Keresés

Részletes keresés

Lutra Creative Commons License 2018.10.21 0 0 94918

Garai Gábor

Őszi vasárnap este

Kint szüntelenül locsog az eső.
Így locsog hajnal óta már.
Mit mond? Hogy ez az év is elmegy?
Azt mondja: nem volt soha nyár?
Ha volt is, én eltékozoltam,
csak fonnyadtam a nap alatt,
nem virultam. A csók lepergett;
hogy fogant volna meg a mag?!
Jöttem egy sűrű éjszakából,
mit magam függönyöztem el,
nem volt ott álom, se kísértet,
csak nagy, fekete, lágy lepel.
Kitakarózva körülnézek.
minden ugyanaz, mint előbb,
csak lucskosabbak a virágok,
csak fakóbbak lettek a nők.
Valamit talán megtanultam.
Várok ősz fejjel, feketén.
Voltaképp semmire se várok.
És semmitől se félek én.

Lutra Creative Commons License 2018.10.20 0 0 94917

Szabolcsi Erzsébet

Körforgás

Szikra voltam,
lánggá lettem,
fellobogva
lángra leltem,
lángnyelvekkel
ölelkeztem,
ellobbanva
hamu lettem.

Hamu voltam,
füstté válok,
füstként felhők
közé szállok.
Felhőhabként
messze futok,
esőcseppként
hozzád hullok.

Eső cseppje,
ennyi voltam,
amíg hozzád
eljutottam.
Arcod, tested
megismertem,
a talpadnál
földdé lettem.
Hideg földre
mikor fekszel,
nem tudod még,
mit cselekszel.

Szerelmesen
hozzád bújva
lobbanok fel:
szikra újra.

Lutra Creative Commons License 2018.10.20 0 0 94916

Károlyi Amy

Távolodás, közeledés

Akik meghaltak, szinte élnek
akik élnek, akár a holtak.
Egyre távolabbak az élők,
egyre közelebbek a voltak.

Lutra Creative Commons License 2018.10.20 0 0 94915

Imre Flóra

Ballada az időről

Mint ama Villon hajdanában,
Kivégzésünkre várva itt
Énekelgetjük balladásan
Az időt s foszló tagjait.
Egy jóformájú comb s a többi,
Anatómiai lelet -
Nem sok kell fényét összetörni;
Szerelmeink ki érti meg?

Mert nincs ítélőszék, se törvény,
S fellebbezésnek nincs helye;
Instanciázunk az öröknél,
S reménykedünk. Pedig, mire?
Nem őrzi meg a rímes írás
Testem szikráztató kezed,
S hangod változását, ha meglátsz -
Szerelmeink ki érti meg?

Fejed tétova köszöntését,
A felszivárványló mosolyt,
A fulladást az ölelésért,
Mikor erünkbe vágy osont;
A ritkán engedő szorongást
- Holnap a végleg nem lehet -
Őrző szemmel igézzük egymást,
Szerelmeink ki érti meg?

AJÁNLÁS

Herceg, nevess, hisz másod úgysincs;
Testünkre föld hull és kövek,
Szavad se lesz, hogy újrahódíts;
Szerelmeink ki érti meg?

Lutra Creative Commons License 2018.10.19 0 0 94914

Jánosy István

Ne feledd!

(Horatius hangján)

Kedvesem, ne feledd: múlik a kék idő.
Vérünk cukrosodik, ráncosodik a szemünk
alja, domborodik hajdani termetünk.
   Szépségünk odalett bohón.

Szellemünk se ragyog, tétova csillagunk.
Mind többet feledünk. kedveseink nyomán
teng emlékzetünk vén koldús gebeként.
   Búcsúzunk szakadatlanul.

Ámde itt van a kert: zúdul rá az eső.
Tombol mind, ami zöld: fű, here, gyom, virág.
Sarj sarjon tolul itt; kákics orozkodik.
   És mi irtani kapkodunk.

Suhong mind a kaszánk, mind a kapánk suhong.
Mégsem győz iramunk: ránk kacag a bohó
sarjadzás: kezeink esni hanyatlanak.
   Rajtunk már feledés borong.

Csálén húz a világ. Gyűlnek a fellegek.
Tombol a rosszakarat; eltérít repülőt.
Bombák gyűlnek: elég többszörösen reánk
   rárobbantani Földgolyónk.

Cselleng, vár a magyar. Nem szülnek gyereket
meddő lelkű anyák - félnek-e vagy talán
kényelmessebb ez így? - nyelvünket feledőn
   élni, amit hoz a pillanat.

Álértékek után kapdos : ugyan ki rak
nagyzolóbb palotát rontva a tájt, s kinek
van újabb fazonú gépkocsija. s szíve
   összeroppan idő előtt.

Küzdj még, római vers, bárha nem is remélsz.
Tuszkol már kifelé, villog a Villitánc.
S kedveském szemeit nézi fakó szemem,
   s azt, mint tombol a sarjadás.
 

Lutra Creative Commons License 2018.10.19 0 0 94913

Szabolcsi Erzsébet

Feléd ...

Hangod hangom felé,
hangom hangod felé ...
kapaszkodunk szavakba,
reményekbe, hitekbe;
lángod parazsam felé,
szikrám lángod felé ...
testetlen lélekkel lobogunk
hitetlen is bizakodva;
hiányokkal kövezett úton,
úttalan rögökön,
napok sötétjében,
éjek sugarában,
könnyes ragyogásban,
harmatos álmok közt,
hajnali ábrándok
félszeg mosolyában,
emlékek illatában
botorkálva tova;
kezem kezed felé,
lelked lelkem felé ...

Lutra Creative Commons License 2018.10.19 0 0 94912

Füst Milán

Önarckép

                     Csontváry Kosztka Tivadar emlékének!

Horgaselméjű s szikár
Aggastyán akarok én is lenni, olyan, mint maga az Úr...
S ha majd számonkérnéd tőlem a gyermekeimet,
Megvetéssel fordítom el akkor a fejem...
Mert nincsenek gyermekeim, e vigasságban nem volt részem, -
mint az arabs szamár,
Ki megszagolván honni földjét, új ösvényre fordul hirtelen, -
Úgy indultam el én is egykor biztos útamon.
És nem az öröm útját választottam én sem, - ám a kopár sivatagét,
Hol vörös a földek szirtje, s nem legelész semmiféle nyáj, -
De hol majd megpróbáltatik, ki mit bír el?
S ha nem ád ott az égi Atya enni, azt kitartom-e?
S a szomjúságtól majd jajongok-e?
S a bitangságban majd, hogy elbitangolok-e?
S minden tudásban kerestem egyre új tudást
S a dicsőségben nagyobb dicsőségeket
S hol világos volt az ég, nagyobb világolást
S az asszonyölnél égetőbb és még nagyobb sötétet..
Úgy látom, öregember én már nem leszek.
S most folytassam a régit addig is? - Ó jaj, - kiáltanám egy ablakból
talán,
De gúnytól félek s elbúvok magamba,
Négy izzó fal mered reám csupán, -
Az Úristennek vörhenyes haragja, -
Majd bólogatva, lassan elmegyek.
S mint ki régen hordja már szívében a halált, -
Kárvallott számadó, megbántott, régi szolga
S ki bírót ment el keresni, de nem talált.

Lutra Creative Commons License 2018.10.19 0 0 94911

Baranyi Ferenc

Epilógus

És akkor is éljen a forradalom,
ha szégyene lettem a harcban,
keverve dalomban a vér s a korom,
de látni a vért nem akartam.
No lám, igazolva a túlszigorú
s bigott jakobinusi kétely:
"Mit ér barikádon az úrifiú ?
Mi dolga az utca kövével?"
Én ülve maradtam a nagy lakomán,
mikor pedig állani volt jobb,
nem szűnt meg igézni igéit a szám,
de ülve nem ülnek a tósztok.
Eléri a vétkem az államügyészt
s megéri maholnap a rendszer:
leülve szavalja a tósztokat és
nem álmodik utcakövekkel,
de addig a fürge tiló nyakamon
nem várhat, a dolga: veszejtés.

Ám akkor is éljen a forradalom,
ha benne szegény fejem elvész.

Lutra Creative Commons License 2018.10.18 0 0 94910

Szentmihályi Szabó Péter

Fák

Ma ültettem néhány fát.
Nem nagy dolog.
De ezekben talán
verseken túl megmaradok.
Mert piszkos a vers,
mihelyt megjelenik.
Piszkos az ég alja. Esik.
Ismét esteledik.

Minek is megmaradni?
Olyan egyszerű a halál.
De ez a néhány fa
még akkor is áll,
s ha valaki erre téved,
ha felnőttek a fák,
kit érdekelhetnének
verseim is tovább?

Lutra Creative Commons License 2018.10.18 0 0 94909

Imre Flóra

Szerelem

A szűk völgyben szögesdróttal lezárt út.
Bronzpatájú, verítékes lovak,
Kékesvörösben hullámzik a hátuk,
Rohannak láthatatlan hómezőkön,
Felnyilallik a föld lábuk alatt.

És ég és hegy. És árnyékuk a víz.
A szem egy pillanatra visszahőköl.
Más ég és hegy, más színű itt a víz.
 
Valami kiált a nyers levegőben.
Egy percnyi görcsbe rándult némaság.
Feszülések. Az érdes semmin át
Egy sejt homályos magja fényre döbben.

A hártyák lassan áttetszőre válnak,
És rezgésük frekvenciája nő.
Gyorsuló, sötét hullámokban árad
A kétféle sűrűségű idő.

A szív a csupasz bordákon dörömböl,
Ledobja sebhetetlen részeit.
Ritkás juharligetbe érkezik:
Valami szél kúszik végig a földön.

Az ajtóra hirtelen holdvilág hull,
S a hajszálrepedéseken benéz.
Az arc a feslő csillagokba tárul,
És rásimul a gyöngéd ébredés.

Lutra Creative Commons License 2018.10.18 0 0 94908

Bertók László

Furkálja a semmit a szó

Mint a giliszták a talajt
furkálja a semmit a szó
ami egyik percben bazalt
a másikban fölszántható

s hogy ilyen közel a való
mindenki a tilosba hajt
villog a sok kis autó
eszi a kukacot a sajt

s mert a végtelen összetart
ez a lyuk is folytatható
érik bennünk az öntudat
Odüsszeuszban a faló

de aki győzhetne csaló
aki veszít vihart arat.

Lutra Creative Commons License 2018.10.17 0 0 94907

Rainer Maria Rilke

Isten a középkorban

És zsugorgatták őt legbelül,
s azt akarták, hogy legyen s ítéljen,
s hogy a mennybe vissza sose térjen,
rákötötték nehezékekül

a világ mindannyi dómja minden
súlyát s terhét. Megszabták neki,
hogy hatalmas számjain keringjen,
s óraként jelezze, hogy napi

dolgából ki mennyit végezett el.
Egyszer nekilódult azután,
s a rémült város lakói tűrték.

iszonyodva hangja hallatán,
hadd járjon kilógó szerkezettel,
és számlapját futva elkerülték.

/Kálnoky László ford./

Lutra Creative Commons License 2018.10.16 0 0 94906

Simor András

Jövendő

Milyen szép ez a tenger, mint gigászi ősállat
a beteg földrészek közt elnyúlik kéken, holtan,
azután a vihartól újra életre támad,
és körmének kagylóit otthagyja a homokban.

Úgy kellene kivárni a jövőt, mint a tenger
várja a szélvihart, és heverni addig lomhán,
látszólag nem törődni bajokkal, fellegekkel,
akár e behemót lény, míg ki nem tör az orkán.

És akkor megragadni, abban a biztos percben,
és úgy, hogy soha többé elvenni ne lehessen,
mint prédát, a jövendőt megragadni azonnal.

Elmerülnek a kagylók, a felhők ellebegnek,
úgy kellene kivárni nekem is azt a percet,
ahogyan vár a tenger, félelmes nyugalommal.

Lutra Creative Commons License 2018.10.16 0 1 94905

Nagy Gáspár

Lassulj, szívem!

Szívem, te álmaimban is rohansz!
Mikor fogsz lelassulni végleg?
S lesz-e majd nyugalmas, könnyű éjed?
Nekem  már az is „megszolgált vigasz”,
ha aggódásomat megérted...
Lassulj, szívem, hisz élni kéne még!
Átsétálnék veled  néhány szép nyarat,
vagy ülnénk tűnődőn öreg fák alatt,
és hallgatnánk halk éjjeli zenét...
s a csillagok velünk, amíg megvirrad.

Lutra Creative Commons License 2018.10.15 0 0 94904

József Attila

Légy ostoba

Légy ostoba. Ne félj. A szép szabadság
csak ostobaság. Eszméink között
rabon ugrálunk, mint az üldözött
majom, ki tépi ketrecének rácsát.

Légy ostoba. A jóság és a béke
csak ostobaság. Ami rend lehet,
majd így ülepszik le szíved felett,
mint medrében a folyó söpredéke.

Légy ostoba. Hogy megszólnak, ne reszkess,
bár nem győzhetsz, nem is lehetsz te vesztes.
Légy oly ostoba, mint majd a halál.

Nem lehet soha nem igaz szavad -
jó leszel, erős, békés és szabad
vendég múlt s jövő asztalainál.

Lutra Creative Commons License 2018.10.15 0 0 94903

Kassák Lajos

 

Megadom magam


Ég veletek múltam lehullott rózsái
ég veled ifjúság, mit lángok között éltem
drága borom utolsó kortyait iszom
sarkamban az idő, hogy csináljunk számadást.


Nem siratok már és nem gyűlölök senkit
ha elmúlt a tél, új tavasz bontja szárnyait
sok boldog virágot szül a gyönge hajtás
nyáját őrizve asszonyra gondol a pásztor.


Csöndben csak nézem, hogyan szövi hálóját
vértelen ujjaival az idő angyala
vad lován hogyan közeledik a végzet
hogy maga mellé emeljen a nyeregbe.

Lutra Creative Commons License 2018.10.15 0 0 94902

Parancs János

Kassák Lajos példája

Egymagadban álltál itt
alkalmi tanítványok körében
Hosszú ideig csak te érzékelted
merre halad ez a század
miféle örvénylő szellemi vihar
söpör végig Európán
napkelettől napnyugatig

Álltál rendíthetetlenül
fürkésző tekintettel
konok kősziklaként
viselve a lángok harapását
a csalódások keserű füstjét
Ha kellett naponta megújultál
újra fogalmaztad a törvényt

Nem lankadtál soha
megcsináltad mindig amit lehetett
Hol így hol úgy igyekeztek
félrevezetni tőrbe csalni
Sosem sikerült Inkább elvonultál
szívósan tovább építkezni
horgászni vagy festeni

Példád maradandó
amíg megőrzi az emlékezet
amíg érdemes férfiként cselekedni
Téged örökre elsodort az idő tőlünk
mégsem siratlak nyafka asszonyi szóval
Győztesként hanyatlottál te a halálba
Csak a komor csönd helyénvaló itt

Lutra Creative Commons License 2018.10.15 0 0 94901

Kántor Péter

A teremtésről

Kerítést mázoltunk a hetedik napon
és fütyörésztünk a hatodikon
az ötödik napon az Úr letört
beletápláltunk amink csak volt mindent
negyednapra az éhségtől vakon
harmadnapra fenn ültünk a bakon
a második nap csattogott a fejsze
nőttek a házak és a temetők
ábrákat rajzoltunk a szűz havon
kezdtük elölről az első napon.

            ***

Hol szerettelek
hol utáltalak
csak sose voltál
közömbös nekem.

Mikor röpködtél
mint a pántlika
mikor szorítottál
mint a kenderkötél.

Neked beszélek
most is, ki másnak
te pedig másnak
pedig csak egymásnak.

Mikor póráz voltál
mikor mézesmadzag
szakad6 szál mikor
mikor köldökzsinór.

Lutra Creative Commons License 2018.10.15 0 0 94900

Gyurkovics Tibor

Fénymásolat

Pilinszky sír ezen a képen,
Pilinszky nevet.
És befelé hullatja mosolyogva
a könnyeket.

Ó, mennyit sírt Pilinszky,
mindig vörös volt a szemealja,
s most a fényképen, mely reánk maradt,
szemét a balkezével eltakarja.
Mintha Istennel érintkezne,
mintha Istentől elszakadna.

Haja simán fejére gördül,
füle jóformán áll alatt,
élő, ahogy egy holt lehet,
s halott, aki örökre megmarad.

Ugyanolyan, mint ötvenhétben,
nevetne, sírna - valami
titkot súg Isten a fülébe,
s azt nem lehet kimondani...

Olyan szégyenletes, s olyan
borzalmas és vigasztaló,
olyan háborgó, mint a tenger,
olyan nyugalmas, mint a tó.

Félszemű szent volt. Mosolyába
kapaszkodom éveken át,
idehallatszik a sírása,
látszik szvettere hurkolása -
könyörgök - soha ne feledjem,
ahogy ő se a franciát.

 

 

Lutra Creative Commons License 2018.10.14 0 0 94899

Károlyi Amy

Kancsalul festett egek

"Nem méricskél, nem mérlegel"
a szerelmet így képzelte el.

Folyékony tüze perzsel falvakat,
szétpattant köteléket, szabad a nem-szabad.

Trisztánt várta, s jöttek egyebek,
hitelesített gyári mérlegek.

Lutra Creative Commons License 2018.10.14 0 0 94898

Szabolcsi Erzsébet

Túl és felé ...

Ötven úton túljutottam,
néha boldog asszony voltam.
Pénzes álmok elkerültek,
fű, fa, virág elterültek
előttem, ha közeledtem
titokzatos ösvényeken.
Fülemüle dala csendül,
fülemben nem csak a csend ül.
Mit is mutat ó, mind e kép?
Élni szeretnék mindenképp.

Lutra Creative Commons License 2018.10.14 0 0 94897

Keresztury Dezső

Koraőszi kánikula

Ez a jégveréssel terhes koraőszi kánikula,
ez a gyümölcstelen augusztus nem a vénemberek
derűs nyara még: sűrű, forró pára kotlik
a tejüvegbe dermedt tájon, korasárgán
fonnyad a lomb, süketítő csönd szúr
mint homokszemek pirregése.
                                               Megőszült térddel
ülök töprengve: fülledt nap vagy tompa vénség
nyom le? tört tűnődés, rossz hír a javíthatatlan
ember túlkapásairól? a jövőbe vetett
remény aszalódik pálló ködbe?
                                                 Föladjam?
Ha nincs türelmem a mosthoz, elmenekülni
ott az emlék, a megszépült kín, megújult hit,
kudarc, siker, befogott száj, kis mosoly.
                                                              Lehet
a fölpárázó holtakat újraszülni magamból,
alakot adva a költő képzelgéseinek? Ahogyan
tudósok mondják: lelkemből mitikus modell lesz,
mert jelentéssé válnak, mik jól történtek?
                                                                 Boldog
növények, állatok: csak a mostban élők!
Szerencsés tárgyak, emlék nélkül, céltalan!
Én mentől mélyebbre bukom le a tűnt időbe,
annál forróbb lesz a vágy, hogy folytatódjék
mind, ami fölgyűlt bennem.
                                          Az öregség,
ha mélyül, nyugtalanabb is. Nem az elvont, végső
kérdések gyötrik: nem a lét értelme, a mérhetetlen
kiterjedés és benne a sors; vigasztalást nyújt
a kis dolgok sokasága: friss ing, cicák, új ízek,
árnyak, lombsuhogás ...
                                      S főként az őszi ajándék,
ki szívemen pihen s betakar szívével, azért, hogy
könnyítő, örömosztó jelenléte jó bizalommal
töltsön el újra.
                       Vele éled bennem a hit, hogy
szükség van még rám: ki teremt, őrizzen is, ez a dolga:
takarúlás, szüret, teli kamra, hogy legyen mit
beosztva túlélni a tél közönyét.
                                                 Az lesz majd
igazi megvalósulás, újuló lét, és nem ez a gyűrt,
aszályos koraősz, ez a szivárogva áradó,
föltarthatatlan éj, amelyben bátran félni is
könnyebb így.
                      Mert az istenek terve kitudhatatlan.

Lutra Creative Commons License 2018.10.13 0 0 94896

Benkő Attila

Hajnali csavargó

Háttal a szélnek,
mintha hideg házfalnak támaszkodna,
nézi, hogyan rohannak
zörgő falevelek az utcán.
Mint vézna árnyék,
egy oszlop mögé húzódik,
mikor felbukkan gimnazista lánya.
Itt megy át minden reggel
egyedül a zebrán,
mégsem találkozhatnak,
mint valahol egy távoli városban,
szégyen és büszkeség.

Lutra Creative Commons License 2018.10.13 0 0 94895

Orbán János Dénes

Ha mit még hátrahagynunk


              ha nem is értitek
           mint hómezőn a vadlúd
         ha mit még hátrahagynunk
                    fakuló képeket
         (Kányádi Sándor: Töredék)

mint hómezőn a vadnyúl
az ugró képzelet
ha mit még hátrahagynunk
a kép s a képkeret

ha volt és lesz kinek
mint hómezőn a vadnyúl
s a kilátástalanság
amint épp sejti meg

mint hómezőn a vadnyúl
ha kifehéredett
ha mit még hátrahagynunk
egy fehér négyzetet

ha volt és lesz kinek
mint hómezőn a vadnyúl
az egybeolvadás és
kihűlő létlelet

mint hómezőn a vadnyúl
ha nem is értitek
ha mit még hátrahagynunk
egy üres képkeret

Lutra Creative Commons License 2018.10.13 0 0 94894

Anakreón

Gyűlölöm

Gyűlölöm azt, aki telt kupa mellett, bort iszogatván,
háborút emleget és lélekölő viadalt.
S kedvelem azt, aki bölcs és Aphrodité meg a Múzsák
szép adományairól zengve szeretni tanít.

/Radnóti Miklós ford./

Lutra Creative Commons License 2018.10.12 0 0 94893

Gyurkovics Tibor

Te-folyosó

Magányod végeérhetetlen
folyosóján csak mint a vak
madár röpülök szárnyszegetten
akárhogyan de lássalak

ezerszer is nekiütődöm
a falaidnak önmagad
leghomorúbb gyermekidőkön
fönnakadt zátonyainak

beléd ütközöm aki egyre
- szemem és szárnyam fölsebezve -
közelebb vagy és távolabb:

hogy megértsem az isteni
fényben-falakban mint a vak
hogy nem tudom megérteni.

Lutra Creative Commons License 2018.10.12 0 0 94892

Görgey Gábor

Népirtás

Nincs épület, mely meleget
adhatna az otthontalannak.
Letépett füleik helyett
füleket a falakba varrnak.

Nincs nászi ágy, mely hallana
szerelmes, édes ízű szókat,
vallomást már csak vallató
pribékek arcába susognak.

Nincs már falu, mert földgyalu
egyszerűsíti le a tájat.
Új címer héjakarmai
a Föld arcába belevájnak.

Nincs mivel nyelvet ölteni
erre a tébolyult barakkra,
mert nincs már nyelv, csak a kitépett
nyelvű nemzet vérző garatja.

Ne Párizsra vesd szemedet, hanem
oda, hol egy népnek kell sírnia.
Ébredj, bamba világ: színed előtt
zajlik megint egy genocídia!

Lutra Creative Commons License 2018.10.12 0 0 94891

Konsztandinosz P. Kavafisz

A barbárokra várva


„Mire várunk, tolongva mind a fórumon?"

Hogy végre ma a barbárok betörjenek.

„A szenátus mért ily tétlen s tanácstalan?
Miért nem ülnek törvényt a szenátorok?"

Mert várják, hogy a barbárok betörjenek.
Mily törvényt hoznának még a szenátorok?
Majd hoznak a barbárok, csak betörjenek.

„Mért kelt fel császárunk ma ily korán, s miért
ült ki a legfelső városkapu elé
trónjára, koronával, ünnepélyesen?"

Mert várja, hogy a barbárok betörjenek.
S a császár méltóképp készül fogadni fő
emberüket. Külön pergament íratott,
hogy átnyújtsa neki, dicső címekkel és
jelzőkkel is kicirkalmazta ékesen.

„Miért jő két konzulunk s a prétorok vörös
hímzett tógában, melyben ünnepen szokás?
Mért díszítik őket ametiszt karkötők
és szikrázó smaragdgyűrűk az ujjukat?

Miért vették ma éppen arany és ezüst
művekkel gazdagon mintázott botjukat?"

Mert várják, hogy a barbárok betörjenek,
és a barbárt az ilyesmi elbűvöli.

„Mért nem gyűltek össze a tisztes rétorok,
hogy szóljanak s elmondják, ami lelkükön?"

Mert várják, hogy a barbárok betörjenek,
s a barbárokat untatják a szép szavak.

„De mért egyszerre ez a zűrzavar, ez a
felbolydulás? (Milyen sötét lett minden arc!)
Mért néptelenednek el utcák és terek,
s mért siet ki-ki otthonába komoran?"

Mert éj lett, és a barbárok nem jöttek el.
S futárok érkeztek a limesek felől,
jelentve, hogy barbárok többé nincsenek.

„S most - vajon barbárok nélkül mi lesz velünk?
Ők mégiscsak megoldás voltak valahogy . . ."

/Somlyó György ford./


                    *


Orbán Ottó

A barbárokra várva

                          „S most – vajon barbárok nélkül mi lesz velünk?”
                            Kavafisz-Somlyó

Miért tolongunk itt, a város ócskapiacán,
hol romlott hal és romlott eszme bűzlik?

Mert várjuk a barbárok tankjait.

Miért hajtjuk magunkat, űzzük az ipart?
És miért rohanunk haza nézni a tévét?

Mert várjuk a barbárok tankjait.

Miért ül föl ágyában éjfélkor a nő?
Miért kap a torkához? Miért fuldokol?
S hajnalig forogva a gyűrött lepedőn
miért jajgat álmában? Miért nyöszörög?

Mert várja a barbárok tankjait.

S miért spriccel a jó nép százfelé?
Miért bújik a pincébe s az árkádok alá?
Miért mondja mindenre: „Nekem aztán…”?
És mitől hallgat el? És mitől izzik
szemében a halálos rettegés?
S lőtt sebben fetrengve miért káromkodik?

Mert ezt tanulta és ehhez szokott,
s most várja a barbárok tankjait.

S miért gyújtják föl városunkat hétfelől?
Miért fröcsögnek gyűlölködve szenátoraink?
És miért szaglanak bosszútól szóvirágaik?
Miért kívánják vérrel jóllakatni azt,
akinek nem tudnak kenyeret adni?

Mert tudják, hogy a barbároké a jövő,
s most várják a barbárok tankjait.

Így veszi kezdetét a fényes örömünnep;
van pellengér, vesszőfutás, társastánc, virsli, sör…
S lemegy a nap. Csak tank nem jön sehonnan egy sem.

Csoda-e hát, hogy elfog bennünket a csüggedés?
Miben bízzunk, ha már a tankokban sem bízhatunk?

Csak másnap jön a limesek felől a hír, hogy semmi vész…
Van megoldás. Vannak barbárok. Mi vagyunk azok.

                    *

Wagner Dezső

A barbárok betörése

Mert éj lett, és a barbárok nem jöttek el.
S futárok érkeztek a limesek felől,
jelentve, hogy barbárok többé nincsenek.

"S most - vajon barbárok nélkül mi lesz velünk?
Ők mégiscsak megoldás voltak valahogy…"
(Kavafisz: A barbárokra várva)

Majd reggel lett, és futárok érkeztek megint
a limesek felől,
s újabb barbár törzs feltűnését jelentik
e marcona fiúk.

Nos, ha úgy tetszett is egy kicsinyég,
hogy nincsenek többé barbárok,
most már bizonyosság:
csak azok a barbárok nincsenek;
úgyhogy bizakodhatunk ismét…

S a tegnapi hajcihő,
az sem tekinthető hiábavalónak,
de nem ám, próba volt,
hogy ma már flottul működjön minden.

Íme a császár el is indult a városkapu felé,
trónjával a hóna alatt, koronával a fején
(méltóképp készül fogadni fő emberüket);
a szenátus tagjai pedig mind a fórumra sietnek.
Ja, és a két konzul is, no meg a prétorok persze,
kik a barbárokat elbűvölendő,
ma is olyan díszekben pompáznak,
hogy a Nap rájuk emelé szalmakalapját…

És nini, már meg is jelent az első barbár
(mögötte a végeláthatatlan had),
s császárunk kezéből, hopp,
kitépi a pergamentekercset,
kultúránk rövid foglalatját;
de csupáncsak arra kíváncsi,
óh, egek! hogy a pergamen miként ég…

Tyhű, mi lesz még itt?!

De hát erre vártunk,
hogy a barbárok betörjenek…

Lutra Creative Commons License 2018.10.12 0 0 94890

Beke Sándor

Ha visszatérsz

Ha visszatérsz a házba,
ahonnan eltemetted,
nyitva még az antik szekrényajtó,
s ott találod a piros csempekályhán
a zománcozott, kerek fülű
teáskannát,
a villát az edények között
a mosogatóban,
a pamacsot, s a borotvát
a habos vízzel teli fehér lavórban,
a kockás inget a széktámlán.
Keresd őket a fénykoszorúk
itt felejtett illatában,
s a kandallótükörből valaki
szembenéz veled:
a konyhaasztalon szárad
az utolsó kenyérszelet.

Lutra Creative Commons License 2018.10.12 0 0 94889

Po Csü-Ji

Téli éj

Barát is elhágy, család is elhágy,
látogatóm sincs, beteg a testem,
szegény lakomban senkit se látok,
rejtett faluban, koplalva fekszem.
Fagy ereszkedik. Lámpám sötétül.
Tárt függöny lobog kettérepedten.
"Cör, cör": ablakom alatt az éjben.
az új hóhullás fülembe zizzen.
Vénülök, mindig rosszabbul alszom,
kelek éjfélkor, ülök meredten:
érzést feledni mért nem tanultam,
hogy nagy magányom békés lehessen?
Mérhetetlenség és mulandóság
kénye-kedvére kivetve testem!
Kormos éjfélben négy éve ébren
ezerháromszáz éjszakát lestem.

/Weöres Sándor ford./

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!