Keresés

Részletes keresés

jablonka Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12937

Jaj, te kis....csacsi. (bocsi)

Az alábbi ötven hozzászólásból  ugyan melyiket vegyük komolyan?

Előzmény: Törölt nick (12936)
jablonka Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12935

Na, ezért ha e topik lángészei tudományis igénnyel összefognak, ti meg jókedvűen csápoltok hozzá... akkor az igazság zászlajának győzelemre vitelét nem akadályozhatják meg még a hozzám hasonló klerikális háborús bűnösök sem.

Előzmény: Holdkooros (12934)
Holdkooros Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12934

Az egyházak az összelopkodott milliárdokból lazán kifizetik a legdrágább ügyvédeket is... valóban nehézkesebb így az igazság győzelme....

Előzmény: jablonka (12933)
jablonka Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12933

"Az összes egyházat csalással és emberiség ellenes bűnökkel vádolom."

 

Jó ügyvéd nélkül ne menj neki a pernek! :-)

Előzmény: Törölt nick (12917)
jablonka Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12932

Ezt a lendkerekes kreativitást! Kimásolod aymara szenvedélyes ömlengésének utólsó két mondatát kövér betűkkel, hogy nézzétek: ez a tuti!

 

Nem, nem ez a tuti.

Nincs keresztény vallás, hanem keresztény vallások vannak.

A Bibliára  épülő vallások, mozgalmak és egyházak hol részei voltak az önkényuralomnak, hol éppenséggel keményen nekimentek.

Aztán melyik az az  "egy" római császár, aki   " művileg és erőszakkal kreálta"? Talán I. Konstantinusz? Hát ő csak engedélyezte a többi mellett és hagyta kibontakozni. Az erőszak az később jött.

 

Sok vegyes hülyeséget leírtok itt  a "tudományos" álca mögé bújva, ámbár figyelemreméltó emócióval és lendülettel.

 

Előzmény: szárnyashangyusz (12919)
waterdeep Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12931

"Én a Jézus-misztérium verzió híve vagyok"

 

That’s an another story… “Ha nem lennél, ki kellene találni.”

 

Minél zártabb egy közösség, annál hevesebb ellenállásba ütköznek a reformok ötletei. Napjainkban is, de manapság annyira megszaporodott a megváltók száma, hogy tömegtájékoztatási eszközökkel bonyolítják le a keresztrefeszítés ceremóniáit.

 

Pál apostolhoz még visszatérünk. Egy emblematikus szereplője a bűnügyünknek.

Előzmény: szárnyashangyusz (12927)
szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12930

Létezik objektiv történetírás?

 

A modern történészet elvileg az kéne legyen.

 

 

 

És még most sem az.

Előzmény: Törölt nick (12917)
szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12929

Többségük nem fogadta el a .....

Előzmény: szárnyashangyusz (12928)
szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12928

Többségük naem fogadta el a gnosztikus Józsua-misztériumot. Kis csoportok lettek gnosztikusok. Pl. Saul is az volt. (Nag-Hammadi szövegek stb...)

Előzmény: szárnyashangyusz (12927)
szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12927

Én a Jézus-misztérium verzió híve vagyok, ami arról szól, hogy Jézus nem volt történelmi személyiség.

Az alexandria zsidó értelmiség próbálta a szűk látókörű, törzsi istenben hívő izraelitákat szellemileg megújítani a gnoszticizmus által, vallásreformot véghezvinni, ezzel reményt nyújtani nekik.

Nem sikerült:  "... saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.” (Jn 1,5–11) ...

Előzmény: waterdeep (12926)
waterdeep Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12926

Roppant sajnálnám, ha ezt a benyomást keltettem volna. Pilátus még mit sem sejtett az anyaszentegyház fényes jövőjéről. A galileai peresztrojka utópiája mindenesetre kudarcba fulladt.

Előzmény: szárnyashangyusz (12925)
szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12925

NA most azt ne mondd, hogy a csúnya, gonosz zsidók miatt tette azokat a galádságokat a történelem során (és napjainkban) Római Katolikus Anyaszentegyház, amiket tett. :O

Előzmény: waterdeep (12924)
waterdeep Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12924

Az időszámításunk óta eltelt kétezer esztendőben aligha létezik olyan bűncselekmény, melyet a vallás, a keresztény egyház nevében, vagy leple alatt el ne követtek volna. Valóban az elfajzott krisztusi igék diktálták mindazt a förtelmet, melyekkel a kereszténységet vádolják?

 

Ha vesszük a fáradságot, és végiglapozzuk a mózesi tanok öt könyvét, rájövünk, hogy a keresztény egyház által elkövetett szörnyű bűnök inkább mélységes hagyománytiszteletből fakadnak. Az Ószövetség krónikája vetekszik az összes hollywoodi horrorfilm rémségeivel, nincs az a perverz galádság, amit Mózes Istene ne adott volna napiparancsba a jobb sorsra érdemes izraelitáknak.

 

Itt mindjárt felmerülhet a gyanú, hogy Jézusnak esze ágában sem volt egy olyan új hit alapjainak a lerakása, melynek hirdetői az általa ostorozott bűnös életmódot folytatják. Valójában nem egy új vallást akart, csak a meglevőt megreformálni. Egy galileai peresztrojkát.

Előzmény: waterdeep (12921)
Holdkooros Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12922

„Eleve az "egyház"...nem hozhat világi ítéletet.” Persze, hogy nem... Mint köztudott az egyházüldözés áldozatai (mint pl. Mindszenty J. plébános úr) UGYANÚGY FÜGGETLEN bíróságok ítéletei következtében kerültek börtönbe, mint az „eretnekek” a korábbi évszázadokban máglyára.

 

Az 1956-os októberi események utáni megtorlások során is FÜGGETLEN bíróságok ítélkeztek a bűnösök(?) felett...

Előzmény: ohrana (12920)
waterdeep Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12921

"A felelős a mindenkori hatalmi elit, mely gyökereit nem is feltétlen és nem is csak az egyházak környékén kell keresni."

 

Watson (mea culpa :-)), jó nyomon vagyunk. A názáreti Jézus értékrendszere, másszóval "ideológiája", nem vált a mindenkori hatalmi elit vezérfonalává. Sem életében, sem halála után.

Előzmény: Törölt nick (12917)
ohrana Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12920

pl. évszázadokon keresztül halálbüntetés terhe mellett, privilegizált minden művészetet és tudományt az egyház!!!)

Foxi maxi brossúrát idézel? Mert ilyen nem volt. (Eleve az "egyház", ami alatt gondolom szigorúan a katolikusokat érted, nem hozhat világi ítéletet.) Nem lett volna tudomány az "egyházon" kívül?

 

Szellemi terrorban tartották és drasztikusan hátráltatták, akadályozták fejlődésében a nyugati civilizációt legalább egy évezredig

Vicces, hogy azt tartod szellemi terrornak, hogy iskolákat, egyetemeket hoztak létre. Csodálkoznál, ha hallanád, hogy mi minden tudományos dolog mögött álltak egyháziak, egyházi iskolák.

 

o

Előzmény: Törölt nick (12917)
szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12919

 Egyház és vallás tehát az önkényuralom része, status quo-ja fenntartására és a vilgáon semmi több. Nem véletlen és triviális igazoló tényező, hogy az egész keresztény vallást - mai ill (1500 éve alatti) formájában - ugyebár egy római császár kreálta művileg és véres erőszakkal, a birodalma érdekében...

Előzmény: Törölt nick (12917)
szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12918

Így igaz.

Előzmény: Törölt nick (12917)
szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12916

lemaradt:   k.iforgatták Jézus misztériumát

Előzmény: szárnyashangyusz (12914)
waterdeep Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12915

Az erős nemzettudatú keresztény néptömegek úgy vélik, ők attól keresztények, hogy nem zsidók. Sajnos elfelejtik, hogy a kereszténység a judaizmus egyenes ági leszármazottja, amelyet az ókori nomád törzsek kordában tartására eszeltek ki valahol a sivatagban, nekünk Európában annyi közünk van hozzá, mint a felebaráti szeretetnek a Soros-alapítványhoz.

 

A kereszténység történetét tehát nem vizsgálhatjuk a zsidó vallás ismerete nélkül, mert előbbi nem keletkezhetett volna az utóbbi nélkül. Ha meg akarjuk érteni a keresztény egyházakat ért támadásokot, ismernünk kell az előzményeket is, továbbá követnünk kell a közös gyökérből származó vallások további útját az évszázadok folyamán.

 

A kriminológusnak a logika alapvető törvényei alapján kell dolgoznia: minden mindennel összefügg.

Előzmény: waterdeep (12913)
szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.12.13 0 0 12914

Szvsz első számú bűnösök az egyházatyák. Ők korcsosították el  Jézus misztériumát, amivel semmi baj sem volt.

Előzmény: waterdeep (12913)
waterdeep Creative Commons License 2010.12.12 0 0 12913

Létezik objektiv történetírás? Aligha lehet számonkérni a történetíróktól az egyház történetének objektív valóságát. Ám az események folyamatának gondos, szinoptikus rekonstruálásával a lehető legközelebb juthatunk az igazság feltárásához.

 

Talán kriminalisztikai módszerekkel kell a világtörténelmet és benne az egyház történetét vizsgálni? Ha az objektivitás hiányának örök problémáját ki akarjuk küszöbölni, a válasz: igen.. Ha nem ezt tesszük, cinkosok leszünk. A történelem nem az egyes korszakok emberi közösségeinek felhőtlen boldogságáról szól. A békesség rövid periódusai a történetírás üres lapjai

 

Elias Canetti : …"Azt a  történészi szemléletet, amivel respektálnak valamit, csupán azért, mert megtörtént, gyűlölöm. A hamis, utólagos mércéiket, a bénultságukat, mely a hatalom minden formája előtt hasravágódik."

 

Követtek el bűnöket a vallás és az egyház nevében? Vitathatatlanul. De elfogadhatjuk-e kritikátlanul Friedrich Nietzsche "főügyész" globális vádbeszédét: "Elítélem a kereszténységet, a legszörnyübb vádakat emelem a keresztény egyház ellen…"

 

Kik a bűnösök? Indítsuk meg az elfogulatlan nyomozást a kereszténység bűnügyi történetében. Próbáljuk a száraz tények mögött megtalálni az indítékokat. "Qui prodest...és „cui bono"?  „»No és vajon kinek használt ez az egész?«

Tafkó Birgut Creative Commons License 2010.12.12 0 0 12911

Csupán azért írok, mert úgy érzékelem - lehet, hogy tévedek -, hogy nem igazán ütötte át a nyilvánosság ingerküszöbét, hogy az új alkotmány egy alapvető jogfilozófiai fordulatot kíván végrehajtani. Nem szerepel ugyanis benne az állam és egyház elválasztásának elve, viszont szerepel benne az, hogy az "erkölcs" védelme érdekében korlátozhatóak az alapjogok. Ez a pozitivista (nagyon egyszerűen: szekuláris) jogfilozófiával való szakítás és valamiféle - egyelőre homályos - erkölcsi rend adoptálása a jogrend végső alapjaként. Aminek normatív konklúzióit aztán majd bevallottan törvényi úton fogják a későbbiekben kibontani. Ezt a következtetést erősíti a "Szent Koronára," mint a magyar állam jogfolytonosságának és szuverenitásának szimbólumára való utalás - amit fordítsunk le: kitől kapta (a hagyomány szerint) a "jogfolytonos magyar állam" a koronát? - vagyis kitől származtatja a maga jogfolytonosságát és szuverenitását a jelenlegi állam? Vagyis hova köthető az az erkölcsi rend, amelynek védelme jegyében korlátozhatóak akár az alapjogok (pl. lelkiismereti- és vallásszabadság, szólásszabadság) is? Még egyszer: nem érzékelem, hogy ez fordulat kellő súllyal "átment volna" a hazai nyilvánosságon...

MayItBe Creative Commons License 2010.12.12 0 0 12910

A topic leírása szerint eljárva nem hinném ... és persze, amennyiben találsz hozzá vitapartnereket, biztosan érdekes lesz.

 

Előzmény: waterdeep (12909)
waterdeep Creative Commons License 2010.12.12 0 0 12909

"Az örökké ifjú egyház titkai" topic alatti eszmefuttatásaimat itt folytatom. Belátom, hogy nem odavaló a katolikus egyház történetének vizsgálata. Ellenvetés?

Geyza Creative Commons License 2010.12.08 0 0 12908

Mi a bajod a mentalitásával?

 

Hogy nem gyűlöli zsigerből az egyházakat?

Hogy örül, hogy a gyerekét felvették az óvodába, és jól érzi ott magát?

 

Az agyam eldobom.

Hozzád képest Morvai Krisztina a tolerancia bajnoka!

Előzmény: MayItBe (12890)
0330 Creative Commons License 2010.12.08 0 0 12907

Ahogy vesszük.

Előzmény: Törölt nick (12904)
szárnyashangyusz Creative Commons License 2010.11.30 0 0 12906

Már értem. kösz.

Előzmény: Törölt nick (12903)
MayItBe Creative Commons License 2010.11.30 0 0 12905

Basszus ...

 

Előzmény: Törölt nick (12904)
MayItBe Creative Commons License 2010.11.30 0 0 12902

Ez így van. Ezért írtam, hogy nem vallásos vagy, hanem hívő. A kettő közti különbség elég nagy....

(..és semmi bajom a hívőkkel, mármint az igaziakkal. Nekem a műmájerekkel van gondom és a katolikus egyház pofátlanságával.)

Előzmény: szárnyashangyusz (12901)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!