Keresés

Részletes keresés

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.14 0 0 901

Hamis dilemma, (azaz hazugság) hogy csak kétfajta lehetőség van és nincs több.

Ateista-teista

Előzmény: Siphersh (900)
Siphersh Creative Commons License 2019.04.13 0 0 900

És? Hogy jön ebből ki, hogy irracionális és logikátlan?

Előzmény: ErkölcsTan (899)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.13 0 0 899

Csak Karakutty-hívők és Karakutty-tagadók léteznek a világban. :-)

 

Előzmény: Siphersh (898)
Siphersh Creative Commons License 2019.04.13 0 0 898

Miért, mi benne az irracionális és logikátlan?

Előzmény: ErkölcsTan (897)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.13 0 0 897

Létezik-e Isten? - tudományos, teológiai vitaest élőben

 

Orosz László nyerte meg ezt a "vitát" azzal, hogy buta emberrel nem szált vitába.

 

Kovács Gergely ugyan is nincs tisztában a logika legalapvetőbb szabályaival.

 

Például a "Hamis dilemma" érvelési hiba

elvével sem. éppen ezért rendszeresen használta is.

 

Ha egy logikus bíró ült volna ilyenkor középen, annak ilyenkor Piros lappal ki kellett volna állítania.

 

Lefordítva;

 

Érvelési hiba és teljesen irracionális és logikátlan dolog, hogy csak ateista és teista embertípus van.

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.13 0 0 896

Lényeges:

 

R. Dawkins; "Isten létezik..." féle...  KényszerképzetIsten

is pont ott és pont úgy létezik, mint ahogyan leírta,

csak éppen ateistákat is megfertőzte.

 

Bizonyítva és már gyógyítás alatt.

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.13 0 0 895
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.04 0 0 894

Egyszer ugyan kijelenti a 2 videóban összesen, hogy "Jézus nevű mesehős", de aztán visszatér az olyan elemzésre, mintha valós élő személy lett volna.

Előzmény: ErkölcsTan (893)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.04 0 0 893

Tehát: Nem Jézus személye, hanem helyesen ZombiJézuska kitalált karaktere.

Előzmény: ErkölcsTan (892)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.04 0 0 892

Jézus, a szélhámos - 1. rész

Erdélyi Ágoston a-testa előadóművész videója

https://www.youtube.com/watch?v=m1gj6Ocd6RY

 

Ami lapvetően jó, csak egy, de az nagyon nagy logikai hiba van benne:

 

Anti-ateisták, racionalisták, gondolkozni valóban tudók ...  tanításai szerint ZombiJézuska csak egy kitalált személy és az a-teisták valós személyként való elemzésit így nem tudjuk elfogadni. Tagadjuk az ateisták ezen és más elveit is.

 

 

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.04 -1 0 891

Tehát az ateizmus nagyon nem ad magabiztosságot, nyugalmat, lelki békét, összeszedettséget a lényegre, egészséget, jó mentális állapotot, megfelelő éntudatot, tudást, toleranciát, megértést, segítő készséget, közösséget, bölcsességet ...

Előzmény: ErkölcsTan (888)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.04 0 0 890

Meg kell azért jegyeznem, hogy Erdélyi Ágoston stílusa és felkészültsége még így is felette van/volt jóval, például Brendel Mátyás, Viola Zoltán, Waldmann Tamás, Kovács Judit, Tóta W. Árpád és még egy rakás hasonszőrű harcos ateistáénál.

Előzmény: ErkölcsTan (888)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.03 0 0 889

Hogyan lehetett volna egy ilyen vitát megnyerni?

 

Például:

 

Mindenkinek javaslom aki a jövőben leáll vitázni, hogy előtte kérjen Nagy Gergely, hívőtől-ateistától , előzetesen írásba adást, hogy tiszteletben tartja azt a logika alapelvet, hogy az ő istene csak egy "Isten" az emberiség által teremtett "Isten"-nek közül, így rá csak valamelyik közismert nevével hivatkozhat a vitában. JHVH = Jáhve = Jehovah = Jehova = Adonáj = Elochim = Eloah = Elohim = Necach Izrael ... . Minden egyes hibázásnál 100.000 Ft-ot köteles fizetni a vitapartnernek.

 

 

 

Előzmény: ErkölcsTan (888)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.04.03 0 0 888

Szép sorban meg lehet figyelni a hazai harcos ateisták bukását, kiégését.

Jelenleg éppen nyíltan vállalt nevével, Erdélyi Ágoston "ateista" agyilag és érzelmileg való kiégését láthatjuk.

 

 

Létezik-e Isten? - Erdélyi Ágoston vs Nagy Gergely, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=5q52IxTDRNA

 

 

Amit Nagy Gergely tett logikailag nem helytálló, de azon kívül taktikailag és higgadtságilag kitűnő.

Noha gyakorlatilag teljesen logikátlan és tarthatatlan dolgokat sorolt csak fel, még is ki tudta borítani a vitapartnerét.

Egyértelműen ő nyerte a vitát és Ágoston megbukott.

Ezt ő maga is tudja, hiszen az egyeztetett vita előtt már bedobta a törülközőt, hogy a jövőben felhagy az ateista propagandával és ateista online mise közvetítéssel.

 

Magyarán a darwini evolúciós levek alapján Nagy Gergely mémjei lettek a túlélők :-)

 

 

 

 

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.03.17 0 0 887

az agnoszticizmus kifejezés viccként született meg és az is maradt

Kabale Creative Commons License 2019.03.15 0 0 886

Nem, az agnosztikus nem hisz, de nem is tagad. Nyitva hagyja mindkét lehetőséget.

 

A passzív ateista bizonyos abban, hogy isten nem létezik, eszerint éli az életét, de nem hirdeti a világképe kizárólagosságát más emberekre nézve kötelezőnek.

 

Az aktív ateista is biztos a világnézetében, de elutasítja minden más világkép megnyilvánulásait, és igyekszik erről mindenkit a legkülönbözőbb eszközökkel meggyőzni, a rábeszéléstől a gúnyolódáson át egészen akár az erőszakos tiltásig (ha erre módja van).

Előzmény: Siphersh (884)
Sharion Creative Commons License 2019.03.15 0 1 885

Az agnoszticizmus kizárja az ateizmust és fordítva. A "nem hiszek benne, de nem tudom, hogy van-e" sem az Isten létezése melletti, sem az Isten létezése elleni bizonyítékokat nem ismeri el.

 

Az igazi agnoszticizmus inkább a hívőkre vonatkoztatható.

Előzmény: Siphersh (884)
Siphersh Creative Commons License 2019.03.15 -1 0 884

Igen, tipikusan az agnosztikus is ateista.

 

Elméletileg létezik olyan, hogy agnosztikus istenhívő, de nem jellemző.

Előzmény: Sharion (883)
Sharion Creative Commons License 2019.03.15 0 1 883

Az ateista csak azt jelenti, hogy nem hisz Isten (vagy istenek) létezésében.

 

 

Az agnosztikus sem hisz, akkor ő is ateista? 

 

Az ateista egyértelműen tagad.

Előzmény: Siphersh (880)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.03.15 0 0 882

A topik címe nyugodtan lehetne: Anti-Ateizmus is

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.03.14 0 0 881

Ateista miséket tartanak:

 

Siphersh Creative Commons License 2019.03.09 -1 0 880

Ez szerintem rosszabb, mint az ateizmus.

 

Az ateista csak azt jelenti, hogy nem hisz Isten (vagy istenek) létezésében. A naturalizmus viszont csak a természetes / természetfeletti dualitás kontextusában értelmezhető. Ha valaki naturalistának nevezi magát, annak nem sikerült felülemelkednie ezen a dualista vallásos gondolkodáson.

Előzmény: ErkölcsTan (879)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.03.09 0 0 879

Egy a-teizmus helyett választható világnézet:

 

 

 

Magyar Katolikus Lexikon:

 

 

"naturalizmus (a lat. natura, 'természet' szóból): bölcseleti irányzat, amely a valóságot a természettel azonosítja. Sokaknál átfogó gondolkodásmód, amely nem akar másról tudni, mint ami „valósan” (a természetben) létezik. - Ilyen a (főleg korai és a késői) görög bölcselet. Ennek lét-horizontját a kk. is örökölte, Szt Tamásnál áttört az alanyiság irányában. A term. itt már a megismerő és szabadon cselekedni képes alany nézőpontjából vált érthetővé. A →pozitivizmusban újra ~ jelentkezett, immár gyakorlati ~ formájában, tehát mint életeszmény: a kutató számára csak az létezett, ami igazolható, ami a tapasztalás alapján valósnak bizonyult. A fölvilágosodás óta az elméleti, bölcseleti ~ különféle formái is megjelentek: az →életfilozófia, a biologizmus, a →materializmus, amelyek egyaránt elvetették azt a lehetőséget, hogy a term. valamiféle szellemi lény tárgyiasulása lenne, ehelyett az életet, az embert, az anyagot saját belső törv-ei alapján akarták megmagyarázni. - Az idők folyamán föl-föltűnt a teológiai ~ is, gyökere a term. és termfölötti merev, dualista jellegű szétválasztása. Vetülete a →pelagianizmus, amely eltúlozta az ember autonómiáját még az üdvösség munkálása tekintetében is, v. ennek enyhébb változata, a →szemipelagianizmus, amely legalábbis a kezdő lökést az emberi szabadságnak tulajdonította. A másik véglet a túlzó szupernaturalizmus, amely nem számol az ember természetes erőivel. Teol-ilag a ~ megjelenési formái →monizmust képviselnek. Helyes megoldásnak az tűnik, ha szem előtt tartjuk a valóság sokszínűségét, többrétűségét, ami azonban a lét egységében gyökerezik. Nem játszható ki egymás ellen kegyelem és term. sem, hiszen mindkettő ugyanannak az isteni ősvalóságnak megnyilvánulása, kinyilatkozása. - A ~ szociológiai értelemben az államnak és a társad-nak az Egyh-zal szemben megélt önállóságát takarja. A ~ mint stílusirányzat a művészet, az irodalom körében is jelentkezhet. G.F."

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.03.08 0 0 878

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.02.15 0 0 877

Nagyon kiakasztottam itt néhány ateistát,

mert a Ki szűrte át Istent a tudományon? topikban

ott kullancskodnak rajtam.

Nagyon nem tetszik nekik, hogy "Isten" tudományos tény.

... és ez átmegy egyre több helyen.

... egyre szélesebb az elismertsége

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.02.02 0 0 876

Egy bölcselet, ami így egész jól hangzik:

 

Eleve aki csak úgy laza egyszerűséggel "Isten"-t ír, az már ateistának is nagy kamu.

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.02.02 0 0 875

Magyar Katolikus Lexikon 

 

monizmus

 

monizmus (a gör. monasz, 'egyedüli' szóból): filozófiai irányzat, amely a valóságnak csak egyik nemét ismeri el. Az elnevezést jelzői formában (monista) Ch. Wolff használta először. - Az abszolút ~ szerint a valóság nemcsak egynemű, hanem egyetlen, szükségszerű és abszolút magánvaló ...

ErkölcsTan Creative Commons License 2019.02.02 0 0 874

legyen itt szövegben is:

 

Ateizmus egy hasznos ellenségkép

 

Az ateizmus egy hasznos ellenségkép a monoteistáknak. Egyistenhívő hitkomisszár teológusok alkották meg az ateizmus definícióját is, a saját érdekeiknek megfelelően úgy, hogy az lényegében nem más mint egy trükkös segítő gerilla marketing a JahveIstenHívők számára. Értelmes ember, aki ezt képes felismerni, hogy csak egy propaganda eszköz maga is, ha ateistának vallja magát, az nem is teszi, hanem inkább racionalizmust választja világnézetének.

Előzmény: ErkölcsTan (873)
ErkölcsTan Creative Commons License 2019.02.02 0 0 873

Ha kép szövege kell azt meg innét tudod kimásolni.

Ott megvan szöveggént is nem csak képként.

 

 

Előzmény: thoughts (872)
thoughts Creative Commons License 2019.02.02 0 1 872

OK!

kösz!

Előzmény: ErkölcsTan (871)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!