Keresés

Részletes keresés

FehérTigris Creative Commons License 2005.04.09 0 0 166
Hát, ez hihetetlen!
Elképesztő vagy!
:)
Köszönöm :)
Előzmény: hannika (165)
hannika Creative Commons License 2005.04.09 0 0 165

johanna pietermann_the dream

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

johanna pietermann: the dream

Előzmény: FehérTigris (164)
FehérTigris Creative Commons License 2005.04.09 0 0 164
Az elején szó volt az álmokról.
Macskával álmodtam.
Megnéztem azon a helyen, amit hannika linkelt.
A szuverenitás és a kiszolgáltottság egyvelege.
Érdekes, hogy a macskákról a második nem jut eszünkbe.
Pedig igaz.
Persze lehet, hogy semmi köze az álomhoz, csak a macska ráfeküdt a lábamra jó szokása szerint, én pedig arrébb taszajtottam félálomban. Mindig békésen megküzdünk az ágyamért.
hannika Creative Commons License 2005.04.04 0 0 163
johanna pietermann_lyonesse
Joana Creative Commons License 2005.03.30 0 0 162
Nemsokára!!  Már csak másfél hónapot kell aludni ;-)
Előzmény: jedi1 (158)
Joana Creative Commons License 2005.03.30 0 0 161
:-) Mennyi jelentésárnyalata van! :-)
Előzmény: jinjang (156)
hannika Creative Commons License 2005.03.30 0 0 160

ez nem igazi, hanem photoshop, viszont illik ide :) remélem, jedi nem betegség miatt mulaszt.

 

FehérTigris Creative Commons License 2005.03.26 0 0 159
Ez egy jó kép! :)
Lementem. Elmentem.
Előzmény: jedi1 (157)
jedi1 Creative Commons License 2005.03.23 0 0 158
jedi1 Creative Commons License 2005.03.23 0 0 157
pedig itt is akadnak érdekes dolgok
Előzmény: jinjang (156)
jinjang Creative Commons License 2005.03.23 0 0 156
Ez itt alattam olyan szép volt, hogy most nem is fog ideilleni, amit ma olvastam a HIX Mókán. De amúgy pont ebbe a topikba illik. (Mondom, a Mókán olvastam! :-))

"Ha ki akarsz ábrándulni az oroszlánból, keresd föl a barlangjában."

hannika Creative Commons License 2005.03.21 0 0 155

Kicsi a bágyi patak. A keskenyebbé vált ezüstszalag széles homokrámát kapott, és a csillogó homoknak is, melyet a népregék tündéreinek pici lábai taposnak, sehol véget nem érő füzesek a kerete.

A bágyi malomban nem tudnak őrölni. Tele van zsákkal az udvar, s türelmetlen férfiak, asszonyok, Gózonból, Csoltóról, ülik a Bágy partját a malom környékén, és a vizet várják.

Ha nem jön, tesznek róla. Kocsipál Gyuri, a molnárlegény már Szent Mihály lovát is ellopta a majornoki temetőből, lévén annak az elégetése csalhatatlan módja a záporeső kierőszakolásának az égi hatalmasságoktól.

Legyen is foganatja, mert a zsilipek le vannak ugyan eresztve, s minden éjszakára gyűjt is annyi vizet a gát, hogy a kereket megmozgassa, egy-két óráig - de mi az ennyi életnek? Kieszi a penész az utolsó zsákot, mire sor kerül rá.

Mindenki bosszankodik, csak a molnárné, a gyönyörű Vér Klára jár-kel mosolyogva az őrlők között, pedig neki van a legnagyobb kárára az idei szárazság.

Ha így megy, elpusztul a bágyi molnár, kivált, ha sokáig odamarad a katonaságnál, mert hiába, nagy az árenda is - de meg, csak asszony az asszony, ha aranypaszománnyal övezi is derekát.

Hanem ezt a véleményt nem hagyja szó nélkül Pillér Mihályné Gózonból.

 

- Asszonya válogatja biz azt. Igaz-e, Tímár Zsófi. Ámbátor a molnárnéért magam sem teszem kezemet a tűzbe, mert a veres haj... hej, az a veres haj... Igaz-e, Zsófi lelkem?

- Nem igaz, Zsuzsi néni! Jó asszony az, ha szép is.

- Látod is te a fekete kendőd alul!

- Itt voltam, mikor férje elment... hogy megsiratta, százszor megölelte.

- Minden okos asszony úgy viseli a viganóját, húgom, hogy a színes oldala van kívül. Ej no... hát csak érzékenyen búcsúztak?

- A molnár azt kérdezte Klára asszonytól: "Hű maradsz-e hozzám?" Vér Klára így szólott: "Előbb folyik fölfelé a bágyi patak, mintsem az én szívem tőled elfordul."

- A Bágy fölfelé? - kacagott fel Pillérné gúnyosan. - Ehhez tartsd magadat, Gélyi János!

 

A többiek is nevettek. No 'iszen az kellene még, hogy az a kevés víz is visszaforduljon... Jámbor bágyi patak még lefelé is csak ímmel-ámmal folyik. Maholnap nekigyürkőzik a homok, s megissza az egészet egy kortyra.

Mindenik jól mulatott a patakon és a molnárné fogadásán, csak Gélyi János nem. Elpirult a Pillérné szavára, mélyen a szemére húzta a kalapot, de mégsem olyan mélyen, hogy el ne láthasson alóla a sövényig, ahol a molnárné ruhákat terítget a karóra száradni.

A napfény kiöltött nyelvecskéi végigtáncoltak a sövényen, s ahol megnyalják a nedves vásznat, fehérebbé válik.

A Gélyi János szeme is arra vet sugarakat, s a Vér Klára arca pirosodik tőlük.

Észreveszik... hogyne... az őrlő asszonyok az odanézést is, a visszanézést is. Szóba rakják... hogyne... s amit nyelvük érint, nyomban feketébb lesz.

De nini, mintha ők beszélték volna hirtelen össze azt a sötét felhőt, egyszerre elborítja nyugat felől az egész égboltot. No emberek, gózoniak, majornokiak, mozogni fog itt a garat estére.

Kis uzsonna táján olyan záporeső kerekedett, hogy még a barázdák is patakká dagadtak. De 'iszen mégse bolond ember Kocsipál Gyuri, hogy elégette Szent Mihály lovát.

Három nap, három éjjel járt a malom, megfogyott az őrölni való meg az őrlő. Harmadnap estefelé nem maradt más, csak Gélyi János tíz zsák búzája.

Talán szándékosan hagyta utolsónak a menyecske, hogy ő maradjon a legtovább? De hátha csak incselkedik vele? Hátha az akácfa virága a kacsintása... Mindenkire hullatja, de olyan magasan nyílik, hogy nem lehet ágat szakítani róla...

Alig várta, hogy kijöjjön a szép molnárné.

 

- Hallod-e, Vér Klári... Magunkban maradtunk. Jól tetted, amiért utolsónak hagytál...

- Nem én hagytalak. Öregeké az elsőség a malomban - felelte Vér Klári sértődve, s hátat fordított Jánosnak.

 

A köpcös, zömök legény eléje állott, s szép nagy szemei mámoros fényben égtek.

 

- Ne menj be. Azt akarom mondani, négy napja vagyok itt már szekérrel, elfogyott a takarmányom, éhesek a lovaim. Adj egy köteg sarjút a padlásról.

- Akár kettőt.

- Én pedig már két éve vagyok szomjas egy csókodra - suttogá, s szemei bámészan tapadtak arra a liliomderékra, mely megtörni látszott ettől az egy szótól. - Adj egy csókot, Klára!

- Egy felet se, Gélyi János. A te szeretőd voltam valaha, de csókot mégsem adtam. Most másnak a felesége vagyok.

Fölszakadt a sóhajtás a Gélyi János melléből:

- Verje meg hát az Isten azt a csillogó veres hajadat, mely a nyugalmamat megint elsöpörte.

 

Befutott az asszony, még az ajtót is magára zárta. Nem is jött ki többet, csak az ablakról törülgette le egyszer belülről az őszi könnyezést.

János ott is megpillantotta.

 

- Hej, majszterné asszony! Mikor lesz már lisztté az én búzám? - kérdé fojtott gúnnyal az ablakhoz lépve.

- Nem lesz az, csak derce - vágta vissza csintalan mosollyal a molnárné. - Vagy igaz, hisz te a zsákjaidat érted! Éppen mostan őrlik, a fele már megvan.

 

Ajkaiba harapott Gélyi János, s zavartan hebegte:

- Hát a másik fele?

- Egy-két óra alatt az is meglesz, s mehetsz isten hírével.

- Hanem addig legalább eressz be magadhoz a melegre. Otthon felejtettem a ködmönömet; fázom.

 

Klári megsajnálta, oly szomorú, panaszos hangon kéri. Aztán igazán hideg lehet ott künn... hiszen ő is fázik, reszket az ablaknál, mikor azt feleli:

 

- No, gyere be hát, ha szépen viseled magad...

 

Bement Gélyi János, és akár ki se menne többé soha. De takaros asszony, de mindene módos, járása, nézése, szava, mosolygása. Csak meg ne őrölnék hamar azt a búzát!

Gondolt valamit, s kiosont a molnárlegényhez. Rátalált a sötétben a füttyéről. A gádorhoz volt támaszkodva.

 

- Te, Kocsipál Gyuri! Tied lesz a furulyám, ha megáll a malomkő, és meg nem mozdul reggelig.

- Hüm! De mikor annyi vizünk van!

- Mondd az asszonynak, hogy nem elegendő, hogy gyűjteni kell, s ereszd le a zsilipeket.

A pörgettyű meg a pitle zaja elnyelte fojtott hangját, de Kocsipál Gyuri mégis megértette.

- Ühüm! Csakhogy akkor átcsap a gáton...

- Ne törődj te azzal, neked adom még a selyemvarratú dohányzacskómat is.

- Szurkálóval, acélostul?

- Mindenestül.

 

Mikor leeresztette a zsilipeket Gyuri, megállt, várakozott. Hátha figyelmessé teszi a molnárnét a kerék megállítása, s kijön, megindíttatja?

Senki sem jött sokáig. Egyszerre a gyertyavilág is elaludt bent a szobában. És a nagy némaságban csak mintha messze, nagyon messze csikordult volna egyet egy kulcs a zárban.

Gyuri vigyorogva húzta szét nagy száját, kivicsorított apró fogai, amint bozontos fejét megrázta, úgy néztek ki, mintha valami fehér lepke vergődnék a fekete éjben.

 

Nagyon meggyűlt a víz éjjel táján a malomgátnál, s amint a két sziklás hegyoldal között megtorlódott, megduzzadt, de mert nem áradhatott ki, zúgva csapkodta egy darabig a gátat, majd a partokat, hanem aztán meggondolta magát, s szép csendesen visszafordult.

 

A hold most bukkan ki, s végighúzza ezüstös fényes haját a bágyi patak tükrén.

 

A szél fölsivít bámulatában, felülről fúj, simogatni akarta a vizet - s íme, fölborzolta. A füzesek, a sás, a mogyorófabokrok reszketve hajtják le fejeiket, s gúnyosan suttogják: fölfelé folyik a bágyi patak!...

 

(Mikszáth Kálmán: A bágyi csoda)

Előzmény: hannika (154)
hannika Creative Commons License 2005.03.21 0 0 154

no, azért egyiptom is klassz lehet...

 

a malomról tudod-e, mi jutott eszembe? a visszafelé folyó bágyi patak... ismered-e a szép molnárné történetét a molnársegéddel?

vér klára azt mondta urának, amikor az elment katonának, hogy előbb folyik fölfelé a bágyi patak, mintsem az én szívem tőled elfordul

Előzmény: Törölt nick (153)
hannika Creative Commons License 2005.03.20 0 0 152
én  egyelőre beérném egy tavaszi hétvégével itt nálunk is. sosem jártam még például a dunántúl déli részén. gyakorlatilag a balaton alá sosem mentem még. pedig nagyon szép lehet. mo egyéb vidékeit is már régesrég nem jártam be, bár az emlékek szépek, csak távoliak.
Előzmény: Törölt nick (151)
jedi1 Creative Commons License 2005.03.19 0 0 150

Az igaz hogy Egyiptom ma már nem elérhetetlen. Ha nagyon akarnám, valószínűleg pénz is lenne rá. Más kérdés hogy most éppen jobb ha nem ugrálok, mert mindenünnen csak azt hallom hogy anyagilag teljesen padlón van a hivatal. Egy olyan hivatal ami mindig bőven hozott bevételt, de az utóbbi idők ostoba döntéseinek, és a mértéktelen állami elvonásoknak hála, idén állítólag nagy a kaki. Namost a spórolást sosem a nagykutyákon kezdik, ezt tán nem kell elmesélnem.

Persze az anyagi vonzat csak egy dolog az utazásnál.

Előzmény: Törölt nick (149)
jedi1 Creative Commons License 2005.03.19 0 0 148

Pár napja volt szó a hírekben arról hogy milyen drasztikusan olvad a Kilimandzsáró hava.

 

Fura, ezt a hegyet teljesen elfeledtem, pedig gyerekkoromban arról álmodoztam hogy egyszer a saját szememmel láthassam. A közeljövőben sem valószínű hogy arra vinne az utam. Ahogy nem visz az utam az egyiptomi piramisok felé, vagy a Loch Ness tóhoz...

Toronyőr Creative Commons License 2005.03.19 0 0 147
Legyen egy kisebb. :)
Előzmény: genyanya (146)
genyanya Creative Commons License 2005.03.19 0 0 146
cicaaa!:))
Előzmény: Toronyőr (145)
Toronyőr Creative Commons License 2005.03.19 0 0 145
jedi1 Creative Commons License 2005.03.19 0 0 144

Ilyen van, de ehhez a szinthez már valóban nagyon kell tudni. Elsősorban nagyjából fejben képben kell lenni hogy adott évben a bolygók hol álltak.

Én már nem vagyok közelében sem ennek a szintnek, sőt igyekszem elfelejteni. Nem túl jó élmény belelátni mások életébe, a sokszor sötét foltokba.

Bár valahol egyfajta hatalom, és van aki élvezi ezt. Én utálom. És utálom azokat akik élvezik.

Bár van köztük egy ezreléknyi ember, aki valóban segíteni is képes másokon ezzel a tudásával.

Előzmény: genyanya (143)
genyanya Creative Commons License 2005.03.17 0 0 143

bocs, nem tudtam.

és köszi. :)

 

régen egyáltalán nem hittem az asztrológiában. Egészen addig, amíg egy bulin nem találkoztam egy pasassal, aki ezzel foglalkozott. Az egyik sarokban, egy pöketre tőlem egy ismerősömmel beszélgettek mindenféle holdakról, meg házakról, meg mittomén. Aztán valahogy szóba került, hogy xy mennyire tipikus szűz, és hogy ha nem tudnák is egy perc alatt rájönnének, stb. Na, ekkor megkérdeztem, hogy ezek szerint, ha megmondom mikor születtem, le tudják írni a tulajdonságaimat? Bár ez csak a pasira vonatkozott, mert ő nem ismert egyáltalán. Azt válaszolta, hogy anélkül is. :))) elkezdett mesélni nekem, rólam. Először csak olyasmiket, amiket egy jobb emberismerő is percek alatt kitalálhat, ha rám néz. Aztán egyre komolyabb, személyesebb tulajdonságaimat is (közben azért már tudta, mikor születtem).  Tőle tudtam meg az aszcendensem is, előtte soha nem érdekelt. Megtippelte, aztán nézte meg azon a kör alakú (ha jól emlékszem) micsodán... és eltalálta. A végén már olyanokat mondott, hogy leesett az állam. Teljesen belémfolytotta a szót, pedig az nagy dolog volt akkortájt. :)))

Utánna kellett néhány nap, hogy magamhoz térjek. :)

Egy darabig kekeckedtem, aztán lassan belémfolytotta a szót.

Előzmény: jedi1 (141)
jedi1 Creative Commons License 2005.03.17 0 0 142
Ez a rész azért lesz érdekes mert kiderülhet belőle hogy miként jön elő a sötét oldal még a legnagyobb jediből is.
Előzmény: jedi1 (136)
jedi1 Creative Commons License 2005.03.17 0 0 141

Ezt nem nagyon szeretem, én már nem foglalkozom asztrológiával.

Egy nyilas-kos ember mindenképpen irányító személyiség. Imád ismerkedni, kezdeményezni, a kiszemelt célért kitartóan küzdeni. Egy ilyen nő tényleg képes arra hogy ő szedje fel a pasit, és nem zavarja ha csak szex van és nincs szerelem.

Nyilván inkább életvidám emberek ezek, akikben sok az energia, a mozgásigény. valami hasonló partner kell nekik, aki mellett az ilyen hajlamokat kiélhetik. pl rendszeres utazás, túrázás, sport.

Akikben ilyen sok a tűz elem azok nagyon akaratosak.

Na álmos vagyok, mára ennyi.

Előzmény: genyanya (139)
genyanya Creative Commons License 2005.03.16 0 0 140
sosetöbbetnemjedikézlekle. :)
Előzmény: genyanya (139)
genyanya Creative Commons License 2005.03.16 0 0 139

jedikém, tudnál valamit mondani a kosokról? És a nyilas aszcendensű nőnemű kosokról?

hogy ne csak rólad legyen szó, hanem rólam is. Hátha morsels jobban örül majd. ;))))

genyanya Creative Commons License 2005.03.16 0 0 138
nna, most egész nap ezt fogom dúdolni. :)
Előzmény: jedi1 (135)
jedi1 Creative Commons License 2005.03.16 0 0 137
Május 19-én a saga teljes lesz!
Előzmény: jedi1 (136)
jedi1 Creative Commons License 2005.03.14 0 0 136

Opssz!!!

Nagyon szerencsés voltam, mert véletlenül átkapcsoltam az előbb a Fix tévére, és a legújabb Star Wars film előzetesét adták!

Még a nyálam is kicsordult!

Nem soká megint láthatok Jedi lovagokat harcolni! Megyek megint moziba!:-)

jedi1 Creative Commons License 2005.03.13 0 0 135

Ha én szél lehetnék,
Egy lányt megkereshetnék
a világban, a világban.


Szétfújnám hosszú haját,

Port az útból, merre jár.
Szaladnék nyomában.

Jöttem, hadd lássalak, ismerj meg engem,
Eddig ember voltam, immár szél lettem.
Égben szállok, földhöz nem köt semmi sem,
Jöttem, hadd lássalak, ismerj meg engem.

Én hoznám a holnapot,
Fölkelteném a napot,
Süssön rá fényesen.

Árkon-bokron követném,
Rossz kedvét messze vinném,
Fütyülnék az égben fent.

Ha én szél lehetnék,
Egy lányt megkereshetnék
a világban, a világban.

Hűsíteném homlokát,
Éjjel őrizném házát,
Bámulnám álmában.

Jöttem, hadd lássalak, ismerj meg engem,
Én a szél voltam, immár ember lettem.
Nem szállok fent, már a földhöz köt minden,
Jöttem, hadd lássalak, ismerj meg engem.

Ha én szél lehetnék,
Egy lányt megkereshetnék
a világban, a világban.

Szétfújnám hosszú haját,
Port az útból, merre jár.
Szaladnék nyomában.

hannika Creative Commons License 2005.03.13 0 0 134
nem más emberekhez képest. szabadnak érzed-e magad? mi az a szabadság neked?
Előzmény: jedi1 (133)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!