Keresés

Részletes keresés

Pathmaster Creative Commons License 2018.03.12 0 0 1892

a paráznaság (alkalmi szexuális kapcsolat) tilalma a házasságtörés kockázata miatt került be a tíz legfontosabb törvény közé.

 

Az 1Kor 7,2 vers pedig a paráznaság veszélye miatt javasolja mindenkinek a házasságot. Pál apostol (az izraelita gondolkodásra jellemzően) csak azt tartja helyesnek, ami még a helytelenség kockázatától is mentes.

Előzmény: Pathmaster (1198)
Pathmaster Creative Commons License 2018.03.12 0 0 1891

A #1884. hozzászólásban egy olyan tanításról írtam, amely magyarázatot ad a választott nép királyságának története által felvetett pedagógiai kérdésre. Ezzel a válasszal kapcsolatban az egyetlen (talán túlságosan is kritikus) észrevételem az volt, hogy még az 1Móz 5,3 vers figyelembe vételével sem egyeztethető a Sōla Scriptūra elvvel. Egyébként már máskor is észrevettem, hogy az önmagukat a Sōla Scriptūra elvet követő, és a deuterokanonikus iratokat elutasító felekezetek is terjesztenek olyan tanításokat, amelyek nem egyeztethetőek össze a Sōla Scriptūra elvvel és forrásmegjelölés nélkül idéznek a deuterokanonikus írásokból. Mindez teljesen elfogadható lenne akkor, ha közben nem ítélnék el azokat, akik hozzájuk hasonlóan értelmezik a Szentírást, de nem állítják magukról azt, hogy a Sōla Scriptūra elvet követik, és elutasítják a deuterokanonikus írásokat. Vagyis egy kreált ellenségkép alapján ítélik el azokat, akikhez hasonlóan értelmezik a Szentírást. Azt kellene észrevenni, hogy az Örökkévaló végtelen bölcsességének megértésében mindannyian kezdők vagyunk, és egyik felekezet sem áltathatja magát azzal, hogy ő helyesebben értelmezi a Szentírást.

Előzmény: Eklatáns Béla (1890)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.03.12 0 0 1890

"Köszönöm, hogy felhívtad az 1Móz 5,3 versre a figyelmemet. "

Mivelhogy arról beszéltél. A 4:1-re tévesen hivatkoztál. Az 5:3 pedig arról szól, hogy Ádám a saját (bukott) képére és hasonlatosságára - így a kételyekkel terhelődött személyiségére nézvést is - nemzette gyermekeit - nemcsak Séth-et...

Előzmény: Pathmaster (1888)
Elminster Aumar Creative Commons License 2018.03.07 0 0 1889

Felhívnám a figyelmeteket arra, hogy pont ugyanaz a genetika bizonyította, hogy soha nem létezett Ádám és Éva, amit te magad is az érvelésedben megemlítettél.

 

Ha pedig Ádám és Éva nemlétező személyek, akkor a történetben szereplő események sem történtek meg.

A meg nem történt események leírása viszont nem a valóságot tükrözi, hanem a történet kitalálójának a gondolatait. Az meg bármilyen lehet. Azaz hiábavalóság a teremtés-meséből a valóságunkra vonatkozó megállapításokat levonni, mivel nincs közvetlen köze a valóságunkhoz. A történet kitalálójának a világképéhez van köze.

Előzmény: Pathmaster (1884)
Pathmaster Creative Commons License 2018.03.07 0 0 1888

Köszönöm, hogy felhívtad az 1Móz 5,3 versre a figyelmemet. Ez a vers nemcsak arról szól, hogy Káinnál és Ábelnél jobban hasonlított Ádámra Séth, hanem arról szól, hogy Séthnek a megjelenése és a személyisége is hasonlított Ádám megjelenésére és személyiségére. Az 1Móz 3,1 vers után az első emberpár mindkét tagjának kételyekkel terhelődött a személyisége; ezért annak kiemelése, hogy Ádám személyiségére és megjelenésére hasonlított Séthnek a személyisége és megjelenése, az Séth személyiségének és megjelenésének olyan jegyeire utal, ami csak Ádámra volt jellemző, és nem volt jellemző Évára. Vagyis az 1Móz 5,3 vers nem arra utal, hogy Séthnek is kételyekkel terhelődött a személyisége. Ettől persze még megtörténhetett az, hogy Séthnek kételyekkel terhelődött a személyisége, csak ez a szövegből nem következik.

Előzmény: Eklatáns Béla (1887)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.03.07 0 0 1887

"1Móz 4,1 vers csupán arról szól, hogy az első emberpárnak először az apjukhoz hasonló nemű gyermekei születtek"

 

 

Talán 1Móz 5:3-at akartál mondani. De az sem arról szól, hogy csak nemi értelemben volt Ádámhoz hasonlatos konkretice Séth - ezt csak te erőszakolod a szövegbe...

Előzmény: Pathmaster (1886)
Pathmaster Creative Commons License 2018.03.07 0 0 1886

Az 1Móz 1,27 vers szerint az első emberpár Isten képére és hasonlatosságára lett megteremtve; de amikor 1Móz 3,1 vers szerint az első emberpár szóba állt a gonosszal, akkor megjelent az életükben a kétely. Ezt követően, amikor az 1Móz 4,1 vers szerint az első emberpárnak gyermekei lettek, akkor azok örökölték a szüleik kételyekkel terhelt személyiségét.

 

Ez a tanítás azért nehezen egyeztethető a Sōla Scriptūra elvével, mert a Sōla Scriptūra elve szerint értelmezve a Szentírást, az Örökkévaló csak a tiltott fa gyümölcsének a fogyasztását tiltotta meg, és nem a gonosszal való szóba-állást. Továbbá az 1Móz 4,1 vers csupán arról szól, hogy az első emberpárnak először az apjukhoz hasonló nemű gyermekei születtek, vagyis az eredeti szöveg csakis a nemi hasonlóságról szól, és nem a kételyekkel terhelt személyiség hasonlóságáról.

Előzmény: Eklatáns Béla (1885)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.03.07 0 0 1885

"az elhangzott tanítás nehezen egyeztethető a Sōla Scriptūra elvével"

 

 

 

Miért is...?

Előzmény: Pathmaster (1884)
Pathmaster Creative Commons License 2018.03.07 0 0 1884

Meghívást kaptam arra, hogy vegyek részt a múlt vasárnap tartott csendes nap tanításának a meghallgatásán, ahol többek között a következő hangzott el: Az 1Móz 1,27 vers szerint az első emberpár Isten képére és hasonlatosságára lett megteremtve; de amikor 1Móz 3,1 vers szerint az első emberpár szóba állt a gonosszal, akkor megjelent az életükben a kétely. Ezt követően, amikor az 1Móz 4,1 vers szerint az első emberpárnak gyermekei lettek, akkor azok örökölték a szüleik kételyekkel terhelt személyiségét.

 

Első hallásra is feltűnt, hogy az elhangzott tanítás nehezen egyeztethető a Sōla Scriptūra elvével, másrészt az a feltételezés is logikusnak tűnt, hogy a gyermekek öröklik a szüleik génjeit is és mémjeit is; amiből levezethető a kételyek örökítése. Mindebből számomra az következett, hogy a gyermekek látják a szüleiket foglalkoztató kérdéseket, és azt is látják, hogy a szüleik ezekre a kérdésekre milyen válaszokat adnak, és azt is látják, hogy milyen eredményre (gyümölcsökre) vezetnek a szüleik válaszai. Ezek után megtörténhet az, hogy a gyermekek a szüleik gyümölcseitől eltérő gyümölcsökre vágynak, és ezért az örökölt kételyekre a szüleiktől eltérő válaszokat adnak. (Ha ugyanazokat a válaszokat adnák, akkor nem várhatnák azt, hogy más eredményre jussanak.) Mindez egyrészt magyarázatot ad arra, hogy miért követik váltakozva egymást a jó és a rossz királyok, másrészt figyelmen kívül hagyja azt fölülről kapott erőt, amit a szülők azért kaptak, hogy el tudják viselni a döntéseik következményeit.

Előzmény: Pathmaster (1881)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.27 0 0 1883

Az említett pedagógiai kérdések valójában már Sámuel próféta életében is felmerültek, mert az 1Sám 8,3 vers szerint Sámuel fiai sem követték az apjuk jó példáját.

Előzmény: Pathmaster (1881)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.02.27 0 0 1882

Ez olyan, mint a válás: szomorúan, de "áldását" adta az Úr a válásra. Megengedte a válást. Ám kezdetben nem így volt. Az Isten megengedte, hogy királyt válasszanak...

Előzmény: Pathmaster (1881)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.27 0 0 1881

Az 1Sám 8,7 vers a saját fordításomban: Ekkor szólt az Örökkévaló Sámuelnek: Hallgass a szavukra, és válassz nekik királyt! Sámuel ezt mondta az izraelieknek: Menjen mindenki a maga városába!

 

Ezzel a verssel összhangban az a meglátás alakult ki bennem, hogy a királyságot az emberek akarták, de az Örökkévaló áldását adta az emberek akaratára, és Sámuelt megbízta a király kiválasztásával és (a felkenés által) a kijelölésével. Aztán a választott nép történetében elkezdődik a királyság kora; amiben talán az a legnagyobb tanulság, hogy váltakozva követik egymást a jó és a rossz királyok. Azért tartom nagy tanulságnak azt, hogy váltakozva követik egymást a jó és a rossz királyok, mert elsőre azt gondolnám, hogy ha valaki beleszületik egy olyan családba, amelyben egy jó király a családfő, akkor lehetősége van arra, hogy eltanulja az apjától, hogy miként lehet ő is jó király. Ott van előtte a jó példa, amit ha nem ért, akkor lehetősége van arra, hogy kérdezzen; és ráadásul az apja haláláig egy védett környezetben tanulhat. Aztán valamiért mégsem sikerül eltanulnia azt, hogy miként lehet jó király. Ezzel együtt az is különös, amikor valaki egy rossz király családjába születik, és úgy nő fel, hogy senkitől sem tudja eltanulni azt, hogy miként lehet jó király, de a hátrányos helyzete ellenére mégis jó király lesz belőle. Mindezt összegezve: a választott nép királyságának a története komoly pedagógiai kérdéseket vet fel.

Előzmény: Pathmaster (1870)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.19 0 0 1880

Elismerem, hogy csak elgondolkodtatónak és nem zavarónak tartom azt, hogy az 1Sám 31,4 vers szerint Saul a filiszteusoktól félve lett öngyilkos.  Ezért is utaltam erre a #1877. hozzászólásban.

Előzmény: Eklatáns Béla (1878)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.02.19 0 0 1879

...pontosabban a filisztajánoktól - s nem az amálekitáktól - szorongattatva lőn öngyilkos...

Előzmény: Eklatáns Béla (1878)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.02.19 0 0 1878

Ne zavarjon, hogy filisztajánoktól hullott el Saul, nem amálekitáktól...

Előzmény: Pathmaster (1876)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.19 0 0 1877

Talán nektek is feltűnt, hogy az 1Sám 31,4 vers másként írja le Saul halálát, ami kérdésessé teszi a 2Sám 1,10 versben említett amalekita szavainak az igazságát. Könnyen lehet, hogy az amalekita csak egy hullarabló volt, aki valamiért úgy gondolta, hogy jobban jár akkor, ha azt hazudja, hogy ő ölte meg Sault. A történet folytatásából tudható, hogy tévedett.

 

Az 1Sám 15. fejezettel kapcsolatban úgy tűnik, hogy Sámuel egy vissza nem térő alkalomnak látta az Agág táborába összegyűlt amalekiták kiirtását. Agág halála után ugyanis az amalekiták szétszóródva okoztak sok gondot a választott népnek. Dávid is harcolt ellenük. Vannak, akik szerint az amalekitáknak a berberekkel keveredő leszármazottai mind a mai napig élnek; amely vélekedésnek csak azt feltételezve lehet hitelt adni, hogy a választott nép elöl Egyiptomba menekülő amalekitákat az egyiptomi uralkodó arra kényszerítette, hogy keveredjenek a berberekkel. Mindez az egyiptomi uralkodó részéről egy logikus lépés lett volna (mert így egy irányíthatóbb keverék nép jött volna létre), de erre vonatkozó bizonyítékok nincsenek.

Előzmény: Pathmaster (1876)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.16 0 0 1876

Sámuel az emberek szavára hallgatva királlyá kente Sault, akiről az 1Sám 15,24 vers saját fordításomban a következőt írja: Saul így szólt Sámuelnek: Vétkeztem, mert a néptől félve megszegtem az Örökkévaló tőled hallott parancsát.

 

Ez a parancs az amalekiták kiirtására vonatkozott, amit Saul nem hajtott végre, és aminek az lett a későbbi következménye, hogy a 2Sám 1,8-10 versek szerint az egyik amalekitának Saul halálában is szerepe volt.

Előzmény: Pathmaster (1873)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.02.15 0 0 1875

"Mindez annak volt a következménye, hogy Izrael népe már túl volt azokon a veszélyes időszakokon, amelyeket csak az Örökkévaló rendkívüli segítségével tudott átvészelni"

 

 

Egyáltalán nem volt túl: ekkor jött csak a haddelhadd...

Előzmény: Pathmaster (1873)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.02.15 0 0 1874

"Az 1Sám 8.7 versben viszont éppen azt hangsúlyozza az Örökkévaló, hogy az emberek nem Őt magát vetették el, csak a felettük való uralmát. "

 

 

 

Azzal Őt magát vetették el/meg: nem akarjuk, hogy ő uralkodjék fölöttünk (ld. Lk 19:14 - Károli)...

Előzmény: Pathmaster (1873)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.15 0 0 1873

Az 1Sám 8.7 verssel kapcsolatban feltűnt, hogy csak Sámuel volt képes meghallani és az emberek felé továbbítani az Örökkévaló szavát; ezért ha az emberek Sámuelt vetették volna el, akkor az olyan lett volna, mintha magát az Örökkévalót vetették volna el. Az 1Sám 8.7 versben viszont éppen azt hangsúlyozza az Örökkévaló, hogy az emberek nem Őt magát vetették el, csak a felettük való uralmát. Vagyis akkor fogadják el az Örökkévalót, ha az Örökkévaló teljesíti az akaratukat; és ezzel összhangban választottak maguknak egy királyt, akit felkenettek Sámuellel, és azt várták az Örökkévalótól, hogy a felkenés által alakítsa jó királlyá az általuk választott embert. Ez az egész történet annak a hittanos kisgyereknek az esetére emlékeztet, aki az Úr imájának tanulása közben időnként még elvéti a szöveget, és azt mondja: legyen meg az én akaratom.

 

Mindez annak volt a következménye, hogy Izrael népe már túl volt azokon a veszélyes időszakokon, amelyeket csak az Örökkévaló rendkívüli segítségével tudott átvészelni; és az Örökkévaló rendkívüli segítségének az okafogyottságával el is maradt az Örökkévaló rendkívüli segítsége. Az Örökkévaló rendkívüli segítségének az elmaradása pedig azt eredményezte, hogy a választott nép elhidegült az Örökkévalótól; és az Örökkévaló ezzel teljesen tisztában volt. Ennek ellenére az Örökkévaló nem idézett elő olyan helyzeteket, amelyet a választott nép ismét csak az Örökkévaló rendkívüli segítségével tud túlélni; mert az Örökkévaló nem olyan, mint az a tűzoltó, aki azért gyújtogat, hogy az okozott tüzek eloltásával igazolja azt, hogy szükség van a tűzoltókra. Az Örökkévaló nemcsak a választott nép elhidegültségével volt tisztában, hanem azzal is, hogy előbb vagy utóbb intézményesülni fog a rutinszerűvé váló igazságszolgáltatás. Ezért az Örökkévalót nem lepte meg az, hogy a választott nép királyt akart, de fontosnak tartotta azt hangsúlyozni, hogy semmi garancia nincs arra, hogy a nép által választott király jó király lesz.

Előzmény: Pathmaster (1870)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.02.14 0 0 1872

"Sámuel (az 1Sám 16. fejezetben leírtak szerint) belső késztetés hatására királlyá keni Dávidot."

Belső késztetés hatására...?!

Előzmény: Pathmaster (1865)
Eklatáns Béla Creative Commons License 2018.02.14 0 0 1871

Hogy királyt akartak, azt sem Sámuél, sem az Isten tetszésével nem tanálkozott. Az olyan kitétel penig, miszerint a királyság kialakulása egy társadalmi szükségszerűségnek volt az eredménye, bizony igencsak marxista alapú történelemszemlélet, persze ez csupán ténymegállapítás, nem minősítés...

Előzmény: Pathmaster (1870)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.14 0 0 1870

A 1Sám 8.7 vers a saját fordításomban: Az Örökkévaló ezt mondta Sámuelnek: Halld meg az emberek szavát, mert nem téged vetettek el, hanem a fölöttük való uralmamat vetették el.

 

Többek között a lefordított vers hatására az a meglátás alakult ki bennem, hogy a királyság kialakulása egy olyan társadalmi szükségszerűségnek volt az eredménye, ami az Örökkévaló számára teljesen elfogadható volt, de amire a választott népet fel kellett készíteni. (Az 1Sám 8. fejezet a királyságra készíti fel a választott népet. ) Ezért Saul uralkodásának az adja az értelmét, hogy előkészíti Dávid királyságát.

Előzmény: Pathmaster (1865)
magyarpityu Creative Commons License 2018.02.14 0 0 1869

Szia Pathmaster!


Jogos a felvetés! Itt a vall-fil fórumcsoportban van vagy egy tucat topic, amit többé-kevésbé rendszeresen látogatok, és a topicokat sokszor kötöm azokhoz a fórumtársakhoz, akikkel jellemzően ott találkozok. Szimpatikus, ahogyan vizsgálod az Igét, ha sokszor nem is értek mindenben egyet a látásoddal, de az nagyon tetszik, ahogyan alaposan körüljársz dolgokat, eltöprengsz egy-egy fontos részletkérdésen, ezzel engem is arra ösztönzöl, hogy azokat átgondoljam, és mindig újra és újra úgy közelítsek ismertnek vélt részekhez, mintha először találkoznék azokkal. Ennyi a történet :))

Előzmény: Pathmaster (1868)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.13 0 0 1868

"Köszönet Pathmaster-nek, amiért olyan türelmesen viseli, hogy szétoffoljuk a topicját!"

 

A leánykori neve lenne Törölt Nick???

 

Az első hozzászólásom dátuma: 2001.03.28. Eleinte annyira támadták a nick nevemet, hogy elgondolkoztam egy új nick név használatán; de erre soha nem került sor. Szerintem magyarpityu csak azért gondolta, hogy ez az én topicom, mert személyes véleménye szerint csak én maradtam ontopic. Vagyis csak egy SZVSZ maradt ki a hozzászólásából; de ez velem is gyakran megesik. Az dobja az első követ, aki ...

Előzmény: picikepi (1867)
picikepi Creative Commons License 2018.02.13 0 0 1867

Üdv Van bűnbánat, hurrá, végre valamiben egyetértünk! Azt pedig, hogy a bűnbánat következtében történt volna a megbocsátás, nem támasztja alá Isten kijelentése.

 

Vétkeztem az Úr ellen! És monda Nátán Dávidnak: Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni…. érdekes nagyon másként olvasunk

 

(Lásd pl. Jézus és a házasságtörő asszony történetét a János 8,1-11 részben, amit zárójelbe teszek ide, megkockáztatva és felvállalva, hogy kapásból jössz majd a betoldás mantrával.)

 

Ugyan, dehogy: mint tudjuk írott, de nem kanonikus….tehát valóban betoldás, így egész gondolatmeneted

 

Ezékiel, Jeremiás, Ézsaiás próféciáiban már találkozhattak a feltámadás és a megújult élet lehetőségével, szükségességével, ezek nem új dolgok Jézus Krisztus és az apostolok idejében.

 

Csak a zsidók egészen másként interpretálták - nem Jézusra vonatkoztatva.

 

 Amúgy a feltámadás mibenlétéről nekem sincs fogalmam. Amit erről tudnunk kell, azt tartalmazza a kijelentés, de sok mindenben Isten Igéje nem elégíti ki a kíváncsiságunkat, és ezekre ne is gondoljunk ki emberi spekulációkat, fogadjuk el, hogy egyelőre maradnak kérdéseink, ám ahhoz viszont ragaszkodjunk, amit Isten kijelentésében megkaptunk!

 

No itt a hiba. Elfogadod elődeid magyarázatait, saját önálló vizsgálatok helyében. Ezért sosem fogsz eljutni  a MIBENLÉT MEGISMERÉSÉHEZ.

 

Nem az a lényeg, ki milyen gyorsan halad, vagy már mennyire messzire jutott, az a fontos, hogy az út, melyen halad, jó irányba vezet-e?

 

Ez valóban fontos, de aki egy ösvényről le sem tér, nem tudja meg mi van a többin….

miként öröklődik a bűn? – kérdezed Nem tudok tökéletes hasonlatot mondani

 

Lehet nincs is - mivel az alap is kérdőjeles…


Miként öröklődik a bűn?. Ezt is öröklésnek mondják a programozók, pedig itt sincs DNS :)))

 

Nincs, de van programozó, akit lehet félreértenek.

 

Isten kijelentése arról tanít, hogy a bűn még ettől is súlyosabb állapot, mert mi magunk nem tehetünk szert a megmenekülés képességére, míg a hajótöröttek elvileg akár meg is menekülhetnek. Ezért csak hasonlat: csupán hasonlít, de nem egyezik meg pontosan pontról-pontra.

 

Valóban, nagyon hasonlít. Ezért tegyük fel - saját maguktól megmenekülhetnek. Csak cselekedniük kell – a jót! és már helyben is vagyunk

 

Ezt nem tudom, mire alapozod? Nyilván nem Isten kijelentésére! Nézd csak: ''Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.'' - mondja Jézus Krisztus a János 3,36-ban. Én inkább Jézus Krisztusnak hiszek!

 

Nem, te az evangélistának ( szerzői körnek ) hiszel.

Ahogyan mi is sokan. De Isten népe ma is eljut Jézus Krisztus megismerésére, ahogyan Ábrahám, és a többi ószövetségi hithősök is eljutottak.

 

Ha elfogadjuk is az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb: mert az Isten bizonyságtétele az, a melylyel bizonyságot tett az ő Fiáról.

 

Valóban nem vagyok körülmetélkedve, de nem is az számít, hogy a picikepisilőm vége milyen, hanem az, a szívem van-e körülmetélve!

 

Remélem nem egy Ragadózóra vársz? De félre a magyarázatokkal, amelyek ókori mesékre épülnek.

Izgalmas, jó buli ez!!!

 

Csak túl sok múlik rajta…


írod az ember felelősségével kapcsolatos figyelemfelhívásomra. Trollgyanús megjegyzés!

 

A pokolba vezető út van jó szándékkal kikövezve. Az igazság a fontos, akármilyen köntösben.


Köszönet Pathmaster-nek, amiért olyan türelmesen viseli, hogy szétoffoljuk a topicját!

 

A leánykori neve lenne Törölt Nick???

Előzmény: -verkli- (1866)
-verkli- Creative Commons License 2018.02.13 -1 0 1866

"Valóban nem vagyok körülmetélkedve, de nem is az számít, hogy a picikepisilőm vége milyen, hanem az, a szívem van-e körülmetélve!"

 

Ezért a finom visszavágásért kaptál egy pluszt tőlem. Szép munka:) 

Előzmény: magyarpityu (1863)
Pathmaster Creative Commons License 2018.02.13 0 0 1865

 

A közel ötven éves Sámuel (az 1Sám 8. fejezetben leírtak szerint) még ellene volt annak, hogy királya legyen Izraelnek; aztán eltelt 26 év, és Sámuel (az 1Sám 16. fejezetben leírtak szerint) belső késztetés hatására királlyá keni Dávidot. Nyitott kérdés, hogy mekkora szerepe volt Dávid királlyá kenésében annak, hogy 26 évvel korábban királlyá kente Sault? Erre a kérdésre azért fontos megtalálni a választ, mert ha Saul királlyá kenése nélkül Dávid királlyá kenésére sem került volna sor, akkor ebből az következne, hogy Dávid királyságának Saul királysága volt az előzménye; és ebben az esetben Saul uralkodásának az adja az értelmét, hogy előkészítette Dávid uralkodását. Ha pedig Sámuel mindenképpen királlyá kente volna Dávidot, akkor abból az következik, hogy az 1Sám 8. fejezetben leírtak csak olyan elméleti lehetőségek, amelyeknek a valós veszélyétől nem kell annyira tartani.

 

Nektek ezekről mi a véleményetek?

Előzmény: Pathmaster (1861)
magyarpityu Creative Commons License 2018.02.13 -1 0 1864

Ahogyan mi is sokan. - elírtam, így szerettem volna: Ahogyan ma is sokan.

Előzmény: magyarpityu (1863)
magyarpityu Creative Commons License 2018.02.13 -1 1 1863

Szia!


Nem kegyelmet, hanem bűnbánatot látok, amely miatt történt a megbocsátás. - írod


Van bűnbánat, hurrá, végre valamiben egyetértünk! Azt pedig, hogy a bűnbánat következtében történt volna a megbocsátás, nem támasztja alá Isten kijelentése. Bár történhetett akár így is, de ezen a helyen erről nem olvasunk, viszont több más helyen pedig éppen ennek ellenkezőjéről olvasunk: mégpedig azt, hogy Isten megbocsátásának nem feltétele a bűnbánat, azaz nem azért bocsát meg Isten, mert meggyőzi a bűnbánatunk és ezért kiérdemeltük a megbocsátást, hanem azért bocsát meg, mert kegyelméből úgy döntött, hogy megbocsát, igen, akár még az érdemteleneknek is! (Lásd pl. Jézus és a házasságtörő asszony történetét a János 8,1-11 részben, amit zárójelbe teszek ide, megkockáztatva és felvállalva, hogy kapásból jössz majd a betoldás mantrával.)


Remélem jól látod, hogy fogalmuk sem volt a feltámadás mibenlétéről... - írod


Ezékiel, Jeremiás, Ézsaiás próféciáiban már találkozhattak a feltámadás és a megújult élet lehetőségével, szükségességével, ezek nem új dolgok Jézus Krisztus és az apostolok idejében. Amúgy a feltámadás mibenlétéről nekem sincs fogalmam. Amit erről tudnunk kell, azt tartalmazza a kijelentés, de sok mindenben Isten Igéje nem elégíti ki a kíváncsiságunkat, és ezekre ne is gondoljunk ki emberi spekulációkat, fogadjuk el, hogy egyelőre maradnak kérdéseink, ám ahhoz viszont ragaszkodjunk, amit Isten kijelentésében megkaptunk!


Hát biztos te jobban tudod, mint sokan mások, hosszas tanulás után, amely nem csak a Bibliáról szólt, - írod


Nem az a lényeg, ki milyen gyorsan halad, vagy már mennyire messzire jutott, az a fontos, hogy az út, melyen halad, jó irányba vezet-e?


A hit és az ész nem zárja ki egymást. - írod


Szívemből szóltál, egyetértek!


miként öröklődik a bűn? - kérdezed


Nem tudok tökéletes hasonlatot mondani (nem is biztos, hogy ismernem kellene erre tökéletes hasonlatot), csak ilyeneket, melyek a kérdés egy-egy vonásáról mondanak valamit, de nem teljes körűen megfeleltethetők a kérdésed egészére nézve. Látom, vetted az adást, valóban azt írtam, éppen azért csak részben jó a hajótöröttes hasonlat, mert elvileg a hajótöröttek megmenekülhetnek, ha minden feltétel optimálisan alakul.


Miként öröklődik a bűn? Másik (szintén hiányos és részleges) hasonlattal élve: pontosan úgy, ahogyan az oop-ben a származtatott osztályok öröklik a szülő tulajdonságait. Mikor egy osztályból példányosítasz egy objektumot, az az objektum nem csak a származtató osztály tulajdonságaival rendelkezik, hanem az osztályhierarchiában felette álló (szülő)osztályok (nem privát) tulajdonságaival is bír. Ezt is öröklésnek mondják a programozók, pedig itt sincs DNS :)))

 

Örökélés csupán annyi, hasonlítani fog a gyermek a szülőhöz. Ez a gondolat először az 1Mózes5,1-3 részben jelenik meg, tehát ez sem új fogalom az újszövetségben! Különben a hajótöröttes hasonlat pontosan erről szól: akik a hajótörést elszenvedettek utódaiként születnek az otthonuktól elvágott szigeten, ők ugyanúgy elveszett állapotban vannak, mint akik a partra úsztak, noha nem alattuk süllyedt el a hajó, és ugyanúgy csak akkor van esélyük a megmenekülésre, ha utánuk jön és hazaviszi őket a megmentő. Isten kijelentése arról tanít, hogy a bűn még ettől is súlyosabb állapot, mert mi magunk nem tehetünk szert a megmenekülés képességére, míg a hajótöröttek elvileg akár meg is menekülhetnek. Ezért csak hasonlat: csupán hasonlít, de nem egyezik meg pontosan pontról-pontra.


Pál idejében nem kellett semmiben hinni. - írod


Ezt nem tudom, mire alapozod? Nyilván nem Isten kijelentésére! Nézd csak: ''Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta.'' - mondja Jézus Krisztus a János 3,36-ban. Én inkább Jézus Krisztusnak hiszek!


Nem tartották Jézust az Isten-fiának és nem is gondolták, hogy élete a megváltásról szólt volna. - írod


Ahogyan mi is sokan. De Isten népe ma is eljut Jézus Krisztus megismerésére, ahogyan Ábrahám, és a többi ószövetségi hithősök is eljutottak.


Ennek megfelelően mind pogányok vagytok - írod


Valóban nem vagyok körülmetélkedve, de nem is az számít, hogy a picikepisilőm vége milyen, hanem az, a szívem van-e körülmetélve!


ha a Biblia Isten igéje lenne, akkor nem lehetne annyiféle módon értelmezni ahány ember - írod


Nem Isten Igéjével van baj, hanem az ember bűn miatt megromlott állapotával! Éppen ez a sokféle értetlenség és önkényes (félre)értelmezgetés jelzi, hogy már Isten Igéjét sem értjük, és ha a romlatlan és tiszta igazságot sem akarjuk érteni, akkor hogyan érthetnénk egymást? De mégis törekedni kell és lehet egymás és az Ige megértésére. Izgalmas, jó buli ez!!!


Nos eddig nem éltél vele, gondold át írásaim. - írod az ember felelősségével kapcsolatos figyelemfelhívásomra


Trollgyanús megjegyzés!


Köszönet Pathmaster-nek, amiért olyan türelmesen viseli, hogy szétoffoljuk a topicját!

Előzmény: picikepi (1862)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!