Keresés

Részletes keresés

trizs77 Creative Commons License 2019.05.24 0 0 17827

Amikor átáll a főnök a másik oldalra.................................:-(((

 

(csúnyábban akartam írni, de ismerem Pétert és vele semmilyen személyes konfliktusom nincs )

 

Évekig b@gatták a szolgáltatót.

Kapcsolatukat a mit hogyan nem kell teljesíteni és a csipkedjük de csak annyira, hogy fájjon neki de ne álljon fel, ne hagyjon itt bennünket időszaka jellemezte.

 

Sok mindennek nevezhető a két fél kapcsolata csak harmonikusnak nem..

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Országos léptékkel nézve :

        - vihar a biliben,

        - alső tagozatosok vitája, hogy a puncs vagy a csoki fagyi fínomabb?

 

Helyi szinten :

        - katasztrófa

        - ha a többi szolgáltatóval is ilyen a város viszonya ?.............................:-((

 

 

 

 

 

 

Törölt nick Creative Commons License 2019.05.23 0 2 17826

2015. január 01. óta a Körös Volán Zrt. helyett a jogutód DAKK Zrt. biztosítja helyi tömegközlekedést Békéscsabán.

A kapcsolat nem probléma mentes és nem tudni mi lesz 2020. január 01-től.

 

Az események jobb megértése érdekében, a közgyűlési jegyzőkönyvek alapján, időrendi sorrendben kigyűjtöttem a témában releváns információkat.

 

https://bekescsaba.hu/kozgyulesi-jegyzokonyvek

A dátumok a közgyűlés napját jelentik. Kommentárt igyekeztem nem hozzátenni, az értelmesebb megszólalásokból próbáltam összeállítani az elmúlt időszakot.

 

2015.január 29.

A DAKK beadta a 2014. évre vonatkozó előzetes beszámolóját. A Közgyűlésen megjelent Káity Károly aki a következőket mondta.  „A fogyasztói árindex és árváltozás mind a szolgáltatónak, mind a megrendelőnek úgymond adottság, abban az esetben, ha a súlyarányok érzékelhetően változnak, a szerint kell elszámolni. Az alpolgármesterrel történt egyeztetés kapcsán jelezték, hogy az átszervezésből adódóan a tulajdonossal összefüggésben a meghatározott tervezési irányelvek következtében a 2015. évre vonatkozó költségekben, az ellentételezés mértékében változás állhat be, az ezzel kapcsolatos információkat a közszolgáltatási szerződés szerint az önkormányzatnak megadják. A 2014. év az elfogadott üzleti eredmények alapján számolható el. A 2015. évre vonatkozó ellentételezési igényüket az elfogadott üzleti terv, illetve annak teljesülése során tudják meghatározni.”

 

- A Közgyűlés felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert az önkormányzati ellentételezés 2015. január 1-jétől hatályos összegére (172.820.024,- Ft) vonatkozó szerződésmódosítás előkészítésére és aláírására.

 

2015. május 21.

A DAKK beadta a 2014 évre vonatkozó beszámolóját, amiben a korábbi évektől jelentősen eltérő számok szerepeltek.

(Dr. Ferenczi Attila): „miközben az üzemanyagárak 15-20%-al csökkentek, a közben egy 53 millió forint plusz költség elszámolással élt a társaság az önkormányzat felé. Pl. külső szervízelés plusz 42 millió forint, a kilométerdíj is 10%-al emelkedett.”

 

Ezért a közgyűlés az alábbiakat határozta meg.

"... A menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2014. évi teljesítéséről szóló beszámolót (a Közgyűlés) megismerte és az abban foglaltak alapján felkéri a polgármestert, hogy a keresse meg a DAKK Zrt-t a következők tisztázására:

1. A szolgáltató mutassa be részletesen, hogy mi indokolta a közel 10%-os költségnövekedést a helyi közszolgáltatásnál, figyelemmel arra is, hogy a kimutatott km teljesítmény érdemben nem növekedett, továbbá a 2014. évi infláció mértéke is nagyon alacsony, 1,4 %-volt.

2. Ismertesse a szolgáltató, hogy 2015-ben milyen intézkedéseket tervez a költségek további növekedésének megakadályozására, illetve azok csökkentésére."

 

2016. január 28.

A Közgyűlés felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert az önkormányzati ellentételezés 2016. január 1-jétől hatályos összegére (174.776.351,- Ft) vonatkozó szerződésmódosítás előkészítésére és aláírására.

2016. április 01-től menetrend módosítás. Az éves futásteljesítmény növekmény 2.705.273,- Ft/év.

 

A DAKK beadta a 2015. évre vonatkozó előzetes beszámolóját.

Szarvas Péter: "a 2015. évi együttműködés során most számol be naturális és pénzügyi adatokról a DAKK Zrt. A benyújtott számokból jól látható, hogy a tavalyi költségszinthez képest is a zéró infláció, sőt csökkenő üzemanyagárakkal ellentétben egy növekvő költségszinttel számol, aminek a megfelelő indoklása jelenleg nem áll a testület rendelkezésére. Plusz 20 millió forintos ellentételezési többletre tesz indítványt a szolgáltató. Az előterjesztést véleményezte a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság, a határozati javaslat elfogadását javasolta, amely arról szól, hogy a plusz 20 millió forintos többlet ellentételezési igényt nem akceptálja az önkormányzat, de a 2015. II. félévre vonatkozó tájékoztatót tudomásul veszi."

 

2016. május 26.

A DAKK 2015. évi teljesítéséről szóló beszámolója.

Szarvas Péter: "A cég számára a szerződésben biztosított ellentételezésen túlmenően további 38 millió forintos ellentételezési igényt jelzett a beszámolóban a cég. … Látható, hogy az autóbuszok kilométer teljesítménye 3 %-al nőtt az elmúlt évben 2014. évhez képest, ami zömében az önkormányzat kérése volt, hiszen plusz kilométer teljesítményt rendelt el. Ha megvizsgálják a cég közvetlen költségét a tekintetben, hogy milyen arányban nőtt és milyen összeggel, látható, hogy a közvetlen költségek – amely arányosan nő a futásteljesítménnyel – legalább 6 %-al nőttek, úgy, hogy ezen belül az üzemanyagköltség 10 %-al csökkent. Furcsa a számadatsorban az is, hogy az autóbuszok gumiköltsége duplájára emelkedett, 2,4 millióról 4,4 millióra egy év alatt. A karbantartás közvetlen költsége 102 millióról 113 millióra, tehát több mint 10%-al, akkor amikor nincs infláció Magyarországon. Az említett összegeket indokolt költségnek nem nagyon lehet elfogadni. Javasolta, hogy a testület a határozati javaslatról szavazzon. Az önkormányzat eleget tesz a céggel megkötött szerződésének, hiszen azt a veszteség ellentételezést kifizette, amire a szerződés kötelezi, de a 38 millió forintos plusz igényt nem ismeri el.”

 

2016. június 16.

Békéscsaba benyújtja 'a helyi közösségi közlekedés támogatására vonatkozó pályázatotát’.

 

Békéscsaba MJV Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból a 2015. évben összesen nettó 157.075.774,- Ft-ot biztosított a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. részére.

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a közszolgáltatási szerződés fizetési ütemezésére vonatkozó részét akként kívánja módosítani, hogy a 2016. június 30-án esedékes önkormányzati támogatás csökkentett módon kerül kifizetésre a DAKK Zrt. részére. A módosított nagyságrend az önkormányzat által a 2016. évben – a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatására vonatkozó pályázat keretében – megpályázott összeggel csökkentetten kerül meghatározásra. Amennyiben a ténylegesen megítélt támogatási összeg kevesebb lesz mint a megpályázott összeg, úgy a különbözetet az önkormányzat a támogatás megítéléséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg a DAKK Zrt. részére. A közgyűlés felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert a 2016. év június 30-án esedékes támogatás összegére vonatkozó, a fentiek szerinti megállapodás előkészítésére és aláírására.

 

2016. szeptember 22.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba helyi személyszállítási tevékenység kapcsán a DAKK Zrt. által igényelt 32.841.000,- Ft-os veszteséget megismerte.

 

2016. október 20.

 2016 októberben Fekete Antal Káity Károllyal személyesen tárgyaltak Szarvas Péterrel a békéscsabai városházán.

A cég változatlanul fenntartja igényét, vagyis hogy a 2015. évben minden helyi autóbusz-közlekedésre elszámolt költség jogos, indokolt. A bevételek pontos elszámolásából adódott, hogy az önkormányzat által már megfizetett 180.000.000,- Ft körüli támogatáson felül 2015. évre további 33.000.000,- Ft-ot veszteségtérítési igényként térítse meg az önkormányzat.

Az önkormányzat a helyi közösségi közlekedés támogatására 15.571 ezer Ft támogatásban részesült.

 

2016. november 22.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a békéscsabai helyi személyszállítási tevékenység kapcsán a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. által igényelt 32.841 eFt-os veszteségből a bevétel kiesésből adódó 6 919 000 Ft veszteséget ismeri el és téríti meg a DAKK Zrt. részére két részletben az alábbiak szerint:

 

- 3 450 000 Ft-ot 2016. december 15-ig, amelynek fedezete a 2016. évi költségvetési rendelet 3. mellékletében szereplő DAKK Zrt. támogatása – egyéb működési célú kiadás soron lévő 180 868 000 Ft előirányzat, - 3 469 000 Ft-ot 2017. január 31-ig, amelynek fedezetét a 2017. évi költségvetésben tervezni szükséges.

A fenti összegek kifizetésének feltétele, hogy a DAKK Zrt. vezetése írásos nyilatkozatot ad arról, hogy az ügyfélszolgálati irodát a szerződés időtartama alatt változatlan tevékenységi körrel fenntartja a jelenlegi helyszínen.

 

2017. január 26.

A DAKK Zrt. által a Békéscsaba MJV területén végzett menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátásával kapcsolatos 2016. gazdálkodási évre vonatkozó előzetes beszámolót a Közgyűlés megismerte.

 

2017. február 23.

DAKK Zrt. támogatása - 2017. évi eredeti előirányzat: 185 601 000 Ft.

 

2017. április 06.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a békéscsabai helyi autóbusz hálózat és menetrend felülvizsgálatára vonatkozó, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által készített dokumentumot megismerte.

 

2017. április 27.

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a békéscsabai helyi autóbusz hálózat és menetrend felülvizsgálatára vonatkozó, a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. által készített dokumentumot megismerte és a dokumentációban szereplő „B1+ jaminai hétvégi járatsűrítés (OPCIÓ 1)+ rendezvényekhez igazodó 23.00 óra után induló járatok (OPCIÓ 2) indítását tartalmazó menetrendet a 2018. január 1-től kezdődő szolgáltatási időszak megpályáztatásának műszaki alapjául elfogadja. 

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási határain belül üzemelő, menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetését végző szolgáltatót koncessziós eljárás  keretében választja ki, amely eljárás lefolytatására külső szakértőt vesz igénybe.

3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdése alapján felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot arra, hogy szolgáltatási koncessziós eljárás  keretében Békéscsaba MJV közigazgatási határain belül üzemelő, menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat 2018. január hó 1. napjával kezdődő időszakban történő működtetésére vonatkozó pályázati kiírás előkészítését, a pályázat lebonyolítását végző külső szakértő kiválasztásához és a pályázat lefolytatásához szükséges döntéseket – így különösen a pályázati kiírás elfogadásával, a beérkezett ajánlatok értékelésével és közgyűlési döntésre történő előkészítésével kapcsolatos határozatokat – meghozza.

 

2017. május 25.

Békéscsaba MJV Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés működtetéséhez vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból a 2016. gazdálkodási évre vonatkozóan összesen nettó 161.234 000 Ft-ot biztosított a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. részére.

Békéscsaba MJV Önkormányzat Közgyűlése a közszolgáltatási szerződés fizetési ütemezésére vonatkozó részét akként kívánja módosítani, hogy a 2017. június 30-án esedékes önkormányzati támogatás az önkormányzat által a 2017. évben – a helyi közösségi közlekedés állami normatív támogatására vonatkozó pályázat keretében – megpályázott összeggel csökkentetten kerül meghatározásra és kerül kifizetésre a DAKK Zrt. részére. Amennyiben a ténylegesen megítélt támogatási összeg kevesebb lesz mint a megpályázott összeg, úgy a különbözetet az önkormányzat a támogatás megítéléséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül fizeti meg a DAKK Zrt. részére. A közgyűlés felhatalmazza Szarvas Péter polgármestert a 2017. év június 30-án esedékes támogatás összegére vonatkozó, a fentiek szerinti megállapodás előkészítésére és aláírására.

 

2017.október 26.

2018. január 1. napjától az öt éves szerződés, amelyet az önkormányzat kötött a DAKK Zrt-vel, idén év végén lejár. A pályázat meghirdetésre került az autóbusz-közlekedési szolgáltatók számára. A tegnapi nap folyamán érkezett tájékoztatás alapján nincs benyújtott pályázat. Két változat szerepel az előterjesztésben.

Békéscsaba MJV Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba MJV közszolgáltatási szerződés keretében autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására kiírt pályázatot ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése munkacsoportot hoz létre a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. vezetésével történő tárgyalások lefolytatására. 

 A tárgyalás során az alábbiakról kell állapodni: - az új vonalhálózat és menetrend alapján számított finanszírozás mértékéről,  módjáról, a menetrend bevezetésének időpontjáról és a szolgáltatás  időtartamáról, amennyiben az előbbi tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy - a meglévő közszolgáltatási szerződés meghosszabbításának feltételeiről,  különösen a finanszírozás mértékéről, módjáról és a szolgáltatás időtartamáról.

Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 29. §-a alapján 2017 decemberében dönteni kell a közszolgáltatási kötelezettség elrendeléséről.

 

2017. december 14.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szükséghelyzeti intézkedésként – az Európai Parlament és a Tanács 1370/2007/EK rendelet. 5. cikk (5) bekezdése értelmében –előírja, hogy Békéscsaba Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatást a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. lássa el.

Az önkormányzati ellentételezés mértéke:  - 2018. évben 234.117.000,- Ft - 2019. évben a 2018. évi indokolt költségek infláció változásának figyelembe vételével.

 Az önkormányzati ellentételezés kifizetésének ütemezése:   Az éves ellentételezés kifizetése átutalással két ütemben történik az alábbiak szerint:   - az éves ellentételezési összeg 50%-át tárgyév június 30-ig   - a fennmaradó 50%-ot pedig tárgyévet követő év január 31-ig.

 Az éves önkormányzati ellentételezésen túlmenően a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-t illeti meg:  - a menetdíj bevétel,  - az utasok által fizetett pótdíjak és valamennyi egyéb bevétel, - az utasokat jogszabály alapján megillető kedvezmények után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás a mindenkori jogszabálynak megfelelően. Az önkormányzat által igényelhető, az aktuális szabályozás szerinti állami költségvetés normatív támogatás elnyerése esetén az éves önkormányzati ellentételezés az elnyert összeggel csökkentetten kerül átutalásra. Az elnyert normatív támogatás az önkormányzat számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül továbbutalásra kerül a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. számlájára.

 

2018. január 25.

A DAKK Zrt. által Békéscsaba Megyei Jogú Város területén végzett menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátásával kapcsolatos 2017. gazdálkodási évre vonatkozó előzetes beszámoló megismerése.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. jogelődje) által Békéscsabán, 2012. december 21-én megkötött a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződésben foglaltakkal összhangban a 2017. II. félévre vonatkozó önkormányzati ellentételezést 89.273.057,- Ft összeggel jóváhagyja.

 

2018. április 26.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a Gőzmalom téri megálló megszüntetésére figyelemmel – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási kötelezettséget előíró 578/2017. (XII. 14.) számú közgyűlési határozatának 1. pont 3. bekezdésében meghatározott, az elrendelés időtartamára alkalmazott menetrenddel és vonalhálózattal kapcsolatban – a DAKK Zrt-vel folytatott előzetes egyeztetés, illetőleg a közszolgáltató javaslata alapján – az 1-es, 3-as, 4-es és 17M járatokat érintő, menetrendi kilométer növekedést nem jelentő és többlet eszközt nem igénylő módosításokat jóváhagyja.

 

2018. május 24.

Békéscsaba MJV Önkormányzat Közgyűlése költségvetési fedezet hiányában nem támogatja a DAKK Zrt. által igényelt, a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés közszolgáltatás költségeire vonatkozó havi finanszírozás bevezetését, így a kijelölést elrendelő 578/2017. (XII. 14.) közgy. határozatában rögzített ellentételezés mértékét és kifizetésének ütemezését tekinti továbbra is érvényesnek.

 

Tárgy:  A helyi közösségi közlekedés biztosítása 2020. január 1-től

(Sz.P.:) Az előterjesztés arról szól, hogy már most érdemes megfontolnunk és érdemes döntenünk arról, hogy 2020. január 1-jétől a közösségi közlekedést milyen formában gondoljuk a városban ellátni. Ha szeretnénk versenyeztetni, akkor ezt időben kell eldönteni és az Európa Unió Hivatalos Lapjába kell egy előzetes tájékoztatót készíteni. Jelenleg a Dakk Zrt. van megbízva 2018. január 1-jétől 2019. december 31-ig az autóbuszos közösségi közlekedési feladatok elvégzésével. Az azt követő időszakra a határozati javaslat azt indítványozza, hogy pályáztatással legyen a feladat odaítélve majd.

 

2018. október 18.

DAKK Zrt. támogatása 2018. évi módosított előirányzat 206 333 000 Ft.

 

2019. január 31.

Szarvas Péter: „Egy levél érkezett a DAKK Zrt.-től – ezt a vezetői ülésen be is mutattam –, melyben az állt, hogy 2015-2016-2017 év után a DAKK Zrt. által igényelt ellentételezésből kisebb részeket nem fizettünk meg, mert úgy találtuk, hogy nem kaptunk elegendő információkat, nem adtak pontos választ a kérdéseinkre és ezért a teljes igényelt ellentételezést a közgyűlés nem ítélte meg. A három évet jelentő különbség 55 millió forint, erre a DAKK Zrt. bejelentette most írásban az igényét. Indoklást a korábban feltett kérdésekre nem kaptunk.”

 

 

ex-kristikoma Creative Commons License 2019.05.22 0 0 17825

Tudtommal alapesetben nem, mert az a Gyula-Battonya-Szegedet járja.

Más: LIW-791: Békéscsaba-Szeghalom-Debrecen, MXU-952 helyett.

Előzmény: Joe0401 (17824)
Joe0401 Creative Commons License 2019.05.22 0 0 17824

Akkor az EAG délelőtt Debrecenbe is jön?

Mert régebben lattam párszor az '553-t Debrecenben.

Előzmény: ex-kristikoma (17819)
ex-kristikoma Creative Commons License 2019.05.21 0 0 17823

Azt még nem láttam. 

Előzmény: csimbum01 (17822)
csimbum01 Creative Commons License 2019.05.21 0 0 17822

LIW-791 is ott van Orosházáról...

Előzmény: ex-kristikoma (17819)
ray bacsi Creative Commons License 2019.05.21 0 0 17821

Az LNY-618 hónapok óta várja a műszaki vizsgáját, vannak-e friss infók ez ügyben mikor közlekedhet megint?

Előzmény: LLaurent (17820)
LLaurent Creative Commons License 2019.05.21 0 0 17820

Így van, LNY-618 helyett jár Pestre és Miskolcra.

 

Orosházáról 8.10-kor a MAY-568 jár Pestre? Mert ha jól látom, reggelenként rezsiben jön Szarvasra, hogy 6.35-kor megcsináljon egy Szarvas-Békésszentandrás-Szarvas kanyart, majd rezsiben távozzon Orosháza felé.

Hmmm... 80 km rezsi, 16 km-nyi járatért.... ;) bár ezáltal pont 1-el kevesebb fordára van szükség Szarvason

Előzmény: ex-kristikoma (17819)
ex-kristikoma Creative Commons License 2019.05.21 0 0 17819

Ha jól láttam, LSW-553 már a csabai távolsági üzemnél, Gyulán helyette az ex. tiszás HHY-797.

sosiforda Creative Commons License 2019.05.17 0 0 17818
Komlósfecskés Creative Commons License 2019.05.16 0 0 17817

AGU-567 is versenyautó-szállító volt? Mondjuk a Nóbik névből adná magát.

LLaurent Creative Commons License 2019.05.14 0 0 17816

GXD-869: Békés helyijárat

Alexander Pistoletov Creative Commons License 2019.05.14 0 1 17815

Folytatom: K-s rendszámúból (illetve velük egy időben érkezett F-esből) 2005 és 2007 között 32 db érkezett, ebből 20 db tartotta meg az első rendszámát.

Előzmény: lobbanórotor (17814)
lobbanórotor Creative Commons License 2019.05.10 0 1 17814

ebből összesen 2, azaz kettő darab őrizte meg az első rendszámát

 

Hát hiába, volt a cégnek néhány kemény éve. :D 

Előzmény: Alexander Pistoletov (17813)
Alexander Pistoletov Creative Commons License 2019.05.10 0 1 17813

Kis érdekesség a statisztikák világából: a Köröshöz annak idején összesen 16 J-s, illetve 4 F-es rendszámú busz érkezett 2004-ben és 2005-ben, ebből összesen 2, azaz kettő darab őrizte meg az első rendszámát.

bencuska2004 Creative Commons License 2019.05.10 0 0 17812

Igen, ő csinálja legalább két hónapja. 

Komlósfecskés Creative Commons License 2019.05.10 0 0 17811

A 796 ma pont Szarvas - Orosházát járt, gondolom továbbra is gyomai. Jól láttam, hogy az MRY-945 volt a 13:20-as Orosháza  - Szeged?

Előzmény: csimbum01 (17808)
ex-kristikoma Creative Commons License 2019.05.09 0 0 17810

IVE-629 dolgozik GDK-138 helyett a mezőgyániaknál.

63-41 001-3 Creative Commons License 2019.05.08 0 2 17809

"MXU-939:
17.45 Szarvas-Kecskemét 19.35
...?
22.20 Kecskemét-Szarvas 0.05"

 

19.55 Kecskemét - Tiszaalpár 20.55

20.55 Tiszaalpár - Kecskemét 21.50

Előzmény: LLaurent (17807)
csimbum01 Creative Commons License 2019.05.08 0 0 17808

LLM-144,MNX-796,azok mit csinálnak??GXD rendszámú Rába itt állt orosházán difi javítással,meg tán szélvédőcserével...Azt hallottam,ma vitték el.

Előzmény: LLaurent (17807)
LLaurent Creative Commons License 2019.05.08 0 7 17807

Munkanapi változások a Szarvas környéki fordákban az ütemesített Budapesti járatok következtében:

KUT-007:
6.00 Szarvas-Békéscsaba 7.00
7.25 Békéscsaba-Kecskemét 10.20
14.35 Kecskemét-Békéscsaba 17.40
18.40 Békéscsaba-Szarvas 19.58

MXU-939:
17.45 Szarvas-Kecskemét 19.35
...?
22.20 Kecskemét-Szarvas 0.05

LWM-587:
...
10.50 Gyula v.f.-Békéscsaba 11.30
12.25 Békéscsaba-Szarvas 13.30
13.35 Szarvas-Csabacsűd 13.52
13.55 Csabacsűd-Szarvas 14.12
14.20 Szarvas-Örménykút 14.47
14.48 Örménykút-Szarvas 15.15
...

Gyomai forda (mondjuk legyen az IFF-877, amit jó ideje GJF-208 csinál):
...
9.00 Gyomaendrőd-Szarvas 9.45
10.40 Szarvas-Kunszentmárton 11.23
12.25 Kunszentmárton-Szarvas 13.10
13.45 Szarvas-Gyomaendrőd 14.30
...

Gyomai forda (mondjuk legyen az LTL-979):
11.45 Gyomaendrőd-Szarvas 12.30
12.30 Szarvas-Kondoros 12.59
13.00 Kondoros-Szarvas 13.29
13.35 Szarvas-Békésszentandrás 13.55
14.00 Békésszentandrás-Szarvas 14.13
14.25 Szarvas-Békésszentandrás 14.38
...

MNX-795 eredeti fordája megszűnt, a busz Kétsopronyba került a GMK-925 helyére.

LIW-790:
6.10 Kondoros-Gyomaendrőd 7.00
7.00 Gyomaendrőd-Szarvas 7.47
10.00 Szarvas-Csabacsűd/Örménykút 10.17/10.28
10.30/10.43 Örménykút/Csabacsűd-Szarvas 10.58/11.00
12.30 Szarvas-Kecskemét 14.20
16.35 Kecskemét-Szarvas 18.25
18.30 Szarvas-Kondoros 19.00

LTL-978:
...
14.50 Kondoros-Szarvas 15.20
15.20 Szarvas-Békéscsaba 16.38
16.40 Békéscsaba-Szarvas 17.40
20.10 Szarvas-Békéscsaba 21.28
...

MXU-915:
...
16.40 Szarvas-Kunszentmárton 17.26
18.20 Kunszentmárton-Szarvas 19.08
19.20 Szarvas-Békéscsaba 20.30
20.30 Békéscsaba-Szarvas 21.43
22.30 Szarvas-Kondoros 23.05

MNX-795 (korábbi GMK-925 kétsopronyi forda):
...
16.40 Orosháza-Kondoros 17.32
17.32 Kondoros-Békéscsaba 18.00 REZSI
18.00 Békéscsaba-Kondoros 18.45
20.35 Kondoros-Orosháza 21.27
22.35 Orosháza-Kondoros 23.25
Kondoros-Kétsoprony REZSI


Az ütemesítés óta a szarvasi telephelyű buszok fordája állandó lett. Ha nincs szemlés kocsi, akkor a szemlés fordán a DUD-975 van. Ezzel egyidejűleg Szarvasról felszívódott a GXD-869, valamint a KKL-984 ami jelenleg az LHM-724-et helyettesíti.


KUT-007-et az ütemesítést megelőzően sokáig a KKL-984 pótolta. Azóta 1 hétig a Kétsopronyból elkerült GMK-926, tegnap óta a HRR-830 helyettesíti.

Törölt nick Creative Commons License 2019.05.08 0 5 17806

Nem került szóba, de 2019. április 27-én közlekedett utoljára a megye egyik tradicionális távolsági járata, a szolnoki. Sosiforda és Komlósfecskés topiktársakkal utánanéztünk hogy mikor indult a járat.

 

Békéscsabáról Szolnokra az első buszjárat 1969. január 2-án indult Kondoros-Endrőd-Mezőtúr-Törökszentmiklós útvonalon. Erről egy rövid közlemény jelent meg a Békés Megyei Népújságban.

Viszont az 1969. június 1-től érvényes menetrendben egyáltalán nem szerepel a járat. A leállítás okáról nincs információ. De egy 1970 januári Volán hirdetésben Szolnokot említik a távolsági járatok között.

 

A következő 1970. május 31-től induló menetrendi évben 3002 menetrendi mező számmal szerepel mint naponta közlekedő járat.

Békéscsaba i. 5:35 – Kondoros i. 6:10 – Endrőd i. 6:47 – Mezőtúr i. 7:15 – Törökszentmiklós i. 7:55 – Szolnok é. 8:25.

Vissza Szolnok i. 14:05 – Törökszentmiklós i. 14:37 – Mezőtúr i. 15:21 – Endrőd 15:47 – Kondoros i. 16:25 – Békéscsaba é. 17:00.

 

Érdekesség hogy a szolnoki AKÖV-nek ellenjárata közlekedett Szolnokról Gyulára.

 

1971/72-től közlekedett Szarvason keresztül, 2019-ig.

 

A legutolsó járaton (1481/121,116) LLM-145 Credo közlekedett.

 

Törölt nick Creative Commons License 2019.05.03 -1 1 17805
LLaurent Creative Commons License 2019.05.02 0 0 17804

Hétfőn délután láttam Szarvason Gyomáról jönni a HRR-t 16.10-kor, FLX-729 helyett (előtte napokig az LDF-451 volt)

Előzmény: Joe0401 (17803)
Joe0401 Creative Commons License 2019.05.01 0 1 17803

Tegnap láttam Debrecenben parkolni a HRR-830-t, az IES-058 helyett volt itt.

sosiforda Creative Commons License 2019.05.01 0 0 17802
63-41 001-3 Creative Commons License 2019.05.01 0 0 17801

Most úgy néz ki, hogy a NIJ-349, 363 kerül Orosházára.

Előzmény: ex-kristikoma (17800)
ex-kristikoma Creative Commons License 2019.04.30 0 0 17800

Lesz Tourismo Orosházán, vagy csak ideiglenes?

Előzmény: LLaurent (17799)
LLaurent Creative Commons License 2019.04.30 0 0 17799

Mindeközben:

 

10.10 Szeged-Debrecen 15.15: NIJ-349

Előzmény: bencuska2004 (17793)
63-41 001-3 Creative Commons License 2019.04.29 0 0 17798

Így igaz.

A 14:10-es rezsiben jön át Vásárhelyről.

Előzmény: LLaurent (17797)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!