Keresés

Részletes keresés

nereusz1 Creative Commons License 2012.07.19 0 0 22171

"Hogyan öli meg a politika a nemzetet? Úgy, hogy a szellemi eszme helyébe a hasznot teszi. Úgy, hogy a szellemi tevékenység helyett a gyakorlatot hirdeti. Úgy, hogy a szépség helyett a prosperitást követeli. Úgy, hogy propagandát űz, vagyis a művészetet a haszon szolgálatába állítja. Úgy, hogy azt mondja: a megújulás külső eszközöktől függ. Úgy, hogy azt mondja: a példát a múltból kell venni; hogy a példát külföldről kell venni. Úgy, hogy külső reformokat hoz, és a külső reformokban való hitet fenntartja.
Az összes nyilvánosan hirdetett eszme rejtett bukása következett el. És az összes belül ható geniális erő rejtett felszabadulása következett el. Most itt állunk a második világháború kellős közepén, és várunk.” [...]
(Hamvas Béla: Az ősök útja és az istenek útja. (A magyar Hüperion. I. k. 262. p.)

nereusz1 Creative Commons License 2012.07.08 0 0 22170

Gondolom az új kiadású Arkhai is olyan "alposan" megjegyzetelt, mint az első.

nereusz1 Creative Commons License 2012.07.03 0 0 22169

Mennyi ebből kivehető: Murti-Bing pill hatása.... majd elmúlik.

nereusz1 Creative Commons License 2012.07.02 0 0 22168

Mit csinálna? Már Te sem beszélsz magyarul?... Ennek a felét sem értem, sajnos.

Előzmény: gábornok (22167)
gábornok Creative Commons License 2012.07.02 0 0 22167

Argumentálna erről nekem valaki:
 

nereusz1 Creative Commons License 2012.06.23 0 0 22166

Az erdő felé jártában ott áll, amivel Hamvas is elégedett lenne, egyszerű betontákolmány, hervadó mezei virágokkal díszítve, jól emlékszik, jól látja a jövőt: a kereszt ott áll, nem engedi közelébb lépni a várost a hegyhez, az erdőhöz, nem engedi a városhoz az erdőt és a Bakonyt. És a Nap súlyával a hátán érinti meg jobb kezével homlokát, mellkasát, bal és jobb vállát.

Törölt nick Creative Commons License 2012.06.15 0 0 22165

Azt hiszem a MEK-en láttam ezt az írást nemrégiben. A hippiromantikából huszonéves korára általában kinő az ember. A visszamaradottak valóban sajátos kasztot képviselnek. A korai, II-III. századi kereszténység időszakához hasonlítani a mai kort pedig már-már bárgyúságnak nevezhető. Hamvas sokan felkapják, de csak kevesen viszik magukkal.

Előzmény: nereusz1 (22161)
Törölt nick Creative Commons License 2012.06.15 0 0 22164

Úgy emlékszem Hamvas említi valamelyik írásában, hogy a politizálás az egyéni élet sikertelenségének feledtetése. Nos, így van vagy nem így van, Hamvas írta, vagy az emlékzetem csal a felszínességem miatt. Ha jól olvasom, sajátosan itt is említésre kerül. Véletlenül éppen Szegeden, de a hely lényegtelen. Mert a "gondolatok" sajátosan maiak.

http://www.litera.hu/hirek/romatol_hamvasig_spiro_gyorgy_szegeden

 

"A kritikus stílusbeli jellegzetességekre is felhívta a figyelmet, mivel többek között a hátravetett állítmányok folytán az esszék dikciója Hamvast idézi. Az író a meglátással egyetértésben elmondta, a Magtár címet egy olyan esszéről adta, amit végül kihagyott a kötetből, mivel túl hamvasosnak találta. Az íróelőd főleg szatirikus műveivel gyakorolt rá hatást. A párhuzamot továbbfejtve az is kiderült, hogy Hamvassal ellentétben ő nem tudja és nem is akarja írásaiban megoldani a konfliktusokat, véleménye szerint azokkal együtt kell élni, akár kezeljük, akár szőnyeg alá söpörjük őket, egyaránt visszaütnek, a problémák elfogadásához azonban valamennyi vallásos szürkehályog is szükséges. Hozzátette, a kialakult közvéleménnyel szemben, ő nem harcos ateista, egyszerűen annyit fűz a kérdéshez; ha a vallás segít, helyes, ha gátol, káros."

nereusz1 Creative Commons License 2012.06.14 0 0 22163

?

gábornok Creative Commons License 2012.06.13 0 0 22162

Tudtam én, h rendes ember ez a Géza, végülis.. 

nereusz1 Creative Commons License 2012.06.07 0 0 22161

Magyarországon a vándortanítók a szocializmus tipikus gyermekei, Hamvas Béla szellemi örökösei, a fűtőként vagy raktárosként dolgozó, de Platont olvasó, az erdőkbe, tanyákra kivonuló ezoterikus marginális értelmiségiek. Eredetileg ők azok, akik annak idején a politikai lázadás helyett a befelé forduló szellemi lázadást választották. Közülük nem egy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, de van, akinek még érettségije sincs. Van, aki végzett matematikusból lett "szellemi emberré", de van olyan is, aki e tanokkal történt találkozása után vágott bele felsőfokú tanulmányokba. (E sorok írója ez utóbbiak közé tartozik). Általában külső jegyeik is a "poszthippiség" kifejeződései: kopott farmeröltöny, farmer rövidnadrág, keleties ingek, megbotránkoztató pólók, saru, katonai bakancs, nyakukban nem komolyan vett amulettek többnyire bőrszíjon. Továbbá hosszú, nemegyszer lófarokba kötött haj és szakáll, amibe már egyre több őszes szál keveredik. Életüket és világképüket megismerve, tanításaikat hallgatva, az embernek nagyon könnyen Plotinosz, vagy annak mestere, az alexandriai zsákhordó névtelen, vagy éppen Porphüriosz, a tanítványa, a görög cinikusok, a későantik varázslók: Tüanai Apollóniusz, Simon mágus és a többiek juthatnak az eszébe. Ezek között az emberek között természetesen óriási szellemi különbségek lehetnek annak ellenére is, hogy egyugyanazon sajátos "kaszt" tagjai. Előfordul a legtanulatlanabb szélhámos éppúgy, mint a magas műveltséggel rendelkező autonóm gondolkodó.  

 

(Farkas Attila Márton: Buddhizmus Magyarországon avagy az alternatív vallásosság egy típusának anatómiája)

nereusz1 Creative Commons License 2012.05.23 0 0 22160

Nos, aki összeveti ezt a részt az életműsorozatban közölt 19. levél szövegével (A magyar Hyperion), egykönnyen rájön, H. B. ha nem is különb tanítványokat (nem ő választotta), de nagyobb szöveghűséget érdemelt volna a sorozatszerkesztőktől.

 

[…]„ Volt pillanat, csak egy, soha vissza nem térő, eljátszott pillanat, amikor kezünkben volt egy új, szép, erőteljes közösség megteremtésének lehetősége. Nem magyarázok. Elmondok mindent úgy, ahogy történt.

 

Amikor megismerkedtem vele, a helyzet, amelyben élt, bántó és szégyenletes volt. Olyan emberekkel vette körül magát, akiknek közelébe csak orrbefogva lehet lépni. Azonfelül penetráns zsidóság. Mit nevezek zsidóságnak? A védtelenséget a polgárosulás felé, a lassú elsüllyedést a komfortba, a takarékkönyvbe és a sznobizmusba. Valami szemtelenül profán és pimaszul kihívó, importált angol és francia elmésség. Minden hazug itt, még a mosoly is. Ő állt a középpontban fölényes jóindulattal komédiázott nekik, akik érezték, hogy ez még a jazznél is izgatóbb és a koktailnál is rafináltabb, mert itt nem léhaságokkal játszottak, hanem istenekkel. Az Akademos kertjének fordítottja volt és a platóni erós ellenkezője. Hiányzott belőle minden komoly, tiszta és valódi.

 

A környezet elpárolgott. Egyedül maradtunk ketten, a két őrült, ahogy mondták. őrületre készülődtünk. Tudtam, ha sikerül valamit megérintenem, akkor győztünk.  Ha megvalósul közöttünk, az, amit vártam, akkor megvan az új közösség lehetőségének feltétele. Rajtunk múlott. Ha egyszer, egyetlenegyszer sikerül a kettőből négyet csinálni, akkor még lehetegyet csinálni négyből, tízből, húszból is. Természetes, hogy az első kettő nem lehet akárki. Az csak olyan két ember lehet, mint ő, meg én. […]„

 

 

 

= Hamvas Béla: A magyar Hüperion. 1. rész 19. levél. Kiemel.: Darabos Pál: Egy életmű fiziognómiája. 2. köt. H. n., 2002, Hamvas Intézet, 226. p.

 

nereusz1 Creative Commons License 2012.05.22 0 0 22159

Isten éltessen, névnapod alkalmából! :)

nereusz1 Creative Commons License 2012.05.22 0 0 22158

Kimaradt az Anthologia Humanaból, de onnan annyi minden kimaradt....

nereusz1 Creative Commons License 2012.05.22 0 0 22157

"A civilek is össze vannak kötözve, a Himalája hegymászói, a szerelmesek, mert másként nem megy a dolog. Mi azonban ráadásul tudtuk, hogy mindenen túl mindnyájan külön mérkőzést játszunk a magunk sorsával. Ha Jaksot agyonlövik egy falnál, ez az ő dolga lesz. Téves, hamis és fölösleges volna ehhez bármiféle részvétünk, hiszen hozzá sem tudunk szólni, és azt sem tudjuk megmondani, vajon végleges vereséget szenvedett-e, vagy éppen fordítva, alaposan kicsellózott ilyen módon a sorssal. Nem ismertük a játékszabályait, csak azt tudtuk, Szeredy is, Medve is, én is, maga Jaks is, hogy egy ponton túl, mint mindnyájan, már egyedül vívja ő is nagy mérkőzését, és senki emberfia nem jöhet a segítségére. Ezért volt szívósabb és tartósabb a mi kötelékünk, mint a hegymászóké vagy a szeretőké, mert ez a tudás is eleve bele volt szőve."

 

Ami nincs, az a tudás eleve bele van szőve a kötelékbe. És ehhez se Neked, se neki, (aki futtok), se neki (aki akar), semmi köze.

 

Hanem?

 

Móricznál, Ottliknál, Szabó Magdánál megtalálod.

gábornok Creative Commons License 2012.05.20 0 0 22156

aha.. köszönöm is szépen a szives összemosást.

 

Előzmény: nereusz1 (22155)
nereusz1 Creative Commons License 2012.05.16 0 0 22155

Az egyházi személyek, az egyházi adminisztráció sem függetlenítheti magukat a tömegek (így Gábornok) kulturális színvonalától....  Ezt Mao-tól kezdve Burchdardt-ig mindenféle világszemléletek megerősítik.

gábornok Creative Commons License 2012.05.15 0 0 22154
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.14 0 0 22153

Ha már híreket idézünk, akkor igazi híreket idézzünk.

http://www.magyarszo.com/fex.page:2012-05-14_Ne_feledjuk_ami_velunk_tortent.xhtml

 

Melyről nekem Philia jutott eszembe.

„Ahol viszály van, ott feltételezhető, hogy jelen van Arés, a viharos; ahol szerelem van, ott feltételezhető, hogy jelen van Aphrodité, az ellentéteket felolvasztó; ahol barátság van, feltételezhető, hogy jelen van Philia istennő. S Aristotelés úgy gondolja, ha sok ezer és millió ember egy helyütt lakik, egy nyelvet beszél, egy hagyományt ápol, egy erkölcsi rendet tart – ez mind Philia istennő jelenlétének csodája.”

gábornok Creative Commons License 2012.05.12 0 0 22152

A bulgárok már a trafóházban keltik a feszültséget:

Tuesday, 08 May 2012 15:54
Halálos áramütés ért egy férfit ma délelőtt Orosházán. Az Orosházi Rendőrkapitányságot 10 óra 25 perckor értesítették a mentők arról, hogy elhunyt egy férfi az autóbusz-pályaudvar közelében, a Kossuth utcában. A helyszíni szemlét végző rendőrök átvizsgálták a közeli trafóház kapcsolószekrényét, ahol egy fázisceruzát találtak. Az eszközt az eddigi információk szerint az elhunyt férfi hagyta ott. Valószínűleg vezetékeket akart eltulajdonítani a kapcsolószekrényből, amikor áramütés érte. A 41 éves férfi pár méterre még el tudott menni a trafóháztól, az áramütés következtében azonban az utcán életét vesztette. A haláleset körülményeit az Orosházi Rendőrkapitányság vizsgálja.
  Forrás: police.hu

Előzmény: nereusz1 (22151)
nereusz1 Creative Commons License 2012.05.12 0 0 22151

Nem tudom, ez például kit érdekel ITT...

A bolgár titkosszolgálat kábeltolvajairól is ide teszed az értesüléseidet?

Előzmény: gábornok (22150)
gábornok Creative Commons License 2012.05.12 0 0 22150
Előzmény: gábornok (22138)
neszesemmi Creative Commons License 2012.05.08 0 0 22149

Még mindig le vagy tiltva?

neszesemmi Creative Commons License 2012.05.02 0 0 22148

Statáriális intézkedés, ami azt illeti, kedves eref... Ki dönti el, hogy hova mutasson a beidézett link? Kicsit fejükbe szállt a 0, azaz a nulla...

Na, most vagy soha tiltanak le.

Előzmény: eref (22147)
eref Creative Commons License 2012.05.02 0 0 22147

Fellegajtónak törölték egy bejegyzését, feltehetően azért, mert tiltott webhelyre mutató link volt benne. Ő méltatlankodásában bemásolta a moderátortól kapott e-mailt, ezzel főbenjáró bűnt követett el, ui. törölt hozzászólást bemásolni tilos, az meg ott volt benne.

Előzmény: nereusz1 (22145)
neszesemmi Creative Commons License 2012.05.01 0 0 22146

A NÉLKÜLÖZHETETLENEKNEK!

MÁSIKAINKNAK!

 

 

SOK SZERETETTEL!

nereusz1 Creative Commons License 2012.04.27 0 0 22145

És világos, hogy a "Nem is tudom, hová tegyem..." jellegű megpróbáltatásaid ide tartoznak. Fellegajtót kitiltották innen, a csuda tudja miért, én meg nem vagyok kíváncsi arra, hogy hogy hány párt és mikor szabadult és fog még ide szabadulni, apparátusostól, hasonló szelli szyínvonalastól... Vale

gábornok Creative Commons License 2012.04.27 0 0 22143

A cikkben leítak szerint, úgy fizetnek.. :-D

Előzmény: nereusz1 (22139)
nereusz1 Creative Commons License 2012.04.24 0 0 22140

"Ezután következne maga a tanulás. Erre százötven évet szánnék, és azt hiszem, hogy elkészüljek, napi tíz órát kellene dolgoznom. Pihenő a zongora, a képtárak és a fürdő a tengerben. Ötven évre lenne szükségem, hogy utazzam, éspedig nem úgy, hogy egy helyen három napig maradjak, hanem legalább egy évig. Ezután már el mernék kezdeni tanítani, mert lenne legalább valami, amit biztosan tudok. Aki nem így csinálja, lelkiismeretlen. Tizenöt-húsz fiatalembert tanítanék, akiket a világ minden tájáról magam hívnék meg és száz év elég lenne annak ellenőrzésére, hogy gondolataim beválnak, vagy sem. Most már elég biztosnak érezném magam arra, hogy művemet megfogalmazzam. Négyszáz éves koromban tanítványaim segítségével a mű realizálása megindulhatna."

 

Ez volt Hamvas. 399 esztendőt adott magának, hogybelefogjon. A tanítványoknak egyáltalán észhez térni sem elég ennyi az idő.

nereusz1 Creative Commons License 2012.04.23 0 0 22139

Na, örülök, hogy megtaláltad a helyedet, kedves Gábornok... :-) Hol a francban lenne a helye ennek, mint itt. Fizetnek? Jól fizetnek?

Előzmény: gábornok (22138)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!