Keresés

Részletes keresés

őszszakál Creative Commons License 2021.02.18 0 0 266

A világvégét nem várom, hisz az egyenként jelentkezik, nem egy globális gongütésre. :(

Előzmény: jogértelmező (265)
jogértelmező Creative Commons License 2021.02.18 0 0 265

" ... mi a különbség a TUDAT és a TÉR között?"

 

Ez annnyira tudományos kérdés, hogy ki kell várni hozzá a legközelebbi Világvégét.

És akkor osztán megtudjuk.

Előzmény: őszszakál (264)
őszszakál Creative Commons License 2021.02.18 0 0 264

„a Mindenség filozófiai értelemben tudat és az anyag, fizikai értelemben tér és anyagból áll.”

 

Szerinted mi a különbség a TUDAT és a TÉR között? Ha a tudat, az anyagból „specializálódik”, mint annak „legfinomabb” rezonanciája, akkor ekvivalens lesz a téridővel, ami szintén a legfinomabb fizikai rezonanciát képviseli. Ha viszont minőségi, és nem fizikai különbség van a téridő és a tudat között, akkor a tudat, mint magasabb minőség számít a priori létezőnek, a Mindenség okozójának.:)

Előzmény: 7fő (261)
őszszakál Creative Commons License 2021.02.18 0 0 263

Ezek nem csak diliházi problémák, hanem a tudománynak is feladják a leckét. Abban igazad van, hogy mielőtt belefogunk a feladat megoldásába, be kell venni a stimuláló szert. :)

Előzmény: jogértelmező (262)
jogértelmező Creative Commons License 2021.02.18 0 0 262

" Az igazi kérdés az, hogy van-e abszolút tér és van-e abszolút anyag?"

 

Relatíve igazi, vagy abszolúte?

Szubjektíve igazi, vagy objektíve?

Szubjektíve relatív, vagy objektíve?

 

Ezek remek diliházi problémák, mielőtt beadják a nyugtatót.

Előzmény: 7fő (261)
7fő Creative Commons License 2021.02.18 0 0 261

Vegyük föl a Mindenség fogalmát.

Tartozzék hozzá a valaha volt, jelenleg van és jövőben megvalósuló összesség.
Hívjuk ezt Valóságnak.

Legyen része a Mindenségnek a múltban sosem volt a jelenben nem létező, a jövőben megvalósulatlan összesség, amelyet Valótlanságnak hívhatunk.

Összefoglalva a Mindenség azonos a múlt-jelen-jövő fennálló valóságos-valótlannal.

Namármost a Mindenség filozófiai értelemben tudat és az anyag, fizikai értelemben tér és anyagból áll.

Fizikai értelemben a tér azon helyek összessége, amelyet, ahol és amikor az anyag tölt ki, és/vagy amelyből az anyag hiányzik.
Ezért megkülönböztethetünk anyag kitöltötte és anyag nélküli teret.
Az anyag nélküli teret abszolút térnek, a tér nélküli anyagot abszolút anyagnak hívhatjuk.
Ebből következően relatív az anyagot is tartalmazó tér és a teret is tartalmazó anyag.

Az igazi kérdés az, hogy van-e abszolút tér és van-e abszolút anyag?

őszszakál Creative Commons License 2021.02.16 0 0 260

Majd az IDŐ megoldja!

Előzmény: jogértelmező (259)
jogértelmező Creative Commons License 2021.02.16 0 0 259
Előzmény: őszszakál (257)
őszszakál Creative Commons License 2021.02.15 0 0 258

A szétoszlatás, vagy redukció, az anti-gravitáció. A szummázás, összevonás a gravitáció. (Az oszd meg és uralkodj, egy a priori „fenomén” jelenség?

Előzmény: őszszakál (256)
őszszakál Creative Commons License 2021.02.15 0 0 257

„A csillagászok számítógépes szimulációkkal is ellenőrizték azt a feltevésüket, miszerint ez a meleg porból álló csomó valójában egy örvény lehet. Az ilyen örvényekben nagyobb az anyag (gáz és por) sűrűsége és nyomása, mint a gyűrű többi részén, ami a jelenlegi bolygókeletkezési elméletek szerint tökéletes feltételeket teremt egy új planéta születéséhez. Egy bolygó kialakulásához ugyanis eredetileg a füsthöz hasonló apró szemcsékből álló porszemek kellenek. A porszemek összetapadnak, így egyre nagyobb szemcséket alkotnak, míg végül a gravitációs vonzás hatására bolygóvá állnak össze.” Origó

őszszakál Creative Commons License 2021.02.15 0 0 256

Szerintem: A végtelen „feldarabolása” úgy történik, hogy a lehető legkisebbekre „tördelik” szét, (abszolút redukció) amiből szintén végtelen sok van. Majd ezt követi a szummázás, a legkisebbeket adogatják össze, egyre nagyobbaknak, amikből véges sok keletkezik. Ezek a megszámolhatók, vagyis az értelemmel felfogható mennyiségek. Azon a metóduson keresztül lesz a téridőből anyag, az anyagból szellem, ahogy a legkisebből a legnagyobb, majd abból a legkisebb. :)

őszszakál Creative Commons License 2021.02.04 0 0 255

„A tudatosodás kezdete az *az itt most* mikéntje”

 

Szerintem is a hol, és mikor határozza meg létezésünk alapjait. Egy proton, mint elemi részecske, csak annyira „tudatos”, mint a létező összes proton együttvéve. Ez pedig fojtatható az egyre komplexebb anyagokra vonatkozóan. Az, az anyag komplexitás, ami egy emberre jellemző, már individuumot, vagyis Én tudatot eredményez. Erre mondjuk, hogy lelke van az anyagnak. A gond azonban, abban rejlik, hogy az anyagnak a lélek még nem tud parancsolni. Az megy a saját törvényei után, egészen addig, amíg elhagyja a lélek, és még azon túl a létezés határáig. Amikor felbomlik, megszűnik létezni egy proton, abból téridő kvantumok lesznek. Azok meg öröktől fogva voltak és lesznek. :)

Előzmény: evolúciómérnök (254)
evolúciómérnök Creative Commons License 2021.02.03 0 1 254

2500 éve egy Gautama nevű arc, felismerte hogy a tudat teremti..vagyis a gondolat a világról .. önmagában befolyásolja az esemény horizont alakulását.
Vagyis felismerésed igazolja a multunk alapjait nem tagadhatjuk hiszen nem volna mire építkezni. 
A tudatosodás kezdete az *az itt most* mikéntje
/ 4D mizéria csak a mult statisztikája, a jövőnek csak alapja van-kiterjedése pedig a fizika törvényei szerintin alakul .. úgy ahol az úttörők éppen tartanak.
/mert még csak itt tartunk .. hála a halandói ideológia ... ha tudnák ha nem lenne halandói ideológia fidesz se volna. de azt hiszem fel is írom/
na csá sok sikert én azt hiszem le lépek.

Előzmény: őszszakál (253)
őszszakál Creative Commons License 2021.02.02 0 0 253

„ha a fizikába bekerül az anyagtalan- annak hogyan lehet mégis neve?”

 

A Minkowski 4D téridő, egy olyan végtelen „monolit”, ami eseménypontokból áll. Tehát minden egyes pontja egy hely-idő, vagyis téridő pont. Azonban ennek szerintem lehet egy mikro méretű   kiterjedtsége, amit semmilyen módon, műszerrel sem lehet kimutatni. Marad az a feltételezés, hogy ha már esemény, akkor az időben és térfogatban véges ideig létezik. Azonban az a kiterjedés nélküli pont, amely eseménnyé realizálódik, vagyis megnyilvánul, az örök, mindenűt van.

H M:

“Bemutatom Önöknek a tér és idő elméletét, amely a kísérleti fizika táptalajából nőtt ki és ebben rejlik az ereje. Forradalmian új. Mostantól az önmagában vett tér és idő arra ítéltetett, hogy elenyésszen a homályban és csupán a kettejük egyesítése képes arra, hogy megőrizze a független valóságot.”

Előzmény: evolúciómérnök (251)
evolúciómérnök Creative Commons License 2021.02.02 0 0 252

/nem mintha gondom volna vele,-misztika-./

Előzmény: evolúciómérnök (251)
evolúciómérnök Creative Commons License 2021.02.02 0 0 251

fordítsd meg. Ne az anyagtalant vitasd. az anyagot vitasd.
/ nem vélezlen hogy a tradicionozmusok a valóságot-illúzió- fogalmával illetik. így nem csak magyarázhatóvá válik, a követhetetlen,, de a -teremtés,gondolat,cselekedet-, ill a -szükség- fogalmak is értelmezhetőbbé vállnak.
// ha a fizikába bekerül az anyagtalan- annak hogyan lehet mégis neve>" „bozonokat”, a tömegnélkülieket" <az már nem fizika, -misztika--

Előzmény: őszszakál (250)
őszszakál Creative Commons License 2021.01.30 0 0 250

„Emergencia esetén ismerjük egy bonyolult rendszer elemeit, annak tulajdonságait, ám az azokból felépült rendszer olyan tulajdonságokat képes felmutatni, amely nem következtethető ki az elemek ismeretéből.  Hiába ismerjük pontosan az idegsejtek viselkedését, a bonyolult emberi agy ezektől idegen jelenségeket produkál. S nem tudni azt sem, hogy - bonyolultságától fogva - van-e olyan létező jelenségekkel is kapcsolata, amelyekről a természettudományos ismeretek szerint még nem vettünk tudomást (paratudományok). Sőt, lehet, hogy ehhez éppen ez a bonyolult rendszer szükséges, ellátva értelemmel is, hogy kapcsolatba kerülhessünk vele. Azaz elvileg lehetséges, hogy van a léleknek valóban egy olyan nem anyagi része, mely az ember által készített primitív eszközökkel (pl. szuperszámítógépek) sem felismerhetők. „

Az emergencia általános szóhasználat esetén a megjelenést jelenti. Metafizikai értelemben a még nem látható, nem érzékelhető végtelen nagy potencia megnyilvánulását, vagyis a létezés állapotába lépését jelenti. Szerintem a végtelen nagy potencia ezt a legapróbb lépésekben, a téridő-kvantumok megnyilvánításával teszi. Ezzel hozva létezésbe a statikusból a dinamikust, a teret és az időt, a végtelen nagy fluktuáló téridő struktúrát. Ebből fognak kilépni, (kicsapódni) az anyag elemi részekéi, amelyek más-más minőségeket, elemi töltéseket hordoznak. Ezeknek az anyagi alapegységeknek /elektron, proton, pozitron, elton./a létezése már magában hordozza azokat az információkat, amiket mi a természet törvényének nevezhetünk. Tulajdonképpen, az anyag lehető összes kombinációjához, beleszámítva az élet és a tudat, mint minőségi ugrások megjelenéséhez kellő információkat is. A létező legkisebbekből, kombinálódnak össze a lehető legbonyolultabb létezési formulák, ami az elme és a tudat. Ha a téridő kvantumokat, mint a kölcsönhatásokat közvetítő „bozonokat”, a tömegnélkülieket nem számítom anyagnak, akkor a szellemi mozgatóerőkhöz kell sorolni őket. Egyesek szerint ez képezi a pszi-mezőt, a közös tudatmezőt, a megboldogult lelkek otthonát, az Isten országát.

evolúciómérnök Creative Commons License 2021.01.30 0 0 249

nem tudom mit igért. de amíg *politika* addig nem értelem csupán ideológia az értelemről a kanibalizmus oltárán

Előzmény: őszszakál (248)
őszszakál Creative Commons License 2021.01.23 0 0 248

Sajnos ez igaz, mert a józan ész, az értelem olyan világító torony, aminek fénye elhalványul a butaság ködétől. Ezért a ember kénytelen vaktában navigálni az óceánon, vagy egy behemót tanker köddudájára hagyatkozni. Hol van már az ókori bölcselet, a Hóman Bálint oktatáspolitikája?

Előzmény: evolúciómérnök (247)
evolúciómérnök Creative Commons License 2021.01.23 0 0 247

//
2 féle ember létezik, az egyik a nyelvtani értelembe vett értelembe hal bele, amit a foglalkoztatás politika kínál. A másik meg abba, mert nem hajlandó a jelenlétét sem adni .. ahhoz amit ezen a bolygón értelemként elfogadnak.../vallásnak,-politikának nincsen más értelme mint az emberiség megosztása.. abba bekapcsolódni .. értelemmel nem lehetséges, csak törölni./teremtők kik mulandóságukat teremtik.. a vallás, .. politika,... foglalkoztatáspolitika kedvére...- ez miért értelmes!/amikor a *tolerancia*már azt jelenti az éber- tudatos- értelmes, nem gondolhat, ne sértse meg a hívőt! 

//

Előzmény: őszszakál (246)
őszszakál Creative Commons License 2021.01.20 -1 0 246

„az anyag, attól nem létező .. mert nem gondolkodik, így valójában  jól formálható.”

 

A formálhatóság a mozgásnak köszönhető, a mozgás maga létezés. Az egy hosszú, eseményekben gazdag út bejárásának eredménye, mire a téridőből anyag, az anyagból szellem, vagyis gondolat „formálódik”. Az értelmes anyag konglomerátum (pl. Ember) az, amely irányított mozgatással újraformázza az anyagot, ha úgy tetszik, kedvére tesz vele. Az értelem azonban nem csak az anyagot, hanem önmagát is átformálja a tanulással, amiből gyarapodik az értelem és minőségi szinteket ugrik.

 

„Ez a teremtőséig felismerése, miszerint gondolatainkkal teremtjük tudva vagy tudatlan is..
/nálam a tudomány-tudás-forma ott bukott, amikor rájöttem elemi forma a tetraéder, mert ez képes maradéktalanul kitölteni a teret/”

 

A diszkrét elemekből álló téridő, egy önkitöltő, önelnyelő mechanizmus, a fluktuációja alapján igazolja létezését számunkra. A belőle „felbukkanó”elemi részecskék, az anyag immanens, bennmaradó része a „közegnek”.(A proton elbomlásáról nem szól a fáma)

 

„vetítettvilágban értelmes az ember, .... ! „

 

A természet felénk „vetít”, mi pedig kivetítjük azt, amit felfogtunk belőle. Ez egy szellemi környezetet, burkot képez körülöttünk, amit karizmának nevezünk. (ellentétben a kar izmával):)

Előzmény: evolúciómérnök (244)
őszszakál Creative Commons License 2021.01.20 -1 0 245

Az eddigi ismereteink alapján, csak a Földön vannak értelmes lények. A Naprendszer és a Földünk azonban számunkra élhetetlen közegben, az űrben mozog. Ebből a „bezártságból” az következik, hogy minden Földön létező a Napra, és egymásra van utalva, még a táplálékfogyasztás tekintetében is. Ez magától érthetővé teszi a halandóságot. Az, hogy termékenyek vagyunk, és ezzel újra termékek és fogyasztók leszünk, annak köszönhető, hogy a halandóságot felülírja egy kód, az életadás lehetősége, a termékenység. Az, hogy a Földön jelen van az élet, egyesek szerint a sok-sok véletlen egybeesésnek, a szerencsének köszönhető, mások azonban kitüntetésnek, felsőbb, vagy „Fenső értelem” adománynak tekintenek. A pán sperma elmélet ez is az is verzió.

 

 

A Dianetika szerint, a lélek építheti, vagy rombolhatja a testet a szerint, hogy mennyire tudatos, azaz szellemközpontú. A folyamatos képzésre helyezi a hangsúlyt, amelynek célja a megvilágosodás. A megvilágosodást többféle képen értelmezik, de ami közös benne, az a valóságnak olyan szintű felfogása, megértése, amely megszabadítja az elmét a halálfélelemtől.  

 

Az emberiség addig fog háborúzni egymással, amíg nem talál külső ellenségre. Egy Naprendszeren kívülről érkező értelmes konkvisztádorok elleni háború lesz az utolsó. Addig is a győzelmi esélyeink javításán kellene munkálkodnunk, nem egymás vegzálásán.:)

Előzmény: őszszakál (242)
evolúciómérnök Creative Commons License 2021.01.20 -1 0 244

sniffí szösszenete persze elkerülhető, mint irod is, .. itt és mostban=valóságban .. az anyag, attól nem létező .. mert nem gondolkodik, így valójában  jól formálható. Ez a teremtőséig felismerése, miszerint gondolatainkkal teremtjük tudva vagy tudatlan is..
/nálam a tudomány-tudás-forma ott bukott, amikor rájöttem elemi forma a tetraéder, mert ez képes maradéktalanul kitölteni a teret/
vetítettvilágban értelmes az ember, .... !

Előzmény: őszszakál (242)
sniffí Creative Commons License 2021.01.20 0 0 243

// az én kérdést nem feszegetném az mindég sebezhetőséget okoz.
/.. mint egészség.. mint egészséges gondolkodás.halandóiságba minden belefér.. ami nem értelem.../a halandó hogyan lehet egészséges-értelmes ha belehal.. a halandói egészségességébe-értelmességébe? ! // buddha -.. "haláltalanság kapuja kitárva.., ha nem hiszed megértem .. én sem hinnék másnak ez esetben.. járj utána hogyan működik.Gautama buddhává válást-tudatosodást-evolúciót tanított. Az egyedfejlődés lehetősége viszont ellent mond a vallás terjesztette, monopolizált gondolkodás módnak, az isten részükre fenntartott paradicsoma. -Alkalmazva, bár nem tudatosan az elme irányítás művészetét-.Persze ez mára így is -úgyis kifinomultabbá vált, a szcientológia-buddhizmus .. 2 irányzat mi valójában a Gaotamai tanok 2féle értelmezése szült... ami a valóság-maya ürességtermészetének ilyen olyan meghaladása biztosítja, az összetettség elméletét valóságként megélni.

a budhizmus, buddhaimádatával, ebből fakadó inkarnációs katyvaszával.. feláldozódik a szintén halandói gondolkodásmódú.. bár 1xélünk orientációval ötvözve.. már létre jön az a harci gép, ami másik "kasztú" állati sorban tartására képes, szellemi erőtfejleszt magának*/*evolúció/ a gondolkodási rendszerük, vélt helyes cselekedet vélelmezet pozítív irányultságát, figyelve ahogyan a közvéleményt formálják.// a történet 2500 éve kezdődöt Gautama eltünésével, a vallásosság csak erősödött 
szerintem az utolsó háborúja az emberiségnek, a szcientológusok és a buddhisták közt fog zajlani, ahogyan azt a karma lehetőségei ez időszerintin mutatják.

/buddhatours-evolúció/
//

Előzmény: őszszakál (242)
őszszakál Creative Commons License 2021.01.06 -1 0 242

„talán nem ebből kéne ki indulni, hogy megértsd a valóság müködését, evolúciót,--- tudást - gondolkodást-életet- tapasztalhatóságot”

 

A vallások az Isteni teremtést, a filozófusok egy szellemi ős okot, a tudomány az ősrobbanást tartja a világmindenség kiindulási pontjának, ha úgy tetszik a valóság működésének a kezdetének. A valóságot a való, vagyis az, ami van, megnyilvánulása eredményezi. A megnyilvánulatlan van, a statikus, mozdulatlan megismerhetetlen mértékű potencia, a megfékezett erő. A megnyilvánulás pillanata, a fék feloldása eredményezi a kiterjedést, a mozgást, vagyis a teret és az időt. Az a kérdés, miszerint folytonos e, a tér és idő, vagy tán kvantumos a téridő, választ arra, hogy folytonosan gyengülő, leépülő Erőről, vagy adagokban (van-létezik) jelentkező, sűrűsödő és ritkuló erőforrások képezik a valóságot. A tapasztalat szerint mindkét formája létezik, vagyis egyszerre tapasztalható formában képezik a valóságot. Erre utal a tudomány részecske, hullám kettősség értelmezése is. Ezzel viszont feltételezhetjük azt, hogy az „őserő”nem egyszerre, hanem apró adagokban és folyamatosan nyilvánul meg, öröktől fogva örökké tartóan. (Ősrobbanás nem volt!) A diszkrét elemekből álló téridő, viszont öröktől fogva létezik, fluktuál. Ebből merül föl, bukkan elő az anyagi elemi részecskék halmaza, amelyből a ma tapasztalható valóság felépült. Felépül és lebomlik, amivel a homogén és izotróp univerzumképet felmutatja. Az anyag időbeli önszerveződési folyamata létrehozta azt a konglomerátumot, aminek kivetülése a tudat, a gondolat, aminek felbukkanása az anyag téridőből való felbukkanásához hasonlatos. Mondhatjuk azt is, hogy a transzformáció végső állomása a tudat. A filozófusok szerint egy új anyagformáló lehetőség kezdete is a tudat, mivel az információ és az anyag elválaszthatatlanok egymástól, mondhatni szimbiózisban léteznek, kölcsönösen meghatározzák egymást. Ez a kölcsönös meghatározás az, ami a létező valóság.

Előzmény: evolúciómérnök (238)
evolúciómérnök Creative Commons License 2020.11.13 0 0 241

vagyis amíg magadat nem tisztázod, addig a tér-valóság-tapasztalhatóság is csupán  információ, amit rád írtak

Előzmény: evolúciómérnök (240)
evolúciómérnök Creative Commons License 2020.11.13 0 0 240

a hangsúlya a *tudatosság* mit kezdesz a tapasztalásoddal...
jövőt építesz vagy csak nézel ki a fejedből.. jó esetben észre veszed amit mutatnak. Esetleg követed.. esetleg elveted..mert jobbat tudsz

Előzmény: evolúciómérnök (239)
evolúciómérnök Creative Commons License 2020.11.13 0 0 239

venned kéne a fáradtságot, TE miként jutottál volna el addig a pillanatig hogy ezt itt olvashasd .. értelmezhesd.
mintsem azon gondolkoznál mi lehet a *jó* a *leniben*, vagy csak elgondolkoznál mi lehet a jó a leniben. 
Nem hangsúlyoznám a jóság fokát a jellenleg embernek lennit. Csak úgy a " lenni vagy nem lennit" -t   :)

Előzmény: evolúciómérnök (238)
evolúciómérnök Creative Commons License 2020.11.13 0 0 238

talán nem ebből kéne ki indulni, hogy megértsd a valóság müködését, evolúciót,--- tudást - gondolkodást-életet- tapasztalhatóságot

Előzmény: őszszakál (233)
pk1 Creative Commons License 2020.11.11 0 1 237

Hát ja. Unalmas galaxisközi utazásokkal telne az örökélet túlnyomó része.

Előzmény: XtraP (236)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!