Keresés

Részletes keresés

gamidka Creative Commons License 2010.09.09 0 0 619

 

                                               

Francis Jammes

Két harangvirág

 

Két harangvirág hintázott a domb oldalában,

s a harangvirág szólt hugának, a harangvirágnak:

megremegek előtted s csupa zavar vagyok.

S a másik szólt: ha nézem, arcom miként ragyog,

a sziklán, mit a víz csöppenkint hullva váj be,

látom, hogy remegek s zavart vagyok, akár te.

 

Ringatta őket a fuvalom egyre jobban,

beteltek szerelemmel, s kék szívük egybedobbant.

              (Ford.: Rónay György)

 

Eisa1111 Creative Commons License 2010.09.08 0 0 618

Buda Ferenc: Esőt ígér

 

Esőt ígér
udvara a holdnak -
barátaink
hazabandukolnak.

Kék éjszaka
kúszik föl az égre,
ágyát veti
félvilág sötétje.

Előzmény: gamidka (617)
gamidka Creative Commons License 2010.09.08 0 0 617

  

 

Radnóti Miklós  

Szeptember

Ó hány szeptembert értem eddig ésszel!
a fák alatt sok csilla, barna ékszer:
vadgesztenyék. Mind Afrikát idézik,
a perzselõt! a hûs esõk elõtt.
Felhõn vet ágyat már az alkonyat
s a fáradt fákra fátylas fény esõz.
Kibomló konttyal jõ az édes õsz.

gamidka Creative Commons License 2010.09.07 0 0 616

 

Szép Ernő

Virágok

 

Nincs nekem kedvenc virágom,

melyik szebb, nem prédikálom.

Mind szeretem, mind csudálom,

tavasszal mind alig várom.

És szeretem én a fákat,

amennyit csak szemem láthat.

Szeretem, ó, a fanépet,

a fák is oly szépek, szépek.

Nem mások ők, nézz csak rájok:

égig érő zöld virágok.

 

Eisa1111 Creative Commons License 2010.09.06 0 0 615

Köszi :O))

Toldy Mária énekelte valamikor:

 

Két falevél, fenn a lomb tetején,
vígan él, és egy szép napon nyár elején,
ahol áll a leány, oda néz a legény,
íme így indul el a regény.

Száz tüzes bók, súgva száll fenn a fán,
és a lány elpirul minden szép szó után,
s mikor éjszaka felkel a Hold és a szél,
összeér csókban a két levél.

Még esküvő ily szép sose' volt,
százmillió levél táncolt,
így ünnepeltek hét napon át,
csupa virág volt a világ,

És a két falevél, fenn a lomb tetején,
vígan élt, míg egy szép napon ősz közepén,
jött a kőszívű, vén, irígy szél s nagyot fújt,
és a két levél a sárba hullt.

Az a két falevél, fenn a lomb tetején,
vígan élt, míg egy szép napon ősz közepén,
jött a kőszívű, vén, irígy szél s nagyot fújt,
és a két levél a sárba hullt.

Előzmény: gamidka (614)
gamidka Creative Commons License 2010.09.06 0 0 614

Szervusz Eisa!

Tetszik a dal! Egyik kedvenc gyerekversem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Előzmény: Eisa1111 (613)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.09.05 0 0 613
Előzmény: Eisa1111 (612)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.09.05 0 0 612

KÁNYÁDI SÁNDOR: VALAMI KÉSZÜL

 

Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelõre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bõrét nem félti,
és a szellõ is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csõsz ül:

Nézd csak a tájat,
de szépen õszül.

Előzmény: gamidka (611)
gamidka Creative Commons License 2010.09.04 0 0 611

 

Radnóti Miklós

VÁLTOZÓ TÁJ

 

Tócsába lép a szél

füttyent és tovafut,

hirtelen megfordul

s becsapja a kaput.

 

A tócsa laposan

pislant s a lusta fák

madaras szájukat

hirtelen kinyitják.

 

Összevissza zaj lesz,

még a lomb is mormog,

épülnek a porban

porból kicsi tornyok.

 

Megáll az úton a

mókusbarna barát

és fölötte barnán,

egy mókus pattan át.

 

Aztán figyelmesen

mi mozdult: megmered,

a táj nagy kalapként

hordozza az eget.

 

Mire újra mozdul,

csaknem minden nyugodt,

bokorba bútt a szél

s aludni készül ott.

 

Nevetni kész a rét,

mosolygós és kövér,

gyöngén ring ahonnan

asszonyom jődögél.

 

Meglát, szalad felém

a fű közt és a nap

szétfutó hajába

arany csíkot harap.

 

Körben egyre tisztul

és folyton csöndesül,

az elkergetett fény

mindenre visszaül

 

és mi nagy kalapként

hordozta az eget:

fedetlen áll a táj

s felhővel integet.

 

     
Eisa1111 Creative Commons License 2010.09.03 0 0 610

 (ó, ez  mindenkivel előfordult már... :O))

 

 

Petőfi Sándor - SZEPTEMBER VÉGÉN

/részlet/

 

Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zöldel a nyárfa az ablak előtt,
De látod amottan a téli világot?
Már hó takará el a bérci tetőt.
Még ifju szivemben a lángsugarú nyár
S még benne virít az egész kikelet,
De íme sötét hajam őszbe vegyűl már,
A tél dere már megüté fejemet.

Előzmény: gamidka (609)
gamidka Creative Commons License 2010.09.03 0 0 609

....!!! a kép beszúrását nem egészen így terveztem!:).....

Pardon, pardon, bocs...!

gamidka Creative Commons License 2010.09.03 0 0 608

 

Ivan Bunyin

Rózsák

  

Tündöklő fellegek lebegtek

a lángoló azúr teren.

Két rózsa a kertben kifeslett,

két kehely, mely tűzzel tele.

 

A zölden izzók áthevült kert

benézett az ablakon át

a ház hűs homályába, fülledt

széna ontotta jószagát.

 

Olykor súlyosan mennydörögve

megzendült, morajlott a menny,

de méhek, rovarok dönögve

jártak, - fénylett a végtelen.

 

Olykor suhogó sűrű zápor

zúdult, égszínkék zuhatag...

S az ingó-tükrös ragyogásból

villogott az azúr, s a nap -

 

s fénylett a végtelen, s lekókadt

aléltan a rózsák feje,

s könnyeiken át mosolyogtak,

és szemük tűzzel volt tele.

             (Ford.: Lator László)

 

 

Eisa1111 Creative Commons License 2010.09.02 0 0 607

Áprily Lajos: Valamikor vadlúd voltam

 

Valamikor vadlúd voltam,
Vadludakkal vándoroltam.
Nagy tavakért lelkesültem,
Tengeren is átrepültem.
Őszi fényben és homályban,
Fel-feltámad régi vágyam:
Társaimmal útra kelni,
Fényt és felhőt úszva szelni.

Majd ha végem itt elérem,
Vadlúd formám vissza kérem.
Jó barátok, ismerősök,
Hogyha jönnek bíbor őszök,
Nézzetek fel majd az égre,
Égen úszó vadlúd-ékre,
S azt mondjátok eltűnődve:
Újra vadlúd lett belőle,
S most ott száll a V-seregben,
Hangja szól a fellegekben.

Előzmény: gamidka (605)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.09.01 0 0 606
De jó, hogy örültetek a békámnak :O))
Előzmény: gb. (603)
gamidka Creative Commons License 2010.09.01 0 0 605

 

Petőfi Sándor

AZ ALFÖLD    

 

Mit nekem te zordon Kárpátoknak

Fenyvesekkel vadregényes tája!

Tán csodállak, ámde nem szeretlek,

S képzetem hegyvölgyedet nem járja.

 

Lenn az alföld tengersík vidékin

Ott vagyok honn, ott az én világom;

Börtönéből szabadúlt sas lelkem,

Ha a rónák végtelenjét látom.

 

Felröpűlök ekkor gondolatban

Túl a földön felhők közelébe,

S mosolyogva néz rám a Dunától

A Tiszáig nyúló róna képe.

Délibábos ég alatt kolompol

Kis-Kunságnak száz kövér gulyája;

Deleléskor hosszu gémü kútnál

Széles vályu kettős ága várja.

 

Méneseknek nyargaló futása

Zúg a szélben, körmeik dobognak,

S a csikósok kurjantása hallik

S pattogása hangos ostoroknak.

 

A tanyáknál szellők lágy ölében

Ringatózik a kalászos búza,

S a smaragdnak eleven szinével

A környéket vígan koszorúzza.

 

Idejárnak szomszéd nádasokból

A vadlúdak esti szürkületben,

És ijedve kelnek légi útra,

Hogyha a nád a széltől meglebben.

A tanyákon túl a puszta mélyén

Áll magányos, dőlt kéményü csárda;

Látogatják a szomjas betyárok,

Kecskemétre menvén a vásárra.

 

A csárdánál törpe nyárfaerdő

Sárgul a királydinnyés homokban;

Odafészkel a visító vércse,

Gyermekektől nem háborgatottan.

 

Ott tenyészik a bús árvalyányhaj

S kék virága a szamárkenyérnek;

Hűs tövéhez déli nap hevében

Megpihenni tarka gyíkok térnek.

 

Messze, hol az ég a földet éri,

A homályból kék gyümölcsfák orma

Néz, s megettök, mint halvány ködoszlop,

Egy-egy város templomának tornya. -

 

Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!

Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.

Itt borúljon rám a szemfödél, itt

Domborodjék a sír is fölöttem.  

 

gamidka Creative Commons License 2010.08.31 0 0 604

 

Sárhelyi Erika

(1965- )

Balatoni alkony

 

Még csak a távolból sejlik fel az ősz,

de az elmúlás már gyöngén szívemre

esőz, ahogy feldereng az első ránc

a nyár barnára sült, derűs homlokán.

Elrozsdállnak a napok. Hullik a nyír,

a platán, már nem perzsel a déli

napsugár, s a zsivajgó Balatonról is

hazatérnek lassacskán a nyaralók.

 

Mert újra és újra elöregszik az

év. Kiürülnek a strandok, elcsöndül?

a tihanyi rév, a füredi Annák

táncrendjükből papírhajót hajtanak,

s bár még vitorlások szelik a tavat,

az augusztus végi alkony lustán és

konokon nyúlik el a félárbocra

eresztett és színehagyott partokon.

 

gb. Creative Commons License 2010.08.30 0 0 603
:))))
Előzmény: Eisa1111 (600)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.30 0 0 602

Ó, szegény napraforgók, de vigaszalódjunk,

mert nem éltek hiába, a kis madarakat fogják táplálni,

mint ahogy a vers is mondja:

 

Kányádi Sándor: Madáretető

 

Cinkék, cinegék, feketerigók,
megosztom veletek e fél cipót,
megosztom az én olyan-amilyen
énekem-szerzett kenyerem.

 

Csettegess, rigóm, járd a kerteket,
jöjjetek, csókák, varjak, verebek:
vendégül látok minden itt maradt,
velünk telelő madarat.

Előzmény: gamidka (601)
gamidka Creative Commons License 2010.08.30 0 0 601

Eisa! "Béka dal" helyes!! Szép napot!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Illyés Gyula

Napraforgók

 

Nap hasonmásai, Nap fiai,

nagy aranypillás napraforgók,

vége bókolni, körbe hajlani!

Lenyakazódtok.

 

Lényakazódtatok. Még jár a nap.

Fejeteket az őszi fénybe

most rakják száradni: a nagy

Atya elébe.

 

Nincs több hajlongás, forgás, bókolás.

Mindegyőtök egy nagy meredt szem.

Nézhettek föl már. Nincs vígasztalás.

Nincs felelet sem.

 

Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.29 0 0 600
Előzmény: gamidka (599)
gamidka Creative Commons License 2010.08.28 0 0 599

 

Gazdag Erzsi                                                  

Pitypangok

 

 

 

Sárga pelyhes kislibák

tipegnek a réten át.

Nem is libák, virágok,

sárga a bóbitájok.

 

Gyenge száruk imbolyog,

sárga szemük mosolyog.

Tityegnek és totyognak,

majd a földre potyognak.

 

S pár nap múlva, mily csoda!

Fehér lett a bóbita.

Tolla nőtt a virágnak,

könyen indul világnak.

 

gamidka Creative Commons License 2010.08.27 0 0 598

..szép!!!..:)...

~~~~~~~~~

 

Ady Endre

A PLATÁN-FA ÁLMA    

 

 A Nap huga, zöld szemü lány,

(Kit imádnak álom-vitézek)

Megszánt egy holdas éjjelen

És megigézett.

 

Két lábam elhült s szétbomolt

Gyökerekként a mélybe szállva

S itt állok a fehér mezőn,

Mint árva platán-fa.

 

Girhes, szomorú derekam

Szökkenve büszke lombot ontott,

Lombom a felhőket veri

S elhagytak a gondok.

 

Állok: várom a Nap hugát

Némán a nagy éji mezőben

S koronámról hull a levél

Zörgőn, búsan, rőten

 

Előzmény: Eisa1111 (597)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.26 0 0 597

 

Áprily Lajos: Ősz

Most már a barna, dérütötte rónán
mulandóságról mond mesét a csend.
Most már szobádba halkan elvonulhatsz
s hallgathatod az álmodó Chopint.
 
Most már a kályhatűz víg ritmusára
merenghetsz szálló életed dalán,
míg bús ködökből búcsút int az erdő,
mint egy vöröshajú tündérleány.

Előzmény: gamidka (596)
gamidka Creative Commons License 2010.08.26 0 0 596

 

Várnai Zseni

    (1890-1981)

Anyánk a fény

Ó, mennyi csillag fönt az égen,
ó, mennyi ember itt a földön,
élünk sugarak ösztönében,
anyánk a fény s az élet ösztön!

A csillagok szavát meg értem,
az emberektől sokszor féltem,
a csillagok szép, messzi fények...
a gonoszok a földön élnek.

A csillagok dalát megértem,
a csillagok üzennek nékem,
ó, mennyi jóság,mennyi szépség!
A földön is ragyog reménység!    

      

Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.25 0 0 595

 

Simon Ágnes: Ne törd össze!

 

 

Porcelán.
Képlékeny kaolin.
Olyan mint a lány.
Ha hevíted, lágy és puha
Mint a rásimuló ruha.
Ha megégeted,
Kemény lesz, mint a kő,
S ha törik,
Sebezhető apró morzsa
Lesz a nő.

Csigaház.
Benne egy árva lakó.
Hátán cipeli egész
Életét, s mindazt,
Mi bele való.
Féltve őrzi
Papírhéjú jelenét,
Mindaddig míg gyilkos
Bakancs álmaiba
Belelép.  
 
 
Előzmény: gamidka (594)
gamidka Creative Commons License 2010.08.25 0 0 594

 

Karafiáth Orsolya
                  (1976 - )
                   Kagyló

Ki kagylót hoz, a tengert hozza el.
A távolságot menti át, közelre.
A zúgás ott. A holt héjakba zárva.
Eljön vele hiányzó áradása.

Kagylót hoztam, a legszebbet a partról.
Úgy szikrázott a délutáni fényben!
Megszólított. Forrón, új fényre készen.

Itt van tehát. Üres, de szép nagyon.                 
Minták, erek. Az égbolt színei.
Száradt hínár, kihalt vizek iszapja.
A hús emléke. Hűs, hullám-kavarta.

A kagyló tudja jól: a test keret.
Ha szétfeszíted, titka szinte semmi.
Ha másra vágysz, mélyebbre kell merülni.      

Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.25 0 0 593

 

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van ujra

 

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

 

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

 

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.

 

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

 

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Előzmény: Euridiké (592)
Euridiké Creative Commons License 2010.08.24 0 0 592
Nincs mit, épp erre jártam. :-))♥♥♥

Juhász Gyula

Vidéki napraforgó


Öreg kert mélyén láttam őt
Tikkasztó nyár fülledt delén.
A vén kert mindig naptalan
S ő csöndesen csak várt szegény.

Várta az istent, a napot,
Felé fordulni úgy akart,
De hasztalan. Magányosan
És mindig naptalan maradt.

Így néztem őt testvér gyanánt
Fájdalmasan, vén kert előtt.
Vén kert előtt fájdalmasan,
Magányosan úgy néztem őt...


Előzmény: Eisa1111 (588)
Euridiké Creative Commons License 2010.08.24 0 0 591
Nagyon örülök, hogy tudtam segíteni. :-)

Juhász Gyula

Őszelő


Az elmúlás nem szomorú nekem már
És nem fájnak a hervadt levelek,
Az ősz, mint kedves nővér, már velem jár
S én vele vidám dalolón megyek.

A temető pompáján eltünődöm,
Mint a jó gazda földjén széttekint,
Ölében rólam álmodik az ősöm
És magam is már föld leszek megint.


Előzmény: gamidka (586)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.24 0 0 590
Ó, nincs mit, irjál sokat és tegyél be szép képeket. Nézz be a képes topikokba is :O)
Előzmény: gamidka (589)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!