Keresés

Részletes keresés

Barhan Creative Commons License 2008.03.28 0 0 612

 

 

Lawrence Ferlinghetti

 

Olykor az öröklét során  

 

       Olykor az öröklét során

                                            beállít egynémely pacák

és egyikük

                aki fenemód későn állít be

                                                         ácsféleség

  az isten háta mögött

                                 mondjuk Galileában

       és máris nyavalyog

                                     azt állítja hogy

    ő az ég

              meg a föld

                              csinálójának a fia

    vagyis aki ezt fenemód ránk sózta

                                                    az az ő Apucija

 

        És hozzáteszi még

            hogy mindez

                                le van írva

                                             valami pergamentekercsre

        pár kedvence ottfeledte

                                            a Holt-tenger táján valamerre

           régi mese

                         nem lelnéd meg te se

kétezer évig

                  vagy legalábbis

ezerkilencszáznegyvenhétig

                                            hogy szabatosan

                  fejezzem ki magam

                                                de fenemód nem hiszik

          akkor sem nekik

                                   és nekem sem

                                                         hogy így áll a bál

 

Ne tüzelj

              mondják neki

 

Ezt le kell hűteni

 

A Fára feszítik hogy hűljön

 

És ezek után mindenki

                                    mindig mindenütt

       e Fa makettjét gyártja

                                         Ő meg rajta függ

s a nevét dudorásszák

                                  és hívják Gyere le

        és állj be közénk

                                  a galeribe

  kérlelik

              legyen Ő a fejes

mert csak így érdemes

 

De ő nem jön le

                         a Fájáról többé

 

Ott lóg

           a Fáján

                       fenemód Nagycsütörtököt mondott

         és fenemód kihűlt

                                     és a megszokott

    megbízhatatlan források alapján

                                                       közlik

a legfrissebb hírösszefoglalók

                                               hogy fenemód halott

 

(fordította Eörsi István)

 

Barhan Creative Commons License 2008.03.28 0 0 611

- Allen Ginsberg (below, left) to Lawrence Ferlinghetti, at the Human Be-In, Hippie Hill, Golden Gate Park San Francisco, California Summer 1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lawrence Ferlinghetti

 

Cro-magnoniak

 

A cro-magnoniak könyveknek való

köveket cipeltek

egy lapos kőről leolvastam

a kúszó-mászó ember kopir-kópiás

történeteit

préselt fossziliák finom nyomatában

a feljegyzett idő első szótagjait

lángoló üzenetek

a fajok első hanyatlását bukását

és szétszóródását ragyogtatók

 

Így hát

felnyitva a követ megleptem

egy gyík árnyát az alexandriai

körzeti könyvtár lépcsőfokán

izzott a tört kövön

a napfény tündöklő kábulatában

És e gyík nyelvének fürge rezzenése

kihült pillanata az elszenesült időnek

megfejtette rejtjeleid öröklét

 

(fordította Eörsi István)

Előzmény: ilang_ (610)
ilang_ Creative Commons License 2008.03.27 0 0 610
-
Rancho La Epifania, 1996. május 18.
A trópusokon élők mind megtanulják észrevenni, azaz inkább oda se nézve megérezni, mi mozog a fűben. Megtanultam hát én is. Előfordul, hogy békésen olvasok a fotelomban, hirtelen felállok, odamegyek a sötét sarokba, s a papucsommal agyoncsapok egy nagyon szőrös pókot. Honnan tudtam, hogy ott van? Fogalmam sincs. Még azt se mondhatom, hogy megláttam, le sem vettem a szemem a könyvről, és az asztali lámpa fényköre csak az asztalra és a könyvre esik. Úgy látszik, valami jelzést vettem; minden, ami él, küldözget valamiféle jelzést.
  De mielőtt beletanultam, európai módra reagáltam én is. Egy ilyen póknak például a könyvemre kellett másznia, hogy észrevegyem, akkor aztán pánikszerűen csapkodtam, míg sikerült vagy nem sikerült megölnöm, és ha sikerült, akkor ügyetlenül és vegyes érzelmek kíséretében tettem.
  Amikor reggel fölmegyek a toronyba, a dolgozószobámba, eleve tudom, hogy van ott legalább egy gyík, esetleg több is. Kezdetben őrájuk is hisztérikusan és - mint ma már tudom - irracionálisan reagáltam. A gyíkok ugyanis teljesen ártalmatlanok. De az első években képtelen voltam az íróasztalhoz ülni, míg ki nem kergettem őket, jobban mondva: míg azt nem hittem, hogy kikergettem őket. A gyíkok nagyon gyorsak és ügyesek, továbbá remekül tudnak úgy tenni, mintha nem lennének ott. Futkostam utánuk egyik emeletről a másikra, egyik szobából a másikba, bottal döfködtem a bútorok alá vagy ravaszul ablakot nyitottam, remélve, hogy inkább a napsütötte kertet választják, mint az árnyékot, és kimennek maguktól. Végül felhagytam a csatározással, mert fárasztó és főleg hiábavaló foglalatosság volt. Később megszoktam őket, végül meg is szerettem. Jelenleg mindent szeretek, ami él, és nem ember. Egyre kisebb különbséget látok saját magam és bármi olyan között, ami mozog, vagy akár nem is mozog, mint például a növények. Hacsak nem etikai, esztétikai és morális különbségekről van szó, azok jelentősek, és nem feltétlenül az ember javára.
  Csak azt nem szeretem, amikor váratlanul kiugranak a papírkosárból az íróasztal mellett, mikor éppen odanyúlok. De csak azért nem szeretem, mert eltart egy kellemetlen tizedmásodpercig, míg felismerem, hogy gyík és nem skorpió.
  Ma, mikor fölmentem, a muszlinfüggönyön üldögélt a gyík, a panorámaablak kellős közepén, a hegyekre és az égre nyíló kilátás középpontjában. Ott kapaszkodott, rám ügyet se vetett. Tán sejt valamit?
  Mármint azt, hogy még kis idő, és nem leszek itt többé. A trópusokon az ember mulandóbb, mint az Észak országaiban, vagy legalábbis láthatóbb a mulandósága, esetlegessége. Talán már tudja a gyík, hogy rövidesen csak az övé lesz ez a ház, ezek a falak. Minden mindig az övé volt és az övé lesz itt, én csak epizód voltam, és ez az epizód a vége felé jár.
  A trópusi romok abban különböznek az északi romoktól, hogy tele vannak élettel. Az ember ugyan nem vesz részt ebben az életben, de semmi jele, hogy az élet hiányolná az embert. Ugyanezt a gyíkot láttam a Yucatan-félszigeten a romok között, ahol a réges-rég kihalt maják városai és templomai álltak. Olyan mennyiségű növény, rovar, mindenféle bogárka és és állatka volt körülötte, hogy más éghajlatok romjai annyit még álmukban sem látnak. Mind javában sürgött-forgott, intézte a maga ügyeit, mintha minden a legnagyobb rendben volna, és nagyon intenzíven élt.

**
KI ÉS MIRŐL?

Krakkó, 1997. január
Nehezemre esik ezeket a tárcákat írogatni. A tárcaíró legyen járatos országa és a világ dolgaiban, sőt tudjon róluk többet, mint az olvasói, különben minek olvasnák a szövegeit. Velem viszont éppen fordítva van: minden olvasó többet tud Lengyelországról, mint én, s a modern világról való publicisztikai ismereteim is eléggé meggyérültek. Hiszen Lengyelországban nem voltam harminchárom évig, és a világban sem hét évig, ilyen hosszú volt a mexikói remeteségem. Hét évig nem jártam sehová, embereket ritkán láttam, nem vettem részt semmiben, és bevallom - jól éreztem magam így.
  A távollét, hosszú vagy rövid, mindig visszavonhatatlan, nem lehet később pótolni az elmúlt idő tanulmányozásával. Csak az tartozik a valósághoz, aki napról napra részt vesz benne. És milyen valósághoz tartozom én? A lengyelt már elfelejtettem, hét év alatt elsiklott tőlem Franciaország is, vele Európa. Mexikóban megteremtettem a sajátomat, de mindennemű társadalmon kívül - ezért nem írtam ott tárcákat. Remeteségben lehet verseket írni, úgy-ahogy még regényt, színdarabokat is, de tárcákat nem. Egyébként a remetének nincs is hozzá kedve, semmi szükségét nem érzi.
  Visszailleszkedjem? Törjem magam? Nem vagyok már fiatal. De még ha az volnék is... Még a fiatalok is nehezen találják fel magukat a régi helyeken, ha túl messzire költöztek, és túl sokáig laktak másutt. Hát még akkor egy elaggott tárcaíró!
  Ezért csöppet sem csodálkoznék, ha egy próbaidőszak után a Gazeta Wyborcza lemondana közreműködésemről, vagy magam vonulnék vissza, érezvén, hogy nem megy. Tárcaíró bőven van Lengyelországban, jók is, és mindegyik jobban ismeri nálam a mai lengyel valóságot. Ugyan milyen esélyeim vannak?
  Csak egyetlen. A mai lengyel embernek az a baja, hogy elveszett vagy meggyengült az identitása. No, ebben testvérek vagyunk! Ez a baj kínoz engem is, noha más okokból. Én sem tudom már, ki vagyok, és hol a helyem a kozmoszban, sőt azt se tudom, létezik-e még a kozmosz, és néha gyanakszom, hogy már csak a káosz igazgat bennünket.
  Tehát ha csak magamról írok, nem önimádatból, hanem egyszerűen azért, mert már semmi máshoz nem értek, talán sikerül bekapcsolódnom az általános, össznépi zavarodottságba.

**

KÉRDÉS

Krakkó, 1997. február
"Mrożek úr, minek jött vissza ebbe a disznóólba?" - kiáltott rám egy úr a szokásos állomáshelyén, a Starowiślna utcában. A palackot ócska reklámszatyorban hordta, fáradt volt, mint az összes urak az ő szférájából. Ha nem is a nép képviselője, bizonyára nem a felső rétegeké, még a középsőké sem.
  Soha így nem szólítana meg francia egy másik franciát, angol angolt, német németet. Bonjour, Monsieur Dupont, minek jött vissza Franciaországba? Még kevésbé valószínű, sőt, teljesen valószínűtlen, hogy országának neve helyett lebecsülő szót használjon, és az a szó mindkét fél számára érthető szinonima legyen. Vannak országok, ahonnan az emberek eltávoznak, majd visszatérnek, nem váltva ki honfitársaik csodálkozását, országok, ahol senkit sem érdekel, hogy valaki elutazott tőlük, vagy visszaköltözött. Ebből az következik, hogy ha igyekeznek is európaiasodni, a lengyelek továbbra is őrzik sajátosságukat.
  A "disznóól" szót használva bizonyára nem saját magára gondolt. Biztosan nem azt akarta mondani: "Mrożek úr, minek jött vissza hozzám?" Saját magát kizárta a disznóólból, elhatárolta magát tőle. Úgy fordult hozzám, mint rendkívüli egyed a rendkívüli egyedhez. Mi ketten a disznóól ellen. Az egyetlen különbség kettőnk között abban állt, hogy neki nem volt esélye kimenekülni a disznóólból, nekem kijutott ez a lehetőség, de önként visszajöttem. Kérdésében baráti aggodalom volt, enyhe szemrehányás: "Ej, mit tettél, haver." Hozzágondolva: "...nyilván csak hülyeségből jöttél vissza." Azelőtt én voltam felül, most ő, legalábbis ami az észt illeti, mert hogy visszajöjjön - olyan hülye ő sohasem lett volna.
  Kitérő választ adtam neki.
-
fordította: Murányi Beatrix

/Sławomir Mrożek Hazatérésem naplója - Európa Könyvkiadó, 2004/
Vukkancs Creative Commons License 2008.03.23 0 0 609


Peter Handke


Életrajz


                                                                           Mit ér vele az ember,
                                                                           ha lelkiekben gyarapszik,
                                                                           de elveszít egy egész világot?


Isten a december huszonnegyedikéről huszonötödikére virradó éjszaka jött a világra.
   Isten anyja pelenkába bugyolálta Istent. Csakhamar szamárháton menekült Egyiptomba. Miután tettei elévültek, Isten visszatért szülőföldjére, mert úgy vélte, az a legalkalmasabb hely a felserdülésre. Csendben növekedett és gyarapodott mind korban, mind kellemben. Áhítozott a világra. És örömévé vált szüleinek, akik mindent megtettek, hogy tisztességes embert neveljenek belőle.
  Néhány osztály elvégzése után kitanulta az ácsmesterséget. Azután, amikor eljött az ideje, apja legnagyobb bánatára felhagyott a munkával.
  Kilépett az ismeretlenség homályából. Nem volt maradása Názáretben. Felkerekedett, és hírül adta, hogy hamarosan eljön Isten országa.
  Csodákat is tett.
  Esküvőkön ő gondoskodott a vendégek szórakoztatásáról. Ördögöket űzött ki. Ily módon megfosztott egy disznótenyésztőt a tulajdonától. Jeruzsálemben egy szép napon lehetetlenné tette a templomban a szabályszerű pénzkereskedelmet. Nem vette figyelembe a gyülekezési tilalmat, és gyakran beszélt a szabad ég alatt. Mivel a tömegek unatkoztak, sikerült érdeklődőkre szert tennie. Ugyanakkor többnyire süket füleknek prédikált.
  Miként azt később a vádbeszédben elhangzott, megkísérelte a népet felbujtani fölöttesei ellen, amennyiben azt a látszatot keltette, mintha ő volna a régen vált Megváltó. Másfelől meg kell állapítani, hogy Isten nem volt embertelen. A légynek sem ártott. A haja szálát sem lett volna képes meggörbíteni senkinek.
  Nem volt emberkerülő természet. Ha eltekintünk kissé nagyzoló lényétől, alapjában véve ártalmatlan volt.
  Némelyek mindenesetre úgy vélték, Isten jobb, mintha nem volna semmi. A legtöbben azonban ügyet sem vetettek rá.
  Ennek következtében kis ügyet csináltak belőle. Mentségére keveset tudott felhozni. Valahányszor megszólalt, nem a tárgyra tért.
Egyebekben fenntartotta vallomását: hogy az, aki. Többnyire azonban hallgatott.
  A korfordulót követő harmincadik vagy harminckilencedik esztendő nagypéntekjén, a némileg kifogásolható módon lezajlott per után, keresztre akasztották.
  Még hét szót szólott.
  Délután három órakor, napsütéses időben, kilehelte lelkét.
  Ezzel egyidejűleg Jeruzsálemben közepes erősségű földrengést észleltek. Kisebb anyagi természetű károkról kaptunk jelentést.

Ember Mária fordítása

Vukkancs Creative Commons License 2008.03.23 0 0 608

Wallace Stevens

VASÁRNAP REGGEL

I. A háziköntös kényelmes, kései
Kávé és narancsok, napos székben fogyasztva,
S egy kakadu zöld szabadsága a
Szőnyegen: elegyednek, hogy feloldják
Az áldozás ős szent hangulatát.
A nő kicsit álmodozik, érzi a régi
Katasztrófa sötét behatolását,
Mint vizi fények közt komor nyugalmat.
A kicsattanó narancsok, élénkzöld szárnyak:
Akárha mint egy halotti menetből,
Mely némán vonul át a messzi vízen.
A nappal is: mint messzi, néma víz,
Az ő lábához terül, menjen, álmon,
A tengeren, néma Palesztinába,
A hult vér s a szent sír őrző helyére.

II. Mért adná halottaknak, ami benne többlet?
S mi az istenség, ha csak csendes árnyak
Közt, álmokban közelíthet? S neki
A gyengéd napfény tárgyai, az élénk
Zöld szárnyak, e kicsttanó gyümölcsök
S e föld más dolgai nem becsesek
Ugyanúgy, mint az égi gondolat?
Az isteni ott él benne magában:
Szenvedélyes esők, vagy havazások
Hangulatai; magány bánata, erdők
Virultán boldogság, leküzdhetetlen;
Borongós őszi, nyirkos utakon;
Fájdalom s öröm, nyári ágra, téli
Gallyra emlékezvén. Megannyi mérték,
Mely az ő lelkének rendeltetett.

III. Jupiter nem ember-mód született fönn.
Anya nem szoptatta, gyöngéd haza
Nem kényeztette mítoszelvű lelkét,
Járt köztünk, mint motyorászó király
Járhat, fénnyel, szolgái közt, amíg
Vérünk, mely szűzien vegyült az éggel,
A vágy oly büntetését hozta, hogy még
A szolgák is látták - csillag alakban.
Csődöt mond-e vérünk, vagy ez a vér lesz
A Paradicsom vére? És a föld lesz
Minden Paradicsom, mely a miénk?
Akkor sokkal kedvesebb lesz az ég,
Mint most: egy rész kín, egy rész munka, és lesz
Magasztalt, mint az öörk szerelem -
Nem ez az elválasztó, közönyös kék.

IV. A nő szól: "Örülök, ha a ködös
Mezőt az ébredező madarak
Kipróbálják édes kérdéseikkel:
Valódi-e, ám ha elszállnak, s meleg tér
Nem ölel, hol akkor a Paradicsom?" Mert
Nincs oly sejtett jövendölés, se ódon
Síri kiméra, se arany kripta, se
Dallamos sziget, hová szellemek
Csábítanak, se álom Dél, se égi
Felhődomb-távolon pálmás liget, mely
hívebb lenne, tartósabb, április
Zöldjénél, ébredező madarak
Emlékénél, vagy a vágynál, hogy újra
Fecskevillódzással beteljesült
Júniusi alkonyokat megéljen.

V. Szól: "Elégedett vagyok, de hiányzik
Valami boldogság, mely ronthatatlan."
A szépség anyja a halál, csak ez
Teljesítheti szép vágyálmainkat.
S bár a biztos felejtés avarát
Szórja ösvényeinkre, bár megannyi
csapásunkat csapásokkal kíséri,
És ércek csapnak össze, trombiták
Zengenek, szerelem alig susoghat -
Mégis tőle borzong a fűz aranylón
A lányoknak, akik tövébe ülnek
S a füvet nézik, s érzik, lábuk ernyed.
Körtét, szilvát ő lopat a fiúkkal,
Tiltott tálra; kóstolják a leányok,
S a hullt lomb közt bódultan tévelyegnek.

VI. A Paradicsomban nincsen halálos
Változás? Nem hull az érett gyümölcs? Az
Ágak terhe a tökéletes égbolt
Alatt változatlan? S közben mulandó
Földünk képe él ott: tengereket
Nem lelő folyóké, elérhetetlen
Partoké, melyek némán meggyötörnek?
Mért ott a körték, mért, hogy ott e partok
Szilvaillattal vannak fűszerezve?
Ó, hogy megvillogtassák színeiket,
Délutánjaink selyemszövevényét,
És fáradt húrjaikon dal fakadjon!
A szépség anyja a halál; misztérium,
Izzó keblén, sejtjük, ott várakoznak
Földi anyáink, ott, álomtalan.

VII. Majd egy nyári reggelen orgiás
Férfisereg táncol elő, hujángat,
Vadul ünnepli az égi napot, nem
Istenként, de mintha meztelen isten
Volna köztük, forrásként féktelen.
És daluk a Paradicsom dala,
Vérükből visszatérülvén az égbe;
S e dallá válik akkor, hangra hang,
A szeles tó, melynek örvend uruk,
Minden szeráfi fa, megannyi domb, mely
Még kórusban zeng aztán is sokáig.
Ismerik a múlandó emberek
S a nyári reggel égi kötelékét.
S hogy honnét jönnek, hová tartanak,
Hadd tanúsítsa lábukon a harmat.

VIII. A nő a hangtalan vízről ilyen
Hangot hall: "A palesztinai sír
Nem szellemek hajléka már; a sír az,
Melyben egykor Krisztus hevert." Napok,
Éjek függvényeként élünk a régi
Nap-káoszban, vagy épp szigetmagányban,
Ama tágas vízen, és védtelen
vagyunk szabadok, és nincsen menekvés.
Hegyeinket őz járja, és fogolyhang
Süvít fejünk fölött, heves madárfütty,
Édes bogyók fakadnak erdeinkben;
És este, az égbolt végső magányán,
Galambok hevenyészett rajai
Rajzolnak többértelmű íveket,
Tárt szárnyakon merülvén vak sötétbe.

Tandori Dezső fordítása


/Wallace Stevens: Pasziánsz a tölgyek alatt, Európa Könyvkiadó, Bp., 1981/
Vukkancs Creative Commons License 2008.03.23 0 0 607
Kellemes ünnepeket!:)
dolna Creative Commons License 2008.03.23 0 0 606

Kellemes ünnepeket!

***

Babits Mihály: Ájtatos párbeszéd husvétra


Ember mondja:

Hogyan támadjak föl, Jézus, hogyha nem éltem soha?
Föltámadni csak az tud, ki élt és meghalt valaha.
Én csak sírok, és nem égek, mint a hitvány tűzifa.

Lélek mondja:

Sírj hát! és ne hajts a szóra hogy sírni se szabad már.
Sírj, de sírj úgy, hogy sírásod messzebb sírjon magadnál!
Ez is élet! Óh bár minden ember helyett sírhatnál!

Jézus mondja:

Hallod, hallod, Jézus mondja: »Én ontottam véremet
minden emberért, hogy jusson véremből mindenkinek:
te meg adj ma könnyeidből akinek még nincsenek!«

Ember mondja:

De hogyan lehessek főniksz, míg szememből könny szakad?
Mégha lángokat sírhatnék! mert a könny csak oltogat,
s aki nem ég és nem lángol, nem lobbanthat másokat.

Lélek mondja:

Emlékszel, hogyan sóhajtott oltárnál egy szent leány?
»Óh milyen nehéz azt tenni, amit a Jézus kiván!«
Ő is sírt, s az angyalok bús csókja kéklett ajakán.

A szent leány sóhajtása:

»Óh milyen nehéz azt tenni, amit a Jézus tanit!
De milyen boldogság ép hogy ilyen nehéz valami:
mily boldogság a keresztet gyenge vállal hordani!«

Barhan Creative Commons License 2008.03.20 0 0 605

Robert Penn Warren

 

Az ebédlőben ingaóra áll

 

Az ebédlőben ingaóra áll, figyeld csak. A kismutató

        mozdulatlan, majd ugrik, s az ugrások köze

         a nincs-Idő,

És újra gyermek vagy, s a kora reggeli napfény

         Tükröződik az ágyad fölött a mennyezeten,

 

Vagy éppen öt méterre vagy a víz alatt, lélegzeted

         visszafojtod, úgy küszködsz a sziklák közé

         szorult horgonnyal, vagy azért fojtod vissza,

         hogy egy utolsó lassú lökéssel tűrhetetlenné

         fokozd a kéjt,

Vagy tűnődsz, mért hagy hidegen az egész, míg

         Elgurítanak a műtő felé

 

Vagy éppen anyád kel fel esküvője napján, nagyon

         csinos, nagyon izgatott, és még szűz, és

         szíved túlárad, amint elnézed könnybe lábadt

         szemmel, vagy

Ő az ott a kórházban, és valóban a halálán van.

 

Műfogsorát kivették, ott van a pohárban az

         éjjeliszekrényen, és tudod, hogy már csak a

         koporsóban teszik majd vissza neki.

Csak állsz, és arra gondolsz, kell-e egyszer neked is

         műfogsor.

 

Háton fekszik, és szent isten, de csúf, és

Fonnyadt ínyű, ernyedt szájával minden szóért

         megkínlódva azt kérdi, új öltöny van-e rajtad.

 

Igen, mondod neki, és gyűlölöd urémiástól, mert

         milyen jogon okoz a kérdéssel ekkora fájdalmat.

Nem is tudod, e kérdés mért sajdul beléd,

         mintha ágyékon rúgtak volna,

 

Hiszen még nem tudod, hogy e gyilkosan

         semmitmondó szavak az utolsók, melyeket

         valaha is hallasz tőle,

S azt sem, keresztelnek valahol, vályogviskóban

         vagy  odúban Ázsia sötétség-seperte síkjain,

         és millió száj, roncs csillag az éjben, üvölt,

         mint a szél vagy mint a farkasok,

 

S az igazságot sem tudod, mely így szól: Markold

         két kézzel a csalán-tisztaságot, mert másképp nem

         lehet, s valahány

Fekély a Szeretet menhelyén, hajnal-sújtotta ékkő, dalra

        gyúl – sőt hörögve fakad fel talán, mint holmi

        szentség.

 

Mindenesetre figyeld az órát. Lélegzet-visszafojtva

        várj.

Semmi, semmi, aztán egyszerre hirtelen,

       szemvillanás alatt, akár menyétfarok, az Idő

       átdöfi a nincs-Időt.

 

(fordította Kiss Zsuzsa)

Előzmény: Midász király (601)
MILU Creative Commons License 2008.03.18 0 0 604
BARANYI FERENC

VALLOMÁS


Belátom, nincs menekvés. Veled kell végigélnem
- ha van még - hátralévő harminc vagy negyven évem,
s ez nem beletörődés. Törvény, mit - félredobván
hűlt viszonyok receptjét - létezésed szabott rám,
kenyérhéj vagy, mit éhes vándor szorít a zsebben:
kevés és íze-veszett - de nélkülözhetetlen.
Miért léptél be orvul szeretteim sorába?
Szükségem úgy tapad rád, mint kisdedként anyámra,
óh, lennél bár közömbös! Elválnánk, mint sok ezren,
teszik e kontinensnyi érzelmi jégveremben,
akadna magyarázat: a költő szárnyalását
ódon kalitba zárja kicsinyes monogámság ...
Nem a közös nyomorral kiböjtölt kedves otthon
ölel panelfalával, hogy véled összefonjon,
nem kényelem bilincsel meleg fészek-közösség,
miért a csontig ázott madár felejti röptét,
nem is a hála láncol, miért esett koromban
szegődtél életemhez, amikor senki voltam,
és nem a megszokás tart, amely lázadni pattant
idegeket csitítva nem vállal már szokatlant
s a meglévő csekélyért - mit marka bizton érez -
a többnek csöpp esélyét gyáván feladni képes.
Beléptél - mit tehetnék? - szeretteim sorába,
anyámmal és húgommal egy sorban állsz - hiába:
ezernyi összenőtt szál kötöz az életemhez,
mégsem merném mesélni olykor susogva: Kedves,
megint beleszerettem egy röpke vágyú lányba,
ki átlop olykor engem egy felhőtlen világba -
mert már az ösztönökben szavam bátortalan kong,
mert bűn ma még alázni baráti szóval asszonyt,
szokásból sem viselnéd. Még ha rosszul sem esne
törvénysértő beszédem, elmenni kötelezne,
és én meghalnék utánad. Inkább heves szerelmest
mímelek éjjelente, csak végleg el ne kergess,
hidd el: rakéta-korban a frigy még ősi, félvad.

Te nélkülözhetetlen - de kár, hogy feleség vagy!
Kannus Creative Commons License 2008.03.18 0 0 603
RÁBA GYÖRGY
 
Öregkori őszinteség

Maholnap ennyi meg ennyi leszek
nem írok számot nehogy végzetet
nem mondok végcélt csak amit elértem
ha íróasztalom ha karosszékem
ám visszakérdem vágyam igaz-e
hogy bódítson el a tények szesze
agyam eretnek felelete lázad
ropogtat emberlétnyi csigaházat

Előzmény: dolna (602)
dolna Creative Commons License 2008.03.18 0 0 602
Az irodalom friss Kossuth-díjasai:

Baranyi Ferenc, Rába György, Utassy József

Midász király Creative Commons License 2008.03.18 0 0 601
ÖRKÉNY ISTVÁN: NINCS BOCSÁNAT
– Megakarja nézni a testet?
– Megakarom nézni.Húsz forintot adtam a két ápolónak, akik hordágyra tették, és levitték a mentőautóba. A klinikán is adtam húszat-húszat a nappalos és az éjszakás nővérnek, és megkértem őket, hogy vigyázzanak rá. Azt mondták, hogy ne féljek semmitől, ők félóránként be-be néznek hozzá, habár szerencsére nem eszméletlen a beteg. Másnap vasárnap volt, bemehettem hozzá látogatóba. Még mindig eszméletén volt, de már alig beszélt. Csak az ágyszomszédjától tudtam meg, hogy az ápolónők feléje sem néznek, ami nem is csoda, mert kettejükre százhetven beteg jut, s ráadásul az orvosok sem nyúltak hozzá, azzal, hogy majd hétfőn alaposan megnézik. Ez mindig így szokott lenni, mondta a szomszéd, amikor szombat délelőtt hoznak be beteget.

Kimentem a folyosóra, és kerestem a nővért, de egyiket sem találtam meg a tegnapiak közül. Nagy nehezen előkerítettem a vasárnapi ügyeletes nővért, neki is adtam húsz forintot, és megkértem, hogy nézzen be időnként az apámhoz. Az orvossal is szerettem volna találkozni, mert egy százforintost még odahaza borítékba ragasztottam, de a nővér azt mondta, hogy az orvost transzfúzióra hívták a női kórterembe, bízzam rá, majd ő szól neki. Visszamentem a betegszobába, ahol a szomszéd megnyugtatott, hogy az inspekciós orvos úgysem ér rá kivizsgálni a beteget, tehát nem is baj, hogy nem tudtam átadni a pénzt. Úgyis csak holnap, amikor majd bejönnek az osztályos orvosok, lesz idejük foglalkozni vele.

– Nincs valamire szükséged? – kérdeztem.

– Köszönöm, nem kell semmi.

– Hoztam néhány almát.

– Köszönöm, nem vagyok éhes.

Még egy óra hosszat ültem az ágya szélén. Szerettem volna beszélgetni vele, de már nem volt miről. Egy idő múlva megkérdeztem, nincsenek-e fájdalmai. Azt mondta, nincsenek. Erről sem kérdezősködhettem többet. Egész idő alatt hallgattunk. Nagyon szemérmes és zárkózott volt köztünk a viszony, mindig csak tényekről beszélgettünk egymással, de azok a tények, melyeket tegnap még szóba hozhattunk mára eltörpültek, és semmivé válltak. Érzelmekről pedig sohasem esett szó miköztünk.

– Hát akkor megyek – mondtam később.

– Menj, csak fiam – mondta.

– Holnap bejövök, és beszélek az orvossal.

– Köszönöm – mondta.

– Csak reggel jön az osztályos orvos.

– Nem olyan sürgős – mondta, s a tekintete az ajtóig kisért.

Reggel hétkor fölhívtak, hogy az éjszaka folyamán meghalt. Amikor beléptem a 217-esbe már másvalaki feküdt a helyén. Az ágyszomszédja megnyugtatott, hogy nem szenvedett semmit, csak sóhajtott egyet és vége lett. Gyanítottam, hogy a szomszéd talán nem mondott igazat, mert az jutott eszembe, hogy én is ezt mondtam volna az ő helyébe, de aztán igyekeztem elhitetni magammal, hogy a szomszéd mégsem csapott be, és csakugyan fájdalom nélkül halt meg apám.

Nagyon sok formalitást kellett elintézni. A fölvételi irodában odalépett hozzám egy ápolónő, de sem a szombati, sem pedig a tegnapi ügyeletes, hanem egy addig nem látott nővér, és átadta apám aranyóráját, szemüvegét, pénztárcáját, öngyújtóját, és azt a zacskót, amiben az almák voltak. Húsz forintot adtam neki, és tovább diktáltam az adatokat. Ezután egy bőrsapkás férfi lépett hozzám, és ajánlkozott, hogy megmosdatja, megberetválja és felöltözteti a testet. Ő mondta így, hogy a „testet", amivel bizonyára azt akarta érzékeltetni, a szóban forgó személy nem él ugyan már, de mégsem egészen holttest, amíg mosdatva és öltöztetve nincs.

Nálam volt még a borítékba ragasztott százforintos. Ezt átnyújtottam neki. Fölszakította, belenézett a borítékba, aztán lekapta fejéről a bőrsapkát, és nem is tette többé föl a jelenlétemben. Azt mondta, hogy nagyon szépen el fog rendezni mindent, csak küldjek be ruhát és tiszta fehérneműt, egészen biztosan megleszek elégedve. Azt válaszoltam, hogy délután behozom a fehérneműt, és egy sötét öltönyt, most azonban szeretnék odamenni hozzá.

– Megakarja nézni a testet? – kérdezte megütődve.

– Megakarom nézni – mondtam.

– Jobb lenne aztán – tanácsolta.

– Most akarom látni – mondtam. – Nem lehettem mellette, amikor meghalt.

Vonakodva bár, de elvezetett a hullaházba, egy különálló épületbe a klinikakert közepén. Nagyon erős, ernyőtlen villanyégő világította meg a pincét. Betonlépcsőn kellett lemenni, s a betonpadlón, mindjárt a lépcső tövében, hanyat feküdt az apám. Lába szétvetve, karja kitárva, ahogy csataképeken festik a hősi halottakat. De őrajta nem volt ruha, csak az egyik orrlyukából állt ki egy kis vatta, egy másik betig a bal combjához volt hozzátapadva. Úgy látszik, ott kapta az utolsó injekciót.

– Most még nem lehet látni semmit – mondta a bőrsapkás mentegetőzve.

A jéghideg pincében hajadonfőtt állt mellettem. – De majd akkor tessék megnézni, milyen lesz, ha felöltöztetem.

Nem szóltam semmit.

– Sokáig betegeskedett? – kérdezte később.

– Sokáig – mondtam.

– Arra gondolok – mondta -, hogy egy kicsit lenyírom a haját. Az nagyon sokat tesz.

– Ahogy akarja – mondtam.

– Oldalt választva viselte a haját?

– Oldalt – mondtam.

Elhallgatott. Én is hallgattam. Már nem mondhattam semmit, és nem is tehettem semmit, és pénzt sem adhattam többé senkinek. Azzal sem tudok jóvátenni semmit, ha elevenen mellétemettetem magam.(Forrás: A magyar novella antológiája II. Válogatta és szerkesztette Domokos Mátyás, Osiris Kiadó, 2003.)
dolna Creative Commons License 2008.03.14 0 0 600


Az Országos Széchényi Könyvtár hétről hétre megújuló ünnepi honlapot hozott létre
az idén 100 éves Nyugat című folyóirat tiszteletére.

Itt található:

http://nyugat.oszk.hu/

 

 

dolna Creative Commons License 2008.03.14 0 0 599
Ez is szép.
Előzmény: Barhan (597)
Barhan Creative Commons License 2008.03.14 0 0 598

Seamus Heaney

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seamus Heaney

 

Kérdés

 

 

Látni nem láttad, de hallod ma is:

hogy ugrál, hull a hálón az anyag,

 

göröngyök, szemek gyűlnek a szitán,

alatta a porózus porhalom.

 

Melyik a jobb: az ocsú vagy a liszt?

Vagy ezt csupán a döntés dönti el?

 

Vesd meg a lábad, ügyesen szitálj,

válassz szét értelmet és képzetet,

 

hogy megérthesd, miről szólt a mese

az emberről, ki rostában vizet vitt.

 

Vétkes butaság volt? Az is lehet,

hogy via negativa: mind kihullt.

 

(fordította Szabó T. Anna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derek Mahon

 

ÉLETEK

 

                         Seamus Heaney-nek

 

Kezdetben

Aranypánt voltam,

Sírtam a nap könnyeivel.

 

Ez jólesett,

De aztán eltemettek

A földbe kétezer évre,

 

Mígnem egy munkásember

Ezernyolcszázötvennégyben

Csákányával kifordított,

 

S eladott, hogy a pénzért

Newmarket-on-Fergus-ban

Teát, cukrot vehessen.

 

Később evező voltam,

De partfövénybe szúrtak,

Hogy sírhelyet jelöljek,

 

Mikor az elveszett hajó

Eltűnt. Én Ithakára

Gondoltam, ám kihunyt a kép.

 

Leginkább azt a kort

Szerettem amikor

Agyagedény lehettem,

 

Egy Navaho-szőnyegbe

Csavartan enyhítettem

Túlságos isteni

 

Tökélyét ennek a

Pusztán emberi műnek.

Híven szolgáltam alkotóm,

 

Ki hosszan élt, amíg

Tucsonban agyon nem

Csapta a villanyáram.

 

Azon az éjszakán, mikor

Európában kihunytak

S nem gyúltak újra fények.

 

Mennyi életre, mennyi

Egyébre is emlékezem!

Voltam Tibetben kő,

 

Fakéreg-csónak lettem

Afrika közepén

Mindegyre feketülve.

 

Mindez most kissé

Valószínűtlennek

Látszik, mivelhogy közben

 

Antropológus volnék

Saját hitelkártyám van és

Van diktafonom is.

 

Katonáktól bakancsom

S egy csónakra való

Fotó-fölszerelésem.

 

Túl sokat tudok ahhoz

Hogy bármi legyek eztán

S ha majd a távoli

 

Jövőben bárki hinné:

Egykor én voltam ő,

Ahogy most én hiszem,

 

E pimasz ontológiát

Vizsgálja majd felül, vagy

Tanuljon imádkozni.

 

(fordította Fodor András)

 

Barhan Creative Commons License 2008.03.13 0 0 597

Legyen itt egy harmadik is.:)

 

Derek Mahon

 

PENHURST PLACE

 

Ma megindítna ily gyönyör...

 

 

Tövis hegyén vízcsepp dereng,

Fülledt eső utáni csend,

Gyümölcs-sorok közt lantzene,

Ösvényen nárcisz lángszine;

Kéj s vágy egymást hevíti föl

A l’ombre des jeunes filles en fleurs,

Vaskéz fog bársonykesztyüsen -

Jer, légy szerelmem, élj velem.

Gyöngyarcú, fénylő tisztaság

Ragyog az éji csenden át,

Roppanva omló fahasáb,

Rémlátó udvaronc, kutyák,

Kinsale körül spanyol hajók,

Csalogány sír, bagoly huhog,

És vadgalamb sólyomlesen -

Jer, légy szerelmem, élj velem.

 

(fordította Fodor András)

 

Előzmény: dolna (596)
dolna Creative Commons License 2008.03.13 0 0 596

 

Derek Mahon 

 

Penshurst place című verse két fordításban:

 

 

A tüskén csillámcsepp remeg,

vad záport csendesség követ,

lant peng a gyümölcsfák alatt,

úton nárciszok izzanak,

dúl a szenvedély, szúr a tőr

à l’ombre des jeunes filles en fleur,

vaskéz a bársonykesztyűben –

gyere, gyönyörűm, élj velem.

 

Az éjben gyöngyház arc suhan

fényesen, titokzatosan,

a tűzben megroskad az ág,

rossz álom: úrfiak, kutyák,

spanyol gályák Kinsale fokán,

a kuvik és a csalogány,

sólyom- és gerleszerelem –

gyere, gyönyörűm, élj velem.

 

                           Szabó T. Anna fordítása

 

 

Penshurst place

 

Az ág hegyén egy csepp eső

szikrázik, csöndes az idő,

gyümölcsfák között lantzene,

lobog a nárcisz sok feje,

intrika jár és bujakór

à l’ ombre des jeunes filles en fleur,

bársonykesztyű a kardhegyen –

gyere hát, légy a kedvesem.

 

Gyöngyarc, isteni fényű jel

az éj csöndjén ragyogva kel,

puffanva parázslik a fa,

rossz álom: szolgák, száz kutya,

Kinsale alatt spanyol hajók,

csalogány sír, bagoly huhog,

sólyom vagy gerle, kérdezem –

gyere hát, légy a kedvesem.

 

                           Mesterházi Mónika fordítása

 

Forrás: Korunk, 2007. november

Előzmény: Barhan (595)
Barhan Creative Commons License 2008.03.09 0 0 595

Derek Mahon

 

MÁTÉ 5, 29-30

 

[MATTHEW V. 29-30]

 

Uram, a szemem vétkezett, kivájtam.

   Képzeld el szégyenem,

ahogy félszemmel vétkeztem tovább.

   Így hát a másikat is

kivájtam; ám csak vétkeztem tovább.

 

Most sötétben tapogatózva dolgozom,

   fejem simára borotváltam.

(De így is vétkeztem tovább.)

   Egyik fülem kitéptem,

új bűn, letekertem az orrom,

   de vétkeztem tovább.

Képzeld el szégyenem.

 

Hosszú csíkokban lenyúztam a bőröm -

   levágtam nyelvem, lábujjaimat,

mindent, mi fontos volt nekem,

   de vétkeztem tovább.

 

Ám hogy most még különösebb és

   nyomasztóbb lett az ügy,

     mert így is vétkeztem tovább,

egy hosszú akció következett:

agyamputálás, élve boncolás,

   énem lebontva, szerveim

szemétdombján a csontok roncsa lettem,

de közben mégis valahol

   egyre csak vétkeztem tovább.

 

 

Majd mész helyett oltatlan mészfödém

   került emészthetetlen hulladékra,

s a szétszórt termőföldet

   fölszántottam,

     árpával bevetettem.

 

A születési kivonatra gyertya

   került, influenza gyötört,

csődbe ment ösztöndíj, szeszélyes

   képeslapok helyetti csekkek,

mint jégeső, verskötetek,

   kéziratosak, kiadottak,

 

szike, mások agyába vésett

   alkalmi kiszólások ellen,

légfrissítő azoknak,

     kik kósza, levegőben lógó

gondolatokat lélegeztek.

 

Sajnos, eztán sokak irtása következett,

   íróasztal, ágy, reggeli mellől,

     buszokból, komphajókról,

gépek, épületek, irtása, ne maradjon

   írmagja se annak, hogy létezett

kultúra, értelem,

   meg nevetés, meg könnyek.

 

Mindent leromboltam, miből

   az értelem táplálkozik,

     növényzetet, madárvilágot;

     minden sziklát szétmállasztottam,

   a legszentebb hegytől

     a legsilányabb kövekig,

   párává tettem minden tengert,

szertezúztam az égitesteket, -

     míg végre többé semmi

     vétket se leltem

ama kötelmek nélküli csendben.

 

Méltó tagja csak ekkor lettem a társadalomnak.

 

 

(fordította Fodor András)

Előzmény: Barhan (594)
Barhan Creative Commons License 2008.03.09 0 0 594

August Strindberg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUST STRINDBERG

 

Álomjáték (részlet)

 

(Fordította Kunos László)

 

(A kastély előtt; a díszlet ugyanaz, mint az első felvonás első képé­ben. De a kastély aljában a földet most virágok borítják, kék sisakvi­rág - Aconitum. A kastély legtetején, a kupola csúcsán duzzadó kri­zantémbimbó díszeleg. A kastély ablakaiban gyertyák világítanak. A Lány és a Költő.)

Lány  Nincs messze az óra, amikor a tűz segítségével ismét az éterbe emelkedem... ez az, amit ti a halál órájának neveztek, s aminek oly félelemmel néztek elébe.

Költő Félelem az ismeretlentől.

Lány Amit pedig ismertek.

Költő Ki ismeri?

Lány Mindenki! Miért nem hisztek a prófétáitoknak?

Költő A prófétáknak soha nem hitt az ember, hogy lehet ez? És „ha Isten szólt, miért nem hisz az ember"? Az ő meggyőző erejének el­lenállhatatlannak kellene lennie!

Lány Te mindig kételkedtél?

Költő Nem! Többször is éreztem a bizonyosságot; egy idő múltán mégis elillant, akár ébredés­kor az álom!

Lány Nem könnyű embernek lenni!

Költő Belátod és elismered?...

Lány Igen!

Költő Mondd csak! Nem Indra volt az, aki egyszer leküldte a fiát, hogy meghallgassa az emberek panaszát?

Lány De igen. Hogy fogadták?

Költő Hogyan teljesítette a küldetését? - hogy kérdéssel válaszoljak.

Lány Én is kérdéssel válaszolok: Javult-e az emberek helyzete az ő földi útja után? Az igazat válaszold!

Költő Hogy javult-e ?... Hát, egy kicsit! Nagyon kicsit!... De mielőtt tovább kérdeznél: el­árulod nekem a titkot?

Lány Igen! Bár mi hasznod belőle? Hiszen nem hiszel nekem!

Költő Neked hiszek, mert tudom, hogy ki vagy!

Lány Legyen hát, elmondom!... Az idők hajnalán, amikor még a nap sem világított, Brah­ma t, az isteni őserőt Maja, a világanya iva­dékok nemzésére csábította. Az isteni ős-anyagnak ez az érintkezése a föld anyagá­val: ez az ég bűnbeesése. A világ, az élet és az ember ilyenképpen csupán ábránd, lát­szat, álomkép...

Költő Az én álmom!

Lány A megvalósult álom!... De hogy megszabaduljanak a föld anyagától, Brahma ivadékai a nélkülözést és a szenvedést keresik... íme a szabadító szenvedés képzete... a szenvedés iránti vonzalom azonban harcba keveredik az öröm vagy a szeretet iránti vággyal... érted most már, mi a szerelem? egyesül ben­ne a legnagyobb élvezet és a legnagyobb kín, a legédesebb és a legkeserűbb! Érted már, mit testesít meg a nő? A nő, aki által a. bűn és a halál világra jött?

Költő Értem!... És a vég?...

Lány Azt ismered... harc az élvezet fájdalma és a szenvedés élvezete között... a vezeklő kínja és a kéjenc öröme között...

Költő Egyszóval harc?

Lány Az ellentétek harca erőt szül, akár a tűz és a víz a gőzerőt...

Költő És a béke? A megnyugvás?

Lány Csitt, többet nem kérdezhetsz, és én nem válaszolhatok! ... Az oltár feldíszítve várja az áldozatot... a virágok őrséget állnak; égnek a gyertyák... az ablakokon fehér lepel.., a bejáratnál fenyőgallyak...

Költő Ezt olyan nyugodtan mondod, mintha nem ismernéd a szenvedést!

Lány Én?... Én megszenvedtem minden szenvedésetek, méghozzá százszorosan, hiszen az én érzékelésem finomabb...

Költő Mondd el a szenvedéseidet!

Lány Költő, te vajon el tudnád mondani a szenvedéseidet úgy, hogy egyetlen szó sem volna fölösleges? Képes voltál akárcsak egyszer is szavakkal felérni a gondolatod?

Költő Nem, igazad van! Süketnéma voltam önmagammal szemben, és a dalaimat, melyeket a tömeg csodálattal hallgatott, ordításnak tartottam... látod, ezért szégyenkeztem min­dig, ha ünnepeltek.

Lány És akkor azt akarod, hogy én... Nézz a szemembe !

Költő Nem állom a tekinteted...

Lány Hogyan álmád akkor a szavaimat, ha a saját nyelvemen beszélnék?...

Költő Mégis mondd meg, mielőtt elmégy, mi okozta neked idelent a legnagyobb szenvedést?

Lány Az, hogy... létezem; hogy érzem, hogy szemem gyengíti látásomat, hogy fülem tompít­ja hallásomat, hogy agytekervényeim zsíros labirintusa béklyóba veri gondolataimat, a könnyű és fényes gondolatokat. Biztosan lát­tál már agyvelőt... micsoda kacskaringók, micsoda útvesztők...

Költő Bizony, ezért gondolkodnak a helyesen-gondolkodók olyan körülményesen!

Lány Gonoszak, mindig csak gonoszak, de ilyenek vagytok valamennyien ...

Költő Hogyan lehetne más az ember?

Lány Most előbb lerázom magamról az út porát...a földet, a sarat... (Lehúzza a cipőjét, és a tűzbe veti.)

 

 

-------------------------------------------------

 

Költő Olvastam, hogy amikor az élet a végéhez kö­zeledik, minden még egyszer lepereg az em­ber szeme előtt... Ez hát a vég?

Lány Igen, számomra ez! Isten veled!

Költő  Mondj valamit búcsúzóul!

Lány Nem, nem tudok. Azt hiszed, szavaitok ki­mondhatják a mi gondolatainkat?...

Teológus (Berohan.) Isten meghazudtolt, az emberek üldöznek, az állam cserbenhagyott, a kol­légáim csúfot űznek belőlem! Hogyan higygyek, ha senki más nem hisz... hogyan védelmezzek egy olyan istent, aki nem védel­mezi híveit? Micsoda ostobaság! (Egy köny­vet hajít a tűzre, és kimegy.)

 

-------------------------------------------

 

Költő (Kirántja a könyvet a tűzből.) Tudod, mi volt ez? Egy martirológium, egy olyan kalendá­rium, amelyben az év minden napja egy-egy vértanú emlékét őrzi.

Lány Vértanú?

Költő Igen, akit a hitéért megkínoztak és megöltek! Hogy miért, ne kérdezd! Gondolod, hogy mindenki, akit megkínoznak, szenved, és akit megölnek, fájdalmat érez? Hiszen a szenvedés megváltás és a halál megszabadu­lás.

 

------------------------------------------

Kristin (Papírszalagokkal.) Tapasztok, tapasztok, amíg csak van mit tapasztani...

Költő Ha az ég meghasadna, te még azt is megpróbálnád betapasztani... Menj utadra!

Kristin Ott a kastélyban nincsenek dupla ablakok?

Költő Nem, ott nincsenek!

Kristin Hát akkor el is megyek! (Kimegy.)

 

 

------------------------------------------

Lány Elérkezett a búcsú, itt a vég;

Isten veled, te álmodó gyermek,  

költő, a földi életnek ismerője.

Magasan szárnyalsz, ám olykor lebuksz

a föld porába, de érinted azt csak,

mert benne nem ragadsz, csak pillanatra.

Most elmegyek... s a búcsú perceiben,

hogy elhagyok mindenkit, kit szerettem,

most érzem csak, mily fájó a hiány,

most bánom csak, ha bűnt követtem el...

Ó, most érzem, hogy fájdalom a lét,

hogy mily teher az ember élete...

Az is hiányzik, amit nem becsültem,

azt is bánom, mit nem követtem eL.,

Mennék s maradnék,

a szívem meghasad, akárha

tétova kétség s diszharmónia

lovai tépnék mostan kétfelé...

Isten veled! Mondd meg testvéreidnek, emlékük nem felejtem, s keserveiket nevedben most a trón elé viszem. Isten veled!

 

(Bemegy a kastélyba. zeneszó csendü! A háttér­ben, az égő kastély fényében kérdező, bánkódó, el­keseredett emberi arcokból épült fal jelenik meg... Miközben lángok emésztik a kastélyt, kipattan a bimbó, s a tetőn kifeslik az óriás krizantém.)

 

Emlékeztető

 

Ebben az álomjátékban a szerző folytatja azt, amit a Da­maszkusz felé című korábbi álomjátékában megkezdett: meg­próbálja utánozni az álom összefüggéstelen, de látszólag logikus formáját. Minden megtörténhet, minden lehetséges és valószerű. Idő és tér nem létezik; valamilyen jelentéktelen valóságtöredékről elrugaszkodva a képzelet kibomlik, és emlékek, élmények, kósza ötletek, képtelenségek és rögtön­zések szálait összesodorva új szövetet sző. A szereplők széthasadnak, kettéosztódnak, megkettőződnek, elpárolognak, összesűrűsödnek, szétáradnak, egyesülnek. Egyetlen öntudat azonban föléjük emelkedik: az álmodóé. Számára nem léteznek titkok, következetlenségek, aggályok, törvények. Nem ítél, nem ment fel, csupán elbeszél; és mi­vel az álom legtöbbször fájdalmas és csak igen ritkán vidám, az elbeszélés tekervényes útján mindenkit valamiféle szomo­rúság és részvét kísér. Az álom, a szabadító gyakran megkí­nozza az embert, ám éppen amikor a fájdalom a leghevesebb, eljön az ébredés, és a szenvedőnek a valóság vigaszát nyújtja, s bármily gyötrelmes legyen is ez a valóság, az ébredés pilla­natában, az álom gyötrelmeihez képest élvezetet jelent.

 

 

 

Edvard Munch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUST STRINDBERG

Edvard Munch kiállítása

                                                                                               Bármily érthetetlenek is az ön szavai, megvan a maguk bája.

Balzac: Séraphita

 

 

A harminckét éves Edvard Munch, a szerelem, féltékenység, halál és szomorúság ezoterikus festője gyakorta volt áldozata hóhér kritikusok tudatos félremagyarázásának, azokénak, akik lélektelenül végzik munkájukat, és - mint a nyilvános kivégzések bakói - koponyánként kapják a fizetséget.

Azért jött Párizsba, hogy a beavatottak értsék; nem félt, hogy megöli a gúny, amely megtöri a gyávákat és gyengéket, de amely napsugárként hint fényt a bátrak pajzsára. Azt mondták, Munch képeit meg kellene zenésíteni, hogy helyesen értelmezzük azokat. Lehetséges, de addig is, míg zenészre vá­runk, magam t próbálom meg kommentálni azokat a képeket, amelyek a házastársi szerelem viharos okosságában és az érzé­ki szerelem gyönyörteli ostobaságában olyannyira emlékeztet­nek Swedenborg vízióra.

A csók. Két lény egyesülése, a kisebbik ponty alakú, s úgy tetszik, mintha a férgek, mikrobák, vámpírok és asszonyok szokása szerint el akarná nyelni a nagyobbat.

Másképpen: A férfi ad, abban a hiszemben, hogy viszonzás­képpen a nő is nyújt valamit. A férfi azt a kegyet kéri, hogy lelkét, vérét, szabadságát, békességét, örök üdvösségét odaad­hassa cserébe - de miért? Cserébe a boldogságért, hogy lelkét, vérét, szabadságát, nyugalmát, örök üdvét odaadta.

Vörös haj. Aranyeső zuhog az önnön rosszabbik énje előtt térdelő kétségbeesett alakra, aki azért könyörög, hogy ledöfjék egy hajtűvel. Arany kötelékek, amelyek a földdel és a szenve­déssel kapcsolnak össze. Véreső hull a tébolyultra, aki vesztét keresi, a szeretve lenni vagy inkább szeretni isteni szerencsét­lenségét.

Féltékenység. A féltékenység a lelki tisztaság szent tudata, amely irtózik attól: egy asszony közreműködésével más férfival közösködjön. A féltékenység törvényes egoizmus, amely a saját Én és az emberi nem megőrzését szolgáló ösztönből fakad. Aki féltékeny, azt mondja riválisának: »E1 veled, érték­telen fickó; általam gerjesztett tűznél fogsz melegedni; az ő szájából az én lélegzetemet fogod beszívni; az én vérem jár át, és szolgám maradsz, mert ez asszony útján, aki úrnőddé lett, az én szellemem uralkodik fölötted.«

Fogantatás. Szeplőtlenül vagy sem, édesmindegy: vörös vagy arany dicsfény övezi az aktus végbementét, e saját egzisztencia nélküli teremtmény egyetlen létcélját.

Sikoly. A rémület sikolya a dühtől vöröslő természet jelenlé­tében - ez viharral, dörgéssel készül szólni azon alacsonyrendű kótyagosokhoz, akik minden isteni adottság nélkül istenként pózolnak.

Alkony. A nap lehanyatlik, leszáll az éj, és a homályban szellemekké s hullákká lesznek a halandók, hazatérve ágyuk szemfedőjébe burkolják magukat, és álomba úsznak. Az életet rekonstruáló látszólagos halál ez, a szenvedés mennyei vagy pokolbéli képessége.

A nő három életstádiuma

A megfestett nő
Terhes Szent

A part. A hullámok összeroppantották a fatörzseket, de a gyökerek tovább élnek a föld alatt, szétkúsznak a száraz ho­mokban, hogy tenger-szülőanyjuk örök forrásvizéből igyanak! A hold pedig fölkél, s mint i betűn a pont, teszi teljessé a melankóliát és végtelen magányt.

Habokból kikelő Venus s hegyekből és falvakból aláereszke­dő Adonis. Úgy tesznek, mintha a tengert figyelnék, attól tartva, hogy amint egymásra néznek, belefúlnak a pillantásba, amely megsemmisíti személyiségüket, és öleléssel olvasztja egy­be őket, s így Venus kissé Adonisszá, Adonis pedig Vénusszá lesz.

August Strindberg

 

 

 

Barhan Creative Commons License 2008.03.08 0 0 593
Illatos hunyor (kép: Suhayda László)
dolna Creative Commons License 2008.03.05 0 0 592

 

 

Devecsery László: La Pieta di Michelangelo

 

Vésőtől lett arca időtlen anyádnak,
nem zokog, sír, jajong testéből a bánat.
Ki az életre szült, visszaad halálnak.
a te prófétáid harmadnapra várnak.
Eljönnek majd hozzád sirató asszonyok,
őriznék testedet: hoznának balzsamot...,

 

s adnak új kínokat emberi farkasok

dolna Creative Commons License 2008.03.03 0 0 591
:-)
Előzmény: ilang_ (587)
Vukkancs Creative Commons License 2008.03.02 0 0 590

Hervay Gizella

VITRIN

Díszletek merednek körülöttem,
baletteznek a dolgok kis selyemcipőben,
a szavakon lila tüllruha leng,
maszkok vigyorognak -
csak én látom mögöttük a félszeg fintorokat.
Az emberek úgy néznek rám,
mint játékmackók kancsi üvegszeme.


KORSZERŰTLEN ALÁZAT

Különcnek tartanak ballonkabátos
kismamák a parkban, a zöld padokon
csokorba ülve. Színes virágok:
sóhajból, szóból, receptekből
tarka szirmaik.
Növéy-mamák - két kanál cukorra,
passzírozásra bólogatva
kötögetnek, horgolnak, kötögetnek,
nézegetik furcsállón,
hogy én mindig csak olvasok.
Bürökillatú alázatuk megaláz,
arany csíkokban kezükre hull a napfény,
mint olcsó pamutot pletykálva elkötögetik,
s vele együtt kis életüket is.

CSECSEBECSÉK

Lehettem volna kisasszony is,
kinek a gond penész-szagú,
romantikus virág.
Illett volna hozzám a sopánkodás,
hosszú ujjaimhoz a zongora,
és ápolatan árnyalt lett volna a hangom.

Sikítoztam volna örömömben,
ha a szakácsnénak fia születik,
s vettem volna a kicsinek
lóherés szerencse-aranyláncot
kegyesen.

És írtam volna bágyadt verseket.
Mint bársonyheverők omló süppedése,
hullt volna lágyan fénytelen szavam
elomló álmú, renyhe éjjelekbe.

A víg napok, mint szikrázó kövek,
ékesítették volna hajam, homlokom,
mint drága gyöngysor függtek volna
pompázó gőggel karcsú nyakamon,
míg végül, mint sok sziporkázó kígyó,
meg nem fojtottak volna
kékes-lila fénnyel,
hüllő-hidegen.

(1958)


FÉNYKÉPEK

Fényképek: összetákolt látszat-világ
fojtogat egy egészséges csecsemőt:
hathónapos; festett műrepülőbe ültetik,
homlokán porvédő szemüveg,
nyuszifogatos hintón robog,
taxiját foxicska vezeti,
keményített tüllruhába préselik,
s félórát kínozzák, míg végre nevet -
mást mit is tehetne,
már unja bőgni -
"itt repül a kicsi madár" -,
művilággal veszik körül már most,
nagykorára így példásan megtanulja
a műmosolyt, a műfelháborodást,
a való élet ellen majd pillogtatja
műszempilláit,
s kipréseli a műsírást.

(1962)

NAGYANYÁM

Én azt hittem, a tányérok csengve énekelnek
körülötte,
megszólította a vasaló a kimosott ruha,
lobogtak a tiszta ingek, felszálltak könnyen,
vele együtt ő is,
bólogattak a bolygók,
szép volt, szerették a tárgyak,
körülölelte a víz, az ég;
csak akkor volt szomorú,
ha üresen körülzárta a konyha;
az abrosz kockái határolták napjait,
ellenségesen sorakoztak a polcon
az üres lábosok, üvegek;
csöndben elmosogatott,
s a tiszta tányérokkal
loborította fájdalmait.

Két összeborított tányér közé
egész élete belefért.

--------
Hervay Gizella: Az idő körei, Összegyűjtött versek, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest-Kolozsvár, 1998

Kannus Creative Commons License 2008.03.02 0 0 589
Forrás: Holmi 2007./04.
Előzmény: Kannus (588)
Kannus Creative Commons License 2008.03.02 0 0 588

Molnár Krisztina Rita

A SZŐNYEGMINTA MEGNYUGTATha vad vagyok

a szőnyegmintát bámulom

beléveszek

a geometria békéje velem

vonalak feszülnek meggyűrt

lelkemen

ha elszaladnom nem lehet

bámulom a szőnyeget

szép a szőnyeg bármelyik

a felvetőszált felvetik

rendeződnek életek

áldott szövők, áldott szövőkeret

a minta magába bújtat

feledek jövőt és múltat

nincs jelen

a szőnyegben vagyok

jó helyen

szökve térből

síkba át

örök rombuszok körök

szövök szövődöm szövülök

ilang_ Creative Commons License 2008.03.02 0 0 587

Köszönöm, Dolna!

Jólesett!:-)

Előzmény: dolna (585)
ilang_ Creative Commons License 2008.03.02 0 0 586

-

Ionesco: AZ ORRSZARVÚ

 

(...)
   És mindenütt ez a bőgés, ez a veszett rohanás, a porfelhők. Hiába zárkóztam be, hiába dugtam vattát a fülembe; éjjel, álmomban is őket láttam.
   Nincs más megoldás, mint meggyőzni őket. De miről? Vajon visszafordítható-e ez az átváltozás? És hogy meggyőzzem őket, beszélnem kell hozzájuk. Hogy újra tanulják a nyelvemet (amit különben kezdtem felejteni), előbb meg kellene tanulnom az övékét. Nem tudtam megkülönböztetni az egyik bőgést a másiktól, egyformák voltak, mint az orrszarvúak.
  Egyszer a tükörben nézegettem magam, és csúnyának találtam hosszúkás arcomat: egy szarv hiányzott, sőt talán kettő, hogy fáradt vonásaimat kisimítsa.
És ha, ahogy Daisy mondta, nekik van igazuk? Elkéstem, elvesztettem a talajt a lábam alól, ez világos.
  Rájöttem, hogy bőgésük, bár nyers egy kissé, mégiscsak elragadó. Idejében kellett volna észrevennem. Megpróbáltam elbődülni: borzasztóan gyenge volt, hiányzott belőle az erély. Ha jobban nekiduráltam magam, akkor is csak üvöltésre futotta az erőmből. Az üvöltés nem azonos a bőgéssel.
  Az tagadhatatlan, hogy nem kell mindig az események uszályába kerülni, és helyes, ha az ember megtartja eredetiségét. Persze, azért számot kell vetni a körülményekkel; lehet eltérő véleményünk, de csak a hozzánk hasonlókétól térhet el. Senkire és semmire nem hasonlítottam, csak divatjamúlt, öreg fényképekre, amelyeknek semmi közük sem volt az élőkhöz.
  Minden reggel bizakodva néztem meg a kezemet: hátha alvás közben megkeményedett a tenyerem. De bőröm petyhüdt maradt. Nézegettem fehér bőrömet, szőrös lábamat: ó! ha egyszer érdes bőröm lehetne, és az a gyönyörű sötétzöld színem, ha olyan szemérmesen meztelen lehetnék, mint ők, szőrtelenül!
  Egyre kínzóbban gyötört a lelkiismeretem. Szörnynek éreztem magam. Sajnos, soha nem leszek orrszarvú: nem tudok átváltozni.
  Nem mertem magamra nézni. Szégyelltem magam. És mégis; nem tudtam megtenni, nem tudtam.
-
fordította: Boldizsár Gábor

/Szerelmesek éjszakája Mai francia elbeszélők Európa Könyvkiadó 1967/

 

*
Nem szőrös a lábam,  mielőtt valaki ezt olvasná ki!.:-) De ha valaha is észreveszem, hogy orrszarvúvá kezdek válni, és olyan dolgokon élvezkedem egész nap, mint akiket legszívesebben valagba rúgnék fenéken billentenék, akkor önként és dalolva nyírom ki

magam

magam.

Előzmény: ilang_ (578)
dolna Creative Commons License 2008.03.02 0 0 585
Arany János: Arcom vonásit...

Petőfi rajzára

Arcom vonásit ez ábrázolatban
Szemed, hiszem, hogy híven fölleli.
De úgy, ha amit a festő hibázott,
A költő azt utána képzeli.

(1847)

dolna Creative Commons License 2008.03.02 0 0 584

 

Arany János: Szülőföldemhez

Én kis hazám a nagy hazában,
Szalonta, vedd ez énekem!
- - - - - - - - - - - - - - -
Te a meleg szív vagy nekem!

(1865 körül)

ilang_ Creative Commons License 2008.02.26 0 0 583

:-)

Megnéztem a fellelhető fotókat!

Előzmény: Kannus (582)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!