Keresés

Részletes keresés

Aurora502 Creative Commons License 2012.03.04 0 0 309

Igen. De ez nem olyan lenne, mint az izzólámpa fénye, hanem egy monokromatikus, koherens fény lenne, mint a lézerfény. Úgye a rádióhullám is koherens, mint a lézer. Mert az elektronok szinkronban rezegnek a rezgőkörben, majd az antennában, nem összevissza. A patkómágnes mozgatásakor, a mágnesben indukálódó örvényáramok elektronjai is szinkronban keringenek.

Előzmény: baradlayrichard (308)
baradlayrichard Creative Commons License 2012.03.03 0 0 308

Ennyi volna a látható fény frekvenciája?

Előzmény: Aurora502 (305)
baradlayrichard Creative Commons License 2012.03.03 0 0 307

A világító patkómágnes viszont érdekesebb :)

Előzmény: mmormota (306)
mmormota Creative Commons License 2012.03.03 0 0 306

Igen, persze. Az áramot viszont a mágnes mozgatása indukálja.

Előzmény: baradlayrichard (304)
Aurora502 Creative Commons License 2012.03.03 0 0 305

Igen. 400-800 terahertz frekvenciával kell rezegtetni.

Előzmény: baradlayrichard (303)
baradlayrichard Creative Commons License 2012.03.03 0 0 304

De ott már az elektromos áram kelti a sugárzást, nem?

Előzmény: mmormota (302)
baradlayrichard Creative Commons License 2012.03.03 0 0 303

Ha megfelelően gyorsan lehetne rázni, világítana? :)

Előzmény: mmormota (301)
mmormota Creative Commons License 2012.03.03 0 0 302

Megjegyzem, hogy nagyon rossz rádióadó lenne, nagyon kis intenzitású sugárzást generálna. Úgy lehet javítani, hogy hangolt antennát kell használni, és a mágnest az antennára kötött tekercsben rázogatni. Ez leilleszti a hullámimpedanciát és sokkal erősebb sugárzást eredményez.

Előzmény: baradlayrichard (300)
mmormota Creative Commons License 2012.03.03 0 0 301

Egyszerűen a rezgés ideje a periódusidő, a hullámhossz ennek c-szerese.

Előzmény: baradlayrichard (300)
baradlayrichard Creative Commons License 2012.03.03 0 0 300

Kezdem kapisgálni. Rezgő mágnesből is rádióadó lesz? Mitől függ itt a sugárzás hullámhossza?

Előzmény: Aurora502 (299)
Aurora502 Creative Commons License 2012.03.03 0 0 299

Igen, persze. Hiszen itt is elektromágneses hullám keletkezik, amikor mozgatod a mágneseket. És az elektromágneses hullámok adagosak, az adagok a fotonok. De a villanykörte, vagy a rádió is pont ilyen. Csak ezekben az elektronok ütközése, vagy az antennában az elektronok ide-oda rezgése miatt keletkezik változó elektromos tér, amiből elektromágneses hullám indul ki. De az mindegy, hogy a mágneses tér változása miatt keletkezik elektromágneses hullám, vagy pedig az elektromos tér változása miatt. Mert az változó elektromágneses mezőben amúgyis az elektromos és a mágneses mező folyton egymást indukálják.

Előzmény: baradlayrichard (298)
baradlayrichard Creative Commons License 2012.03.03 0 0 298

Az eltávozó fotonok netán ugyanúgy viselkednek, mint az elektromágneses sugárforrásokból származó fotonok? (villanykörte, rádióadó...)

Előzmény: Aurora502 (297)
Aurora502 Creative Commons License 2012.03.03 0 0 297

A mozgatott mágnesek, változó terében megjelenő fotonok egy része eltávozik a térben, egy kis része pedig az örvényáramok Joul-hőjét táplálja. Mert a Joule-hő energiája a külső térből származik. :P

Előzmény: Aurora502 (296)
Aurora502 Creative Commons License 2012.03.03 0 0 296

De amint a változások ideje véget ér, és a mágnesek nyugalomba lesznek, újra mindenütt fotonmentes sztatikus tér alakul ki.

Előzmény: baradlayrichard (294)
Aurora502 Creative Commons License 2012.03.03 0 0 295

Elektromágneses indukció lép fel, és az ezzel előálló időben változó elektromágneses hullámok jelennek meg. Ez már a QED szerint fotonokból áll. Szóval igen.

Előzmény: baradlayrichard (294)
baradlayrichard Creative Commons License 2012.03.03 0 0 294

Az asztal egyik végében van egy vasdarab, a másikon egy mágnes. Amikor arrébb teszem a mágnest, elkezdenek rohangálni a fotonok?

Előzmény: Aurora502 (293)
Aurora502 Creative Commons License 2012.03.03 0 0 293

A sztatikus térben nem terjed semmiféle jel vagy hatás. Ha valami terjed, akkor az már időfüggő elektromágneses tér által történhet. Ahogy ez a klasszikus elektrodinamikában is volt. A QED nem cáfolja a klasszikus elektrodinamikát, csak pontosítja.

 Sajnos a népszerűsítő irodalmak azt a képet adják az érdeklődöknek, hogy a részecskék mindig fotonokkal dobálóznak, cserélnek, ez felel meg a kölcsönhatásnak. Pedig vissza kellene térni Faraday által bevezetett mezőhőz, vagy erőtérhez. Mert ez az objektív igazság, a Feynman-gráfos, részecskecserés kép csak egy számolásegyszerűsítő interpretáció.

Előzmény: baradlayrichard (292)
baradlayrichard Creative Commons License 2012.03.03 0 0 292

A hatás nyilván ott is terjed valahogy. Akkor ez semmi más, mint hogy végigfut egy hullámzás a vektormezőn?

Előzmény: Aurora502 (291)
Aurora502 Creative Commons License 2012.03.03 0 0 291

Nincsen. A sztatikus tér teljesen folytonos.

Előzmény: baradlayrichard (290)
baradlayrichard Creative Commons License 2012.03.03 0 0 290

A sztatikus szerepelhet kölcsönhatásban? És akkor annak nincsen hatáskvantuma?

Előzmény: Aurora502 (286)
Aurora502 Creative Commons License 2012.03.03 0 0 289

Az a baj, hogy az ismeretterjesztő cikkek az 1910-es évek kváziklasszikus szemléletéből építkeznek. Klasszikus elektrodinamikától sokkal kevésbé tér el, mint ahogy az ismeretterjesztő cikkekben felvázolják.

Előzmény: mmormota (288)
mmormota Creative Commons License 2012.03.03 0 0 288

Ok, ez kívül esik a normális tudásom határán, csak ismeretterjesztő szinten tájékozódom.

Előzmény: Aurora502 (286)
Aurora502 Creative Commons License 2012.03.03 0 0 287

Úgy, hogy azok a mező gerjesztett állapotainak interpretációja.

Előzmény: baradlayrichard (274)
Aurora502 Creative Commons License 2012.03.03 0 0 286

Régen én is ezeket olvastam. De ez nem igaz. A virtuális részecske részecskék ütközési folyamatainál cserélt részecske, vagyis ennek a részecskének a kicserélődése a tulajdonképpeni kölcsönhatás. Ez tulajdonképpen egy bomló, vagyis időfüggő állapot.

 De a sztatikus teret egy olyan négyesvektorpotenciál-láb,

amihez nem tartozik kvantum(foton),

tényleg klasszikus mezőt jellemző négyes vektorpotenciál. Ezzel lehet magyarázni például az elektron szórását az atommag terében, vagyis a Rutherford szórást. Az ennek megfelelő gráfban az elektron nem fotonnak hat kölcsön, hanem a sztatikus mezővel (ami klasszikus). Ez nem virtuális foton, mert a virtuális foton az, ami például két elektron között kicserélt fotont jelenti, vagyis egy propagátort.

Előzmény: mmormota (284)
Aurora502 Creative Commons License 2012.03.03 0 0 285

Kvantumelektrodinamika. Ez kerül a klasszikus elektrodinamika helyére, amivel már figyelembe lehet venni a mező kvantáltságát. Mert a klasszikus elektrodinamika a fotonnal magyarázható jelenségekről nem tudott, meg sem jelenik benne a foton. A QED viszont olyan általánosítása az elektrodinamikának, hogy az elektromágneses hullámok fotonok összességének tekinthető. De a sztatikus tér a klasszikus verziótól nem tér el.

Előzmény: baradlayrichard (280)
mmormota Creative Commons License 2012.03.03 0 0 284

Amennyire tudom a sztatikus mezőt szokták virtuális foton cserével magyarázni. 

Előzmény: Aurora502 (282)
mmormota Creative Commons License 2012.03.03 0 0 283

Quantum ElectroDynamics

Előzmény: baradlayrichard (280)
Aurora502 Creative Commons License 2012.03.03 0 0 282

Nincsen. Az elektromos és a mágneses mezőnek van objektív szerepe, és a patkómágnes erejét úgy kell értelmezni, hogy a mágneses mezeje hat a vasdarabokra. De a sztatikus mágneses mezőben egy darab foton sincs. A fotonok az időben változó elektromágneses mező jellemezhető.

Előzmény: baradlayrichard (278)
Aurora502 Creative Commons License 2012.03.03 0 0 281

A fotonokkal az elektromágneses mező időfüggő részét lehet jellemezni. A sztatikus térben nem áll foton, az tisztán klasszikus mező. (Landau IV. kötet)

 

 

Előzmény: baradlayrichard (276)
baradlayrichard Creative Commons License 2012.03.03 0 0 280

emésztem. Mi ez a QED?

Előzmény: mmormota (279)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!