Keresés

Részletes keresés

joss Creative Commons License 2002.05.27 0 0 145
'90 után mi a fenének, mikor már az egész összeomlott?

Szerintem sajnos nem omlott össze, épp' ma iktatták be a haszonélvezőket.

erről jut eszembe a bolsikat visszaszavazó nyugdíjasoknak vajon az mér' nem jut eszükbe, hogy melós korukban ugyanazok akik most nyugdíj-kánaánt hazudnak kétpofára, mint akkori hatalom talán nem csak éhbért hanem tisztességes fizetést is adhattak volna.

'"- Ehelyett behódolt az szdsz-vezette zsidó bankár lobbinak"
Konkrétan? Mi volt a behódolás tárgya és kik az szdsz-vezette zsidó bankárok?

Az mdf kormány hatalomra kerülésekor kivonták a mozgótőkét az országból.
a teljes csőd elkerülése ellen Antall megkötötte az szdsz-mdf paktumot.Emlékeztetnék az OTP kölcsön visszafizetési manőverre.
( Ha fennálló tartozása 50%-át becsengette a polgár a másik 50%-ot elengedték. Ez sem volt véletlen.

Lehetősége lett volna a teljes államadósságtól megszabadítani az országot / ehelyett lásd fenti tétel/"

Azt nem hiszem, hogy a teljeset. Az tény, hogy amit az MSZP a Bokros-csomaggal elkezdett, már nekik meg kellett volna csinálni.

Ráverhette volna az előző rezsimre.Simán megtehette volna, arra hivatkozva talán, hogy ennyi eszük volt a nyugati bankoknak, 30 évig finanszírozták a semmit.
Ha meg ezzel segítettek elő a komm. rendszer bukását meg kellet volna köszönni.
( Sajnos kádár bácsiék főleg magánbankoktól vettek fel hiteleket, így mi nem tudtuk a lengyel módszert lemásolni.
Itt jön be újra a tétel a zsidó-szdsz bankárlobbíról.
Adalék még mr Kamatadó kupa mihály ránkszabadítása, aki akkora ellenforradalmár volt, hogy a 60-as 70-es években a pénzügyminisztériumban kellett a száműzöttek keserű kenyerét ennie.

"- ánk szabadított egy sorstársai által is csak PATKÁNYnak nevezett köztársasági eln.-öt."

Ezt a kiváló, börtönviselt műfordítónkat, Göncz Árpádot nevezed így?

Igen. Eredeti nevén glück ármin bácsit akit nem "műfordítói" tevékenysége miatt neveztek valóban forradalmár rabtársai Győrben a helyi pofosz-nál patkánynak, hanem talán azért mert még bennt is jelentéseket írt a jó öreg.

( Egy győri színjátszócsoportnak én fordítottam -németből- le elsőként az országban a "Fantom az operában"-t de etől még nem vagyok műfordító.)

nem engedte be a kormányba Torgyánt és Csurkát"

Csurkában talán megegyezhetünk, de Torgyán beengedésével tán megvalósulhatott volna egy jobb kárpótlás.

Minden jót.


Előzmény: ventillátor (126)
ventillátor Creative Commons License 2002.05.27 0 0 144
Az Antall-kormány iszonyú ballépéseket el követett itthon. Csak egyet említenék: a TSZ-ek szétverését, amely sok embernek máig sok nehézséget okoz.
Előzmény: intg (137)
ventillátor Creative Commons License 2002.05.27 0 0 143
"Az ő kezdeményezésére bomlott fel a Varsói szerződés! Márpedig ez volt az egyik alapvető feltétele az ország szabadságának."

Az ország szabadságának az volt a feltétele, hogy a Szovjetúnió összeomlott. Ezért sikerült Antallnak az, ami Nagy Imrének nem. De nem egyedül Antall érdeme, hanem a demokratikus ellenzék egészének, hogy a demokratikus fordulat megtörténhetett.
Nagy érdeme volt a Fiatal Demokraták Szövetségének, akik a tűzzel játszva, bátran, merészen kimentek az utcára, akkor, mikor ez még kockázatos volt, röplapokat terjesztettek.
Nagy érdeme volt a Szabad Demokraták Szövetségének, akik a 4 igenes népszavazást sikeresen keresztülvitték.
De ehhez az is kellett, hogy az MSZMP-n belül a reformpárti erők kerüljenek előtérbe, például Horn Gyula, Pozsgai Imre.
Ha az SZDSZ került volna hatalomra, ő alattuk mentek volna ki az oroszok és léptünk volna ki a Varsói Szerzősésből. Amint az EU csatlakozás se csak Medgyessy érdeme lesz és a NATÓ csatlakozás se csak Orbán érdeme volt.

Előzmény: intg (137)
ventillátor Creative Commons License 2002.05.27 0 0 142
1.) Ha csak egy mondat miatt szobrot kéne állítani valakiről, akkor mit kell kapnia annak, aki tett is valamit. Elborítanák a szobrok kis országunkat. Tegyük fel, hogy igaz: Antall ezzel az egy mondatával nagy szellemi energiákat szabadított föl határon túl. De ezért szobrot állítani, azért túlzás. (Persze ha valaki megcsinálja, semmi kifogásom ellene, csak ne az én pénzemből).

2.) Medgyessy - szerintem nyilvánvaló - nem a határon túliak ellen mondta a 10 milliót. Azt akarta ezzel kifejezni, hogy nem csak a rá szavazók miniszterelnökének érzi magát, hanem mind a 10 millió magyarnak, de - később már hozzátette - 15 millióért érez felelősséget. De 15 millió ember miniszterelnöke nem lehet, mert nem laknak annyian az országunkban. 5 millió magyarnak román, szlovák, szerb... miniszterelnöke van.

Hadd idézzem Orbán Viktort: "Antall József miniszterelnök úr azt találta mondani, hogy lélekben 15 millió magyarnak a miniszterelnöke. A miniszterelnökség az egy jogi kategória és nem lelki ügy. Aki Mo. miniszterelnöke, az 10 millió magyar állampolgárnak a miniszterelnöke. Mindegy, hogy az [a 10 millió] magyar, cigány, sváb vagy román."

Én amúgy is többre értékelem a Horn-kormány határon túli tevékenykedését mint az Orbán-kormányét.

Hornék több szomszédos országgal megkötötték az alapszerződéseket, és nem folytattak konfrontatív politikát a szomszéd országokkal. Tudták, hogy a kinti magyarokon nem lehet úgy segíteni, ha azt a kinti kormányok ellen teszi.

Orbán szimbólikusan politizált, és elsősorban itthon akart tetszeni, szavazatokat akart szerezni (amit ugyebár határon túlról nem lehet). Az nem érdekelte, hogy ezzel romlik a viszony a szomszédokkal, ami nem tesz jót az ottani magyaroknak se. Hallani lehet kirúgásokról magyarigazolvány-igénylés miatt. Ráadásul a magyarigazolvány nem otthon, hanem itt Magyarországon nyújt nekik kedvezményeket. Viszont ha ugyanezt a pénzt kinti magyar szervezeteknek adnák, jobb helyre kerülne.

Előzmény: Adolf Landeszmann (134)
Rézeleje Creative Commons License 2002.05.23 0 0 141
Ha valakit (bárkit) kiválónak, cselekedeteit példamutatónak tartjuk, nekünk, gyarlóbbaknak, nehéz őt követnünk, próbára tevő helyzetekben hasonlóképp cselekednünk, magunkon felülemelkednünk. Éppen mert gyarlóbbak vagyunk, sokszor megelégszünk arcmásának felmutatásával, szobrának kifaragásával, nevének gyakori emlegetésével. De vajon jól van-e ez így?
Rézeleje Creative Commons License 2002.05.23 0 0 140
Ah intg, beh savanya vagy és vérkomoly! Hogy kicsit felvidítsalak, gondold el a következőt: Ivan Ivanovics egy fogadáson a Kremlben meséli a moszkvai pátriárkának, hogy képzelje, milyen kellemetlen, valami budapesti katolikus szervezetnek nem tetszik annak a térnek a neve, amely az ő szeretett ősi városáról van elnevezve. Vajon a pátriárka azt válaszolná erre: ugyan már, kedves Ivan Ivanovics, az egy derék keresztény szervezet, én tudom, nemhogy görög katolikusok, de még ortodoxok is vannak benne. Kereszteljék csak át azt a teret, hiszen Moszkva mindenkinek a bolsevista rémuralom jelképe! Mi is átkeresztelnénk valami másra, de egyelőre várnunk kell, mert momentán az a KGB-s kommunista Putyin az elnökünk, akivel időnként együtt szoktam reggelizni. Hja, Ivan Ivanovics, ez maga a történelem!

Lazíts egy kicsit, kedves intg!

(Szvsz ez egyáltalán nem offtopic.)

Előzmény: intg (138)
keresetlenu Creative Commons License 2002.05.23 0 0 139
Nem szeretném Antall érdemeit kisebbíteni, de noha igaz), "hogy elérte hogy az orosz (akkor még szovjet) katonák kivonuljanak", mert az utolsó szovjetkatona az Antall-kormány idején távozott, de a megállapodás valójában még a Németh-kormány alatt megszületett, Orbán beszédét nem egészen három hónappal követően. (Az Ellenzéki Kerekasztal résztvevői között volt is némi vita, hogy helyeseljék-e, a szabad választások előtti megállapodást, de ha jól emlékszem végül Kósa Lajos és Szentiványi ki is utazott a kormányküldöttséggel, hogy Moszkvában az ellenzék is képviselve legyen)
Előzmény: intg (137)
intg Creative Commons License 2002.05.23 0 0 138
Rézeleje!

Már megint mellébeszélsz!!!
Én nem azt mondtam, hogy a római katolikusok és az ortodoxok között felhőtlen a viszony!

De az aláirásgyűjtést nem a "magyarországi keresztények túlnyomó többsége" hanem az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség kezdeményezte, ráadásul nem egyedül! (olvasd már el végre rendesen azt az MTA közleményt)

Ami az IKSZ-et illeti, ezúttal még utána is jártam, képzeld: a szövetségnek vannak református, evangélikus, görög katolikus sőt ortodox tagjai is! És bár valószinűleg igazad van abban, hogy a többségük bizonyára római katolikus, mégsem hiszem, hogy az ortodoxok iránt érzett ellenszenv vezérelné őket ha felvettek a tagok közé ortodoxokat is.
("Csak hogy még te is értsd a magad képességeivel.")

Én is elnézést kérek azoktól akik ezt a témát offtopic-nak tartják, de mivel a nyitó hozzászólás vetette ezt rögtön fel, úgy éreztem nem árt tisztázni.

intg Creative Commons License 2002.05.23 0 0 137
Azért ha már Antall tetteiről van szó ne feletjsük el a legfontosabbakat:

Az ő kezdeményezésére bomlott fel a Varsói szerződés! Márpedig ez volt az egyik alapvető feltétele az ország szabadságának.
Lehet, hogy ez igy 12 év távlatából nem tűnik olyan nagy dolognak, de sokan könyvelték el öngyilkos hajlamúnak Antallt, mikor kint volt Moszkávan (még javában állt a Szovjetunió), és ott jelentette ki, hogy a Varsói szerződére nincs szükség. És utána is mindent megtett ennek érdekében. A Varsói szerződés pedig felbomlott még a Szovjetunió felbomlása előtt!!! (óriási presztisvesztegéget okozva egyébként)

Másik dolog (bár összefügg az előzővel), hogy elérte hogy az orosz (akkor még szovjet) katonák kivonuljanak. Elsőként a megszállt országok közül. Sőt ezt szintén elérte még a SZU felbomlása előtt, egyedül Magyaroszágon volt ez igy. A többi országból, az SZU felbomlása után távoztak, hiszen akkor már tényleg nem volt értelme maradni. És aki azt hiszi, hogy csupán néhány nap vagy hét volt a különbség az nagyon téved. Máshol még akkor is ott voltak a csapatok mikor kiirták a válsztásokat (erősen befolyásolva azokat).

Már ezért megérdemli, hogy közteret nevezzenek el róla. És lehet hogy voltak hibái, ballépései a belpolikikában, de ezek az érdemek akkor is elvitathatatlanok tőle! (Még akkor is ha sokan már rég elfelejtették, vagy nem értékelik. Mert akár tetszik akár nem, a szabad Magyarországnak - akármilyen is lett - ő a megteremtője.)

Adolf Landeszmann Creative Commons License 2002.05.22 0 0 136
A meglátásod figyelemre méltó, de Horthy nem szélsőség. Ugyanis éppen ő volt az, aki a szélsőjobb (Gömbös, Szálasi stb.) és a német befolyás visszaszorítására törekedett, s olyan mértékadó, az angolszász orientációt képviselő politikusokkal vette körül magát, mint Bethlen és Teleki.
Előzmény: equites (135)
equites Creative Commons License 2002.05.22 0 0 135
Kint voltam a Moszkva téren és odamentem az aláírásgyűjtőkhöz. Elbeszélgettem velük, de a legérdekesebb a közönség reakciója volt. Megható volt látni az öreg komcsik, és az ifjú szélsőjobb szimpatizánsok (Szabó Albert itt maradt elvtársainak) ellenszenvét. Az egyik Kádár teret akart, a másik Horthyt. Ha még emlékszünk Antall megjegyzésére a szélsőségek eredetéről... :-)
Adolf Landeszmann Creative Commons License 2002.05.22 0 0 134
Ez azon ritka mondatok egyike volt, amely egyben tettnek is minősül. Tudatosította 50 millió magyarban, hogy 40 év után Bp.-en ők már többé nem románnak, szlováknak, szerbnek, ukránnak számítanak. Antall ezzel az egyetlen kijelentésével rengeteg pozitív energiát szabadított fel a magyar közösségekben, s emellett új fejezetet nyitott a magyar nemzetpolitikában, amelyet csak nagy-nagy kockázatok árán lehet figyelmen kívül hagyni. (Ld. pl. Medgyessy utólagos kínos magyarázkodását 10 milliós mondata miatt...)

Az megint más kérdés, hogy Antall nemzetpolitikai tézisét a gyakorlatban Orbán váltotta valóra. De ezt majd elmondják mások 50 év múlva, az ő szobrának az avatóján.

Előzmény: ventillátor (131)
Labor Creative Commons License 2002.05.22 0 0 133
Inkább úgy kéne fogalmazni, hogy a keresztény értékrendhez képest meglehetősen utálják egymást. Azért van a Földön ennél nagyobb utálat is.

Bocs az offért.

Előzmény: Rézeleje (132)
Rézeleje Creative Commons License 2002.05.22 0 0 132
intg!

Csak hogy még te is értsd a magad képességeivel: a magyarországi keresztények túlnyomó többsége katolikus, az oroszországiaké pedig ortodox. És meglehetősen utálják egymást.

A többiektől pedig elnézést, hogy szegény intg miatt untattam őket.

Előzmény: intg (128)
ventillátor Creative Commons License 2002.05.21 0 0 131
Lehet, hogy furcsa az izlésem, de én nem az alapján emelnék szobrot valakiről, hogy az mit mondott, hanem, hogy mit csinált.
Előzmény: Adolf Landeszmann (130)
Adolf Landeszmann Creative Commons License 2002.05.21 0 0 130
A 15 milliós kijelentése áttörés volt. Már csak ezért szobrot érdemel. Amúgy minden, amit írtál, igaz.
Előzmény: joss (116)
ventillátor Creative Commons License 2002.05.21 0 0 129
Vannak ortodox zsidók is.
Előzmény: intg (128)
intg Creative Commons License 2002.05.21 0 0 128
Visszatérve az elejéhez:

"Rézeleje irta:
>Mi van a háttérben? Az ifjú keresztények szerint orosz=szovjet?
>Vagy arról van szó, hogy a római katolikusok szeretnék megalázni az ortodoxokat? "

Már megbocsáss de keresztény NEM egyellő római katolikus! Ha nem tudnád az ortodoxok is keresztények!!!!!!! Ennek fényében eléggé röhelyesen hangzik a fenti kérdés.

Legközelebb kérdezz meg egy "benfentest" mielőtt olyasvalamiről irsz amihez (ezekszerint) nem értesz. Akkor talán elkerülheted hogy ország-világ előtt bizonyítsd tudatlanságodat.

Thor pörölye Creative Commons License 2002.05.21 0 0 127
Igen az idôsebbé. Azé az emberé akihez a fia méltónak bizonyult. Mert Shakespearessel szólva: "a rongy emberek rongy embert nemzenek" ÉS EZ FORDÍTVA IS IGAZ!

AZ IGAZ EMBEREK IGAZ EMBERT SZÜLNEK.

Előzmény: joss (125)
ventillátor Creative Commons License 2002.05.21 0 0 126
"- Nem tiltotta be a kommunista szervezeteket, pártokat, pedig lett volna rá lehetősége"

'90 után mi a fenének, mikor már az egész összeomlott?

"- Nem számoltatta el a bolsikat, ezért röhögnek ma is a képünkbe.

- Elsikkasztotta a teljes kárpótlást, aminek az ígéretével választást nyert."

Hát igen, ezeket elcseszték.

"- Ehelyett behódolt az szdsz-vezette zsidó bankár lobbinak"

Konkrétan? Mi volt a behódolás tárgya és kik az szdsz-vezette zsidó bankárok?

"Lehetősége lett volna a teljes államadósságtól megszabadítani az országot / ehelyett lásd fenti tétel/"

Azt nem hiszem, hogy a teljeset. Az tény, hogy amit az MSZP a Bokros-csomaggal elkezdett, már nekik meg kellett volna csinálni.

"- ánk szabadított egy sorstársai által is csak PATKÁNYnak nevezett köztársasági eln.-öt."

Ezt a kiváló, börtönviselt műfordítónkat, Göncz Árpádot nevezed így?
Jobban örültél volna az ex-MSZMP Pozsgainak?

"- antalli örökségül ránk hagyta ballllfasz sógorát J. gézát. ( Vajon O.V. miért nevezte ki USnagykövetnek?)

Nálam J.G. csak az antalli ÖKÖRSÉG része."

Ez tény, és még jó pár olyan embert, akik nem végezték túl jól a feladatukat.
De (Orbánnal ellenben) becsületére legyen mondva, legalább nem engedte be a kormányba Torgyánt és Csurkát.

Előzmény: joss (116)
joss Creative Commons License 2002.05.21 0 0 125
"Antall József:

-befogadja a német és szovjet hadsereg elôl menekülô lengyel katonák (a lengyelek majdhogynem testvéreink) százezreit.
-befogadja a németek elôl menekülô (hadifogságból szökött) francia katonák ezreit.
-segíti a menekülésben zsidó honfitársaink ezreit.
-soroljam még mekkora embör vót???

te szerencsétlen, ez az APJA munkássága!!!!!
Mint leírtan ezzel semmi baj nincs.
Tisztelem és becsülöm érte az id Antallt.

Akit hazaáruló fasznak tartok az a néhai min.elnök!

Cáfold meg az általam felsoroltakat!!

Előzmény: Thor pörölye (118)
Thor pörölye Creative Commons License 2002.05.20 0 0 124
Nagyon helyesen tették. Mostmár csak a többi, a jobboldalon megbújt volt kollaboránst kellene hazaküldeni, hogy ne csak én legyek hiteles...

Üdv!

Előzmény: keresetlenu (122)
Thor pörölye Creative Commons License 2002.05.20 0 0 123
Igen. Mert az idegen megszállók által létrehozott bábállam politikai szervezetének a tagjai: hazaárulók.
Előzmény: keresetlenu (121)
keresetlenu Creative Commons License 2002.05.20 0 0 122
Megjegyzem az MDF első elöke Bíró előtte MSzMP tag volt, a Lengyel Lászlóval és a Bihari Mihállyal együtt zárták őket onnan ki!
Előzmény: Thor pörölye (120)
keresetlenu Creative Commons License 2002.05.20 0 0 121
Volt sok hazaáruló, de nem volt 800 000. Volt 800 ezer MSzMP tag, te kizártál volna ennyi embert a közéletből? Kollektív büntetésként?
Előzmény: Thor pörölye (120)
Thor pörölye Creative Commons License 2002.05.20 0 0 120
Hatalmas baromságokat. Egy hibája azért tényleg volt Antall Józsefnek. Nem zárta ki a közéletbôl a volt MSzMP tagokat. Azok ugyanis tényleg hazaárulók volta.
Előzmény: keresetlenu (119)
keresetlenu Creative Commons License 2002.05.20 0 0 119
Ja, látod egyesek csak a baromságot képesek leírni.
Előzmény: Thor pörölye (118)
Thor pörölye Creative Commons License 2002.05.20 0 0 118
Antall József:

-befogadja a német és szovjet hadsereg elôl menekülô lengyel katonák (a lengyelek majdhogynem testvéreink) százezreit.
-befogadja a németek elôl menekülô (hadifogságból szökött) francia katonák ezreit.
-segíti a menekülésben zsidó honfitársaink ezreit.
-soroljam még mekkora embör vót???

Hö? hüjegyerek...

Előzmény: joss (116)
keresetlenu Creative Commons License 2002.05.20 0 0 117
joss, ha a tényeket makacs dolgoknak tartod jó lenne az előző ténysértő hozzászólásodat az elejétől a végéig visszavonni, mivel a tényekhez semmi köze sincs.
Előzmény: joss (116)
joss Creative Commons License 2002.05.20 0 0 116
A tények makacs dolgok.

A.J. apja zsidó származású, amivel semmi bajom nincs.
Félreértések elkerülése végett: SENKI SZÁRMAZÁSÁVAL NINCS SEMMI BAJOM!! / se közöm hozzá/

A.J. apját Keresztes Fischer volt miniszter emelte ki egyszerű hivatalnoki munkaköréből ( hogy az pontosan mi volt nem tudom), azzal a megbízással, hogy szervezze meg a nácik elől menekülő hazánkba érkező lengyel zsidók elhelyezését.

Antall fő bűnei:
- Nem tiltotta be a kommunista szervezeteket, pártokat, pedig lett volna rá lehetősége

- Nem számoltatta el a bolsikat, ezért röhögnek ma is a képünkbe.

- Elsikkasztotta a teljes kárpótlást, aminek az ígéretével választást nyert.

- Ehelyett behódolt az szdsz-vezette zsidó bankár lobbinak

- Lehetősége lett volna a teljes államadósságtól megszabadítani az országot / ehelyett lásd fenti tétel/

- Elindított egy mai napig nem rendezett kárpótlási-jegy maffiát

- ánk szabadított egy sorstársai által is csak PATKÁNYnak nevezett köztársasági eln.-öt.

- antalli örökségül ránk hagyta ballllfasz sógorát J. gézát. ( Vajon O.V. miért nevezte ki USnagykövetnek?)

Nálam J.G. csak az antalli ÖKÖRSÉG része.

Nem kívánom halálában gyalázni, de mindenki jobban járt volna ha marad múzeumigazgató.

1 jó pontja van nálam: Horthy méltó módon lebonyolított újratemetése.

u.i.

nem verte szét a zsid-lib médiát.

Mi a faszt kéne tisztelnünk személyében?

Előzmény: ventillátor (72)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!