Keresés

Részletes keresés

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.04 0 0 893

Tehát: Nem Jézus személye, hanem helyesen ZombiJézuska kitalált karaktere.

Előzmény: ErkölcsTan (892)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.04 0 0 892

Jézus, a szélhámos - 1. rész

Erdélyi Ágoston a-testa előadóművész videója

https://www.youtube.com/watch?v=m1gj6Ocd6RY

 

Ami lapvetően jó, csak egy, de az nagyon nagy logikai hiba van benne:

 

Anti-ateisták, racionalisták, gondolkozni valóban tudók ...  tanításai szerint ZombiJézuska csak egy kitalált személy és az a-teisták valós személyként való elemzésit így nem tudjuk elfogadni. Tagadjuk az ateisták ezen és más elveit is.

 

 

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.04 -1 0 891

Tehát az ateizmus nagyon nem ad magabiztosságot, nyugalmat, lelki békét, összeszedettséget a lényegre, egészséget, jó mentális állapotot, megfelelő éntudatot, tudást, toleranciát, megértést, segítő készséget, közösséget, bölcsességet ...

Előzmény: ErkölcsTan (888)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.04 0 0 890

Meg kell azért jegyeznem, hogy Erdélyi Ágoston stílusa és felkészültsége még így is felette van/volt jóval, például Brendel Mátyás, Viola Zoltán, Waldmann Tamás, Kovács Judit, Tóta W. Árpád és még egy rakás hasonszőrű harcos ateistáénál.

Előzmény: ErkölcsTan (888)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.03 0 0 889

Hogyan lehetett volna egy ilyen vitát megnyerni?

 

Például:

 

Mindenkinek javaslom aki a jövőben leáll vitázni, hogy előtte kérjen Nagy Gergely, hívőtől-ateistától , előzetesen írásba adást, hogy tiszteletben tartja azt a logika alapelvet, hogy az ő istene csak egy "Isten" az emberiség által teremtett "Isten"-nek közül, így rá csak valamelyik közismert nevével hivatkozhat a vitában. JHVH = Jáhve = Jehovah = Jehova = Adonáj = Elochim = Eloah = Elohim = Necach Izrael ... . Minden egyes hibázásnál 100.000 Ft-ot köteles fizetni a vitapartnernek.

 

 

 

Előzmény: ErkölcsTan (888)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.03 0 0 888

Szép sorban meg lehet figyelni a hazai harcos ateisták bukását, kiégését.

Jelenleg éppen nyíltan vállalt nevével, Erdélyi Ágoston "ateista" agyilag és érzelmileg való kiégését láthatjuk.

 

 

Létezik-e Isten? - Erdélyi Ágoston vs Nagy Gergely, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=5q52IxTDRNA

 

 

Amit Nagy Gergely tett logikailag nem helytálló, de azon kívül taktikailag és higgadtságilag kitűnő.

Noha gyakorlatilag teljesen logikátlan és tarthatatlan dolgokat sorolt csak fel, még is ki tudta borítani a vitapartnerét.

Egyértelműen ő nyerte a vitát és Ágoston megbukott.

Ezt ő maga is tudja, hiszen az egyeztetett vita előtt már bedobta a törülközőt, hogy a jövőben felhagy az ateista propagandával és ateista online mise közvetítéssel.

 

Magyarán a darwini evolúciós levek alapján Nagy Gergely mémjei lettek a túlélők :-)

 

 

 

 

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.03.17 0 0 887

az agnoszticizmus kifejezés viccként született meg és az is maradt

Kabale Creative Commons License 2019.03.15 0 0 886

Nem, az agnosztikus nem hisz, de nem is tagad. Nyitva hagyja mindkét lehetőséget.

 

A passzív ateista bizonyos abban, hogy isten nem létezik, eszerint éli az életét, de nem hirdeti a világképe kizárólagosságát más emberekre nézve kötelezőnek.

 

Az aktív ateista is biztos a világnézetében, de elutasítja minden más világkép megnyilvánulásait, és igyekszik erről mindenkit a legkülönbözőbb eszközökkel meggyőzni, a rábeszéléstől a gúnyolódáson át egészen akár az erőszakos tiltásig (ha erre módja van).

Előzmény: Siphersh (884)
Sharion Creative Commons License 2019.03.15 0 1 885

Az agnoszticizmus kizárja az ateizmust és fordítva. A "nem hiszek benne, de nem tudom, hogy van-e" sem az Isten létezése melletti, sem az Isten létezése elleni bizonyítékokat nem ismeri el.

 

Az igazi agnoszticizmus inkább a hívőkre vonatkoztatható.

Előzmény: Siphersh (884)
Siphersh Creative Commons License 2019.03.15 -1 0 884

Igen, tipikusan az agnosztikus is ateista.

 

Elméletileg létezik olyan, hogy agnosztikus istenhívő, de nem jellemző.

Előzmény: Sharion (883)
Sharion Creative Commons License 2019.03.15 0 1 883

Az ateista csak azt jelenti, hogy nem hisz Isten (vagy istenek) létezésében.

 

 

Az agnosztikus sem hisz, akkor ő is ateista? 

 

Az ateista egyértelműen tagad.

Előzmény: Siphersh (880)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.03.15 0 0 882

A topik címe nyugodtan lehetne: Anti-Ateizmus is

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.03.14 0 0 881

Ateista miséket tartanak:

 

Siphersh Creative Commons License 2019.03.09 -1 0 880

Ez szerintem rosszabb, mint az ateizmus.

 

Az ateista csak azt jelenti, hogy nem hisz Isten (vagy istenek) létezésében. A naturalizmus viszont csak a természetes / természetfeletti dualitás kontextusában értelmezhető. Ha valaki naturalistának nevezi magát, annak nem sikerült felülemelkednie ezen a dualista vallásos gondolkodáson.

Előzmény: ErkölcsTan (879)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.03.09 0 0 879

Egy a-teizmus helyett választható világnézet:

 

 

 

Magyar Katolikus Lexikon:

 

 

"naturalizmus (a lat. natura, 'természet' szóból): bölcseleti irányzat, amely a valóságot a természettel azonosítja. Sokaknál átfogó gondolkodásmód, amely nem akar másról tudni, mint ami „valósan” (a természetben) létezik. - Ilyen a (főleg korai és a késői) görög bölcselet. Ennek lét-horizontját a kk. is örökölte, Szt Tamásnál áttört az alanyiság irányában. A term. itt már a megismerő és szabadon cselekedni képes alany nézőpontjából vált érthetővé. A →pozitivizmusban újra ~ jelentkezett, immár gyakorlati ~ formájában, tehát mint életeszmény: a kutató számára csak az létezett, ami igazolható, ami a tapasztalás alapján valósnak bizonyult. A fölvilágosodás óta az elméleti, bölcseleti ~ különféle formái is megjelentek: az →életfilozófia, a biologizmus, a →materializmus, amelyek egyaránt elvetették azt a lehetőséget, hogy a term. valamiféle szellemi lény tárgyiasulása lenne, ehelyett az életet, az embert, az anyagot saját belső törv-ei alapján akarták megmagyarázni. - Az idők folyamán föl-föltűnt a teológiai ~ is, gyökere a term. és termfölötti merev, dualista jellegű szétválasztása. Vetülete a →pelagianizmus, amely eltúlozta az ember autonómiáját még az üdvösség munkálása tekintetében is, v. ennek enyhébb változata, a →szemipelagianizmus, amely legalábbis a kezdő lökést az emberi szabadságnak tulajdonította. A másik véglet a túlzó szupernaturalizmus, amely nem számol az ember természetes erőivel. Teol-ilag a ~ megjelenési formái →monizmust képviselnek. Helyes megoldásnak az tűnik, ha szem előtt tartjuk a valóság sokszínűségét, többrétűségét, ami azonban a lét egységében gyökerezik. Nem játszható ki egymás ellen kegyelem és term. sem, hiszen mindkettő ugyanannak az isteni ősvalóságnak megnyilvánulása, kinyilatkozása. - A ~ szociológiai értelemben az államnak és a társad-nak az Egyh-zal szemben megélt önállóságát takarja. A ~ mint stílusirányzat a művészet, az irodalom körében is jelentkezhet. G.F."

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.03.08 0 0 878

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.02.15 0 0 877

Nagyon kiakasztottam itt néhány ateistát,

mert a Ki szűrte át Istent a tudományon? topikban

ott kullancskodnak rajtam.

Nagyon nem tetszik nekik, hogy "Isten" tudományos tény.

... és ez átmegy egyre több helyen.

... egyre szélesebb az elismertsége

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.02.02 0 0 876

Egy bölcselet, ami így egész jól hangzik:

 

Eleve aki csak úgy laza egyszerűséggel "Isten"-t ír, az már ateistának is nagy kamu.

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.02.02 0 0 875

Magyar Katolikus Lexikon 

 

monizmus

 

monizmus (a gör. monasz, 'egyedüli' szóból): filozófiai irányzat, amely a valóságnak csak egyik nemét ismeri el. Az elnevezést jelzői formában (monista) Ch. Wolff használta először. - Az abszolút ~ szerint a valóság nemcsak egynemű, hanem egyetlen, szükségszerű és abszolút magánvaló ...

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.02.02 0 0 874

legyen itt szövegben is:

 

Ateizmus egy hasznos ellenségkép

 

Az ateizmus egy hasznos ellenségkép a monoteistáknak. Egyistenhívő hitkomisszár teológusok alkották meg az ateizmus definícióját is, a saját érdekeiknek megfelelően úgy, hogy az lényegében nem más mint egy trükkös segítő gerilla marketing a JahveIstenHívők számára. Értelmes ember, aki ezt képes felismerni, hogy csak egy propaganda eszköz maga is, ha ateistának vallja magát, az nem is teszi, hanem inkább racionalizmust választja világnézetének.

Előzmény: ErkölcsTan (873)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.02.02 0 0 873

Ha kép szövege kell azt meg innét tudod kimásolni.

Ott megvan szöveggént is nem csak képként.

 

 

Előzmény: thoughts (872)
thoughts Creative Commons License 2019.02.02 0 1 872

OK!

kösz!

Előzmény: ErkölcsTan (871)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.02.01 0 0 871

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.01.27 -1 0 870

Ez a kép már szerepel a Szórakoztató Valláskritika topikban, de a moderációs szabályok megengedik, hogy még egy helyen fel legyen téve egymáshoz közeli időpontban. Kihasználom:

 

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.01.26 0 0 869
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.01.26 0 0 868

Isten = világ

A logika szabályai szerint "Isten" elhagyható, törölhető

 

 

Előzmény: ErkölcsTan (867)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.01.18 0 0 867

Egyébként ha az ateisták tudnának egy picikét is gondolkozni, akkor simán vallhatnák magukat panteistáknak.

 

Ja és nekik nem a vallásokkal van baja, hiszen az ateizmus is egy vallás, akkor magukat is támadják, hanem az egyistenhittel, azaz a monizmussal.

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.01.13 0 0 866

Fontos gondolat lementem ide is:

 

Ha ezt rajtam kívül senki sem gondolná így, ami meg van már cáfolva tényekkel, akkor nem lenne ez a kép még is valamiért az első a google az evolúciót lemodelező kiválasztódási rendszerében.

 

KO

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.01.13 -1 0 865

 

"Az ateistáknak vannak templomaik, papjaik, pápájuk, hittérítőik, inkvizítoraik, szektáik, dogmáik, pénzt szednek, misét mondanak."


Amikor a nekem-címzett hsz-edet olvastam, majdnem lefordultam a székről a bámulattól.

Miközben azon spekuláltam, hogy vajjon alkohol, vagy kábítószer hatása alatt vagy-e? -

Megláttam, hogy "advocatus" már reagált, azaz megválaszolta helyettem, amit ezúton meg is köszönök neki.
Tudom nem sok értelme van szaporítani a szót, mert süket fülekre talál, vagy annyit ér, mint halottnak a csók.

Ezért csak annyit ajánlok:

ha egy (vagy több) isten örökkévalóságát eltudod képzelni, próbáld meg ugyanúgy az anyag örökkévalóságát elképzelni.

Ez utóbbi közelebb áll a valósághoz. Aki nem hiszi, járjon utánna!

...........................................................

 

Pedig igaza van még akkor is, ha ez néhány esetben átvitt értelmű. Akkor is igaz.

 

Sőt a mai ateizmust annak a fő definicióit módszertanát teológusok alkották meg, ők írták le.

 

Nem is más az ateizmus, mint egyféle trükkös gerilla marketing, ami a judeokatolikus JevheZsidóIstent és egyházai hatalmát és befolyását erősítik. Persze trükkösen. Na ezt jól beszopálták az ateisták.

 

Miért tudom én ezt felismerni?

Mert különleges agyam van.

nem vagyok hipnábilis.

Az emberek 90% alap dolgokra az.

Még a legerősebb hipnötizőrök sem hatnak rám.

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.01.12 0 0 864

Párbeszéd:

 

Értelek, de majd talán egyszer rájössz,

hogy a judeokereszténységnek,

nem az ateizmus az ellentéte,

mert az inkább erősíti és látens, trükkös szövetségese.

A butaságra a legveszélyesebb a tudás és nem a butaság tagadása.

 

..........................................................

 

Ohh! Hát most ezért nem fogok beiratkozni a  Kulturális antropológia szakra... (nem vok sem Popper Péter, sem mérnök, aki hobbiból ebbe beleássa magát) :)

Nem kell ahhoz minden kis részletnek utánajárni, h vki tudja, h vmi "rossz". Pláne, ha megéli. A tapasztalatból is lehet tanulni.

Am definiálnád nekem, ha szépen megkérlek, az ateizmust.

Számomra egyszerűen istentagadást jelent. Kb, mintha vkik hinnének egy mesehősben, és lennének persze, akik tudják, h Hófehérke, meg a Kapanyányi Monyók csak a mesében léteznek.

Szóval mi az ateizmus, és miért segíti ez a vallást, hm? :)

 

...........................................................................................

 

 

Amit gondolsz ott sem tudást adnak, hanem inkább csak információkat, marha sok adatot, ami vagy jó, de nagyon sokszor nem.

Tehát emiatt tényleg felesleges beiratkoznod bárhova.

Csak agy kell hozzá, az meg gondolom van a fejedben.

 

ateizmus:   Tagadás vallás. Árnyékbox mások képzeletbeli barátaival. Egy ellen ideológia, ami maga is dogmatikus és logikátlan.

 

Miért segíti? Mert minden dolognak kell egy valódi, vagy saját maguk által felállított ellenzék, hogy igazán naggyá válhasson.

Akik ingyen és bérmente hívják fel a figyelmet az adott dologra, amit tagadnak.

Mai módszerben azt nevezik gerilla marketingnek.

 

..................................................................

 

"definiálnád nekem, ha szépen megkérlek, az ateizmust. 

 Számomra egyszerűen istentagadást jelent."

 

Ilyen az ha mátrixban élsz és még nem vetted be a piros kapszulát :-)

Érdekel a valós világ?

Akkor feltárom neked, hogy ez a meghatározás a judeokatolikusoktól való,

az ők teológusai találták ki és etetik vele akit lehet.

Tehát most is az ők tanaikat terjeszted.

Most is nekik dolgozol és nem ellenük.

 

...................................................................

 

Árnyékbox mások képzeletbeli barátaival.

 

Sztem többfrontos harc. Egyfelől ugye magának a mesefigurának a tagadásáról van szó, azaz arról a ténymegállapításról, h a mesefigura létezésében való hit tulképpen elmebaj, hiszen hihetnénk akár abban is, h Elvis él... Vagy mittom én, lehetne kényszerképzet az is, h én vok Napóleon. Namost, ha ez utóbbit hiszem, és ez másokra veszélyes, vagy nem tudok mellette dolgozni, akkor ugye rámhúzzák a muszájkabátot, leszedálnak egy csendes eldugott helyen. De ha azt hiszem, h volt egy három darabból álló egy személy, aki feltámadt halottaiból, és felszállt az égbe, akkor még az erre e tévképzetre épülő "tudomány" doktora is lehetek. Szóval mind1, tehát egyfelől az ateizmus ennek a lénynek a tagadása.

 

Másrészről az ennek a lénynek létében való hit, mint betegségre, elmebajra történő létre való figyelem felhívás. (Nem tom, h tudtam ezt megfogalmazni...) Méghozzá fertőző, és nagyon romboló elmebaj!

 

Harmadrészt, ez nem tom, h mennyire csak az enyém, de a harmadik front ugye, h akik hiszik ezt a nem létező lényt, nem csak abban hisznek, h ez az izé létezik, de létének "jóságában" is hisznek! Azt hiszik, h ez a lény, aki teremtette őket, alapjáraton, vmi mások által régen elkövetett "bűn" miatt mindenkit kivétel nélkül  gyehennára való sz@r alaknak tart, beleértve a ma született csecsemőt is. Mindenki, aki nem hisz ennek az őrültnek a létezésében elkárhozik, és elevenen égni fog a Pokol örök tüzében... Deha! Hisz, és megfürdőzik Jézus Krisztus ezer sebből kifolyt vérében, akkor megmenekül, és üdvössége lészen... Ezt a lényt nevezi a keresztény vallás "jónak". Szóval a harmadik front arról szól, h nem, ez a kitalált szereplő ez nemhogy nem jó, de egy szadista állat, aki fürdőzik mások kínjaiban. 

 

Mi ezekben a logikátlan? 

 

Létezik tán Isten?

 

A hit nem egy tévképzeteken alapuló elmebaj?

 

A Bibliában megírt Isten netán jó, és emberszerető lenne?

 

Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy,
S egy talpalatnyi föld elég nekem,
Hol a tagadás lábát megveti,
Világodat meg fogja dönteni. 

 

Én drukkolok Lucifernek! :)

 

Ki is olvasom mindjárt gyorsan megint... :)

 

..............................................................

 

Jó úton(Taó) jársz és jó dolgokat pedzegetsz.

Rá fogsz jönni majd az ateizmus tarhatatlanságára is.

Nem erőltetném, mert nem szeretek téríteni.

 

Egy kérdésedre viszont válaszolok:

 

Igen létezik Isten és jól is látod éppen az. Egy elmebaj.

 

Tehát nincs értelme tagadni, hanem ...

 

na erre jössz majd rá ...

 

.......................................................................

 

Tehát nincs értelme tagadni, hanem ...

 

Gyógyítani kell! (lene)

 

De hogyan gyógyitsad, ha a hívőnek nincs betegségtudata? És ezzel a betegségtudat-nélküliséggel tételezzük fel, h jóhiszeműen, de másokat is fertőz! Sőt! Sztem vannak papok, lelkészek, akik tudatosan fertőznek!

 

Szóval először diagnosztizálni kellene, de nem lehet. A hívő nem tudja, h beteg. A trsdlom meg nem tudni miért, de úgy tekint a vallásokra, mint az indiaiak a páriákra... (Ha jól tudom, és nem mondtam éppen vmi nagy baromságot! :)) Szóval érinthetetlenek! Hm?

 

Nem beszélve arról, h ki tudja miért az emberek egy részének "szükséglete" a vallás! Mert bizonyos nagy kérdésekre (mégha fals is) választ ad. Honnan jövünk, hová megyünk, mi az élet értelme, stb... Ezeket a kérdéseket sztem többnyire a halálfélelem hívja elő. Meglehet, talán innen kellene kezdeni. Ha nincs halálfélelem, nincs szükség Mennyországra sem! Vagy nem tom...

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!