Keresés

Részletes keresés

*felhő Creative Commons License 2007.10.07 0 0 3970
Juhász Gyula

Most szépül meg…

Most szépül meg e szomorú élet,

Mikor a nyár elfárad ragyogni,

Engem várnak: őszi egek fénye

S őszi mezők későn virulói.

 

Hozzám akkor jön fájó vigasszal,

Ha már mindent elhagy a szerencse,

Ragyogjatok, őszi egek fénye,

Őszi öröm bánatos gerezdje!

 

Sátorom az átlátszó mennyország

Kéklő selyme csillagtakaróval,

Nászi fáklyám őszi egek fénye

S indulóm a mély erdei sóhaj.

 

Engem nem bánt a világi múlás,

Szép szerelmem a szelíd szeptember,

A bánatom őszi egek fénye,

Violán túl ragyogó színekkel!
*felhő Creative Commons License 2007.10.07 0 0 3969
/Márai Sándor: A csodáról/

 

 

"Te nem hiszel a csodában, tagadod? Nézd csak, nem győzhetlek meg, mert a csoda legfőbb ismertetőjele, hogy csodálatos - nem lehet bizonyítani, mint egy élettani tényt, nem lehet fényképezni, sem előre, mennyiségtani törvények szerint megjósolni és kiszámítani. A csoda megnyilatkozási formáit sem könnyű mindig érzékelni: nem jár mindig két lábon, nem lehet fényképezni, nincsenek telekkönyvi, sem anyakönyvi adatai. A csoda, egész egyszerűen, megnyilatkozik - s néha csak sokkal később érjük meg, mi volt a csoda, hogyan avatkozott életünkbe, s mi volt e beavatkozásban a természetfölötti és csodálatos. A csoda lényegét nem tudom megmutatni, sem bizonyítani. De gondolj talán arra, milyen felfoghatatlan és csodálatos igazi valójában mindaz, amit mindennapinak és természetesnek érzel: már a létezés ténye milyen csodaszerű! Az, hogy megszülettél, élsz, s egy napon meghalsz! Mindezt "természetes"-nek érzed? Akkor vaksi vagy és botfülű. Már a valóság is csoda, felfoghatatlan, s minden természetes kellékével és anyagával természetfölötti is! Miért is lenne e valószínűtlenül bonyolult valóságnál értelmetlenebb a csoda? A világlélek a csoda, mely mindenben megnyilatkozik. Ezért vagyok hívő: mert a világ lelke bennem is, hétköznapjaimban, szomorú és esendő sorsomban is megnyilatkozik."

 

*felhő Creative Commons License 2007.10.07 0 0 3968

Légy hasonló az égen szálló madárhoz,
aki a törékeny gallyon megpihenve átéli az alatta tátongó mélységet,
mégis vígan énekel, mert bízik szárnyai erejében.
(Victor Hugo)

*felhő Creative Commons License 2007.10.07 0 0 3967

Garai Gábor

Bizalom

S ha százszor is becsapnak és ezerszer
csalódom abban, kinek szívemet,
mint álmából a rózsát, kitakartam,
s ha éppen az árul el, kit életemmel
fedeztem én,
s ha tulajdon fiam
tagad meg,
és ha nem harminc ezüstért,
de egy rongy garasért adnak el engem
barátaim,
s ha megcsal a reménység,
s ha kudarcaim térdre kényszerítenek
és elátkozom már, hogy megszülettem,
s ha csak a bosszút hizlalja a hála
híveimben,
s ha rágalom kerít be.-
akkor se mondom, hogy nem érdemes!

Akkor se mondom, hogy nem érdemes
hinni az emberben, akkor se mondom,
hogy megélek magam is, néptelen
magányban, mert irgalmatlan az élet.-

De csöndes szóval, eltűnődve mondom:
bizalmam sarkig kitárt kapú,
nem verhet rá lakatot a gyanú;
ki-bejár rajta bárki szabadon.
Egy besurranó csaló tiszteletére
nem állítok őrséget tíz igaznak!

Kit tegnap itt a gyöngeség bemocskolt,
megtisztálkodva ma betérhet újból;
ki kétélű késsel jött ide ma,
köszönthet holnap tiszta öleléssel!

Nem, nem a langy irgalmat hirdetem.
Nem hirdetek bocsánatot a rossznak,
kegyelmet a hazugnak,
nem tudok
mentséget a könnyes képmutatásra,
s az öngyilkos szenvelgést gyűlölöm,
akár a nyers önzés orvtámadását.

De hirdetem, hogy bűneink mulandók!
Mint a mamut és az ősgyík, a múltba
porlad a gyűlölet és a gyanakvás;
dühünk lehűl,
csak szerelmünk örök.

S halandó gyarlóságaink között
csupán maga az ember halhatatlan.
Kérlelhetetlen gyötrelmei ellen
irgalmas vára bizalomból épül;
s az önmagával vívott küzdelemben
csak jósága szolgálhat menedékül.

*felhő Creative Commons License 2007.10.07 0 0 3966
Bereményi Géza / Weöres Sándor verse nyomán
Az égboltsapkájú ember

Aki előtt a kaput becsukják
és azt kiáltják : rosszkor születtél,
megáll a csöndben és arra vár még,
hogy tán kiszólnak,
talán csak játék.

Ott álldogál még, amíg az este,
az ő estéje leszáll a földre.
Kisétál csendben, kettős fasorban,
végén kilép az üres világba.

Fejébe húzva kerek kék sapka,
símára húzva, körbe leszegve.
Az úton nem szed mellé virágot,
holtáig hordja égbolt sapkáját.

Tündér szemekkel üres mezőkre,
határ határát ahol elveszti.
Mindig van onnan tovább hova menni,
ottan többé már nem ismeri senki.

 

 

 

*felhő Creative Commons License 2007.10.07 0 0 3965

 Evvel a versel  szeretnék szép  Vasárnap délutánt  kívánok Mindenkinek !  : ))

 

 

Egy Mosoly Neked!

A mosoly Fertöző
elkapod, mint az influenzát.
Ma rámmosolygott valaki,
és én is nevetni kezdtem.

Mentem egy saroknyit,
és valaki meglátta, hogy mosolygok...
Mikor elmosolyodott, tudtam:
átadtam neki is!

Elgondolkoztam a mosolyról
és felfedeztem:érték!
Egy egyszerű mosoly mint az enyém
körül utazhatja a Földet.

Ha érzel egy mosolyt születni,
ne hagyd észrevétlen
Hagyd, induljon e gyors járvány
és legyen a világ mosoly-fertőzött!

Tartsd a mosolyt mozgásban
küld el ezt egy barátodnak.

Mindenkinek kell egy Mosoly!

*felhő Creative Commons License 2007.10.07 0 0 3964

/Brenner János prédikációjából/

 

 

A szeretet sír és óhajt;
a szeretet kér és sóhajt;
sóhajjal táplálkozik.
A szeretet hogyha nem könny,
sem sóhaj, mélyéből nem jön,
nem is égő, igazi.
A szeretet szenvedni vágy
teher néki ez a világ;
unalom maga a fény.
Várakozva még növekszik;
messzeségek nem csüggesztik,
nem fogy, hanem jobban él.

S oly nagy a szeretet lángja
és az égést úgy kívánja,
hogy kihunyni sose fog:
semmi zápor el nem oltja
s a folyóvíz el nem fojtja;
mindig csak jobban lobog!
S ez a láng maga az élet:
másra nem lehet szükséged!

Ami jó még van egyéb,
nélküle mind nem ér semmit!
Mind elolvad és elomlik!
Mind csak tűnő semmiség.
Ámen.
*felhő Creative Commons License 2007.10.07 0 0 3963

2006 12.20.

 

"

Válassz egy nevet, amin nevezni fogsz.
Nevet csak nekem, amit csak te tudsz.
Ami követ, míg csak élek e földön,
Vagy halálom után a túlvilági ködön.
Egy nevet, ami több mint szó, betű, hang.
Ami összeköt minket, ami én vagyok, s te vagy.
Ha kimondod, én jussak eszedbe, csak én és senki más.
Én meghallom, bárhol vagy, nem kell, hogy kiálts.
Adj nekem egy nevet, mit idegen szájra nem vesz,
Mert csak mi tudjuk, ez örökre a mi titkunk lesz.
Nevezz el, nevezz, arról, ami szép neked,
És nekem is szép lesz aztán, csak adj nevet!

*felhő Creative Commons License 2007.10.07 0 0 3962
HEINRICH HEINE: MINT EGY VIRÁG, OLYAN VAGY

Mint egy virág, olyan vagy,
oly tiszta, szép, szelíd.
Elnézlek és szivemhez
a bánat közelít.

Kezem véd könyörögve,
meghallgat tán az ég:
ilyen maradj örökre,
ily kedves, tiszta, szép
.

*felhő Creative Commons License 2007.10.06 0 0 3961

Cso Gi Cson: A patakkal beszélgetek

Fehér sziklán ülök a völgy felett,
s a patakkal beszélgetek.
A víz úgy suhan a köveken át,
selymesen, puhán, mint a fellegek,
s oly súlytalan, hogy szinte már lebeg...
Fodroz, iramlik, árad cseppre csepp,
a völgy hosszán, lejtős sziklákon át,
nappal meg éjjel, tovább és tovább...
Az útja még nehéz és meredek,
de ő csak mesél, csacsog és nevet,
s vígan, fürgén szeli át a hegyet...

Ó, te tiszta, áttetsző, kis patak,
hadd nézzelek még, hadd csodáljalak!
Tovasuhansz a fehér falakon,
s ezer szilánkokra osztod önmagad,
ezer tükör-szilánkra, mint a nap!

Dalolsz, dalolsz, tündöklőn, szabadon,
s dalomba ömlik a te éneked...
Egyek vagyunk, s nincs bennem semmi más,
csak árnytalan, nem-szűnő ragyogás!
Fehér sziklán ülök a völgy felett,
s a patakkal beszélgetek...

*felhő Creative Commons License 2007.10.05 0 0 3960

Kicsit vissza jöttem : ))   Köszönöm még egyszer  , Radnóti Miklós  Rejtettele nagyon szeretem ezt a versét ,mert ..... 

 

Szép jó éjszakát  ! 

Előzmény: *felhő (3954)
*felhő Creative Commons License 2007.10.05 0 0 3959

VIRÁGOK
Hézser Zoltán

A virágok mosolyból születnek:
Kicsi bimbókra ráderül a Nap,
Tavasz-mosollyal megcsókolja őket
S a kicsi bimbó mind erőre kap.

A tél-hidegben megdermedt szívekre
Hints tavasz-mosolyt áldón, Istenem,
Hogy bűnös szívek szunnyadó hitéből
Neked pompázó, sok virág legyen!


*felhő Creative Commons License 2007.10.05 0 0 3958

Mi lenne velünk...

""Mondd csak,
mi lenne velünk,
ha nem lenne közös játékunk?
Ha soha meg nem ismerjük egymást?
Ha nélküled értek volna el a történések,
amilyenek előtted soha nem voltak.
Mi lett volna, ha nélküled talál a vihar?
Mi lett volna veled,
ha nélkülem szakadtak volna rád,
azok a dolgok,
amik mostanában reád szakadtak?
Mondd, hol lennénk?
Hogy tudnánk elviselni?
Lennénk?
Mi lett volna nélküled belőlem,
ha nem rohannék hozzád,
olyankor,
amikor üvöltenem kellene,
ha Te nem lennél,
ha üvöltés helyett
nem mondhatnám el
neked,
ha ettől a hiánytól,
a kellő pillanatban
nem tudnék csendben maradni,
(Még mindig nem mindig tudok)
ha nem tanultam volna meg azóta,
hogy semmi nem fontos,
egyszer minden, ami rossz
múlt lesz,
hogy a szakadékot is óvni kell,
nehogy mélyebbé legyen.
Mondd, mi lett volna velünk,
ha egymásnak nem vagyunk?""


*felhő Creative Commons License 2007.10.05 0 0 3957
Nekem itt vagy

Érzed, szíved helyén szívemet dobogni?
Szerelmem tüzét, lelkedben lobogni?
Nekem itt vagy, keblembe rejtve,
Örökké velem, szerelmed nem feledve!


Szívemben ott van az örök álmom,
Melyben álmodom a jövő boldogságot!
De, nem is álom, hisz a valóságot látom,
Benned megvalósult álmom!


Igen, te, te vagy a minden,
Mit eddig csak Istenben hittem!
Te vagy az élet, a gyönyör maga,
Úgy érzem veled, van, az angyalok hada!


Ha velem vagy miénk a föld és a menny,
Eltűnik harag és minden szenny!
Ketten vagyunk a nagyvilágban,
Élvezzük egymást, nagy, nagy boldogságban!

Reich Zsolt
*felhő Creative Commons License 2007.10.05 0 0 3956

A szerelemhez! 


"Ugye szívem várod a szavaim?
Kedves hozzád szóló szavaim.
Bár, szavakkal érzést elmondani nem lehet,
Minden próbálkozásom, csak felesleges kísérlet.
Szavaimmal az érzéseim elmondani hiába is próbálom,
A megfelelő szavakat úgy sem találom.
Az érzést szó el nem mondhatja, ki nem fejezheti,
csakis nyitott szív érezheti.
Ha azt mondom szeretlek,
Te ez ezt nem tudhatod, hisz én érzem,
Míg két ember két szív van, te nem érzed az én érzésem.
Mindketten csak azt tudjuk, amit magunkban érzünk.
Viszont ez az önmagunkról szóló saját érzésünk.
Míg a .. Te.. és az .én.  létezik, amíg két ember egymásra vágyakozik,
Addig nem fogják érezni egymás érzését, csakis önmagukét.
Majd amikor eljutunk oda ,hogy megszűnik az . én.  és . te . fogalma,
Nem lesz akkor már az agynak a szív felett csalfa hatalma.
Szíved, szívem egyként doboghat, egyként érezhet szívünkben,
Egymást meglelhetjük saját lelkünkben.
Akkor már nem azt mondjuk . szeretlek.
Hanem önmagamban magamként érezlek.
Én téged önmagamként szeretnélek érezni, szeretnék veled eggyé olvadni.
De ehhez előbb fel kell adnom az . én. korlátozó fogalmát,
Ami érezteti velem a minket elválasztó illúzió hatalmát.
Az illúziót hogy  te. meg én külön létezünk,
Külön-külön érzünk és szeretünk.

*felhő Creative Commons License 2007.10.05 0 0 3955

Jó éjszakát  kívánok Mindenkinek! 

/Az oroszlán alszik éjjel,
aludj te is békességgel! /   : ))

Kellemes hétvégét !   Köszönöm Kzella ! Gyere amikor csak tudsz !  : ))
*felhő Creative Commons License 2007.10.05 0 0 3954

Kedves Kzella ! Köszönöm  Radnóti Miklós  Rejtettelek versét , talán rá éreztél ,legkedvesebb, nagyon szeretem ezt a versét ,mert .....

Köszönöm ! szívemből köszönöm !  :))

Előzmény: Kzella (3949)
*felhő Creative Commons License 2007.10.05 0 0 3953
Somogyvári Gyula:


A páromnak mondom

Ne félj, szívem!

Ne félj, szívem, most mégis csak kivirrad
és fény-ruhában jönnek a napok.
Ne félj, szívem, most már csak hazaérünk
mi ketten: szelíd, csókos vándorok,
mi ketten: éjben vakoskodó vakok.

Ne félj, szívem! Lesz nékünk hajnalunk
s ölelnek pajkos napfény-gyerekek,
járunk mi még pacsirtás utakon
s köröttünk boldog, új pipacs-fejek
bókolnak mélyen s vígan intenek...

Ne félj, szívem, csak bátran lépj az úton
s kihajt bennünk még száz tavaszi ének.
Ifjú szájjal és égő, szép szemekkel
megyünk egyenest az élet ölének
mi ketten: boldog, mesebeli lények...Ne félj, szívem!

 

 

*felhő Creative Commons License 2007.10.05 0 0 3952

Lelkedre vágyom

"Lelkedre vágyom, tested kívánom!
Hófehér tested, magam előtt látom!
Újra előttem, van, arcod ragyogása,
Vágyaid, tükröző, szemed csillogása!

Benn látom szemedben, lelked mélységét,
Ott érzem szerelmed, heves szépségét!
Oly szép a szerelmed, mily szép vagy te, magad,
Szeretlek, szeretni, hogy éljünk boldogan!

Vágylak minden percben, mindig azt lesem,
Mit tegyek, hogy élted boldogabb legyen!
Te vagy az életem, te vagy minden álmom!
Mióta vagy nekem, csak reád vágyom!

Neked adok mindent, szívemet, lelkemet!
Fogadd el tőlem örök szerelmemet!
Tied a szerelmem, tied minden álmom!
Szeretni akarlak, csak erre vágyom! "

 

*felhő Creative Commons License 2007.10.05 0 0 3951
Áprily Lajos:

Fénylik a hegy

Tegnap még csak mosolygott. Most nevet.
Ha felmennék, fény záporozna rám.
Tenyerembe kitenném szívemet
s a nap felé magasra tartanám.

 

 

*felhő Creative Commons License 2007.10.05 0 0 3950

 

"Mert tudom, hogy tudod, szeretlek,
s tudod, hogy tudom, szeretsz,
már nem a csillagok között kereslek,
de ott, ahol lehetsz
konyhában, ágyban - nem holdfényparton,
de ott, ahol megjöhetsz,
mégis, egyetlen csodámnak tartom,
hogy szeretlek, s te szeretsz."


(Bella István )

 

Kzella Creative Commons License 2007.10.05 0 0 3949

      Kedves felhő!

 Ez a topikodba illik.

*felhő Creative Commons License 2007.10.04 0 0 3948
Jó éjszakát  kívánok Mindenkinek! 

/Az oroszlán alszik éjjel,
aludj te is békességgel! /   : ))

*felhő Creative Commons License 2007.10.04 0 0 3947
"Ha megkérdeznél,
azt mondanám: a szemedet figyelem.
Ahogy arcom elsuhan benne egy szombat reggelen,
ahogy fáradtan lecsukódik a világ minden éjjelen,
mert benne élsz.
Ha megkérdeznél,
azt mondanám: túl bonyolult nekem.
A hangodba bújva, ha egy pillanatnyi csend terem,
megnyugszom, nem akarok más ember lenni,
mert benned élhetek.
Ha megkérdeznél,
azt mondanám: nem kérdezel sosem.
Mert szeretsz - ahogyan én szeretlek,
mert megóvsz - ahogy én is óvlak,
mert hiszel bennem - ahogy még én sem hiszek.
Köszönöm

*felhő Creative Commons License 2007.10.04 0 0 3946

Rajki Miklós: A rózsa mosolya


Adok Neked egy mosolyt,
És rásimítom az arcodra.
Meglásd, úgy leszel,
Mint egy rózsa
Éppen kibomló bimbója.
Beoltalak mosollyal,
Mint szemet a bokorra,
Szeretetkertészként
Nemesítem kinyíló ajkadra,
Hogy Te magad légy
A mosoly rózsája,
Mert minden igazi mosoly,
A boldogság önfeledt órája.

*felhő Creative Commons License 2007.10.04 0 0 3945

Arany Viktor: Várj még!

Várj még kérlek!
Ne fuss el!
Ne illanj el
Drága illat!
Várd meg, míg beszívlak!
Járd át testemet, lelkemet,
Pezsdítsd meg véremet!
Te illatot adsz, én meleget
Megleltük a lényeget.

Minden leszakitott virágsziromért
Legyen tiéd egy adag szeretet.
Minden utadba eső szivárvány
Mutasson két csillagot tenéked.

Minden, könnycseppért, mit letörölsz,
Jóságot kapsz cserébe.
Lépteid szivárvány s csillag vigyázza,
Virágot szór a sors elédbe.

Minden gyerekért, kivel játszol s beszélgetsz
Kacagó sziv a jutalmad.
Minden arcra csalt kis mosolyért
Békesség lesz birodalmad.

Ha azt hiszed, ingyen kapod e sok jót,
Tekintsd, mit érte tettél !
Ajándékod, mit megtanultál,
Mig másokon segitettél.

 

Köszönöm  : ))

 

 

*felhő Creative Commons License 2007.10.04 0 0 3944

Huszti Sándor

Lélek-társak

A sötét éjben ragyognak a messzi égi régiók,
Fényük postalován utaznak az évmilliók.
Nem látod a magasban a Létezés ködét,
Avatatlan szemek elől takarja a sötét.A távol csillagok közt fogantak lelkeink,
Csak az istenek tudhatták, mik lesznek terveink.
A lelkek ketten egy testvérpárt alkottak,
A bölcsesség adományán egyformán osztoztak.Időtlen időkig keringtek egymás mellett,
Majd helyet kerestek ahol fejlődni lehet.
Egymás után indultak a nagy útra,
Előbb egyik, majd a másik zuhant az alagútba.A szárnyas lelkek testgúnyába öltöztek
Csillagok honából földi házba költöztek.
Így a lélek-testvérek egymásról mit se tudtak,
Gyermekek voltak még, nevetve tanultak.De szívük mélyébe ezer karcot véstek
A szellőként szárnyaló, tovafutó évek.
Útjukon sokáig egyedül haladtak,
Ám eljött az idő, és egymásba botlottak.
Mostantól fogva közös pályán járnak,
Szellemük ezentúl a messzeségbe szárnyal!

 

*felhő Creative Commons License 2007.10.04 0 0 3943
 Sillingi Julianna

 

"Hunyt szememmel hallva szívem dobbanását, egy érzelmes dallam fogant meg ott benn, mélyen égi fénnyel, csillag ragyogással, bölcsőjében. Dédelgetve, felhők között tündökölve, fodrozódó víztükörre ráfeszülve, barlang mélyén szétterülve, a világot is újra szülve zengi az ég felé: kedvesem, te vagy a mindenem."

 

*felhő Creative Commons License 2007.10.04 0 0 3942
 

"Álmodj néha rólam, és én ott leszek Veled,
ha megérint a hajnal, korábban ébredek.
Szólj néha hozzám, ha hiányzom Neked,
keress álmaidban, és én ott leszek Veled!"
(ismeretlen

 

*felhő Creative Commons License 2007.10.04 0 0 3941
(Thalis Silvenier)

 

Neked adom lelkem

Csendes az éj, az égen ezer csillag.
A Hold égi útján felfelé ballag.
Telt arca fentről a Földre mosolyog,
Benéz az ablakon, szeme ránk ragyog.

Hűvös az éj, gyere bújj ide mellém!
Én vigyázom álmod ezen az estén.
Csendes már minden, a nappal véget ért,
Helyét az estnek adta, aludni tért.

Bújj ide hozzám és hunyd le a szemed.
Felejts el mindent, én fogom a kezed.
S ha hallod majd a csengettyűk dallamát,
Feltárom előtted lelkem kapuját.

Valahol messze, egy manó útra kel,
S az Éj-Tündér most csak nekünk énekel.
Hallgasd csak Kedves, milyen szép ez a hang,
Hallod már Te is, hogy cseng a kisharang?

Hát hunyd le szemed, és Te is láthatod
Az előttünk nyíló mesés világot,
Ahol ezer csoda és varázslat vár,
Szoríts magadhoz, gyere, induljunk már.

Nézd csak, ez az a hely, ahol minden más.
Itt nincs Rossz, nincs Harag, semmi rohanás.
Ez egy sziget, a Vágyak Birodalma:
Lelkemnek mélye, az álmok világa.

Ez az a hely, amit magamban hordok.
Ha rád gondolok, mindig itt vagyok.
Együtt veled, mert Rólad szól az álmom,
Náladnál fontosabb nincs e világon!

Senki más nem látja, nem ismerheti,
Álmaim kapuját fel nem törheti.
Mások előtt e helyet zárva tartom,
S a kulcsát most Tenéked átadom.

És lesz egy Hang, mely mindent megmutat,
Segít Neked, hogy megtaláld az utat
Ami elvezet Téged a lelkemhez.
Csak gondolj rám, és szoríts a szívedhez!

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!