Keresés

Részletes keresés

szakor Creative Commons License 2015.09.12 0 0 8426

Ez érdekes, mert a Zaicz-szótár meg azt írja, hogy az eredeti alak a pök volt, s hangátvetéssel alakult ki a köp, "megfordult."(Az utóbbi, mármint a köp címszónál.) S a pukkan magas hangrendű párjának nevezi, hangutánzóként.

Előzmény: Onogur (8424)
szakor Creative Commons License 2015.09.12 0 0 8425

pöyhkeä - 'pimasz'

 

A szótár szerint ez a finn szó jelentése. Tehát a párhuzamot a pöyhkeä és a pökhendi szó között vetettem fel. 

A pimasz szó eredete a felvetésem kapcsán irreleváns. Csupán a két szó hasonlósága és a jelentéseik hasonlósága az érdekes.

Előzmény: Onogur (8423)
Onogur Creative Commons License 2015.09.12 0 0 8424

Az alapszó a köp és az már itt a KM-ben terjedt el, hogy 'megfordul' pök-ké. De ekkor már nem hatott rá a p>f. Mondjuk úgy, jócskán lemaradt róla. :o)

Előzmény: szakor (8419)
Onogur Creative Commons License 2015.09.12 0 0 8423

pöyhkeä - 'pimasz'

 

A pimasz szavunknak nincs köze a finn szóhoz. Feltehetőleg a cigányból került át, csak a pontos módja még nem tisztázott. Emiatt a p>f itt nem játszik.

Előzmény: szakor (8418)
Onogur Creative Commons License 2015.09.12 0 0 8422

A nyelvi változások ideje és iránya kiszámíthatatlan és sok olyan paraméter is befolyásolhatja, melyekre még nem gondoltunk, melyeket még nem vettünk észre. Vannak csak egy irányba haladók (p>f) és vannak ingadozók. A magyar hozott példa ilyen utóbbi.

Előzmény: szakor (8417)
vrobee Creative Commons License 2015.09.12 0 0 8421

Azt szokták mondani, hogy hangutánzószavak, tulajdonnevek, erős érzelmi töltettel rendelkező szavak (pl. tabuszavak) gyakran kimaradnak a hangváltozásokból.

 

A p>f egy elég gyakori változás. Mondjuk csak a (fel)német nyelv történetében két hasonló is előfordult.

Előzmény: Onogur (8415)
3x_ Creative Commons License 2015.09.12 0 0 8420

Csakhogy a pökhendi csak annyiban finnugor, amennyiben a pök-köp az.

Előzmény: szakor (8419)
szakor Creative Commons License 2015.09.12 0 0 8419

Egyébként én a finn szót nem direktben a pimasszal rokonítottam, hanem a pökhendi alapszavával.

Nem a pimasz származik a finnugorból, hanem a pökhendi. Ez volt a feltevésem.

Előzmény: szakor (8418)
szakor Creative Commons License 2015.09.12 0 0 8418

Olvastam. S feltűnt a b>p változás nehézsége. A magyarban inkább a fordított, a *p>b változás jellemző, igaz ez a finnugor eredetű szavakra.

Mi a probléma az én javaslatommal? 

Előzmény: Onogur (8416)
szakor Creative Commons License 2015.09.12 0 0 8417

Épp az az érdekes, hogy nem finnugor, nem is ugor, hanem magyar sajátosság.

A magam részéről inkább az arab-újperzsa nyelvben jelentkező hasonló változásra koncentrálok. Általánosan az iszlamizáció iráni nyelvekre hatása miatt. Egészen pontosan a káliz/khorezmi nyelv az, ami érdekes.

A kavarok miatt. Nyilván érdekes kérdés, hogy mi az oka a magyarban a *p>f változásnak. A kavarok erre egy jó megoldást adnának. A nyelvileg beolvadó kavarok akcentusa megmarad a nyelvváltás után - adsztrátumjelenség, ha jól mondom.

 

A bolt~bót, stb. változás is érdekes, de a magyarban olyan is van, hogy fodítva történik a dolog, egy inetimologikus -l- jelenik meg a szóban: hirtelen a bölcs jut eszembe, de ilyen a gyümölcs is.

 

 

Előzmény: Onogur (8415)
Onogur Creative Commons License 2015.09.12 0 0 8416

(Zaicz)

Előzmény: szakor (8413)
Onogur Creative Commons License 2015.09.12 0 0 8415

Piszkálni piszkálhat, de ezek a tendenciák nem csak a finnugorra jellemzőek, hanem adott esetben más nyelveknél is pont így zajlik/zajlott le. Ez az emberi hangképzés törvényszerűségeiből következik. Ugyanez az eltolódás végigment a germán nyelveken is.

 

Vagy egy másik hasonló példa. Létezik a magyarban egy -oLt- ~ -ót- ingadozás. bolt - bót, folt - fót, stb. Ehhez nagyon hasonló az angol talk, walk szavak este. Azaz o hang + l hang + egyfajta magánhangzó esetén az l hang kiesésével megnyúlik az o hang ó-vá. Ez a hosszú ó hang akár diftongusba (kettős magánhangzó) is átcsaphat.

 

A nyelvészek több példát is tudnának erre hozni. A háttere egy a hangok egymásutáni kiejthetőségének rendszere, ritmusa és ennek lassú, de biztos módosulása. S ezen módosulás az egész nyelvhasználói közösségre at észrevétlen és minden azonos feltételekkel bíró hangzócsoportra. Más kérdés, hogy a nyelvközösség minden nyelvhasználója azonosan csoportosítja-e a hangokat. 

Előzmény: szakor (8414)
szakor Creative Commons License 2015.09.08 0 0 8414

Alapvetően a *p>f változás univerzális "tétele" az, ami piszkálja a csőrömet.

 

A lentebb felhozott három szónak úgy tűnik, kiváló finn(ugor) párhuzamai vannak, a pina esetén egy *puna - 'szőr, haj' rekonstruált szó lenne ez.

 

Viszont a *p>f változás univerzális tétele miatt a Zaicz is "eredete ismeretlen" illetve hangutánzó szóból származtatja, azaz megkerüli a finnugor eredet kimondását.

szakor Creative Commons License 2015.09.08 0 0 8413

Itt megint csak a finnre tudok hivatkozni: pöyhkeä - 'pimasz'.

 

Feltűnően hasonló az alap. Az ősi eredet ellen megint csak a *p>f változás szól.

Előzmény: Onogur (8409)
szakor Creative Commons License 2015.09.08 0 0 8412

illetve inkább szól ellene, az útjában áll.

Előzmény: szakor (8411)
szakor Creative Commons License 2015.09.08 0 0 8411

Az érdekessége ennek a szónak a finn pöyhiä, aminek 'bolyhos' jelentést adnak meg a szótárak.

A finnugor régiségbe vezető eredet ellen ugyancsak a *p>f változás áll. 

Előzmény: Onogur (8408)
szakor Creative Commons License 2015.09.08 0 0 8410

Pontosan erről van szó. Tagadják a pina szó finnugor eredetét, mivel nem illeszkedik a *p>f változásba.

Hiszen akkor fina lenne.

Előzmény: Onogur (8407)
Onogur Creative Commons License 2015.09.07 0 0 8409

pökhendi [1837] Játékos szóalkotással keletkezett származékszó. A köp ige pök alakváltozatának játékos -hendi kicsinyítő képzős alakja. A pökhendi eredetileg mások megvetését, lekicsinylését fejezte ki. Napjainkban az enyhébb 'sértőn fölényes, szemtelen' jelentésben használatos. A játékos képzőre lásd még az oktondit is.

Előzmény: szakor (8406)
Onogur Creative Commons License 2015.09.07 0 0 8408

pehely [talán már 1346-ban tulajdonnév formájában megjelent Pehul formában, de 1460 körül már biztosan adatolható pelleh formában.]

Származékszó. A 'finom, apró pehelytoll' jelentésű nyelvjárási pih főnév [1513] -l - -ly kicsinyítő képzős alakja. A pih szó hangutánzó eredetű, hang­alakja eredetileg a kilégzés hangját jelenítette meg. Szókincsünk igen korai rétegébe tartozik, ugyanis egy ősi igenévszónak főnévi folytatá­sa. Ugyanennek az igenévszónak igei tagja a régi nyelvi pih 'tollat foszt, tollal bánik' ige [1430 k.], melyből piheg szavunk származik. A pihe főnév [1566] is ugyanebből a szótőből alakult. A szóvégi -e kicsinyítő képző, esetleg megszilárdult birtokos személyjel lehet. A pihe szó jelentései úgy magyarázhatók, hogy a hang­utánzó hangalak eredetileg a toll, szőr egyetlen lehelettel elfújható könnyű voltára utalt. Származékai a pelyhedzik [1590] és a pelyhes [1600 k.].

---

Zaicz alapján

Előzmény: szakor (8406)
Onogur Creative Commons License 2015.09.07 0 0 8407

ad pina - rumci 5229-beli hsz-e:

 

Meglep, hogy szerinted a picsa a ’női genitália’ elsődleges megnevezése. Egyrészt aránylag kései (szláv) jövevény, másrészt kifejezetten jellemző a ’fenék’ jelentés a nyelvterület számos pontjáról. Ezzel szemben a véleményem szerint elsődleges pina megnevezés sokkal szélesebbb körben jelenti kizárólagosan a ’női genitáliá’-t (azért a nem kategorikus megfogalmazás, mert e szónak is kimutathatók ’fenék’ adatai). Egyébként a két szó között semmi rokonság nincs, a pina ugyanis ősi örökség, finnugor szó a magyarban, és valószínűleg összefügg a fan, fon, falszavakkal (a fal ’halászathoz használt fonott rekeszték’-et jelentett feltehetőleg).
Egyébként a ’női genitália’ és a ’fenék’ jelentés átmenetben én semmi furcsállnivalót nem találok, hiszen az előbbi – próbálom valahogy kulturáltan megfogalmazni, nem biztos, hogy sikerül – nem nagyon kézzelfogható. Szóval egy mell, egy pénisz, egy fenék konvex, ily módon feltűnő, látványos. Míg a női ivarszerv alapvetően konkáv, ráadásul rejtett, védett helyen található. Ebből természetszerűleg adódik, hogy a szomszédos területekkel könnyen cserél elnevezést (a seggnek is van ’női genitália’ jelentése is; de hogy melyik cigány nyelv melyik nyelvjárásában pontosan mi a helyzet, szerintem itt nem nagyon tudjuk megválaszolni). (Ráadásul a tabusítás miatt a pontos fogalmi átörökítés generációról generációra szintén igen korlátozott mértékben érvényesülhet.) De a kéz szó is gyakran fordul elő ’kar’ jelentésben, holott ott se rejtettség, se tabusítás.

A másik kérdésedre, hogy a kizárólag nő által végzett maszturbációra miért nincs önálló szó: a patriarchális, hímsoviniszta társadalomnak, amelyet még most se egészen nőtt ki Európa, de évszázadokig, évezredekig általános volt, szerintem ez törvényszerű következménye, nem hiszem, hogy sok magyaráznivaló van rajta. Ugyanakkor az ellenkező irányú átmenetre példa, hogy a meleg szó a huszadik század elején német tükörszóként eredendően ’homoszexuális nő’-t jelentett, és onnan általánosult, sőt ma már mintha inkább jelentene férfit, mint nőt.

P. S.: Elnézést mindenkitől, akit a fentebbiek sértettek, de a nyelvészet nem a szépelgés tana, és attól, hogy bizonyos vonatkozásokban egy társadalom bizonyos szavakat tabusít, ugyanannyira lehet vizsgálni a velük kapcsolatos jelenségeket nyelvészeti szempontból, mint másokat.

Előzmény: szakor (8406)
szakor Creative Commons License 2015.09.07 0 0 8406

Nem tudom, voltak-e már: pina, pihe, pökhendi?

Az apropó, hogy kiváló finnugor párhuzamokkal rendelkeznek, de...

Glavingojn Creative Commons License 2015.08.09 0 0 8405

gond

 

‘aggasztó tudat’: gondban van, ‘törődés’, övé a ház gondja, ‘pontosság, igényesség ‹munkában›’: nagy gonddal dolgozik. Származékai: gondol, gondolat, gondolati, gondolkozik, gondolkodás, gondolkodó, gondos, gondosság, gondoskodik, gondoz, gondozás, gondnok, gondatlan, gondatlanság, gondtalan, gondtalanság. 

Kiterjedt családjából is sejthető, hogy igen régi szavunk, de eredetéről semmit sem tudunk.

Előzmény: Pyrandus (8404)
Pyrandus Creative Commons License 2015.08.08 0 0 8404

A"gondolat" természetesen nyelvújításkor gyártott szó. (Válasz a Mondolatra).

Előzmény: aranyláz (8403)
aranyláz Creative Commons License 2015.08.08 0 0 8403

Sziasztok!

 

A "gondolat", "gondolkodás" szavunknak mi az eredete? lehetséges, hogy a "gond" szóból alakultak ki? 

Theorista Creative Commons License 2015.06.18 0 0 8402

Találtam erről még egy írást:

 

Karl H. Menges: Das eurasische *kuč-, *kut- etc. "Hund, Junges vom Hund" In: CAJ 30/3-4 (1986) 266-274. o.

Előzmény: LvT (8396)
LvT Creative Commons License 2015.06.07 0 0 8401

> a szerbiai Кучај földrajzi név miből ered és mit jelenthet?

 

Annak, aki kevésbé járatos a szerb földrajzban, a Kučaj (Кучај) kelet-szerbiai hegység, a Kárpátok legdélibb, azt a Balkán-hegységrendszerrel összekötő tömbje. Hasonló nevű lakott hely van Károlyváros környékén Horvátországban Hreljin Ogulinski faluban.

 

Az etimológiájáról nem találtam [eddig] adatot. Mindenesetre Szerbiában van Kučevo (Кучево) város is, amelynek neve minden valószínűség szerint egy Kuč- (Куч-) személynévből képződött*. Ugyanerre mutat a szerb Kučin (Кучин), horvát Kučiće, Kučine, boszniai Kučić Kula (Кучић Кула), részben a horvát Kuče és kiemelten a montenegrói Kuči (Кучи) törzsnév. 

 

Mivel a szerb-horvátban az -aj is kicsinyítő képző, így feltételezhető, hogy a Kučaj helynév alapja is személynévi. A személynév etimológiai alapjához a korábban említett szerb-horvát kuče ’(kutya)kölyök’ szón kívül szóba jöhet még a kuč ’járomszeg’, a kučati ’magához vonz/húz (horoggal, kampóval)’, kučina ’(kender)kóc, csepű’ is. Ezenkívül a Kuči törzsnevet az albán kuq /kuty/ ’vörös, piros’ színnévből, pontosabban az abból lett személynévből eredeztetik.

 

NB. Kérdéses a szerb-horvát kuća ’ház; kalyiba, kunyhó’ szó idevonhatósága. A nyelvterület nagy részén megkülönböztetik a č és a ć hangot, így ez ellene szól. A Zágráb környékén és a történelmi Szlavóniában beszélt kaj-horvát nyelvjárásban azonban ez a két hang egybeesik. Az elnevezések többsége azonban ettől a területtől távol esik (ill. ott is inkább o áll az u helyett a koča ’kunyhó’ szóban). Ugyanakkor némileg bizonytalanná tesz, hogy a Kuči névben az albán q hang č-ként és nem a közelebbi ć-ként szerbesedett. 

 

Ui. A szerb-horvát Kučin helyneveknek van északon is párhuzama, vö. szlovák Kučín (Felsőköcsény) és Kučín (Alsóköcsény).

 

Ezek azok a lehetőségek, amelyeket át tudok látni.

 

 

* Az -ev(o) hím- és semleges nemű alaphoz járuló birtokos melléknévképző, az -in(e) ugyanez, csak nőnemű szóhoz teszik. A -ić apanévképző, az -iće ennek többes száma, ’… leszármazottai’ értelmű helynévképő. Az -e, -i többesszám-jelek, amelyek ilyenként személynévből helynevet is képeznek.

Előzmény: Theorista (8400)
Theorista Creative Commons License 2015.06.01 0 0 8400

Köszönöm, és elnézést amiért nagyon udvariatlanul, nem tettem ezt már meg korábban.

 

 

Azt meg tudnád még mondani nekem, ha visszaélhetek türelmeddel tudásod megcsapolandó, hogy a szerbiai Кучај földrajzi név miből ered és mit jelenthet?

Előzmény: LvT (8396)
e_laca Creative Commons License 2015.05.05 0 0 8399

Az csak a végartikulus ("a" Duna), anélkül Dunăre. (Bár ritkán használjál anélkül.)

Előzmény: H. Bernát (8398)
H. Bernát Creative Commons License 2015.05.05 0 0 8398

Így a folyónév [Duna] csak a magyarban –a végű másodlagos hangváltozás eredményeképpen.

 

Románul: Dunărea

Előzmény: LvT (8391)
H. Bernát Creative Commons License 2015.05.05 0 0 8397

A dravida tamil nyelven a kutya = "kukka", az IE hindi nyelven pedig "kutta".

Előzmény: LvT (8396)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!