Keresés

Részletes keresés

Mirdad Creative Commons License 2007.10.29 0 0 1930
"Szellemileg szabadok menedéke

Az Ariège völgye a maga 50 barlangjával és barlangrendszerével, amelynek széles termei, magas csarnokai sok kilométer hosszú szűk folyosói mélyen szétágaznak a hegyekben, mindenkor az ott élő emberek menedék- és lakhelye volt. Emellett melegvizű forrásai gyógyulást hoztak, különleges atmoszférája pedig természetes szentélyként szolgált.
Az ott talált sziklarajzok maradványai alapján 12.000 évre visszamenőleg nyomon lehet követni a vidék benépesedését és vallási életét is.
Sabarthez dombjai és barlangjai a katárok megjelenése előtt már a kelták és druidák kultikus helyeiként is szolgáltak, valamint megtaláljuk itt a ma­ni­cheus, paulikiánus és prisz­cilli­á­nus befolyásokat is, amelyek mind gnosztikus szellemi áramlatok megnyilvánulásai.
A katár név a görög catharos-ból származik, ami tisztát jelent. A katárok egyszerűen keresztényeknek mondták magukat. A nép les cathares (a tiszták), vagy les bonhommes (a jó emberek) néven emlegette őket. Az albigensek nevet az egyház adta nekik. Ezzel a névvel illették ugyanis az aquitániai ún. eretnek mozgalmakat.
Katár nem keresztség vagy belépési nyilatkozat révén lett valaki. Ehhez Jézus példáját követő, hosszantartó előkészítő keresztény cselekedeti életre volt szükség.
A katárok tudatában voltak annak, hogy a léleknek az anyagtól való megváltását nem valamiféle formaság rituális utánzása hozza meg. Tudták, hogy a szent Grál keresztény beavatási misztériuma a Betlehemből a Golgotára vezető út tényleges követésével valósítható meg...."
Előzmény: Mirdad (1929)
Mirdad Creative Commons License 2007.10.29 0 0 1929

 

  Igen, a csodás kapcsolat a szerzetek között! :)

Ezt a cikket betettem a "Szent Grál titka" topikba is: 

A grál és a katárok (cathares=tiszták) kapcsolatáról, a katár beavatásról, csodás beavatóbarlangjaikról szól az alábbi cikk. (Részletekben)

 

A katárok a Szent Grál útján 

 

"A katárok mozgalma a Grál-elbeszé­lé­sek virágkorában keletkezett. A korabeli minnesängerek, a trubadúrok misztikus képekben énekelték meg az isteni szeretetet, és e Grál-költeményeket a fejedelmi udvarokban adták elő. A katá­rok azonban nem álltak meg a szemlélődésnél. A szent Grálhoz, az isteni szeretethez vezető utat a tisztaság naponta gyakorolt életvitelével valóban be is akarták járni.

Krisztus után 950 táján, Bulgáriából kiindulva a bogumilok hirdették az őskeresztény-gnosztikus tant, ahogyan azt életük példájával a manicheusok mutatták be és hagyták rájuk. 1000-től pedig a katárok folytatták a megváltás ezoterikus keresztény tanának terjesztését, és ez a vallási mozgalom már rövid időn belül teljes virágzásnak indult. A 12. század végén Európában még alig hallott valaki a Grálról, a 13. század vége felé pedig már mindenki erről beszélt. A Grál-edény, a Szellem erőivel megtöltött kráter, ahogyan Hermész Triszmegisztosz nevezi, nyilván azért jelent meg Európa felett, hogy az érett lelkeknek elhozza a megváltó szeretet-üzenetet.

A katár mozgalom fellegvára Aqui­tá­ni­ában, az akkori Dél-Franciaország területén volt, ahol rendkívül magas kultúra fejlődött ki. Különösen Langue­doc­ban – ebben a nagy aqutániai tartományban – virágzott a lovagi líra, a grófságokban és számos várban, és itt terjesztették a katárok tiszta keresztény üzenetét.
A katár szerzet szent Gráljának keresése Sabarthez vidékére vezet bennünket. Ennek a tájnak a titkát címerének következő szavaiban találjuk meg: Sabar­thez, custos summorum. Ez azt jelenti: „Sa­bar­thez, a legmagasságosabbnak az őrzője”. Ezt a legmagasságosabbat jelképesen egy világosságot kisugárzó Nap-testben ábrázolt szárnyas szent Grál fejezi ki.
Sabarthez, fővárosával Tarasconnal, egy kis helytartóság volt Languedocban, amely a bájos Ariège-völgy egy részét és a Sem felföldet foglalta magába, és amelyet a foix-i grófság vett körül. Az Ariège-völgyből 100 méternyire kiemelkedő sziklán magasodik még ma is a fenséges vár, amelyet egykor a foix-i grófok laktak, akik támogatták és védelmezték a szent Grál iskoláját és a katár szerzetet.
A középkorban híres lovagi udvar volt ez a vár, amelyben a trubadúrok, így Chrétien de Troyes, Bertrand de Born és Wolfram von Eschenbach is szívesen látott vendégek voltak...."

Előzmény: Kadmon Adam (1928)
Kadmon Adam Creative Commons License 2007.10.24 0 0 1928

 

A "Világosság Hármas Szövetsége". "Láthatatlan" szövetség a 13. században.

A Rózsakereszt, a Katárok és a Grál Szerzete.

Három csoport amely a gnosztikus (hermetikus) megszabadulás-tan ösvényén járt.

És jár...

szuperferko Creative Commons License 2007.10.20 0 0 1927
Ne kezd most te is:)
Előzmény: Sanat Kumara (1926)
Sanat Kumara Creative Commons License 2007.10.19 0 0 1926

heló újra!

szeretném én is leszögezni,hogy ez itt a legjobb "hely"

igaz máshová besem nézek egy ideje:)))

szóval ki is vagyok én????

;)

 

Mirdad Creative Commons License 2007.10.18 0 0 1925

 

  Ez nagyon jó volt Kedves Kadmon Ádám!

Előzmény: Kadmon Adam (1914)
Mirdad Creative Commons License 2007.10.18 0 0 1924

 

   Sose kötekedtél, mié' mondod :)

Előzmény: Törölt nick (1923)
Mirdad Creative Commons License 2007.10.16 0 0 1922

 

  Téged is jó itt olvasni :)

Előzmény: Törölt nick (1920)
Sanat Kumara Creative Commons License 2007.10.12 0 0 1921

jihíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí

 

Törölt nick Creative Commons License 2007.10.11 0 0 1919
mindannyiónkban = mindannyiunk, de még szebb az, hogy mindnyájunk
Előzmény: Kadmon Adam (1915)
babi :-) Creative Commons License 2007.10.10 0 0 1918

úgy leszen :-)

 

üdv Neked!

Előzmény: Kadmon Adam (1917)
Kadmon Adam Creative Commons License 2007.10.10 0 0 1917

Szivesen. Mindenkitől olvass el mindent :)

 

Előzmény: babi :-) (1916)
babi :-) Creative Commons License 2007.10.10 0 0 1916

köszönöm hogy betetted ezt... különösen, mert mindent elolvasok tôle...

 

mégegyszer köszönöm Neked! :-)

Előzmény: Kadmon Adam (1914)
Kadmon Adam Creative Commons License 2007.10.10 0 0 1915

"A mindannyiónkban meglévő „fekete doboz” pontosan feljegyzi gondolatainkat, cselekedeteinket, érzéseinket. Becsapni leginkább magunkat, esetleg környezetünket tudjuk. Nem azt várják el a Szellemi Iskola tanulójától, hogy tökéletes legyen, mert ez nagy valószínűséggel nem sikerülhet, hanem a Petri asszony által említett vágyakozást. Sokan még a haláltermészethez tartozunk többnyire, a küzdelem a törekvés célja ezért az, hogy az élet, a valódi élet természetéhez közeledjünk. Ennek sikere vagy kudarca pedig lerí rólunk. Ez az a bizonyos kisugárzás, ami szavak nélkül bizonyítja lényegünket adott pillanatban."

 

http://lectorium.hu/forum/28

Előzmény: Kadmon Adam (1914)
Kadmon Adam Creative Commons License 2007.10.10 0 0 1914

A fórumunkról, NagyG-től:

 

""Petri asszony gondolataival kívánok jó estét!

"Mindenkinek van egy határozott irányultsága, és emiatt a mágneses sarkok helyzete megmutatja törekvésének célját. A személyiségünket körülvevő éterruhát vágyakozásunkkal szőjük. Amennyiben valamilyen utat járunk, vagy módszert alkalmazunk, akkor ennek következménye meghatározott lélekállapot lesz. Így szőjük mindannyian az ötszörös lélekruhát, a saját életterünkben lévő mágneses sarkok pedig tanúskodnak róla, hogy lelkünk a halál lelke-e, vagy pedig az életé.""

Kadmon Adam Creative Commons License 2007.09.29 0 0 1913

"Beszéljek bár különféle nyelveken, szóljak akár az angyalok nyelvén: ha szeretet nincs bennem, csak zengô érc és pengô cimbalom vagyok.

1.Kor.13.1"

 

Már hiányzott ilyesmi. Elgondolkodtató, így, ahogyan kiemelted.

Kössz.

Előzmény: abahfa (1909)
Mirdad Creative Commons License 2007.09.23 0 0 1912
...."Még egy fajtáját ismerem a számomra valódinak mondható inspirációnak: amikor az aktuális belső feladatomat végezve új felismerés nyílik meg számomra. Az ilyen benyomás már nem a múltból, hanem a jelenből ered és profetikus ereje van abban az értelemben, hogy egy következő lépést is megmutat.

A pozitív inspiráció mindhárom fenti benyomásból tartalmaz valamit és a lélekfejlődés egyes szakaszaiban változó, hogy ezt milyen megnyilvánulásában tapasztaljuk. A negatív inspiráció a fenti három bármelyikének az utánzata.

Az első utánzata, ha a minősége szerint káprázatban élő tudat képet alkot a tökéletességről és ezt a képet olyan erősen élteti, hogy az saját létre kél és képes visszahatni az emberre sugallatok formájában. Az ilyen hamis inspirációk lényege az ego magasztalása és eredménye, hogy az ember magát mások fölé emeli.

A második utánzat a valós tapasztalataink elárulásából, kiüresítéséből ered, amikor túlélőcsomagot gyártunk az egykor eleven benyomásból és az alantas élet szürkeségét a befőttnek eltett emlékek csillogásával akarjuk megeleveníteni és elviselhetővé tenni. Az eredmény egyre növekvő hiányérzet.

A harmadik utánzat bármilyen rituálisan ismételgetett gyakorlattal benyomásokat generálni magunknak. Ez a legingoványosabb terület, most nem is mennék bele….

Hogyan lehet tehát megkülönböztetni a valódi inspirációt?

A valódi nem hasonlítható semmihez. Van aktuális, eleven, a realitással és a Valósággal egyaránt összefüggő üzenete, kivitelezésre ösztönző ereje és felszabadít.
Üdv,
Zoli   "
Előzmény: Semmiágánülszivem (1272)
Mirdad Creative Commons License 2007.09.23 0 0 1911

Idézek :)

 

"Jó megközelítés szerintem az inspirációra koncentrálni.

Milyen inspirációk vannak?
Honnan indul ki és hová visz egy adott inspiráció?

Ha van valóság és van káprázat, akkor mindkettő inspirálhat minket a saját minőségéhez közeledni, és az egyik nyilván éberségre, tudatosságra, önismeretre és önmevalósításra késztet, a másik önámításra, önállótlanságra, a körülmények elemezgetésére és mások hibáztatására. A káprázatnak nincs valós tartalma, tehát mást nem tehet, mint utánozza a valóságot. A valódi inspiráció és a káprázat közt a lényeges különbség éppen az, hogy az egyik segít minket a következő lépésben, a másik pedig úgy tesz, mintha segíteni akarna, de az eredményt megkötőnek, hátráltatónak érezzük. Gyümölcséről ismerszik a fa.

A kérdésre tehát, hogy "honnan jön az inspiráció" úgy kaphatunk választ, ha azt vizsgáljuk, mire inspirál.

A rózsakeresztesek világképe szerint van bennünk egy isteni szikra, jelképesen a rózsa, ami az ember eredeti, tökéletes állapotára emlékeztet, mert magában hordja ezt a tökéletességet. A rózsa „illata” , vagy ennek az isteni szikrának a hatása inspirál minket az önmegvalósításra. Belső ösztönzésünk a tökéletesség átélésére ebből a szikrából ered és minél inkább eleget teszünk azoknak a felismeréseknek, melyek ebből az inspirációból származnak, annál jobban kinyílik a rózsa és annál tisztábban látjuk az utat.

Az inspiráció egy következő szintje egy tiszta emlék spontán feltörése. Van olyan inspiráció, mely csupán közvetetten ered a rózsából és közvetlenül egy saját emlék feléledése okozza. A belső út jelentősebb állomásai olyan kitörölhetetlen tapasztalatokat, emlékeket hagynak hátra, melyek akkor is felszínre törhetnek, amikor nem is ezzel foglalkozunk és a közönséges élet köti le a figyelmünket. Ilyen emlék, tapasztalat eredhet előző életből is.....

Előzmény: Semmiágánülszivem (1272)
szuperferko Creative Commons License 2007.09.20 0 0 1910
(rohog)
abahfa Creative Commons License 2007.09.20 0 0 1909

"Beszéljek bár különféle nyelveken, szóljak akár az angyalok nyelvén: ha szeretet nincs bennem, csak zengô érc és pengô cimbalom vagyok.

1.Kor.13.1"

babi :-) Creative Commons License 2007.09.20 0 0 1908

:-)))))))))))

There is no such thing like U and I. (only staying by the words... although as 'my being' long time no interested words... because everything which seems important is over words... :-)

I am

You are

She/He is

 

We are

They are

 

staying at words there is only being...

 

possible to say it's alway changing. But every second carrying 'latens' the entire possibilities that ever should happen. If carrying then having. If always having then it's constant. If seems like always changing that is 'maya' ... in certain 'state of being'...

 

:-)

Előzmény: Mirdad (1907)
Mirdad Creative Commons License 2007.09.19 0 0 1907

 

  "inside and outside is U

 and the door is 'between' ... is also U"

 

  Great. But who is the "You"?  Who am I?

Előzmény: babi :-) (1906)
babi :-) Creative Commons License 2007.09.19 0 0 1906

inside is outside

there is no inside nor outside

inside and outside is U

and the door is 'between' ... is also U

 

:-)

nagyon jó Sanat! örülök Neked :-)

Előzmény: Sanat Kumara (1902)
chlodvig2 Creative Commons License 2007.09.13 0 0 1905
Bocs, csak az elejet neztem.
Előzmény: Sanat Kumara (1902)
chlodvig2 Creative Commons License 2007.09.13 0 0 1904

Nem szoltam, csak az elejet neztem.

Előzmény: Sanat Kumara (1902)
chlodvig2 Creative Commons License 2007.09.13 0 0 1903

Papirrol olvassa...

Előzmény: Sanat Kumara (1902)
Sanat Kumara Creative Commons License 2007.09.13 0 0 1902
Barátocska :) Creative Commons License 2007.09.13 0 0 1901
Ez nagyon jó.
Előzmény: abahfa (1899)
Kadmon Adam Creative Commons License 2007.09.13 0 0 1900

"Ne gondolkozzék a létről.

ÖN AZ."

 

A Valóság?  Mert az tudna (ön)magáról..... Ez volt a "Ki vagyok én?" kérdés lényege.

Csak az kérdezi, aki/ami még nem AZ.

Előzmény: abahfa (1899)
abahfa Creative Commons License 2007.09.12 0 0 1899

Az Isteni, Nagytiszteletű RAMANA MAHARSI szavai:

 

 

"Ne meditáljon.

LEGYEN.

Ne gondolja azt, hogy van.

LEGYEN.

Ne gondolkozzék a létről.

ÖN AZ."

Előzmény: Sanat Kumara (1898)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!