Keresés

Részletes keresés

gábornok Creative Commons License 2011.11.07 0 0 22019
nereusz1 Creative Commons License 2011.11.04 0 0 22018

KIADATLAN* Esszék*:

 

A közvélemény anatómiája;

A világválság;

A tükör; 

Eksztazisz,

A magány szociológiája;

Forradalom a művészetben;

A háború nagysága és az ember kicsinysége (Oroszországi jegyezetek);

A törvénytelen állapotról.

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------

*Mármint az életműsorozatbankiadatlan.

** Mármost normális állapotok közepette a levelek (nyilván koncepcionális válogatás ez is), a Naplók a nyugták, a konferencia-felszólamlások, továbbá az esteleg fennaradt asztalinaptár-bejegyzések, esetleges zálogházi cédulák a végére szoktakmaradni egy életműkiadásnak....

Előzmény: Törölt nick (22017)
Törölt nick Creative Commons License 2011.11.03 0 0 22017

Mert a karácsonyi könyvpiac nagyon fontos?

http://groups.google.com/group/medio/browse_thread/thread/26a54240a09d6f16

Azért örülök neki.

 

aisling Creative Commons License 2011.10.28 0 0 22016

Köszönöm, hogy szóltál.

Előzmény: eref (22015)
eref Creative Commons License 2011.10.28 0 0 22015

Hamvas-emléknap, Szentendre, 2011. november 11.

 

http://kepfeltoltes.hu/view/111028/hamvas2011_www.kepfeltoltes.hu_.png

 

nereusz1 Creative Commons License 2011.10.18 0 0 22014

kutatásra

nereusz1 Creative Commons License 2011.10.18 0 0 22013

Alighanem elege lett a Nyugat "nyugatos" visszaöklendezéseiből.... Vas Istvánnal együtt említi őket későbbi bejegyzésében... Végül is, ami megjelent ezekben a naplókban, igazán nem kuattatásra alkalmas szövegek... szvsz.

nereusz1 Creative Commons License 2011.10.18 0 0 22012

Károlyi Amyt emlegette Kemény Katalin.... Valamelyik régi Kortárs-számban.... Nem éppen jókedvűen... :)

Előzmény: Fellegajtónyitogató (22011)
Fellegajtónyitogató Creative Commons License 2011.10.16 0 0 22011

Mintha egyszer Kemény Katalin W.S. nejét említette volna ebben az összefüggésben egy beszélgetésünk során; de nem esküdnék meg a dologra;-)

Előzmény: Henoch (22010)
Henoch Creative Commons License 2011.10.15 0 0 22010

Kíváncsi lennék, hol volt az a pont, amikor Hamvas csalódott Weöresben? A naplójában néhány elejtett mondat erre utal.

Előzmény: nereusz1 (21999)
Henoch Creative Commons License 2011.10.15 0 0 22009

De lesz majd újra paota is... :)

Henoch Creative Commons License 2011.10.15 0 0 22008

Hát nem ez az arroboriális virágzás? :)

Előzmény: Törölt nick (22006)
nereusz1 Creative Commons License 2011.10.09 0 0 22007

Ez jó. Kösz, Örwin! :)

Előzmény: Fellegajtónyitogató (22004)
Törölt nick Creative Commons License 2011.10.01 0 0 22006

És itt mit hazudnak?

Kereszténység. Magyarság. Munkahely.

gábornok Creative Commons License 2011.09.04 0 0 22005
Fellegajtónyitogató Creative Commons License 2011.08.28 0 0 22004

Szeretettel: http://transzperszonalis-ervin.blogspot.com Üdv mindenkinek! Örvinetek;-)

nigorvats Creative Commons License 2011.08.24 0 0 22003

Üdv! Elnézést a zavarásért. Megválnék a Hamvas életműsorozat köteteitől, összesen 19-től. A címem publikus.

Fellegajtónyitogató Creative Commons License 2011.08.24 0 0 22002

Persze azért tudom értékelni W.S. 'rendszerének' nívósságát, még ha nem is mindenben értek vele egyet! Üdv mindenkinek!;-)

Előzmény: nereusz1 (21999)
Fellegajtónyitogató Creative Commons License 2011.08.22 0 0 22001

"... földi részem szenved és nyomorog, égi részem egykedvü, derüs." Még egy ilyen szeráf-kerubi idôszámítgatás sem tud kihozni a sodrombul most;-)

 

Előzmény: nereusz1 (21999)
Törölt nick Creative Commons License 2011.08.21 0 0 22000

Érdekes írás. Köszönet.

nereusz1 Creative Commons License 2011.08.21 0 0 21999

A fiatal Weöres irodalomtörténetének ésrendszerének is tekinthatő az alábbi, Hamvas Bélához írt levele:

 

 

 

639.

Kedves Mester

gyakran kezdtem levelet írni neked, de mindig félbemaradt; az volt az érzésem, hogy valami nagyobb munkával foglalkozol és zavarnálak vele. Szerettelek volna hívni Csöngére, de oly kétségbeejtő állapot van itt, hogy nem hívhatlak; főként a szüleimre való tekintettel, akik most bajosan fogadhatnának vendéget; meg aztán Neked se volna pihenés az itteni állapot, mely az általad leírt boliviai rituális tánchoz hasonlít.

Azért írok most, mert be akarok számolni valamiről, aminek tán hasznát veheted. Tegnap, okt. 6-án este, elfogott az az érzés, hogy az idő megkettőződött, s ez tartott kb. egy óra hosszat. Az ember-idő és valami nagyhullámú angyal-idő találkozott; mindkettőben okt. 6-ika estéje volt; aztán az ember-idő, a gyorsabbik, túlfutott ezen.

Törtem a fejemet a dolgon; s ha igaz, sikerült is megfejtenem, igen rövid idő alatt; egyetlen éjszakán, melyből talán félórát töltöttem ébren.

„Gondolatmenetem kb. a következő volt: Az a „másik” idő nem lehetett a világév, ami szoláris, sem a(!)  unáris(sic!), hiszen azokban év eleje van (Vízöntő), nem október (Mérleg). – Tehát valamelyik angyal-idő. Minthogy az is 12 hónapra oszlik (másként nem egyezhetett volna az ember-idő és az angyal-idő okt. 6-ika), ennélfogva lunáris idő az is, hónapjai 28-29 naposak. Tehát a 9 angyal-rend közül annak ideje, mely a 9 bolygó közül a legalsónak, Lunának felel meg; a legalsó angyal-rend ideje, szeráf-idő.

Krisztus születésnapja dec. 25. reggele, „szimbolikus” dátum: így hát feltételezhető, hogy Krisztus születési éve a szeráf-időben dec. 25. – S a „szeráf-szám” 7-es. 7 emberi év talán 1 szeráf-nap; s akkor 49, kereken 50 emberi-év egy szeráf-év; 2 emberi évszázad egy szeráf-hónap; 24 emberi évszázad egy szeráf-hónap; 24 emberi évszázad egy szeráf-év.

Mármost megpróbáltam ellenőrizni, hogy ezek a feltételezések egybeillenek-e. – Ha most a szeráf-időben okt. 6-a van, Krisztus születése óta 9 szeráf-hónap és 10 nap telt el; az ember időbe átszámítva 19 évszázad. (Pontos számitás lehetetlen, mert nem tudom egy-egy szeráf-év, szeráf-hónap hány szeráf-napból áll.)

Ha az eddigi okoskodás helyes, akkor a következő táblázat állitható össze:

 

az ember-időben

a szeráf-időben

XX.XXI. század

október (Mérleg, Skorpió)

XVIII-XIX. század

szeptember (Szüz, Mérleg)

XVI-XVII. század

augusztus (Oroszlán, Szüz)

XIV-XV. század

julius (Rák, Oroszlán)

 

stb. – Igy végigjárható az ember-idő a szeráf időnek lépteivel; s a szeráfi zodiákus igen jellemzően illeszkedik az emberi kettős évszázadokra.

Másik táblázat:

az ember-időben

a szeráf-időben

1941-47. évek

október 6.

1934-40. évek

október 5.

1927-33. évek

október 4.

1920—26. évek

október 3.

1913-19. évek

október 2

1906-12. évek

október 1.

1899-1905. évek

szeptember utolsó napja (28? 29? 30?

 

 

 

stb.- Igy is végig lehet lépdelni, különösen ha tudnánk, hány naposak a szeráf-hónapok.

A magyar nyelv Füst Milán szerint „holdból pottyant nyelv”. Hát a magyar irodalom mindenesetre feltünően igazodik a szeráf-hold forgásához. Megint visszafelé haladva nézzük csak:

1900-19050: a szeráf-hold nyugati fele világos (Ady és társai)

1850-1900: a szeráf-hold fogyó (Reviczkyék)

1800-1850: a szeráf-hold keleti fele világos (Petőfi, Arany, stb.)

1750-1800: a szeráf-hold telt (Kazinczy, Berzsenyi, Csokonai, U. Tóth L, Vályi-Nagy F., stb.)

1700-1750: a szeráf-hold nyugati fele (Bessenyeiék)

Ennyit a szeráf-időről. – Igy nyomára lehetne jutni a kerub-időnek is, melyhez a Merkur adná a kulcsot; a trón-angyalok idejének is (Venus), a dominációkénak (Nap), virtusokénak (Mars), hatalmakénak (Juppiter) principátusokénak (Saturnus), arkangyalokénak (Uranus), angyalokénak (Neptunus).

A 9 angyal-rend és 9 bolygó egy sajátos esztétikai értékskála birtokába juttatott. – Ez a skála 2 főrészre oszlik: „emberi” és „emberfölötti” részre; mindegyik 3, majd még 3 részre oszlik, összesen 18 részre. 6 hármas-részre, melyek közül az elsőt mindig a „szép”, „esztétikus”, „szerelmes” jellemzi, a másodikat a „jó”, „morális”, „lovas”; harmadikat az „igaz”, „az egzisztenciális”, „király”. (A kártya-figurákban is ez az értékrend lappang: alsó-felső-király; bube, lovas (dáma), király.)

Nézzük sorra (a müvészetek közül egyszerüsités kedvéért most csak a költészetet véve):

 1. A kezdő költő, a tehetségtelen verselő, akinek verse még pusztán csak azt a szépséget viseli, mint az életnek bármely megnyilvánulása. A szerelmes, aki örömét-csalódását versbe önti; joviális bácsi, aki felköszöntő-rigmust gyárt; stb. Müvében, azáltal hogy létrehozta, megjelenik a legprimitivebb esztétikai mozzanat; és tipikus „szerelmes”. Csillaga: Luna.
 2. A kezdő költő, akinek verssoraiban valamelyes érték csillan. Míg az előbbi csoportbelinek müve csak a hozzátartozóknak, elfogultaknak tetszik: ez már az elfogulatlanokból is kivált bizonyos megbecsülést, morális hatást. Ő „lovas”; csillaga Merkur.
 3. Aki eléri a”közölhető vers” fokát. Müve nem jelentékeny, de az ember kénytelen elfogadni; meghódolni előtte, és számára a sajtóban exisztenciát engedni. Ő már hódoltató, „király”; csillaga Venus.

Itt végződik az első hármas, melynek tetőfokán a verselő elmonhatja: „Művem érvényt tud szerezni magának.”

A második hármas:

 1. A „közölhető költő” azon a fokon, mikor versei már nem csak egyenként, hanem együttesen is jelentenek valamit; felismerhető, jellegzetes”oeuvre”-je van, de különösebb jelentősége nincsen. Többnyire erős szenzualitás, érzelmesség jellemzi. Ide tartoznak afféle költők, mint Inczédi László, Szávay Gyula, Farkas Imre, Emőd Tamás, Dutka Ákos, stb. „Szerelmes” csillaga Apolló.
 2. Az előbbi, mikor  oeuvre-je nemesebb szövésü; igazi eszmék fütik; az irodalomtörténet megőrzi nevét, de igazi maradandósága nincs; müve, ha egy-két évszázad eljár fölötte, alig-olvasható. Ide tartozik pl. Tompa, Lévay, Szabolcska, Juhász Gyula, Tóth Árpád. „Lovas”, csillaga Mars.
 3. A „maradandó költő” alsó foka; akinek müve méltán igényt tarthat nemcsak arra, hogy megemlitsék, hanem arra is, hogy élvezettel és haszonnal olvassák. Pl. Virág Benedek, Kazinczy, a két Kisfaludy, Kölcsey, Reviczky, Komjáthy, Kosztolányi; a külföldiek közül Longfellow, Béranger, Coppée, Prudhomme, Uhland, Lenau, Chamisso, stb. „Király”, uralkodik a mulandóság fölött; csillaga a Juppiter.

Itt végződik a második hármas, melynek tetőfokán a költő elmondhatja: „Müvem a jövőben is érvényt tud szerezni magának”.

A harmadik hármas:

 1. A „nagy költők” alsó foka; a szenvedély erős lobogása kiemeli az előző csoportból. Ennek a régiónak olyan heve van, hogy sokszor ez látszik a költészet tetőfokának. Balassa, Petőfi, Vajda, Ady; Catullus, Ch. d’Orleans, Vogelweide, Heine, Byron, Wilde, d’Annunzio, stb. „Szerelmes” ; csillaga Saturnus.
 2. A „nagy költő”, mikor mikor higgadtabb és megalapozottabb; a lobogásnál fontosabb neki a költői érték. Berzsenyi, Csokonai, Vörösmarty, Babits; Coleridge, Carducci, Dehmel, Liliencron, Leconte de l’Isle, Apollinaire, stb. „Lovas”, csillaga Uranus.

(?)A költő-óriás, a tökéletes müvü; az immanens lira tetőfoka. Arany János; Euripides, Ovidius, Villon, Burns, Heredia, Lafontaine, Tasso, Mörike, stb. „Király”, csillaga Neptun.

Itt végződik a harmadik hármas, s a költészet ember-régiója, melynek tetőfokán a költő elmondhatja: „Művem eléri a tisztán emberi lehetőség végső határát.”

Emberfölötti régió, ahol a költő már angyali erőt vesz segitségül; ennek első hármasa:

 1. Szeráf-szféra. Ide tartoznak azok a nagy költők, akiknek müvébe belejátszik a túlvilági zengés; nemcsak néha-néha, mint például Vörösmartynál, hanem állandóan; de az alapjelleg földi. Ide tartozik Füst Milán; a külföldiek közül Leopardi, Pascoli, Verlaine, Verhaeren, Blake, Browning, Tennyson, Poe, Whitman, Platen-Hallermände, Novalis, Rilke, George, Shelley, stb. „Szerelmes”.
 2. Kerub-szféra. Akiknek müvében a túlvilági elem legyőzi a földi elemet. Nekünk, XX. századi versolvasóknak ez a szféra a legragyogóbb, mint a XIX. századiaknak a 7-ik. Ide tartozik Sappho, Angelus Silesius, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Valéry, Hölderlin, Keats, stb.”Lovas”.
  1. Trón-szféra. Mikor a költő teljes emberi lényével berendezkedik az égi szférában és ott kiterebélyesedik, szinte elvakosodik. Nekünk, akik személyiségünket szétoldani kívánjuk, nem pedig szőröstől-bőröstől a magasba vinni és ott megőrizni: ez a szféra idegen, ellenszenves. Ide tartozik Vergilius, Horatius, Sophokles, Milton, Petrarca, Goethe, Schiller. „Király”.

Itt végződik a negyedik hármas, melynek tetőfokán a költő elmondhatja: „Müvem otthonos nemcsak az emberi, hanem az emberfölötti világban is.”

Az ötödik hármas:

 1. Domináció-szféra. A költő túllép személyiségén és az égi magasból „világszem”-mé válik. Homéros, Shakespeare. „Szerelmes”.
 2. A „világszem” misztikus mértékkel mérő „itélő szem”-mé válik. Aexhylos, Pindaros, Dante. „Lovas”. Virtus-szféra.
 3. Az ítélet kilép passzivitásából és imává, ellenállhatatlan hatóerővé válik. Bhagavadgita, Lorettoi litánia, Szent Ferenc Naphimnusza, Dies Irae, stb. „Király”. Hatalomszféra.

Itt végződik az ötödik hármas, melynek tetőfokán a költő elmondhatja: „Teremtményem maga is teremtő; müvemmel nemcsak hatni(sorsot változtatni) hanem teremteni(sorsot alapitani) tudok.”

A hatodik az utolsó hármas:

 1. Principátus-szféra. A költő, szerelmes-nőies odasimulásban, teljesen együttműködik az égi erővel. Az Evangéliumok, a Rigvéda egyrésze. „Szerelmes”.
 2. 17. Arkangyal-szféra. A vers minden sora áthatja és beburkolja az egész világot. Ide tartozik a Miatyánk; hét kérésének bármelyikében tulajdonképpen minden benne van, és arányossága oly földöntúli szépségben és végső egyszerüségben tündököl, hogy emberi agy alig tudja felfogni. Figyeld csak: „szenteltessék meg a te neved” (ha egyszer mi tudjuk megszentelni a te nevedet, odáig emelkedünk: kell ennél több? minden benne van) „jöjjön el a te országod” (ha a te országod jön el hozzánk: mi kell még? minden benne van) „legyen meg a te akaratod miképpen amennyiben, azonképpen itt a földön is” (ha a te akaratod teljesül rajtunk, ugyan mit kívánjunk még?) „a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma (ha megvan a testi-lelki kenyerünk: kellhet-e még valami?) „és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek” (ha mindent megbocsátani tudunk, ez a végső tökéletesség, s akkor mit bocsássanak meg nekünk?) és így tovább; csodálatos hét erkély ez, mindegyik más és mégis azonos, és mindegyik egész mindenség maga, végső tiszta szépségében meghétszerezetten. – „Lovas”.
 3.  Angyal-szféra. A vers mint Isten-gyemeke. Ide tartoznak a mantrák, s maga az ábécé. Ez a szféra nemcsak a legmagasabb, hanem az 1. szféra alatti is: a skála körbe-ér. – „Király”. S e végső tetőfok mottója: „Müvem az Isten közvetlen szomszédja.”

 

*

 

Bevégzem a levelet. Magamról csak annyit: földi részem szenved és nyomorog, égi részem egykedvü, derüs. Uj verseimben próbálok az Általad megjelölt célhoz közeledni. Ha ráérsz, irj nekem; segitenél vele.

Katónak kézcsók. Minden jót. Ölel:       

1946, okt. 7.                                                                                                                                            Sanyi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In: Weöres Sándor: Egybegyűjtött levelek. II.k. Bp., 1998, Pesti Szalon-Marfa Meditterrán Könyvkiadó. Fszk. Bata Imre 443-449. p.

 

nereusz1 Creative Commons License 2011.08.17 0 0 21998

az áldozatok

nereusz1 Creative Commons License 2011.08.17 0 0 21997

Volt egy ilyen bejegyzésem 2002-ben:

 

Az oroszok hirtelen jelentek meg és a Kakas-hegy felől szállták meg a falut. A cserkész korú fiúk összeszedésével végül is nem sokat bajlódtak.
Egyiküket az istállójuk ajtajában, a másikukat az utcán, megint mást a szülei szeme láttára, többüket a temetőnél lőtték agyon.
18 áldozat.
Olaszfalu,1945. március 23.
1989 óta szabad nyilvánosan is emlékezni rájuk.

 

Javítanom kell: kb. 30 volt azáldozatok száma.

nereusz1 Creative Commons License 2011.08.13 0 0 21996

Úgy tűnik, az irodalomkritika már akkor is (könyv)kereskedelmi funkcióját helyezte előtérbe... (Ritka a kivétel.)

Előzmény: nereusz1 (21975)
nereusz1 Creative Commons License 2011.07.25 0 0 21995

Még mindig nem tudom, mihez szoktál hozzá, ha ez zsibbaszt...? Csapvíz?... :-)

Előzmény: zetorov (21985)
nereusz1 Creative Commons License 2011.07.20 0 0 21994

Nem értem.....

Előzmény: zetorov (21985)
nereusz1 Creative Commons License 2011.07.20 0 0 21993

Vatikán = theokrácia

 

Urartu = theokrácia

 

?

 

Vatikán = Urartu

nereusz1 Creative Commons License 2011.07.20 0 0 21992

A kisdiklott szillogizmusokról és egyéb kicsapopngásokról:

 

Kína = ateizmus

Tibet = buddhizmus

 

?

 

Tibet = Kína

Törölt nick Creative Commons License 2011.07.20 0 0 21991

Bocsánat.

 

Kína = Kommunizmus

Törölt nick Creative Commons License 2011.07.20 0 0 21990

A múltkorábian hallottam egy szellemeskedően erőltetett szillogizmust.

 

Kína = Kapitalizmus

Kína = Kommunizmus

tehát

Kapitalizmus = Kommizmus

 

fentiek alapján:

 

Füst kiadás = Kádár rendszer (Acél)

Hamvas kiadás = Demokrácia (Dúl)

tehát

Kádár rendszer (Acél) = Demokrácia (Dúl)

 

A szétfolyó szillgozimusok korát éljük?

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!