Keresés

Részletes keresés

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 236
Én nem hiszek ebzekben a csurkista képzelgésekben, de íme eg angol nyelvű portugál lap (The News, máj. 29) legutóbbi hírlapi kacsája:

"Next on the agenda, and more contemporary, is the Kosovo war. The Bilderberg meeting will include discussions on the formation of a greater Albanian state following "trusteeship" of an "independent" Kosovo, the dismemberment of Yugoslavia (by the return of its northern province, which has 350,000 ethnic Hungarians, to Hungary) as part of a general re-drawing of borders in the region (calculated to continue regional instability and conflict), and the reconstruction worth billions of dollars of the destroyed regional infrastructure at western tax payers' expense. "

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 235
Kedves Indexesek!

Az alábbi koktélt Nyírő Andrásnak és moderátorainak szánom, amiért állandóan kimoderálnak, függetlenül attól mit írok. Ez a gyakorlat teljesen nyilvánvalóan sérti a közzétett moderálási elveket, és a véleménynyilvánítás szabadságát egyaránt.

A zsidó fasizmus alapja: a Talmud

A feudalizmus európai megszűntét követően, de különösen a XX. században óriási zsidó térnyerés figyelhető meg a gazdasági élet szinte minden szegmensében. Ez a térnyerés, melynek mértéke robbanásszerű volt, a zsidóság számarányit sokszorosan meghaladó mértékben következett be. Az "ősiség törvényének" eltörlésével, az addigi erkölcsi, társadalmi normák kezdődő fellazulásával a földtulajdon szabadon adható-vehető lett, megszűnt a feudalizmus számtalan kötöttsége, melyeket az ipari forradalmat megélő emberiség már jogos szabadságvágyának tudatában nem bírt, és nem is akart elviselni. A fejlődés szükségszerű volt, még ha annak voltak árnyoldalai is. Ebben a változó közegben élték meg az európai népek és a zsidóság is a gazdasági, társadalmi változásokat.

Az európai erkölcs alapja a Bibliában gyökerező keresztényi értékrend. Mondom ezt annak ellenére, hogy jómagam megrögzött ateista vagyok. A zsidó erkölcsiség alapját a Talmud képzi. Mindkét esetben függetlenül attól, hogy az illető vallását gyakorolja-e vagy sem.

A keresztény vallás miről is szól? Mások szeretetéről, olyan társadalmi magatartásról, mely európai emberré tette a kontinens fiait, sőt még az Újvilágot meghódító Európából érkező széles tömegek is ezt az erkölcsiséget vitték magukkal. Ez segített az első telepeseknek egy fehér ember által még soha nem érintett új földön abban, milyen normák szerint éljenek ott egymással, valóban emberek módjára. A keresztény vallás deffenzív jellegű: ha megdobnak kővel, dobj vissza kenyérrel, ha megütnek, tartsd oda a másik orcádat is, szeresd felebarátodat, ne lopj, ne hazudj stb... Ez tette értékesebbé az európai embert korábbi önmagánál azáltal, hogy szigorú és erős normákkal bástyázta körül azt a mozgásteret, mely még belefért az etikus, másokat ki nem használó, fejlett közösségben élő ember mindennapi életvitelébe.

A zsidó vallás ezzel szember határozottan offenzív, terjeszkedni, másokon uralkodni vágyó. Elhiteti egy néppel azt, hogy Isten, aki igazságos, kiválasztott egy népet - persze pont őket a sokezerből - arra, hogy általa teljesedjenek ki, és uralkodjanak a világ fölött. Ennek az isteni kiválasztottságtudattól hajtott népnek a világ meghódítására olyan eszköz, talán fegyver adatott, melyet Talmudnak hívnak. A Talmud a keresztény Bibliáéhoz hasonlóan szigorú normák közé szorítja a zsidó erkölcsiséget és magatartásformát. A zsidók egymáshoz fűződő viszonyát a keresztényi értékrend kétségkívül emberi normáinak megfelelően szabályozza: tiltja a hazugságot, a csalást, a gyilkosságot, a lopást, és jószerivel mindent, melyet a keresztényi életközösségben élők sem követhetnek el.
Óriási különbözőséget mutat azonban a keresztény ideológiától egy ponton: míg a keresztény ember számára minden ember egyenlő, a Talmud már megkülönböztet, sorrendet állít fel a népek között és ennek alapján szabályozza a zsidó és a gój ( nem zsidó ) viszonyát. Az alábbiakban a Talmudból idézek szó szerint:

1. A gójok nem emberek. Testük szamártest, magvuk lómag.
2. Vedd a gójnak vérét, amint teheted.
3. A gójnak tett esküd nem kötelez semmire.
4. Aki a gójnak elbitangolt jószágát visszaadja, Isten ellen való bűnt követ el.
5. Ha gój zsidót arcul üt, olyan bűnt követ el, mintha a földre szállt Istent ütötte volna arcul.
6. Ha egy zsidó és egy gój vitájában te döntesz, és a zsidó törvények szerint a zsidónak, a világi törvények szerint a gójnak van igaza, adj igazat a zsidónak, és mondd a gójnak azt, hogy igaza van a zsidónak a mi törvényeink szerint. Ha mégis a gój mellett kellett döntened, zaklasd őt különféle fortélyokkal addig, mígnem a zsidónak lesz igaza.
Aschi rabbi kérte egy szőlőfürt láttán: "Ha gójé, hozd el nekem, ha zsidóé, ne bántsd!" - a faji egyenlőség jegyében természetesen...
" Ha a zsidó ökre megdöfi az idegen ökrét, a zsidó ártatlan; de ha az idegen ökre megdöfi a zsidő ökrét, az idegennek meg kell térítenie az egész kárt." - Biztos én értettem félre?

Csoda-e hát ezek után, hogy a zsidóság egy része ( ki tudja mekkora hányada? ) függetlenül attól, hogy vallásos-e, saját erkölcsük törvényei szerint világgá élve a Talmudot előrébb jut, kirekeszt, kihasznál, nyerészkedik? Mi lenne a világgal, ha az emberek így, a négyezer évvel ezelőtti barbár ázsia erkölcsisége szerint élnének egymás mellett? Vajon mi lenne a világgal, ha csupa Talmud-farkas élne itt? Hova tűnne a nyáj?

A zsidó világirányításról

A dél-afrikai apartheid felszámolása után mára már csak egyetlen ország akad a világon, aki színtisztán képes felmutatni a fasizmus ismérveit: a faji megkülönböztetést, az agresszív területszerző politikát? Ez pedig éppen az az állam, mely az általuk elszenvedett népirtás áldozata. Most fasisztoid államrendszerével mutat példát arról, hogyan képzelik el ŐK a demokráciát.

Ha nem létezik zsidó világirányítás, mégis hogyan képzelhető el, hogy egy agresszori szerepkörben levő, csupán hatmilliós ország húszegynéhány éve nem hajt végre érvényes ENSZ határozatokat, hogy a mai napig kisebbségeit ( akik mellesleg valóban őslakosok ) őrtornyokkal és szögesdróttal körülvett lágerekben ( szalonképesebben: menekülttáborokban ) tartja? Egyedül, külső segítség nélkül teszi ezt?

Hogyan lehetséges az, hogy ez az ország a világ hatodik legnagyobb atomhatalma, tömegpusztító fegyverek legális birtokosa, és mégis a mai napig más országok területét tartja megszállás alatt, teljesen büntetlenül? Egyedül, külső segítség nélkül érte azt el, hogy ne szigetelje el ezért más országokhoz hasonlóan a világ?

Hogyan lehetséges az, hogy ez az ország az USA által támogatott katonai fellépésének köszönhetően más országok területét elfoglalja, majd az ENSZ ezt azzal emeli jogerőre, hogy részben elismeri Izrael saját területének a hódító háborúban elfoglalt földet? Egyedül olyan meggyőzően érvelnek, vagy vannak külső, nagyobb hatalmú pártfogóik is?

Hogyan lehetséges az, hogy a világ vezető ipari és katonai hatalma, az USA az ENSZ Biztonsági Tanácsában meglévő egyszeri vétójogát hosszú évek óta az Izrael magatartását elítélő, és azt szankcionálni akaró határozatok megtorpedózására fordítja? Nem ez az az arabok érdekeit mélyen sértő, őket az igazságos rendezésből kirekesztő külső segítség?

Hogyan lehetséges zsidó világuralom nélkül az, hogy az Izreeli kormányban olyan emberek lehetnek miniszterek, sőt nemrég még miniszterelnökök is ( pl. Begin, Sharon ), akik önvallomásaikban arról számolnak be, hogy Izrael létrejöttekor terrorista eszközökkel, pl. szállodarobbantással ( több száz ártatlan angol állampolgár halálának árán ) igyekeztek egyes kormányokra politikai nyomást gyakorolni? Mindezt nyíltan bevallották, a szégyenkezés legkisebb jele nélkül, ennek ellenére nincs ma a fejlett nyugaton olyan ország, mely ezeknek az embereknek a szalonképtelenségét nyíltan meg merje állapítani. Mindezt betudhatjuk-e az inkriminált terroristák személyes varázsának? Mert akkor ugyan Carlostól kérjünk bocsánatot, hiszen az ő kezéhez kevesebb ártatlan ember élete tapad...

Böcz Sándor: Mit kell tudni a palesztinokról? ( Kossuth Könyvkiadó, 1981)

"A cionista politikusok afféle rákos daganatot látnak az arab kisebbségben, amelynek az eltávolítását fölöttébb kívánatosnak tartják. Ez a szándék botrányt keltô módon fogalmazódott meg a hírhedt König-memorandumban, amelyet a galileai megbízott terjesztett az izraeli miniszterelnök elé 1976 tavaszán.

A memorandum fôbb pontjai: szigorítani kell az arabok rendôri, katonai ellenôrzését; olyan nemzeti pártot kell rákényszeríteni az arabokra, amely az izraeli hírszerzés irányítása alatt áll: különleges hírszerzô rendszert kell kiépíteni a kommunista párt vezetôi ellen folytatott kémkedésre, lejáratásuk végett; szigorú intézkedéseket kell hozni a diákvezetôk megrendszabályozására, be kell zárni az egyetemeket az arab diákok elôtt, meg kell akadályozni tanulmányaik folytatását, és egyidejűleg ösztönözni kell ôket az ország elhagyására, majd meg kell tiltani számukra a visszatérést; el kell érni, hogy az arabok a nap huszonnégy óráját megélhetésük biztosítására fordítsák, s ne maradjon idejük arra, hogy általános helyzetükkel, oktatási igényeikkel törôdjenek; súlyos adók és bírságok kivetésével kell megfosztani az arabokat azoktól a pénzügyi, gazdasági eszközöktôl, amelyek révén életszínvonalukat és társadalmi pozícióikat javíthatnák; ki kell rekeszteni az arabokat a társadalombiztosítási juttatásokból, úgy, hogy azokból kizárólag a zsidók részesülhessenek: folytatni kell az arab földek elkobzását új zsidó települések létesítése céljából; meg kell akadályozni az arab népesség természetes szaporodását, és intézkedéseket kell tenni az arabok számának csökkentésére. A miniszterelnök nem cáfolta, hogy a König-memorandum a hivatalos kormánypolitika kifejezôje."

Mr. Nyírő és Sameszai!

Folytatása következik-)))))

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 234
Geszthi,
én sem beszéltem támadásról (?????). A magyarok mostantól igen veszélyeztetett helyzetben vannak, sokkal jobban, mint eddig. NEm Milosevics fogja őket bántani személyesen, hanem a kedves szerb nemzet. Propaganda is lesz hozzá. Mi most ellenség vagyunk, s azok is maradunk. Kin fogják megbosszulni? Találgass!
Arról szóltam, hogy jobb lenne elébe menni a dolognak. Ha nemzetközi fórumon nagyobb hangot adnánk az aggodlamaknak, annak meglenne a nemzetközi hatása. Ha tudatlanságban maradnak, akkor ez éppen nem az ő bűnük. Ahogy én pl. a németeket ismerem, ők akár utcán is kikövetelnék a kisebbségi magyarok jogait. Feltéve, hogy üggyé válik és tudomásra jut.
Egyébként meg leshetjük...
üdv: csoro
Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 233
En leirtam, hogy miert nem fognak ezzel most torodni, ha igaz a mai hir.
Azt is leirtam, hogy miert nem fogjak most megtamadni a magyrokat a vajdasagban.

A bombazas ilyen szempontbol nem szamit ujdonsagnak.
Neked tan nem lenne mindegy ha lebombaznak, hogy az a gep tolunk szallt fel, vagy mi csak hagytuk, hogy az olaszbol felszallt gep itt atrepuljon es bombazzon egyet odaat?? Ugyan mar...Nem mondom, hogy nem lehet ilyen a helyzet, de az indok mar eddig is meg volt.
Es Milo azt ezek utan csak akkor fogja elovenni, ha uj urugy kell neki a hatalma erdekeben.
Most viszont eppen, hogy beleegyezik - allitolag - a G8 javaslatok vegrehajtasaba. Most nem fog tamadni.

A jovovel meg nem torodik senki (sajnos) ahogy eddig sem, pedig ez az egesz mar akkor lathato volt mikor az egeszet elkezdte). Szoval megint ott leszunk ahol a part szakad...es nem ott ahol a (jugoszlav)szerb allam.

Te csak a remenyeidet irtad le. Errefel mondtam, hogy almaid.

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 232
Bocsáss meg geszthi, de itt nem az én álmomról van szó. Várható, hogy a magyarok igen heves atrocitásoknak lesz kitéve. Ne feledd, már tőlünk is bombáznak. Ezért nekünk kellene a béketárgyalásokon felvetni (vagy akár most, megvan a fóruma) a magyarok garantált önállóságát.
Orbán fel is fogja, remélem...
Amit eddig mondott és tett, az engem bizakodással tölt el.
Az álmaim egy másik kategóriába tartoznak.
csoro
Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 231
Erre, meg a felette levore, csak megint azt tudom mondani, hogy elmeleti sikon igazad van, de gyakorlatilag epp az ellenkezoje tortenik. Es mivel mi a gyakorlati dolgokat eljuk at....

Egyebkent kivancsian varom az ujabb fejlemenyeket. Mert ha a mai hirek szerint beleegyezett Milo a kivonulasba akkor azt hiszem lottek az almodnak. Ugyanis most mindenki unnepelni fogja a beket, megegyezest.
Az USA, hogy vegul is csak az lett amit o akart (mas kerdes hogyan), Milo azert meg lam megsem tudtak megtorni a NATO orszagok.

Es ezek utan az egvilagon senki sem fog a magyarokkal torodni, mert orulnek, hogy vege lesz.
Csak akkor ha majd ok kerulnek sorra mondjuk egy ev mulva. Ha Milo marad akkor viszont biztos, hogy nem kockaztatja meg megegyszer (nem tudom mit mondana a szerbeknek, hogy most a vajdasagot miert kell megtamadni. Bombazas kozben egyszerubb behergelni az embereket, mint bekeben. Szerintem), mert most mar ok is tudjak milyen a haboru, es nm hiszem megegyszer megerni nekik tamogatni ot. Eppen ezert nem fogjak a nyugatiak megadni azt a lehetoseget neki, hogy most meg arra hivatkozzon, hogy a magyarok kivalnak. Szepen hagyni fogjak az egeszet ugy ahogy van.
C`est la vie. Pesszimizmus.

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 230
A Tageszeitung mai számában először olvasok arról hogy a koszovói válság kapcsán felvetődnek a térség egyéb etnikai jellegű gondjai.
A cikk közepén egy székely falu-kép. A cikk ahngvétele kifejezettem tárgyilagos.
Ha valaki tud még hasonló nyugati megnyílvánulásról, kérem jelezze!
Ha valaminek a kezdete (a sajtóban legalábbis) ez, akkor nagyon örülünk.
csoro
Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 229
Kedves Geszthi,
tudom, hogy "érdekes", amit mondtam. Szerencse, hogy a történelem is mindig hoz nem várt fordulatokat.
Az tény, hogy MAgyarországot csatlakoztatni kívánja az EU.
Ebből következik az, hogy amennyiben ezt a környező országok nélkül teszi, akkor kirekeszt a hatásköréből kb. 3 millio magyar embert. Ezzel szabad utat engedne ezen orszagonknak a teljes etnikai beolvasztasra, s ha mar EU tagok nem lehetnek, hat mitol kellene tartaniuk? Eddig betartották pl. a trianoni szerződés pontjait? Nem, kivéve az első időket és a kormányváltási periodust. (látszatengedmények).
Ahogy most látjuk, az etnikai konfliktusokat nem tűri, főleg az USA (szvsz jó ürügy nekik európai katonai jelenlétre). Ezt MEGELŐZENDŐ talán (!) vállalja az EU a visszacsinálás ódiumát, hiszen lehetséges, hogy sokkal nagyobb bajtól menti meg Európát.
Ezenkívül nagyon nagy baj szakad a kinntrekedt magyarokra.
Ha nincs semmi garancia pl. Romania EU_s felvételére, akkor számomra csak ez az egy út marad. Avagy megint át lesz b... a fejünk. Már amúgy is kezdjük megszokni. Kérdés, hogy opportunista politikaval ehhez még járuljunk is hozzá?
Az EU kiegyensúlyozott tagországokat akar. Ehhez ellent kell állnia az erős USA nyomásnak, aki pedig pont ennek ellenkezőjét akarja, még az oroszokat is a nyakunkra hoznák.
Véleményemet nem a szintiszta logikára építem, sokkal többet adok a megérzésekre. Bár azért remélem, hogy hozzászólásomból némi logika is kivillan. :)))) A történelem soha nem volt tisztán logikailag előretudható.
Most sem lesz az.
maradok csoro
Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 228
Hat eleg erdekesen gondolkodsz kedves Csoro!

Kijelented, hogy "Megfigyeléseim szerint az EU csatlakoztatni kívánja Magyarországot. De: ezt nem teheti meg a magyarlakta elszakított részek nélkül. Ergo: az EU erőből fogja visszacsinálni a határokat, nyílván, ahol szín románok stb. élnek, ott nem. Ezt látom történelmileg reálisnak."

ám mikor belinkelem, hogy sajnos en ennek semmi alapjat nem latom, mert nem igy viselkednek/gondolkodnak/nyilatkoznak akkor elintezed azzal, hogy ááá, most ezt kellett mondania per pillanat, de egyebkent...meg majd...

Erre mondtam, hogy lehet almodozni. Csak akkor ird le azt is, hogy mibol latod azt amiben remenykedsz, mert en sajnos nem talalok erre utalo jeleket az EU politizalasaban. Arra az ergo-ra utalo jeleket meg aztan vegkepp nem.

Gondolom nem sertelek meg vele, de az, hogy mi mit szeretnenk az a kutyat nem erdekli rajtunk kivul (ahogy minket sem izgat igazan a koszovoiak meg kurdok sorsa).
Ha meg azt nezem, hogy rendre azt irod, hogy majd mas elintezi nekunk (az EU fogja visszzacsatolni, meg a Nato) akkor azt kell mondanom jogosan teszik, hogy nem veszik figyelembe.

Ugyan mar mi a jo csudaert tenne meg nekunk, ha mi magunk ennyire mar nem akarunk belefolyni a haboruba (szarazfoldi hadmuvelet ne induljon innen, meg fegyveres magyar katona meg veletlenul sem lehet szerbiaban stb). Csak mert mi ezt szeretnenk?

Ne haragudj, de az ilyen tulzott abrandozas mar nem "egeszseges".

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 227
Tudjatok miert zuhantak le a szerb MiG-ek mostanaban, no meg a lopakodo a Vajdasag felett???

Hat azert mert TURUL madarral utkoztek!

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 226
Kedves Geszti,
amint már sokan idézték is: a történelemben (és a politikában) soha semmi sem allando. Solana most ezt mondta, mer a per pillanat parancsa ezt mondatta a Natoval. Majd jon egy masik pillanat, lehet hogy eppen a soronkovetkezo, es akkor mar mast fog parancsolni az ido. S az is lehet, hogy egyesek, talan a Nato centrumban is, mar elore latjak a jovo pillanatait.
En nem vagyok elkeseredve, eljön még a mi időnk. S ahogy a világ dicsősége szokott, lehet, hogy gyorsan el is múlik. De most nekünk ebben a történelmi törtrészben van feladatunk. Akik vakok, hogy e feladatokat meglássák, azok lemaradnak valamiről: a történelmi cselekvésről. Van, akinek ebben egy szavazatnyi szó jut, van, akinek több.
maradok csoro
Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 225
Csoro!

olvasd el a mai nepszavaban a Solana fele cikket a vilag (kulpolitika) rovatban.

Hat errol beszeltem lentebb, hogy lehet a liberalisok pesszimistak, de a realitas sajnos mas. Eszuk agaban sincs visszacsatolni (meg koszovot sem engedni elszakadni) !!!

Ezt csak magunk tehetnenk meg haboruval. Csak hat ha mar a NATO szarazfoldi akciokban sem akarunk resztvenni, majd pont egyedul fogunk neki allni...(no meg remelem is, hogy nem mert ilyen aron ne!)

A tobbiben igazad van.

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 224
Megfigyeléseim szerint az EU csatlakoztatni kívánja Magyarországot. De: ezt nem teheti meg a magyarlakta elszakított részek nélkül.
Ergo: az EU erőből fogja visszacsinálni a határokat, nyílván, ahol szín románok stb. élnek, ott nem.
Ezt látom történelmileg reálisnak.
Fájdalmas szülés lesz. De igazságos.
Ha egész Európa egyesülne (nem fog), akkor egy szót sem szólnánk, igaz? A magyar kultura visszakapná várait, lehetne újra teljes gőzzel építkezni. Erdélyben pl. még ott van a nemzeti potenciál, amivel mi már nem rendelkezünk. Sokat lendítene ez rajtunk is (pl. a lélekszám-csökkenést említem). Ellenben attól félek, hogy a fridis-dáridós médiaszar rögtön özönlésnek indulna, és percek alatt verné szét évszázadok emberi kulturáját. Sajnos már most is van szatellit-antenna, és a szűz erdélyi lelkek azon lesik a csillógó nyugati mínuszt. Csak sóhajtani tudunk. Minden éremnek van másik oldala.
maradok csoro
Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 223
Most csak a TB-re reagálnék. Magyarországon az "állami" társadalombiztosítás nem a valaha befizetett összegekkel gazálkodik, ellentétben a "frissen" beindult magánbiztosítókkal. A TB az adott évben befizetett járulékokat osztja szét a jogosultak között. Pont ezért van bajban, mivel a járulékok befizetése az elmúlt 10 évben stagnált avagy csökkent, a rászorulók száma pedig jelentősen nőtt. Nem hiszem, hogy a Vajdaság demográfiai helyzete ezen még rontani tudna.
Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 222
Kedves agyhalal!

Elismerem, te igazan nemes vagy de gondolom (erre irtam) a tobbseg nem igy viszonyulna a dologhoz. Ha azt nezzuk, hogy 700ezer uj tagot (aki nem is fizetnek/tek be) nem igen birna el a TB (a tobbit most hagyjuk) akkor ertheto a dolog. A magyarokert még hoznank aldozatot, de az igy kapott tobbiekert (akik szerintem szinten nem lennenek a legboldogabbak) nem hiszem.

Szlovenia igaz, bocs. Minden korolottunk levo orszagban van magyar kisebbseg.

Az erdelyt olvastam, majd megprobalom kidriteni hol. En a Chaucescuerol (nem vagyok biztos abban, hogy helyesen irom) el hiszem ezt az otletet. Azt, hogy nem hoztak nyilvanossagra magyar reszrol, azt hiszem nyilvanvalo. Nem is lett volna elfogadhato (epp az volt a bibi benne amit irtal)

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 221
Kedves Csóró
Igazad van, hogy egyes országok felvétele az EU-ba nem fog megtörténni rövid távon. De:
1, nyílt területi követeléseket megfogalmazni velük szemben semmi jóra nem vezet. Mi nem tudjuk érvényesíteni velük szemben erőszakkal az akaratunkat, nem is áll igazán érdekünkben, és nagyhatalmi támogatást sem tudunk szerezni ehhez
2, ők viszont minél előbb be akarnak kerülni és tudják, hogy csak a mi egyetértésünkkel kerülhetnek be. Van elég gondjuk a nyugatiak meggyőzésével, akiknek semmi közvetlen érdekük nem fűződik a felvételükhöz, ezért nagyon nagy szükségük van egy olyan támogatóra, akinek valami érdeke fűződik a tagságukhoz. Ezek vagyunk mi. Szívesen felvállaljuk a támogatójuk szerepét, de ezért meg is kérjük az árat. Az ottani magyaroknak olyan jogokat és lehetőségeket kell biztosítaniuk, amelyek jó helyzetbe hozzák őket ahhoz, hogy az EU által megteremtett lehetőségeket maximálisan ki tudják használni, szoros kapcsolatban az anyaországgal. Erről írtam már az Izrael és Trianon topicban is, valószínűleg nem néztél utána ezért most idekopizom.
"2, Sajnos a tényleges revíziónak jelenleg nincs realitása. Amit a jelen körülmények között elérhetünk a következő:
2.1. Mi már jelenleg is a NATO tagjai vagyunk és valószínűleg az EU-hoz is hamarabb csatlakozhatunk, mint a szomszédok. Mivel ők is törekszenek a NATO és EU tagságra hatalmas helyzeti előnyünk van. Nélkülünk ugyanis nem jutnak be egyik helyre sem. Ezt maximálisan ki kell használni, a tagságukért cserébe az ott élő magyaroknak olyan jogokat kell kicsikarni, hogy amikor az az ország ahol élnek csatlakozhat, akkor a magyarok pozíciói oly erősek legyenek, hogy kihasználhassuk az EU-ban nyíló lehetőségeket.
2.2. Az EU-ban a határok átjárhatósága, a szabad munkaerő és tőkeáramlás gyakorlatilag vissza fogja állítani a Kárpát-medence természetes gazdasági egységét. A régi Magyarország ugyanis nemcsak politikai egység volt, hanem sokkal inkább egy évezred során kialakult gazdasági közösség, ahol az eltérő jellegű tájegységek harmonikusan kiegészítették egymást. Amikor ez az egység visszaáll (nem politikailag!) a magyarságnak olyan gazdasági és kultúrális erőt kell képviselni, hogy újra beinduljanak azok a természetes folyamatok, amik 1920-ban megszakadtak. Gondolok itt például arra, hogy a múlt század végén rengeteg szlovák jött Bp.-re dolgozni, ahol mindenféle kényszer nélkül elmagyarosodtak. Ha kellően erősek leszünk, gazdaságilag és kultúrálisan visszanyerhetjük a Kárpát-medencei hegemóniánkat.
Az EU csatlakozással Dél-Szlovákia automatikusan elveszik a szlovákok, Partium a románok számára, hisz az ott élő magyarokat azontúl semmi sem fogja arra kényszeríteni, hogy akár csak megtanuljanak szlovákul, vagy románul.
Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 220
Rosszul tudod, Szlovéniában is élnek magyarok. Nem sokan, olyan 10000-en (némely mo.-i nemzetiség létszáma nincs ennyi), de vannak.
Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 219
Kedves Geszthi!

Lehet, hogy most meglepődsz, de örülnék. Inkáb mi adjunk kisebbégi jogokat párszázezer más nemzetiségűnek (akik közül sok áttelepülne, sok identitása pedig bizonytalan), mint sem hogy közel félmillió magyarnak (szinte) ne legyenek kisebbségi jogai. Az erdélyi példával nem értek egyet, mert azt nem hozták nyilvánosságra. Sőt, nem tudom, egyáltalán igaz-e, de roppant gyanús, hogy nem. Már csak azért is, mert Romániában nem a határ mellett élnek többségben a magyarok.

Ami a magyarországi kisebbségeket illeti, az ő jelentőségük, főleg a szerbeké, eltörpül a határ mellet egy tömbben élő vajdasági magyarok jelentősége mellett. Ezért aztán súlytalan a szemükben a sorsuk. Nem lehet viszonosságot követelni erre alapozva.

Szlovéniában is él magyar kisebbség, például Lendva (határ menti kisváros) lakossága csaknem 100%-ban magyar, legalábis én nem találkoztam ott olyan emberrel, aki ne tudott volna magyarul. Az ő helyzetük azonban rendezett. Azt is megemlíthetném, hogy a határon történő átjutáshoz azokon a határátkelőkön, ahol csak szlovén és magyar állampolgárok léphetnek át, meg sem állítják az autókat. Ahol pedig igen, ott elegendő a személyi igazolvány felmutatása!

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 218
Kedves Agyhalal!

Ok, igaz amit irtal. DE biztos orulnel, meg az orszag, ha 45% magyarert kapnank 55% idegen nemzetiseget (jobb esetben nem ellenseget) ???
Nem tartom magunkat (a magyar lakossag) se idegen gyulolonek, se erzeketlennek a vajdasagiak irant de 350ezer magyarert kapni pl. 427ezer masik nemzetiseget, ebbe nem fog belemenni szinte senki (az erdelyi peldam)

A masodik bekezdeses sajnos nagyon idealista (azt nem mondom naiv, de kozel). Eddig mas volt a helyzet a reszunkrol? Hiszen mi peldat mutattunk es megis. Epp azt mutatja koszovo is, hogy nem tudsz mit tenni ha tisztesseges akarsz maradni, de a masik magas ivbol sz... ra.
Vagy ha bantjak a kinn marado magyarokat akkor kezdjuk el mi is az itteni szerbeket???

3. bekezdes igazad van, tokeletesen egyetertek (epp irtam is az elobb lentebb).

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 217
Kedves csoro!

olvasd el azt amit alabb irtam. Lehet pesszimista de en ugy latom ez a nemzetkozi politikai realitas...sajnos. Es ez nem a liberalisok miatt van. Hisz szlovakia, szlovenia (bar ott nincs magyar tudtommal) kisebb, horvatorszag es szerbia is velunk egy nagysagu, tehat nem ez a "kis orszag vagyunk" a problema.

A gond, hogy anno ugy elb..tak az egeszet az 1VH utan, hogy ezt csak komplett lehetne kijavitani (?). Az nem fog menni, hogy csak mi es csak itt. Es nem azert mert a liberalisok ezt mondjak, hanem mert a vilag nem akarja es fel tole (no es a tobbi ottani nemzetiseggel sem lenne tisztesseges).

Koszovot sem akarjak, még most sem elszakitani amikor ott sokkal egyszerubb lenne megoldani a nemzetisegi (volt)eloszlas alapjan mint a vegyes vajdasagban. Akkor majd pont itt fogjak?
Pedig a beavatkozas jogossagat a liberalisok is mondjak itthon, tamogatjak a NATO akciot, de nem mi dontunk ilyen vilagpolitikai sulyu dologban! Viktor is mit szamit a nato dontesben? Szinten sajnos, bar o szempontjukbol jogos/logikus. Ok harcolnak, ok fizetik az egeszet, ok biztositjak a vedernyot es nem mi (tudod a gesztenye).

Igen lehet, hogy pesszimistak a liberalisok, de nem tudom jobb-e ha (ugy nez ki) remenytelen dolgokat hitetunk el az ottlako magyarokkal. Aztan mi lesz ha kiderul, hogy csak alom volt? Ok ott maradnak, ok viselik ennek a kovetkezmenyet es magyarazkodhatnak a szerbeknek (es ekkor meg optimista voltam, hogy csak ennyi bajuk lesz)

Masreszt a lakossag csererol irtakat, azt szerintem veluk kellene megbeszelni. Nem olyan biztos, hogy azt a vajdasagiak is olyan kitoro orommel vennek (nincs tomeges attelepules most sem) !
Persze ha odaig fajulna a dolog mint koszovoban akkor igen, de azt azert megsem kellene!

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 216
Kedves Geszthi!

Csak néhány megjegyzést fűznék hozzá.

Az egyik, hogy ahol mondjuk a magyarok aránya 45%, a szerbeké 25%, a horvátoké 15%, a többi nemzetiségé pedig a maradék 15%, akkor nem valószínű, hogy szerepelne a "repertoárban" a horvátországhot történő csatlakozás. Legalábbis ez csakis egy milosevics-féle szavazás lenne.

A másik, hogy amennyiben a határon innen és túl a kisebbségek nagyságrendje azonos, máris nem lehet bűntetlenül megvonni a kisebbségi jogokat, hiszen a viszonosság elve felléphet.

A balkáni rendezésnek pedig ugyancsak ideje lenne. Nem érdemes ismét kötni egy olyan "békét", amelyik a következő háború csírája. Például Bosznia esete is elég érdekes. A gyakorlatban már most 3 részre esett. Horvátország éppen csak katonailag nam annektálta a vele föderációban álló boszniai horvát köztársaságot.

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 215
Kedves agyhalal!

Amit irtal az jo, csak kisse kiabrandit (nem te, a lehetosegek). Nekem sajnos nincs otletem, hogyan lehetne megoldani es kisse pesszimista is vagyok ebben.

Eloszor is ha ezt megteszik itt akkor meg kell tenni szerte egesz jugoszlaviaban (ez nem baj, csak szerintem ettol ugy felnek a nagyhatalmak mint a tuztol). Nehez lenne beadni, hogy magyarok mehetnek, de a horvatok nem. Vagy akar a szerbek! Ok ugyanis boszniabol akarnak - es igy nezve jogosan - szerbiahoz tartozni. Ekkor viszont bosznia megszunt egybol, mert 2/3-a elszakadt horvatorszagba es szerbiaba es a maradek muzulman resz meg eletkeptelen lenne. Ebbe nem fog senki bele menni, orulnek, hogy lenyugodtak az indulatok boszniaban, nem fogjak ujra felhergelni oket (no meg volt ilyen terv az elejen es akkor sem fogadtak el amikor pedig lehett volna)

No es akkor miert allnanak meg itt, akkor a teljes volt jugoszlaviat rendezni kellene. Macedoniabol mennenek a gorogok, albanok (20%!), szerbek es igy megint kapnal egy eletkeptelen orszagot (akkor mar megye lenne), Montenegro szintugy stb.

De tegyuk fel ezt meg lehet tenni most is. De akkor kapunk egy halom ellenseges szerbet (o szempontjukbol joggal). Illetve otthagyjuk a vajdasagiak majdnem felet a szerbeknek. Kepzelheted mit fognak kapni.

A szavazas kimenetelere azert irtam, hogy nem ketseges, mert ha egyszer mar ilyen rendezes lesz akkor biztos, hogy a horvatok nem hozzank akarnak majd jonni, hanem horvatorszagba (ez azt hiszem egyertelmu, egy magyar sem valasztana horvatorszagot hiaba vagyunk joban forditott esetben).

Es sajnos ismerve az embereket nem hiszem, hogy nalunk is kitoro orommel fogadnak ha kapnank egy halom nemzetiseget ha megis hozzank akarnank jonni (elvegre onnantol mi nekunk kell gondoskodni roluk. Es ismerve a cigany problemat majd nezd meg mennyire fogjak tamogatni, hogy ok is johessenek.

Egyebkent igy mar visszakaptuk volna egy reszet erdelyenek valamikor a 80` evekben - persze a hatarhoz kozeli resz nem Brasso -, olvastam ilyet. Chaucescue-nak volt egy ilyen otlete, hogy visszaadja, cserebe fizetunk egy halom penzt. Csak eppen az ott elo hasonlo letszamu romanokat is adni akarta vele, had legyen nekunk is ilyen problemank aztan kesobb o tud rajuk hivatkozni. Ezert nem mentek bele az akori vezetok)

Amit a vegen irtal...hat errol beszelek. Ez egy nagyon finom celzas volt a lakossag kitelepitesre (persze onkentes alapon). Csak nehogy velunk legyen ez, hogy errefel gyorsan eluzdozik oket ugy mint az albanokat es akkor mar nincs problema...nekik.

Persze, elmeleti sikon lehetseges lenne, hogy ha mar ugyis lebombaztak a teruletet es mindegy a koltozes akkor a szerbek es magyarok szepen baratsagban attelepulnek a megfelelo reszre igy mi kapnak mondjuk 40km szintiszta magyar savot amit nyugodtan vissza lehetne csatolni. Csak hat ha az autonomiat nem adjak nekik akkor majd pont ezt fogjak?

Szoval en ugy erzem amit te is irtal az megint csak a katonailag visszafoglalni (es az szarazfoldi csapatok nelkul nem megy) lehetoseg. Ennek viszont semmi
realitasa (egy eset/indok lehetne erre, de azt ne adj isten, hogy elkezdjek a szerbek!)

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 214
K. Geszti,

az ember morfondírozik, ugyaezeket végiggondolja százszor is, és ugyanoda jut: valamilyen áldozatot nekünk is, ha lehet, még nagyobbat pedig a szomszédoknak kell hozniuk. Magyarország már annyi pofont kapott a történelemtől, hogy lassan ideje lenne már egy keveset jóvá tenin. S nem is rólunk, Mo-iakról van szó leginkább, hanem a kinnt rekedtekről.
Tehát marad a népszámálás, meg a lakosságcsere, meg a többi, sokszor lehetetlennek tűnő megoldás. Persze, ezek már mind lehetségesek voltak – velünk szemben.
Magyarországnak bizony lassan el kell kezdenie jó értelemben vett irredenta propagandát Ny. európában, mert a románok (meg a többiek) bizony elég komoly súlyt fektettek Európa megfőzésére. Tehát minden eszközzel, állhatatosan meg kell teremtenünk a nemzeti-kulturális-földrajzi egységet.
Nincs más út.
Sajnos liberálisaink követik a 40+8 év alatt súlykolt nézeteket, "kis ország vagyunk" s egyéb opportunista megnyilvánulásaik rengeteget ártanak a nemzeti gondolatnak. Én is csak egy "redves csurkista" meg egyéb náci, nyilas, soviniszta, de főleg: antiszemita vagyok a szemükben. Persze, ez nem lenne olyan nagy baj, ha a sajtó, egyépb médiák nem az ő nyavajgásukat visszhangoznák nap mint nap.
Hol vannak az igazi liberálisok? Nemzeti liberalizmus; na, ezt a szót meg éppen felejtsük el. Fából vaskarika...
Pedig de hiányzik.
maradok csoro

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 213
Kedves Geszthi!

A II. világháború előtt a Felvidék és Erdély kérdésében történt olyan rendezés, amelyre jelen esetben gondolni lehet. Nem gondolkodtak megyékben, országrészekben, járásokban. Egyszerűen az etnikai határokat húzták meg, szinte a legkisebb falu is oda került, ahová a többségi nemzete tartozott.( Ezért bíztak benne a vh vége előtt, hogy a visszaszerzett területeket nem csatolják el ismét, hiszen annak sok alapja nincs. Sajnos megtették.) Lakosságcsere nem történt, azt meghagyták a "demokratikus" győzteseknek, akik ékes szóval hírdették pl. az önrendelkezés jogát. Talán ha nem szovjet érdekszférába kerülünk, más lett volna a helyzet.

Másik dolog, hogy egy kevert népességű területről olyan országban, mint Jugoszlávia, ahol a kisebbségi jogok tiprása hagyomány, nem könnyű egyértelmű képet kapni. Felhívom a figyelmed, hogy a vajdaságban nem csak magyarok és szerbek élnek, nincs ez másképp azokon a területeken sem, ahol a magyarság koncentrálódik. Nem ismerjük azoknak a véleményét, akik ott laknak, tehát a kijelentés, miszerint nem kétséges az eredménye, eléggé kétséges...

Emlékeztetnélek továbbá a boszniai háborút lezáró békére. A hír hallatán, hogy Szarajevó részben sem tartozhat a boszniai szerb köztársasághoz, számtalan szerb elhagyta a várost.

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 212
kedves csoro,

Amit irtal abban egyetertek. Az en orok nagy kerdesem (es a kutya itt van eleasva), hogy hogyan valositanad meg?

Itt is irod a nepszamlalast. OK, ezt meg lehet tenni. Es akkor mi van?
Ezzel nem oldottal meg semmit, csak tisztabb kepet kapsz a nemzetisegek teruleti eloszlasarol. DE amirol itt folyik a vita, azt csak ketfele keppen lehet megoldani (szvsz).

Vagy elfoglal(juk)jak katonailag, vagy nepszavazast kell tartani az OTT LAKOK kozott.

Elso ertelemszeruen soba sem johet, marad a masodik.
No de ez amit senki sem tudott meg konkreten leirni, hogy HOGYAN ???

Probalom erthetove tenni.

1, Megkerdezunk minden ott lakot. Hat azt hiszem egyertelmu lenne a dontes sajnos...
2, Csak a magyarokat kerdezzuk meg. Ez megvalosithatalan, elfogadhatatlan (nem nekunk persze)
3, Mindenkit megkerdezunk, DE CSAK OTT ahol a magyorok vannak tobbsegben.

gondolom nem kell magyarazni, hogy a 2-3 pont az ugyanaz lenne mintha katonailag elfoglalnank a nekunk tetszo/szukseges/kivanatos teruletet.
Tudtommal nincs kozel szaz szazalekos magyarlakta terulet ott. De meg ha lenne is ilyen, es azt joggal kernenk vissza, MI LESZ a nem olyan teruleten elo, igy kimarado/kinn marado magyarokkal?! No ez fo gondom.

Mert ha csak a foldrol/teruletrol lenne a lenne a szo egye fene megoldhato valahogy, DE itt emberekrol beszelunk es akik kimaradnak azok sorsa egy ilyen lepes utan azt hiszem egyertelmu lenne. Akkor viszont nem marad mas mint a lakossag csere es ide-oda telepitgetese. Hat....

Szoval ezt irja mar le nekem valaki, hogy hogyan lehet megoldani es tamogatom, de igy papiron elkepzelve (az ugye mindent kibir) nem megy.

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 211
Kedves Hegyivadász,

valahol már kifejtettem: nem hiszem, hogy az EU-nak jelen viszonyok között érdeke fűződik más közép-európai ország (aktuálisan Jug., Rom, stb. felvétele.) Szlovákia jöhet szóba, valamikor.
A helyzet ezen országokban több mint katasztrófális. Hihetetlen elmaradottság uralkodik kulturális értelemben (most term. nem az erdélyi magyarokra, székelyekre gondolok, hanem pl. a regáti meg onnan elvándorolt románokra, cigányoka, aa balkáni népekre), melyek valószínűleg elözönlenék Nyugateurópát a határok megszűnésével. Sajnos, az EU-nak a magyarországi szegény rétegektől is tartania kell. Itt nagyon nagy tömegekről van szó.
Ezért nem hiszem, hogy akár közép távú tatkitánk lehetne a szomszédok EU-ba való bepréselése. Lehetséges, hoyg inkább mégis a magyarlakta területek visszacsatolása lenne a célravezető.Ezt pedig egy független népszámlálással kellene kezdeni, ahol a magyarok be mernék vallani hovatartozásukat.
maradok csoro

Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 210
Honnan veszed ezt a 20%-ot? Szabadkán 50% a magyarok aránya, akárcsak Marosvásárhelyen és mind a két helyen magyar a polgármester.
Ezekkel a %-okkal meg egy kicsit érdemes óvatosan bánni. Az emberek egy része könnyen változtat identitást attól függően, hogy mit érez érdekében állónak. Amikor a II. vh környékén a felvidéki részek gyakran változtattak tulajdonost a nemzetiségi arányok magyarázhatatlan módon ugráltak mindig annak kedvezően, akié éppen volt a terület.
Könnyen lehet, hogy a szabadkai 50% is felmenne hirtelen 60-ra, ha Szabadka újból magyar lenne.
Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 209
Atyaúristen, a Vajdaság vesz minket körbe?
Jó, jó értem mire akartál célozni. Kicsit továbbléptél a Vajdaságon és azt firtatod mi következne azután, ha a Vajdaság magyarlakta részét visszakapnánk. Jól gondolom, ugye?
Akkor íme a válasz.
Nem körbe egyelőre, hiszen területi változásokra pillanatnyilag csak Jugoszláviával szemben gondolhatunk bizonyos eséllyel. Nem sokkal igaz, de annyira elég, hogy nem hagyhatjuk ki a lehetőséget. A többi szomszédos országgal szemben felvetni ezt a kérdést a jelen körülmények között hülyeség lenne. Őket az autonomiával kell cseszegetni és elősegíteni az EU-ba való belépésüket, ahol a határok kvázi eltűnésével nagy esélyt kapunk arra, hogy ha nem is politikailag, de kulturálisan és bizonyos szempontból gazdaságilag is egyes magyarlakta területek visszatérnek a magyarság keretei közé. Persze ha hasonló helyzet alakulna ki valamelyik szomszédos országban, mint ami most van Jugóban, akkor ott is fel lehetne vetni a revízió kérdését. Olyan, hogy soha nincs a történelemben.
Egy kicsit bővebben írtam erről a Izrael és Trianon topicban 1999-04-15 22:53:12 -án. Ajánlom figyelmedbe.
Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 208
Igen. Min is vitatkozunk?
Törölt nick Creative Commons License 1999.06.01 0 0 207
Kedves Féreg6!

Csupán arra szeretném felhívni a figyelmed, hogy az Aland szigetek lakossága csupán 25ezer fő (ennek sebtében utánanéztem a saját honlapjukon). Az Aland-szigetki autonómia csak a finnországi svédek töredékének oldja meg gondjait, a túlnyomó többségét más úton kezelik.
De kezelik.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!