Keresés

Részletes keresés

ketni Creative Commons License 2019.07.20 0 0 10863

"Tulajdonképpen az sem mindegy, hogy ten, vagy nt. A betűket nem lehet csereberélni."

Ezt most hogy érted? Hogy az nt az nem Ten?

A magyarban betűket lehet csre-berélni -különösen azonos hangkategórián belül-, visszafelé olvasni stb. Ez a szóalkotásunknak szerves része.

Hangátvetések, szótagcserék közönségesen előfordulnak.

Formai azonosság a kossal van, nem a bikával.

A kínai jelek hasonlóságából nem következik, hogy a juh jeléből, ami csak egy állatot jelöl, Isten lett. Mégis hogyan?

Mi van, ha az indiánok 40 ezer évvel ezelőtt mentek Amerikába? Ők is használják ezt a jelet.

Hol voltak akkor még a kínaiak? De 12 ezer évvel ezelőtt se voltak sehol, ha a másik benépesítési elméletet vesszük.

Mellesleg Afrikában is használatos a jel, ugyan úgy szent jelként, mint a világon mindenhol.

Kínai kereskedők vitték oda a kőkorban?

 

"...akkor közvetlenül alatta a Nap és a Hold a két isteni aspektus."

 

Kezdetben nem valószínű.

Megint Pap Gáborra hivatkoznék. Gömörben, Zsíp templomának mennyezetén a királykazettán szerepel a Nap és a Hold.

Pap magyarázata szerint ez csak annyit jelent a teremtésnek ebben a szakaszában, hogy megjelenik az erkölcsi

rend. Elválik a jó a rossztól. Szó sincsen még ekkor a nemek szétválasztásáról, vagy egyáltalán emberről.

Férfi és női minőség a kiteljesedett teremtésben van.

Istennek nincsen neme, csak a teremtett képviseleteinek.

A duális teremtők eszméje az ősvallás leromlását jelenti, akár milyen régi és nagyszerű kultúra vallja is ezt.

Ebben követem Ipolyi nézeteit, aki bizony minden mai vallást leromlásnak tekint. Ebbe beletartoznak a néhány ezer évvel ezelőttiek is. Nem lehet ebben a tekintetben mérvadóak pl. az indiai vallások sem.

A kazettás mennyezeteink viszont képeskönyv szerűen bemutatják az ősvallás leglényegesebb tételeit.

Ezek között nincsen duális teremtő. Legalábbis a magyar képek szerint. Vagy tévedek, ami lehet.

 

Szerintem szerezd be Rumi Két Kör című könyvét.

Előzmény: kitadimanta (10862)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.18 0 0 10862

"Szerintem a bika az nem ten."

Azt nem tudom, hogyan hangzósították tizen-ezer éve, és arra sincs ötletem, hogyan kapcsolódhat a férfi nemhez, (szarvashoz, bakhoz) Tulajdonképpen az sem mindegy, hogy ten, vagy nt. A betűket nem lehet csereberélni.

De azt sem tudjuk, hogyan nevezték akkoriban a bikát...

Formai azonosság viszont van, ez kétségtelen. És persze, a kínai állatnevek írásjele is hasonló. Úgy tűnik egy irányba mutatnak a dolgok. Ja, és az is, hogy az énlakai képnél, ha egységet fejez ki (márpedig ebben egyetérthetünk) és a női jelet megtaláljuk, (ott van) akkor a férfi jelnek is ott kell lenni. Hacsak nem leszbikus az Isten...

 

"A vízszintes holdsarló egyrészt azonos a bika szarvával, másrészt a mérleg jegy jele."

Igaz, de itt a Nappal együtt már inkább a Holdat jelöli.

Ugye, ha a H betű az Isteni szimbólum, akkor közvetlenül alatta a Nap és a Hold a két isteni aspektus. (persze ez egy feltevés...)

Ide sehogyan sem illik a bika, pláne nem a mérleg.

Valahogy össze kell állnia a képnek, nem lehet egymás mellé- alá össze nem illő dolgokat helyezni. A szimbólumoknak az a sajátossága, hogy nagyon letisztult egyszerű formában félreérthetetlenül közlik az információt. Nincs többféle olvasat! Legföljebb mi találgatunk, ha nem értjük...

 

"Egyesek szerint Rumi elmélete hülyeség."

Nem volt szerencsém róla olvasni, így nem mondok róla véleményt.

Előzmény: ketni (10860)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.18 0 0 10861

"Ilyen merev korlátokat nem kéne fölállítani, mert nem fog működni."

Ez szerintem sem állja meg a helyét.

 

"Nem a szakzsargonnal van a baj, hanem a zavaros fogalmazással."

Sajnos néha a legnagyobbakkal is előfordul...

Előzmény: ketni (10859)
ketni Creative Commons License 2019.07.18 0 0 10860

"szerintem az isteni kettősség (férfi-nő) szimbólumaként értelmezhető, s amit a rajta levő ábrák meg is erősítenek."

Lehetséges!

 

"egy bikafej, talán az "nt" őse látható"

Szerintem a bika az nem ten. Még tehén az lehet. A ten amennyiben "tevő nőt/növekedést" jelent, még kapcsolatba is lenne vele hozható. Legtöbbször épphogy fölfelé áll a bika szarva. A bika jele is ilyen az állatövben.

 

"Nap és Hold sumérban, szíriában is szokásos ábrázolása, fölötte egy "H" betűvel.stb..."

 

A vízszintes holdsarló egyrészt azonos a bika szarvával, másrészt a mérleg jegy jele.

A H-ról meg azokról az elliptikus két nagy oszlopos épületekről megint Rumi Tamás két Nap elmélete jut az eszembe.

A két függőleges oszlop a Nap és a Hold (mint a második Nap jelképe) és közöttük a vízszintes vonal az ekliptika

két fókuszpontjának távolságát jelentené. Az egyik fókuszban a Nap van, a másikat jelképezi a Hold.

Egyesek szerint Rumi elmélete hülyeség.

 

A filmbeli daru madár? -nem esküszöm rá- a gólya évköri megfelelője; a rák jeggyel azonos.

Hűség, önfeláldozás ami a gyerekvállaláshoz kell. Ez a rák értelme.

Előzmény: kitadimanta (10857)
ketni Creative Commons License 2019.07.18 0 0 10859

"amikor csupán a székely betűkkel azonos,
vagy hasonló rajzú jeleket és karcolatokat korabeli piktogramma/ideogramma jelentésük ismerete
nélkül — a székely betűk előzményének nyilvánítanak."

 

Ezért kell lehetőleg tisztázni a jeltörténetet. Ez idáig rendben van.

Azért mondjuk ki, hogy akkor is rokonságban lehetnek, ha megszólalásig hasonlóak vagy azonosak a jelek és nem ismerjük sem a jelentését sem a jel történetét, viszont évezredek óta ugyan azok maradtak.

Ilyen alapon von párhuzamot V. Csaba -nagyon helyesen- barlangok feliratai és a székely ABC között.

Ilyen merev korlátokat nem kéne fölállítani, mert nem fog működni.

 

""Írástörténeti rokonságában csak, és csakis az azonos piktográfia azonos piktogramjaiból első
fokon képzett betűk vannak,"

 

Ez viszont a fentiekkel ellentmondásban van, vagy tessék szíves lenni világosabban fogalmazni!

Példa kéne, ahogy írod!

 

Nem a szakzsargonnal van a baj, hanem a zavaros fogalmazással.

Előzmény: kitadimanta (10858)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.17 0 0 10858

"Nem lehet ezt sokkal egyszerűbben és érthetőbben megfogalmazni?"

Biztosan lehetne, de a szakzsargon már csak ilyen... Nem azért találták ki, hogy mindenki értse...:D

 

"ha egyszer nem elég a hasonlóság, ki kell

deríteni a jel történetét is, akkor hogy lehet, hogy rokonságban "csakis az azonos piktográfia azonos piktogramjaiból első fokon képzett betűk vannak"?"

Alább azt mondja, hogy a módszer kizárja, hogy csupán a jel hasonlósága alapján a székely betű előzményét lássuk egy piktogramban.

(Érdekes, hogy ő is kiemeli, hogy a jel/szimbólum korabeli jelentését kell figyelembe venni, amiről én is írtam.)

Más szóval: A hasonlóság még nem minden, a tartalomnak is meg kell egyezni:

Igenám, csak hogyan lehet megállapítani, hogy éppen mely korból származik az a képjel, (azaz mi a jelentése) ami a betű előzménye?

 

"Az írástörténeti szakirodalmukban ily módon azonosított, ellenőrizhető eredmények a hiteles
adatbázisból kizárnak minden olyan laikus ráfogást, amikor csupán a székely betűkkel azonos,
vagy hasonló rajzú jeleket és karcolatokat korabeli piktogramma/ideogramma jelentésük ismerete
nélkül — a székely betűk előzményének nyilvánítanak."

 

Ezután írja, hogy azonos képírás (tehát összetartozó jelcsalád pl. egyiptomi) jeleiből első fokon ( közvetlenül) képzett betűk rokoníthatók egymással:

"Írástörténeti rokonságában csak, és csakis az azonos piktográfia azonos piktogramjaiból első
fokon képzett betűk vannak,"

 

Jó lenne példákkal illusztrálná, hogy világos legyen, pontosan mire gondol, mert így ránézésre nem igazán értek vele egyet...

 

Előzmény: ketni (10855)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.17 0 0 10857

"Az a "H" V. Géza könyvéből a vámfalusi "Isten szeme" jelre hasonlít, meg a hettita "Isten" jelre."

Az igazat megvallva, még nem gondolkodtam rajta...

Először mókásnak találtam az ötletet, de pillanatok alatt bevillant, hogy van a pilléreken - és máshol is - néhány olyan jel, amelyek pontosan ugyan úgy jelennek meg több ezer év múlva is.

 

https://www.youtube.com/watch?v=_jogAbtY3MM

2:32-2:48-ig minden épületben két fő-oszlop található, ami szerintem az isteni kettősség (férfi-nő) szimbólumaként értelmezhető, s amit a rajta levő ábrák meg is erősítenek.

12:36-tól egy bikafej, talán az "nt" őse látható

20:07-től  a Nap és Hold sumérban, szíriában is szokásos ábrázolása, fölötte egy "H" betűvel.stb...

 

Előzmény: ketni (10853)
ketni Creative Commons License 2019.07.17 0 0 10856

https://hu.depositphotos.com/56918225/stock-video-authentique-7000-years-old-rock.html

Szerintem Ten jeles Tejút a hasadékával, ami Napnak (üres kör) látszik. Bal oldalt.

 

https://hu.depositphotos.com/194674350/stock-video-neolithic-drawings-on-the-walls.html

Egy rakás Nimród-Orion rajz.

ketni Creative Commons License 2019.07.17 0 0 10855

Szekeres:

"A történeti összehasonlító jeltörténet az írástörténeti bizonyítás olyan hiteles eredményeket
adó módszere, amely nem csupán írásjelek és betűk rajzának, hangértékének hasonításán, hanem
piktogramma/ideogramma előzményük helyreállításán, és szakirodalmuk piktográfiájában rajzuk és
jelentésük összevetésén, azonosításán alapul.
Az írástörténeti szakirodalmukban ily módon azonosított, ellenőrizhető eredmények a hiteles
adatbázisból kizárnak minden olyan laikus ráfogást, amikor csupán a székely betűkkel azonos,
vagy hasonló rajzú jeleket és karcolatokat korabeli piktogramma/ideogramma jelentésük ismerete
nélkül — a székely betűk előzményének nyilvánítanak.
— Írástörténeti rokonságában csak, és csakis az azonos piktográfia azonos piktogramjaiból első
fokon képzett betűk vannak, — még akkor is, ha a hangértékeik azért különböznek, mert a különböző
betűképző nyelveken megnevezett piktogram/ideogramma jelentések hangértékadó, szókezdő hangjai
is különböztek egymástól."

Nem lehet ezt sokkal egyszerűbben és érthetőbben megfogalmazni?

Meg kell vallanom, hogy Szekeres István mondatait alig tudom megérteni. Ha egyáltalán meg tudom érteni.

Nyilván még most 15-ödszörre elolvasva sem értem, mert; ha egyszer nem elég a hasonlóság, ki kell

deríteni a jel történetét is, akkor hogy lehet, hogy rokonságban "csakis az azonos piktográfia azonos piktogramjaiból első
fokon képzett betűk vannak"?

Akkor most mégis csak az azonos jelek lehetnek rokonságban? Mégsem számít a jeltörténet?

Ez nekem rettentően zavaros.

Számomra idegesítően rosszul ír Szekeres, nem foglalkozik azzal, hogy mások hogyan követhetik a gondolatmenetét. Egyáltalán nincs tekintettel a befogadóra.

Előzmény: kitadimanta (10850)
thaus Creative Commons License 2019.07.17 0 0 10854

"A tételes vallást valószínűleg nem."

Mármint valószínűleg IGEN!

ketni Creative Commons License 2019.07.16 0 0 10853

Jó kis videók!

Az a "H" V. Géza könyvéből a vámfalusi "Isten szeme" jelre hasonlít, meg a hettita "Isten" jelre.

https://www.google.com/search?q=v%C3%A1mfalusi+isten+szeme&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXvo7q8LjjAhUwxosKHTRXD8oQ_AUIECgB&biw=1366&bih=636#imgrc=NbEA41m7R3cqnM:

 

https://www.google.com/search?q=v%C3%A1mfalusi+isten+szeme&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiXvo7q8LjjAhUwxosKHTRXD8oQ_AUIECgB&biw=1366&bih=636#imgrc=NbEA41m7R3cqnM:

 

Azon kívül a székely "r" lehetne a "H", mint Rá vagy Úr. Mindenképpen a megszülető Napra hasonlít, ahogy az

látszik is az egyik jelváltozaton. Az ős jel lenne?

Rumi Tamás elmélete a két Napról is eszembe jut, mert egy-két kő ellipszist formál és a közepükön

két lyuk 2:21-2:38 között van.

Mondjuk a nagy jel is eszembe jut a két oldali körívekről és a szár/Úr/Rá is ott van, mint függőleges vonal.

Előzmény: kitadimanta (10830)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10852

Találtak egy 4000 éves tőrt Galgócon. A rovásjel miatt  érdekes igazán:

https://ujszo.com/regio/negyezer-eves-tort-talaltak-galgocon

kitadimanta Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10851

"A sumérok nem a bika korszakában élték fénykorukat?"

A bika korszak 4691-2531-ig,

a kos korszak 2531- 371-ig tartott

Minden esetre a kos csillagkép neve: MUL - LU - HUN - GA. Jelentése: a kos (a csillagkép) a hun ember háza.

Előzmény: ketni (10847)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10850

"Bennem is fölmerült egy időben, hogy jé, ez ugyan olyan mint a kos jele.

Egy baj van, hogy sehol sincs nyoma annak, hogy ez szarv."

Nem emlékszel rá, pedig kétszer is elmondtam:

V.G. Bronzkori magyar írásbeliség c. könyvének 92. oldalán olvasható:

"A székely "nt" mássalhangzós csoportjel párhuzamai a kínai fogalomjelek között "antilop, dámvad, juh" jelentésűek."

Kyril Ryjik nyomán mutat  négy (3+1) rajzolatot, melyek az "nt" jelre hasonlítanak és a fent nevezett állatfogalmakat jelölik.

Ehhez fűztem a véleményem, miszerint szarvval rendelkező állatok általában hímneműek, következésképp a jel is férfi szimbólum lehet.

 

Szerencsére találtam egy írást ahol a hivatkozott rajzok szintén megtalálhatók a 14. oldalon.

A kínai jeleken külön van meghatározva a  nőnemük. Anélkül szerintem hímneműek...

A 17. oldalon a kínai "élő fa" (életfa) piktogrammal is találkozhatunk, ami kísértetiesen hasonlít az "nt" jelre, de annak egymással szembe fordított változata.

Számodra is találtam érdekességet a 18. oldalon az oszlopokon lévő rajzok közt a kinagyított részlet Aranygerend felirattal.

Érdemes még a 19 oldalon a rövid összefoglalást is átfutni.

http://szekeresistvan.hu/2018/03/05/arpad-kori-templomok-es-a-kassai-kotar-szarkofagjainak-piktogram-feliratai-a-szekely-betukepzes-folyamataban/

Az igazsághoz tartozik, hogy nem osztom a kínaitól való átvétel gondolatát, szerintem pont fordítva volt...

Előzmény: ketni (10846)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10849

Kösz' a linket!

Előzmény: ketni (10845)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10848

"Itt jön a képbe az amit kitadimanta nem ért meg. Egy jelnek nem csak egy jelentése lehet, hanem

a rokonító gondolkodás alapján sok hasonló, és EGYIDŐBEN."

Félreértettél: Az egymással szinonim olvasatokat mindig elfogadtam, én az egymással ellentéteseket nem tudom egyszerre elfogadni.

Előzmény: ketni (10838)
ketni Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10847

Bocsánat, hogy még mindig jártatom a számat!

A sumérok nem a bika korszakában élték fénykorukat?

A szarvaik nem erre utalnak?

Előzmény: ketni (10846)
ketni Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10846

Bennem is fölmerült egy időben, hogy jé, ez ugyan olyan mint a kos jele.

Egy baj van, hogy sehol sincs nyoma annak, hogy ez szarv.

A szár szóból származik ugyan, mint a szaru, de ennyi. A sumérok szarvkoronája sem csak két szarvból állt, hanem

vagy három pár volt egymásra téve a fejükön.

 

Előzmény: kitadimanta (10828)
ketni Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10845
Előzmény: rigeroi (10833)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10844

Miért gondolod, hogy ez az összes Nap-jelkép? Nagyon sok más formában is megjelenik a Nap.

 

Egyébként a link második sorában mindkét Nap a igazság és a törvény szimbóluma, mindkettő női princípium.

Előzmény: rigeroi (10835)
ketni Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10843

"Az NT nem lehet sokágú, csak kettő, mert egy kosnak, szarvasnak csak két szarva van."

 

Csakhogy a ten nem csak két "szarvból" áll, hanem fölfelé van egy kis szára még.

Ez az ami egyértelművé teszi, hogy nem kos jelről van szó. Soha, sehol nem azonosították kos jelnek.

V. Géza nagyon helyesen mondja, hogy a ten a tprus változata.

Az egyik archaikusabb, a másik modernebb, ha lehet ilyet mondani.

Én hozzá tenném, hogy a ten emberszerű ábrázolásokként is nagy karriert futott be, és ott a lehajló

ágak kezek és ott sem szarvak.

A sumér Inanna egy régebbi stílus, faszerűbb, a kétkarú változat egy újabb változat lehet és emberszerűbb.

A tprus taglalásánál V. Géza is hoz egy idolt, ami 3x2 ágú/kezű és két felcsavarodott lábú istenanya.

Ez jobban hasonlít a sokágú Inanna jelhez, mert Ő azonos az Istenfával és régebbi, mint a rengeteg szkíta

emberszerűbb, kétkarú Ten.

Egyébként szájba rágja V. Géza, hogy a ten/isten olvasatú tulipánok azonosak az eget tartó fával.

A dolog ennél már nem lehetne egyértelműbb.

 

Előzmény: kitadimanta (10828)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10842

"a Nap kibocsátó, nem befogadó.

férfi principium"

A Nap valóban kibocsájtó: fényt, átvitt értelemben tudást, bölcsességet szór maga körül. A tudás, bölcsesség női princípium.

 

Előzmény: rigeroi (10833)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10841

"itt látható, h megint mitoszokra vonatkoztatva akarod érvényesíteni, nem a valóságból."

Szerettem volna tudományos értekezésekből olvasni róluk, de ilyet nem találtam, maradtak a mítoszok, legendák... Meg az ősi ábrázolások, egyéb kultúrális hagyatékok...

Egyébként is ezekben találhatók a szimbólumok, máshol hiába is keresnéd...

Előzmény: rigeroi (10832)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10840

"te nem gondolkozol."

Legalább kettőnk közül van valaki aki gondolkodik. Nem is olyan rossz arány...

Előzmény: rigeroi (10831)
ketni Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10839

Egyébként az előző sorok képei jól érzékeltetik, hogy hogyan lehet az Anyaisten keze-lába az esetleges "H" jelhez

hasonló rajzokon két-két kis tüske alul és fölül vagy a ten jel.

Onnan lehet tudni, hogy ezek is ugyan azon emberszerű jelek elvont másai, hogy a hasukban ott az ős vagy a Nap jele.

Az emberszerűek teste világosan az ős jelével azonos.

Persze, ha ezt elfogadjuk Nap jelnek, valamint azt, hogy a Nap és az Ős ugyan az.

Előzmény: ketni (10837)
ketni Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10838

Van egy könyve Pap Gábornak. Üdvtörténet-Magyarul a címe.

A körre és a benne lévő pontra érdekes magyarázata van.

Szerinte a teremtés egy bizonyos állapotának a jele.

Itt jön a képbe az amit kitadimanta nem ért meg. Egy jelnek nem csak egy jelentése lehet, hanem

a rokonító gondolkodás alapján sok hasonló, és EGYIDŐBEN.

Valóban, ez a jel Nap is, felülnézeti világmodell is és a teremtés egy fázisának ábrája is.

Egy a közös mindegyikben, hogy Isten a középpontban van.

A kiegészítő jelek, képek határozzák meg, hogy milyen összefüggésben értelmezendő elsősorban.

Előzmény: ketni (10836)
ketni Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10837

Kattints a 2. képre!

Ott látható ugyan annak a sornak a folytatása, amiből egy dolog biztosan látszik:

nem fonatról van szó, hanem a várandós Anyaisten különféle stilizált ábrái alul fölül két két

nyúlvánnyal, középen a nagy hasával.

Én nem ragaszkodom ehhez a verzióhoz, csak fel akartam hívni a figyelmet a formai hasonlóságra.

Azért gondolom megfontolásra érdemesnek ezt az eredetet, mert ennek szakrális tartalma van, míg a hal magyarázat

teljesen közönséges, egyáltalán nem illik bele a jelalkotás rendszerébe.

A hálónak volna értelme, mint az élet hálója. Ezt ábrázolják az általad felhozott példák és ennyiben igazad lehet.

Azért tartom ezt mégis kevésbé hihetőnek, mert ezek a fonatok MINDIG hálót alkotnak, sohasem hasonlítanak

a székely "H"-ra, mint az anyaistenes ábrák.

Az egyiptomi kanóc jel még szóba jöhetne, mint az élet lángjának hordozója, de mi a fene köze van a "h" hanghoz?

Előzmény: rigeroi (10834)
ketni Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10836

Vajon mi más lehetne?

Az üres kör a Nap jele. Az is a Nap jele amelyikben pont van.

Sőt az egészen biztosan Nap, mert elfogadom V. Géza állítását, hogy a "lyuk-forrás" jel a Napot jelenti.

Van sugaras Nap is, az az Üdő Úr jele. Ezt is elfogadom V. Gézától.

 

Előzmény: rigeroi (10835)
rigeroi Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10835

nem egyértelmű, h a Napot jelképezi.

 

egyértelmű Nap jelképek:

 

http://www.u.arizona.edu/~lebofsky/sun.htm

 

Előzmény: ketni (10826)
rigeroi Creative Commons License 2019.07.15 0 0 10834

mutasd azokat a "további képeket" ha azok igazolnak valamit.

 

ᛝ 

a hurok, háló, horog jele, az összefonódó pusztai népek jele

Előzmény: ketni (10819)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!