Keresés

Részletes keresés

AnnKa Creative Commons License 2021.05.28 0 0 18265

Pilinszky János  A huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője,
Baumgarten-díjas, József Attila-díjas és Kossuth-díjas.
Budapest, 1921. november 27. – Budapest, 1981. május 27.

 

 

 

 

*

 

Pilinszky János

Kihűlt világ

E világ nem az én világom,
csupán a testem kényszere,
hogy egyre beljebb, mint a féreg
furakodom beleibe.

Így táplálkozom a halállal,
és így lakik jól ő velem;
az életem rég nem enyém már,
vadhúsként nő a szivemen.

Minden teremtett elevenből
kijózanodva a szemét
így ütközik ki, leplezetlen
föladva hiú szégyenét.

A mindörökre ismeretlen
végül is így lesz otthonos.
Mint hervadás az őszi lombot,
a pusztulás bebalzsamoz.

Kihűlt világ ez, senki földje!
S mint tetejébe hajitott
ócskavasak, holtan merednek
reményeink, a csillagok.

Előzmény: idooogeep (17710)
AnnKa Creative Commons License 2021.05.28 0 0 18264

 

Arany-Tóth Katalin

NE KÖVESS…

Ne kövess csalót, hazug álnokot!
Ne rabolj mástól pénzt, se birtokot!
Küzdelmedben kitartást rejt Sorsod,
Élj, s túlélj - nincs más dolgod.
S ha majd az út véget ért,
mondj egy imát az eltévedtekért.

Mosolyod legyen bölcs és hallgatag.
Ne gúnyolj, és ne üldözz másokat!
Ne hivalkodj azzal, mit más adott,
tartsd szem előtt az alázatot.
Dolgozz! Küzdj a mindennapokért,
s fáradt estéken sóhajts álmokért.

Egy nap majd úgyis minden véget ér.
Nem lesz már fontos se rang, se bér.
Magaddal tovább csak azt viszed,
mi lelkedben él – talán… szeretet.

 


Arany-Tóth Katalin Csöndszekér (2016)

aranykati.blogspot com

AnnKa Creative Commons License 2021.05.28 0 0 18263

Szervusztok Drága Teresa, Kedves Bajkálifóka, napsugaras szép estét kívánok!:) Megható verseiteket szívből köszönöm!

&

 

Arany-Tóth Katalin

AZ EMBER…

Az ember naivan mindig arra vágyik,
hogy a holnap majd messze űzi bánatát.
Hajnal- harmatra vetülő, kusza fények
árnyékában múlnak el a fáradt évek,
és oly ritkán halljuk a szeretet szavát.

Bús fátylat bontunk a meghitt ébredésből,
s míg karjába zár a hajléktalan magány,
remények mélyén lapuló Isten-hitünk
imáiban kegyes feloldozást kérünk –
csak ne remegjen úgy szívünkben a hiány!

Valamit mindig várunk, vagy elmulasztunk,
szüntelen keresve tévedésünk okát.
Hallgatjuk és siratjuk a hűvös csöndet,
szemünkben messzi mereng egy égi könnycsepp,
hogy egy sóhajjal csodákba emeljen át.  

 


Arany-Tóth Katalin Csöndszekér (2016)

aranykati.blogspot com

Teresa7 Creative Commons License 2021.05.28 0 0 18262

Szervusztok, kellemes délutánt kívánok!:-)

 

*******

 

Nemes Nagy Ágnes

 

Lélegzet

 

Ne hagyj el engem, levegő,
engedj nagyot lélegzenem,
angyalruhák lobogjanak
mellkasomban ezüstösen,
akár a röntgenképeken.
Egy ezüstnyárfát adj nekem,
arcom a rezgő lombba nyújtva
hadd fújjam rá lélegzetem,
s ő fújja vissza szüntelen
új, szennyezetlen életem,
mig kettőnk arca közt lebeg
a lélegzetnyi végtelen.

 

bajkálifóka Creative Commons License 2021.05.27 0 0 18261

Foldeáki -Horváth Anna

Falak

Falat emelsz emberséged köré
titkolni, mi van legbelül.
A falak állnak és szilárdak,
köztük ott vagy te, egyedül 

AnnKa Creative Commons License 2021.05.27 0 0 18260

 

 

Illyés Gyula: Külön világban


Külön világban és külön időben
éltél, be messze tőlem.
Már vége – vége!
Már új idő, új rend van készülőben,
egy új teremtés, könnyű kezdet:
susogja versenyt egymás mellett
egymást vidáman rábeszélve
két karóránk felém a langy sötétbe.

Mi egy ember? Egy élet? Oh, tudom, csak
kehelynyi külön korszak.
Beh vártam, várom:
napunk, holdunk egy égbolton bolyonghat.
Fülelem, hogy a két szív, melyet
egy karban tartok, hogy felelget,
hogy békül, mióta egymáson
majd összetört – hogy egymásra találjon!

Felriadok egy ideje, mint pásztor
apáim, minden pirkadáskor.
Mit féltek? Éltem
féltem az éji tolvaj elmúlástól?
Gyúl kint a nappal, tele széjjel
nyájként mozduló eseménnyel.
Kár már mi érhet? – kérdem,
mióta gondom tiéd, felerészen.

Nagy fényben alszom el. Álmomban, úgy szeretlek,
multamba is már beeresztlek.
Gyermekkoromban
jársz fel-alá velem –, ha est közelget,
nevetve rántsz kézen anyámnak
hívó szavára, tán anyám vagy –
Ismerlek; mosolyodban
forgok, heverek, végre megnyugodtan.

AnnKa Creative Commons License 2021.05.27 0 0 18259

 

Reményik Sándor

PACSIRTA

 

 

         Lám Bélának


A rét felett
Trillázva lebegett.
Emelkedett.
Alatta zöldesbarna folt:
Az erdõ elveszett.
Dalolt, dalolt.
Úgy pazarolta magából a dalt,
Hogy mámorába szinte belehalt.
És mégis olyan üdén, könnyedén
Fakadt a dal belõle, mint a lomb
Nyírfatündérek karcsú ághegyén.

Lassan, nehezen, mint komor kolomp
Kondult a szívem - és eszméltem én:
Ez hát a dal, ez hát a költemény!
Ez a csattogó, büszke szárnyverés,
Ez a szárnyaló, friss emelkedés,
Ez a szent mámor, mely nem ismer gátat,
S hirdeti magát a széles világnak,
E könnyû lélek, mely lebeg, lebeg
Zöld-arany zománcos erdõk felett.
És akkor egyszerre belém nyilalt:
Költõ vagyok, - s még nem daloltam dalt!
Sosem fakadt a lelkem könnyedén,
Mint rügy a nyírfatündérek kezén.
Csak puszta kézzel földet hasogattam,
Csak szobrot véstem, sírkövet faragtam,
S mikor a munkában elnehezedtem,
Fekete fenyõk közé menekedtem,
Titkok kapuján, mint harkály kopogtam, -
Azután ismét vonatként robogtam,
Örvények szája felett szédelegtem,
Mindent csináltam, - csak nem énekeltem.

Nem szálló darvak, - emelõdaruk
Lendítették ki lelkembõl a bút,
Az én világom a kohók világa,
Csákány csapása, põröly zuhogása,
Gondolatok zenétlen muzsikája!
S most már hiába!
Hiába lebeg
A pici Mester a mezõ felett. -
A dalt, a könnyût, a hivogatót,
A játszit, tündét, üdét, illanót
Nem tanulom már soha, soha meg!

 

1923 április

 

*

Szép napot kívánok az olvasónak!

AnnKa Creative Commons License 2021.05.27 0 0 18258

 

Kányádi Sándor

PACSIRTA


Pacsirta zeng a magasban, gyűrűzik
hangjától a levegő; lüktető
köröcskék pengetik a nap
feszes sugarait.

Zeng, zeng a pacsirta, óceánra
menekült kis kalózadó,
s azt sugározza egyre,
fáradhatatlanul,
hogy milyen rettenetes éjszakánként
egy magányosan didergő kökénybokor
alján virrasztani.

 

Mezei Pacsirta hangja 1/upload

AnnKa Creative Commons License 2021.05.27 0 0 18257

 

Kányádi Sándor

Emlékezetem
              

                         végtelennek tűnő némafilm tekercse
mindannak, amit megéltem, álmodtam eddig, s amit
örököltem a mítoszokig visszamenőleg,
még az ősködről is őrzök egy-két kockát.
Élmény-élességgel vetülnek olykor elém a
piramisépítők, Mohács vagy a pipáját szorongatva
melegedő Petőfi; éppúgy emlékszem a Nílusra,
a napsütötte hellén tisztásokra, melyeket
sose láttam, mint gyermekkorom őszi
harmatcseppjeire a mogyoróbokrok alján, vagy
egy-egy szorongásokkal teli délutánt őrző
lesötétített falusi szobára.

Pergetem, pergetem a filmet, s egyik-másik
kockájához olykor hangokat próbálgatok.

1965

Előzmény: AnnKa (18254)
AnnKa Creative Commons License 2021.05.27 0 0 18256

 

Tóth Árpád

ISTEN TÖRÖTT CSELLÓJA, HALLGATOK

Én csönd vagyok. Itt ne keress zenét.
Olyan vagyok én ebben a világban,
Mint az a gordonka, amelyet láttam
Egy szép úri szobában, a sarokban.

Húrjai elpattantak. A nyakán
Gyászfátyol van átvetve, néma flór.
S mégse volt érzelgős tárgy. Némi por
Fedte már. Megbékélt évek pora.

Oly fájdalom volt rája írva, melynek
Már csöndje a szent, mint a remetének,
Ki elfelejtett beszélni az évek
Magányában, - s cellája küszöbén.

Míg elkallódott életébe réved,
Már nem emlékszik régi bánatára:
Csak mintha némi fínom, messzi pára
Vérezné be a dús alkonyatot,

És tenné szebbé, istenibb titokká,
Melyhez nem illik más, csak némaság.
Üvöltsön hát a szájas sokaság,
Isten törött csellója, hallgatok.

Előzmény: AnnKa (18245)
AnnKa Creative Commons License 2021.05.26 0 0 18255

 

Mesterházi Mónika

Könnyű, nehéz, könnyű

Könnyű úgy tapintatosnak lenni,
ha az egész egyáltalán nem érdekel.
Könnyű úgy nem faggatózni,
ha nem vagyok kíváncsi senkire.
Könnyű úgy nem beleszólni mások életébe,
ha mások életéről semmit nem gondolok.
Ha csak annyit gondolok az életükről,
amennyit mondanak, amennyit mutatnak.
Könnyű úgy elfogulatlannak lenni,
ha megvagyok nélkülük, ha
mindenkit fel tudok címkézni.

Igen. Tapintatlan voltál, faggatóztál,
beleszóltál, elfogultan. Gondoltál róla
valamit, és mondtad. Én meg igyekeztem
keveset mutatni. Az volt a mélypont,
felnőttkorom legelején. Aztán évekig
titkolóztam. A részleteket nem ismerted,
teljes féltékenységeddel mégis
tudtad az egészet. Jobban, mint bárki más.
Rossz helyre tájoltad, mintha tőled
vennék el valamit. Ezért tompítotam,
miattad is, nemcsak önvédelemből. Később
egyre kevésbé.  
                        Aztán a sötét év,
közös kétségbeesésünkben
mind többet beszéltünk.
Szerettél és szerettelek, és talán
soha nem mondtuk ki, soha
nem léptük át félszegség korlátait.
És amikor ott feküdtél, ki tudja, milyen
tudatállapotban, csővel a szádban,
akkor is csak úgy mondtam: szeretünk.

És soha nem felelhetsz már semmit,
csak a hirtelen hiányoddal, az elvett
figyelmeddel, elmozdított tanúm.

*

De: máshogy se könnyű. Nem ez az egy
ellentét van. Bár te ebben éltél.
Ha fontos, az a nehéz. Akkor is
csak tehetetlen kívülálló lehetsz,
mert a másik ember sohasem a tiéd.
A tapintat pedig nem hazugság.
Életem második felében, amikor élt
az izzás, ahol a féltékenység értelmezhető,
ezeket tanultam meg, mostanra teljesen
fölöslegesen, hiszen itt maradtam
idegenek közt bemtatkozni,
egyre kérgesebben, egyre kevésbé
a körömön belül, ahol megvagyok
nélkületek, és ezekről emlékezetből beszélek.
Így aztán most már könnyű nekem is.

 

AnnKa Creative Commons License 2021.05.26 0 0 18254

 

Kányádi Sándor


Indián ének


vannak vidékek
ahol az ének
kiment szokásból
ha van is élet
azt hihetnétek
mindenki gyászol

pedig csak védett
helyen az ének
valahol mélyen
szunnyad a lélek
legjobban féltett
gyönge csücskében

vannak vidékek
ahol a népek
csöndben az ágak
jelekkel élnek
beszélni félnek
viharra várnak

 

1982

Előzmény: Teresa7 (17614)
AnnKa Creative Commons License 2021.05.26 0 0 18253

 

Karafiáth Orsolya

Évszak ébren

A fáradtságból nem lehet kilépni.
Hol véget ér, új kezdetét találja.
Múlása nincs, nem oldja meg helyettem
egy fel sem tűnő hónap változása.
Átélhető. Időt csak ennyit ad.
Figyelmem önmagára ráterelje.
Higgyem, hogy így bármeddig elmehet:
rájátszik nappalokra, szürkületre.
Ha vége van, most nem nevezne nyárnak.
Fordulna őszbe, félig zárt szemekkel.
Álom-tél – hívná meg hasonlatát;
és tartana, míg tart ébreszthetetlen.

AnnKa Creative Commons License 2021.05.26 0 0 18252

Szervusz Drága Teresa, köszönöm szépen, napsugaras vidám napot kívánok szeretettel!:)

&

 

Kovács András Ferenc: Litánia

 

Miként az ujjak más ujjak közé
Fonódva szinte összefekszenek:
Csak úgy. Szorítja, nyomja, összefogja
Egyik dolog a másikát… Amint
Megíratott… Akárha volnánk éjszakák,
Napok, szerelmes ujjak párbeszéde…
Ujjperc a perchez, lét a pillanathoz:
Úgy elvegyülni és kiválni végül.
Úgy lesz egésszé, lassan összeáll majd
Eggyé világunk – semmihez simul,
Mint hallgatag kés megszegett kenyérhez.
Élet halálra fordul, összefér,
Egymásra nyílik, már-már összeér:
Egymásra néz két reszkető tenyér.

Teresa7 Creative Commons License 2021.05.25 0 0 18251

Szervusz Drága AnnKa, kellemes délutánt, jó egészséget kívánok!:-)

 

*******

 

Somlyó György

 

Zsoltár férfihangra

 

Töredelem nélkül bevallom Uram
(vagy akár töredelmesen)
(bár még sohasem kérdeztél)
olykor velem is megesett
hogy olyasmire vágytam amim nem volt
(bár még többször arra
hogy az se legyen amim van)
tóparti tanyára
(netán tengerpartira is)
könnyedebb lélekre
és könnyedebb kezekre
cifrább öltözetekre
(tükör-ábrándos hiusággal)
cápafejű macskaléptű új kocsira
mindig újabb és még újabb könyvekre
(bár még többször arra
hogy a meglévők is elhagyjanak)
mindenre amiről csak azt hittem hogy kellene nekem
(bár tudtam hogy nem is igazán kellene)
Töredelmesen
(vagy töredelem nélkül)
bevallom Uram
hogy olykor még irigyeltem is azokat
akiknek több jutott
(bár még többször azokat irigyeltem
akik a kevesebbel is beérték
vagy akár csak kénytelenek voltak
beérni vele)
Most
az emberélet útjának felét elhagyva rég
imé látod
(hiszen azt mondják mindent látsz Uram)
itt állok
és semmim sem maradt
még tető sincs a fejem fölött
(amely a tulajdon biztonságával ámítana)
csak egy bérelt szobám
(hogy jótékonyan mindig figyelmeztessen
egyre ideiglenesebb ittlétem ideiglenességére)
csak egy szobám
amelyben semmi sem enyém
csak egy szobám
készülő munkáim kemény ülőhelyével
és szorongásaim szöges ágyával
kényelmetlenül bebútorozva
Töredelem nélkül
(vagy töredelmesen)
bevallom neked Uram (csak Neked)
(bár tudom hogy nem érdekel)

 

talán éppen ez volt amire vágytam

 

 

AnnKa Creative Commons License 2021.05.25 0 0 18250

 

 

VÁCI MIHÁLY:
A JÖVŐ IRGALMÁÉRT

 


Emberek! Mind! Kik ha hisztek, ölni tudtok,
     s kiket a kétség megöl;
kik ezrekért meghalnátok, de százezrek meghalhatnak
     aggódásotok felől.
Gyötrők és meggyötörtek, egymást kínzók,
     gyűlölködve szeretők!
Irigyei, imádói egymásnak, ti egymást várók,
     üldözők!
Kik egyedül meghaltok, de együtt egymást
     ölitek.
Magatokat sem bírjátok, s milliók közt boldog mégis
     lelketek.
Ti vagytok egymásnak sorsa, végzete
     és istene;
ti vagytok legnagyobb csapás magatokra
és a Lét ítélete.

Szeretek köztetek élni, emberek! -
     és azt hiszem,
nem fogok már ítélkezni, hogy kedvében
     féltiben
mint segít magán az ember, s hogy éli át
     itt és ott és mindenütt
ezt a sújtó, ezt a szálló, ezt a rámért életet,
     e szörnyűt és e gyönyörűt.
Úgy él ahogy vágya űzi, s ahogy a Lét
     tereli.
Én jövője irgalmába ajánlom és forrón, szívből
     megbocsátok már neki.
Éljetek hát boldogan e világon:
     - talán lehet.
Én próbáltam és tudom már: - nincsen ennél,
     nincsen semmi nehezebb!

 

 

Forrás:

Arany-Tóth Katalin weboldala  aranykati.blogspot com

Válogatás a "VÁCI MIHÁLY Összegyűjtött művei" című kiadványból
(Magvető Könyvkiadó Budapest 1979)

AnnKa Creative Commons License 2021.05.25 0 0 18249

 

 

VÁCI MIHÁLY:
LEVÉL A FÖLDRŐL

 


Mi is vagyok? - most újra kérdezem.
S a világról minél többet tudok,
eltörpül, egyre jobban, szerepem,
és nem tudom, miért is alkotott
     a Lét? A Mindenség énnélkülem
is száll, kering és nem azért osztódott
naprendszerekre, hogy végül én boldog
     élő legyek; - hát mi célja velem?

Kihűlt világunknak, mely közönyös
halálos ájulásban, végtelen
megsemmisülés űrjében köröz,
- a Mindenségnek nem is létezem!
     Miért játssza hát a komédiát
az ember, és miért él a vak hitben,
hogy szerepe van, s küldetése itten,
     holott csak ő képzelheti magát.

Csak Kedvesem, szülők és pár barát
tudatában vagyok olykor jelen:
néhány sejtben fellobbant villanás;
- ó, érdekelhet hát a Végtelen?!
     Itt akarok maradni, koponyák
űrjében cikázni, kedves erekben;
idegek rejtsenek! Csak ami engem
érez, megért, - az nekem a Világ.

Az embernek nincsen értelme csak
az emberben. E sivár, mostoha
önzésű, részeg örvényű anyag
világa nem sejtheti meg soha.
     Csak együtt és csak egymásban lelünk
létünk értelmére, s annak csodálatába,
mit mi hoztunk el e méltatlan világba.
     Más hívőnk, más istenünk nincs nekünk!

Ó, nem a naprendszer és nem a Föld,
nem ország, temető, nem ez a táj,
csak néhány elviselhetetlenül gyötört
agykéreg mindenségem és hazám;
     csak ez a pár sejt sejti a csodát
halványan derengő plazmái mélyén,
aminek társult tenyészetem szövevényén
     bújdosó énem képzeli magát.

Ez az elektromost fehérje-közeg
számomra az egyetlen éltető-elem;
e szféra delejes mezőinek
határán kívül nincsen életem;
     itt kell az egymást-jelző emberek
között, a Mindenség háttere nélkül,
megfelelni feloldozó menedékül
     az életre erőt adó hitet.

S hinni, ahogy csak a mindentudó
ember képes nagy kétségeiben,
és keresni e mindent tagadó
emberiségnek megtartó igent;
     a csillagok közé szórt milliók
világ-felfedező hördülésére
hihető üdvöt igérni, hogy élve
     tűrjék el a fagyos űrt, - a Valót.

Kire a felfedezett Minden rászakadt,
s hisztériás orgiákba menekül,
- kezéből kivenni kést, poharat,
s hitetni őt, bár csúfos egyedül,
     s ha mellettünk Jel sem tanúskodik,
összecsiholódni a Reménytelennel,
s szikrázni: - Őrizd magad Ember!
     Még meg kell érned valamit!

Ez ad értelmet kozmikus
arányoktól megsemmisült
életemnek, s e cinikus
Univerzum, vad Idő újra szült,
     hogy dacból higgyem: - már közel
kell lenni annak, ami még nincs,
s amit a fáradt lélek csak azért hisz,
     mert már annyira kell!

 

 

Forrás:

Arany-Tóth Katalin weboldala  aranykati.blogspot com

Válogatás a "VÁCI MIHÁLY Összegyűjtött művei" című kiadványból
(Magvető Könyvkiadó Budapest 1979)

AnnKa Creative Commons License 2021.05.25 0 0 18248

Szervusztok Drága Teresa, Kedves Lutra, Kedves Bajkálifóka, csodás napot, sikeres hetet, jó egészséget kívánok, nem utolsó sorban:

Mindenkinek aki olvassa!:)

&

 

*

 

Az emberi léleknek bűvös ereje van, szalmából is gyémántot varázsolhat.

 

Honoré de Balzac

 

*

 

 

Babits Mihály

   Arany

Mélán ültük még az iskolát,
s ittuk már a lelked italát
tejnek, mint a jó bor elejét:
ó csak most érezzük erejét!
Lelked íze lelkünkön maradt
s lelkesebb a lelkünk általad.

Ó most hull a test és hull a vér,
addig élünk míg a lélek él!

1917. febr.25.

 

Teresa7 Creative Commons License 2021.05.25 0 0 18247

Szép napot, jó egészséget kívánok!:-)

 

******

 

József Attila

 

Köntösök


Remegni kell a vérsötét
Gyökérző Bánat köntösét
S tisztelni kell, ki hordja Ember
És ebfoggal nem tépi szét.

Csalán s tövisből jólszövött
És nem libeg a test fölött,
Tapad, szorul, ölel, fujt és mar,
Az emberrel szint' összenőtt.

És néha egyszerű, poros
És néha meg rózsás-piros
És néha szemszinű, meg barna,
De mindig egyformán szoros.

És néha pókhálós, avas
És néha súlyos, mint a vas
És néha meg aranyszegélyű
S csillog, mint messzi kék havas.

Rettegni kell a vérsötét
Gyökérző Bánat köntösét
S tisztelni kell, ki hordja Ember
És ebfoggal nem tépi szét.

Ki fölvette, azon marad
És benne jár és nem szabad.
Elhordja egész életén át,
Míg teljesen szét nem szakad.

1922. máj. 17.


Teresa7 Creative Commons License 2021.05.24 0 0 18246

Szervusztok, szép Pünkösd másodnapját kívánok!:-)

 

*******

 

Radnóti Miklós 

 

HA RÁM FIGYELSZ...

Lélekzetem gyorsan tűnő
ködöt lehell az ablakon
homálya holdja egyre nő
ahogy magamat faggatom.
Mi hozhat még nekem vígaszt?
Szerelmem is bogozhatatlan,
sugárzik mint a fájdalom
és éjjelenként fölriaszt.

Kabátom belső balzsebében,
éppen szívem fölött a tiszta toll.
Rosszkedvem füst ott fenn a nyári égen
s ki gondol rám, ha most az égre néz?
s ki válaszol? magamban van honom.
Ablaknál állok, itthon, s mégis úgy,
mint hullámverte zátonyon
berajzolt testű tengerész.

Kéken lebeg az ég felettem
s ázott esernyők bánata csorog
bennem ma hajnal óta már.
Hiába ég a nap felettem,
lehangol, mint a másnapos szakáll.

Sötét a bánat kútja s mint a jég,
de tükrén mégis ott borzong az ég,
mélységbe hullott életem elé is
így tartja védő két kezét a kék.
A bánat így emel fel égre mégis.

(S nem tart soká. Ha rámfigyelsz,
majd egyre égibb hangot hall füled.
S a végső szó után meséld el,
hogy bordán roppantott a rémület.)

AnnKa Creative Commons License 2021.05.23 0 0 18245

 

Tóth Árpád

KIK EGY-UTON...

Kik egy-uton, kart karba fűzve jártok
Huszonöt éve, ím köszöntelek,
Tollat a szívem közepébe mártok,
Hogy így legyen szavam zengő s meleg,
Teljesüljön be mind, amire vártok,
Arany nyarak még, és ezüst telek,
Izes gyümölcsök s kévék sűrü rendje,
Dalos szüret s december tiszta csendje.

S mögöttetek a múlt huszonöt éve
Megannyi szép tavaszi kert gyanánt
- Ringó rózsák huszonöt régi réve -
Ragyogjon, honnan halkan illan át
Hozzátok száz emlék, szárnyára véve
Az elmúlt percek örök illatát,
Melyben a könny is, mint egy drága párlat
Dús olaja, illattá szűrve árad.

Múlt és jövő közt kik középen álltok,
S kiket ez ünnep, mint ezüst halom,
Emel magasra, honnan messzi láttok,
Boldog látványt kiván néktek dalom,
Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok
Még szebb jövő, még dúsabb jutalom,
S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég,
Szeretetünk is hadd legyen ajándék.

AnnKa Creative Commons License 2021.05.23 0 0 18244

 

Babits Mihály

A lélek ünnepe              

Ólom-idő! Vajjon egy hétre mától
pünköst is így lesz? Harsány, régi ünnep!
Akkor csupa tüzes nyelv volt a Sátor,
gyujtó, beszédes lángolás a mennyek.

Ma hallgat a harsona, csak a dob szól,
az eső dobja, s mint alélós hinta,
melyen a Szellem szédelegve hopszol,
kél az új tavasz, lendül a bab-inda.

Próbálkozik a nagy harang a ködben,
melyet kásásan kavar a madár.
És minden ébred, csak a nap, a nap nem...
Orfeusz hátranéz, s meredten áll.

Nyujtóznak barlangjukban a vadak,
de a báj-síp szavát hiába lesnéd.
A pünkösti királynők hervatag
trónját restellik már a tisztes Eszmék.

S a rigó csúfol, s a kakuk hebeg,
és úgy fakad ki a pünkösti rózsa,
tövis nélkül, mint oktalan sebek,
vagy fájdalom, mely bosszút állni tompa.

 

Előzmény: AnnKa (12810)
AnnKa Creative Commons License 2021.05.23 0 0 18243

 

Reményik Sándor

Erő
              

Mostan a Szépség diadalt ül bennem,
S feszül bennem egy hangtalan erő,
Ó, rettentő erő!

Ha szerelemmé válna:
Tán elégetné azt, akit szeret.

Ha hatalommá válna:
Birodalmakat hódítana meg.

Ha kapzsisággá válna:
Marokkal aratná az aranyat.

Ha őrületté válna:
Dühöngene, míg maga megszakad.

Ha irgalommá válna:
Az volna, aki mindenkin segít.

Ha áhítattá válna:
Felszárnyalna az örök Istenig.

De egyikké se válik.
Marad nyugalmas, fénylő látomás,
Egy érctükörbe zárt világdarab:
Művészet, - semmi más.

Előzmény: AnnKa (12873)
AnnKa Creative Commons License 2021.05.23 0 0 18242

Szervusztok. Áldott Pünkösdi ünnepeket, jó egészséget kívánok, szeretettel!:)

&

Előzmény: jahorka (16887)
Teresa7 Creative Commons License 2021.05.22 0 0 18241

Szép estét kívánok, szervusztok!:-)

 

*******

 

Hajnal Anna

Ma

Ez a ma a béke napja volt
s a málnaízű csendé,
a nap ma egész nap sütött
s az est most hűvös szentély.

Szívem ma csak a magamé,
s egyedül lenni legszebb,
pilláim alvó sásain
elálmosul a könnycsepp.

 

 

 

bajkálifóka Creative Commons License 2021.05.21 0 0 18240

Faludy György

Háromszázhuszonnegyedik 
szonett

  

A pusztulás s utána majd a semmi.
Már rég nem értjük, mi rossz és mi jó.
Hadakozunk és ismét kezdjük enni
egymás testét. Két ős tradíció.
Százezer év. Az Alföld megint tenger,
a Himalájából dombsor maradt.
Sehol fa, fű, virág, állat vagy ember.
Szél fújta el az acélhidakat.
Pár millió év kell csupán s kidugja
a porból első zöld fejét a gyom,
és hirtelen kezdődik minden újra.
Ez így megy folyton. Ne búsulj nagyon.
A lét egyszerre iszony és csoda.
Nincs rendező? Vagy van? Hol? Kicsoda?


(Budapest, 2000)

bajkálifóka Creative Commons License 2021.05.20 0 0 18239

 

Áprily Lajos

ÚTRAVALÓ

 

 

A lélek,
mikor búcsúzva bontja szárnyait,
visz magával a földről valamit.

Eszmét, melyet világra ő hozott,
virágot, melyet ő virágoztatott.

Én Istenem, én mit vigyek neked?
Nem vihetek én mást, csak verseket.

Kiválasztok pár utamra valót,
a többinél tisztábban dalolót.

S ahol ösvénnyel vár az égi rét,
zenét hallok majd, felséges zenét.

Barátom, aki már előre ment,
azt a zenét rég hallja odafent.

S ahogy azt a muzsikát hallgatom,
azt a keveset rendre hullatom.

Az a zene csak vallatja velem:
Süket sor... nem merem... ezt sem merem.

S amikor, Uram, hozzád érkezem,
könnyű kezem miatt szégyenkezem.

A választottakból csak egy maradt,
az, melyben elfogtam egy sugarad.

Az, amelyikben elmondtam neked,
hogyan szerettem drága földedet.

S szólok: Csak ennyit hoztam. Ó, Uram,
ne ítéld meg nagyon szigorúan.

bajkálifóka Creative Commons License 2021.05.20 0 0 18238


Dsida Jenö

 

Gyöngék imája 


Jó Uram, aki egyenként letekintesz 
bogárra, hegyre, völgyre, 
virágra, fűre, szétmálló göröngyre,- 
Te tudod jól, hogy nem vagyok gonosz 
csak nagyon-nagyon gyönge. 

Mert pókháló és köd a szív, 
selyemszőttes az álom, 
pehelykönnyű; és szinte-semmi 
s én erőtlen kezem 
még azt sem tudja Hozzádig emelni. 

De azért vágyaim ne dobáld a sárba, 
ami az Óceánnak 
legdrágább, legkönnyesebb gyöngye! 
Hiszen, tudod, hogy nem vagyok gonosz, 
csak gyönge, nagyon gyönge. 

 

 

AnnKa Creative Commons License 2021.05.20 0 0 18237

 

 

Makay Ida: Morajuk elhalt zene


Majd csönd lesz.
Tengermélyek csöndje.
A házat huzat járja
át.
Az űr fagyos
szele.
Elhagyod már a tükröket.
Nem látlak.
A szemem jéghártyás:
vakok
könyörgő,
égüres szeme.
Patakok
futnak
vizük nélkül.
Morajuk
elhalt.
Elfulladt zene.

 

Előzmény: bajkálifóka (13235)
AnnKa Creative Commons License 2021.05.20 0 0 18236

 

 

Szép Ernő

Életem

Az én életem nem élet
Csak életet játszik

Az a fa vagyok kérlek
Aki a vízbe látszikA gyertyának repült a lepke

Az kevés kis sercegés
Amint a gyertyának repült a lepke és
A szárnya megégett:
Az az élet

 

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!