Keresés

Részletes keresés

sonomilanista Creative Commons License 2008.04.22 0 0 5608
egy czikk 1900-ból , nem football , de curiosum :)

A M. A. C. 25 éves jubileuma
A Magyar Athletikai Club most ünnepli fennállásának negyedszázados évfordulóját. A mi athletikai sportunk még csak huszonöt éves. Ez bizony nem nagy idő, de hát igaz hazájában, Angliában is, a hol pedig testedző sport iránt már évszázadok óta megvolt a kiváló és általános érdeklődés, csak a XIX. század közepe óta űzik a rendszeres és egyesületektől mívelt athletikát. Nálunk pedig az ország gondja bizony abban az időben más irányba terelte a közfigyelmet.

Azt, hogy aránylag oly rövid idő alatt mégis gyökeret vert nálunk az athletika, s hogy ma már a magyar athleták semmivel sem maradnak mögötte a külföldieknek, első sorban egy derék mágnásunknak, Esterházy Miksa grófnak köszönhetjük. Esterházy Miksa gróf Londonban, majd Amerikában követségi titkár volt sokáig; utóbb, a 70-es években haza került s legelső gondolata az volt, hogy Magyarországon is népszerűvé teszi az athletikát. S csakhamar (1875-ben) meg is alapította a Magyar Athletikai Clubot.

Mikor Esterházy Miksa gróf arra vállalkozott, hogy tért hódít nálunk az angol „ember-sport”-oknak nem könnyű dologba kezdett. Tudni kell, hogy Esterházy hazajövetele előtt néhány speciálisan magyar tornajátékon kívül csupán a német földről ide származott „szobatornászatot” gyakorolták. Súlyzóztak, a korláton megcsinálták a nagy és kis „olló”-t, a „hullámzás”t; gyakorolták magukat, a kar-, huszárforgóban, a nagy kelepczében, a kúszásban, meg még egy sereg olyan gimnasztikai mutatványban, melynek nagyon kevés praktikus haszna volt.

Esterházy Miksa a Magyar Athletikai Club megalapításával hadat üzent a német szobatornászatnak.
Azt tartotta, hogy első sorban szabad levegő kell az embernek s csak azután következik a torna. A futás, a vívás, az ugrás, birkózás, úszás, súlydobás: ezek fejlesztik az erőt, erősítik az izmokat és a tüdőt. S a mint Angolországban látta, ő is athletikai versenyek rendezésével akarta elérni czélját.

Azonban szinte érthetetlen az a közöny és előítélet, a melylyel akkoriban a magyar közönség nagy része az athletika iránt viseltetett, később pedig valósággal harczra kelt egymással az angol athletika és a német gimnasztika, míg aztán végre is a küzdelem az angol irány győzelmével végződött. Az athletika csaknem teljesen kiszorította a német szobatornairányt; csak a középiskolák tornatermeiben szerepelt még belőle egy kevés – hírmondónak. Ez sport szempontjából fölötte fontos vívmány pedig a Magyar Athletikai Club érdeme.

Természetesnek találja mindenki, hogy a kezdet kezdetén bizony a Magyar Athletikai Club nem volt az a hatalmas egyesület, a mivé az évek során izmosodott. Tengernyi fáradságba került, a míg azzá nem lett, a mi most. Legnagyobb szerencséje azonban minden esetre az volt, hogy mindig olyan férfiak állottak az élén, a kik nem kimélték a szép ügytől sem a lelkesedést, sem a fáradságot. A club alapítója, Esterházy Miksa gróf, ez a testestől-lelkestől magyar főúr, kit a külföld levegője nem tett kozmopolitává, maga is aktív athleta champion volt; az ő műve a club első alapszabálya is, a melyet angol mintára, önállóan állított össze.
Eszterházy grófnak az volt a czélja, hogy az angol sportokat nálunk a tökély magas fokára emelje. Az ügynek meg tudta nyerni Magyarország legelőkelőbb családait is: az Esterházyakat, az Andrássyakat, Batthyány, Bezerédy, Bánffy, Bethlen, Cziráky, Dessewffy, Jósika, Kinsky, Khuen-Héderváry, Csekonics, Csernovits, Blaskovich, Edelsheim-Gyulay, Hadik, Festetich, Károlyi, Karátsonyi, Latinovits, Lónyay, Odescalchi, Pálffy, Révay, Széchenyi, Teleki, Zichy, stb. családokat.
Mikor Esterházy Miksa 1883-ban meghalt, a magyar athletika ügyének legbuzgóbb szószólója szállt vele sírba.

A Magyar Athletikai Club nyomában egész sereg sport-club alakult, de ezek közül is mindmáig megtartotta az első helyet az athleták clubja, sőt idők folytán egyre jobban kiterjeszkedett. Ma már van csónakháza, vívó-, football- és úszó-osztálya, Balaton-Földváron pedig sporttelepe; azonkívül jól berendezett kaszinója a Szentkirályi-utczában. Vívnak, úsznak, futnak, birkóznak, sulyt dobnak, labdát rúgnak, lawntenniseznek és kerékpároznak az athleták. Athléta-bajnokokat nevelt az a club, olyanokat, a kik közül sokan ma más téren szerepelnek ugyan, s nem a versenypálya porondján, de a kik bizonyára ma is örömmel emlékeznek vissza az athleta kor boldog idejére.

Volt idő, mikor Kubik Béla, most országgyűlési képviselő, mint úszóbajnok aratott babérokat. Egész sereg régi athléta bajnok ma is kiváló szerepet játszik az athléta-vilábgban. Így Koller Károly dr., Porzsolt Ernő, Réthy Pál, Dáni Nándor, Szokoly Alajos, dr. Porteleky László és mások. Nagy tekintélynek örvend Bothmer Jenő báró huszárkapitány, a híres sportsmann. Asbóth Jenő Bothmerrel és Iványi Gyulával szervezte a club kebelében az „öreg urak vívó társaságát”.

Legnagyobb szerencséje ennek a clubnak, hogy ma is olyan férfiak állanak az élén, a kik komolyan veszik a magyar athletika ügyét és odaadással munkálkodnak felvirágoztatásán.

Az elnök: Andrássy Géza gróf, v. b. t. t., országgyűlési képviselő, a sportnak lelkes, áldozatkész barátja. A club egyik alelnöke Széchenyi Imre gróf, főrendiházi tag, kit társadalmi és gazdasági kérdésekben mondott hatalmas és hatásos beszédeiről is jól ismer a közönség.

A másik alelnöke a clubnak Krasznay Ferencz dr. ügyvéd, ki elfoglaltsága mellett is mindig szakít magának időt arra, hogy az Athletikai Club ügyeiben fáradozzék; első rendű sport-szaktekintély s minden angolországi útjáról hoz haza valami érdekes új sport-dolgot. A club nagybuzgalmú titkára Krepelka Béla, a ki a sport ügyekben kiváló ismeretekkel bír. A kiválóbb szereplők sorából megemlítjük még Gerenday Bélát, a csolnakos szakosztály igazgatóját, a kinek főrésze van abban, hogy a regatta-versenyek olyan magas fokon állanak.
Ily férfiak vezetése alatt bizton remélhető a Magyar Athletikai Club további virágzása.

lg23 Creative Commons License 2008.04.20 0 0 5607

Interjú Bosnyákovits Károllyal 1947. nyarán:

 

"Noha egy híján 60 éves vagyok, a 33 FC-Pesterzsébet BLASz I-es bajnoki meccsen balbekket játszottam, mégpedig elég jól. Azt hiszem, jelenleg én vagyok a világ legöregebb aktív játékosa. 46 éve vagyok tagja a "Hariháromnak", háromszor voltam válogatott, először 41 évvel ezelőtt, 1906-ban, a csehek ellen. Csak azért játszottam háromszor, mert a Rumbold-Payer hátvédpárt nem lehetett szétválasztani. Az első háborúban hadirokkant lettem, de - fejezi be mosolyogva szavait ez a remek sportember - kicsire nem adunk!"

 

kicsit sokkolt, amikor olvastam :-)

sonomilanista Creative Commons License 2008.04.19 0 0 5605
az mit fed ? :) ballal, jobbal, fejjel és ??, ??

korán keltél :D
Előzmény: Törölt nick (5604)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2008.04.17 0 0 5603
Sajnos nem az enyém.:)
Előzmény: sazoli (5602)
sazoli Creative Commons License 2008.04.17 0 0 5602

Unikum ez a bélyeg, a katalógus szerint 250ezret ér.

A piros színnyomat elmaradt, mert közben kikaptunk. A kinyomott íveket megsemmisítették, de néhány illegálisan kikerült a nyomdából.

 

Tempó Vasutas! Creative Commons License 2008.04.17 0 0 5601
Világbajnok: Magyarország! (1954-es bélyeg)

sonomilanista Creative Commons License 2008.04.17 0 0 5600
Most képzeld el... Cashteleki beállna :DDD :DDD
Előzmény: Törölt nick (5599)
lg23 Creative Commons License 2008.04.15 0 0 5598
Aszt nagyon szívesen elmondom, hogy a második világháború alatti meccsekről fotókat leginkább a korabeli sajtóban, egészen pontosan a Képes Sportban találhatsz. Családi fotókat meg leginkább a családjánál, például a kedves feleségénél érdemes keresni...
Előzmény: laszlo72 (5597)
laszlo72 Creative Commons License 2008.04.15 0 0 5597
Puskás Ferenc dokumentumfilmhez keresünk régi archív felvételeket, dokumentumokat. nagyon keresünk korabeli KAC kölyökcsapatról képeket, a régi kispesti stadionról, illetve az ott álló akkori házakról fotókat (egyikbe lakott Puskás), valamint a Puskás családról fotókat, főleg a mamájáról, de a papájáról is, illetve a második világháború alatti meccsekről is.  Ha valaki tud segíteni információval, aszt nagyon megköszönnénk, minden információra reagálok emalen és mindenkinek előre is köszönöm a segítséget
sonomilanista Creative Commons License 2008.04.14 0 0 5596
bocs az offért

találtam jópár a korszakot lefedő Milan képet :) érdekesek !

1910-20-30-as évekon
Csaba68 Creative Commons License 2008.04.14 0 0 5595
Ősszel :-)
Előzmény: Tempó Vasutas! (5594)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2008.04.14 0 0 5594
ööö, Boronkay nyilatkozatához gratulálsz, vagy a pénteki, Fáy utcai meccshez, melynek kimenetelét a valószínűségszámításban a "biztos esemény" terminussal jelölik?:-))))

(mit kapok én még egyszer, ha veszíteni fogunk?...)

Előzmény: Csaba68 (5592)
lg23 Creative Commons License 2008.04.14 0 0 5593
Volt egy görögük is 1937 őszén, vagy 38 tavaszán
Előzmény: Törölt nick (5581)
Csaba68 Creative Commons License 2008.04.14 0 0 5592
Grat!
Előzmény: Tempó Vasutas! (5589)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2008.04.14 0 0 5589
Annyira nem lep meg.
Nemzeti Sport 1931. 12. 02. Attila–Vasas 2:1
Boronkay bíró „revolverrel jött le a miskolci pályáról”.

Sporthírlap 1931. 09. 10. Tanácsülés a BT-ben.
Sulzer Vilmos megállapította, hogy „a durva bírósértegetések, a „hülyézések” az FTC pályán kezdődtek s onnan terjedtek át a többi pályára". Glück Jenő: „A futballbírák legnagyobb része már fegyverrel megy ki a meccsekre és számíthatnak arra, hogy a bíró egyszer szorongatott helyzetében használni fogja a fegyverét.”

Előzmény: Törölt nick (5588)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2008.04.13 0 0 5585
Ez ugye már a Gidófalvy-éra?

A nyúlferis-kölnivizes sztori nagyon jó.:)
Előzmény: Törölt nick (5584)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2008.04.12 0 0 5580
Erről tudsz többet is? Gyűjtöttem a nálunk játszó külföldieket (kb. mind a hetet:)), ezért érdekelne.
Egyetemista volt?
Előzmény: Törölt nick (5579)
gazsi80 Creative Commons License 2008.04.11 0 0 5577
Egyszerű: összeállunk néhányan egy körmérkőzéses kupára, és valaki magára vállalja az adminisztrálását egy táblázatban. :)
Előzmény: sonomilanista (5576)
sonomilanista Creative Commons License 2008.04.11 0 0 5576
Excel ? Ezt nem vágom :))
Előzmény: gazsi80 (5575)
gazsi80 Creative Commons License 2008.04.11 0 0 5575
Kupaindításra két lehetőség van.
Az egyik az, hogy online beregisztrálni egy külsős kupamanagerbe - ez a nehezebb.
A másik pedig a: Microsoft Excel :) és egymást hívják ki a csapatok.

Egyébként épp vérfrissítés alatt áll a csapatom, tehát most egy év hatodik liga jön, mert a közeljövő célja mindenképp a negyedik vonal. De egy bari attól még belefér :)
Előzmény: sonomilanista (5573)
lg23 Creative Commons License 2008.04.11 0 0 5574
Amit ott annó kihagytam: Acélfonal SE a cégligából
Előzmény: Tempó Vasutas! (5571)
sonomilanista Creative Commons License 2008.04.11 0 0 5573
off: én is nyomom, de csak 7-edben , jövő szezon már 6. liga... nagyon erős a csapatod, de talán eccer kihívom :) tavaly 2 gólon múlt a feljutás, ehh

azt mondd meg, hogy tudsz kupát indítani, mert én valamilyen Milanos kupában szerepelnék :)
Előzmény: gazsi80 (5548)
Tempó Vasutas! Creative Commons License 2008.04.11 0 0 5571
A könyvekhez már nem tudok mit hozzátenni.
Rigmushoz sem nagyon, de van egy kedvenc transzparensem (Diósgyőr-Fradi kupameccs vagy tíz éve - nem sértő, és nem kevés önirónia húzódik meg mögötte, én legalábbis így értelmezem). Annak idején a Nemzeti Sportban láttam, most megtaláltam a neten is..

Csapatnevek. Valamikor írtam erről egy cikket, igaz, abban nem csak focicsapatok voltak (pl. MESE (MOVE Egri SE), Munkaerőtartalékok SE, Bajai Fatömegcikk SE, MÁV Vasanyagjavító SE).
A vicces csapatnevekre van topik is.
Törölt nick Creative Commons License 2008.04.11 0 0 5570
a tesz-vesz -en is van egy csomó jó könyv:

http://www.teszvesz.hu/12347_konyv_sport.html?id=12347&order=t&view=gtext&buy=2&p=1
Törölt nick Creative Commons License 2008.04.11 0 0 5569
L.Réti Anna könyve meg is vehető 200 Ft--ért,
de sajnos az internetes licithez nem értünk páran, de van még idő ápr.26-ig

http://www.mennyiavege.hu/l_reti_anna_miert_vesztettunk_62497860.html
carbonara Creative Commons License 2008.04.10 0 0 5568
A Feleki könyvet sajnos nem olvastam, de ha színvonalas, akkor mindenképpen itt a helye.

Feleki László remek könyvet írt egy remek meccsről. Persze benne van az ötvenes évek elengedhetetlen politikai dumája is, de jó szakember volt és szellemes, kítűnő író. Az 1954 - es világbajnokságról is írt egy könyvet, ami aztán nem jelenhetett meg, sőt, kirúgták a Népsportból, mintha ő vesztette volna el a világbajnokságot. Később a Lúdas Matyinál dolgozott és komoly könyveket is írt, többek között Napóleon életrajzát.
Másik kítűnő sportkönyve a Tizenhat nap, a helsinki olimpiáról. Mindkettő gyermekkorom kedvenc olvasmánya volt, a helsinki magyar erdményeket ma is jobban tudom, mint akármelyik későbbi olimpiáét. Sajnos eltűntek a könyvek, évek óta várok választ egy antikváriumi előjegyzésre
Előzmény: lg23 (5564)
Törölt nick Creative Commons License 2008.04.10 0 0 5567
nem top10, de focihoz kapcsolaható irodalom
Előzmény: Törölt nick (5566)
Törölt nick Creative Commons License 2008.04.10 0 0 5566
H.Kovácsékról van is topik az indexen (kötelező felvenni a kedvencek közé):
http://forum.index.hu/Article/showArticle?t=9112367?cmd=Article_showArticle&t=9112367

Serdülőkoromból emlékszem egy könyvre, talán Pettyes labda a világkupában volt a címe. Fiatal srác focikarrierje és egy darázsderakú lány volt benne.
Sajnos nem tudom ki írta.

Előzmény: lg23 (5564)
lg23 Creative Commons License 2008.04.10 0 0 5564

Sziasztok!

 

Ez egy ilyen humoros, poénkodó könyv lesz, ha jól tudom (pl. keresik a 10 legjobb beszólást, szurkolói rigmust, stb.), úgyhogy lehet, hogy a Földessyhez hasonló "mélyirodalmi" könyvek nem férnek bele, hanem inkább a könnyedebb hangvételűek.

 

Amúgy szerintem:

1. Alberttől Zsákig

2. Labdarúgó bajnokságaink története

3. Kilenc Klub Krónikája

4. Felejthetetlen 90 percek

5. A magyar futball anekdotakincse

6. Kalandozó magyar labdarúgók

7. Futballtörténelmi lecke nem csak fiúknak

 

 

Én klubtörténetet és cikkeket/tanulmányt nem tennék bele (remélem, nem bántom meg a szerzőket ezzel), mert könyv a kérdés. Egy 1913-as könyvet, meg talán ha van 50 élő ember, aki olvasott, és 200, aki már hallott róla.

 

Pluhár nem futballról írt, hanem az egész magyar sportról.

 

A Ferencvárosi Koktél az szépirodalom. Viszont zseniálisan jó, a világ legjobb focis könyve (és nemzetközi példák nem is nagyon vannak a szépirodalom és a futball összekapcsolódására). De akkor már Mándy Iván is lehetne, nem?

 

A Feleki könyvet sajnos nem olvastam, de ha színvonalas, akkor mindenképpen itt a helye. A maradék három könyvet nem tudom...

gazsi80 Creative Commons License 2008.04.10 0 0 5561
Majdnem lemaradt a Rejtő-féle Kilenc klub krónikája. A szövegek olyanok amilyenek, de sok minden kiolvasható abból, hogy a "rendszer" hol szerette volna látni/láttatni a klubokat.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!