Keresés

Részletes keresés

tapar utód Creative Commons License 2019.08.06 0 0 10898

Ez is annak az emlékét őrzi, amikor még a Nap volt a viszonyítási pont, nem a Sarkcsillag:

Balra kelet, jobbra nyugat... (Nagyszalonta)

Előzmény: tapar utód (10897)
tapar utód Creative Commons License 2019.08.06 0 0 10897

"A Dél honnan a bánatból jött a képbe?"

 

Onnan, hogy az ék alakú jelek fölfelé mutatnak. A hun korban fölfelé dél volt (délben van fenn a nap), nem pedig észak.

Előzmény: ketni (10894)
tapar utód Creative Commons License 2019.08.06 0 0 10896

"A q, w stb. jelek előállítása elpusztítja a székely írást, lefokozza a latin jelsor utánzójává."

 

Egyetértek. Amit Hosszú Gáborék csinálnak, azzal a székely írás csak a betűk alakjában különbözik a latin betűs írástól.

Előzmény: ketni (10895)
ketni Creative Commons License 2019.08.06 0 0 10895

"Na most, görögül a fény úgy van, hogy φάος. Akronómiásan ebből alakulhatott ki a Φ betű."

 

Elképzelhető.

 

A székely írás írásjegyei tekintetében V. Géza álláspontját tartom egyedül elfogadhatónak.

A székely írás helyesírása szerint, mint az oroszban, kiejtés szerint írjuk le a szavakat, különösen az idegen szavakat.

A q, w stb. jelek előállítása elpusztítja a székely írást, lefokozza a latin jelsor utánzójává.

Elveszíti a jelentőségét és az értelmét a használata, mert nem a latinos észjárásra lett kitalálva.

Előzmény: tapar utód (10892)
ketni Creative Commons License 2019.08.06 0 0 10894

A világhegy sem róható másképpen, mint egy "nyílhegy". A neve is csak egyszerűen "hegy". A sarok is egy hegy. Valaminek a hegyes sarka.

A nyomatékosító jelentése abban áll, hogy az ilyen éksorok mindig, mindenhol az Északi sarkon álló világhegyet jelentik az égbe vezető úttal.

Ezért kell Északnak értelmezni.

A Dél honnan a bánatból jött a képbe?

 

Előzmény: tapar utód (10891)
tapar utód Creative Commons License 2019.08.04 0 0 10893

A luwiai 𔖖 karakterhez:

George Douros Anatolian fontja

vagy

Noto Sans Anatolian Hieroglyphs

 

Előzmény: tapar utód (10892)
tapar utód Creative Commons License 2019.08.04 0 0 10892

Más téma. Felmerült bennem, hogy esetleg a görög Φ betűnek is lehet köze a székely 𐲲 ős szójelhez. Az 𐲲 ős ugye a Tejút hasadékában kelő napistent ábrázolja, Varga Géza párhuzamba is állítja a napisten sumér (|) jelével meg a hettita (pontosabban luwiai) 𔖖 jellel.

 

A sumér napistennek több neve is volt, ezek közül a legismertebb az Utu, de hívták Ĝišnu-nak, azaz fénynek is. Na most, görögül a fény úgy van, hogy φάος. Akronómiásan ebből alakulhatott ki a Φ betű.

 

Megjegyzés. Ahhoz, hogy az 𐲲 ős karakter helyesen jelenjen meg a képernyőn, telepíteni kell a gépre egy olyan Unicode fontot, amelyikben benne vannak a székely-magyar rovásírás betűi. Én ezeket ismerem:

HUNIcode Minta

Noto Sans Old Hungarian

Old Hungarian

tapar utód Creative Commons License 2019.08.04 0 0 10891

"Lehetne, de itt a halott útbaigazításáról, az égbe vezető útról van szó."

Az irányt máig is nyilakkal jelöljük: →↑←↓, és a nyílvesszőt íjból lőjük ki.

 

"Egyáltalán nem hasonlítanak visszacsapó íjakra."

Nem, mert visszacsapó íjat nehéz vésni. Vésés közben egyszerűbb, szögletesebb lesz a rajzolat, és eltűnnek belőle részletek.

 

"Másrészt pont az ék jelek nyomatékosítják azt, hogy mit kell olvasni."

Hogyan? Mint a mai térképeken? Tudtommal a hun korban nem úgy volt, hogy "előttem van észak, hátam mögött dél", hanem fordítva. A nap délben van fönt, és este van lent. Fölfelé mutató jel nem mutathat hun írásban észak felé.

 

"Ha esetleg éjszaknak is mondák ki ezt a szót eleink, akkor sem fontos a "j" hang jelölése."

Azért lenne fontos, mert anélkül nem derül ki, hogy éjszak vagy délszak.

 

Off. Örömmel vettem észre, hogy a Unicode-ban íj és nyíl emodzsi is van: 🏹 https://emojipedia.org/bow-and-arrow/

 

Előzmény: ketni (10890)
ketni Creative Commons License 2019.08.01 0 0 10890

"Egy hun harcos fibulájára mért ne lehetne azt írni, hogy íjak"

Lehetne, de itt a halott útbaigazításáról, az égbe vezető útról van szó.

Ezt V. Géza részletesen elmagyarázta az elemzésben.

"Ráadásul az iak felirat alatti, VG által "sarok"-nak olvasott jelek akár íjak rajzai is lehetnek"

Egyáltalán nem hasonlítanak visszacsapó íjakra.

Példák sorozata igazolja, hogy semmiféle íjról nem lehet szó.

"...hogy miért nincs kiírva az akkor még valószínűleg éjszak-nak hangzó összetett szó eleje."

Itt nem kell jelölni az "é" hangot. A szókezdő magánhangzó jelzése nem feltétlenül szükséges,

különösen, ha "e" hanggal vagy éppenséggel "é"-vel kezdődik a szó.

Másrészt pont az ék jelek nyomatékosítják azt, hogy mit kell olvasni.

 

Ha esetleg éjszaknak is mondák ki ezt a szót eleink, akkor sem fontos a "j" hang jelölése.

A hangugratást mássalhangzó esetében is lehet alkalmazni. A szó ettől még világosan megérthető.

Előzmény: tapar utód (10889)
tapar utód Creative Commons License 2019.07.31 0 0 10889

Egy hun harcos fibulájára mért ne lehetne azt írni, hogy íjak? Ráadásul az iak felirat alatti, VG által "sarok"-nak olvasott jelek akár íjak rajzai is lehetnek (a vésés miatt nem ívesek, hanem szögletesek).

 

Egyébként meg inkább görög betűs lehet, mint latin, mert latin betűkkel abban az időben még "iac"-nak írták volna.

 

És nemcsak a K alakú K-val nem vagyok kibékülve, hanem azzal sem, hogy miért nincs kiírva az akkor még valószínűleg éjszak-nak hangzó összetett szó eleje. Így honnan lehet tudni, hogy éjszak vagy délszak?

Előzmény: ketni (10885)
ketni Creative Commons License 2019.07.31 0 0 10888

Hogy miért fogja közre az "Óg/égi" jel a középpontban székelő istent?

V. Géza:

"Azaz a szertartás elején az Isten szólongatását, felidézését, a végén pedig tőle való búcsúzást, a szertartás lezárását jelöli."

 

https://vargagezairastortenesz.blogspot.com

ketni Creative Commons License 2019.07.31 0 0 10887

Vissza térve egy előző jelre:

 

A szalácsi gyűrű és a göbekli tepei meg az ember hasán lévő jel nem lehet esetleg rokon?

Az elrendezés hasonló, istent jelentő jel van rajtuk közre fogva az égbolt/sarok jelével.

A "H" jel erősen gyanús, hogy Rá lehet, mivel a következő képen a kövön szár jelekkel közre fogott Nap jelkép van.

Nem lehet, hogy a székely "R" nem "létra" ami az égbe vezet, hanem ott is a kis "r" van ugyancsak szár jelekkel közre fogva?

 

 

szalácsi gyűrű V. Géza nyomán

 

 

göbekli tepe és az ember hasa

ausztrál

göbekli tepe

 

 

 

 

 

 

 

ketni Creative Commons License 2019.07.31 0 0 10886

https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/search/label/50%20000%20éves%20írás

 

Révész Péter kulacsa éppenséggel egy Nap jelkép még bütykök nélkül is, meg felülnézeti világmodell is.

Az üde, üdülés, üdv, üdvözülés az időből való kilépés. Az öröklét megtapasztalása földi körülmények között. Az Atyához való közel kerülést jelenti. (Kivéve az üdvözülést, ami a tényleges öröklét.)

Valóban csak megerősíti V. Gézát az üdítő olvasat is. Nincs semmilyen ellentmondásban az Atyai jóságot árasztó időtlen Nappal.

Az ital meg az Etele név lehet azonos jelentésű. Etele=Él Atya akit mint folyót tiszteltek.

Az ital=folyó viszonyt már Jerney János is fölvetette.

 

ÜD (1)

elvont gyök, melyből származnak a régies üdöl, üdöz, üdnep, s a ma is szokott üdv, üdvös, üdvösség, üdvöz, üdvözít, üdvözöl, üdvözűl; üdűl, üdít és az újabbkori üde. Az ü az általános mai és régi nyelvben átváltozik i-re: idv, idves, idvesség, idvezel. Mi alapértelmét illeti, azt származékainak jelentéseiből vonhatjuk el, melyek szerint az üd egész emberi valónk azon jó kedves milétét fejezi ki, midőn testi lelki vágyaink teljesednek, midőn testileg és lelkileg jól érezzük magunkat, tehát a jólét és boldogság elvont fogalma rejlik benne. Alakra és leszármazási módra hasonlók hozzá a ked, ned, red, ad v. od gyökök, honnan üdv, üdvös, valamint kedv, kedves, nedv nedves, red redves, adv advas v. odv odvas hasonló származékok. Az üd gyökkel teljesen egyezik a mongol üd, honnan üd ügei am. üdvtelen, szószerénti üd szegény (Schmidtnél: schlecht, verwerflich, untauglich, Kowalewskinél: mal, mauvais; defaut). Továbbá rokon vele Vámbéry szerint az ujgur üt (orvosság), etkü (jó, üdvös, Zenkernél mint keleti török szó: ízgü), jakut ütüö (jó).

ketni Creative Commons License 2019.07.31 0 0 10885

http://csinyalohaz.hu/index.php/orsegi-jelkincs/232-bevezetes-rsegi-jelkincs

 

 

V. Géza ezen cikkében van egy néhány párhuzama ennek a hun jelvénynek.

 

Mindegyik ugyan azt az ősvallási gondolatot hordozza. És nem latinul!

Miért lenne ez kivétel?

 

Az, hogy egy hangra több jel is lehet, ez nem lehet oka a kétkedésnek.

Lehet másképp is olvasni, de azt meg kell indokolni.

Mi az összefüggés az "íjak" és a tárgy között, ami valószínűleg egy sírmelléklet?

Ugyanis az Északi sarok olvasatot maradéktalanul meg tudja indokolni V. Géza.

 

 

Előzmény: tapar utód (10884)
tapar utód Creative Commons License 2019.07.30 0 0 10884

A latin, vagy görög iak-nak nincs semmi értelme,

 

A magyar íjak-nak viszont van. Lehet, hogy igaza van rovószabolcsnak, és mégis csak latin betűkkel van írva. Valahogy nehéz elhinni, akármekkora tekintély mondja is, hogy a székely írásban a rombusz és a villám alakú K mellett még egy K alakú K is volt.

Előzmény: Tiszteletes úr (6812)
tapar utód Creative Commons License 2019.07.28 0 0 10883

Ez a ketni által megosztott link talán ide is illik.

 

A zöld hátterű kép nagyobb felbontásban: The Garden of Danu

ketni Creative Commons License 2019.07.26 0 0 10882

Lehet.

Én az alsó és felső vékonyabbnak tűnő vonalakat részlegesen lekopott keretnek gondolom.

Nem tudni, hogy mennyire avatkoztak be az "elolvashatóságba" azzal, hogy felpolírozták, esetleg megcsiszolták. Mert mintha ilyen nyomokat lehetne látni.

Kár, hogy nincs róla több fénykép.

Előzmény: tapar utód (10881)
tapar utód Creative Commons License 2019.07.26 0 0 10881

A D-nek látszó karakter meg lehet P is.

Előzmény: ketni (10879)
tapar utód Creative Commons License 2019.07.26 0 0 10880

Én három, egymással összeérő háromszöget látok (▽△▽), vagy másképp fogalmazva, alul-föl vízszintes vonallal kiegészített latin W-t.

Előzmény: ketni (10879)
ketni Creative Commons License 2019.07.26 0 0 10879

Amit én látni vélek a gyűrűn az egy háromszög, sok szünet majd egy "D" és egy "R".

Előzmény: ketni (10878)
ketni Creative Commons License 2019.07.25 0 0 10878

http://munkacsy.hu/wp-content/uploads/2018/02/4332_19_Honfoglalok_a_bekesi_tajakon.pdf

128. oldalon rovásos gyűrű. Nem igazán lehet látni vagy azonosítani a jeleket.

A rajzok még mindig mongolidoknak mutatnak minket, vagy valamiféle keveréknek.

kitadimanta Creative Commons License 2019.07.24 0 0 10877

"Ipolyi szerint is a mitológia, az istenek seregének megjelenése a romlás jele, amit ma viszont a legnagyobbra tartunk."

Nálam az istenek sokan jelentek meg egyszerre. (Egyiptom Ogdoád és Enneád. Rögtön 17. Eggyel sehol nem találkoztam, kivéve a Bibliát...)

Utána meg jött a leegyszerűsítés, a félistenhit...

Nem tudom, Ipolyi mire gondolhatott...

Nagyon elmegyünk a topik témájától, ha ebbe beleássuk magunkat, javaslom ne tegyük.

 

Nem állítja senki, hogy előbb volt a teremtés, aztán jött Isten, hisz a teremtés ige által Isten műve.

Nem is tudom, hogy ezzel mire célzol?

A vastagon szedett válaszodra:

- "Olyan vallást nem ismerek, ahol a teremtés megelőzte volna az isteneket. (A női és férfi Istent)"

- "Pedig az ősvallás ilyen." ('869. '870)

Előzmény: ketni (10876)
ketni Creative Commons License 2019.07.23 0 0 10876

"Nálam a "kezdetleges" a magasabb fokú."

 

Valami zavar van az értelmezésben.

Ipolyi szerint is a mitológia, az istenek seregének megjelenése a romlás jele, amit ma viszont a legnagyobbra tartunk.

 

"OK, de ez nem jelenti azt, hogy a teremtés előbb történt volna, mint Isten megjelenése."

Isten az teremtetlen. Nem állítja senki, hogy előbb volt a teremtés, aztán jött Isten, hisz a teremtés ige által Isten műve.

Nem is tudom, hogy ezzel mire célzol?

Előzmény: kitadimanta (10874)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.23 0 0 10875

"Ezt hagyjuk függőben, ha lehet."

OK.

 

"Nem tudod, hogy az ausztráloknál az emu, mint a Tejút jelzője milyen szerepet tölt be a teremtésben?"

Halvány fogalmam sincs... Gyakorlatilag semmit nem tudok az ausztrál őslakosok hiedelemvilágáról.

Előzmény: ketni (10872)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.23 0 0 10874

"Tudjuk, hogy a magyarok tisztelték a folyókat, a tüzet, Napot, ligetekben imádkoztak, de teremtő istenük csak egy volt. Az Istent is számtalan néven nevezzük, de csakis Őt. Másnak nincsen nyoma."

OK, de ez nem jelenti azt, hogy a teremtés előbb történt volna, mint Isten megjelenése.

 

"Nem a kezdetleges vallási képzetekből keletkeztek tehát a magasabb fokú vallási rendszerek, hanem fordítva."

Kérdés, melyiket nevezzük kezdetlegesnek, s melyiket magasabb fokúnak...

Ti. a mai fejtetőre állítást (szerepcserét), az antropomorfizálást (emberi tulajdonságokkal való fölruházást) én nem tartom magasabb fokú vallási rendszernek, hiába akarják ezt ma elhitetni. Nálam a "kezdetleges" a magasabb fokú.

Előzmény: ketni (10871)
ketni Creative Commons License 2019.07.23 0 0 10873

Már egy párszor betettem ide a dogonokat, megint időszerűnek látom idehozni. Bocs, ha untat valakit.

 

Rá kell keresni Guman István: Dogon Mitológia és Csillagászat... című pdf-re.

A dogonok teremtő istene Mommo. Lényegében igével teremt. Egy nem hallható hang által mozgást idéz elő, ez a létezés alap mozzanata.

Lesz majd egy fiú-lány ikerpár is a történetben, de ez egy későbbi lépés, ők folytatják a már nemileg megkülönböződött világ teremtését.

 

Szerintem nagyon figyelemre méltó a teremtés ábrája, a kacskaringó. Varga Géza "jó" jelére hajaz, bár ez itt nem folyó, legfeljebb folyamat.

Szoros összefüggés van a tekervény (spirál) jelkép és a kacskaringó között, ahogy Európában is.

ketni Creative Commons License 2019.07.23 0 0 10872

"Csak arra kell figyelni, hogy eredendően az életfa női szimbólum."

Ezt hagyjuk függőben, ha lehet.

Nem tudod, hogy az ausztráloknál az emu, mint a Tejút jelzője milyen szerepet tölt be a teremtésben?

ketni Creative Commons License 2019.07.23 0 0 10871

"Adnál valamilyen forrást erre vonatkozóan?"

 

Tudjuk, hogy a magyarok tisztelték a folyókat, a tüzet, Napot, ligetekben imádkoztak, de teremtő istenük csak egy volt.

Az Istent is számtalan néven nevezzük, de csakis Őt. Másnak nincsen nyoma.

http://hazafias.hu/Luken-Henrik-Az-emberi-nem-hagyomanyai-vagy-isten

https://puskikiado.hu/udvtortenet-magyarul.html

 

 Ipolyit már emlegettem.

"Főleg Staudenmayer német katolikus teológusra támaszkodva azt állítja, hogy az emberben teremtésétől meglevő istenfogalom külső beavatkozás (isteni kinyilatkoztatás és nevelés) folytán bontakozik ki. Mindez azért fontos, mert a fejlődéstan híveivel, különösen Hegellel szemben úgy véli, hogy az ember ősállapotát a tiszta egyistenhit jellemezte. Nem a kezdetleges vallási képzetekből keletkeztek tehát a magasabb fokú vallási rendszerek, hanem fordítva. Végül az emberi tudatlanság, a nevelés hiánya, a kinyilatkoztatás korlátozottsága, mint másodlagos romlott formákat hozta létre a mitológiát."

 

Idézve innen:

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-neprajz/ch03s03.html

Előzmény: kitadimanta (10870)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.22 0 0 10870

"Akkor a "T" és a "Zs" és az "SZ" sem az?"

Lehet, hogy igazad van s vakvágányra futottam...

 

"A sumérban, Inanna. A név elég zavaros összetételből származik."

A mi esetünkben nem a név az érdekes, hanem az, hogy Istennő.

"Ettől még lehet az istenfa szabír ős is, aki Heraklész, egy másik kultúrában."

Az ős minden további nélkül lehet anya (Istennő) s ettől kezdve tökmindegy, melyik kultúrúról van szó.

Csak arra kell figyelni, hogy eredendően az életfa női szimbólum. S amikor egy Istenről van szó, akkor nem darabszámot kell érteni, hanem egységet! a két aspektus egységét.

"Az egész dolog nem ilyen egyszerű és egyértelmű."

Ebben tökéletesen igazad van!!!

"A Tejút/életfa hasadékát lehet vulvának értelmezni, de az életfát hímtagnak is vehetjük."

Mint említettem, volt egy választóvonal, mikortól kezdve minden a feje tetejére állt.

"megint csak oda lyukadunk ki, hogy mivel a teremtőnek nincsen neme,"

Minden valamirevaló vallásban van! még a héberben is, pedig ha valamelyik "egysíkú" akkor az az...

"kultúra függő, hogy mire helyezi a hangsúlyt. Lehet a Tejút Heraklész, meg Inanna is.

Mindkét értelmezés lehet "eredeti"."

Mindig csak egy eredeti van. Annak sem a másolata nem lehet eredeti, a fejre állított változata meg pláne nem...

 

- "Olyan vallást nem ismerek, ahol a teremtés megelőzte volna az isteneket. (A női és férfi Istent)"

- "Pedig az ősvallás ilyen."

Adnál valamilyen forrást erre vonatkozóan?

 

Előzmény: ketni (10869)
ketni Creative Commons License 2019.07.22 0 0 10869

"...más szóval az egész ligatúra jelentése Isten."

A Ten is Istent jelent, az Isten nevét, ahogy pl. az Egy is azt jelenti.

"A nikolsburgi ABC-ben megtalálható az nt- és a tprus jel is, ami szerintem kizárja az azonos jelentést."

Miért? Akkor a "T" és a "Zs" és az "SZ" sem az? Az "I" is lehet életfa, ha igét jelent. Számos jel eredhet az életfából!

"Szerintem téves olvasat Isten-ként értelmezni az életfát, miután egyértelműen Istennő jelentésű."

A sumérban, Inanna. A név elég zavaros összetételből származik. Ettől még lehet az istenfa szabír ős is, aki Heraklész, egy másik kultúrában.

A sumér vallás egy kvázi politeista vallás. Azaz nem "eredeti".

Az egész dolog nem ilyen egyszerű és egyértelmű.

A Tejút/életfa hasadékát lehet vulvának értelmezni, de az életfát hímtagnak is vehetjük. Egyszerre ilyen is, meg olyan is.

Ráadásul ilyenformán szűznemzés eredménye a Nap megszületése. Az a lényeg, hogy megint csak oda lyukadunk ki, hogy mivel a teremtőnek nincsen neme,

kultúra függő, hogy mire helyezi a hangsúlyt. Lehet a Tejút Heraklész, meg Inanna is.

Mindkét értelmezés lehet "eredeti".

 

"A teremtés csak ezután szokott jönni, s nem fordítva. Olyan vallást nem ismerek, ahol a teremtés megelőzte volna az isteneket. (A női és férfi Istent)"

 

Pedig az ősvallás ilyen. Nincsenek közreműködő istenei. Tendenciák különülnek el benne, amikből később elválnak a nemek egymástól, de nem megszemályesített

istenek által.

Előzmény: kitadimanta (10867)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!