Keresés

Részletes keresés

iszugyi Creative Commons License 2007.01.21 -1 0 1590
Tudjátok-e egyáltalán miböl állnak a müonok meg pionok??
Előzmény: Dubois (1589)
Dubois Creative Commons License 2007.01.21 0 1 1589

"És ha valaki megint elkezdi a körbekörbe járó müonokat emlegetni tökönszúrom magadat."

 

No, ezt a kis befektetést megéri:

Azt mondom, hogy körbe-körbe járó müon. :D

Előzmény: Astrojan (1588)
Astrojan Creative Commons License 2007.01.21 0 0 1588

Kemény fába vágtad a fejszédet, mert ha nem pontosan azt szajkózod amit a szakértők, akik néhány kitalált és teljességgel megalapozatlan axiómára hivatkozva bárkit képesek lehülyézni akkor jaj neked. Is.

 

És a GPS órák tényleg másképp járnak, mint a földiek, mondá Gergő, mert az ő agyában és a relelmben ez így van. Csak a valóságban nincs így. Akkor lesz így a valóságban ha majd valakinek eszébe jut lehozni egy GPS órát és az tényleg másként járt mint a földi megerőszakolt óra.

 

Mert a relelm ezen állítása nincs kisérletesen alátámasztva. A Hafele kisérlet kifújt, mi maradt? Egyetlen mérés, kumulált eltérésként 39 nanosec (repülővel Amerikába meg vissza). Néhány nanoszekundummal remekül lehet csalni.

 

És a GPS emlegetése mintha abból már lehoztak volna és valóban meglenne a különbség az órák járásában.

 

Fogjáták már fel, amíg nincsenek kisérletesen összehasonlítva az órák addig a GPS időeltérések csak látszólagosak, Gergő nem hivatkozhatsz rá úgy mint tényekre csupán azért mert Te úgy gondolod okosabb vagy mint a természet.

 

És ha valaki megint elkezdi a körbekörbe járó müonokat emlegetni tökönszúrom magadat.

 

Vagy itt van a fénysebesség állandósága, ez is axióma a relativistáknak. Nem számít, hogy éppen a GPS bizonyítja az ellenkezőjét, hamarabb leér a fény mintha c-vel jönne. Mi ez ha nem nagyobb sebesség mint c ?

Ők úgy vélik fénysebességet mértek a Michelson interferométerrel mindenféle inerciarendszerben amelyből persze egyetlenegy sem létezik. És mivel remekül mérték vele a semmit, ebből axióma lett: a fénysebesség állandó, azóta szajkózzák.

 

 

Előzmény: Törölt nick (1582)
Gergo73 Creative Commons License 2007.01.21 0 0 1587
Nem baj, kértem, hogy helyette legalább tartsatok szépnek.

Amúgy a jelek szerint humort is tanulhatnál Einsteintől. Mert ez elég erőltetett poén. Talán Bernard Shaw egy idézetére játszik rá, de akkor is erőltetett, modoros.
Előzmény: Törölt nick (1582)
Gergo73 Creative Commons License 2007.01.20 0 0 1579
Nem erőltetek rád semmit. Csak jelzem, hogy nem érted, mit beszélsz. Te gondolhatod ugyanezt rólam. Ebben egyenlőség van. Mindenki azt gondol, amit akar és jónak lát. Sok sikert.
Előzmény: Törölt nick (1578)
Gergo73 Creative Commons License 2007.01.20 0 0 1577

Mindkét órán egy másodperc alatt pontosan egy másodperc telik el.

Akkor még nem láttál és nem tudsz eleget. És nem érted, a relativitáselméletben mit jelent a relatív szó. Az elmélet arról szól - és a mérések azt igazolják - hogy az időtartamok és térbeli távolságok ugyanúgy relatívak, mint a megszokott newtoni fizikában a sebességek. Egyszerűen értelmetlen az a kifejezés, hogy az egyik csillag 500 évvel előbb robbant fel, mint a másik. Vagy hogy egymástól 5 milliárd kilométerre robbantak fel. Az "500 év" és az "5 milliárd kilométer" függ attól, ki mondja. De még az is relatív, hogy melyik csillag robbant fel előbb (az hogy melyik van közelebb, az is relatív persze, de ezen nem csodálkozol el, mert már hozzászoktál a mindennapi életből). Még akkor is, ha mindenki azonos órákkal és méterrudakkal állapítja meg (értelmezi) a szóban forgó időtartamot és távolságot. Ami az egyik megfigyelőnek jövő, az a másiknak múlt és így tovább. És a relativitáselméletben ezek nem látszólagos dolgok, hanem kőkemény valóság. Einstein úgy gondolta, hogy a valóság ilyen, erről szól az elmélete és az összes szakcikke és népszerűsítő cikke. És ebből a szokatlan elképzelésből számszerűsíthető kijelentések és jóslatok származnak, amik jó egyezést mutatnak a mért valósággal. Tehát nem intézheted el kézlegyintéssel, hogy ez egy marhaság. Arra pedig hiába izzítasz, hogy Einstein elméletében a koordináták nem a megfigyelő szerinti valós hosszokat és időtartamokat jelentik. Mert azokat jelentik és ezt próbálta sokféle szinten sokaknak elmagyarázni. Ezért is beszél olyan sokat mérőrudakról és órákról. Nem azért mert szerette a rudakat és az órákat, hanem mert mindenki ezekkel méri/értelmezi a "hossz"-ot és az "idő"-t, más szóval események térbeli és időbeli távolságát. A gondolatkísérleteiben órák és mérőrudak furikáznak, és könyörtelen logikával meggyőz téged a fentiekről (a térbeli és időbeli távolságok relatív voltáról). De nem kell nekem elhinned, tájékozódj, tanulj, kövesd őt, olvasd a cikkeit alaposan (kezdve az 1905-össel) stb.

 

Előzmény: Törölt nick (1576)
Gergo73 Creative Commons License 2007.01.20 0 0 1575
de sohasem jártak másképpen

Szerintem nem érted, mi az hogy másképpen. Azonos a működési elvük, ilyen értelemben ugyanúgy működnek. De amíg az egyiken eltelik 1 másodperc, addig a másikon eltelhet két másodperc (egy adott megfigyelő számára). Relatív az egyidejűség (ezzel kezdi Einstein az 1905-ös cikkét), relatívak az időbeli és térbeli távolságok stb. Helyette minden megfigyelő gondolhat úgy az eseményekre mint egy 4-dimenziós sokaság pontjaira (ez egy matematikai fogalom, nézz utána a "4-dimensional manifold" címszó alatt a Google-lal) és akkor minden megfigyelő számára ugyanaz lesz két esemény távolsága (amit a téridő-sokaságbeli legrövidebb út hosszaként definiálhat). Hát ez van. Egy matematikussal vitatkozol, aki ott doktorált, ahol Einstein élt és dolgozott az élete utolsó 20 évében.
Előzmény: Törölt nick (1568)
Gergo73 Creative Commons License 2007.01.20 0 0 1570
Mérőrúd? Óra? Ez vicc.

Akkor Albert Einstein egész életében viccelődött. Olvasd is őt néha, nem harap.

Semmiféleképpen nem érzékelik a saját időtorzulásukat!

Senki nem is beszélt időtorzulásról. Csak arról, hogy két esemény időbeli távolsága függ a megfigyelőtől. Relatívak az események térbeli és időbeli távolsága, függ attól, ki nézi. Helyette a fénysebesség konstans, bárki nézi is. Erről szól többek között a relativitáselmélet, de látom ez újdonság neked.

Az a kifejezésed, hogy a két órán másképpen telik az idő, egy hibás gondolkodás eredménye

Ez nem kifejezés, hanem a relativitáselmélet egy tétele. Talán le kéne ülnöd tanulni egy kis fizikát és formállogikát, mielőtt magasröptű értekezésekbe kezdesz.
Előzmény: Törölt nick (1568)
Gergo73 Creative Commons License 2007.01.20 0 0 1565
téridőzóna időkvantálását jelenti

Ez is a maszek szótáradból való. A téridő a tér- és időkoordináták formális összetapasztásából adódó elvont matematikai konstrukció. Ezeket a koordinátákat minden megfigyelő a nála levő mérőrúddal és órával jelöli ki az összes eseményre és utána lehet elvont összefüggéseket megállapítani közöttük (tehát mehet a matek).

És ha két órán másképpen telik az idő, akkor azt mondjuk, hogy közöttük idődilatáció van. A dilatáció latin szó, azt jelenti, hogy két mennyiség között arányossági tényező van (pl. az egyik által mért időtartamok mindig 3-szor akkorák, mint a másik által mért időtartamok). Ez származhat abból, hogy a két óra egymáshoz képest mozog vagy más a téridőgörbület náluk, mindegy. idődilatáció = két óra eltérő járása = két óra eltérő öregedése. Ez a szó jelentése, kedves fórumtárs.
Előzmény: Törölt nick (1564)
Gergo73 Creative Commons License 2007.01.20 0 0 1563

Ez az "időfaktor" szó csak a te szótáradban létezik, a relativitáselmélet szótárában nem. Az utóbbiban mozgó órák és mérőrudak, fénysugarak, események, koordinátarendszerek stb. vannak, amelyekből aztán elvontabb matematikai fogalmak értelmezhetők (sebesség, téridő, görbület stb.) Az idődilatáció mint fogalom azt jelenti, hogy egy óra járása (nem pedig a róla fénysugarakkal továbbított látvány) függ a megfigyelőtől. Vagy általánosabban: két esemény időbeli távolsága függ a koordinátarendszertől, amiben a két eseményt elhelyezzük. Ez a relativitáselméletnek egy tétele, az axiómák következménye. És a GPS órák tényleg másképp járnak, mint a földiek, csak Astrojan ezt nem érti meg (lényegében mert nem akarja elhinni, hogy Einsteinnek tényleg igaza volt). A struccpolitika úgy kezdődik, hogy átírja a fogalmakat, te is ezt csinálod egyébként itt. Minden fizikus tudja, mi az hogy idő- meg hosszdilatáció (mint fogalom), csak az amatőrök nem értik (nem akarják érteni) a fogalmat.

Előzmény: Törölt nick (1561)
Gergo73 Creative Commons License 2007.01.20 0 0 1559
Szerintem maradjunk annyiban, hogy a GPS rendszer tervezői ismerték és használták a relativitáselméletet. Ez az elmélet - mint minden más természettudományos elmélet - arról beszél és arra kérdez, ami van (volt, lesz), és nem arról, ami látszik.

Te és Astrojan és sokan mások (és én is kb. 14 éves koromig, ezért érzem át) abban a tévhitben éltek, hogy a fénysugár végessége miatti információkésésről szól a relativitáselmélet. Az információkésés létező jelenség, de az idődilatáció nem erről szól. A newtoni fizikában is van információkésés, de nincs idődilatáció. A relativitáselméletben van mindkettő. Az idődilatáció arról szól (most definíció következik), hogy egy óra ténylegesen lelassulhat egy másik órához képest, míg az információésés arról szól, hogy minden órának egy korábbi, régebbi llapotát látjuk (minél távolabbit, annál régebbit). A félreértést az okozza, hogy a relativitáselmélet mint matematikai elmélet felépítésében fénysugarakkal érvelünk, azok a főszereplők a gondolatkísérletekben. De egy óra idején és helyén mindig az aktuális időt és helyet értjük ezekben a gondolatkísérletekben és a hozzájuk kapcsolódó egyenletekben, tehát a következtetések is erről szólnak.

A relativitáselméletbeli információkésés nem egyezik meg a newtoni információkéséssel, éppen azért mert az előbbiben van idődilatáció, az utóbbiban meg nincs. Ha valaki modellezi egy távolodó óra képét a relativitáselméletben és a newtoniban, akkor mindkettőben egy lassabban járó órát kap képként, de a relativitáselméletben nagyobb a lassulás mértéke, mert az nem csak információkésésből, hanem tényleges óralassulásból is származik. Tehát a relatitiváselméletben egy lassabban járó óráról utazik egyre többet a fény, míg a newtoni elméletben egy azonosan járó óráról utazik egyre többet a fény. Aki ezt a különbséget nem tudja megérteni, az ne ártsa bele magát a fizikába.

A GPS rendszer aktuális adatai (ezek mérési eredmények) nagyon nincs összhangban a newtoni fizikával, de nagyon jó összhangban van a relativitáselmélettel. Ezt állítják a rendszer tervezői és minden tanult fizikus. Az amatőrök pedig levonhatják a tanulságot. Persze mindenkinek joga van különvéleményhez.
Előzmény: Törölt nick (1558)
mmormota Creative Commons License 2007.01.20 0 0 1557
Fogalmam sincs, miért pont így oldották meg.
Előzmény: Törölt nick (1554)
mmormota Creative Commons License 2007.01.20 0 0 1556
Egész pontosan mi nem úgy van? :-)))
Előzmény: Törölt nick (1555)
Törölt nick Creative Commons License 2007.01.18 0 0 1554
Hat es ezt miert igy? Elso hallasra felesleges komplexitasnak tunik...
Előzmény: mmormota (1553)
mmormota Creative Commons License 2007.01.17 0 0 1553
Elég meglepő, de nem így van.

Az órákhoz a fellövésük után már nem nyúlnak, azok járnak a tőlük telhető pontossággal. (Természetesen az osztásarány tartalmazza a relativisztikus korrekciót.)

Tökéletesen pontos óra nincs, ezek is összeszednek valami kis eltéréseket hosszú idő alatt. Érdekes módon nem azt a megoldást választották, hogy időnként kiigazitják őket, pedig ez elég kézenfekvőnek látszana.

Helyette meghatározzák az eltérést minden holdra. Az eltéréseket táblázatba foglalják, az összes hold adatait egyetlen táblázatba teszik, és ezt az egyetlen táblázatot felküldik az összes holdra. Azok aztán időnként leadják a táblázatot, és a GPS vevők veszik. Ezután a vevők a táblázatban található értékkel korrigálva dolgozzák fel a holdak jeleit. A vevők megjegyzik ezt a táblázatot, és a bekapcsolást követően azonnal tudnak dolgozni, nem kell megvárniuk míg valamelyik holdtól megkapják. A holdak elég pontosak ahhoz, hogy egy akár több napos táblázattal is lehessen dolgozni. Persze ha a vevő levesz egy újabb táblázatot, frissít.
Előzmény: Törölt nick (1552)
pint Creative Commons License 2007.01.17 0 0 1551
öreg harcos, tudod-te, hogy mennyi száz méter a Föld átmérőjéhez képest? és a néhány km a GPS műholdak ~26000 km távolságához képest? ezek apróságok.
Előzmény: Gézoo (1550)
Gézoo Creative Commons License 2007.01.17 0 0 1550

Szia!

 

  Nos, "korong alakú" lenne a föld keresztmetszete??  Ez újdonság.. Éppen a műholdpályák ingadozása indította a méréseket, mert a korai műsorszóró műholdak

indokolatlanúl nagy "kilengéseket" végeztek.

   Így pl. az is tudjuk, hogy nem a Mount Everest a legmagasabb pont a felszínen,

hanem több száz méterrel az Andok csúcsai "megelőzik".. 

 

   Műhold pálya kör alakú lenne?  Nos ez sem igaz.

 

 Közel kör alakú, de ellipszis.. A közel kör alak és az ellipszis között sok km-es eltérés van..

 

   Hogy nem korrigálnák az eltéréseket?  Ez sem igaz.

Minden 24-órában egyszer minden GPS hold frissíti a korrekciós tényezőjét..

Pedig a fedélzeti óráik pontossága még az 1e-12-t sem éri él..

 

 

Előzmény: pint (1549)
pint Creative Commons License 2007.01.17 0 0 1549
a GPS holdak pályája kör. a Föld alakja elhanyagolható mértékben tér el a gömbtől, de akkor sem körte, hanem korong alakú. keringés közben a magassága alig változik, ennek relativisztikus hatása elenyésző, nem is korrigálják.

összesen két effektust vesznek figyelembe: a Föld gravitációs mezőjében magasabban van, valamint a keringési sebessége miatt idődilatáció lép fel. a többi hatás elhanyagolható.
Előzmény: Gézoo (1548)
Gézoo Creative Commons License 2007.01.17 0 0 1548

 

   Bocs, hogy belekotyogok, de a GPS órák nem a legpraktikusabb példa.. Mert az idődilatácóhoz képest jóval nagyobb eltéréseket okoz önmagában a keringés közbeni

 grav. térerösség változás.

 

  Ne feledjük el, ellipszis pálya, egy nagyjából körte keresztmetszetű, korántsem gömb alakú tömeg körül, magassági maximumokkal és minimumokkal, valamint sebességi

ingadozásokkal.. ami miatt nagyságrendekkel nagyobb a dt változás értéke.

 

  Tudtommal nincs folyamatos összehasonlítás-regisztrálás a GPS holdakon..

Ezért esélyünk sincs szétválogatni az egyes hatásokat..

Astrojan Creative Commons License 2007.01.17 0 0 1546

..a visszatéréskori (látszólagos) elcsúszás így ezt nyilvánvalóan nem egyenlítheti ki.

 

Én nem tudom milyen logikátok van nektek, a visszatéréskori elcsúszás

 

csakis akkor egyenlítődhet ki ha az eltérés látszólagos volt.

 

Ha valóságos eltérés lenne a GPS órán akkor természetesen ez meglátszik amint lehozzuk az órát. Ez esetben a lehozott GPS óra UTC időt fog mutatni a lehozás pillanatában.

 

Ha látszólagos volt akkor a lehozott GPS óra a megerőszakolt időt mutatja (20 év alatt UTC-hez siet 0.2 sec-et)

 

Igen, le szeretne hozni egy GPS órát.

 

Előzmény: mmormota (1545)
mmormota Creative Commons License 2007.01.16 0 0 1545
"Nem is szűnhetne meg, hiszen a mértéke attól függ, hogy a műhold mennyi ideig keringett fent, a visszatéréskori (látszólagos) elcsúszás így ezt nyilvánvalóan nem egyenlítheti ki."

Legkevesebb tízszer elmondták ezt már különböző nickek (én is párszor) Astrojannak, de őt abszolut nem érdekli, mindenáron le szeretne hozni egy holdat... :-)
Előzmény: _Fefe__ (1542)
Astrojan Creative Commons License 2007.01.16 0 0 1544

Milyen tényeket? Egy mérési adatból nem lesznek tények,

 

ezek is csak mérések, rossz mérések az tény, mert a kék és a piros vonalaknak párhuzamosoknak kellett volna lenniük bármiféle következtetés levonásához.

 

A kék vonalak a Hafele féle reptetési kisérlet előtti atomóra járását jelzik, míg

a piros vonalak a keleti és a nyugati túra közötti Cs óra viselkedését jelölik.

 

Az órák láthatóan egészen másként jártak a kisérlet előtt és a keleti túra után, kivéve a 447. órát ami egészen jól járt de nem is mutat relativisztikus hatást.

 

tény

GPS órát pedig még sohasem hoztak vissza.

Akkor most milyen tényekről beszélsz TE ?

 

Előzmény: alien6 (1543)
alien6 Creative Commons License 2007.01.13 0 0 1543

Úgysem tod meggyőzni, ő a másik véglet. Tagadja a mérési TÉNYEKET.

Előzmény: _Fefe__ (1542)
_Fefe__ Creative Commons License 2007.01.13 0 0 1542

> Hangsúlyoznám, a valóságban. Mire visszatérnek az órák elvész a látszólag meglévő különbség. Mert látszólag nyilvánvalóan megvan, a GPS bizonyítja.

 

A GPS bizonyítja a folyamatosan növekvő időeltérést is az órák között, ami nem szűnne meg, ha lehoznánk a műholdat. Nem is szűnhetne meg, hiszen a mértéke attól függ, hogy a műhold mennyi ideig keringett fent, a visszatéréskori (látszólagos) elcsúszás így ezt nyilvánvalóan nem egyenlítheti ki.

 

Előzmény: Astrojan (1541)
Astrojan Creative Commons License 2007.01.13 0 0 1541

Egy másik cikk, nincs a legjobb állapotban de Hazafele megteszi,

 

D.Spencer is elkérte Keating-éktől az eredeti mérési adatokat az USNO -ból és lám mit állapított meg:

 

"..one of the essential experimental supports of the relativistic theory of time dilation is shown to be invalid."

 

..a relativitáselmélet által jósolt idődilatáció egyik alapvető kisérleti támogatása érvénytelen, semmis, beteg, rokkant.

 

"..there is no indication of any significant difference in the behavior of the clocks when in motion."

 

..semmi jele a mozgó órák viselkedésében beálló bármilyen jelentőséggel bíró különbségnek.

 

Hangsúlyoznám, a valóságban. Mire visszatérnek az órák elvész a látszólag meglévő különbség. Mert látszólag nyilvánvalóan megvan, a GPS bizonyítja.

 

 

Előzmény: magnum56 (1407)
varhun Creative Commons License 2006.12.18 0 0 1540
Többet nem csalunk...
Előzmény: noway (1539)
noway Creative Commons License 2006.12.12 0 0 1539
varhun Creative Commons License 2006.11.23 0 0 1538
cyprus_people Creative Commons License 2006.11.13 0 0 1537

 Például a történelmi idő! Nincs szinkronban a csillagászati idővel;

 

 

http://www.osservatorioletterario.net/forradalom.pdf 

 

 

cyprus_people Creative Commons License 2006.11.13 0 0 1536

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!