Keresés

Részletes keresés

finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5516

Tényleg nem, de ez a füvek-magvak válasz teljesen komolytalan, amikor javakról van szó.

Előzmény: gomoly (5515)
gomoly Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5515

Nem erről beszélgetünk.

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5513)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5514

Kösz, hogy szólsz ;)

Előzmény: gomoly (5512)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5513

Szóval Jézus követője vegetáriánus kell legyen :D

Előzmény: gomoly (5511)
gomoly Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5512

Itt az idő, hogy  elgondolkodj azon, hogy miért rabolnak az emberek.

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5509)
gomoly Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5511

Fák gyümölcse, füvek magva....stb.

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5510)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5510

Amúgy is, miféle Isten által adott javak, hiszen nincs senkinek semmije, nem?

Előzmény: gomoly (5506)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5509

De a rabló tojik Jézus szerinted való tanítására, ezért rabló.

Előzmény: gomoly (5506)
gomoly Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5508

Aztán mégis meghalsz.

Előzmény: kari333 (5507)
kari333 Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5507

 

Maradva Jézusnál, a Rómaiakhoz írt levélből idézve, az apostoltól:

 

"Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől."

 


Előzmény: takarito (5505)
gomoly Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5506

A rablónak is szól Jézus tanítása.

 

(Egyébként rabló az is, aki az Isten által adott javakból a többi ember  rovására sajátít ki javakat, és azokat törvénnyel védi.)

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5504)
takarito Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5505

"Az Ige sok esetben csak lélekről ír,  nem tesz különbséget az ember lelke, és Isten lelke között, csak néha."

 

A probléma nem az, hogy hol beszélünk Isten lelkéről vagy az ember lelkéről, hanem az, hogy Pál apostol hamisan helyezi szembe a lelket a testtel, akár Isten lelkéről, akár ember lelkéről lenne szó. A test ugyanis nem ellensége semminek.  A lélek szerinti élettel szembe különösképpen a hit szerinti élet tud menni, mivel minden lelki döntéssel szembe tud helyezni egy bibliai hitből alkotott magyarázatot. De nem csak a hit által lehet szembe menni a lélekkel, de lehet törvények által, szabályok által, elvek, eszmék, erkölcsi kötöttségek által, minden által lehet, az ellenállás ugyanis az ember döntésétől függ és nem a testétől vagy kívánságaitól. Az ember döntései pedig függhetnek a hitétől, eszméitől, értékrendszerétől, tudatától, felfogásától, lelki zavaraitól, félelmeitől, ábrándjaitól, mindentől, amit ugyanúgy szembe lehet fordítani a lélek szerinti élettel, mint a kívánságokat.

 

 

Sokkal helyesebb fogalmazása lett volna Pálnak ha a következőket írta volna:

"16. Mondom pedig, Lélek szerint járjatok, és a törvény előírásait véghez ne vigyétek.

17.  Mert a törvény a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a törvény ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, a miket akartok.

18.  Ha azonban a Lélektől vezéreltettek, nem vagytok a törvény alatt."

 

Mert a test nem ellenkezik a lélekkel, hanem Pál apostol támadt ellene a testnek, és így Isten alkotásának megtámadásával az Istennel fordult szembe.

 

"19.  A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás..." stb

 

Ezek a Pál apostoltól származó rágalmak figyelmen kívül hagyják azt a szimpla tényt, hogy a házasságkötés, a szeplőtlen ágyasház, a tisztaság, és a mértékletesség ugyanúgy testnek cselekedetei, mint az általa kárhozatosnak kikiáltott cselekedetek, például a sokkal fontosabb tudatos mérlegelést, mint a cselekedeteket meghatározó alapvető ok elfelejtette. Pál apostol felsorolása önkényes, és rágalmazó, kihagyja a test cselekedetiből a leglényegesebb tevékenységét, a munkát azért, hogy a testet mint főbűnös feketetíthesse be. A munka az egyik legfontosabb cselekedete a testnek, a test kívánságainak és szükségleteinek kielégítésének erényes és normális módja, Pál apostol tévtanítása erről elfelejtkezik megemlékezni.

 


 

"A szent azt jelenti, hogy valaki jó, és igaz, vagyis szellemi értelemben élő, azaz van"

 

Ez egy megmagyarázatlan fogalmakkal magyarázott megmagyarázatlan fogalom, vagyis tökéletesen semmi értelme. Ugyanis mi az hogy jó valaki? Mikor lesz igaz valaki? Mi az hogy szellemi értelem? Attól hogy VAN valami, már szent??? A szellemi értelemben élés avgy nem élés miben különbözik a nem szellemi értelemben éléstől és nem éléstől?

 

"A szentség egyedül Isten sajátja, ami a teremtményeiből hiányzik, tehát minden teremtménye szellemi értelemben üres, tartalom nélkül való "lelki halott""

 

Ezt a közönséges hazugságot honnan szedted? Miért mondod azt az élőkre hogy nem élnek? Meghazudtolod az Isten teremtményeit hogy Swedenborg hazugságai igazságokká váljanak?

 

Neh 9:6 ...Te teremtetted az eget, az egeknek egeit és minden seregöket, a földet és mindent a mi rajta van, a tengereket minden bennök valókkal együtt; és te adsz életet mindnyájoknak....

 

Szóval te azt állítod, hogy az Isten nem ad életet egyetlen teremtményének sem? Amit az Isten ad a teremtményeinek az szerinted és a tévtanító Swedenborg miatt üres, tartalom nélkül való lelki halál???

 

Az élet nem osztható "lelkire" meg "testire", csupán az utóbbi kettőt az életben fordíthatod szándékosan szembe egymással, ahogy Pál apostol tévtanítása nyomán ez Swedenborg gondolkodás nélküli nézeteit is megfertőzte.

 

"Tehát amikor a fenti kezdő Igében a test gondolatairól és cselekedeteiről, olvasunk, akkor itt az ember testestől-lelkestől alapjaiban hamis és gonosz, azaz bűnös voltáról van szó"

 

Ami tudvalevőleg hamis tanítás, mivel az ember nem "alapjaiban" gonosz, hanem a körülmények feszítő hatásai mellett válik ellenségessé a környezetével. A vas sem alapjaiban gonosz, hanem a kohászat megmunkáló körülményei mellett válik az életet kioltó fegyverré. Pál hamis tanítása az ember alapjaiban gonosz természetéről istengyalázó, rágalmazó és bűnös tanítás, amely az Isten munkáját teszi igazságtalanná és hiábavalóvá. Swedenborg természetesenszintén nem az Istentől vette isten és embergyalázó nézeteit, hanem gondolkodás nélkül, hiszékenységből fejlesztgette tovább Pál apostol negatív álmodozásait.

 

 

"Ez az eredeti evangélium."

 

Ez egyáltalán nem az eredeti evangélium, hanem kifejezetten félremagyarázása az életnek, embernek, és magának az Istennek.

 

 

Előzmény: Amet (5417)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5504

"A Jézus tanítása szerint élő ember osztozik mindenkivel az Isten által adott javakon"

Hogy osztozna, ha nincs neki semmije, még ruhája se :)?

 

"A Jézus tanítása szerint élő ember AD mindenkinek ("csalódott rabló"-nak is), tehát a rablónak nincsen szüksége arra, hogy raboljon"

Csak hogy a rablónak több kell, mint a Jézus tanítása szerint élő embernek, ezért rabol...van ilyen.

Előzmény: gomoly (5503)
gomoly Creative Commons License 2012.05.30 0 0 5503

A Jézus tanítása szerint élő ember osztozik mindenkivel az Isten által adott javakon....így a "csalódott rabló"-val is.

A Jézus tanítása szerint élő ember AD mindenkinek ("csalódott rabló"-nak is), tehát a rablónak nincsen szüksége arra, hogy raboljon.....azaz nem rabló.

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5502)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5502

Szegény rablónak nincs zsákmánya, ezért csalódott. De majd a Jézus tanítása szerint élő ember megvigasztalja, feltéve, ha a rabló csalódottságában nem veri kupán xD

Előzmény: gomoly (5501)
gomoly Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5501

ezt nem értem

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5500)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5500

Már hogyne lenne ezen nemlétező személy világában rabló: ő a csalódott rabló xD

Előzmény: gomoly (5499)
gomoly Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5499

Nem érted mit írtam? Aki Jézus szerint él, szétosztotta mindenét. Se lakása, se kulcsa, se bankkártyája....tehát az ő világában már nincsen rabló.

Előzmény: Törölt nick (5498)
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5498

Nanana azért próbára tennélek megnézném az arcod színéd miután egy roma lenyúlta a lakás kulcsodat, bankkártyádat gatyádat és ott állnál Zemplén-szabolcs-fitty füttyfalván ahová a vonat sem jár este télen pucéran -10 fokban Budapesttől 216,1224 Km re(feltételezve hogy Pösti vagy)   :DDDD

Előzmény: gomoly (5497)
gomoly Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5497

No...a rablókkal kapcsolatban ezt találtam Jézustól:

 

33. Adjátok el a mitek van, és adjatok alamizsnát; szerezzetek magatoknak oly erszényeket, melyek meg nem avúlnak, elfogyhatatlan kincset a mennyországban, a hol a tolvaj hozzá nem fér, sem a moly meg nem emészti. 34. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

---------------

 

19. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és a hol a tolvajok kiássák és ellopják; 20. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket mennyben, a hol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és a hol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. 21. Mert a hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is.

 

Szóval nyugodtan mehetsz rablók közé....azok nem a te rablóid, ha mindenedet szétosztottad már. Annak rabló a rabló, aki nem Jézus tanítása szerint él.

Előzmény: Törölt nick (5494)
gomoly Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5496

Miért rabolnak a rablók, és miért ölnek a gyilkosok? Vajon miért nem tekintik az emberek gyilkosságnak,azt  amikor sajátmaguk által hozott törvényük szerint ölnek büntetésből?

Előzmény: Törölt nick (5494)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5495

Valóban xD

És?

Előzmény: gomoly (5493)
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5494

Gyakran a jó példa nem elég főleg ha rablók és gyilkosok közt jársz ott vedd fel a nyúlcipőt! :D

gomoly Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5493

A közösség személyekből áll.

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5492)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5492

Nem lehetetlen. Van a személyes megbocsátás, és van a közösség érdeke a bűnőzök megfékezésére.

Előzmény: gomoly (5490)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5491

Már megint másokat küldenél a csalánosba, hogy finoman fogalmazzak :D

Előzmény: gomoly (5489)
gomoly Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5490

Védd a tulajdonodat a törvénnyel, de közben bocsáss is meg (engedd el a büntetést)! Rájöhetnél, hogy a kettő együtt lehetetlen....

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5488)
gomoly Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5489

Na...akkor lehet követni.

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5488)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5488

Igen, ha igaz a biblia, akkor neki nem csak a szája járt.

Előzmény: gomoly (5486)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.28 0 0 5487

"Ne hozzám mérd Jézus tanítását!"

Hát kihez mérjem ezt az értelmezést, ha nem hozzád, aki folyton hirdeted?

 

"A tanítás neki is szól, nem csak nekem."

De most rólad lenne szó, hogy te szereted és megbocsátasz neki.

 

"Erről szó nincsen, mert én nem állítom, hogy Jézus tanítása szerint élek....írtam neked, hogy nem élek aszerint."

Miért állsz ki olyan tanok mellett, amelyeket nem áll szándékodban követni?

Előzmény: gomoly (5485)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!