád írt ama válaszom az Irántad való tényleges tiszteletemet hivatott tükrözni, akitől érdemes bárkinek tanulni bibliaismeret terén, nem froclizni, gúnyolni akartalak vele egy percig sem, peace!

És igen, a Gárdonyinak tényleg van egy efféle bibliás verse, amit - a biblia általam is való ismeretének tükrében - egyszerűen egy szerencsétlen műnek tartok az Egri csillagok című fenomenális regény írójától!

Ennyi lett volna a véleményem, nem több! 

Üdv!

Előzmény: landdie (2349)
landdie Creative Commons License 2023.06.04 -1 1 2349

"Ehhez a kagylóhéjhoz hasonlóan a Szentírás is másként néz ki belülről és kívülről. Ezért azt javaslom, hogy először az irgalmasság cselekedeteit gyakorold, és ne kezd el összevissza értelmezgetni."

.

Az "irgalom" a megfelelő szó?

Gondolj csak Saul királyra, aki nem hajtotta végre a totális nép és állatirtást.

Agág királyt és egy csomó állatot életben hagyott. Irgalmazott a parancs ellenében. Ki is esett a pixisből, majdnem úgy

mint Jónás a nagy hal gyomrából Ninivébe menet...

 

Károli Gáspár » Sámuel első könyve » 15. fejezet1És monda Sámuel Saulnak: Engem küldött el az Úr, hogy királylyá kenjelek fel téged az ő népe, az Izráel felett; most azért figyelj az Úr beszédének szavára.

2Így szól a Seregek Ura: Megemlékeztem arról, amit cselekedett Amálek Izráellel, hogy útját állta néki, mikor feljöve Égyiptomból.

3Most azért menj el és verd meg Amáleket, és pusztítsátok el mindenét; és ne kedvezz néki, hanem öld meg mind a férfit, mind az asszonyt; mind a gyermeket, mind a csecsemőt; mind az ökröt, mind a juhot; mind a tevét, mind a szamarat.

4És összehívá Saul a népet, és megszámlálá őket Thélaimban, kétszázezer gyalogost, és Júdából tízezer embert.5És elméne Saul Amálek városáig, és megütközék ott egy völgyben.6És monda Saul a Kéneusnak: Menjetek, távozzatok el, menjetek ki az Amálekiták közül, hogy velök együtt téged is el ne veszesselek, mert te irgalmasságot cselekedtél Izráel minden fiaival, mikor Égyiptomból feljövének. És eltávozék Kéneus az Amálekiták közül.7Saul pedig megveré Amáleket Havilától fogva egészen addig, amerre Súrba mennek, mely Égyiptom átellenében van.8És Agágot, az Amálekiták királyát elfogta élve, a népet pedig mind kardélre hányatá.9Saul és a nép azonban megkímélte Agágot és a juhoknak, barmoknak és másodszülötteknek javát; a bárányokat és mindazt, ami jó vala, nem akarták azokat elpusztítani, hanem ami megvetett és értéktelen dolog volt, mindazt elpusztíták.10Akkor szóla az Úr Sámuelnek, mondván:11Megbántam, hogy Sault királylyá tettem, mert eltávozott tőlem, és beszédeimet nem tartotta meg. Sámuel pedig felháborodék és kiálta az Úrhoz egész éjszaka.

 

 

Előzmény: Pathmaster (2342)
eroberter Creative Commons License 2023.06.03 0 0 2348

Előzmény: Pathmaster (2342)
eroberter Creative Commons License 2023.06.03 0 0 2347

Előzmény: Pathmaster (2342)
eroberter Creative Commons License 2023.06.03 0 0 2346

Persze közben rájöttem ám: amíg azokat gyakorlom, addig sem teszek fel efféle kellemetlen kérdéseket :)

Előzmény: eroberter (2345)
eroberter Creative Commons License 2023.06.03 0 0 2345

Oksa, de akkor már csak arra válaszolj lécci, h az irgalmasság cselekedetei hogy jönnek ahhoz, h a bibliában le van írva, mégpedig tényként, egy csomó orbitális baromság, amit épeszűen csakis annak lehet titulálni, bármi módon is próbálom értelmezgetni? 

Előzmény: Pathmaster (2342)
eroberter Creative Commons License 2023.06.03 0 0 2344

Ajjajajaj :)

Őrület ez az egész... :S

De persze úgy látom, h TE jól , sőt a LEHETŐ LEGJOBBAN értelmezed ama szent sorokat, hisz már Gárdonyi is megírta, h Ez a könyv a könyvek könyve, szegény ember drágagyöngye. Égi harmat lankadtaknak, világosság földi vaknak. Bölcsességnek aranyútja: Boldog, aki rátalál!

Előzmény: landdie (2343)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!