Keresés

Részletes keresés

Eisa1111 Creative Commons License 2010.09.01 0 0 606
De jó, hogy örültetek a békámnak :O))
Előzmény: gb. (603)
gamidka Creative Commons License 2010.09.01 0 0 605

 

Petőfi Sándor

AZ ALFÖLD    

 

Mit nekem te zordon Kárpátoknak

Fenyvesekkel vadregényes tája!

Tán csodállak, ámde nem szeretlek,

S képzetem hegyvölgyedet nem járja.

 

Lenn az alföld tengersík vidékin

Ott vagyok honn, ott az én világom;

Börtönéből szabadúlt sas lelkem,

Ha a rónák végtelenjét látom.

 

Felröpűlök ekkor gondolatban

Túl a földön felhők közelébe,

S mosolyogva néz rám a Dunától

A Tiszáig nyúló róna képe.

Délibábos ég alatt kolompol

Kis-Kunságnak száz kövér gulyája;

Deleléskor hosszu gémü kútnál

Széles vályu kettős ága várja.

 

Méneseknek nyargaló futása

Zúg a szélben, körmeik dobognak,

S a csikósok kurjantása hallik

S pattogása hangos ostoroknak.

 

A tanyáknál szellők lágy ölében

Ringatózik a kalászos búza,

S a smaragdnak eleven szinével

A környéket vígan koszorúzza.

 

Idejárnak szomszéd nádasokból

A vadlúdak esti szürkületben,

És ijedve kelnek légi útra,

Hogyha a nád a széltől meglebben.

A tanyákon túl a puszta mélyén

Áll magányos, dőlt kéményü csárda;

Látogatják a szomjas betyárok,

Kecskemétre menvén a vásárra.

 

A csárdánál törpe nyárfaerdő

Sárgul a királydinnyés homokban;

Odafészkel a visító vércse,

Gyermekektől nem háborgatottan.

 

Ott tenyészik a bús árvalyányhaj

S kék virága a szamárkenyérnek;

Hűs tövéhez déli nap hevében

Megpihenni tarka gyíkok térnek.

 

Messze, hol az ég a földet éri,

A homályból kék gyümölcsfák orma

Néz, s megettök, mint halvány ködoszlop,

Egy-egy város templomának tornya. -

 

Szép vagy, alföld, legalább nekem szép!

Itt ringatták bölcsőm, itt születtem.

Itt borúljon rám a szemfödél, itt

Domborodjék a sír is fölöttem.  

 

gamidka Creative Commons License 2010.08.31 0 0 604

 

Sárhelyi Erika

(1965- )

Balatoni alkony

 

Még csak a távolból sejlik fel az ősz,

de az elmúlás már gyöngén szívemre

esőz, ahogy feldereng az első ránc

a nyár barnára sült, derűs homlokán.

Elrozsdállnak a napok. Hullik a nyír,

a platán, már nem perzsel a déli

napsugár, s a zsivajgó Balatonról is

hazatérnek lassacskán a nyaralók.

 

Mert újra és újra elöregszik az

év. Kiürülnek a strandok, elcsöndül?

a tihanyi rév, a füredi Annák

táncrendjükből papírhajót hajtanak,

s bár még vitorlások szelik a tavat,

az augusztus végi alkony lustán és

konokon nyúlik el a félárbocra

eresztett és színehagyott partokon.

 

gb. Creative Commons License 2010.08.30 0 0 603
:))))
Előzmény: Eisa1111 (600)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.30 0 0 602

Ó, szegény napraforgók, de vigaszalódjunk,

mert nem éltek hiába, a kis madarakat fogják táplálni,

mint ahogy a vers is mondja:

 

Kányádi Sándor: Madáretető

 

Cinkék, cinegék, feketerigók,
megosztom veletek e fél cipót,
megosztom az én olyan-amilyen
énekem-szerzett kenyerem.

 

Csettegess, rigóm, járd a kerteket,
jöjjetek, csókák, varjak, verebek:
vendégül látok minden itt maradt,
velünk telelő madarat.

Előzmény: gamidka (601)
gamidka Creative Commons License 2010.08.30 0 0 601

Eisa! "Béka dal" helyes!! Szép napot!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Illyés Gyula

Napraforgók

 

Nap hasonmásai, Nap fiai,

nagy aranypillás napraforgók,

vége bókolni, körbe hajlani!

Lenyakazódtok.

 

Lényakazódtatok. Még jár a nap.

Fejeteket az őszi fénybe

most rakják száradni: a nagy

Atya elébe.

 

Nincs több hajlongás, forgás, bókolás.

Mindegyőtök egy nagy meredt szem.

Nézhettek föl már. Nincs vígasztalás.

Nincs felelet sem.

 

Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.29 0 0 600
Előzmény: gamidka (599)
gamidka Creative Commons License 2010.08.28 0 0 599

 

Gazdag Erzsi                                                  

Pitypangok

 

 

 

Sárga pelyhes kislibák

tipegnek a réten át.

Nem is libák, virágok,

sárga a bóbitájok.

 

Gyenge száruk imbolyog,

sárga szemük mosolyog.

Tityegnek és totyognak,

majd a földre potyognak.

 

S pár nap múlva, mily csoda!

Fehér lett a bóbita.

Tolla nőtt a virágnak,

könyen indul világnak.

 

gamidka Creative Commons License 2010.08.27 0 0 598

..szép!!!..:)...

~~~~~~~~~

 

Ady Endre

A PLATÁN-FA ÁLMA    

 

 A Nap huga, zöld szemü lány,

(Kit imádnak álom-vitézek)

Megszánt egy holdas éjjelen

És megigézett.

 

Két lábam elhült s szétbomolt

Gyökerekként a mélybe szállva

S itt állok a fehér mezőn,

Mint árva platán-fa.

 

Girhes, szomorú derekam

Szökkenve büszke lombot ontott,

Lombom a felhőket veri

S elhagytak a gondok.

 

Állok: várom a Nap hugát

Némán a nagy éji mezőben

S koronámról hull a levél

Zörgőn, búsan, rőten

 

Előzmény: Eisa1111 (597)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.26 0 0 597

 

Áprily Lajos: Ősz

Most már a barna, dérütötte rónán
mulandóságról mond mesét a csend.
Most már szobádba halkan elvonulhatsz
s hallgathatod az álmodó Chopint.
 
Most már a kályhatűz víg ritmusára
merenghetsz szálló életed dalán,
míg bús ködökből búcsút int az erdő,
mint egy vöröshajú tündérleány.

Előzmény: gamidka (596)
gamidka Creative Commons License 2010.08.26 0 0 596

 

Várnai Zseni

    (1890-1981)

Anyánk a fény

Ó, mennyi csillag fönt az égen,
ó, mennyi ember itt a földön,
élünk sugarak ösztönében,
anyánk a fény s az élet ösztön!

A csillagok szavát meg értem,
az emberektől sokszor féltem,
a csillagok szép, messzi fények...
a gonoszok a földön élnek.

A csillagok dalát megértem,
a csillagok üzennek nékem,
ó, mennyi jóság,mennyi szépség!
A földön is ragyog reménység!    

      

Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.25 0 0 595

 

Simon Ágnes: Ne törd össze!

 

 

Porcelán.
Képlékeny kaolin.
Olyan mint a lány.
Ha hevíted, lágy és puha
Mint a rásimuló ruha.
Ha megégeted,
Kemény lesz, mint a kő,
S ha törik,
Sebezhető apró morzsa
Lesz a nő.

Csigaház.
Benne egy árva lakó.
Hátán cipeli egész
Életét, s mindazt,
Mi bele való.
Féltve őrzi
Papírhéjú jelenét,
Mindaddig míg gyilkos
Bakancs álmaiba
Belelép.  
 
 
Előzmény: gamidka (594)
gamidka Creative Commons License 2010.08.25 0 0 594

 

Karafiáth Orsolya
                  (1976 - )
                   Kagyló

Ki kagylót hoz, a tengert hozza el.
A távolságot menti át, közelre.
A zúgás ott. A holt héjakba zárva.
Eljön vele hiányzó áradása.

Kagylót hoztam, a legszebbet a partról.
Úgy szikrázott a délutáni fényben!
Megszólított. Forrón, új fényre készen.

Itt van tehát. Üres, de szép nagyon.                 
Minták, erek. Az égbolt színei.
Száradt hínár, kihalt vizek iszapja.
A hús emléke. Hűs, hullám-kavarta.

A kagyló tudja jól: a test keret.
Ha szétfeszíted, titka szinte semmi.
Ha másra vágysz, mélyebbre kell merülni.      

Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.25 0 0 593

 

Petőfi Sándor: Itt van az ősz, itt van ujra

 

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.

Kiülök a dombtetőre,
Innen nézek szerteszét,
S hallgatom a fák lehulló
Levelének lágy neszét.

 

Mosolyogva néz a földre
A szelíd nap sugara,
Mint elalvó gyermekére
Néz a szerető anya.

 

És valóban ősszel a föld
Csak elalszik, nem hal meg;
Szeméből is látszik, hogy csak
Álmos ő, de nem beteg.

 

Levetette szép ruháit,
Csendesen levetkezett;
Majd felöltözik, ha virrad
Reggele, a kikelet.

 

Aludjál hát, szép természet,
Csak aludjál reggelig,
S álmodj olyakat, amikben
Legnagyobb kedved telik.

Előzmény: Euridiké (592)
Euridiké Creative Commons License 2010.08.24 0 0 592
Nincs mit, épp erre jártam. :-))♥♥♥

Juhász Gyula

Vidéki napraforgó


Öreg kert mélyén láttam őt
Tikkasztó nyár fülledt delén.
A vén kert mindig naptalan
S ő csöndesen csak várt szegény.

Várta az istent, a napot,
Felé fordulni úgy akart,
De hasztalan. Magányosan
És mindig naptalan maradt.

Így néztem őt testvér gyanánt
Fájdalmasan, vén kert előtt.
Vén kert előtt fájdalmasan,
Magányosan úgy néztem őt...


Előzmény: Eisa1111 (588)
Euridiké Creative Commons License 2010.08.24 0 0 591
Nagyon örülök, hogy tudtam segíteni. :-)

Juhász Gyula

Őszelő


Az elmúlás nem szomorú nekem már
És nem fájnak a hervadt levelek,
Az ősz, mint kedves nővér, már velem jár
S én vele vidám dalolón megyek.

A temető pompáján eltünődöm,
Mint a jó gazda földjén széttekint,
Ölében rólam álmodik az ősöm
És magam is már föld leszek megint.


Előzmény: gamidka (586)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.24 0 0 590
Ó, nincs mit, irjál sokat és tegyél be szép képeket. Nézz be a képes topikokba is :O)
Előzmény: gamidka (589)
gamidka Creative Commons License 2010.08.24 0 0 589

 

 

     Köszi a biztatást!
Előzmény: Eisa1111 (588)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.24 0 0 588

Arany János: Toldi estéje /részlet/
 
Őszbe csavarodott a természet feje,
Dérré vált a harmat, hull a fák levele,
Rövidebb, rövidebb lesz a napnak útja,
És hosszúkat alszik rá, midőn megfutja.


 
Gratula a képhez, Mnené köszi hogy helyettem válaszoltál ♥ :O))


Előzmény: gamidka (587)
gamidka Creative Commons License 2010.08.24 0 0 587

 

Váci Mihály

Rózsák

 

Ilyen forró rózsákat dobban                      

másodpercenként a szívem.

Megszakadásig verő szívek

ezek a rózsák azt hiszem.

 

Minden rózsa egy dobbanás,

vergődő test itt ez a kert,

hideglelés , szerelmi láz

szívveréseivel földrevert.

 

Halálosat dobbannak a rózsák,

jajukat hallani.

Vörösen égve sikoltozzák ,

mit nem tudok megvallani.

 

gamidka Creative Commons License 2010.08.24 0 0 586

 

 

      Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Euridiké (584)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.23 0 0 585

Szia, ne búsulj, mindannyian igy kezdtük...:O))

 

Ha nem sikerül képet feltenni Euridiké útmutatásával, irjál.

Előzmény: gamidka (582)
Euridiké Creative Commons License 2010.08.23 0 0 584
Ha én is jó vagyok, gyere át ide (katt az aláhúzott szóra!) és leírom. :-)
Előzmény: gamidka (582)
Euridiké Creative Commons License 2010.08.23 0 0 583
Kányádi Sándor

Nyár


Ballag a Küküllő,
meg-megállva baktat,
szúnyogokat fogdos
a kicsi halaknak.

Vén bivaly módjára
olykor kedve szottyan
el-ellustálkodni
a nagy kanyarokban.

Sütteti a nappal
hosszasan a hátát.
Ha ott lennél, mélye
legmélyét is látnád.

Ám a lustasága
csak amolyan látszat.
Ilyenkor gyűjti be
illatát a nyárnak.

Aztán jön a szellő,
s csillagokig szárnyal
a nyári Küküllő
esti illatával.


gamidka Creative Commons License 2010.08.23 0 0 582

Szervusz Eisa!

Szeretnék én is képeket feltenni a versekhez, de nem tudom hogyan kell. Kérlek segíts ebben, mert látom, hogy Te többnyire képekkel is alátámasztod a verseket.

 

Előzmény: Eisa1111 (581)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.22 0 0 581
 
Radnóti Miklós: AUGUSZTUS
 
A harsány napsütésben
oly csapzott már a rét
és sárgáll már a lomb közt
a szép aranyranét.
Mókus sivít már és a büszke
vadgesztenyén is szúr a tüske.

 
1940. július 21.
Előzmény: gamidka (580)
gamidka Creative Commons License 2010.08.22 0 0 580

 

ALKONY

 

Petőfi Sándor

 

 

Olyan a nap, mint a hervadt rózsa,
Lankadtan bocsátja le fejét;
Levelei, a halvány sugárok,
Bús mosollyal hullnak róla szét.

 

Néma, csendes a világ körűlem,
Távol szól csak egy kis estharang,
Távol s szépen, mintha égbül jönne
Vagy egy édes álomból e hang.

 

Hallgatom mély figyelemmel. Oh ez
Ábrándos hang jólesik nekem.
Tudj' isten, mit érzek, mit nem érzek,
Tudja isten, hol jár az eszem.

 

Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.21 0 0 579
 Ady Endre: Párisban járt az Ősz
 
Párisba tegnap beszökött az Ősz.
Szent Mihály útján suhant nesztelen,
Kánikulában, halk lombok alatt
S találkozott velem.
Ballagtam éppen a Szajna felé
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok:
Füstösek, furcsák, búsak, bíborak,
Arról, hogy meghalok.
 
Elért az Ősz és súgott valamit,
Szent Mihály útja beleremegett,
Züm, züm: röpködtek végig az uton
Tréfás falevelek. Egy perc: a Nyár meg sem hőkölt belé
S Párisból az Ősz kacagva szaladt.
Itt járt s hogy itt járt, én tudom csupán
Nyögő lombok alatt.
Eisa1111 Creative Commons License 2010.08.17 0 0 578

Kányádi Sándor: Tarlón túzok lépeget 

  

Tarlón túzok lépeget,
mögötte a népe megy:
felesége, fia, lánya,
veje, menye, unokája,
apja, anyja, bátyja, nénje,
nagyszüleje és a dédje,
ipa, napa, sógor, após,
s nem maradhat el az anyós.

 

Ki totyogva, ki meg futva,
ott megy egész pereputtya.

Tarlón túzok lépeget,
mögötte a népe megy.
Szemelgetnek, tallózgatnak,
estére nagy begyet raknak.

 

Örülök,hogy ismét itt látlak :O)

Előzmény: stonet (571)
stonet Creative Commons License 2010.08.15 0 0 577

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!