Keresés

Részletes keresés

kostas Creative Commons License 2006.07.12 0 0 66
ó igen, már csak Illig hiányzott. lassan itt az egész cirkusz.
mi nem volt még? jaj, a Grespik a Szíriusszal! meg a piramisokat is magyarok építették és a hieroglifákat csak magyarul lehet igazán értelmezni.
egyre jobb:)
Előzmény: kisharsány (65)
kisharsány Creative Commons License 2006.07.12 0 0 65

 

 

   A minap akadt kezembe egy könyv (rámszólt a kirakatból, és csak ez az egy példány volt belőle a boltban), mely középkori magyar vonatkozású krónikák fordítását tartalmazza. Holnap beírom a Müncheni krónika vonatkozó részét(bár a Párizsi sem kutya), melytől "hanyatt fogod dobni Magad. Teljesen igazolja Illiget. Nem tudom mit szólnak majd rá az Illetékes elvtársak. Valószínűleg "hamisítványt" kiáltanak. Nade a bajorok? 137. -valahányban ?

Előzmény: turtur (61)
kostas Creative Commons License 2006.07.12 0 0 64
Hunsdorfer, de nem baj. nem 1853, de nem baj. nem importálta, de nem baj. fogalmad sincs a témáról, de nem baj.

attól, hogy róthmanózol, nem leszel hiteles.
milyen gazdáknak? nem vagy kissé paranoid?
Előzmény: kisharsány (63)
kisharsány Creative Commons License 2006.07.12 0 0 63

 

  Gondoltam, hogy beugrasz ! Tudod ez úgy volt, hogy egy Huhndorfer (Paul) nevű bácsi, nagyon régen úgy 1853 táján importált egy emberrel együtt egy elméletet, a finnugor nevű elméletet. Hogy ki volt a másik bácsi az házifeladat. Namost - tudod - a huhn németül csirke/tyúk?, míg a dorfer falui/falusi/falvai? . Etől függetlenül ez a bácsi Hunfalvy-nak magyarosította a nevét. capisco?  Szólj a gazdáknak, többet mondjanak el mielőtt "harcba indulsz"

Előzmény: kostas (60)
kostas Creative Commons License 2006.07.12 0 0 62
mik a bizonyítékok? mert továbbra sincs semmi, csak hadova a majd bemutatott kódexről meg örmény papokról.

a tarih-i-üngürüsz pedig igen komoly forrás, egy utazó által feljegyzett legendárium.
Előzmény: turtur (61)
turtur Creative Commons License 2006.07.12 0 0 61
Igyekszem. Addig is a Tiszteletes az 50000 évesben ezt írta:

"A hunok magyarul beszéltek. Ennek éppen elég bizonyítéka van ahhoz, hogy ne különböztessük meg a hun nyelvet a magyartól. S most nem Detre adataira gondolok, bár abban is lehet valami, mert állítólag előrukkolnak majd a bizonyítékokkal is, ha jön egy örmény főpap.


Egyébként nem kell szembeállítani az itt élők és a bejövők nyelvét, mert a Tarih-i Üngürüsz világosan megírja, hogy az első avar honfoglalók (akikről úgy tudjuk, hogy magyarul beszéltek, s akik a Tarih-i Üngürüsz szerint az árpádházi királyokat adták és a középkori magyarsággal azonos népet jelentettek) velük azonos nyelven beszélő népet találtak a KM-ben."

NEKEM EZ A SZLÁVISTa-ROMÁNISTA MAGYARÁZATNÁL KELLEMESEBBNEK TŰNIK.
Előzmény: kisharsány (58)
kostas Creative Commons License 2006.07.12 0 0 60
Csirkefalvy? az ki?
és miért álmodnék?
Előzmény: kisharsány (59)
kisharsány Creative Commons License 2006.07.12 0 0 59

 

  megvárnám, míg felébredsz a hipnotikus álomból, amit Csirkefalvy barátod eresztett Rád.

Előzmény: kostas (57)
kisharsány Creative Commons License 2006.07.12 0 0 58

 

  Nyugodj meg turtur: "Több dolgok vannak egen és földön Horatio, mitsem bölcselmetek értelmezni bír " 

Előzmény: turtur (54)
kostas Creative Commons License 2006.07.12 0 0 57
mire gondolsz? az a baj, hogy közlöm a tudományosan igazolt tényt és nem XIX. századi lánglelkűeket kopipasztázok?
Előzmény: kisharsány (56)
kisharsány Creative Commons License 2006.07.12 0 0 56

 

  Téged valaki hipnotizál. Magadtól nem lehetsz ennyire ilyen "egyszerű."

Előzmény: kostas (52)
kostas Creative Commons License 2006.07.12 0 0 55
fékezd már a stílusodat ember.
mi is ebben a szemét? talán az, hogy dokumentált?
Előzmény: turtur (54)
turtur Creative Commons License 2006.07.12 0 0 54
Azt hiszem ezzel a szeméttel kiírtad magad a vitából.
Megköszönöm eddigi hozzászólásaidat.
Előzmény: kostas (52)
turtur Creative Commons License 2006.07.12 0 0 53
Gondolom az ELTÉ-n.

Nem foglalkozom az említett nyelvek besorolásával, viszont a régebbi és újabb források a hun nyelvi anyagot örmény közegben találták meg.
A munkát Schütz Ödön kezdte, az Akadémia tagja volt talán(?) a 60-as években.
Előzmény: Kis Ádám (49)
kostas Creative Commons License 2006.07.12 0 0 52
-a Hungary a latin Hungaria-ból származik.
-ez pedig az ungar(német) <- vengr(szláv) átvétele. a H-t azért tették elé, mert így lett belőle HUN, aminek minden keletről jövő nomád bandát néztek.
-a vengr pedig az onogur változata, ugyanis velük azonosítottak minket (valószínűleg) a kijeviek, akik elsőként kerültek kapcsolatba őseinkkel Európában. ezek csuvasos török nyelvet beszélő népek voltak, amire az on-ogur összetétel (tíz-nyíl/törzs) második tagjának csuvasos formája mutat (csuvasos ogur = oguz a köztörökségben, vö. ököR-öküZ, gyűRű-yüZük, sáRkány-saZaghan).

tehát a hunokra utaló népetimológia eredete egy tévedés/szándékos machináció a latin írásbeliségben.
Előzmény: gggondolkodó (50)
Kis Ádám Creative Commons License 2006.07.12 0 0 51

Miért nem azt kérdezed, honnan származik a hungarus szó?

 

Kis Ádám

Előzmény: gggondolkodó (50)
gggondolkodó Creative Commons License 2006.07.12 0 0 50
Szerintetek honnan ered a HUNGARY angol szó?
Kis Ádám Creative Commons License 2006.07.12 0 0 49

Légy szíves, világosíts fel, hol van az ELTE örmény-perzsa könyvtára!

 

Az is érdekelne, mit jelent az, hogy örmény-perzsa. Ez az összetétel így csak háboró jelzőjeként szokott áll. Ilyen háború most is lappang a Hegyi Karabahért az örmények és az azeriek között.

 

Amennyire tudom, az örmény nyelv és a perzsa nyelvek valamelyike az indoeurópai nyelvcsalád eltérő ágába tartoznak.

 

Kis Ádám

Előzmény: turtur (42)
Kis Ádám Creative Commons License 2006.07.12 0 0 48

Kaukázus-menti?

 

A Kaukázus folyóra gondoltál?

 

Kis Ádám

Előzmény: turtur (46)
kostas Creative Commons License 2006.07.11 0 0 47
hivatalosan publikált forrás nélkül még mindig hiteltelen a történet.
Előzmény: turtur (46)
turtur Creative Commons License 2006.07.11 0 0 46
Meglepő módon az örmény nyelvben lehet megtalálni a hun nyelvet. Az iráni kódex is Kaukázus-menti kolostor könyveiből került elő, és Tutsek Árpád is Örményországban talált 650 szót.
Előzmény: kostas (45)
kostas Creative Commons License 2006.07.11 0 0 45
ööööö, miért szerinted mi lehet a forrás a hun-görög kapcsolatokra? melyik államnak volt akkoriban kiterjedt görög írásbelisége és államnyelve?
Előzmény: turtur (44)
turtur Creative Commons License 2006.07.11 0 0 44
ki mondta neked, hogy a hun-magyar-görög szóegyeztetést bizánci segítséggel kell megoldani?
Előzmény: kostas (43)
kostas Creative Commons License 2006.07.10 0 0 43
miért foglalkozzon bármi is komolyan nem létező dolgokkal? hol vannak a források? miért nem megy be Detre a FU-tanszékre vagy bárhová és csapja az asztalra az 5. századi kódexet?
nem hasadt dolog egy másik topikban meg a görög-magyar nyelv azonosságát bizonygatni Varga után?
pedig az, mint már korábban is rámutattam, az igazi bomba: magyar-hun-görög nyelvegyezés.
ezek alapján hol vannak a bizánci források, amelyek leírják, hogy Attila követei és Theodosziosz császár tökéletesen megértették egymást, amikor mindannyian a saját nyelvükön beszéltek?
Előzmény: turtur (42)
turtur Creative Commons License 2006.07.10 0 0 42
bALLAGJ BE AZ ELTE örmény-perzsa könyvtárába, minden ott van. De majd beszólok, adjanak őrt melléd, nehogy valamit tönkretegyél.....
Előzmény: kostas (40)
turtur Creative Commons License 2006.07.10 0 0 41
Itt bajok lesznek, mert Pető levelére a Nyelvtudományi intézet közölte, hogy hun nyelv pedig nem létezik.

"MTA Nyelvtudományi Intézete

Kenesei István Igazgató ÚrnakTisztelt Igazgató Úr!

Csillagnevek tárgyában született dolgozat-vázlatomat érdemi vélemény nélkül hárította el a tudományos titkár. Fő indoka az volt, hogy a hun nevek a „magyarból visszacsavart” névalakok, a nyelvtörténész szakembereknek ugyanis nincsen tudomásuk hun szavak létezéséről. Ezennel megküldöm Önnek a Hun szavak, szövegek teljes anyagát, amely a harmadik közlése már a hun nyelv létezésének. Így elhárul az érdemi válasz legfőbb akadálya. Pótoltam továbbá a szakirodalom megjelölését, és világosan megfogalmaztam dolgozatom alapvető kérdéseit egy előszóban, a legújabb változatot “villámpostai” úton mellékelem.Önnek, Igazgató Úr, a hun nyelv megjelenésének második változatáról küldök másolatot, egy éve a Turán című folyóiratban is napvilágot látott a dokumentum. Magyar emberként nehéz szívvel élem át tudományos Fellegvárunk ilyen mértékű tájékozatlanságát a nemzeti nyelvünket alapvetően érintő irodalomban, mégha ez Akadémiánkon kívüli, nem kimondottan szakfolyóiratban jelenik is meg. Magyartanárként ennél is szomorúbban látom nyelvészetünk megalkotott értékeinek, tudományos eredményeinek feldolgozatlanságát. Az említett dokumentum ugyanis az ELTE turkológus – armenológus professzorának, Schütz Ödönnek a tudományos hagyatéka.Illenék tudnia az Akadémiának, hogy melyik tudósa mikor milyen munkát végzett, és mi lett ennek a sorsa. A Nyelvtudományi Intézetnek a saját tudományos terében ismernie kellene legalább nyelvtudományunk eseményeit, örökbecsű nyelvemlékeink sorsát, tartózkodási helyét Az interneten volt olvasható először a hun nyelvi dokumentum, tavaly februártól, Detre Csaba neve alatt. Dr. Detre Csaba Schütz Ödön munkatársa volt, geológusként részt vett a professzor expedíciós keleti kutatómunkájában. A „B” jelű épülettömbben néhány alkalommal eltöprengtem a magyar múlton (sohase divatból!), a Schütz Ödön Emlékkönyvtárban örmény könyvet lapozgatva pedig azon, mivégre ez az egész írásbeliség és kultúra? Az örmény szent szerzetesek tudása, Meszrob Mastoc betűje, az Iszfaháni-kódex megőrzése, egészen máig, ha még ki se tudódhat létezése?Tisztelt Igazgató Úr, várom érdemi intézkedését. A hun nyelv itt a fő téma, ez nem egy dolgozat anyagát adja: a magyar nyelvészet reneszánszát jelenti majd. De nem magától és nem magától értetődően.Tisztelettel üdvözli:Pető Imre.

Gyöngyös, 2005. április 12.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökének,

Vizi E. Szilveszter Úrnak

Tisztelt Elnök Úr!Köszönöm a közbenjárását a csillagnevekről készített dolgozat-vázlatom ügyében. Intézkedéséből és leveléből megállapíthattam (ha szabad ilyen személyes hangon fogalmaznom) : ebben is, mint megjelenésében, elegáns a stílusa. Hallgattam előadását, láttam szereplését.

Köszönettel élek Balázs G. Lajos úr felé is, mert megértette, hogy felvetett kérdéseim nem természettudományos jellegűek, és a közben számára eljuttatott kiegészítő közléseim lényegét továbbította a vélelme szerinti legilletékesebb helyre. Balázs úr eljárása is méltó volt az Akadémia magas szintjéhez.

Új választ kérek, tisztelettel, a következő indokok alapján:

1., nyelvhasonlítással nem foglalkoztam;

2., őstörténettel sem;

3., mai névalakokat nem vetítettem vissza az ősmagyar korba, visszakövetkeztetéssel egyáltalán nem foglalkoztam. Titkárasszony kifogásolta a Napi és a Feni hun szavakat. De hát én nem szabhatom meg a hunoknak, hogy hogyan nevezzék el a csillagokat! Néhány szó származását és rokonsági körét illetően eltér a véleményem a „hivatalostól”, de ez nem „a szakirodalom ismeretének a teljes hiánya”. A fen és a fény szó közös származású – álláspontom szerint. A dolgozat-vázlatom azért említi meg, mert eltér a felfogásom az ismerttől. A Kalujnijdzsiszegh hun szó első tagja a kalló, kalina, kallaszt, kallódik, kalapács, kalendárium szavak rokona, aki ismeri a gyapjúfeldolgozás fogalomtárát, nem csodálkozik. Mind az ütéssel kapcsolatosak. A rombusz hun neve ezért „ütöttnégyszög”. A kal tő rokona a kaj, csak ez a haj-lítással függ össze, tehát a Kalujnijdzsiszegh Kajlanégyszögként is értelmezhető. A Delphinus csillagkép hun elnevezése ez egyúttal.

Tisztelt Elnök Úr! Az „apokrif” nyelvészet is mondhat ki értékes igazságokat. Sok eretneket felmentettek már a vád alól, a szerencsésebbeket még a máglya előtt. Az ilyenek megélhették még a prófétaságot is. Elnök Úr programja és akadémia-eszménye nem a zártságot, kirekesztést, éppen az ellenkezőjét fejezi ki, a szereplései a tudomány megnyílását szolgálják.KÉREM, NYÍLJÉK KI ELŐSZÖR ÖN A HUN NYELV FELÉ, HOGY MEGNYÍLJANAK AZ INTÉZMÉNY KAPUI IS. HUN-MAGYAR NYELVEMLÉKEINKET FOGADJA BE A NYELVTUDOMÁNY, LEGYEN NEMZETI PROGRAM, ÁLLAMKÖZI KAPCSOLATOKKAL SZEREZZÜK MEG A SZÜKSÉGES HIVATALOS MÁSOLATOKAT AZ ISZFAHÁNI-KÓDEXRŐL ÉS A KRÉTAI- KÓDEXRŐL, HOGY TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEINK NE MARADJANAK LE AZ ÉVEZRED ELSŐ IGAZI MAGYAR SZENZÁCIÓJÁRÓL! EGY ROKONSZENVES AKADÉMIAI ELNÖKTŐL VÁROM ANNAK BEJELENTÉSÉT, HOGY VANNAK KR. SZ. UTÁN 500 KÖRÜLI IDŐBŐL ŐSMAGYAR KORI NYELVEMLÉKEK: SZÓGYÜJTEMÉNY ÉS SZÖVEGEMLÉKEK, KÖZTÜK A TIZESZAVA, A TÍZPARANCSOLAT ÓKORI, KORA-KÖZÉPKORI LEÍRÁSA. A CSILLAG-DOLGOZAT ÉRTÉKEI IS HELYÉRE KERÜLNEK AKKOR!Tiszteletteljes üdvözlettel és várakozással csatolom levelemhez a HUN SZAVAK, SZÖVEGEK Detre Csaba általi harmadik közlését, a saját példányomat, bizalmam jeléül. Egy év régen letelt az első megjelenése óta . Akadémiánknak, Dömötör Adrienne szándékos vagy jóhiszemű elzárkózása (tájékozatlansága?) ellenére is, meg kell szólalnia.Szép tavaszt, tartós egészséget Elnök Úrnak!

Szívből üdvözli:

Pető Imre

Gyöngyös, 2005. március 31.Tisztelt Elnök Úr!

Hosszasan töprengtem, van-e értelme elküldeni ezt a levelet. Azóta elkészült a Hunniai levelek századik oldala is. Ez összefoglalja a hun nyelvről általam leírtakat. Baráti közlésnek szántam munkámat, és ha mégis többre becsüli valaki, megtisztel vele. Az Akadémiának is szántam, a figyelem felkeltését kívántam elérni vele a hun nyelv iránt. Most jött el az ideje az elküldésének, így szerkezetében is méltónak mondható a munkám a tárgyához: az Akadémia Elnökéhez írott sorok zárják le. Személyes elégtétel is a mű. Szaktárgyaim a magyar nyelv és irodalom, az orosz nyelv, a rajzolás és festés. Egyik szaktárgyamat sikerült méltó szellemi befektetéssel, szép dolgozattal lezárni. Nem tudom, a többire ad-e még időt a Mindenség Ura.

Tisztelettel üdvözlöm:

Pető Imre

"
Előzmény: kostas (40)
kostas Creative Commons License 2006.07.10 0 0 40
izgalommal várom a nyelvészeti folyóiratokban publikált felfedezéseket.
én nem lövöldözök lufikat, azokat ti eregetitek időnként, tele levegővel, ami a nyomás (ez esetben konkrét kérdések a forrásokra vonatkozóan) hatására maguktól kipukkannak.
Előzmény: turtur (39)
turtur Creative Commons License 2006.07.10 0 0 39
Részben Detre, de Petőnek már sokkal több van.

Veled ellentétben úgy látom, a szógyűjtemény növekszik. Tutshek Árpád g-keleti szerpap további 650 szót talált az örmény könyvtárakban.

Emiatt azt gondolom, hogy a laza lesöprő rutin esetedben biztosan nem fog működni. Tudod, már megszoktam, hogy az ellentáboir érvelői kilőnek pár ijesztő lufit, azután meg elmaradoznak.

Nemsokára Örményországba utazunk az ottani könyvtárak tanulmányozására, úgy hallom, meglesz a pénz az expedícióra. Ha beszállsz a saját költségedre, beszélgessünk róla.
Előzmény: kostas (38)
kostas Creative Commons License 2006.07.09 0 0 38
még mindig a Detre a forrás? hiába kopipasztázol nem létező listákat...
Előzmény: turtur (37)
turtur Creative Commons License 2006.07.09 0 0 37
Nézzünk hun igáket Pető Imre honlapjáról:

"Az igék(Nem merev szófaji elkülönítéssel. A *csillaggal megjelölt igék a lexikális anyagból kikövetkeztetett szóalakok, és nem szerepelnek Detre Csaba dokumentumában. A szemléltetést és a képzelet szabadságát szolgálják.)

amtin adni //M Könnyen végbement: m > n, a t-hez az n közelebb van. Majd: nt > d.

anuin alkalmazni, felvenni //M Az anuó: alkalmazó, „Leiterin”-t jelentett. Ebből: anyó, és persze az összes többi alak (anyu, anya, anyóka, stb.) származott. Erősnek hitt feltételezés.

{asagh} ásó (ember) //M Mezőgazdasági munkát végző ember.

{asatild ásatás //M Műveltet, olykor mással. Ma régészeti munka is. }

asatin ásatni //M Nagy a szócsalád, mindennapos tevékenységet jelöl.

{asava ásó (eszköz) //M A szerszámhasználat jellemzi…}

{asesi ásó (ember) //M Letelepedett emberek tevékenysége. }

{asild ásás //M Hosszan tartó folyamat, a jövőért folyik. }

asin ásni //M És hinni az értelmében!

asten kapni, megkapni (!) //? Magányos szó, titokzatos életű.

ászin kívánni, óhajtani vmit //M (az óhajtó mód segédigéje) //M „Búol oszuk, epedek!”

Ómagyar Mária – siralom. Az aszagh feu Aszófő lesz. Aszni, aszalódni: kívánni vmit. Ma főigeként használjuk. Ászim hümin: aszom inni, innám.

auharin* óhajtani //M Auharüne kéttagú összetételben van jelen a Tizeszavában, a ne tiltószóval. Az ige r-es alakjacsak megkülönbözteti és nem elválasztja a magyar óhajt igétől.

báilden vadászni //M Vadat űzni feljövének / Hős fiai szép Enéhnek…(Arany J.)

{báildesi vadász //M „Vadüldöző.” }

{báildi vadászat //M Megfelel az angol wild [waild; -z] szónak. Vizsgálandó és feltárandó a szó hun és angol megfelelése, annak magyarázata, beleértve az ld szóelemet is. A hunban és az angolban a megegyező hangalak és jelentés, a gyakoriság nem tekinthető a véletlenek játékának. A r Wald német szót is be lehet vonni a vizsgálatba. Más szavakra és nyelvi elemekre is ki kell terjeszteni a vizsgálatot, az összehasonlító nyelvtudomány igazi sikeréért. }

{báili, báildesi vadász //M Felfedeztünk egy új képzőt! A magyar dos, des, dös ősét! Nincs benne az anyagban, de a két igealak egybevetéséből kitűnik. Képzőbokor, együttesen az igét gyakorítóvá képezik: a d és es. }

batten nyomni vmit v. vkit. //M „Baszni”. Latin bat(t)uó testvére:üt, ver; bat –elejét tréfásan használták az at kötőszó helyettesítésére. Batu – háton vitt teher, Tornán. A betű, batik is a származékai. (V. ö.: bata: fal.) Nehéz elképzelni is a betű szavunk török nyelvi származtatását. A hun nyelvi kincsben hun betűs anyagok is vannak, jócskán. Sima Qin Han-jának azaz Kínájának a szomszédai ismerték a betű fogalmát. (A betű és írás legrégebbi története Varga Csaba könyveiben!) E!

{bendi rajtaütés //M A parittyásé, mint Bendeguz. Átvette a német is; igaz, a bendig és a féktelen ellentétes viszonyban állnak, kell az un a szó elé. (Az első mgh. umlautos a.)}

{bendikh rajtaütés //M Hangszó.A „hangutánzó szótól” mint szörnykifejezéstől menekülvén íme: hangszó. Mert nem utánozza, hanem adja a szó a hangokat. (Szóljunk így: a hangszó egy-két szép szóhangból felcsendül, s utána mély csend ül... Költőt feltöltő...Hiszen Ő maga mondta: - Félek a játszani nem tudó embertől… - A nyelv alaptermészete a játékosság!) }

büretin beborítani //M Van-e köze a bürökhöz, ami nagy helyet beborít? Vagy a büröknek ehhez? A burián: gyom, ez ige névszói társa. Ami burjánzó.

{chüv hű, híve vminek //M „…bár hozzájuk hív valék…” (Csokonai V. M.) }

{chüvigh hívő //M Tudja a dolgát a gh, de néha megfeledkezik róla. A tőzeg pl. tűz-ő lenne a szó végi g (gh) ó ill.ő-vé válásával. De ez nem vált tőző- ill. tűzővé, ami szintén tüz(el)őnek felelne meg. Ilyen még: bélyeg, virág, kéreg, üveg, béreg, semereg, valag, vályog, stb. }

chüvin hívni, felhívni vmire //M valakit // A hun és magyar nem szereti a magánhangzó-torlódást sem („b”- nyelv, Detre), a v a szóban ennek elkerülését szolgálja, ha kell. Ha csak hű a kellő szó, nem kell v. (A „hiátus”: több mgh., msh. nélkül.) A hívott és a hű egy szó változatai.

dikátün elkezdeni //M?,L Róma: a honosítás jogi elindítását jelenti a szó: dicatio, -onis, f. (dico) > jelentkezni. Dica: aef. Gr. / panasz. Pl, a honosítást elkezdeni. A latinban görög, a görögben hun jövevényszó.

{dike kezdet //M? A dikó, dikics: kezdetleges eszközök. Nem szívesen kötöm a dikics tréfás szót ily latinos komolyságú szócsaládhoz, de ha van esély rá, hogy a hun szó maradéka a magyarban, éljen az eséllyel. A végső ellenőrzés döntsön! }

dikün elkezdődni //M,L: dicatio, diconis, stb.…

{edibáildi királyi vadászat //M Az edin uralkodót, főséget jelent. Pl.: Edinburg. Nem a hunok vették át innen. Ez fővárat jelent Skóciában, még a kelták idejéből. És Edelény? Meg kell vizsgálni sok mindent. }

ejen metszeni, harántolni vmit //M? Kövessük egy szó keletkezését! Mit kell metszeni? Az ejen hangzása egybeesik az ejen = igen - így szóéval, a „nyelv kiküszöbölte” ezt, ezért lett egen majd igen az igen. De még sokan mondjuk néha a hun szót: egen.

ejtin elhatárolni…, v. ö. itin. A szóváltozatokkal csak egy helyen foglalkozunk, de nő az igény…

{eju} metszés, tépés //M? Magyarnak kell elfogadni, ha egy szóalakja jelen van nyelvünkben valamely családnak. Csak töprengésre késztet a szokatlan eju. Régen láttuk!

{ejuvezi}, ejuveszi evezés //M „Vízmetszés.” }

{ejuveszild, ejuvezild evező //M Láthatóan otthonosan viselkedik a szó. nem jövevény. }

ejuveszin evezni //M Méltán vagyunk büszkék ősi szavunkra, és a szó is, győztes evezőseinkre. Az összetett szó rövidült egy szótaggal, ez azért nem gyakori. A rövid hun szavak nagyon alkalmasak az összetételre.

{ejuveszigh evező ember //M Vagyis az evezős, aki metszi a vizet! A második (nyílt) szótag mgh.-ja majd kiesik, a két tag összeforrik; a j lassan kikopik, a gh már tudja: Ő lesz a magyar Ő! (Azaz a jel. idejű foly. szemléletű melléknévi igenév ó, ő képzője: ejuvező, ejvező, evező. A magyar evezősportok legősibb szókincse magyar. Az evező tehát előállt, mint tiszta magyar (összetett, képzett) szó. Derék evezőseink büszkék lehetnek rá! De az evező is, nagyszerű, világverő lányainkra - fiainkra! }

{eleved, elevesi élő //M Még volt egy alakja: Eleve. Az Élő Isten. Különben nincs alanya a Halotti Beszéd mondatának: Mennyi mílosztben terümteve Eleve... Ádámut... (És aztán)... odutta vola neki...Tehát helyesen és teljesen az alany-állítmány viszony: Eleve teremtette, Eleve adta neki... Eleve igaz. }

elvin élni //M A v része tehát a teljes szóalaknak. Meg is marad: él-v-ez, stb.

engün engedni //M Feltételezem, hogy volt *engütin vagy *engüntin alakja is.A d később kerül a szóba, képzőként, volt *engünni alak is a magyarban.

fuvin fújni //M A v hiánytöltő, a fú hangszó.

guzin parittyázni //M Ez a húzni ige.

hegatin felemelni, tisztelni //M tiszteltetni // Ma erdélyi tájszó, ugyane jelentéssel.(Cz. G.) Feltételezem a –hegatigh > hegatő > hegető > hegedő, hegedű alaki és jelentésbeli fejlődést, mai hangszerünk nevéig. E!

hegin magasra jutni, emelkedni //M tisztelni

hentin enni //M A magyarban: hentin > hentigh = hentő, hentős ~ hentes. (Valószínű,van egy *hemin alak is: hemin-hemni - emni - enni a feltételezett szófejlődés.A hentin alak ekkor inkább etetni, így a hentes etimológiája még tisztább.) Ez is „létfontosságú” ige. Biztosan volt hemin hun ige. Megtaláltam Benedek Elek mesés könyvében egy „túlélő” alakját: „béhemment”-gyorsan bekap. A hemment pillanatnyi cselekvést fejez ki. A hem szótő megfelel az angol ham-nek: „ham and eggs”…Még akkor is, ha jelentésük csak érintkezik.

E!

hetin lehetségesnek lenni //M hatni, -hetni (v. ö. a német mőgen segédigével) // A magyar toldalékoló nyelv, a hun is az: a mondattani viszonyok kifejezése nem külön szóval történik, hanem végződésekkel. Itt viszont segédige használatával. Ezt ragozzuk, és a főige főn. igenévi alakban áll: hetim hümin, „-hetem Megvan tehát az ún. „elszigetelő nyelv” némely vonása, néhány példa alakjában. Ez is ilyen, de nem döntő a segédigék, segédszók szerepe. A beillesztése azonos a magyar nyelv segédige inni”, ászisz hemin: szeretnél inni. A hetin megmarad a hatóige képzőjének: het, s az ómagyar korban terem mély párja is, a hangrendi illeszkedés szerepére.

hümin inni //M A hümin a hemin párja, alakilag az evés – ivás nyelvi kifejezése nem nagyon különbözik, csak magánhangzóban.Ennek mintájára, feltételezem, volt hemin – enni alak. Mint az amtin mellett az amin (!), ez esetben az enni, inni, anni az egyik nyelvfejlődési változat, a másik a t-s a mássalhangzó teljes hasonulásával keletkezik. Ez a valószínűbb, így a nt > d hangváltozás megy végbe. Az eredmény így adni, de enni, inni, következetlenül is.

{ildágh üldöző (általában) //M Azaz: ildő, akkor még kevés elem is elég, fölösleges a + öz, ami a gyakorítást hordozza. }

{ildáth üldözött //M Pontosabban: üldött, még akkor nem kellett az öz gyakorítása, itt sem. }

ilden üld(öz)ni //M Ildeni, ildni + öz. Kezdetben sokkal egyszerűbb volt, a változások folyamában nőttek, hosszabbodtak szavaink. Már az ld is képző! De elég egy hang, s ige lesz: ű + z (képző) = űz.

{ildesi üldöző //M I + 4 képző. Az i-hang elég egy szóhoz. }

{ildi üldözés //M Három képző van egy i szón. (Már volt: ez új képző!) }

{isztild üzenet //M De a szó már képzett. Volt iszin is, vsz. }

iszten üzenni //M A t már képző lehet, iszin v. iszen alak is lehet.

itin, ejtin elhatárolni, //M elválasztani // Az ejtinből az ejtini majd ejteni lesz. Leesik, elesik belőle, ha levágják, leejtik. (Ruhavarrásnál, hentesnél, stb.) Melléknévi igenévi alakja: ejtigh > ejtő, majd ejtu, végül ajtó. Az is ajtó volt, ami a gáton szolgált „átejtésre”, és a halászfonat nyílása is. A finn nyelvben is megvan a szó. Az ajtó elválaszt és össze is köt! E!

{itild, iti gát, elhatároló eszköz //M Lehet, hogy a Volga erről kapta másik nevét. }

jalen halni, meghalni //M Ismét a majdani j > h.

járin járni //M Ebben az igében nem nagy változás történt: járin>járini>járni.

{jülemild gyüjtemény //M Affrikáció: réshangból zár-rés lesz: j > gy. Ez is gyakori. }

{jületid gyüjtemény //M A másik két alak nyelvileg korrektebb. }

{jületild gyüjtemény, tár (…) //M Gyületett. Melléknévi igenév, bef.alak. Ld > lt >tt. }

jületin gyűjteni //M A. m. gyületni. Ez műveltető képzés.

jülin gyűlni //M Mint fönt.

jüven jönni //M A v már hiánypótló. A jü és jü-l összefüggése nem tagadható. L: képző.

{jüvendegh jövendő //M A gh végű igenév -ó -ő végűre alakult, ez is. Érdekes a jövő idő jele: -end, s nem md: emdül. Tényleg emni volt már a hemin ige ekkor. }

{kap kapcsolat //M A kopó a talál jelentésű kopin, *kopigh származéka. }

kapitin kapcsolni,összekapcsolni //M,I Oi capito…No capisco! – mondja az olasz turista.Erdélyben ma is így mondják „nem kaptam meg”, ha nem találkozott vele, nem érte el az illető személyt.

kapin kapcsolódni //M A szócsalád is összeköt az olaszokkal.

kenájátin felkínálni //M felajánlani vmit, vkit // Ez a „ kínálatni”.

kenájin kínálni, ajánlani vmit //M V. ö. a kheni szóval. Hasonlít a fő – fől kettősséghez: az l-es alak gyakran váltakozik az l-nélkülivel. De a j keményedése l-lé szükségszerű volt.

khalin* ütve, verve megmunkálni //M > + szt, ód, p: kallódik, kallaszt, kalap, kalapács, kalendárium, stb. Igei tartalma az ütés, az ütőmalom munkája. A kalka (hun) kaláka, szövetkezés a gyapjú közös megmunkálására, ebből lett a kalina, amiből a kalap. Gazdag szócsalád a török nyelvekben is. (A kalim sátor. A kalmár hal. A kalamáris tintatartó. Távol esnek a család tagjai. Kal vagy kál alakban sok földrajzi nevünknek része, vagy maga ez a név: Kál.

{kheni felavatás, felkenés //M harci díszbe való kifestés // Legszebb példái: Golkeni, Bajnekheni csillagnevek: Kápolnaavató, Bajnokavató. }

khenin (fel)avatni, felkenni vkit //M Ősi szertartás a megtisztelő címmel felruházni vagy magas méltóságba, tisztségbe beiktatni valakit. Felkenni – ez már szentség is: szentelt olajjal!

{kop cél //M Ahol koppannak a nyílvesszők, kopják. A kopja is kopi-a, e hangszó fia. Tudom, a koporsót egy törökféle nyelvből, egy bútorféle nevéből eredeztetik. Mégis megnézzük, a „sírbalövéssel” nincs-e kapcsolata, ami a temetési szertartás része volt. A koporsóról is elnevezhettek aztán bútort azok a kipcsakok vagy bárkik. }

kopin célba érni, megérkezni //M A kopó is ebből van: találó, meglelő (kutya), kopigh melléknévi igeneve > kopó lett. Ez nem a kap ige, csak a testvére, de már családos ő is. E!

{kopild találat, becsapódás //M (nyilazásnál, dárdavetésnél) // Ld > lt. Talált! Hangszó, a nyílvessző vagy kopja becsapódásának a hangja. A koponya egyik neve is ebból ered. }

leinin lenni //M Valószínű, hogy volt j-nélküli alakja is: lenin. (Sajnos…)

*lopin v. lopen lopni //M Feltételezett igealak a Tizeszava-ból. A Lupen fr. név, pl.: Arsene Lupen (lüpen).

{Lünde szérildbi! A szérin szó //M mai felhasználása: Boldog születésnapot! (D: Cs.) }

menin menni R: minem (?)… //M minesz, minej, t.sz.minenkh, mintekh, minmekh //

miein egymásra következni //M Nagy ősi családfa, a mű, az alkotás kifejezésének alapigéje.

{mime követés, egymásra //M következés // Amit Arisztotelész a művészetről kifejtett, e szócsalád ezt kifejezi. Az utánzás, mívesség mellett a mű-, azaz mesterséges, nem igazi, minőséget is. Mai alapformája a mű szó, de számtalan származékával ma is nagycsaládnak számít. Kereshetünk még elkószált szavakat is: mimóza, mimikri, mímel, stb. } E!

{mimed dinasztia //M A valaminek-, az egymásnak megfelelés elvontsága kezd konkrét tartalmakat hordozni. A görög mimes is része e tartalomkörnek. }

{mimeld származás //M A mímelés, tettetés fogalmánál jóval szélesebbre terjedt. }

{mimelldigh, mimezidi //M

mimezisi valamiből származó // „mímeltő” és „mímeződő” lenne a mai alakja a szavaknak, ha a család e tagjai fennmaradtak volna.}

mimezdin származtatni //M Ez a szócsaládot a magyarban több más szó helyettesíti.

okin származni //M Oksági elem különbözteti meg a vadin szó jelentésétől. Ok(oz)ni, és ebből származni. Az ok, okoz szavunk ez, nem nehéz felismerni. E!

palin étkezni, falni //M Faljál! Használjad! -biztatnak Erdélyben. Ezt szépen modják, csak hunul. Előtte palinkát töltenek. Ami falatkát jelent, étel-előzetest.

{patera háború (nagy) //M És ez mindent elpaterol, ahogy mondjuk gyakran. (Néha oly nagyon el kell csodálkoznunk. Itt van ez a furcsa hangzású szó is. Kinek jutott volna eszébe a hunokkal kapcsolatba hozni? Rá kell döbbennünk: itt vettek körül, itt bújtak, rejtőzködtek hun szavaink, miközben az ezekkel beszélőket szidták, és utódaikat. }

pegin előhívni, kivívni //M A pegüveri vérvívót jelent: fegyver – t. Fegyin neve ebből ered, lehet, nem tudja. A nyelvészetnek akad dolga… A Begin szó is vizsgálandó.

{pegun vmit előidéző, kiváltó //M előhívó.// A peg-ből majd feg ill. fegy- lett: fegy-ver, fegyelem stb...És Fegyin név. Konsztantin Fegyiné, pl.. }

roven írást fába róni //M Rovásírás:„…rója fel a kapufélfájára…!”(Fazekas M.)

{ruba szent tánc //? A mai rumbához van köze? Igei alakját is elképzeljük. }

*rubin szent táncot járni //M Európa ismeri a szót: robin, roben alakban is használja. Anglia: vörösbegyet jelent. Mai magyar igei formája: rop, ropni. A drágakő Istár – Astarte ábrázolásának ékköve: szemeiben és köldökében szent táncot járnak fényei – szinei. E!

{salga villanás //Mf Gyöngyösön gyakori családnév. Egyikük barna bőrű, egyiptomi tipus. } E”

{salgagh villogó //M A szóváltozás utáni, végső alak: salgó. Azaz Salgó, hiszen azonnal a Salgótarján melletti magányos szép hegyre gondolunk, melyen hun fényőrség szolgálhatott egykor. Vizsgálandó, meddig látszik el a fényjel a Salgóról, merre folytatódott a jelzés.V. ö. : Sima Qin: A hunok legrégebbi története (a fényjelző rendszer működése). } E!

{salgélü fényjel //Mf A szóösszetételben a fölös mgh. eltűnt. „A xiungnu lovasság úgy özönlött át a Gouzhu-szoroson Dainál, és a határoknál meggyújtott, villogó jelzőtüzek továbbították a hírt a támadásról Chang’annak és a Ganquan-palotának. (Sima Qian: A hunok legkorábbi története, 73. o.) }

salgin villanni //Mf És még egy szóalak a családból, mely végül kihalt a fogalom megszűnése miatt. A wiloia (fáklya) vil - gyöke és származékai álltak helyébe.

{sí, sivi ütés, csapás //M,H Szinte sivít a bot... Hanggal telt. Ez is hangszó. }

sijn, sivin megsemmisülni //M,H elpusztulni // Síva istennő hatalmából. Sivatakh leszin…

sijátin, sivájátin, sivátin //M, H lerombolni, elpusztítani, megsemmisíteni

{Suchü szérild Szent születés //M Benne vagyunk a karácsonyi ünnepkörben, a hun fogalmak által. Jézus a Nap, a Fény fiaként született meg, ezt jelképezi a gyertya az ünnepkör február 2-ai eseményén: a gyertyaszentelő ünnepen, amit Jeruzsálemben kezdtek ünnepelni a háromszázas években. A Kaukázus térségében nem lehetett a hatását elkerülni. Nemhogy a magyarok nem voltak tudatlan pogányok, hanem a hunok sem, sőt Európa népeinél beavatottabb néptől, az örményektől kapták a közvetlen hatásokat. A kereszténység korai áramlataiban a Fény szerepe nagy…}

{Suchünek szérild Szentnek… //M születése (Jézus)…. A napvallások révén nagy a Fény szakrális szerepe, hiszen a hunok vallása a napvallás volt, és a zoroaszteri eszmék középpontjában is a nap isteni lényege állt. Mani és követői, a manicheisták naphimnuszaikban éltették hatalmát, és Héliosz kultusza az ókori hit lényegi eleme volt. A hunok, szkíták egyik fő irodalmi műfaja a naphimnusz. Jézus szentsége a hunok számára lelki és hitbéli evidencia. }

suchütin megszentelni, //M? megünnepelni // A su és chü összetétele: a kéz és a hű szóé. A kézhű: a kéz által hívvé, hűvé, örökké azaz örökössé tett, szentté tett. A suhint a kézzel tett szentelő mozdulat, ősi cselekvés még a varázslások korából. Negatív tartalma ellenére ide tartozik a sújt ige, és a süt ige idetartozása ia valószínű. Sütéssel szentté tenni, szakrális értelemben is… E!

{súr köszönet //M A súrol szó is: súrlódik, érintkezik, kézfogással. } E!

surim köszönöm //M A jelentését tudjuk; de honnan származik? Vannak még titkok is: ettől sejtelmesebb a hun nyelv. A su kézfejet jelent. A megköszönés kézfogással történik.

surin megköszönni //M Messzi muzsika, még nem zene: zenebona.

szamthen írni, szántani //M „Mintha egy nagy könyv íródnék olvasásra./ Papirosa a határ,…” (Illyés Gy.)

{szer szer, eszköz //M Ősi magyar szócsalád alapja. Nagyon sok jelentésével egész nemzetséget tart fenn a magyar nyelvben, de sok nép átvette, ezért szerét kell ejteni életrajzának. Ősi településtipus a „szeres” település, a családfő köré települ a többi családtag. Szórokonok: szeg, szék, szög, csigla, cserény. V. ö. : Szegedi László: A honfoglaló törzsek és nyelvjárásaik. Élet és Tudomány, 24. szám, 1992. VI. 12. }

szerin eszköz lenni,~zé válni //M Ősi magyar szócsalád tagja, a szer igei alakja. Érezni: az alany magával van elfoglalva, passzív, szinte szenvedő szemléletű, a további képző a cselekvést kifelé irányítja. A főnévi igenévi alakja mai igeként kevés volna: szerni. Kell bele ez, el, stb. képző.

{szeritágh eszközt készítő //M A szűl már megkülönözött, de nem mindegy az se, hogy a szeretőm jön vagy a szerelőm. Bizonyára a születőt szeritigh-nek mondták a hunok, hogy ne essen egybe ezzel…Az el képző „közbeiktatásával” oldotta meg a magyar nyelv további „felhasználását”: szerelő, szerelvény, szerez, szerzemény, szert tesz, beszerez, stb. szavak „előállításához”. }

szeritin eszközt készíteni //M Az ít képzőt is halljuk, ugye? Mint: javít. Érezzük a különbséget az előbbi, szerin ige és ez (ige) között? Ez már kifelé irányuló cselekvésű. A szer is névige, mint a legtöbb, az alapigéhez alapnév is jár, nagyon kevés maradt egyke.

{szérild, szérildbi Születés, //M születésnap. // }

szérin szűlni //M Ez a cselekvő igealak. Az ige a szűr igével is összefügg: szér, szűr, szűl. El kellett különülnie a szónak a közeli jelentésű és hangalakú szerin szótól, ezért a nyelvhasználók változtattak alakján, átszabták. Igény volt rá másképp nevezni a szülést mint a szerelést. De azért nem tud teljesen elrejtőzni előlünk ez ősi magyar szavunk.

{széris szülés //M A „humán” szóigény elkülönítette a gyermekáldás igéit a többi, közönségestől, ezért az ü-s szóvátozat (szül) kialakulása törvényszerű volt. }

széritin születni //M Ez a szenvedő igealak. A gyermek születik valaki által. Vagy műveltető: a gyermek megszűleti anyját, arra készteti, hogy szűlje meg őt. Elbúcsúzván Pusztaszer nevétől is, benne ősi szer szavunkkal, ismét szerét ejthetjük egy-két nem szertelen gondolatnak. Ha valaki elutasítja a hun nyelvet, elutasítja a magyart is. Az fogja megtagadni a hun nyelvet, akinek érdekében áll, és vele megtagad mindent, ami magyarnak mondható. Történelmünket is. A történelmünket először megfogalmazó krónikásaink igazsága bebizonyosodott: Árpád és népe nem a múltját akarta fényesíteni azzal, hogy Attila király örökösének vallotta magát, hanem jogosan hordta az ősi jeleket. De az új történelemírók utólag más történelmet próbálnak ránkírni –erőltetni, ezért vannak, akik meggyaláznak bennünket, és szentségeinket megtiporják. Ilyen szentségek számunkra krónikásaink is, ősi hagyatékukkal, mellyel az utódokat is megtisztelték. Anonymus még nem sértette a népünk mesélőit azok „csacska meséinek” említésével, bár szépnek ez se mondható, mert kissé lekicsinylő, de hogy zagyvaságoknak nevezze ritkaságuk okán is örökbecsű krónikáinkat némely holnap már elfelejthető mai krónikás, ez a szakmai tiszteletlenségen is túlmutató nemzetsértés. Megélhetési történész az, aki úgy él nemzetünkből, hogy – miközben jókat harap belőle fent – jókat rúg bele lent. Szolgája ő valakinek. A hun nyelv újjászületésével újjá kell születnie a magyarnak is. Akinek anyanyelve a magyar, anyanyelve a benne továbbélő hun is. És aki ezt vállalja, nemzetünk része ezáltal!

szömen nézni //M Szó szerint: szem(el)ni v. szem(ez)ni. A névigéink egyike.

taretild társi kapcsolat //M Hogy a társ szót is mástól vettük volna át?

taretin tartani //M Taretini > tartini > tartani. A társ az, akit magunk mellett tartunk. A hun nyelv birtokában már nem lehet hamisan beszélni. A társ nem taváres: kereskedő, hanem taretisi, „tartósi”. De hisz a taváres is hun szó. A valódi továrisoknak hízelegni alávaló. Az orosz tudós pedig ezt nem igényli. Valódi segítséget kapnánk tőlük valódi történelemíráshoz is. A mi kulturális projektjeink csak a finnugor rokonságot ápolják. De nekünk van más örökségünk is! Az orosz régészet eredményeit néhány tudósunk tartja csak számon, közöttük is elsőként Bakay Kornél régészprofesszor: az ő nevét sűrűn kell emlegetnünk, különösen László Gyula halála után. Az orosz tudósok többet tudnak rólunk, mint gondolnánk, és az igazságot is ismerik.

*tiknaziren paráználkodni //? Az egyik legtalányosabb szó. A tik a tyúk szó régi alakja. A naziren hasonlít a török udvar jelenzésű szóhoz. Udvarolni – talán ezt jelenti. Valami tyúkféle, tyúkudvarlás – féle magatartás lehet. A tyúk felkínálja magát - aki látott tyúkudvart, tudja.

{taretisi társ //M A hun szóból szabályosan ered a magyar. A nyílt szótagoknak kellett alkalmazkodniuk a szó gyors kiejtéséhez: kiestek, így lett egyszótagú a szavunk. A szónak más nyelvből való származtatása azért hibás, mert a tart szavunk nagy családot tart fenn. }

tondin tudni //M A tudás igéje.A tudzsisi (tudós) minősége.(Van u-s alak is.)

{topa lépés //M Topog, tapos, tapogat…(V. Cs!) }

topin lépni //M Az –og képző kell: topog. De lehet tapos is. Tappanccsal.

{turda tánc //Mf A Torda helynevünk. Románul még Turda. }

turdin táncolni //Mf Összefügg a tor szóval.

tün tenni //M (Ragozása mint a vün-é.) //A tőn rövid, rendhagyó igealak. Ha a nyelvi „különcök” is megtalálhatók mindkét nyelvben, azonos jelentéssel, a nyelvazonosság megállapítása megerősödött. A vőn, tőn, lőn megléte tehát lezár egy kibúvót. A csillagnevek között megtalált Ktüteni, Orodeteni szavakban a teni utótag tevést, tény-t, mint ahogy a feni fényt jelent. Ezekután kimondjuk, hogy itt van a tün másik, hosszabb alakja is: *tenin. Magyarban: tenni. A tön is inf. volt, régen. „…Nem tön császár…”- panaszolja a diplomáciai küldöttből rabbá lett magyar az isztambuli istállófal kövébe vésve, azaz róva, ősi betűinkkel, hogy semmit sem tett a császár, ti. kiszabadításáért.

türen tűrni eltűrni, elviselni //M Tűreni > tűrni: nem kellett az igének megerőltetnie magát…

türetin véghezvinni //M kivitelezni vmit vkivel, vmivel szemben // Ez eltűretni valamit, valakivel; nem igen változott a szó.

vadatin származtatni //Mf? Kérdőjeles, mert nincs még bizonyíték a Vadatókő nevű tájrész biztos meglétére. Egy régi térképen volt, de átírták, az újra már a Vadálló név került.

{vadi származás //Mf?Nyelvi atavizmusnak mondható: vadi új. }

vadin származni //Mf? Ez nem a vanta-ból lett vad szavunk!

varin várni //M Varin, varini, várni. A szótagvesztés az ún. „két nyílt szótagos tendencia” barátságosabban mondva, a Horger-törvény. A második, nyílt szótag veszteségének kárpótlása a tőhangzó megnyúlása lesz, az ómagyar korban.

{velge, velgete (el)felejtés //M Elgondolkodtat, nem összetett szó volt-e, a velg (a volg magas hgr. párja) és az ejtin (ejt) szavakból. A velgejtin igei alak joggal vélhető. }

velgetin (el)felejteni //M A v – f hangváltozás szó elején gyakori. Érdekes: a második mgh. alőrerukkolt, és beférkőzött az l és g közé, új szótagot alkotva.

{vitesi harcos //M A magyarban a vitéz szó szláv jövevényszó. (TESz) }

{viti harc, háború //M „Hogy vítt ezerekkel...” Arany J. }

vojgen „vanni” //M Ez a létige másik főn. igenévi alakja. Részletes nyelvtani bemutatását lásd az igék nyelvtanában. A következő, vojgen-folyni igével szoros etimológiai kapcsolatban van: a lét, élet is folyás, folyamat.

volgjin, volgün folyni //M A német folgende testvére. A Volga folyó nevének alapja, forrása. „Számtalan próbálkozás ellenére sem sikerült tisztázni eredetét.” A Földrajzi nevek etimológiai szótára közli a kudarcot. A hun nyelv pedig a sikert: Folyó a neve, a Volga szó a hunoktól származik.

vün vendégségbe jönni //M eljönni Rendhagyó. // (Tőn, vőn, lőn, stb.) El kell tűnődni e ma is rendhagyó ige családi viszonyain. A vü- gyök az alapja a vüldi (völgy) szónak is. Ez „jövesztett” helyet, térszín – hiányt jelenthet.

{vünd vendég //M Aki jövend. Az nd, a jövő idő jele itt is születhetett. }

{vündild vendégség //M Várjuk az ige hosszabb formáját. Vündin? Vüntin? Vünten? Lehet, hogy ezen alakja is vüntild volt, majd hasonult a d az ld – hez. }

wülin ölni //M *Wülitin akkor: öletni. És kezd magyarrá válni az ige.

wüsten állatot hajtani //M Valami kezd megvilágosodni. Ez nem létige, de tanulságos.

{wüsti állathajtás //M Talán a füstifecske nevében is megőrződött.}

{wuste ostor //M Ez a nagy ostor. Például a karikás.}

{wustur kis ostor //M E szó hitelesíti a szócsalád többi tagjának magyar létét is.} "

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!