Keresés

Részletes keresés

Pathmaster Creative Commons License 2023.12.26 0 0 2403

A történelemre nemcsak azzal hatott a Szentírás, hogy domináns helyzetbe hozta a kereszt(y)én(y)séget, hanem a többi világvallásra is hatással volt például azzal, hogy igényt támasztott teológiai főiskolai képzésekre. Az izraeliták pedig még azt is elismerik, hogy a sokszínű izraelita kultúrában a kereszt(y)én(y)ség hatására vált dominánssá a farizeusi gondolkodás.

 

Ma a Szentírás a legismertebb irodalmi alkotás, amelyről néhány szentineléz kivételével minden felnőtt hallott már, csak legfeljebb elutasítja azt amiről szól. A Szentírás értelmezésének meghatározó jelentősége van a Szentírás elfogadásában vagy elutasításában. Levezethető, hogy a Szentírás egészséges értelmezése elfogadhatóbbá teszi a Szentírást.

Előzmény: Zellem Estelen (2402)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.26 0 0 2402

A világ vallásai közül, csak egy, így a többeiek számára kiesik mert nem hitük tárgya.

A világ nem is úgy működik, ahogy egyesek elképzelik eme ideológia fényében.

Ahogy érinted, már maga a mítosz főhőse is kételkedett magában...

Az elmúlt 2000 év tapasztalatai alapján nem jött be a dolog, el kell ismerni, jelentősége mára elenyészett.

De a kerék forog egy ideig, ha mókus ki is múlt.

Előzmény: Pathmaster (2401)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.25 0 0 2401

Jól látod, hogy sokan haszontalanul találkoznak a Szentírás tanításával; és erről már Jézus is szólt a Máté 7,24-27, és a Lukács 6,46-49 versekben. Sőt, vannak olyanok is, akik még a jobb és a bal kezük között sem tudnak különbséget tenni (Jónás 4,11).

Előzmény: Zellem Estelen (2400)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.25 0 0 2400

Teljesen más az egyházi hatalom révén a történelem alakulása, vagy mi is valósult meg az állítólagos "csodarabbi" mítoszában szereplő "tanításból".

A "szeret" a "szeressük egymást gyerekek!" szlogen kevesebb háborúhoz vezetett? Kevesebb embert öltek, gyilkoltak jól láthatóan????

NEM.

Előzmény: Pathmaster (2399)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.25 0 0 2399

Az uralkodók gyakran bízták papokra a hivatalnoki munkát, mert jellemzően csak a papok tudtak írni; és a papok egy részének a számára is vonzó volt a hivatalnoki pozíció. Ezért a hivatalnoki pozíciókért gyakran jött létre a papok között etikátlan dominancia harc; aminek csak annyi köze volt az ősi iratokhoz, hogy a papok ezek tanulmányozásával tanultak meg olvasni és írni, és a kereszt(y)én(y) papok esetében az ősi iratok közé tartoztak a kanonizált iratok is. A Szentírás nem szól arról, hogy egy pap miként szerezhet meg egy számára vonzó hivatalnoki pozíciót.

 

Azt írod: Jézus K. alakja, semmit, de semmit nem változtatott a történelmen!

 

Ezzel szemben az európai kultúra a kereszt(y)én(y)ség hatására került domináns helyzetbe a Földön.

Előzmény: Zellem Estelen (2396)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.24 0 0 2398

Ebben a témában (Bibliaértelmezés szabadon) lehet és érdemes Alexandriai I. Cirilltől függetlenül értelmezni a Szentírást.

Előzmény: Zellem Estelen (2397)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.23 0 0 2397

Közben visszaolvastam pár 10 oldalt...

Pl.:http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=140215149&t=9196017

 

Nekem ez egy gumicsont.

Nem is szeretnék igazándiból ezeken rágódni.

Számomra lejárt lemez. Nem szolgál az épülésemre. Bele meg nem buzulnék.

Majd lesz partnered akit nem zavar az örökös helybenjárás értelmetlensége, a Biblia okán.

Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.23 0 0 2396

Cseppet alábecsülöd Konsttantin jelentőségét:-) De hozzáadhatod I. Theodosius, eredeti nevén Flavius Theodosius nevét.

 

Konstanitint élt, míg Mózesről nagy bátorság állítani. Konstantin egy folyamatot indított el, igazoltan, Mózes meg mint Sziszifusz, vagy akármelyik mondai hős.

Amit te "szentírásnak" nevezel, azt Iréneusz és más befolyásolt elmék összeollózása, és gyurmázása a cél érdekében.

A mai kereszténység a tanulatlan és primkóci népeket tekintette célközönségnek.

Aztán ahogy a politika hatalomhoz juttatta a keresztény vezetőket, félelmetesen rövid idő alatt (kb. 50 év) kiépítették a hatalmi sztuktúráját, és rendszere segítségével minden konkurenciát irtottak. "Pogány" templomok lettek keresztény szentélyek, vagy Joshua szülinapja a Karácsony....

Ahogy a vezetőik, a csürhe is, ha kellett lincselt is...pl.: Alexandriai Hüpatia esete. Tömegesen is felléptek a "szentizékéik" által, és minden bűnük megoldódhatott az "indulgentia" révén. Ki van ez találva!

Így a kereszténység történelme is egy gyászmenet és vérfürdő amit a "szent" könyv, vagy a főhősei nevében ragyogóan igazolva hajtottak végre, hullahegyeken át.

A legérdekesebb az, számomra, mint nem hívőnek, hogy a "szeressük egymást gyerekek" szlogen ellenére Jézus K. alakja, semmit, de semmit nem változtotatott a történelmen!

U.úgy ölte egymást a hatalom, miattuk a nép... háborúztak különféle keresztek meg lobogók alatt, de a LÉNYEG: 

JÉZUS IDE VAGY ODA, SEMMI ÉRDEMI VÁLTOZÁS NEM TÖRTÉNT! 

Szeretet, meg dobj vissza kenyeret, add mán a fehér orcádat is... !!!!

Közben a vastag vérözön, hullahegyek, jobban tán mint előtte:-(

Nyilván egy hívő ezzel nem is mer szembesülni, de a tények azok tények.

Előzmény: Pathmaster (2395)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.23 0 0 2395

Az általad elsőként említett Konstantin megközelítőleg 1500 évvel Mózes után élt, de nem élte meg a kanonizálási folyamat végét. Az igaz, hogy két zsinatot is összehívott, de ettől még nem volt jelentősebb szerepe a Szentírás fennmaradásában. Valóban gyakran próbálták vallási nézeteltéréssel magyarázni a gyilkosságokat, de ezeknek a gyilkosságoknak egészen más volt a valós oka. Egyrészt jellemzően tanulatlan (sokszor analfabéták) közötti harc következtében történtek a gyilkosságok, másrészt minden esetben feltárható a győztesnek a gazdasági haszna. Kopernikusz esete pedig arra jó példa, hogy amíg élt, addig az írásai senkit sem zavartak, de amikor a halála után néhány ellenzéki politikus elkezdett hivatkozni az írásaira, akkor hirtelen tiltott irodalommá váltak. Belátható, hogy a vallási nézeteltérések csak akkor válnak zavaróvá, amikor érdekeket sértenek.

Előzmény: Zellem Estelen (2394)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.23 0 0 2394

Mert a reálpolitika, nevezetesen elsőre Konstantin, felismerte az óriási lehetőséget benne.

Egységes ideológiai a sok másik helyett, ami ráadásul ragyogóan néphülyítő, hiszen a szegényeket, a nincsteleneket biztatja, hogy a haláluk után bezzeg nekik lesz űberfasza.

A vallások némelyikébe csak lépésenként lehetett bekerülni, próbák és tanulás után után.

Itt meg elég volt a tömeg mellé csapódni, és néhány hókomfitty szabályt elfogadni, már az előbőr eltávolítása sem volt feltétel...

Lehet ragozni, de első blickre ez a lényeg.

De a Görög is fennmaradt, noha az nem arra van kihegyezve.

Azt már nem hiszik.

Vajon ennek mikorra lesz az a sorsa?

Annyit irtották a tagadóit, a másképp gondolkozókat, hogy szinte evolúciós igényt generáltak az alaptalan dolgok benyalására, és talmi igéretekben való hitre:-P

2000 év nagy idő.

Előzmény: Pathmaster (2393)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.23 0 0 2393

A Szentírás sok része valóban szörnyűségekről (például Jézus kínhaláláról) szól. És mégis fennmaradt többezer éven keresztül. Szerinted miért?

Előzmény: Zellem Estelen (2392)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.23 0 0 2392

Jó, én ettől eltávolodok, mivel a bibliai tömeggyilkos és népirtó, cseecsemő gyilkos "fogat-fogért" Istent nincs okom szeretni, de még az erre telepített Jézus mítosz sem vált ki belőlem hasonló érzést. (pláne, amikor a hívők egy kalap alá veszik a kettőt, és nem egyidős két főhős 1 az az egy Istenné alakul a fantáziájukban, vagy mert arra trenírozták)

Te csak kövessed Mátét!

Mivel irodalmi mű számomra, nem hiszem létüket, na meg semmi igény nem generálódik a lapokból felém, hogy "törvényt" és "próféciákat" boncolgasak.

Háromszor elolvastam a Bibliát, nem is kívánom mégegyszer a kezembe venni.

Vannak más adóságaim a világirodalom művei felé.

Előzmény: Pathmaster (2391)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.23 0 0 2391

Az első kérdésemre nem válaszoltál!
 
A legnagyobb tudósok nagyon gyakran merítettek ihletet a Szentírásból még akkor is, ha egyébként nem tartották magukat hívőnek. A Szentírás szövegét (szövegrészeit) többféleképpen lehet egészségesen értelmezni, amely egészséges értelmezések közül a Máté 22,34-40 versekre épülő értelmezést igyekszem követni.
 
Máté 22,34-40: Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elnémította (Jézus), köréje gyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, próbára akarta tenni őt, és megkérdezte tőle: "Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben?" Jézus így válaszolt: "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből. Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták." (Tehát e két parancsolattól függ az addig ismert egész Szentírás.)
 
Vagyis csak a szeretet alapján lehet helyesen értelmezni a Szentírás tanításait; amiből az is következik, hogy ha a Szentírás valamely tanítását nem tudjuk a szeretet alapján értelmezni, akkor azt a tanítást nem tudjuk helyesen értelmezni. Ezért is nyitottam 2009-ben egy témát Szabadon a szeretetről címmel.

Előzmény: Zellem Estelen (2390)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.23 0 0 2390

Nos, igen.

Létezik pszichiáter, pszichológus és lelkisegély szolgálatok....

Ezek kapcsán azonban a ki tudja valaha élt-e Joshua ben Joseph v. a mítoszában szerepelő különféle szimpla v. dupla neveken szereplő alakok mit is nyújthatnának???

Nyilván nem korunk emberének íródott a Biblia.

A legérdekesebb az, hogy tömegesen hiszik, sőt valósnak képzelik az eseményeit és a szereplőket.

"János" az "okosságában" a tolvajt egy kalap alá veszi a rablóval, rablógyilkossal.

Aztán igérni a legkönnyebb:-)

Hinni már nem annyira, mert a józan ész eldobása nem megy mindenkinek.

De nem csak éles kések vannak a fiókban, így az emberiség, kor és honfitársaink nagyrésze is megvezethető a befolyásoltsága okán.

Az első kérdésemre nem válaszoltál!

Ismert előttem olyan keresztényi nézet, aki szerint csak az Újszövetség használható, az Ószövi már semmit sem ér...

Ennek ellenére szívesen hivatkoznak Jézus megjósolására, eltekintve, hogy Immánuelnek jósolták azt, aki Krsiztus előtt kituggya hányba születhetett, ha élt egyáltalán:-)

Előzmény: Pathmaster (2389)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.23 0 0 2389

Honnan érdemes egyáltalán bármiről beszélni a Biblia kapcsán?
 
Akkoriban úgy képzelték el, hogy az embernek van teste, lelke, szelleme. Biológiai szempontok alapján csak a test jellemezhető, a lélek az érzelmek helye, és a szándékok helye a szellem. Az ember teste-lelke-szelleme sokféleképpen kapcsolódik egymáshoz. A Szentírás alapvetően lelki dolgokkal foglalkozik, de a léleknek a testtel és a szellemmel való kapcsolódásai miatt a testtel és a szellemmel kapcsolatos meglátásokat is tartalmaz.

 

János 10,10: A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson; de én azért jöttem, hogy legyen életük, bőséges életük.
 
A tolvaj nyereségvágyból okoz működési zavarokat (disfunkciókat) az áldozata lelkében, de Jézus azért jött, hogy a lelki életet helyreállítsa. A 2388-as hozzászólásban nagyon szemléletes példáját mutattad be a lelki élet működési zavarának; hiszen akitől idéztél, az saját magáról állította, hogy nem értelmezi a Bibliát, nem értelmezi Isten szavát. Az ilyen embernek valamiért működési zavar keletkeztek a lelkében, és ez a működési zavar lebénította az értelmező képességét. Általános igazság, hogy a lelki élet működési zavarait az elszenvedett szeretetlenség okozza, és a megtapasztalt szeretet gyógyítja. Ezért az ilyen embernek a szeretet megtapasztalására van szüksége, és nem a kritikára.

Előzmény: Zellem Estelen (2385)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.22 0 0 2388

Hogy értsed, hívői alapoktól elhatárolódva lehetséges-e az általad vázolt "értelmezés", egy hívő (vérfundi) véleményét kopizom amit egy topikban írt a mai napon:

 

"Lehet valakiben Isten lelke/szelleme, ha nem ért egyet veled a Biblia értelmezésében? "

 

Nem lehet, hisz én magam nem értelmezem a Bibliát. Aki ennek ellenére azt állítja, hogy értelmezem az a hazug szellem  hatása alatt teszi.

 

Még egyszer ,hogy szellemed is megértse:

 

Az Isten Szavát nem értelmezni kell, hanem befogadni hittel és hamisítatlanul."

 

:-)

Persze közben értelmezik...

:-O:-P

Előzmény: Pathmaster (2386)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.22 0 0 2387

Ezen véleményedet beszéld meg egy fundival, aki szó szerint nyalja be!

Lényegét tekintve meg csakugyan feleslges elemezgetni, meg értelmezgetni, hiszen avitt, és lejárt mű, ami felett eljárt az idő.

Nekem a Görög mitológia érdekes módon "frissebbnek" tűnik....

Előzmény: Pathmaster (2386)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.22 0 0 2386

Sok évvel ezelőtt egy olyan házban béreltünk lakást, amely ház korábbi (akkor már nem élő) gazdájának a különleges növények nevelése volt a hobbyja. Tudtuk, hogy a kertben lévő összes különleges növényt ő ültette, de a növények nevét nem ismertük. Aztán a ház tulajdonosa eladta a házat, és az új tulajdonos a legtöbb különleges növényt kiirtotta. Így már soha nem fogjuk tudni azt, hogy egykor milyen növények voltak a kertben. Mindez nem teszi hihetetlenné azt, hogy ott valamikor olyan különleges növények voltak, amiket a kert egykori gazdája ültetett.

 

A teremtés mítoszok egyfajta magyarázatot adnak az embernek a saját létezésére. A Szentírásban lévő teremtés történet a világ kezdetleges ismerete mellett állítja azt, hogy az embert és az egész világot Isten teremtette. A lényeg szempontjából ugyanúgy nincs jelentősége a világ kezdetleges ismeretének, mint ahogyan a példaként említett kert egykori gazdájának a történetében a mi kezdetleges növényismeretünknek.

Előzmény: Zellem Estelen (2385)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.21 0 0 2385

Akkor nem derülhet ki, honnan lett a Föld bolygó, és a "teremtés" sztori is átlépendő, felesleges, eleve értelmezhetetlen?

Vagy inkább már mivel jól láthatóan sükebóka és ismerethiányos szerzők fantazmagóriája, átlépendő.

Ám akkor meg érthetetlen, miért ragadod ki a fény/sötétség csiribázását...

Honnan érdemes egyáltalán bármiről beszélni a Biblia kapcsán?

Érdekes ókori mitológiai mű, helye az irodalmak polcon, és slussz.

Előzmény: Pathmaster (2384)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.21 0 0 2384

És állt egymás mellett a fény és a sötétség?

 

Egymás után álltak, és nem egymás mellett. Vagyis először volt az üres sötétség, majd utána jött a világosság (a fény). (A kozmológiai világkép szerint a tartósan létező részecskék között elsőnek a foton jött létre.)

 

Most írom le harmadszor, hogy a héber nyelvű Szentírásban nem található a Föld bolygóra utaló kifejezés; ezért a Föld bolygó keletkezésére irányuló kérdésed egyrészt offtopic, másrészt a Szentírásnak a rendeltetésétől idegen felhasználására irányul. A Szentírás ugyanúgy nem alkalmas természettudományos szakirodalomnak, mint baltának. Ezért a Szentírás egészséges értelmezése jellemzően a Szentírás rendeltetés szerű értelmezése, és csak rendkívüli esetben van megemlítve a rendeltetésétől idegen értelmezési lehetőség.

Előzmény: Zellem Estelen (2383)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.21 0 0 2383

És állt egymás mellett a fény és a sötétség?

;-)

Az eget azt 3x v. négyszer is varázsolta a mittológiai főhősötök.

És a "saját fordításodban" vajon a Föld volt előbb a Napnál, csillagoknál?

Előzmény: Pathmaster (2382)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.21 0 0 2382

Saját fordításomban az 1Móz 1,1-4 versek: Kezdetben Isten létrehozta az eget (a szellemi világ helyét) és a földet (az anyagi világ helyét). A föld (az anyagi világ helye) üres és sötét mélység volt. És Isten rálehelt a mélység felszínére, és azt mondta: legyen világosság (fény), és lett világosság (fény). És látta Isten, hogy a világosság jó, és megkülönböztette a sötétségtől.

Előzmény: Zellem Estelen (2381)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.21 0 0 2381

Nézd!

Az, hogy a talán sosem létezett Mózes neve alatt miféle kreténségeket hadováltak össze ismeretlen és ismeretlenhiányos szerzők, roppant érdekes irodalmi és kulturális alapokról.

Aztán ezeket, egy megvezetett és befolyásolt hívő, itt a korunkban miért próbálja eladni, noha semminemű bizonyíték nincs a kezében, az roppant érdekes.

A kérdéses mitológiai figura csiribázása, vagy az arról beszámoló kérdéses személy mit vélt és hogyan, meg mennyira... nem kérdéses mert hülyeségek halmaza a mai ismereteink szerint. Vagyis megint az az érdekes kérdés, hogy a korunk embere egy ilyen kitalációt miért is nyal be?

Ott meg hülyeséget beszélsz, amikor a fotonról értekezel, mert a FÖLD az első objektum, ahogy taglaltam.

Ahogy látom, TE, egy igen elvakult és kreacionista hívő vagy.

Nekem az ennyire elvakult emberek számára felesleges írogatnom, mivel egy élet alatt tetteket szert a hülxyeségekre, amit én itt pár percnyi írásokkal nem gyógyíthatok.

Annyira zavaros egyébként a h.sz.-ed, hogy ID-s, vagy kreás agyhalottra emlékeztetsz, bocsi.

Felesleges energiaként jelenik meg számomra, egy ilyen embber felvilágosítása.

Isteneteknek könnyű szétválasztani a világosságot a sötétségtől, nekem meg nem.

Inkább hagylak az ókori fantazmagóriáidban.

Kelllemes karácsonyi ünnepeket!

/jelentsen is az számodra bármit...

Előzmény: Pathmaster (2380)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.21 0 0 2380

A 2375-ös hozzászólásban írtam, hogy a Szentírás úgy ír az özönvízről, ahogyan az özönvíz története Noé leszármazottjainak az emlékezetében fennmaradt; majd a 2377-es hozzászólásban írtam, hogy ez a leírás szerint az özönvíz ellepte a lakóhely szerinti földszintet és az ismert hegyeket. Továbbá azt is leírtam, hogy a héber nyelvű Szentírásban nem található a Föld bolygóra utaló kifejezés. Mindezek ellenére te azt a csak a te fejedben lévő állítást akarod megcáfolni, amely szerint az egész Föld bolygót 4000 méter magasan lepte el a víz; és még te poénkodsz azon, hogy Noé leszármazottjai nem tudták pontosan leírni az ősapjuk által túlélt özönvizet.
 
Aztán neked is van másik témád: Szentírás teremtés története, ami egyike a sok teremtés mítosznak. A teremtés mítoszok sokasága arra utal, hogy az ember vágyik arra, hogy megtalálja a saját létezésének az okát. Ha pedig ez egy olyan vágy, amely ennyire jellemző az emberre, akkor ezen elég embertelen dolog poénkodni. Mindezek után érdemes felsorolni a Szentírásban lévő teremtés mítosz néhány sajátosságát:
• A többféleképpen is értelmezhető időegység. Az általánosan elterjedt nézet szerint a 6 napos teremtéstörténet eseményei 6 mai értelemben vett nap alatt történtek meg. Ezzel együtt a történet úgy is értelmezhető, hogy Mózesnek volt egy látomássorozata, és azt írta le, hogy mit látott az első napon, majd mit látott a második napon, és így tovább. Vagyis nem egyértelmű, hogy az események vagy a látomássorozat tartott hat napig. Elég kicsi a valószínűsége annak, hogy Mózes akaratlanul fogalmazott kétértelműen.
• Különös, hogy Mózes véges hosszúnak tartotta magát az időt is, hiszen az idő kezdetéről és az idő végéről ír. Ez a szemlélet teljesen egyedülálló az ókori teremtés mítoszok között, de teljes összhangban van a mai kozmológiai világképpel.
• Különös, hogy Mózes szerint először a fény (foton) jött létre, és csak ezt követően jöttek létre mindazok az anyagok, amikből a Nap, a Hold, és a csillagok létrejöttek. Ez a meglátás teljesen egyedülálló az ókori teremtés mítoszok között, de teljes összhangban van a mai kozmológiai világképpel.
• Minden ami létrejött az jó (a céljának megfelelő). Ezzel Mózes azt állítja, hogy az ember létezésének nemcsak oka, hanem célja is van. Mózesnek ez a szemléletmódja túlmutat az összes többi teremtés mítosz szemléletmódján.
A hozzászólásod alapján indokoltnak tűnik elmagyarázni azt is, hogy ha valamit Mózes víznek látott, akkor az azt jelenti, hogy amit látott, az Mózest a vízre emlékeztette. Továbbá érdemes arra is emlékezni, hogy ez az írás eredetileg papiruszra lett lejegyezve, a papirusz pedig viszonylag hamar elkezd töredezni, ami miatt az ilyen írásokat újra meg újra le kellett másolni; és a sorozatos másolások következtében a szöveg sérülhetett (például a napok sorrendje megváltozhatott).

Előzmény: Zellem Estelen (2379)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.20 0 0 2379

Most az egy dolog, ha felvetsz egy olyasmit:  hogy miért tartod hihetetlennek azt, ha valaki akkora árvízről ír, amely az általa ismert földszinten túl még az általa ismert hegyeket is ellepte.

Hány méter magasan, és mikor történt? Tudományos oldalak linkjeit mellékelnéd?

Mert a rövid válaszom: Hihetetlen a bibliai "Özönvíz" megtörténtének a meséje.

Nincs igazolva, sem a Föld történetében, amit ember leírhatott, sem az emberiség írott történelmében. (hiszen az egyiptomiak a bibliai özönvíz ideje alatt építettek piramisokat, vagy a Gngesz menti kultúrák is tették a dolgokat, nem búvárokként és víz alatt)

Számomra a "Biblia értelmezés szabadon" eleve ott kezdődik:

1. Kezdetben teremté Isten az eget és a földet.
  2. A föld pedig kietlen és puszta vala, és setétség vala a mélység színén, és az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.

 

Vagyis, eleve létezhet-e valaki, aki erre képes?

Hogyan lehetséges, hogy CSAK A FÖLD létezett, semmi más kozmológiai objektum, a Naprendszer részeitől, a galaxisokon át, a csillagok nélkül?

Mitől volt itt, és akkor a "föld" kietlenül és pusztán? /a setétség az érhető a Napunk, a Hold és a csillagok hiányában

A "mélység színén" az nem értelmezhető a "magasság" hiányában...

"Isten" az a főhős, akit a szerzők kreáltak a világ kivitelézésére, noha csak a kitudja minő, mennyi idős, és halmazállapotú de érthetelen "lelke" lebeg, azon vizek felett, amik az abszolútt 0 fok miatt lehetetlen. És még a főhős "Isten" nem teremtett (pedig dehogy, mert a "mennyek" állítólag léteztek a meselényekkel) és volt víz...

Levegőről nem írnak? Az mikor lett, mondja meg nekem egy hívő! Vagy nincs, mert nem írja Mózes, akiről tudjuk-e, hogy ő sem létezett? 

Egyenlőre innét kéne kezdeni:-)

Előzmény: Pathmaster (2377)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.20 0 0 2378

Ezért helyes a "sík hülyeség" kifejezés az "Özönvíz" meséjére.

Számold ki (vagy nézz utána, mert vannak erről cikkek) mekkora vízmennyiségről lenne szó. És jön a sós és édesvíz probléma,miként bírnák a vizilények,  plusz honnan jött hová ment, és az egyszerű kérdés:

- Egy ilyen szintű kataklizmát, a mai napig nem hevert volna ki sem Föld geológialag, sem az édes-sós víz háztartása a Földnek, sem a bolygónk flórája és faunája. Biológialag is vissza vetett vvolna minket millió évekkel. Persze sem geológia, sem biológiai, sem genetikai, sem.... lószar sem szól a mese mellet, de verebei vannak:-)

Mondjuk 4000 m vízoszlop nyomása, mélytengeri körülmények a gyümölcsfákra, rétekre.... sóval?

Te vagy annyira "hülye", hogy elhiszed alaptalanul, vagy itt kukacos szavak kopizásával villognál?

Én akkora árvízről is olvashatok, ami nem a Kaukázus Ararát hegyét, de a Csomolungmát is betakarja. Fokozva a baromságot amit egy ókori mű okoz egyesek fejében. (és plussz köbkilométerek a dupla magasság révén)

Ha ki szeretnél ilyen légbőlkapott kreténségek mögött állni, vannak erre konkrét topikok. Nézz utána!

Eleve gondolkoztál ezen a mítoszon valaha, vagy zsigerből írogatsz ostobságokat?

Itt nem "héber" meg "szentírás" (jelentsen is az bármit!) hanem az ismereteink baszcsizódnak meg a mesében.

Jó, ez nem Hétfejű sárkány tűzokodó képessége, de hasonló baromság.

A hívők hajlamosak gyermeteg hülyeséget benyalni bibliai alapon! Ahogy említettem volt, a beszélő kígyótól a kerubok, angyalok, ördögök és más gyermeteg ostobaságok létéig.

Infantilis módon.

Már a Mózes I. első sorai is hülyeséget írnak, de van akinek fel sem tűnik, miféle vizek felett helikopterezik a "szentélek" amikor Nap sincs, vagyis -273 fokos a környezet, csak jég lehetett ott...

De ez egy hívőnek nem megy át, ahogy meg átmegy a sík hülyeség "Özönvíz" meséje.

Érdekes kérdés ezen tények fényében, érdemes-e egyáltalán egy hiszékeny, befolyásolt, mítoszba zakkant emberrel ezekről beszélni?

Mintha a szkeptikusokkal lenne érdekesebb, és értemben kifejthető a zsidó mitológia, vagy ráültetett Joshua mítosz...

Amúgy tényleg ilyen óhéber szavakkal álnál ki, ostobaságok mellett???

Nincs is talán saját gondolatod, vagy az ismereteid is hiányoznak?

 

Előzmény: Pathmaster (2377)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.20 0 0 2377

A héber "על הארץ" kifejezés jelentése földszint, és a "כדור הארץ" kifejezés jelentése Föld bolygó. A földszint kifejezés van az 1Móz 7,10 és az 1Móz 7,18 versekben, majd az 1Móz 1,19 versben is. Ez utóbbit azért is érdemes kiemelni, mert itt arról van szó, hogy már nem csak a földszintet borította be a víz, hanem a magasabb hegyeket is. Vagyis az egész történetben a földszint kifejezés szerepel. A héber nyelvű Szentírásban nem található meg a "כדור הארץ" kifejezés. Nyitott kérdés, hogy miért tartod hihetetlennek azt, ha valaki akkora árvízről ír, amely az általa ismert földszinten túl még az általa ismert hegyeket is ellepte.

Előzmény: Zellem Estelen (2376)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.20 0 0 2376

Lokális és nagy vízkatasztrófák, a cunamitól a tengerszorosok átszakádásig voltak, geológiailag igazoltan. (Gibraltár, Boszporusz, az É-Amerikai Nagy Tavak keletkezésekor, hatalmas víztömeg az Atlanti óceánba, vagy az Európát a Britt szigettel összekötő földrész vízalá kerülése...stb...)

Ezenkívül, mint írtam, az emberek egyetemlegesen féltek a természeti katasztrófáktól, a víztől, tűztől (vulkán) így okkal került a mitológiai történetekbe, mítoszokba.

Azonban a Földre kiterjedő, a Bibliában leírtakhoz fogható "Özönvíz" az mese.

Na, meg védhetetlen képtelenségek, lehetetlenségek halmaza, mint annyi más a Bibliában.

Korunk ismeretekkel bíró embere, ilyen blődli történetet nem hisz el.

Amennyiben TE elhiszed, az egészen rossz fényt vet rád részemről, profánul fogalmazva még hülyének is tarthatlak.

Előzmény: Pathmaster (2375)
Pathmaster Creative Commons License 2023.12.19 0 0 2375

A 2369-es hozzászólásodban nonszensznek tartottad az Özönvíz meséjét; pedig az ókori eredetű Özönvíz mítoszok az összes lakott kontinensen megtalálhatóak. Nem tűnik valószínűnek az, hogy a közös tapasztalat helyett bármilyen más közös forrásból alkották meg az ausztrál őslakosok és a görögök, vagy az aztékok és az indiaiak az özönvíz mítoszukat. Ezért az tűnik a legvalószínűbbnek, hogy a korai embereknek közös tapasztalata volt az özönvíz, amit csak néhány egymástól távol élő ember és a szűk családja élt túl. Az özönvizet túlélők egyike volt Noé, és a szűk családja; és a Szentírás úgy ír az özönvízről, ahogyan az özönvíz története Noé leszármazottjainak az emlékezetében fennmaradt.

Előzmény: Zellem Estelen (2374)
Zellem Estelen Creative Commons License 2023.12.19 0 0 2374

Nos legyen!

- Érdekes mitológiai történethalmaz a Biblia

- Nem zavar, miért ne vehették volna át a szerzők, és gyúrták volna át a sumérok sztoriját? És persze máshol IS féltek a természet erőitől az emberek, így nem csoda a történet "felkapottsága".

- Tőlem a teljes ókori irodalmat idézheted, oda és vissza

Előzmény: Pathmaster (2373)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!