Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 2009.10.07 0 0 19720
Galaaaa! (*örömében ugrándozó szmájli*)

Bocsi, de nem hagyhattam ki azt a videót.
Előzmény: Galádriel (19719)
Galádriel Creative Commons License 2009.10.07 0 0 19719
Mai napi kinyilatkoztatás:

Soha többet nem nyitok meg általad betett linket a munkahelyen.
Előzmény: Törölt nick (19718)
Törölt nick Creative Commons License 2009.10.07 0 0 19718
Tudom, hogy ezért kikapok, de akkor is be kellett linkelnem.
Hayloft Ezekiel Creative Commons License 2009.10.07 0 0 19717
nem, hacsak az alkotmányozó aranytökűek úgy nem döntenek. akkor azonnal létrejön az egyetemes magyarság alkotmányozó és világvégítő szere, és majd utána.
Előzmény: pernahajder (19715)
pernahajder Creative Commons License 2009.10.04 0 0 19715

"Úgy gondoltam, hogy a 2010-es választások hatása (bármelyik párt is kerül hatalomra) 2012-re érleli meg az elégedetlenséget kitöréssé, ezért akkorra kell felkészülnünk arra, hogy egy Alkotmányozó Nemzetgyűlésen törjön meg a nemzetpusztító neoliberalizmus hatalma."

 

Vajon akkor lesz a világvége is?


Előzmény: Törölt nick (19714)
Törölt nick Creative Commons License 2009.10.04 0 0 19714
Jóska nem vergődik az írekkel, ő most mással van elfoglalva:

Felhívás az egyetemes magyarsághoz

Az nyilvánvaló, hogy rövidesen bekövetkezik a Szent Korona Országának Újjászületése. Ezt a megállapítást hitbeli alapja mellett az is alátámasztja, hogy a társadalmi elégedetlenség olyan foka felé közeledünk, amikor a népakarat nemzetakarattá erősödve kikényszeríti a tényleges hatalomváltást.
Úgy gondoltam, hogy a 2010-es választások hatása (bármelyik párt is kerül hatalomra) 2012-re érleli meg az elégedetlenséget kitöréssé, ezért akkorra kell felkészülnünk arra, hogy egy Alkotmányozó Nemzetgyűlésen törjön meg a nemzetpusztító neoliberalizmus hatalma.

Az utóbbi napok eseményei átértékeltették velem ezt a gondolatot.

Egyrészt egyre erősebb az egység kialakulásának szándéka, másrészt pedig – egy közismert politikus minap kifejtett véleménye szerint – a 2010-es választások után néhány hónapon belül várható a társadalmi feszültség polgárháborúba torkollása, amennyiben a neoliberális pártrendszer marad a hatalomgyakorló és nem történik meg a Szent Korona Értékrend egyesítő erejének győzelme.

Az engem megkereső politikus nem lát lehetőséget arra, hogy egységes nemzetté váljon a magyarság és el tudjuk kerülni a polgárháborút.
Ez a megállapítás arra épül, hogy a pártrendszerrel elérték a magyar nép olyan szintű megosztottságát, amely a közös érdek fölé helyezi az egymás iránt keltett gyűlöletet.
Természetesen, kellő óvatossággal kell kezelni ezt a kijelentést, az viszont nyilvánvaló, hogy
1. akik nem akarnak azonosulni vele, azok látják, hogy a nemzeti egység alapja csak a Szent Korona Értékrend lehet, nem pedig személyekhez kötődő szerveződés, vagy a Szent Koronára hivatkozó, de azt követni és egymással egységre lépni nem hajlandó pártok, szervezetek,
2. azt is érzik, hogy a neoliberalizmus továbbéltetése (ami az ő érdekük) súlyos következményekkel jár, akár testvérháborút is maga után vonhat,
3. fel akarják használni a jelenlegi helyzetet a Csonkaország elnéptelenítésére, amivel helyet teremtenek az általuk kiválasztott új uraság és szolgaság betelepítésére, hiszen a pártrendszerrel működtetett diktatúra legnagyobb fegyvere, a gyűlöletet kiváltó megosztottság olyan szintre jutott, hogy az kiirthatja az ő szolgájukká alázott ősnemzetet.

A figyelmeztetés nem csak nekem szólt.
Mérhetetlenné vált a felelősség, ami mindannyiunkra terhelődött, hiszen rá kell ébrednünk arra, hogy a Szent Koronával ránk kegyelmezett Isteni feladatrész elvégzésének ideje elérkezett.
Miután mindannyian a Szent Korona tagjai vagyunk, a feladat mindannyiunké, így Magyarország Újjászületésének érdeme mindannyiunké lesz, de – ha nem tesszük, amit tennünk kell – a magyarság pusztulásának felelőssége is mindannyiunkat terheli.

Azért, hogy Magyarország újjászülessen, és ne pusztuljon el, indulnunk kell a 2010-es országgyűlési választásokon. Mivel ehhez meg kell felelnünk a jelenlegi törvényes előírásoknak,

bejegyeztetjük a bíróságon a Szent Koronát Szolgálók Szövetségét.

A Szent Koronát Szolgálók Szövetsége csak az Alapszabályában szerepelteti (a választási törvény miatt), de

nem gyakorolja a képviselőjelölt-, a miniszterelnök- és az államelnök-állítás jogát,

mert az a nemzetakarat közvetlen kifejeződése kell, hogy legyen, szervezete pedig alulról és nem központi tervezés szerint épül.
Vagyis az előkészítést nem a jelenlegi választási törvény, hanem Szent Korona Értékrendre alapuló választási jogszabály tervezet (http://szksz.hu/2fotorveny.doc) és annak ideiglenes végrehajtási utasítása (http://szksz.hu/Munkaterv091001.doc) szerint végezzük.

A Szent Koronát Szolgálók Szövetsége nem fogadja el a jobboldali, vagy a baloldali besorolást, mert

a Szent Korona szerinti egyetemes magyar érdeket képvisel,

szemben a bal- és jobboldali pártokkal, amelyek mindnyájan a neoliberalizmus érdekképviselői. Ennek megfelelően

a Szent Koronát Szolgálók Szövetsége a föderatív EU-t nemcsak kritizálja, hanem Konföderatív Európává történő átalakulását tartja minden nemzet érdekének

(ld. Európai Konföderációról szóló szerződéstervezet – http://szksz.hu/EuropaiKonfoderacio.doc)

A Szent Koronát Szolgálók Szövetsége nem megosztó, mert minden államalapító és államalkotó nemzethez tartozó választó születésénél fogva a Szent Korona Tagja. Ezért pártállásától vagy párton kívüliségétől függetlenül

a Szent Korona minden Tagja részt vehet a Szent Koronát Szolgálók Szövetségének munkájában,

aki elfogadja a Szent Korona Értékrendet, és közreműködik a kiválasztási folyamatban a választási törvénytervezet és annak ideiglenes végrehajtási utasítása szerint, hiszen a Szent Korona tagság minden olyan szervezeti- vagy párt-tagság felett áll, amelyet ember hozott létre.

A Szent Koronát Szolgálók Szövetségének a Szent Korona Értékrenden alapuló jogrendszer-tervezete van (http://szksz.hu/szkEjogsz.doc), amely lényegesen mélyebb, mint a pártprogramok, és a gondolkodási mód (paradigma) váltás alapját adja.
A Szent Korona Értékrend gyakorlati megvalósítását a Szent Koronát Szolgálók Szövetsége a települések és a társadalmi csoportok részletes elemzésével (http://szksz.hu/euszgm2007.doc), a megvalósítási tervvel (http://szksz.hu) és a Területi Önellátó Rendszer (http://szksz.hu/onellato.html) kidolgozásával készítette elő.


A Szent Koronát Szolgálók Szövetsége elkezdte a felkészülést a 2010-es országgyűlési választásra, a „Szabad Magyarországot a szabad Európában!” (http://szksz.hu/090320.doc) c. munkatervben, a választási törvénytervezetben, illetve annak ideiglenes végrehajtási utasításában meghatározottak szerint.

Szeretettel kérek mindenkit, figyelmesen olvassa el a fentieket, és értse meg: a Nemzeti Egység alapja csak a Szent Korona Értékrend lehet, amely összekovácsol és nem megoszt, amely a magyar érdeket képviseli és nem az idegent.

„A Szent Korona a Tiéd, és Te a Szent Koronáé vagy!”

- ez a választási jelmondatunk, és ez a címe annak a kérdéssorozatnak (http://szksz.hu/ASzentKoronaaTied.doc), amelyre adott válasszal mindenki eldöntheti:

akar tenni a Magyar Újjászületésért, vagy a neoliberalizmus támogatásával azok szekerét tolja, akik a magyarság pusztulását akarják.

Kelt Szegeden, 2009. október 1-én.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

pernahajder Creative Commons License 2009.09.27 0 0 19711

Őszintén szólva elég nagy marha a katolikus püspöki kar is....

 

Nem feltétlenül lenne szükséges bizonyos csoportokat a vitapartner szintjére emelni.

 

Arról meg, hogy a katolikus tanítás nem gyökerezik elég mélyen a szívekben, és a híveket ilyen könnyű eltántorítani a tantól, talán mégsem Badinyi-Jós tehet....

Előzmény: Bonifác (19707)
pernahajder Creative Commons License 2009.09.27 0 0 19710
Mármint az idézőjeles nemzeti oldalra tetszik gondolni, nemdebár?
Előzmény: Törölt nick (19709)
Bonifác Creative Commons License 2009.09.27 0 0 19707
Na ez a szép sértés és szívás:

Lezsidózták a katolikusokat az ősmagyar újpogányok

A Magyar Katolikus Püspöki Kar legutóbbi körlevele szerint ugyanis az új pogányság, az „ősmagyar szinkretizmus" ugyanolyan veszélyes, mint amilyen a régi pogányság megerősödése volt Szent István halála után.

„Mi, akik mint püspökök a tiszta katolikus hit őrei vagyunk, nem hagyhatunk figyelmen kívül néhány olyan jelenséget, amely napjainkban híveink körében is terjed. Azt tapasztaljuk, hogy ismét erőre kapott egyfajta pogányság. Ahogyan Szent István halála után, úgy most is támadja a kereszténységet. Néhány évvel ezelőtt még az elvilágiasodást tartottuk szinte az egyetlen veszélynek. Bár továbbra is jelen van népünk körében ez a fogyasztói szemlélet, az élvhajhászás és a hedonizmus bálványa, ma az újpogányság szelleme is erősödik” – hirdeti a legutóbbi püspökkari körlevél, amelyet múlt vasárnap minden szentmisén fölolvastak.

A katolikus főpapság konkrétan fogalmaz: az „ősmagyar szinkretizmus" hirdetői megtévesztik a katolikus híveket – Jézus nem volt pártus herceg –, és szintén káros a püspökkar szerint „a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése”.

A MPK körleveléről és a „pogányhelyzetről” a vatikáni napilap, az Osservatore Romano is írt – és ahogyan várható volt, a megszólítottak is reagáltak. Siklósi András a hunhir.hu-n kijelentette: a „jelentős részben szemita származású” püspökkar levele „ahelyett, hogy az eredeti (hamisítatlan) jézusi út követésére buzdítana, valamint az egészséges nacionalista összetartásra és önvédelemre szólítaná fajtánkat, tulajdonképpen (burkoltan) a létünket aláaknázó globalizációt, az embertelen (sátáni?) cionizmust és neoliberalizmust szolgálja...”

A portálon vita indult a körlevélről. A Jövőnk Infón Tamási Attila írja: „A püspöki kar ismét kinyilatkoztatja hűségét a nemzetellenes, neoliberális, cionista gazdáik mellett a nemzeti oldal gyalázásával."

– Ezek a durva, olykor trágár reakciók a szerzőket, hozzászólókat minősítik, diagnózist adnak beteg társadalmunkról – mondta a delmagyar.hu kérdésére Kiss-Rigó László megyés püspök. – A diagnózis ismerete nélkül nincs gyógyítás, gyógyulás, legfeljebb véletlenszerűen. Ezért, mivel úgy gondolom, hogy az említett reakciók nem feltétlenül gonoszságból vagy gyűlöletből, hanem sokkal inkább tudatlanságból, illetve érzelmi labilitásból fakadnak, azok miatt nem botránkozni, sopánkodni, netán tiltakozni kell, hanem még inkább bátorítást kell nyernünk arra, hogy többet tegyünk a társadalom és a közélet egészségéért.

Delmagyar.hu/atv.hu
pernahajder Creative Commons License 2009.09.27 0 0 19706

Már ha volt egyáltalán Quedlinburgban 973-ban szerződéskötés, meg ha egyáltalán II. Szilveszter küldött koronát...

 

A mostanit úgy, ahogy van, aminek (akinek) Halász az alázatos szolgája, biztos nem küldhette, ilyesmire állítólag csak Nostradamus képességei birtokában lehetett volna képes.

Előzmény: Törölt nick (19689)
Törölt nick Creative Commons License 2009.09.24 0 0 19703
Feliratkoztál? :)
Előzmény: Törölt nick (19702)
Törölt nick Creative Commons License 2009.09.24 0 0 19701
Tamás Creative Commons License 2009.09.24 0 0 19700
Hiába no, számba kellett venni (na, nem úgy, na) a tettvállalók életkorát, akiktől már nem lehet elvárni az ilyen felelősségteli tevékenységet...
Előzmény: Törölt nick (19694)
Tamás Creative Commons License 2009.09.24 0 0 19699
Ez az állandó micisapkázás a koronával összefüggésben egyrészt marha unalmas, másrészt meg annak jele, hogy egyesek alapszintű szövegértelmezési képességekkel sem bírnak...
Előzmény: Törölt nick (19691)
Törölt nick Creative Commons License 2009.09.24 0 0 19693
jóvanna
Előzmény: Tamás (19690)
maplesyrup Creative Commons License 2009.09.24 0 0 19692

Te tudtad ezt? kérdeztem egy jóbaráttól, akinek elküldtem az idézett szöveget.

Ez a válasz:

 

Tudtam! Tudtam! Nem tudtam, de reméltem! Azt már és is megfejtettem, hogy T/á/ró/'/ja a magharok tároló ólját jelenti ősi szumír-palaóc dialektusban, jelezvén világhíres gazdagságunkat. Továbbá Piramus király neve is tovább élt a romlatlan, meg nem fertezhető kicsiny népünk ajakán eredeti tiszta formájában, mint Perjámos /falut is neveztek el róla, mind a mai napig/, ami azt jelenti, mert beszélő név, mint kínai és japán rokonainknál /ezt a Grespik doktor is tanusíthatja/, az elöbbiek alapján is, hogy  Magas, Jólmegtermett, Derékszépszál János. Hektor nevét tisztelet-emlékezet tartja meg miközöttünk, mélymagharok között, ezért nevezzük szívesen igy hű kutyáinkat. Páris neve is beszél az értőnek, hisz csak Spártából visszatérve kapta, mivel pár is lett belőlük Helenával, a Széppel . Az északiakról meg csak annyit, hogy úgy lappanganak, mint fing a gatyában, hát innen kapták tőlünk a nevüket, de csak ennyi közük van mihozzánk! És ezt hamarosan törvénybe is iktatja a magyar nép szavazása, igazságtevése, ahogy azt Vona /eredetileg vonal- vékony kis semmiség a jelentése/ úr ígérte nékünk, és így tovább még a kurtafarkú malackán is túl... Postacímem: Lipót mező, Kettes Pavilon

Előzmény: tőr (19599)
Tamás Creative Commons License 2009.09.23 0 0 19690

Mondjuk a Halász által a végletekig fetisizált koronát is csak a Quedlinburgi Szerződés után egy jó emberöltővel küldte a pápa István királynak, de az ilyen kicsiségekre

 

Ugyan már kérlek, ez csupán a harácsista illuminát Habsburgok propagandája. :-D

Előzmény: Törölt nick (19689)
Törölt nick Creative Commons License 2009.09.23 0 0 19689
A Quedlinburgi Szerződés az nagyon odabasz. Ha már az ország megalakulása előtt se volt jogfolytonos alkotmányunk, akkor nekünk annyi. Mondjuk a Halász által a végletekig fetisizált koronát is csak a Quedlinburgi Szerződés után egy jó emberöltővel küldte a pápa István királynak, de az ilyen kicsiségekre egy igazi szentkoronaszóga nem ad, az neki csak bakfitty.

Mindig érdekelt az a tudathasadás Halásznál, hogy egyfelől visszasírja az ősmagyar nomád kort annak minden barbár babonájával, másfelől köészmszezik...
Előzmény: morbiczer (19685)
Törölt nick Creative Commons License 2009.09.23 0 0 19688
Havi 15 tényleg mocsok sok, annál lehet egy rakás lényegesen olcsóbb hostingot találni.

Aszongya: http://dreamnet.hu/ -- havi 800 forintért már beengedik.

Az más kérdés, hogy meddig, mert eléggé ordas a tartalom, és azt nem sok helyen tűrik.

Előzmény: Tamás (19686)
pernahajder Creative Commons License 2009.09.23 0 0 19687

Hja, az alázatos szolgálat áldozatvállalással jár!

 

:-)))

Előzmény: Tamás (19686)
Tamás Creative Commons License 2009.09.23 0 0 19686

Ma (19-én) reggel megkeresett annak a szervernek a tulajdonosa, aki az önálló szerverem bebuktatása után „szívességi” szerverhasználatot biztosít, hogy mostantól csak bérleti díj (havi 15 ezer forint) fizetése ellenében tudja a szerverterületet biztosítani. (Ez nyilván lehetetlen, mivel 60 ezer forint a nyugdíjam, a kért bérleti díj ennek negyede.)

 

Basszus, dobjuk össze neki a szerverdíjra... Vagy valaki szóljon neki, hogy a freeweben évi nyolcezerből megússza, domainestül, mindenestül... :-DD

Előzmény: Törölt nick (19683)
morbiczer Creative Commons License 2009.09.23 0 0 19685

Ez is nagyon utos: http://szksz.hu/090912.doc

 

3.  A Szent Korona alkotmányossági jogfolytonossága megszűnésének időpontja.

Egyezőség: a globalizáló német megszállás volt a kiváltó ok, a fennmaradó különbség: ez 1944. március 19-étől vagy 973-tól – a Quedlinburgi Szerződéstől - kell-e értelmezni.

 

Törölt nick Creative Commons License 2009.09.23 0 0 19683
Itt olvasható Halász helyzetértékelés. Szokatlanul hosszú, de nem húztam belőle.


Az események összefüggései

Bő egy hónappal az után, hogy megállapították szervezetem használhatatlanságát, ismét megvizsgáltak. Az orvosok számára „megmagyarázhatatlan” eset vagyok, ugyanis ezek a vizsgálatok semmi betegséget nem mutattak. Ahogyan fogalmaztak: olyan, mintha a leletek két különböző emberről készültek volna. (Októberben még akarnak egy „végső bizonyítékot” adó vizsgálat-sorozatot végezni.)
Fizikai állapotom „változása” megerősít abban, hogy folytatni kell azt az utat, amelyet a Szent Korona Értékrendje meghatároz, annak ellenére, hogy a hatalom igyekszik lejáratni, ellehetetleníteni, eszközöktől megfosztani.

Most még sok minden nincs, de a legfontosabb megvan: a Szent Korona Értékrend iránymutatása ahhoz, hogy a megosztott érdekű nép érdekazonosságban szerves egységgé emelkedett Nemzetté váljon.

Most még nincs vezető, de lesz, mert aki bizonyítja, hogy meg tudja szervezni településén a Szent Korona Értékrendjének gyakorlattá válását, és meg tudja szervezni saját járásában, megyéjében is ezt, és átlátja az ország önigazgatásának rendszerét, az lesz alkalmas arra, hogy a Nemzetté vált nép vezetője legyen.

Most még nincsenek olyan emberek, akik a szakterületeket egy település, járás, megye, és az ország egészében a Szent Korona Országa, mint szerves egység rendszerének részeként tudnák képviselni, de lesznek, mert a településeken elkezdve az Értékrend megismertetését és alkalmazásának előkészítését, eddigi ismereteik, tapasztalatuk hasznosításával válnak a Nemzet Szent Koronát Szolgáló Tagjaivá.

Most még nincs tömeg a Szent Korona Értékrend gyakorlattá válásához, de lesz, mert felismerik az emberek azt, hogy a megosztottság mindig öncélú, akik erre vezetik a népet, azok nem az egyetemes magyarság, hanem önmaguk és saját környezetük érdekeit szolgálják.

Most még nincs kapcsolat a Szent Koronát Szolgálók között, de lesz, amikor – ha kell szájról-szájra adott Lélek-üzenetekkel, kézből-kézbe adott röplapokkal, elhallgatásra szánt könyvek terjesztésével, rendszeres találkozókkal – kikerüljük a neoliberális technikai csapdát, a zsarolás és félretájékoztatás eszközévé tett internetet.

Akik szeptember 26-27-én el akarnak és el tudnak jönni a pilisszántói Tettvállaló Szerre, (vagy ezt követően rendezett Szerek valamelyikére), azok
- megismerik a Szent Korona Értékrend településükön történő alkalmazásának lehetőségét,
- megismerik, hogy az a szakterület, amely képviseletét adottságuk van ellátni, milyen kapcsolatokon keresztül válnak az önellátó rendszer részévé,
- megismerik, hogy az egy járásban, egy megyében lévő települések milyen módon tudják az igények-lehetőségek összhangját megvalósítani.

Akik ott lesznek valamelyik Tettvállaló Szeren, azok dupla DVD-n magukkal viszik azokat az anyagokat, amelyek eszközei a Szent Korona Értékrend gyakorlati alkalmazásba vételének.
__________________
2008. október 4-én üzenetet kaptam az EU vezetőitől, amiben közölték, hogy „a középkori, vallásos Szent Koronára épülő Európai Konföderáció-tervezet a legveszélyesebb szélsőség az európai civilizációra.”

Augusztus 23-án a közelmúlt egyik vezető politikusa a következőképpen vélekedett: „A pártok mindkét oldalon eddig sikerrel bizonyították, hogy nincs alternatívája a neoliberális globalizációnak, ezért annak reformja jelenti a kilábalást a világgazdasági válságból. Komoly gondot jelent az, hogy megjelentetted az interneten – ráadásul jogszabály-szinten - a tényleges paradigmaváltás alapját. Ez nem lenne baj, de az már igen, hogy ez megvalósítható. Így hát ne lepjen meg, ha azt tapasztalod, hogy ritkul körülötted a levegő.”

Bösztörpuszta után – az előző „intelem” elhangzásához közeli napon - egy hamis nevet használó telefonáló (titkosított telefonról) megfenyegetett azzal, hogy le fognak járatni minden eszközzel akkor, ha be nem fejezem eddigi tevékenységemet és nem állok be egy általa meghatározott politikai csoportba.
_______________________

Régóta fenyegetnek telefonon, e-mailben, korábban leütöttek, kiraboltak. Anyagilag és egzisztenciálisan ellehetetlenítettek. Miután tudom, hogy másokkal is történnek hasonló dolgok, azt hittem, hogy akik ezt teszik, valamilyen személyiség-zavarral küzdenek, ezért semmilyen összefüggést nem láttam az események között.
Az elmúlt néhány hónapban – mintegy gyakorlatban alkalmazva az előző általánosított fenyegetéseket - sűrűsödtek és egyre durvábbakká váltak a velem kapcsolatos „érdekes” események.

Azzal kezdődött, hogy július 17-én este érthetetlen módon elveszítettem eszméletemet, kórházba kerültem, ahol négy nap múlva tértem magamhoz. A diagnózis megdöbbentő volt: szívem, tüdőm, vesém elégtelenül működik, amit egy prosztatarák tesz különösen súlyossá.
Amikor egy kicsit javult az állapotom, minden erőmmel azon voltam, hogy a Magyarok bösztörpusztai Országos Gyűlésén elkezdődjön egy összehangolt munka a társadalom kizsákmányolása fokozódása miatt rövidesen bekövetkező események békés útra terelésére.
A részvételemet nem tartották kívánatosnak a MOGy-ot szervező Magyarok Szövetségének vezetői, viszont ugyanebben az időben felkért a Magyarságtudományi Intézet vezetője arra, hogy működjek közre egy füzetsorozat létrehozásában, egy Amerikában élő professzor pedig meghívott egy tanácskozásra, amelynek célja a magyarság helyzetének elemzése alapján a lehetséges megoldások keresése.

Az amerikai professzor által kezdeményezett, szeptember 10-i találkozón nagyon lényeges kérdésekben – mindenek előtt a Szent Korona Értékrenddel kapcsolatban – megegyezésre jutottunk és a vélemények közötti különbségeket tárgyilagosan megállapítottuk, amit a találkozón készült videofelvételek egyértelműen bizonyítanak.
Ezt az eredményt példamutatónak tartottam, ezért erre hivatkozva felkértem Vona Gábort és Vukics Ferencet a nézeteltérések félretételére és ez alapján Nemzeti Egység létrehozására (http://szksz.hu/090912.doc). Reméltem, hogy a szeptember 4-én a Jobbik érdekkörébe tartozó internetes fórumokon megjelentetett, Magyarok Szövetsége vezetőit lejáratni akaró közlésekkel létrejött kritikus helyzetet ezzel fel lehet oldani.
(http://bedefy.multiply.com/journal/item/378/378, http://magyargarda.hu/node/4542).
Vona Gábor válaszlevele azt igazolja, hogy ő nem akarja, vagy nem tudja felfogni a Nemzeti Egység megteremtésének fontosságát, e helyett a személyi ellentétek – velem kapcsolatban a konfliktusok tisztázását mellőző - kiélezését folytatja (http://szksz.hu/090915.doc). Vukics Ferenc sem megkeresésemre, sem az őt ért jobbikos támadásra eddig nem válaszolt.

Nemzeti Egység teremtésére irányuló megkeresésem – öt napos kivárás után - aktivizálta az amerikai professzor által létrehozott találkozó résztvevőit: 17-én elhatárolódtak tőlem, és közölték, hogy nem fogják nyilvánosságra hozni azt a nyilatkozatot, amely a találkozó résztvevőinek azonos és eltérő véleményeit fogalmazza meg, sőt megtiltják a találkozóról készült videofelvételek nyilvánosságra hozását.
A Magyarságtudományi Intézet vezetője 18-án közölte, hogy nem tart igényt közreműködésemre a füzetsorozattal kapcsolatban.
Ma (19-én) reggel megkeresett annak a szervernek a tulajdonosa, aki az önálló szerverem bebuktatása után „szívességi” szerverhasználatot biztosít, hogy mostantól csak bérleti díj (havi 15 ezer forint) fizetése ellenében tudja a szerverterületet biztosítani. (Ez nyilván lehetetlen, mivel 60 ezer forint a nyugdíjam, a kért bérleti díj ennek negyede.)
_______________________

Ezek után az lenne a természetes, ha visszavonulnék, hiszen annak a tyúkszemére léptem rá (méghozzá csillagrendszer-láttató módon), aki a hatalmat gyakorolja és – egyéni érdekeiken, hatalomvágyukon, vagy pusztán mérhetetlen butaságukon keresztül - manipulálja azokat a „tisztességes személyeket és szervezeteket” (Vona Gábor szavai), akikkel konfliktushelyzetbe kerültem a rég- és a közelmúltban.
Az az aljas ebben a történet-sorozatban, hogy azt a látszatot kelti, hogy az én személyem az ok, mert külön-külön kerülök ellentétbe emberekkel, embercsoportokkal, akiknek semmi közük egymáshoz.
Az igazság viszont az, hogy a velem ellentétbe kerülő szervezeteket és embereket – mint az általános fenyegetések bizonyítják - a hatalom helytartótanácsa gerjeszti összehangolt provokációra, de az összhang csak a „Halász ellenességben” mutatkozik meg, de nem abban, hogy a „tisztességes személyek és szervezetek” - egységes célt meghatározó programmal - egységre lépnének az őket manipuláló hatalom ellen. Külön jellemzője a „Halász-ellenességnek”, hogy sem külön-külön, sem együtt nem vállalják a nyilvános vitát a velem szembekerülők.
Vona és Vukics továbbra is külön-külön menetelnek, megosztva a magyarságot. A „szellemi elit 10-i tagjai” mindkettőjüktől elhatárolódik (mintegy bizonyítva az „értelmiség” szerepét a mai társadalomban), amit ki is mutatnak akkor, amikor kikérik maguknak, hogy az ő egységüket hozzam példaként a tömegeket két irányba vezetőknek.
________________________

Folytatódik a megosztott erők harca a leírt eszközökkel. De ebben én nem veszek részt, mert energia-tékozlást jelent.
Aki a megosztottság pártján áll, az szegődjék a félre-vezetőkhöz.
Aki a Nemzetté vált nép érdekegységéért vállal tettet, annak a Szent Koronát Szolgálók között a helye.
Ilyen egyszerű a választás: megosztottság vagy egység.
Akik az egységet választják, azokkal találkozunk a Tettválalló Szerek egyikén, legelőbb szeptember 26-27-én, Pilisszántón (dr. Lévai Edit szervezi: levaidr@gmail.com).

Kelt Szegeden, 2009. szeptember 19-én.
A krisztusi örök értékrend szerinti magyar szeretettel:
Halász József, a Szent Korona alázatos szolgája

Előzmény: Törölt nick (19681)
pernahajder Creative Commons License 2009.09.23 0 0 19680
Valóban, csakhogy a szabad mozgás lehetőségétől való megfosztás elméletileg bizony szabadságvesztés. Természetesen nem ugyanaz a kategória, mint a főbüntetésként kiszabott szabadságvesztés.
Előzmény: Törölt nick (19677)
pernahajder Creative Commons License 2009.09.23 0 0 19679

Miért? Gyönyört okozhat pl. egy Halász-beszéd meghallgatása is. Orgazmust meg aligha....

 

:-D

Előzmény: Törölt nick (19676)
Törölt nick Creative Commons License 2009.09.04 0 0 19677
Azt elzárásnak hívják, nem számít szabadságvesztésnek. Ugyan nézz már utána.
Előzmény: pernahajder (19674)
LvT Creative Commons License 2009.09.03 0 0 19675
[Hawkeye] > Ezt amúgy se értettem: stabil, lebetonozott repülőgépnek nem sok értelme lenne...

[tőr] > Látszik, hogy nem vagy vendéglátóiparos. :-]

Már vendéglátóiparilag sem biznisz a lebetonozott repülőgép: <http://www.kisalfold.hu/gyori_hirek/az_abdai_club_sky_iden_nem_szarnyal_/2062809/> (Minap jártam arra, még most sem szárnyal).
Előzmény: tőr (19666)
pernahajder Creative Commons License 2009.09.03 0 0 19674

Már hogy a fenébe ne lenne az. Pánzbüntetás, amely csak és kizárólag szabadságvesztésre átváltható.

 

A tény: a faszinak hivatalos flepnije van arról, hogy hazudott.

 

Egyébként meg sajna, nem csak a kommunizmusban, előtte is. Szegény Deák, szegény lord Aston, szegény liberális értékrend.....

Előzmény: Törölt nick (19673)
Törölt nick Creative Commons License 2009.09.03 0 0 19673
Az nem szabadságvesztés büntetés. 1990 óta rágalmazásért olyat nem osztottak ki Magyarországon. Előtte lehet, mert a kommunizmusban két hamis tanúval akárkit fel lehetett akasztatni, tehát adhattak letöltendőt is bármiért. Adtak is...
Előzmény: Törölt nick (19671)
pernahajder Creative Commons License 2009.09.03 0 0 19672
Ha történelmi távlatban nézed, akkor igen.
Előzmény: Törölt nick (19669)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!