Keresés

Részletes keresés

Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.02.14 0 0 1871

Hogy királyt akartak, azt sem Sámuél, sem az Isten tetszésével nem tanálkozott. Az olyan kitétel penig, miszerint a királyság kialakulása egy társadalmi szükségszerűségnek volt az eredménye, bizony igencsak marxista alapú történelemszemlélet, persze ez csupán ténymegállapítás, nem minősítés...

Előzmény: Pathmaster (1870)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.14 0 0 1870

A 1Sám 8.7 vers a saját fordításomban: Az Örökkévaló ezt mondta Sámuelnek: Halld meg az emberek szavát, mert nem téged vetettek el, hanem a fölöttük való uralmamat vetették el.

 

Többek között a lefordított vers hatására az a meglátás alakult ki bennem, hogy a királyság kialakulása egy olyan társadalmi szükségszerűségnek volt az eredménye, ami az Örökkévaló számára teljesen elfogadható volt, de amire a választott népet fel kellett készíteni. (Az 1Sám 8. fejezet a királyságra készíti fel a választott népet. ) Ezért Saul uralkodásának az adja az értelmét, hogy előkészíti Dávid királyságát.

Előzmény: Pathmaster (1865)
magyarpityu Creative Commons License 2018.02.14 0 0 1869

Szia Pathmaster!


Jogos a felvetés! Itt a vall-fil fórumcsoportban van vagy egy tucat topic, amit többé-kevésbé rendszeresen látogatok, és a topicokat sokszor kötöm azokhoz a fórumtársakhoz, akikkel jellemzően ott találkozok. Szimpatikus, ahogyan vizsgálod az Igét, ha sokszor nem is értek mindenben egyet a látásoddal, de az nagyon tetszik, ahogyan alaposan körüljársz dolgokat, eltöprengsz egy-egy fontos részletkérdésen, ezzel engem is arra ösztönzöl, hogy azokat átgondoljam, és mindig újra és újra úgy közelítsek ismertnek vélt részekhez, mintha először találkoznék azokkal. Ennyi a történet :))

Előzmény: Pathmaster (1868)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.13 0 0 1868

"Köszönet Pathmaster-nek, amiért olyan türelmesen viseli, hogy szétoffoljuk a topicját!"

 

A leánykori neve lenne Törölt Nick???

 

Az első hozzászólásom dátuma: 2001.03.28. Eleinte annyira támadták a nick nevemet, hogy elgondolkoztam egy új nick név használatán; de erre soha nem került sor. Szerintem magyarpityu csak azért gondolta, hogy ez az én topicom, mert személyes véleménye szerint csak én maradtam ontopic. Vagyis csak egy SZVSZ maradt ki a hozzászólásából; de ez velem is gyakran megesik. Az dobja az első követ, aki ...

Előzmény: picikepi (1867)
picikepi Creative Commons License 2018.02.13 0 0 1867

Üdv Van bűnbánat, hurrá, végre valamiben egyetértünk! Azt pedig, hogy a bűnbánat következtében történt volna a megbocsátás, nem támasztja alá Isten kijelentése.

 

Vétkeztem az Úr ellen! És monda Nátán Dávidnak: Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni…. érdekes nagyon másként olvasunk

 

(Lásd pl. Jézus és a házasságtörő asszony történetét a János 8,1-11 részben, amit zárójelbe teszek ide, megkockáztatva és felvállalva, hogy kapásból jössz majd a betoldás mantrával.)

 

Ugyan, dehogy: mint tudjuk írott, de nem kanonikus….tehát valóban betoldás, így egész gondolatmeneted

 

Ezékiel, Jeremiás, Ézsaiás próféciáiban már találkozhattak a feltámadás és a megújult élet lehetőségével, szükségességével, ezek nem új dolgok Jézus Krisztus és az apostolok idejében.

 

Csak a zsidók egészen másként interpretálták - nem Jézusra vonatkoztatva.

 

 Amúgy a feltámadás mibenlétéről nekem sincs fogalmam. Amit erről tudnunk kell, azt tartalmazza a kijelentés, de sok mindenben Isten Igéje nem elégíti ki a kíváncsiságunkat, és ezekre ne is gondoljunk ki emberi spekulációkat, fogadjuk el, hogy egyelőre maradnak kérdéseink, ám ahhoz viszont ragaszkodjunk, amit Isten kijelentésében megkaptunk!

 

No itt a hiba. Elfogadod elődeid magyarázatait, saját önálló vizsgálatok helyében. Ezért sosem fogsz eljutni  a MIBENLÉT MEGISMERÉSÉHEZ.

 

Nem az a lényeg, ki milyen gyorsan halad, vagy már mennyire messzire jutott, az a fontos, hogy az út, melyen halad, jó irányba vezet-e?

 

Ez valóban fontos, de aki egy ösvényről le sem tér, nem tudja meg mi van a többin….

miként öröklődik a bűn? – kérdezed Nem tudok tökéletes hasonlatot mondani

 

Lehet nincs is - mivel az alap is kérdőjeles…


Miként öröklődik a bűn?. Ezt is öröklésnek mondják a programozók, pedig itt sincs DNS :)))

 

Nincs, de van programozó, akit lehet félreértenek.

 

Isten kijelentése arról tanít, hogy a bűn még ettől is súlyosabb állapot, mert mi magunk nem tehetünk szert a megmenekülés képességére, míg a hajótöröttek elvileg akár meg is menekülhetnek. Ezért csak hasonlat: csupán hasonlít, de nem egyezik meg pontosan pontról-pontra.

 

Valóban, nagyon hasonlít. Ezért tegyük fel - saját maguktól megmenekülhetnek. Csak cselekedniük kell – a jót! és már helyben is vagyunk

 

Ezt nem tudom, mire alapozod? Nyilván nem Isten kijelentésére! Nézd csak: ''Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.'' - mondja Jézus Krisztus a János 3,36-ban. Én inkább Jézus Krisztusnak hiszek!

 

Nem, te az evangélistának ( szerzői körnek ) hiszel.

Ahogyan mi is sokan. De Isten népe ma is eljut Jézus Krisztus megismerésére, ahogyan Ábrahám, és a többi ószövetségi hithősök is eljutottak.

 

Ha elfogadjuk is az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, a melylyel bizonyságot tett az ő Fiáról.

 

Valóban nem vagyok körülmetélkedve, de nem is az számít, hogy a picikepisilőm vége milyen, hanem az, a szívem van-e körülmetélve!

 

Remélem nem egy Ragadózóra vársz? De félre a magyarázatokkal, amelyek ókori mesékre épülnek.

Izgalmas, jó buli ez!!!

 

Csak túl sok múlik rajta…


írod az ember felelősségével kapcsolatos figyelemfelhívásomra. Trollgyanús megjegyzés!

 

A pokolba vezető út van jó szándékkal kikövezve. Az igazság a fontos, akármilyen köntösben.


Köszönet Pathmaster-nek, amiért olyan türelmesen viseli, hogy szétoffoljuk a topicját!

 

A leánykori neve lenne Törölt Nick???

Előzmény: -verkli- (1866)
-verkli- Creative Commons License 2018.02.13 -1 0 1866

"Valóban nem vagyok körülmetélkedve, de nem is az számít, hogy a picikepisilőm vége milyen, hanem az, a szívem van-e körülmetélve!"

 

Ezért a finom visszavágásért kaptál egy pluszt tőlem. Szép munka:) 

Előzmény: magyarpityu (1863)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.13 0 0 1865

 

A közel ötven éves Sámuel (az 1Sám 8. fejezetben leírtak szerint) még ellene volt annak, hogy királya legyen Izraelnek; aztán eltelt 26 év, és Sámuel (az 1Sám 16. fejezetben leírtak szerint) belső késztetés hatására királlyá keni Dávidot. Nyitott kérdés, hogy mekkora szerepe volt Dávid királlyá kenésében annak, hogy 26 évvel korábban királlyá kente Sault? Erre a kérdésre azért fontos megtalálni a választ, mert ha Saul királlyá kenése nélkül Dávid királlyá kenésére sem került volna sor, akkor ebből az következne, hogy Dávid királyságának Saul királysága volt az előzménye; és ebben az esetben Saul uralkodásának az adja az értelmét, hogy előkészítette Dávid uralkodását. Ha pedig Sámuel mindenképpen királlyá kente volna Dávidot, akkor abból az következik, hogy az 1Sám 8. fejezetben leírtak csak olyan elméleti lehetőségek, amelyeknek a valós veszélyétől nem kell annyira tartani.

 

Nektek ezekről mi a véleményetek?

Előzmény: Pathmaster (1861)
magyarpityu Creative Commons License 2018.02.13 -1 0 1864

Ahogyan mi is sokan. - elírtam, így szerettem volna: Ahogyan ma is sokan.

Előzmény: magyarpityu (1863)
magyarpityu Creative Commons License 2018.02.13 -1 1 1863

Szia!


Nem kegyelmet, hanem bűnbánatot látok, amely miatt történt a megbocsátás. - írod


Van bűnbánat, hurrá, végre valamiben egyetértünk! Azt pedig, hogy a bűnbánat következtében történt volna a megbocsátás, nem támasztja alá Isten kijelentése. Bár történhetett akár így is, de ezen a helyen erről nem olvasunk, viszont több más helyen pedig éppen ennek ellenkezőjéről olvasunk: mégpedig azt, hogy Isten megbocsátásának nem feltétele a bűnbánat, azaz nem azért bocsát meg Isten, mert meggyőzi a bűnbánatunk és ezért kiérdemeltük a megbocsátást, hanem azért bocsát meg, mert kegyelméből úgy döntött, hogy megbocsát, igen, akár még az érdemteleneknek is! (Lásd pl. Jézus és a házasságtörő asszony történetét a János 8,1-11 részben, amit zárójelbe teszek ide, megkockáztatva és felvállalva, hogy kapásból jössz majd a betoldás mantrával.)


Remélem jól látod, hogy fogalmuk sem volt a feltámadás mibenlétéről... - írod


Ezékiel, Jeremiás, Ézsaiás próféciáiban már találkozhattak a feltámadás és a megújult élet lehetőségével, szükségességével, ezek nem új dolgok Jézus Krisztus és az apostolok idejében. Amúgy a feltámadás mibenlétéről nekem sincs fogalmam. Amit erről tudnunk kell, azt tartalmazza a kijelentés, de sok mindenben Isten Igéje nem elégíti ki a kíváncsiságunkat, és ezekre ne is gondoljunk ki emberi spekulációkat, fogadjuk el, hogy egyelőre maradnak kérdéseink, ám ahhoz viszont ragaszkodjunk, amit Isten kijelentésében megkaptunk!


Hát biztos te jobban tudod, mint sokan mások, hosszas tanulás után, amely nem csak a Bibliáról szólt, - írod


Nem az a lényeg, ki milyen gyorsan halad, vagy már mennyire messzire jutott, az a fontos, hogy az út, melyen halad, jó irányba vezet-e?


A hit és az ész nem zárja ki egymást. - írod


Szívemből szóltál, egyetértek!


miként öröklődik a bűn? - kérdezed


Nem tudok tökéletes hasonlatot mondani (nem is biztos, hogy ismernem kellene erre tökéletes hasonlatot), csak ilyeneket, melyek a kérdés egy-egy vonásáról mondanak valamit, de nem teljes körűen megfeleltethetők a kérdésed egészére nézve. Látom, vetted az adást, valóban azt írtam, éppen azért csak részben jó a hajótöröttes hasonlat, mert elvileg a hajótöröttek megmenekülhetnek, ha minden feltétel optimálisan alakul.


Miként öröklődik a bűn? Másik (szintén hiányos és részleges) hasonlattal élve: pontosan úgy, ahogyan az oop-ben a származtatott osztályok öröklik a szülő tulajdonságait. Mikor egy osztályból példányosítasz egy objektumot, az az objektum nem csak a származtató osztály tulajdonságaival rendelkezik, hanem az osztályhierarchiában felette álló (szülő)osztályok (nem privát) tulajdonságaival is bír. Ezt is öröklésnek mondják a programozók, pedig itt sincs DNS :)))

 

Örökélés csupán annyi, hasonlítani fog a gyermek a szülőhöz. Ez a gondolat először az 1Mózes5,1-3 részben jelenik meg, tehát ez sem új fogalom az újszövetségben! Különben a hajótöröttes hasonlat pontosan erről szól: akik a hajótörést elszenvedettek utódaiként születnek az otthonuktól elvágott szigeten, ők ugyanúgy elveszett állapotban vannak, mint akik a partra úsztak, noha nem alattuk süllyedt el a hajó, és ugyanúgy csak akkor van esélyük a megmenekülésre, ha utánuk jön és hazaviszi őket a megmentő. Isten kijelentése arról tanít, hogy a bűn még ettől is súlyosabb állapot, mert mi magunk nem tehetünk szert a megmenekülés képességére, míg a hajótöröttek elvileg akár meg is menekülhetnek. Ezért csak hasonlat: csupán hasonlít, de nem egyezik meg pontosan pontról-pontra.


Pál idejében nem kellett semmiben hinni. - írod


Ezt nem tudom, mire alapozod? Nyilván nem Isten kijelentésére! Nézd csak: ''Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.'' - mondja Jézus Krisztus a János 3,36-ban. Én inkább Jézus Krisztusnak hiszek!


Nem tartották Jézust az Isten-fiának és nem is gondolták, hogy élete a megváltásról szólt volna. - írod


Ahogyan mi is sokan. De Isten népe ma is eljut Jézus Krisztus megismerésére, ahogyan Ábrahám, és a többi ószövetségi hithősök is eljutottak.


Ennek megfelelően mind pogányok vagytok - írod


Valóban nem vagyok körülmetélkedve, de nem is az számít, hogy a picikepisilőm vége milyen, hanem az, a szívem van-e körülmetélve!


ha a Biblia Isten igéje lenne, akkor nem lehetne annyiféle módon értelmezni ahány ember - írod


Nem Isten Igéjével van baj, hanem az ember bűn miatt megromlott állapotával! Éppen ez a sokféle értetlenség és önkényes (félre)értelmezgetés jelzi, hogy már Isten Igéjét sem értjük, és ha a romlatlan és tiszta igazságot sem akarjuk érteni, akkor hogyan érthetnénk egymást? De mégis törekedni kell és lehet egymás és az Ige megértésére. Izgalmas, jó buli ez!!!


Nos eddig nem éltél vele, gondold át írásaim. - írod az ember felelősségével kapcsolatos figyelemfelhívásomra


Trollgyanús megjegyzés!


Köszönet Pathmaster-nek, amiért olyan türelmesen viseli, hogy szétoffoljuk a topicját!

Előzmény: picikepi (1862)
picikepi Creative Commons License 2018.02.12 0 0 1862

Szia Nem értelek, hogyan nem látod Dávid életében az Úr kegyelmét

Nem kegyelmet, hanem bűnbánatot látok, amely miatt történt a megbocsátás.

 

Ezért lett testté az Ige, ezért jött közénk mennyei dicsőségét letéve, ezért sze

nvedett és halt meg a kereszten Jézus Krisztus, ezért jött utánunk, hogy megkeressen és megtartson minket, akik bűneink elveszett állapotában még kiáltani sem tudunk hozzá! Ó, mekkora kegyelem már az is, ha már kiáltunk a kegyelemért! Nem mintha megérdemelnénk, de bűneink ellenére is, a kegyelemre érdemtelenségünk ellenére is Krisztusban készen van számunkra a kegyelem!

Igen szép gondolat: Kár, hogy igen későn és a feltámadás magyarázatára dolgozta ki Pál, hogy ezzel tegye lehetővé a pogányok betérését.  

----- Mert nem tudják vala még az írást, hogy fel kell támadnia a halálból!!!!! Remélem jól látod, hogy fogalmuk sem volt a feltámadás mibenlétéről…


Számomra nem mérvadók azok az egzegéták, akik nem a Biblia teljes egészét tekintik Isten tévedhetetlen és igaz kijelentésének, hanem csak egyes részeit tartják Isten írott szavának.

Hát biztos te jobban tudod, mint sokan mások, hosszas tanulás után, amely nem csak a Bibliáról szólt, - és ők is kaptak iránymutatást...

 

 Hasonlóan pl. nem mérvadó számomra az a matematikus sem, aki bevallottan egy szakterületébe vágó könyv egy részét mítosznak tartja, mert nem érti.

Számomra sem - az a naiva, aki mert érti egy fejezetét, azt gondolja az egész könyvet…

 

a baj, ha nem akarja megérteni, és kijelenti, bizonyos részek figyelmen kívül hagyhatók!

A hit és az ész nem zárja ki egymást. De a legtöbb agnosztikus és még több hívő szerint igen…

 

hanem Istennek hidd el, hogy igaz, amit kijelent neked,

Ezt teszem. de sajnos nem érted, hogy rajtad kívül másnak is lehet, veled teljesen ellentétes kijelentése... mi a libra jelen esetben?

 

Azt kérdezted, mit jelent a bűn öröklődése? Erre hoztam példának a lakatlan szigeten berendezkedő hajótörötteket.

Csak arra nem, miként öröklődik a bűn?

Ugyanis itt ez a kérdés. Arról már nem is beszélve, ha építenek egy hajót és hazatérnek ezzel azt igazolják, hogy maguk erejéből is legyőzték az elemeket - Isten döntését, elrendelését vagy megint jön a magyarázat, ez ismét Isten eleve elrendelése volt? Lásd be butaság az egész… ezt mindenre rá lehet fogni és fogják is…

 

Ha Pálnak igaza lett volna, akkor ők is elfogadják ezt. De nem így volt.... - írod

Hogy ki miért nem hisz az Igének, az lényegtelen, az a fontos, hogy Te higgy Isten kijelentésének! Nem mindenkié a hit, ez bár szívszorító (vagy ahogyan írtad: abszurd), de a mi vélekedésünk erről irreleváns.

Sajnos nem érted miről beszélek!

 

 Pál idejében nem kellett semmiben hinni. Az első közösség ismerte még Jézust, és ennek ellenére ők mást TETTEK mint amire Pál inspirálta a pogányokat.

Nem tartották Jézust az Isten-fiának és nem is gondolták, hogy élete a megváltásról szólt volna.

 

Ennek megfelelően mind pogányok vagytok és nem ismeritek a valódi Jézust… és valódi szavait, és életének, halálának, feltámadásának valódi jelentőségét. Pál a pogányoknak írt íródeákjával, az evangélisták pogány nyelven, maguk is pogányként adaptálták azt, amit gondoltak…ezért vannak nyelvi zavarok és a történésekkel ellentétes tanítások…

 

Nem kell ezt megérteni, de vedd már észbe, ha a Biblia Isten igéje lenne, akkor nem lehetne annyiféle módon értelmezni ahány ember---

 

Már-már szóismétlést követtem el, annyiszor hoztam elő neked csak az elmúlt pár hozzászólásomban is az ember felelősségét,

Nos eddig nem éltél vele, gondold át írásaim.


Látva, hogy nagyon más nyelvet beszélünk (és mintha nem lenne meg bennünk egymás megértésének kegyelmi ajándéka), én elmondom, mit értek szabad akarat alatt

Sajnos valóban mást.

 

Hoztad a János 5,39 részt, de nem fűztél hozzá semmit.

Azzal, amit Jézus a 39. versben az Írások tanúságáról állít, feltűnő ellentétben állnak más megjegyzések (például: 20,9), amelyek szerint a tanítványok csak húsvét után ismerték fel az ószövetségi híradások és a Jézus üdvözítő művének jelentése közti összefüggést. A részlet olyan gondolatokat is tartalmaz, amelyek a húsvét utáni keresztény misszionáriusok tapasztalatából indulnak ki. Alapjában véve a szöveg az őskereszténységnek a zsidósággal szembeni apológiáját foglalja magában….

Értsd meg, te kiolvashatsz bármit és kaphatsz iránymutatást, de gondolataid magva valahonnan származik és az nem Isten és Jézus, hanem Pál és....

Előzmény: magyarpityu (1859)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.12 0 0 1861

Az 1Sám 8. fejezet értelmezésének sajátos színt ad az, hogy akkor Sámuel próféta megközelítőleg 50 éves volt, és még megközelítőleg 30 évet élt. Izrael első királya (Saul) 10 évvel élte túl Sámuel prófétát, de Sámuel még Saul király életében királlyá kente (szentelte) Saul utódját (Dávidot). A hatalmát féltő Saul a haláláig (14 éven keresztül) üldözte Dávidot; és ezért mire Dávid ténylegesen hatalomra került, addigra a hatalmi harctól kimerült az ország.

 

Mindezt csak azért írtam le, mert ha a királycsinálással nem sürgetik Sámuelt, akkor elkerülhető lett volna Saul király sikerszegény uralkodása.

Előzmény: Pathmaster (1832)
magyarpityu Creative Commons License 2018.02.12 -1 0 1860

Szia Rozálka!

Köszönöm a gondolataidat, örvendek, hogy megosztottad velünk! Magam is úgy gondolom, alázat kell az elfogadáshoz, és minél jobban ismerjük az ajándékozót, annál jobban fogunk örvendeni, és nem az ajándéknak :)) Ez szerintem felekezettől független emberi vonás.

Előzmény: Rozálka3 (1853)
magyarpityu Creative Commons License 2018.02.12 -1 0 1859

Szia picikepi!


Én Dávid életében továbbra is az Úr kegyelmét látom, még a Bethsabéval elkövetett bűnei esetében is, sőt, ott különösen is egyértelműen! Súlyos következménye lette ennek a bűnnek: halál származott ebből. Meghalt Uriás, meghalt Bethsabé gyermeke, Dávid pedig olyan súlyos gyászba kerül, hogy hozzá sem mernek szólni, de az Úr nem vétkei szerint bánik Dáviddal! Az Úr nem bűnei szerint bánik Dáviddal! Az 51. zsoltár Dávid bűnbánata a Bethsabéval elkövetett vétke miatt, és itt nem egy meggyötört ember erőtlen fohászát olvassuk, aki a már minden mindegy utolsó szalmaszál után kapkod, mint aki nem tudja, milyen nyavalya kínozza, hanem annak az imádságát olvassuk, aki tisztában van bűnével, tudja, mit tett, és ki ellen, elfogadja a bűne következtében őt sújtó ítéletét az Úrnak, mégis a kegyelemben reménykedve kiált az Úrhoz!


Nem értelek, hogyan nem látod Dávid életében az Úr kegyelmét? Nem az a kegyelem, ha az Úr szemet huny a bűn felett, hanem az, mikor nem a bűneinkre és tőle elszakadt állapotunkra tekint! Ezért lett testté az Ige, ezért jött közénk mennyei dicsőségét letéve, ezért szenvedett és halt meg a kereszten Jézus Krisztus, ezért jött utánunk, hogy megkeressen és megtartson minket, akik bűneink elveszett állapotában még kiáltani sem tudunk hozzá! Ó, mekkora kegyelem már az is, ha már kiáltunk a kegyelemért! Nem mintha megérdemelnénk, de bűneink ellenére is, a kegyelemre érdemtelenségünk ellenére is Krisztusban készen van számunkra a kegyelem!


a mai mérvadó egyházi vezetők elismerik -a tudomány eredményeinek tükrében-, hogy a történet egy mítosz... - írod


Számomra nem mérvadók azok az egzegéták, akik nem a Biblia teljes egészét tekintik Isten tévedhetetlen és igaz kijelentésének, hanem csak egyes részeit tartják Isten írott szavának. (Elismerem, ezzel igencsak picike tekintélyt tulajdonítok a teológia vezető áramlatainak és irányzatainak, de ez legyen az én bajom!) Hasonlóan pl. nem mérvadó számomra az a matematikus sem, aki bevallottan egy szakterületébe vágó könyv egy részét mítosznak tartja, mert nem érti. Nem az a baj, hogy nem érti (a matematika szerteágazó tudomány, még egy szakterületen belül sem érthet mindenhez az adott terület szaktekintélye), a baj, ha nem akarja megérteni, és kijelenti, bizonyos részek figyelmen kívül hagyhatók! Vagy gondolj bele, megvizsgál a doki, majd közli veled, hogy a belgyógyászat tankönyv bizonyos fejezetei csak mítoszok, tehát azokkal nem foglalkozott, de a többi elegendő neki. Rá bíznád-e magadat, akarnád-e, hogy ő foglalkozzon a gyógyításoddal? Ha a sebész kijelenti neked, hogy az anatómia tankönyv bizonyos részeit kihagyta a tanulmányai során, mert azok mítoszok, akkor a kése alá feküdnél-e? Szerintem ne emberekben reménykedj, ezért ne mérvadó egyházi vezetők egzegézisében bízz, hanem Istennek hidd el, hogy igaz, amit kijelent neked, és Tőle kérj bölcsességet, hogy megértsd, amit mond neked Igéjén keresztül! De ezt csupán azért javaslom neked, mert nekem bevált, és szerintem neked is be fog jönni!


Sajnos ez a hasonlat nem állja meg a helyét. Itt ugyanis a hajósok semmiféle bűnt nem követtek el, az meg egyenesen abszurd, hogy ők feleljenek atyáik vétkéért... - írod


A hasonlatok már csak ilyenek, nem lehet mindent kölcsönösen megfeleltetni! A hajótöröttes hasonlatom csak arról szól, amire a kérdésed eredetileg vonatkozott! Azt kérdezted, mit jelent a bűn öröklődése? Erre hoztam példának a lakatlan szigeten berendezkedő hajótörötteket. Nem arról szólt a hasonlat, hogy miért és hogyan történt a hajótörés, kinek a hibájából, vagy vajon elkerülhető lett volna, hanem arról szólt, hogy a hajótöröttek leszármazottai ugyanúgy a sziget foglyai, mint akik elszenvedték a hajótörést, noha ők maguk már nem voltak részesei a hajótörésnek! A hajótöröttek leszármazottai a szigeten egyformán arra szorulnak, hogy megtalálják őket, értük jöjjenek, és hazavigyék őket, ebben nincs különbség köztük, akár elszenvedték a hajótörést, akár már az otthonuktól elszakadva születtek bele az elszakított állapotukba. Ha a bűnesetről kérdeztél volna, más hasonlatot hozok!


De persze így sem teljes a hasonlat, hiszen a hajótöröttek rendelkezhetnek a meneküléshez szükséges kompetenciákkal, vagy megszerezhetik azokat a későbbiekben. Hiszen lehet közöttük hajóács, vagy kikísérletezhetik a hajóépítés tudományát, lehet közöttük hajózáshoz értő, vagy gyakorolhatják a part mentén a hajózás mikéntjét, lehet közöttük navigációhoz, csillagászathoz értő, vagy alapos megfigyelésekkel maguk fedezhetik fel az égi objektumok szerinti tájékozódás lehetőségét, lehet közöttük az élelmiszer-tartósításhoz értő, vagy megtanulhatják tapasztalataikból, hogy hosszú időre elegendő élelmet raktározzanak a hajóra, stb. Ám a bűn esetén olyan hajótöröttek vagyunk, akik a magunk erejéből, bölcsességéből nem menekülhetünk meg, és csak egy út van a menekvésre: Jézus Krisztus, aki megkeresi és megtartja az elveszettet.


Ha Pálnak igaza lett volna, akkor ők is elfogadják ezt. De nem így volt.... - írod


Hogy ki miért nem hisz az Igének, az lényegtelen, az a fontos, hogy Te higgy Isten kijelentésének! Nem mindenkié a hit, ez bár szívszorító (vagy ahogyan írtad: abszurd), de a mi vélekedésünk erről irreleváns.


Kesztyűbábok lennénk? Azt gondolom nem ezért adott nekünk szabad akaratot: - írod


Már-már szóismétlést követtem el, annyiszor hoztam elő neked csak az elmúlt pár hozzászólásomban is az ember felelősségét, ami szinte refrénként elő-előjött majd minden bekezdésemben, erre jössz a kesztyűbáb hasonlattal és bedobod a szabad akaratot!


Ha új fogalmat hozol, illik definiálni, mit értesz alatta! Látva, hogy nagyon más nyelvet beszélünk (és mintha nem lenne meg bennünk egymás megértésének kegyelmi ajándéka), én elmondom, mit értek szabad akarat alatt! Látásom szerint, ami Isten kijelentésén alapul, a szabad akarat annyi, hogy ez ember nem foglya semminek (sem az elgondolásainak, kulturális környezetének, neveltetésének, sem az érzékeinek, vágyainak, sem a bibliaismeretének), hanem szabad arra, hogy meghallja, megértse, és megcselekedje Isten akaratát. Aki szabad, az keresi Isten akaratát, és azt akarja cselekedni, amihez naponként kap bölcsességet és erőt Istentől. A szabad ember kegyelemből él és hit által cselekszik. Számomra ezért vonzó szabadon élni. Azzal is tisztában vagyok, a világ mást gondol szabadság alatt, de én nem azt tartom szabadnak, aki mindent képes megtenni (vagy inkább erre képesnek tartja magát), hanem az szabad, aki eldöntheti, mi épít és mi használ, és képes a jót cselekedni. Ám ezt a fonalat nem szándékom most felvenni, csak ha már bedobtad, megírtam erről a látásomat.


Hoztad a János 5,39 részt, de nem fűztél hozzá semmit. Köszönöm, mindig öröm Igét olvasni! Sokan félreértik ezt az igehelyet, mert nem a szövegkörnyezetében olvassák. Remélem, nem arra hoztad példának, hogy nem kell olvasni az Igét, mert sokan ebben látnak igazolást arra, hogy ne vegyék komolyan Isten kijelentését, pedig csak a következő mondatot elegendő tovább olvasni, máris érthető lesz, hogy Jézus Krisztus arról tanít, az írás róla tanít, és hozzá mehetünk (lám, ebben is Isten kegyelme ragyog fel), és életünk lehet (ismét Isten kegyelme, másodszor ebben a rövid mondatban). Akarjunk hát Krisztushoz tartozni: értsd így a szabad akaratot, és gondolkodj így a kegyelemről, hogy ezt akarhatod és megteheted!

Előzmény: picikepi (1855)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.12 0 0 1858

Az i.e. 2137-ben kivégzett kínai csillagászok viszonylag kevés dologban hasonlítottak a mai csillagászokhoz. A feladatuk ugyanis az volt, hogy bizonyos csillagászati eseményekhez kapcsolódó különféle rituálékat (állami rendezvényeket) tartsanak. Ezek a csillagászok teljes ellátást és magas állami fizetést kaptak, és ezzel együtt magas társadalmi megbecsülést élveztek; mindenük megvolt, és a legvonzóbb nők közül választhattak feleséget. Ezért is engedhették meg maguknak a mulatozást. Mindezek után elhanyagolták az egyetlen kötelességüket; pedig csak annyit kellett volna tenniük, hogy minden újholdkor egy kormozott tükrön keresztül figyelik a napot, és ha azt látják, hogy kezd elsötétülni, akkor előveszik a dobjaikat, és elkezdik a rituális táncukat. A műsor elmaradt, a császár pedig leüttette az ingyenélők fejét.

Előzmény: -verkli- (1847)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.12 0 0 1857

Többek között a #1856. hozzászólásban hivatkozott írás is azt támasztja alá, hogy a napfogyatkozások megközelítőleg 50 százalékkal gyakrabban vannak, mint a holdfogyatkozások; de a teljes holdfogyatkozásokat a Föld felszínén megközelítőleg harmincszor nagyobb területen lehet látni, mint a teljes napfogyatkozásokat. Ennek eredményeként a Föld egy adott pontján lévő megfigyelő hússzor több teljes holdfogyatkozást lát, mint teljes napfogyatkozást; és megközelítőleg kétszer annyi részleges holdfogyatkozást lát, mint részleges napfogyatkozást. Továbbá az is megállapítható, hogy a megfigyelhető holdfogyatkozásoknak sokkal egyszerűbb az ismétlődési szabálya, ezért abból sokkal könnyebben lehet következtetni a 6585,3211 napból álló szárosz sorozatokra. Ezért is használták a szárosz sorozatokat először csak a holdfogyatkozások meghatározására, és csak sokkal később vették észre azt, hogy a szárosz sorozatok a napfogyatkozások meghatározására is használható.

Előzmény: Pathmaster (1849)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.12 0 0 1856

Elém került az alábbi oldal:

https://www.csillagaszat.hu/csilltort/egyetemes-csillagaszattortenet/egyetemes-naptartortenet-es-kronologia/nap-es-holdfogyatkozasok-a-tortenelemben/

 

Ez az oldal Ponori Thewrewk Aurél számításai alapján az i.e. 1262.04.14.-i napfogyatkozással azonosítja az egyiptomi tíz csapás közt említett sűrű sötétséget; amihez képest 55,5 évvel később i.e. 1207.10.30.-án volt a gibeoni csata. A két napfogyatkozás között eltelt időbe kényelmesen elfér a 40 éves pusztai vándorlás.

Előzmény: Pathmaster (1810)
picikepi Creative Commons License 2018.02.09 0 0 1855

Na látod, ezért nem szabad elhamarkodottan ítélkezni! De legalább Te tudod, mi az igazság, jó, hogy ilyen is van a fórumon :))

 

Hát igen. De ez nem indít meg senkit :)

A Bibliában mást olvasunk! Éppen Dáviddal kapcsolatban látjuk az Úr kegyelmét felragyogni, többek között, mikor Dávid éppen ezért ad hálát és ezért dicsőíti az Urat. Pl. a 23. zsoltárt nem is tudom, másként hogyan lehetne értelmezni?

 

Mindenki másként olvas. Én Betshabé történetéből egészen mást.

Ha gondolod ezt Noé történetén is le lehet vezetni. - írod
Biztosan sok emberi elgondolás és előfeltételezés mentén levezethető sok minden, de minek kitekerni és átértelmezni, ha azt is olvashatjuk, amit az Úr kijelentett!

 

Hát igen. Ezt gondolom magam is.

 Én Isten Igéjéhez igyekszem igazodni. Ha nagyon másként látsz dolgokat, akkor talán nagyon más dolgokhoz igazodsz, mint én. Inkább maradok továbbra is Isten kijelentése mellett.

 

Magam is ezt teszem. ( és érdekes mindketten hivatkozunk írásokra, de azt gondolom az Úr kicsinyes lenne, ha csak abban nyilvánulna meg és az örök igazságokat elrejtené analfabéták elől )

Topicra és nem hozzászólásra mutató linket másoltál,

 

Sokáig az első volt ott a mondandóm, nem gondoltam, hogy másnap olvasod el...

Pál megállapítja a bűn valóságát és a bűnnek a teremtés egészére gyakorolt rettenetes hatását. A bűn továbbadódott (öröklődött), de Pál nem mondja meg, hogyan. - írod

Nem értem, mit nem értesz ezen, mit kell ennél jobban megmagyarázni?

 

Nos ezt éppen idéztem és egy mérvadó keresztény exegétától... pld. azt, hogy az ókori és középkori emberek úgy gondolták, hogy ez férfiágon öröklődik - már az ősbűn... miközben ( nos remélem tudod, hogy ilyen információ a DNS-ünkben nincs!!! ) a mai mérvadó egyházi vezetők elismerik -a tudomány eredményeinek tükrében, hogy a történet egy mítosz...

 

De jó, akkor íme egy egyszerű hasonlat: a hajótöröttek partot érnek..

 

Sajnos ez a hasonlat nem állja meg a helyét. Itt ugyanis a hajósok semmiféle bűnt nem követtek el, az meg egyenesen abszurd, hogy ők feleljenek atyáik vétkéért...

 

Az első emberpár Isten intése ellenére szembeszegült az Úr akaratával. Ők még választhattak, és hoztak egy döntést, ami az utódaikra is befolyással lett. Bűnük következménye az volt, amit az Úr előre megmondott: a halál.

 

Olvasd el újra. Nem ez volt a büntetés. Ezt csak Pál agyalta ki, mivel így levette a Törvény terhét a betérő pogányokról. De az első felekezet maradt egy zsidó szekta, vagyonközösséggel. és Isten-fiú nélkül...ember fiából, rabbi, majd próféta, és végül Messiás lett, de nem az amit ráfogtak...Ha Pálnak igaza lett volna, akkor ők is elfogadják ezt. De nem így volt....

Hoztál egy részletet, melyben az Úr az őrálló felelősségéről tanítja Ezékielt,

 

Ez nem részlet, hanem egy egész fejezet erről szól: mindenki saját sorsának kovácsa...Mintha éppen Isten előre látta volna mi készül a pogány-keroknál...

Mi dolog, hogy ezt a közbeszédet szoktátok mondani Izráel földjén, mondván: Az atyák ettek egrest, és a fiak foga vásott meg bele?

 

Én magam nem megfelelési kényszerből, vagy félelemből törekszem a jóra és igyekszem igazságosan ítélni és cselekedni, hanem hálából,

 

Az indok irreleváns: mind az aboriginal, mind az irokézeknél - ez a szerencséd...

 

Csak én érzem ebben a képmutatást?

azért is egyedül Istené a dicsőség, hiszen Ő munkálja bennünk mind a szándékot, mind a cselekvést az Ő jó tetszésének megfelelően.

 

Kesztyűbábok lennénk? Azt gondolom nem ezért adott nekünk szabad akaratot:

 

Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek;

 

 

Előzmény: magyarpityu (1852)
Rozálka3 Creative Commons License 2018.02.09 -1 0 1854

bejegyzésedhez= bekezdésedhez

Előzmény: Rozálka3 (1853)
Rozálka3 Creative Commons License 2018.02.09 -1 0 1853

Szia István!

 

Az utolsó bejegyzésedhez szólnék egy két mondatot.

 

Azon gondolkodom már egy ideje, hogy miért olyan nehéz nekünk elfogadni az ingyen kegyelmet.  Miért akarunk Istennek mindenért megfizetni?

 

Ezt sütöttem ki. :)

 

Megtérésünk előtt a világban ezt tesszük.  Mindenért megfizetünk! Ha kérek valamit a boltban, megfizetek érte.  Ha kapok valamit a szomszédtól, meghálálom, megfizetek, hiszen ingyen nem kívánhatom.  Kapok-fizetek.  Cserekereskedelem.

 

És ez van belénk rögzülve!  A tudatalattinkba, a gondolatainkba, az egész életünkbe. 

Egyszerűen nem tudunk ELFOGADNI.  Csak úgy szeretetből.  Hogy valaki ingyen adjon.

 

Vannak akik még büszkék is rá, hogy "én nem szorulok senkire!"-mondogatják.

Vagy "én mindenért megfizetek!, nem tartozok senkinek!"

 

Ez a mi beállítottságunk.

 

Pedig úgy vagyunk teremtve, hogy egymásra utaltak legyünk.  Senki nem tökéletes egymagának.

 

 

Emberektől sem tudunk elfogadni semmit, hát akkor az Istentől! 

Ekkora ajándékot mint a megváltás, csak úgy elfogadni ingyen!  Iszonyat nehéz.  Egy egész látásmód változás szükséges hozzá.  Ez pedig idő. Nem megy egyik napról a másikra.  Ezért csúszunk vissza mindég, az Istennek való megfizetés csúszdáján.

 

 

De az is lehet, hogy ez csak a katolikusokra vonatkozik.  :)   Akkor bocsi, hogy bele kontárkodtam a beszélgetésedbe. :)

Előzmény: magyarpityu (1852)
magyarpityu Creative Commons License 2018.02.09 -1 0 1852

Nagyon el vagy tévedve, tévedtem. Igen messze vagy még az igazságtól. - írod

Na látod, ezért nem szabad elhamarkodottan ítélkezni! De legalább Te tudod, mi az igazság, jó, hogy ilyen is van a fórumon :))

pld. Dávid, aki egyszer fenn majd len, és bűnbánat és ismét fent. Az Úr kegyelme NINCS! - írod

A Bibliában mást olvasunk! Éppen Dáviddal kapcsolatban látjuk az Úr kegyelmét felragyogni, többek között, mikor Dávid éppen ezért ad hálát és ezért dicsőíti az Urat. Pl. a 23. zsoltárt nem is tudom, másként hogyan lehetne értelmezni?

Ha gondolod ezt Noé történetén is le lehet vezetni. - írod

Biztosan sok emberi elgondolás és előfeltételezés mentén levezethető sok minden, de minek kitekerni és átértelmezni, ha azt is olvashatjuk, amit az Úr kijelentett! Csodálatos, hogy Isten kijelent önmagáról dolgokat, olyasmiket, amiket emberi ésszel nem okoskodhatnánk ki, sőt, olyanokat is kijelent, amivel a bűnös emberi természet inkább vitába szállna, minthogy engedjen. Olyan jó, ha alázattal engedünk Istennek, és elhisszük: igaz, amit mond, és minden úgy van, ahogyan azt kijelentette nekünk!

Lehet diszlexiás vagy vagy inkább csak neveltetéseden nem tudsz átlépni. - írod

Lehet, de nem valószínű! A neveltetésem a Biblián alapul (ámbár azt nem mondhatom el, hogy gyermekségemtől fogva ismerném Isten kijelentését, de tanulni sosem késő), ha nagyon eltér a nézőpontod az enyémtől, annak persze lehet oka a neveltetésbeli különbség is, de inkább azt látom meghatározónak, hogy más alapon nyugszik az életünk. Én Isten Igéjéhez igyekszem igazodni. Ha nagyon másként látsz dolgokat, akkor talán nagyon más dolgokhoz igazodsz, mint én. Inkább maradok továbbra is Isten kijelentése mellett.

Nem a topikot, hanem ezt az írásom, amire nem feleltél, mert nem is tudsz: - írod

Topicra és nem hozzászólásra mutató linket másoltál, ami nem lett volna probléma, ha jelzed, melyik hozzászólásra vársz tőlem választ! Nem éreztem megszólítva magam, nem volt ingerenciám a válaszra. Amint láthatod, azon vagyok, hogy a nekem címzett kérdéseidre, feltevéseidre válaszoljak!

Pál megállapítja a bűn valóságát és a bűnnek a teremtés egészére gyakorolt rettenetes hatását. A bűn továbbadódott (öröklődött), de Pál nem mondja meg, hogyan. - írod

Nem értem, mit nem értesz ezen, mit kell ennél jobban megmagyarázni? De jó, akkor íme egy egyszerű hasonlat: a hajótöröttek partot érnek egy (addig) lakatlan szigeten, elszakadva a civilizációtól. Berendezkednek. Lesznek gyerekeik. Ezek a gyerekek már a szigeten születtek, valójában nem hajótöröttek (nem szenvedték el a hajótörést, csak annak következményeit kénytelenek elviselni), hiszen oda születtek, azok között a körülmények, lehetőségek és felelősségek között nőnek fel, azokhoz a viszonyok alkalmazkodnak, de mégis hajótöröttek abból a szempontból, hogy ők is el vannak szakadva a civilizációtól. Így örökölték szüleiktől a hajótörött állapotukat, miszerint ők is, szüleikhez hasonlóan, elszakadva élnek attól a hazától, ahol igazán otthon lehetnének. Így van a bűnnel is!

 

Az első emberpár Isten intése ellenére szembeszegült az Úr akaratával. Ők még választhattak, és hoztak egy döntést, ami az utódaikra is befolyással lett. Bűnük következménye az volt, amit az Úr előre megmondott: a halál. Az életből kiszakadva, kitaszítva az Úrral való élő közösségből megváltozott a helyzetük. Hajótöröttek lettek, távol attól az otthonuktól, ami számukra lett elkészítve, ahol élhettek volna. Az utódaik is ugyanígy, az Úr szemtől-szemben látható és fizikailag is megélhető kapcsolatból kiszakadt állapotba születnek bele. Mi is. Megszoktuk ezt a mulandó testi létet, amikor egyedül az Úrtól kapott hit által lehet kapcsolatunk a világot teremtő, azt azóta is fenntartó és bölcsen igazgató korlátlan hatalmú Úrral, és nem érezzük hajótöröttnek az éltünket. Mármint addig nem érezzük kiszakadt voltunkat, amíg Isten be nem lép az életünkbe, hogy életre hívjon és átformáljon minket. Kicsit suta hasonlat, de nagyjából ezt jelenti, hogy atyáinktól örököljük a hiábavaló természetünket.

Hoztál egy részletet, melyben az Úr az őrálló felelősségéről tanítja Ezékielt, és minket, mai olvasókat is. Ha nem a szövegkörnyezetből kiragadva olvasod, akkor láthatod, hogy a cselekedetek miért is fontosak! Cselekedeteink mutatják (ha úgy tetszik: visszaigazolják) szívünk állapotát, hogy keressük-e az Úr akaratát, akarjuk-e cselekedni mindazt, ami kedves az Úr előtt és ami méltó az Úr megváltottjához. Hatalmas ajándék, hogy Isten készít számunkra alkalmakat a jó cselekvésére, hogy abban járva egymást építsük, miközben az Úr bennünk végzett munkája nyomán a dicsősége felragyog közöttünk!

Én magam nem megfelelési kényszerből, vagy félelemből törekszem a jóra és igyekszem igazságosan ítélni és cselekedni, hanem hálából, és mert azt ismertem meg az egyetlen értelmes életcélnak, hogy Isten akaratát keresve belesimuljak az Ő felőlem elvégzett tervébe, mert az a legjobb nekem és a rám bízottak számára, és ezzel tudom dicsőíteni Atyámat. Nem kiérdemelni akarok valamit görcsösen kikínlódva a jónak vélt cselekedeteket, nem leszállítom a mércét a magam szintjére, hogy megugorhassam a lécet és a magam elgondolásai szerinti jót tegyem, hanem elhiszem, amit az Úr mond, hogy Jézus Krisztus értem, miattam és helyettem elszenvedett kereszthalála elegendő váltság számomra is, minden bűnömre egyszer és mindenkorra elegendő, és Isten kegyelme késszé és képessé tesz, hogy felismerjem és megtegyem, amit rám bízott az Úr, mert ahhoz ad erőt és bölcsességet naponként. Szóval hálából, Isten kegyelmét megélve, Benne reménykedve cselekszem. Hol jól, hol rosszul, attól függően, mennyiben a magam feje után megyek, és mennyiben vagyok engedelmes Atyámnak.

Az ördög bábjai vagytok....és nem én ítéllek el, hanem a cselekedeteid... - írod

Csak én érzem ebben a képmutatást?

 

De valóban úgy van, hogy azok a cselekedeteim, melyekkel Istennél kikényszeríteni akarnék valamit, vádolni fognak, mert arról szólnak, hogy nem veszem komolyan, azaz nem hiszem el, hogy Isten igazat mond, és elegendő nekem is a Jézus Krisztusban kapott kegyelem. Ha pedig így van, akkor miért akarnék a kegyelemhez hozzátenni még valamit? Nagyon nagyra tartanám magam, és Istent kicsinek képzelném el, ha azt gondolnám, hozzá tudnék tenni valamit a megváltásomhoz. A megváltás készen van Jézus Krisztusban, teljes és tökéletes, nem kell hozzátenni a magam részét, nekem annyi felelősségem van, hogy ezt hittel elfogadjam, megragadjam, és éljek benne és általa. Ha ezt megtettem, azért is egyedül Istené a dicsőség, hiszen Ő munkálja bennünk mind a szándékot, mind a cselekvést az Ő jó tetszésének megfelelően.

Előzmény: picikepi (1851)
picikepi Creative Commons License 2018.02.09 0 0 1851

Isten Igéje az Ószövetségben (az Újszövetséggel teljes összhangban) arról tanít, hogy az Úr kegyelme tarja és őrzi meg az embert. Nem az ember cselekedete teszi igazzá az embert, hanem az Úr kegyelméből lehet igaz az ember, aki ekkor tud feddhetetlen és igazságos életet élni, ami kedves az Úr előtt.

 

Nagyon el vagy tévedve, tévedtem. Igen messze vagy még az igazságtól. Szinte minden történet az ellenkezőjéről szól, mint amit állítasz. pld. Dávid, aki egyszer fenn majd len, és bűnbánat és ismét fent. Az Úr kegyelme NINCS! A CSELEKEDETEK alapján vagy NÁLA is jó vagy rossz ember.

 

A sorrend már az ószövetség idején is ez volt: első az Úr kegyelme, és aki kegyelmet talált az Úrnál, az lesz igaz ember, és azt teszi áldottá az Úr (lásd pl. Nóé történetét, ami azzal kezdődik, hogy kegyelmet talált az Úr előtt, és azért volt igaz és feddhetetlen ember, mert az Úrral járt).

 

Lásd mint elébb. Ha gondolod ezt Noé történetén is le lehet vezetni.

 

Ez van az újszövetségben is, ugyanúgy Jézus Krisztus példázataiban, tanításában, mint az apostolok leveleiben.

 

Lehet diszlexiás vagy vagy inkább csak neveltetéseden nem tudsz átlépni.


Egy jellemző igerész, rengeteg mást is hozhattam volna (pl. a zsoltárok tele vannak ezzel, de Mózes könyveiben is jócskán akad példa erre), de ez ugrott be elsőre:

 

Fordítva!


Furcsa ajándékozási szokásaitok lehetnek! A számításból adott ajándék nem ajándék, hanem befektetés.

 

Márpedig a tantételeidből ez következik!


Nem győztél meg azzal, hogy Isten kijelentésével szemben belinkelted ''a Jehova Tanúi tévtanításai'' topicot! Isten Igéje a mérvadó számomra, nem emberek elgondolásai.


Nem a topikot, hanem ezt az írásom, amire nem feleltél, mert nem is tudsz:

 

Pál megállapítja a bűn valóságát és a bűnnek a teremtés egészére gyakorolt rettenetes hatását. A bűn továbbadódott (öröklődött), de Pál nem mondja meg, hogyan.

 

Ímé, minden lélek enyém, úgy az atyának lelke, mint a fiúnak lelke enyém; a mely lélek vétkezik, annak kell meghalni!

 

És ha valaki igaz lesz, és törvény szerint igazságot cselekszik

És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolatimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik: élvén éljen, és meg ne haljon.

Hát kivánva kivánom én a gonosznak halálát? ezt mondja az Úr Isten! nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen

Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úr Isten. Térjetek meg azért és éljetek!


Isten kijelentésével vitatkozol, és fölöttem ítélkezel. Ezek még a Te elméleteid szerint sem az üdvösségre vezető cselekedetek!

 

Na azzal nem. Hanem az értelmezésetekkel, mert az fals, miként az összes felekezeté. 2 ezer éve el vagytok tévedve és ezt még most sem veszitek az eszetekbe. Az ördög bábjai vagytok....és nem én ítéllek el, hanem a cselekedeteid...

Előzmény: magyarpityu (1850)
magyarpityu Creative Commons License 2018.02.09 -1 0 1850

Isten Igéje az Ószövetségben (az Újszövetséggel teljes összhangban) arról tanít, hogy az Úr kegyelme tarja és őrzi meg az embert. Nem az ember cselekedete teszi igazzá az embert, hanem az Úr kegyelméből lehet igaz az ember, aki ekkor tud feddhetetlen és igazságos életet élni, ami kedves az Úr előtt. A sorrend már az ószövetség idején is ez volt: első az Úr kegyelme, és aki kegyelmet talált az Úrnál, az lesz igaz ember, és azt teszi áldottá az Úr (lásd pl. Nóé történetét, ami azzal kezdődik, hogy kegyelmet talált az Úr előtt, és azért volt igaz és feddhetetlen ember, mert az Úrral járt). Ez van az újszövetségben is, ugyanúgy Jézus Krisztus példázataiban, tanításában, mint az apostolok leveleiben.


Egy jellemző igerész, rengeteg mást is hozhattam volna (pl. a zsoltárok tele vannak ezzel, de Mózes könyveiben is jócskán akad példa erre), de ez ugrott be elsőre:


Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged! (Jeremiás siralmai 3,22-23)


Tehát mindenki aki ma az ajándékban hisz, jól nézze meg, mert ajándékot nem adnak ingyen.... - írod


Furcsa ajándékozási szokásaitok lehetnek! A számításból adott ajándék nem ajándék, hanem befektetés.

 

Az ajándékot szeretetből adjuk, nem várunk cserébe semmit (még viszontszeretetet sem)! Akkor tudunk jó ajándékot adni, ha ismerjük, akit meg akarunk ajándékozni, mert csak így tudunk egyszerre hasznos és örömöt okozó ajándékot adni. Az ajándékozásban benne van, hogy önmagunkat háttérbe helyezve nem a magunk örömét keressük, hanem akit megajándékozunk, annak igyekszünk olyan hasznos ajándékot adni, amiben öröme telik.


Az Úr ajándéka Jézus Krisztus, a legnagyobb ajándék, akire leginkább szükségünk van! Neked is, nekem is. Ismer minket az Úr, már azelőtt tudja, mire van szükségünk, mielőtt megfogalmazhatnánk és kérhetnénk, ismeri az örömeinket, küzdelmeinket! Isten csodálatos, nagy ajándék, hogy az Övé lehetünk!


Nem győztél meg azzal, hogy Isten kijelentésével szemben belinkelted ''a Jehova Tanúi tévtanításai'' topicot! Isten Igéje a mérvadó számomra, nem emberek elgondolásai.


Vitám senkivel sincs, csak azt látom közel vagy Isten országához, de nem akarsz bemenni a kapun, mert előítéleteid rabja vagy. - írod


Isten kijelentésével vitatkozol, és fölöttem ítélkezel. Ezek még a Te elméleteid szerint sem az üdvösségre vezető cselekedetek!

Előzmény: picikepi (1845)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.09 0 1 1849

Ezek az ókori csillagászok a helyiértékes számábrázolás ismerete nélkül is ismerték a 6585,3211 napból álló szárosz sorozatokat; és azzal is tisztában voltak, hogy megközelítőleg 43 szárosz sorozat határozza meg a napfogyatkozásokat, aminek eredményeként legkésőbb a hatodik újholdkor a forgási ellipszoidnak ismert Föld valamely pontján napfogyatkozás van; és azt is meg tudták határozni, hogy melyik napfogyatkozás lesz megfigyelhető a Földnek azon a pontján, ahol éppen tartózkodtak. Mindezt olyan pontossággal határozták meg, hogy az uralkodó fel tudjon rá készülni, és a saját politikai céljaira tudja használni. Kár, hogy a legtöbb mai ember nem képes erre.

 

Hú.

Előzmény: Pathmaster (1846)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.02.09 0 0 1848

Dehogynem...

Előzmény: Pathmaster (1846)
-verkli- Creative Commons License 2018.02.08 -1 0 1847

"The earliest written record of a total solar eclipse to survive through the ages comes from China. Two royal astron omers of the court, Hi and Ho, knew that an eclipse was due. Unfortunately; on the day of the eclipse (Oct. 22, 2137 B.C.) Hi and Ho were out partaking of strong spir its, and the eclipse occurred while they were too drunk to perform the usual rites of beating drums and shooting arrows at the sun’ to ward off the evil dragon devouring it. Hi and Ho, as a result, lost their heads."

 

http://www.nytimes.com/1970/03/08/archives/in-2137-bc-a-solar-eclipse-was-fatal.html

 

 

Azaz két kínai csillagászt kivégeztek i.e 2137-ben mert részegek voltak, és nem tudták elvégezni a szokásos rituálét, amivel a sárkányt elkergetik mielőtt megeszi a napot.

Előzmény: Pathmaster (1846)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.08 0 0 1846

I.e. 1207-ben még nem volt annyira ismert a (6585,3211 napból álló) Szárosz ciklus, hogy a napfogyatkozást előre kiszámítható természeti jelenségnek tartsák. A Szárosz ciklus ismeretére utaló legrégebbi írásos emlék az i.e. tizedik századból való. Forrás: https://en.wikipedia.org/wiki/Saros_(astronomy)

Előzmény: Eklatáns Béla (1844)
picikepi Creative Commons License 2018.02.08 0 0 1845

Furcsa ez a páli teológia mantra! Jézus tanításával teljes összhangban Pál apostol leveleiben az különösen hangsúlyos, hogy nem cselekedeteinkért, hanem kegyelemből van üdvösségünk hit által, és ez nem tőlünk van, hanem ez Isten ajándéka.

 

Amennyiben ez így lenne, akkor a zsidók hittek volna Pálnak. Azonban a zsidókeresztények megtartották vallásukat, tehát Jézus nem beszélhetett kegyelemről, hanem csak cselekedetekről, miként János is! És mondjuk meg őszintén, az evangéliumok teológiától mentes részei nem erősítik ezt a gondolatot, hanem ellentétesek a kegyelemből való üdvösséggel. Hiszen ezt Pálnak azért kellet hangoztatnia, mivel a betérő pogányok nem akartak zsidók lenni, - azok cselekedeteivel. Tehát mindenki aki ma az ajándékban hisz, jól nézze meg, mert ajándékot nem adnak ingyen....

 

A cselekedetek fontosak, de nem az üdvösség elnyerése céljából szükségesek, hiszen cselekedeteink nem eszközök az üdvösség megszerzéséhez,

 

De igen. Lásd ezt: http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9003631&la=146784121

 

Tehát csak a cselekedetek számítanak Isten előtt. Csak sokan Ezékiel vonatkozó sorain túlteszik magukat. Abból az következik, hogy mindenki elnyerheti az örök életet, aki cselekszi a jót! És ha lehet a végén!

 

 Ha nincsenek hitből fakadó cselekedetek az életünkben, akkor az a hit éppen annyit is ér, mert éppen a cselekedeteinkből látszik meg a hitünk.

 

Isten minden embernek ad lehetőséget. Függetlenül a hitétől. Nem számít ki milyen vallású, csak cselekedetei. Mondjuk meg őszintén mit tudsz kifogásolni egy totemmisztikus hiten, ha követői cselekszik a jót? Elmondhatod ezt a keresztények többségéről?

 

Az üdvösségünk pedig az Atya kezében van, és jó helyen van ott, mert jajj lenne, ha tőlünk függne az üdvösségünk!

 

Márpedig az tőlünk függ. Erről tanított Jézus és a próféták. Egyedül Pál - a pogányokra tekintettel - változtatott ezen, ami akkor jó volt, de ma már visszájára sült el.


Nem értem a kirohanásaidat, úgy tűnik, nem velem van vitád!

 

Vitám senkivel sincs, csak azt látom közel vagy Isten országához, de nem akarsz bemenni a kapun, mert előítéleteid rabja vagy.

Előzmény: magyarpityu (1843)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.02.08 0 0 1844

A napfogyatkozás előre kiszámítható - nem természetfeletti jelenség...

Előzmény: Pathmaster (1829)
magyarpityu Creative Commons License 2018.02.08 -1 0 1843

Furcsa ez a páli teológia mantra! Jézus tanításával teljes összhangban Pál apostol leveleiben az különösen hangsúlyos, hogy nem cselekedeteinkért, hanem kegyelemből van üdvösségünk hit által, és ez nem tőlünk van, hanem ez Isten ajándéka.


A cselekedetek fontosak, de nem az üdvösség elnyerése céljából szükségesek, hiszen cselekedeteink nem eszközök az üdvösség megszerzéséhez, vagy kiérdemléséhez, vagy megszolgálásához, hanem számunkra elkészített lehetőségek, melyekkel felelősen élhetünk egymás épülésére, hogy Isten dicsősége ragyogjon fel közöttünk, mikor áldássá tesz minket egymás számára Mennyei Atyánk, és így meglássák, megismerjék az Atya szeretetét mások is! Ha nincsenek hitből fakadó cselekedetek az életünkben, akkor az a hit éppen annyit is ér, mert éppen a cselekedeteinkből látszik meg a hitünk. Nem az üdvösségünk derül ke ebből, az nem látszik, hanem a hitünk válik gyakorlattá és mások számára áldássá. Az üdvösségünk pedig az Atya kezében van, és jó helyen van ott, mert jajj lenne, ha tőlünk függne az üdvösségünk! Dicsőség és köszönet ezért az Atyának!


Nem értem a kirohanásaidat, úgy tűnik, nem velem van vitád!

Előzmény: picikepi (1842)
picikepi Creative Commons License 2018.02.08 0 0 1842

Jó Mester, mit cselekedjem, hogy az örökéletet elnyerhessem?

 

Valóban rossz kérdést tett fel! Da ha már feltette, akkor Jézus válaszolt neki.

 

A kérdés krva jó volt. A mai sok mihaszna hívővel ellentétben, tudta jól, hogy nem a hozsannázás a lényeg, hanem a cselekedetek- és Jézus ennek megfelelően válaszol is neki. Nem még több feltétlen hitet kér, nem több szeretet, amit senki sem tud ellenőrizni, és még csak nem is kegyelmet, ami egy üres szó sokak vakítására, hanem ad neki gyakorlati útmutatást. Koherensen korábbi szavaival, megnyilvánulásaival.

 

Mit cselekedjen ahhoz, hogy bejusson Isten országába!!!!

 

Nem ki üdvözülhet?- ami ellentétes Jézus gondolkodásmódjával és jellegzetesen páli teológiában gyökeredzik!!!

Tudni kell igazságot tenni, mikor halljuk Jézus szavát és mikor az evangélistáét, akinek keze is megremeg amikor neki nem tetsző dolgot lát...

 

Megtartja a parancsolatokat - állítja a jó Mesternek ez a derék ember. Nos, lássuk - feleli Jézus - vajon mi a helyzet az első parancsolattal, van-e idegen istened, amit az Úr elé helyezel?

 

Magyarázod magyarul... miközben hol olvassuk, hogy Jézus vitatta a jóember parancsolatokhoz való viszonyát????

 

Jézus egy fogyatkozást említ és nem bűnt. Nem azt, hogy nem tartja be a parancsolatokat, vagy bármelyiket megszegi. Így facsarják ki a pálista vallásosok a szövegeket....

 

Persze lehetne az enkratita sorokra is hivatkozni: elhagytad házad, vagy szüleid, vagy testvéreid, vagy feleséged, vagy gyermekeid az Isten országáért??? Igen???

 

Mint látod, ez a derék ember nem tartotta be a parancsolatot,

 

Mint látod, akkor is azt hitték jónéhányan, elég azt hinni amit mások mondanak, de megcselekedni Jézus valódi szavait azt inkább kimagyarázzuk ahogy 2 ezer éven át mindig...

 

 aki nem tudja a parancsokat megtartani, de Isten erejében, szeretetében és kegyelmében reménykedve törekszik erre.

 

Úgy legyen. Utalva az itteni kezdetekre: az első közösségben, mint az esszénusoknál vagyonközösség volt, ami a saját vagyon feladásával járt, mintha korábban e mellett törtél volna lándzsát....ami Jézus szavaival van egyezésben....

Előzmény: magyarpityu (1841)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!