Keresés

Részletes keresés

ketni Creative Commons License 2019.06.17 0 0 10748

"A helyzet az, hogy szerintem a du/tu utáni betű adja meg a szavak értelmét, ezt próbáltam érzékeltetni a hozzászólásomban."

Bocs, de még mindig nem értem. A második mássalhangzóra gondolsz? Két mássalhangzós gyökvázra, ahogy pl. Marácz László

gondolkodik a gyökökről?

Gondolom, hogy ismered az elméletét a gyökök szabályos változásáról!

http://www.okotaj.hu/szamok/29-30/betu2.htm

Előzmény: kitadimanta (10747)
kitadimanta Creative Commons License 2019.06.16 0 0 10747

"Szavanként kell mérlegelni, hogy éppen micsoda."

Hmmm. Igen... A helyzet az, hogy szerintem a du/tu utáni betű adja meg a szavak értelmét, ezt próbáltam érzékeltetni a hozzászólásomban. (nem túl sikeresen...) Gyorsan hozzáteszem, lehet, hogy tévedek, de egy nagyon logikus rendszert látok benne, amely összhangban van nyelvünk szerkezetével: lépten-nyomon ismert a betűk megváltozásának hatása a szavak (rokon) értelmére. (ger, ker, stb...)

 

Végülis egy dologról beszélünk kétféle megközelítésben. Aminek örülök is, mert az elképzelésemmel nem vagyok egyedül...

 

"Azt megvallom, hogy nem tudom eldönteni, hogy a Ta és a Go nem ugyan az-e."

Hirtelenjében nekem sincs ötletem.

Előzmény: ketni (10744)
ketni Creative Commons License 2019.06.16 0 0 10746

https://www.youtube.com/watch?v=07s2tzvhN9Y

"A szent szellem/Szent lélek azonos az Anyával:"

Az egyház általi lélektelenítés 13:50-től.

Előzmény: kitadimanta (10741)
ketni Creative Commons License 2019.06.16 0 0 10745

Furcsa, hogy a jel ősibb változata elvesztette a szakrális jelentőségét, miközben

az ANK jel átvette azt, sőt összetett mondatjel részeként foglalja magába a TEN jelet.

Köszi a jel felmutatását, nem tudtam róla.

Előzmény: tapar utód (10742)
ketni Creative Commons License 2019.06.16 0 0 10744

DU vagy DÚ
elvont gyök, mely különnemű származékaiban más-más eredeti értelmű. 1) Tompa hangutánzó a dúl (fúl), duhog, duda, dudog, dúdol igékben. 2) Jelent valamely kinyomulás által támadt csúcsot, domborodást ezekben: ducz vagy dúcz, dúz, duvad, dudva, dudor, dudorodik stb. 3) Am. erőszak, rablás, ragadozás által szerzett vagyon, zsákmány, honnan: dú-méh = tolvajméh, dúl, más vagyonát erőszakkal elragadja, dús, aki (az első vagyonszerzés módjára) sok ragadmánynyal, zsákmánynyal) bír, átv. ért. gazdag, dúka, kis zsákmány, vagy az együtt szerzett zsákmánynak egy része, honnan: dukál. Ez értelemben rokon vele a szanszkrit dú, melynek jelentése: dob, lök, hajít, mint a dúló ember szokott tenni.

 

Részben a Ta gyök változata, részben a Go gyöké, részben meg hangutánzó, ahogy a Cz-Fo írja.

Szavanként kell mérlegelni, hogy éppen micsoda.

Azt megvallom, hogy nem tudom eldönteni, hogy a Ta és a Go nem ugyan az-e.

Az egyik az egyenes kiterjedés a másik a görbült, de mindkettő a térbeliség valamelyik formája.

Persze ige és névszó gyöke is lehet.

 

Előzmény: kitadimanta (10741)
kitadimanta Creative Commons License 2019.06.16 0 0 10743

𓄰 / 𓄱 Ez a 45. sz. jel több, mint hasonló. Ami nem egyszerűen méhet (méhecskét) jelent, hanem: anyaméh, vulva, tehén/nőnemű állat jelentésű.

Nem is gondoltam erre a lehetőségre, gratula...

 

 

Előzmény: tapar utód (10742)
tapar utód Creative Commons License 2019.06.16 0 0 10742

Máris két bizonyíték áll rendelkezésünkre, hogy kimondhassuk:

Isten - amennyiben az NT gyökre vezetjük vissza - Istennő minőségben azaz Anyaistenként jelenik meg.

De az NT gyök mindenképpen!

 

Na meg az NT-hez hasonló egyiptomi jdt hieroglifa (F45) is méhet jelent.

Előzmény: kitadimanta (10737)
kitadimanta Creative Commons License 2019.06.16 0 0 10741

"Arra viszont nem gondoltam, hogy a Ten ilyen módon függhet össze Anattal."

Én sem gondoltam, de annyira adja magát, hogy nem lehet egy kézlegyintéssel elmenni mellette.

 

"Mert akkor mi a helyzet: anya+Ta gyök, amihez egyből eszébe jut az embernek az Anita név,"

Szerintem teljes joggal!

 

"vagy anya+idő=D/T váltással? Ezt a héber idő magyarázatot hozza elsőnek a Wiki. A Ta (tevés/teremtés) gyökről természetesen ott nincsen szó."

Nekem az összes szőr föláll a hátamon, ha héberből eredeztetnek valamit...

Ez olyan, mint az angolból eredeztetés...

Ezzel együtt a "héber ’et (’idő’)" lehetséges, hogy az általad is említett "Ta" gyökből eredeztethető.

A Ta gyök a du-tu gyök "változata"  (vagy esetleg helytelen olvasata) lehet, hiszen a du-tu inkább hangzik asszírosan, az eredeti sumér talán da-ta lehetett. (Ez persze, csak egy föltevés, amit az anya-anyu sumér-akkád kiejtésváltozatokra alapozok.)

 

Szerintem:

A du-tu vagy da-ta gyökök  a dumál, duruzsol, dug, vagy dalol, darál, darabol, dagaszt, tarol, tarló, takar, talál,  stb igékben él a mai nyelvünkben és csinál/tesz/teremt jelentést hordoz.

da-l=ének(et csinál), da-r=aprólék(ot csinál), ta-r=kivág(ást csinál), ta-l=birtokba vevés(t csinál), stb.

Lehet, hogy tévedek, de túl sok a példa ahhoz, hogy igaz legyen...

 

"Az érdekes, hogy a megfordított változat terjedt el, ami a Ten alak pl. az Isten szóban, Tanuzaba vagy Tanaisz város nevében."

Igen, ez nekem is föltűnt, de nem igazán találtam választ a kérdésre.

 

"A székely ABC-ben talán nem véletlenül NT ennek a jelnek a lejegyzett formája. Hogy nem TN, ezzel

utalhat az Anat/Anahita alakra, ami egy régebbi szokást követhet a magyar szóösszetételekkel kapcsolatban."

Én is azt gondolom, hogy a mi NT jelünk lehet az eredeti, az etalon, hiszen ennek vannak a másik legősibb nyelvvel a sumérrel  kézzelfogható kapcsolatai.

 

Nagyon érdekes ez a kereszt amit az arc rovásjele tesz igazán különössé.

Azt gondolom, hogy ennek a jelnek van egy nagyon fontos jézusi üzenete, amit a vallás igyekszik körömszakadtáig cáfolni, illetve letagadni. Nevezetesen azt, hogy Jézus az Anyát (anyaistent) helyezi mindenek fölé, s én ezt a gondolatot látom tükröződni a művész szándékában is:

Tamás ev. 44. Jézus mondta: „Bárki gyalázkodjon is az Atya ellen, megbocsátást nyer, és bárki gyalázkodjon is a fiú ellen, megbocsátást nyer, azonban ha valaki a szent szellemet gyalázza, nem nyer megbocsátást, sem a földön sem a mennyben.”

 

A szent szellem/Szent lélek azonos az Anyával:

„…a Megváltó mondja: 'Az imént megragadott engem az én anyám, a Szentlélek, egyetlen hajszálamnál fogva, s átvitt engem a nagy hegyre, a Táborra."

(Héber evangélium. Origenes, Comm. In Joh. II. 12.)

Előzmény: ketni (10739)
ketni Creative Commons License 2019.06.16 0 0 10740

Nem várok különösebben választ, csak megjegyeznék egy furcsaságot.

https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2018/10/szarmata-szarvas-nagyon-jo-os-szerepben.html

 

Ennek a szarvasnak kifejezetten hosszú kecskeszakálla van ami verdesi a térdét. A térd is a bak jelölője.

Ez így pedig csakis a bakra utalhat.

Mi köze van a szarvasnak a bakhoz?

Amennyit én tudok róla annyi, hogy a nyilas=ló második holdháza lesz a szarvas, ami rávezet a bak=kecske/juh időszakra.

Nagyjából az adventi időszaknál járunk.

Talán ezt üzeni nekünk a képírás szintjén ez a plakett, ha ez plakett.

A hieroglif jelsor továbbiakat is közöl ezek szerint velünk, meg is nevezi, hogy kit is látunk.

A Nagyon Jó Ősünket látjuk.

Ezt a tudást megköszönjük V. Gézának.

 

ketni Creative Commons License 2019.06.16 0 0 10739

A háromszögletű fej jelentőségére volt nekem is egy ilyen gyanúm.

Arra viszont nem gondoltam, hogy a Ten ilyen módon függhet össze Anattal.

Mert akkor mi a helyzet: anya+Ta gyök, amihez egyből eszébe jut az embernek az Anita név,

vagy anya+idő=D/T váltással? Ezt a héber idő magyarázatot hozza elsőnek a Wiki. A Ta (tevés/teremtés) gyökről természetesen ott nincsen szó.

 

Az érdekes, hogy a megfordított változat terjedt el, ami a Ten alak pl. az Isten szóban, Tanuzaba vagy Tanaisz város nevében.

A székely ABC-ben talán nem véletlenül NT ennek a jelnek a lejegyzett formája. Hogy nem TN, ezzel

utalhat az Anat/Anahita alakra, ami egy régebbi szokást követhet a magyar szóösszetételekkel kapcsolatban.

 

 

 

Előzmény: kitadimanta (10737)
pokobra Creative Commons License 2019.06.16 0 0 10738
kitadimanta Creative Commons License 2019.06.15 0 0 10737

"Friedrich Klára szent olvasatban adja meg a ten jelet. Nem világos, hogy miért teszi ezt."

Szerintem sem világos, sőt, kifejezetten hibásnak tartom.

Az "sz" betűt nem tudom honnan származtatja, ui. a mássalhangzókat csak magánhangzókkal lehet kiegészíteni.

Ekkor vagy eNeT, vagy aNaT lehet az olvasata.

Szerencsénk van, mert aNaT  (nt) azaz Anat Istennő létezik, méghozzá igen elterjedt formában Mezopotámiától egészen Egyiptomig.

"Gyakran illetik az „Ég úrnője”, az „Istenek úrnője” és a „Minden isten anyja” jelzőkkel. ... Általában virágokkal a kezében, egy oroszlán mellett állva ábrázolják, meztelenül."

https://hu.wikipedia.org/wiki/Anat

Lásd Inanna ábrázolást. A párhuzam (azonosság) nem hagy kérdést.

 

  Sumér  és        Egyiptomi változatok

 

Ugyanakkor a linked 6.1, 6.2, 6.3 ábráin a függőleges szárat két vízszintes vonal metszi, ami az Inanna névváltozat kettős keresztjén is látható: (Katt a képre, hogy teljes legyen)

Tehát helyben vagyunk, nem is kell tovább kutakodnunk. Máris két bizonyíték áll rendelkezésünkre, hogy kimondhassuk:

Isten - amennyiben az NT gyökre vezetjük vissza - Istennő minőségben azaz Anyaistenként jelenik meg.

De az NT gyök mindenképpen!

 

Előzmény: ketni (10730)
kitadimanta Creative Commons License 2019.06.15 0 0 10736

"Ennek a sumer táblának mit jelentenek a jelei?"

Mit szólnál az Életadó (életfa) Anya Isten olvasathoz?

Ez szépen kiolvasható a jelekből Életfa, Anya, Isten.

Előzmény: kitadimanta (10733)
kitadimanta Creative Commons License 2019.06.15 0 0 10735

A betett kép nagyon pocsék lett, itt van eredetiben:

http://xoomer.virgilio.it/terembura/labat/labat228.html

Előzmény: kitadimanta (10734)
kitadimanta Creative Commons License 2019.06.15 0 0 10734

"A feje háromszögletű."

Az nem a feje, hanem a nőiség jele. Az élére állított háromszög és a csúcsán függőleges vonal vagy belülről, vagy kívülről a háromszöghöz illeszkedően "nő" jelentéssel bír. Írott formában függőlegesről vízszintesre vált.

 

Sőt, V.G. az "anya" jel előképeként értelmezi:

Ha összevetjük Inanna (az égi Anya)  jeleivel, ott is megtalálható az "A" betű jele mindhárom névváltozatban:

Előzmény: ketni (10728)
kitadimanta Creative Commons License 2019.06.15 0 0 10733

"Ennek a sumer táblának mit jelentenek a jelei? Hol őrzik, hol találták meg?"

Nem tudok róla szinte semmit, de a kép forrását megadom, talán tovább tudsz kutatni általa:

https://www.wikiwand.com/en/Egypt-Mesopotamia_relations

 

Még egy érdekesség: Inanna kettős keresztje: (Katt a képre, úgy lesz teljes)

 

 

https://www.researchgate.net/figure/Three-different-forms-oft-the-name-Innana_fig6_273137977

 

"Ugyanis az egyik jele pontosan azonos a székely írás "t" betűjével (a másik meg az elforgatott tükörképe), ami a Ten jelből való kivonat lehet."

Nagyonis elképzelhető!

 

"A nagyobb jel is egy sokágas fát ábrázolhat, bár ez a jelforma talán még magyarázatra szorul."

Egy agyagtábla képe s a belenyomott jelek talán segítenek a magyarázatban.

 

 

https://www.schoyencollection.com/24-smaller-collections/wine-beer/ms-1717-beer-inanna-uruk

 

 

 

 

 

Előzmény: pokobra (10727)
pokobra Creative Commons License 2019.06.14 0 0 10732

Klárikának ez egy jól észrevétele. Ez egy fontos írásemlék, amit jó szemmel vett észre az akadémikus tudomány helyett Krisztus arcán. A magyarázata azonban nem jó.

 

A Ten jelet azért olvassák néhányan szentnek, mert a függőleges vonalat is ki kell olvasniuk ahhoz, hogy értelmes szót csiholjanak ki belőle. A szent szó ismerős is nekik, ezért ezt könnyen előadják. Csak egy bizonyíték nélküli sz betűt kell odaképzelni.

 

A Ten-re vonatkozó igazi magyarázat elfogadásához azonban három dolog is hiányzik. Egyrészt a szaktudás (a ten szó egykori létének felismerése), másrészt Varga Géza nevének megemlítése sem megy nekik, harmadrészt székely szójelek létét sem hajlandók elfogadni. Inkább elharapják a nyelvüket, mintsem ki kelljen ejteni a megoldó nevét, meg kelljen ismételniük a gondolatát. 

 

Mintha Veit Gailel sem létezett volna. Veit Gailel a székely szó- és mondatjelekről:

https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2018/02/a-jelen-cikk-egyetlen-feladata.html

 

A tudomány haladása és a közönség meg le van ...

Előzmény: ketni (10730)
ketni Creative Commons License 2019.06.14 0 0 10731

Ráckevei edény 139. oldal: http://nemzeti.net/contents/library/01-KULTURA1.pdf

 

A "V" és a"B" egybe róva. Nem valószínű, hogy "ú" lenne.

 

ketni Creative Commons License 2019.06.14 0 0 10730

http://www.rovasirasforrai.hu/Rovasiras/Arpadkori-ereklyetarto-kereszt.htm

 

Friedrich Klára szent olvasatban adja meg a ten jelet. Nem világos, hogy miért teszi ezt.

Maga a lelet egy fontos bizonyíték azok számára, akik szerint a székely írás egy kései kitaláció.

Arra is bizonyíték, hogy mondatjelet is használtak.

 

ketni Creative Commons License 2019.06.14 0 0 10729

Ha a Wiki szócikkéből van a kép, akkor nem fogunk sokat megtudni, mert ott erről egy hang sincsen, csak a kép.

Előzmény: ketni (10728)
ketni Creative Commons License 2019.06.14 0 0 10728

Erre én is kíváncsi vagyok!

 

A feje háromszögletű.

Valószínűleg álarcként is ilyet viseltek vallási szertartásokon.

Mi lehet ennek a jelentősége?

Makoldi Sándornak van erre egy elképzelése, ami vagy igaz vagy nem.

https://www.youtube.com/watch?v=vSPJPiB6x50

Előzmény: kitadimanta (10724)
pokobra Creative Commons License 2019.06.14 0 0 10727

Ennek a sumer táblának mit jelentenek a jelei? Hol őrzik, hol találták meg?

 

Ugyanis az egyik jele pontosan azonos a székely írás "t" betűjével (a másik meg az elforgatott tükörképe), ami a Ten jelből való kivonat lehet.

 

A nagyobb jel is egy sokágas fát ábrázolhat, bár ez a jelforma talán még magyarázatra szorul. 

Előzmény: kitadimanta (10724)
pokobra Creative Commons License 2019.06.14 0 0 10726

A sumer tin "élet". A magyar teng, tenyész tövében is ezt jelenti.

 

Ez egy fa rajza, amelyiknek most is van egy ágpárral és három ágpárral rendelekező változata. Ez utóbbi a "tprus" (szabír ős) jel - ami szintén az istenre utal.

 

Naddeo elképzelése a szülő nőről a képi tartalmat illetően nem talált. Olyan értelemben azonban talált, hogy az égig érő fa (a Tejút) hasadékában születik meg (kel fel) minden karácsonykor a Nap. S az égig érő fa régebben lehetett azonos az anyaistennővel is.

 

Nem csak a Gizella kincs turulos korongján, hanem a szentgyörgyvölgyi tehénszobron is a tenyésztés szervén szerepel a Ten jel. 

Előzmény: ketni (10723)
kitadimanta Creative Commons License 2019.06.13 0 0 10725

"Csaba tolta ki az időhatárokat."

OK, ezen nem kívánok vitatkozni, az eredmény a fontos.

 

"Az akadémikus tudomány átadta a terepet, nem képes a székely írás eredeztetésére"

Sajnos tapasztaljuk. De akkor miért veszik föl a fizetésüket?

Előzmény: pokobra (10719)
kitadimanta Creative Commons License 2019.06.13 0 0 10724

"A Ten jel az égig érő fa rajza"

Igaz, de az is igaz, hogy az égig érő fa az anyaistennel azonosítható:

 

Innana BC. 3000-ből

Előzmény: pokobra (10717)
ketni Creative Commons License 2019.06.13 0 0 10723

"A Ten jel az égig érő fa rajza. "

 

Tiszta sor!

De, kizárja-e egymást a két dolog?

Azon a bizonyos turul korongos gizella kincsen is a nemi szervek helyére tették az Isten jelét.

Lehet tenyész értelme is a jelnek. Az Isten szóban is a ten értelme "tevő (nő)".

A ten lényege a tevékenység, ami ebben az esetben a szülés és nem a nemzés.

A szülés értelmét erősíti meg az ős jellel való összeházasítása, ami mégis csak egy vulva.

A szentgyörgyvölgyi tehénszobor farán is tenyész értelmű lehet, nem pedig tengely vagy tám értelmű.

Hogy időtlen-idők óta tengely és eget tartó fa értelemben használták, szerintem nem zárja ki azt, hogy ezt a mindenképpen fallikusnak felfogható képzetet vagy megelőzte vagy azzal párhuzamosan az Anyaisten

jeleként is használhatták. Michelangelo Naddeo 10.000 éves magyar kontinuitás c. könyvében a "tulipán" jeleket

istenszülő Anyaistennek értelmezi, meg kell mondjam eléggé meggyőzően.

Így a ten jel kihajló ágai azok az anya széttárt lábai szülés közben.

Hogy ebből eget tartó fa lett az egy külön kérdés.

 

Előzmény: pokobra (10717)
pokobra Creative Commons License 2019.06.12 0 0 10722

Írod: meggyőző egy 50 000 éves rajz lenne.

 

Íme: Ez az "f" (Föld) jel az Éden térképe, ahol 50 000 évvel ezelőtt együtt élt a Homo sapiens sapiens azon csoportja, amelyik Eurázsia belső területeit és Amerikát benépesítette. Persze ez csak egy másolat, de ha egy eredetit is találok, azonnal szólok. Ez a közös őshaza, az Éden térképe. Mivel az Éden területén már kialakultak a jelek, ezeket mindegyik csoport magával vitte. Ezért van meg a székely írás 20-50 jele már a kőkorban a Pireneusoktól Dél-Amerikáig. A Kárpát-medencéből nem volt ilyen nagy hatású kirajzás és egyetlen jel sem őrzi a térképét. 

 

Az Éden szó rokona-e az edény szavunknak?

https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2018/01/az-eden-neve-rokona-az-edeny-szavunknak.html

 

 

Előzmény: kitadimanta (10711)
pokobra Creative Commons License 2019.06.12 0 0 10721

Az, hogy a Kárpát medence 400 000 éve lakott, nem számít, ha az írás nem itt alakult ki (nincs rá bizonyíték). Az említett kötet (A magyar hieroglif írás) éppen hogy felhasználja a benépesedési térképeket. Amíg nem olvastad el, addig nem ismered ezt a témát. 

 

Honnan tudjuk, hogy a székely írás őse, a magyar hieroglif írás 50 000 éves?

https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2018/02/honnan-tudjuk-hogy-szekely-iras-ose.html

 

 

Előzmény: kitadimanta (10711)
pokobra Creative Commons License 2019.06.12 0 0 10720

Te nem olvasod a szakirodalmat? Miért írod ezt? "A kutatási eredmények még nem tisztázták a kirajzás centrumát, idejét, irányát, s egyéb körülményeit."

 

De igen. Olvasd el A magyar hieroglif írás c. kötetet. Ott szépen, tankönyvszerűen le van írva és bizonyítva van mindez. S ez a kötet csak összefoglalja azt, amit a korábbi kutatás már régen tisztázott. 

 

http://csinyalohaz.hu/index.php/cikkek/255-magyar-hieroglif-iras

 

 

Előzmény: kitadimanta (10711)
pokobra Creative Commons License 2019.06.12 0 0 10719

Nem tudom, hogy mi lenne negatív. Ezek tények. Mellesleg nem Csaba tolta ki az időhatárokat. 

 

Varga Géza: "A Bronzkori magyar írásbeliség" 1993-ban jelent meg.

Varga Géza: "A székely rovásírás eredete" 1998-ban jelent meg.

 

Mindkét fenti kötet a jégkorszakra teszi a székely írás előzményének megjelenését, onnan hoz példákat (az előző a címe ellenére). Varga Csaba az utóbbi kötetet olvasván kapott kedvet a székely írással való foglalkozásra és ezután adta ki az első kötetét erről.

 

https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2018/11/az-akademikus-tudomany-atadta-terepet.html

 

Az akadémikus tudomány átadta a terepet, nem képes a székely írás eredeztetésére

 

 

 

 

Előzmény: kitadimanta (10711)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!