Keresés

Részletes keresés

magnum56 Creative Commons License 2006.05.01 0 0 951

Kedves Gergő,

 

Azt hittem, hogy megsértődtél, mert azt írtad, hogy hanyagoljuk egymást. Örülök, hogy nem így van.

 

"A térnek igenis vannak jellemzői, amik megtapasztalhatók és precízen megragadhatók..."

 

Ez egy óriási tévedés. A geometriai tér, az ember által konstruált fogalom, amelynek sem eredeti szerkezete, sem görbülete, sem sűrűsége, sem egyéb valóságos fizikai tulajdonsága nincs. Görbülete csak a valóságos fizikai tárgyaknak és a fizikai mezőknek (pl: gravitációs mező) van.

 

"Lehet azt mondani, hogy ezeket a fogalmakat önkényesen határozzuk meg..."

 

Pontosan erről van szó. Ha rajzolunk egy Descartes koordinátarendszert, és mindhárom tengelyt egyenletes beosztással látunk el, akkor egy homogér térmodelt alkottunk. Ettőla tér, még nem lesz sem valóságos sem homogén. Ha viszont a tengelyeket célszerűségi okokból mondjuk logaritmikus beosztással látjuk el, ettől sem lesz a valóságban logaritmikus eloszlású a tér.

 

Az a baj veled, hogy összekevered a geometriai teret, mint modellt, a valósággal.

 

Attól, hogy te matematikus vagy, ráadásul doktor, még nem kell azt gondolni, hogy mi teljesen hülyék vagyunk. Például tudjuk, hogy mi a Gauss-féle skalár görbület, tudjuk, hogy mi a Riemann féle görbületi tenzor, stb.

 

Bizonyára nem ismered a kitűnő magyar fizikus Jánossy Lajos könyveit. Ő ezt a kérdést már évtizedekkel ezelőtt letisztázta.

 

Remélem nem fogsz megsértődni, amiért nem értek veled egyet.

 

 

 

 

Előzmény: Gergo73 (948)
habár Creative Commons License 2006.05.01 0 0 950
Amúgy a tömeg-és a hozzá el nem választhatóan kapcsolódó gravitáció ugyan nem maga a tér, de a sűrűségen (kg/m3) keresztül a tér tulajdonsága.
Valójában tehát a tér tulajdonságai (EM , G) haladnak benne -csomagként- fénysebességel, és váltják egymást frekvencia- gyakorisággal.
És ehhez nincs szükség rra, hogy útjuk végig éterrel legyen aszfaltozva.

Persze, a gyakori huplik miatt kicsit kátyus- dehát- ez a valóság.
Előzmény: habár (949)
habár Creative Commons License 2006.05.01 0 0 949
Kétségkívűl, jó kérdés "van éter", főképpen, hogy mi a közege a fénynek?

A "Mi a fény" topikban azt vetettem fel, hogy ezt a közeget a fény magával viszi, mint a halszállító kocsi a csapvízzel telt tartályt.
És hogy ez a közeg valamely tömegként jellemezhető.

Amelyre érvényes a tömegre vonatkozó ismert jelenségek egy része (pld. gravitáció, tehetetlenség, impulzus stb. mások viszont nem (elnyelés, kibocsátás, áthatolhatatlanság stb.)
De az is lehet, hogy azok is érvényesek, s így a fény időben változóan elektromágnesség és gravitációs hullám tulajdonságokkal bír (EMG).
Hiszen a kibocsátó veszít, a befogadó nyer gravitációs potenciált.
Vagyis a fény gravitációt is szállít...
Szóval, nincs éter, de a "csomagban" minden együtt van a hullámzáshoz.
Gergo73 Creative Commons License 2006.05.01 0 0 948

Hiába humorizálsz, attól még nem leszel okosabb. A térnek igenis vannak jellemzői, amik megtapasztalhatók és precízen megragadhatók. Ilyen jellemző a dimenzió, de ilyen a görbület is. Lehet azt mondani, hogy ezeket a fogalmakat önkényesen határozzuk meg, de attól még ezek mérhető mennyiségek, amiknek az értékét és más mérhető mennyiségekkel való kapcsolatát nem mi határozzuk meg, hanem a természet. A dimenzió történetesen 3, a görbület pedig nagyjából nulla. Érted ezeket a fogalmakat, ha már ilyen jókat kacarászol rajtuk? Ellenőrző feladat: egy r sugarú körre állított h magasságú egyenes kúp palástján mennyi a görbület? És a csúcsában? Légy szíves válaszolj ezekre a kérdésekre.

Előzmény: Astrojan (946)
JFEry Creative Commons License 2006.05.01 0 0 947

:-)

 

Ez április elsejéről maradt itt!

 

Vedd észre:

 

Most is az Einstein utáni fizikát építik a hozzáértők.

 

Gyakori, szintet sztereotíp jelenséget produkálsz. Egy elvakult más hívőa vitái során gyakorta támad saját hibájával.

Előzmény: magnum56 (943)
Astrojan Creative Commons License 2006.05.01 0 0 946

" a téridő nem üres, mert tele van görbülettel..."

 

Huhhh, ilyen butaságot, hogyan Üríthettél? A téridő a semmivel van tele, ezenkívül tele van még hőmérséklettel, impulzussal és frekvenciával és mindenekelőtt függvényekkel amik terjednek is. Tele van még vallási áhitattal és egy csomó marhasággal de ezt mi, barmok soha nem fogjuk megérteni, mert ezt csak a beavatottak érthetik meg, bár ez talán nem is igaz, nekik ezt nem kell megérteni, elég ha megtanulták. És aztán el is hitték. Mondtam, hogy vallás. Írjál levelet. (Rég hahotáztam ilyen jót.. bocsi)

 

 

Előzmény: magnum56 (943)
Simply Red Creative Commons License 2006.05.01 0 0 945

össze kellene szedni  azokat gondolkodókat, akik már jól látják a relativitáselmélet hibáit,

 

Azt hiszem, itt mindannyian jól látjuk a relativitáselmélet egyetlen hibáját: nem olyan, hogy ti képesek legyetek megérteni.

 

Az a gyanúm, hogy ezzel a hibával minden tudományos elmélet rendelkezik, a newtoni fizikát is ideértve. Miért nem azt cáfoljátok? Vagy akár a Föld gömbölyúségét, azt már el is kezdte itt valaki. Kicsit nagyobb ambícióval akár a 2x2=4 -nek is nekiszaladhattok. Jut eszembe, ilyen is volt már itt.

 

Előzmény: magnum56 (943)
Gergo73 Creative Commons License 2006.05.01 0 0 944
Ehhez hasonló világraszóló baromságokat csak egy hívő relativista mondhat, akinek a józan eszét, a fiatal korában belénevelt hittételek helyettesítik.

Hasonlóan gondolhattak Newton korában a gravitációról. Távolba ható erő az üres téren át: micsoda badarság! Az hogy levezethető belőle a Naprendszer mozgása nagy pontossággal, lényegtelen.
Előzmény: magnum56 (943)
magnum56 Creative Commons License 2006.04.30 0 0 943

Kedves Astrojan,

 

Ürülök, hogy van még valaki, aki nem dől be a relativista vallásnak.

 

" a téridő nem üres, mert tele van görbülettel..."

 

Ehhez hasonló világraszóló baromságokat csak egy hívő relativista mondhat, akinek a józan eszét, a fiatal korában belénevelt hittételek helyettesítik.

 

Lenne egy javaslatom: össze kellene szedni azokat gondolkodókat, akik már jól látják a relativitáselmélet hibáit, és az itt folyó meddő vita helyett, el kellene kezdeni felépíteni az Einstein utáni fizikát.

 

Ezt már javasoltam Dulifulinak is, de azóta nem volt itt.

 

Mi a véleményed?

Előzmény: Astrojan (940)
Gergo73 Creative Commons License 2006.04.30 0 0 942

A tér matematikai konstrukció, nem lehet rá hatással az anyag.

Ez amúgy egy marhaság, bárki mondta is. A tér és a térgörbület, amiről a fizikusok beszélnek, csak annyira matematikai konstrukció, mint a hőmérséklet vagy a mozgási energia vagy az impulzus vagy a frekvencia. Ilyen alapon ez utóbbiakra sem lehet hatással az anyag. Persze megkérdezhetnénk: ha valamire nincs hatással az anyag, akkor miért beszél róla a fizikus? Vallásos áhitatból?

Előzmény: Astrojan (940)
Gergo73 Creative Commons License 2006.04.30 0 0 941

Ezt úgy érted, hogyha a tér üres lenne akkor nem lehetne görbülete ? Ebben az esetben ugyanis nem a tér görbül hanem a teret kitöltő anyaggal történik valami.

Egyrészt nem érted, mi az hogy "görbület" (ez a differenciálgeometria egy precíz fogalma), másrészt az "üres"-en mindenki azt ért, amit akar (ez ui. a köznyelv egy kevéssé körvonalazott fogalma). Szóval így nehéz jól válaszolnom a kérdésedre. A görbület mindenesetre a tér (és nem az anyag vagy az energia) egy jellemzője (pontról pontra változhat és több komponense van). A newtoni modellben ez a görbület minden pontban nulla, a speciális relativitáselméletben szintén nulla, az általános relativitáselméletben pedig az anyag eloszlásának a függvénye (és a görbület ott is lehet nemnulla, ahol az anyag- és energiasűrűség nulla). Pongyolán szólva az általános relativitásban az anyag (energia) eloszlása megmondja, miként görbüljön a tér, a tér görbülete pedig megmondja, merre mozogjon az anyag. Ezt precíz formában az einsteini gravitációs törvény és az einsteini mozgástörvény írják le, amelyek maguk a newtoni gravitációs törvény és a newtoni mozgástörvény finomításai.

Nagyon erősen hisznek benne, ezért érvelek hiába.

Egyrészt nem hitről van szó, hanem gyakorlati alkalmazhatóságról. Másrészt nem tudsz helyesen érvelni, ami persze összefügg azzal, miért nem vagy képes a matematikát alapjaiban is elsajátítani és miért iszolyogsz tőle, mint ördög a szentelt víztől.

És ennek a vallásnak éppen Te vagy az egyik képviselője.

Nem, nekem a fizikához semmi közöm nincsen (még a geometriához is kevés), de ha lenne is, nem vallásom lenne a relativitáselmélet, hanem csak egy használható eszközöm, ami akár új fizikai elméletre is rávezethet (asszem ilyen Feynman QED-ja is, nem értek hozzá). Nekem - elméleti matematikusként - a relativitáselmélet csak egy a sok szép logikai rendszer közül. Nem értek hozzá túlságosan, nem alkalmazom, nincs rá szükségem. De hadd hangsúlyozzam, hogy nálam a gömbi geometria értése és használhatósága nem ütközik a síkgeometria értésével és használhatóságával. Annak ellenére, hogy a gömbi geometriában egy háromszögnek akár 3 derékszöge is lehet, a síkgeometriában pedig legfeljebb csak 1. A két geometria axiómái ellentmondanak egymásnak, mégis önmagában mindkét logikai rendszer ellentmondásmentes, érthető és használható. Ha valaki nekem azzal érvel, hogy a síkgeometria igazabb, mint a gömbi geometria (vagy mondjuk a hiperbolikus geometria), akkor megmosolygom, mert tudom, hogy az illető nem érti, mit beszél. Hát így mosolyoglak meg téged is, meg Dulifulit, meg magnum56-ot, mert a levegőbe beszéltek valódi értés és tudás nélkül. Pontosan ti vagytok azok, akik vallásos logikával és intoleranciával éltek, nem azok, akik megtapasztalták a matematika gazdagságát és valóságát.

 

Előzmény: Astrojan (940)
Astrojan Creative Commons License 2006.04.30 0 0 940

Egyébként az általános relativitáselmélet szerint a téridő nem tekinthető "üresnek", hiszen van a mindenki által megfigyelhető és azonosnak mutatkozó görbülete

 

Ezt úgy érted, hogyha a tér üres lenne akkor nem lehetne görbülete ? Ebben az esetben ugyanis nem a tér görbül hanem a teret kitöltő anyaggal történik valami.

 

A tér matematikai konstrukció, nem lehet rá hatással az anyag (Nikola Tesla).

 

Rigid éter persze hogy nincs, ennek belátásához nem sok ész kell. Van viszont nem rigid éter, s ez tkp a sötét energia-gravitonok tömkelege (DVAG).

 

 

938, Nem a "relativisták" szerint, hanem a relativitáselmélet szerint.

 

Dehogynem, a relativisták a relativitáselméletet szajkózzák, és igenis az egy vallás, mert  igen nehezen mondhatnám sehogysem tűrik az eltérő szemléletet. Nagyon erősen hisznek benne, ezért érvelek hiába. Másként ugyanis azonnal rájönnének, hogy a GPS a nyomó gravitációt ugyanúgy alátámasztja mint a rel-t. Egy kis ésszel meg ennyi szájbarágással meg még arra is rájönnének, hogy sokkal jobban támasztja alá, mint a kitalált időtérgörbületet, aminek körülbelül annyi értelme van mint a fingszaggörbületnek.

 

Szajkózzák, hogy a tér görbül

szajkózzák, hogy a fénysebesség állandó

szajkózzák, hogy a fénysebesség maximális

szajkózzák, hogy az idődilatáció valóságos

szajkózzák, hogy a hosszkontrakció valóságos (a többiek, Ti itt a fórumon természetesen már nem)

szajkózzák, hogy szerintük létezik a szingularitás, ezért

szajkózzák, hogy a világegyetem egy matematikai pontból keletkezett felfúvódással

szajkózzák, hogy a világegyetem 14 Géves

szajkózzák a szerencsétlen Hafele kisérletet, a müonokat

szajkózzák a céljára teljességgel alkalmatlan Michelson kisérletet

szajkózzák, hogy a GPS a rel bizonyítéka pedig nem az

szajkózzák, hogy a relativitáselmélet az maga az isten.

 

És ennek a vallásnak éppen Te vagy az egyik képviselője. Én meg a magaménak.:)

 

 

937 -et kicsit korrigálnám, úgy gondolom, hogy az elektron átmérője nagyobb mint a protoné, így a neutronban az elektron-tórusz van kívül s a proton-tórusz helyezkedik el ezen belül. Nagyobb frekvenciánál ugyanis nagyobb pöndörödés várható, így a proton-tórusz erősebben kunkorodik s ezért kisebb átmérőjű lesz.

 

 

Előzmény: Gergo73 (939)
Gergo73 Creative Commons License 2006.04.29 0 0 939
Egyébként az általános relativitáselmélet szerint a téridő nem tekinthető "üresnek", hiszen van a mindenki által megfigyelhető és azonosnak mutatkozó görbülete (amit az anyag és energia eloszlása határoz meg). Pont erről beszélt Einstein is azon az előadásán, amit sokan előszeretettel félreértelmeznek (pl. magnum56 itt a fórumon).
Előzmény: Gergo73 (938)
Gergo73 Creative Commons License 2006.04.29 0 0 938
mert a relativisták szerint a tér üres, nincs benne semmi, főleg nincs benne éter vagy sötét energia a temérdek gravitonnal

Nem a "relativisták" szerint, hanem a relativitáselmélet szerint. Attól, hogy valaki használja a relativitáselméletet, még nyugodtan használhat olyan elméleteket is, aminek a fogalmai (pl. graviton) nem szerepelnek a relativitáselméletben. Az elméletek nem vallások, amik nehezen tűrik meg az eltérő szemléletet, hanem praktikus eszközök a dolgok kiszámítására.
Előzmény: Astrojan (937)
Astrojan Creative Commons License 2006.04.29 0 0 937
Az em tér pedig nem maga a foton. Ilyet nem állítottam, de még Plank és

Einstein bácsik sem.

 

Simply Red állította itt, kénytelenségből, mert a relativisták szerint a tér üres, nincs benne semmi, főleg nincs benne éter vagy sötét energia a temérdek gravitonnal. Ezért szerintük az EM tér váltakozása nem lehet külső EM tér váltakozás mert a külső tér üres. Ergo muszáj a foton belső terének váltakoznia. Ezzel egyet is tudok érteni, mivel a YY modellben is belülről ered az elektromágnesesség váltakozása.

 

A következő szakaszban gyönyörűen magadévá téve leírod a véleményemet, nem csoda ha mmormota azonnal tromfolt.

 

Ezt viszont nem értem: Más az egy foton és megint más a foton csomag viselkedése!

Úgyérted más a foton viselkedése és más a foton csomag viselkedése ? A foton itt több fotont jelent neked, vagy egy energiacsomagot?

 

atomok: nagyon jól kezded látni, a haladó és az állóhullámok a jellemző megfelelői

annak amiért "örökmozgók".  Pontosan így van, a barionok körbenjáró állóhullámszerűen rezgő, egymás körül keringő graviton-töltés párok. A nagyobb frekvencia nagyobb tömeget jelent. Két stabil rezonanciafrekvencia létezik: az egyik az elektron a másik a proton tömegének felel meg. A többi exotikus részecske frekvencia nem stabil mert nem záródik körbe a keringő pálya.

 

A neutront pedig el lehetne képzelni úgy, hogy a nagyobb frekvenciájú proton-tóruszba beleillik a kisebb frekvenciájú (és kisebb átmérőjű) elektron tórusz. A töltések pedig rezonanciába kerülnek egymással és ez stabilizálja a neutront. De nem teljesen, ezért a szabad neutron elbomlik. Atommagban viszont a kilépő elektront azonnal felveszi a szomszéd proton, tehát a magban az elektronok közösek, egyszer ezé a protoné máskor a másik protoné az elektron. Jó jó, csak képzelődök, nem kell mindjárt anyázni

 

8. Ezt mondtam én is csak nem vetted még észre.

 

Mondj egyetlen okot, amiért eltérhet két egymás mellett azonos közegben haladó fénysugár sebessége!

 

Az egyik foton felfelé megy a másik szembejön és lefelé esik. Eltérő lesz a sebességük. De nehogy elkezdd bizonygatni, hogy nem így van, senki sem mérte a fénysebességet függőlegesen. Egyedül a GPS órajeleltérés utal rá, s az eltérés kicsi.

 

 

Előzmény: Gézoo (935)
mmormota Creative Commons License 2006.04.28 0 0 936

  Egy foton (egy energiacsomag) csak egy egyenes vonalú pályán halad.

A gömbszerű terjedést akkor tapasztaljuk, ha nagyon nagy számú ilyen csomag

van úton

 

Ez félreértés, tévedés.

Előzmény: Gézoo (935)
Gézoo Creative Commons License 2006.04.28 0 0 935

Szia!

 

  Van itt egy kis keveredés. A lézerfoton-lézerenergiaszint kifejezésekben

csupán a lézer szót annak a kitüntetett különleges állapotnak a jelzésére

használtam, aminek eredménye a lézer típusú sugárzás.

   Az em tér pedig nem maga a foton. Ilyet nem állítottam, de még Plank és

Einstein bácsik sem.

   Egy foton (egy energiacsomag) csak egy egyenes vonalú pályán halad.

A gömbszerű terjedést akkor tapasztaljuk, ha nagyon nagy számú ilyen csomag

van úton. De ez utóbbit is csak akkor ha egy 1012 MW/m2 alatti energiasűrűségű

és nem koherens nyalábról van szó, mert különben az ennél nagyobb

energiasűrűségű koherens nyalábok szintén csak egyenes vonalban

terjednek.

   Attól látjuk gömbszerűen terjedőnek, mert a nyalábban sok különféle

fázisban és különböző irányban elindult fotonok összességét egy fénysugárként

érzékeljük.

     Eszünkbe sem jut, hogy minden egyes kvantumot külön-külön

egy-egy elektron bocsájtotta ki, a saját pillanatnyi térbeli helyzete és iránya

valamint energiaszintje által meghatározott időpillanatban.

    Ezért ne keverjük a két fogalomkört. Más az egy foton és megint más

a foton csomag viselkedése!

   Az atomok meghajtásáról.. Nos ha egy pin-pong labda a mosdókagyló

örvényében úszva kering a lyuk körűl, valóban úgy látszik minha

keringene körbe. Sőt még a meghajtóját az örvényt is látjuk, de az atomoknál

teljesen más a helyzet. A haladó és az állóhullámok a jellemző megfelelői

annak amiért "örökmozgók". 

   Ezért értelmetlen a fordított megközelítés.

 

A "8."  próbáld meg. Már logikailag sem lehet csak rosszat tenni. Mert a rossz

csak valamilyen szempontból az. Így a rosszból is születik jó. Egy szélsőséges

példa:  Ugye milyen rossz ha valaki ellopja a szomszédjától valamilyét.

Mondjuk a legkedvesebb kését. Így az a kés nem lesz a szomszéd

keze ügyében amikor a fia közli a szomszéddal, hogy felcsinálta a lányát.

   Ezzel a rosszal, megmenti a sajár fia életét, az unokája apját, és nem

kell szégyenkezni sem mert az apóstársa egy gyilkos..

    Persze minden példa hülye, de a lényeg látható benne..

 

Megnézem a neten van-e YY modell..

 

A törvény... nem az. Ok fordítsuk meg: Mondj egyetlen okot, amiért

eltérhet két egymás mellett azonos közegben haladó fénysugár sebessége!

 

A GPS-re visszatérünk..

 

 

 

Előzmény: Astrojan (931)
mmormota Creative Commons License 2006.04.28 0 0 934

5. gömbszerűen terjed de nem gömbszerűen terjed? Ez elég vicces. Pontszerű fényforrás fénye gömbszerűen terjed, de ha tükrözöd akkor vonalszerűen terjed tovább amit Te ivszerűnek vélsz. Ezzel Leonardót még esetleg beetethetnéd. Ha nem hiszed, tükrözd parabolatükörrel, s lám kiderül semmi íve nincsen.

 

Igazán megnézhetnéd a klasszikus Huyghens hullámmodellt... Ellentétben azzal, amit hiszel, nagyon jól leírja mindazokat a jelenségeket, amiket ellenpéldaként szoktál felhozni... :-)

Előzmény: Astrojan (931)
mmormota Creative Commons License 2006.04.28 0 0 933

. Rendben, és nyilván semmi egyebet sem jelenthetünk ki. Ne felejtsd el a tér üres, az EM tér maga a foton.

 

Ez így nem igaz. A foton a QED modell eleme, az EM tér a klasszikus elektrodinamikai modell fogalma. A QED, mint mélyebb modell, visszaadja határesetben a klasszikus elektrodinamika eredményeit.

Előzmény: Astrojan (931)
mmormota Creative Commons License 2006.04.28 0 0 932

 hogy milyen fotonmodelleket ismersz és a 70-es évekbeli YY fotonmodellt hol találom meg ?

 

QED (Kvantum-Elektrodinamika). Bármely ezzel foglalkozó fizikakönyben megtalálhatod.

Előzmény: Astrojan (931)
Astrojan Creative Commons License 2006.04.28 0 0 931

1. Rendben, és nyilván semmi egyebet sem jelenthetünk ki. Ne felejtsd el a tér üres, az EM tér maga a foton.

2. Ennek mi köze volt a fotonhoz? A lézerfoton szerinted nem fény-foton hanem valami egzotikus egyéb amit meg kell különböztetni a nem lézer fotontól? Nem érdekel, hogy miként keletkezik a foton, melegíted, dörzsölöd vagy kalapáccsal csapsz oda, a foton az foton.

3-4. nekem ez elég.

5. gömbszerűen terjed de nem gömbszerűen terjed? Ez elég vicces. Pontszerű fényforrás fénye gömbszerűen terjed, de ha tükrözöd akkor vonalszerűen terjed tovább amit Te ivszerűnek vélsz. Ezzel Leonardót még esetleg beetethetnéd. Ha nem hiszed, tükrözd parabolatükörrel, s lám kiderül semmi íve nincsen.

6. hmm

7. ez elég értelmetlen válasz, fogalmazhattam volna úgy is: mi hajtja az atomokat.

8. nem, ha akarok egész életemben csak rosszat teszek. Az emberiség bármit tesz rosszat tesz, bár lehet, hogy Te egyes dolgokat jónak vélsz, de másnak az rossz. Ennek semmi köze a fotonhoz. Nem számít, hogy milyen és hányféle értelmezése van az ősi YY szimbólumnak, a lényeg az, hogy a YY szimbólum ihletője maga a fény.

 

De nem is túl érdekesek ezek mert ez meddő vita, az érdekes csupán, hogy milyen fotonmodelleket ismersz és a 70-es évekbeli YY fotonmodellt hol találom meg ?

 

929, azt biztosan állíthatod, hogy egy adott helyzetben két fénysugár sebessége

között nem lehet különbség.

 

Látod ez a baj, törvénybe van iktatva így már mindenki azt hiszi, hogy ez így is van. De sajnos ez tévedés, a fénysebesség nem állandó, ezt támasztja alá a GPS, nem a relativitáselméletet.

 

 

Előzmény: Gézoo (930)
Gézoo Creative Commons License 2006.04.27 0 0 930

De, hogy pontról pontra is tisztázhassuk:

 

  1.  Attól, hogy anyaggali kölcsönhatáskor ütemesen ismétlődő jelenségeket

       tapasztalunk, még nem jelenthetjük ki, hogy maga a fény az ami hullámzik!

 

  2.  A "lézerfotonok" a "lézerenergiasávban" tartózkodó elektronokból lépnek ki.

       Ennek a kilépésnek pálya-energiaszint összefüggése van, azzal kiegészítve,

       hogy csak az azonos fázisú fotonok képesek "magukkal vinni" az ezen

       a különleges  energiaszinten lévő elektronokban tárolt és velük azonos

       energiát hordozó fotonokat.

  3.  Ez igaz, egy, de nem feltétlenül egyetlen magyarázatot adhatja..

  4.  Erre is igaz: egy nem túl eredeti magyarázatot..

  5.  és 5.a   Ezek teljesen hamis állítások. Leonardó óta ismert elv, ami

       egyébként a  fényképezés egyik alapja. Attól, hogy nem látod a kicsi ívszög

       miatt, még mindkét esetben gömbszerűen terjed..

   6.  Elvezethetne, ha ezen alapelveket már nem fogalmazták volna meg..

   7.  Az atomok nem örökmozgók, még ha emberi időmértékkel néha annak is

        tünnek..

   8.  Az egyensúly feltétele, ha rosszat teszel akkor ugyanannyi jót is kell tenned!

        Ezért!

   9.   Mindez és még sok más

Előzmény: Astrojan (924)
Gézoo Creative Commons License 2006.04.27 0 0 929

Szia!

 

   A jing-jang elv, egy filozófiai megközelítés eredménye: Ha a világ rendjének

a beavatkozás elötti állapotot vesszük, akkor bármit bárhonnan elmozdítunk,

akkor a helyén hiány, az új helyén többlet lesz.

   Ezt az elvet vetíthetjük bármire, a papír sok mindent elvisel..

 

  A felsorolásodra visszatérve. Akár elfogadod a relativitás elvét, akár nem,

azt biztosan állíthatod, hogy egy adott helyzetben két fénysugár sebessége

között nem lehet különbség. Így belátható, hogy ha valami fénysebességgel

halad akkor a rá ill. a róla érkező fény azonos sebessége miatt számunkra

nem lehet vastagsága a haladási irányban mérve.

   Ebből és abból következően, hogy számunkra (a mi fogalmaink szerint) csak

a három kiterjedéssel rendelkező dolgokat tekintjük anyagnak, a fény

sebességével haladó valami számunkra nem anyag.

   Így értelme sincs egy-négy vagy akárhány részecskéről beszélni, hiszen

csak a 3d kiterjedésű anyagnak vannak részecskéi.

 

   Az pedig pusztán okoskodás, hogy a fény követi-e a girbe-gurba teret, vagy

sem.  Hiszen a tér kifejezés más nyelvekben önmagában is bizonyos mértékben

anyag értelmű. Csupán néhány, közte a mi nyelvünkben üres tökéletesen.

Vagyis a tartalma asemmi. A semmi pedig nem görbíthető..

 

 

Előzmény: Astrojan (926)
Gergo73 Creative Commons License 2006.04.27 0 0 928
"a gravitáció határára" --> "a gravitáció hatására"
Előzmény: Gergo73 (927)
Gergo73 Creative Commons License 2006.04.27 0 0 927
Azért ez nem ilyen egyszerű. A newtoni modellben is görbül a fény a gravitáció határára, mégsem kap tőle görbületet a tér vagy a téridő. És ez nem szemlélet kérdése, hiszen a görbületnek mindkét modellben ugyanaz a definíciója (csak a newtoniban az nullának adódik). Most nincs kedvem és időm ebbe jobban belemenni, de érdemes lenne végiggondolnod, hogy mi a különbség a két modellbeli fénygörbülés között.
Előzmény: Astrojan (926)
Astrojan Creative Commons License 2006.04.27 0 0 926

Semmi, a megfigyelések csak alátámasztanak egy egy modellt. Pl a térgörbületet sem bizonyítja semmi, csak a relativisták úgy gondolják, hogy a tér girbe-gurba, pedig csak a fényre is hatással van a gravitáció, ami egyesekben azt a látszatot kelti, hogy a tér görbe.

 

1-8 támasztja alá.

 

 

Előzmény: JFEry (925)
JFEry Creative Commons License 2006.04.27 0 0 925
9. Mi bizonyítja, hogy ilyen?
Előzmény: Astrojan (924)
Astrojan Creative Commons License 2006.04.27 0 0 924

Rendben, csak arra gondoltam, hogy Te ismersz egy vagy több konkrét fotonmodellt a 70-es évekből vagy bárhonnan. Ezen YY modell vagy modellek elérhetősége érdekel.

 

Ha véletlenül nem lenne köztük YY modell, akkor az enyém mégiscsak új, nemde ?

 

És nem használhatok bevált jelzéseket a fény szerkezetére, ha eddig mindenki elemi részecskének tekintette a fotont. Te hogy hívnád a graviton A és graviton B -t? Vagy a negatív töltésegységet a C-t?

 

...valamint ami a leg lényegesebb: az összes eddigi kisérleti tapasztalat az ellenkezőjét bizonyította.

 

Ezt nem értem, hogyan gondolod, csak egy konkrét kisérleti példát mondj amivel nem fér össze a YY modell. A kétrés egyfoton kisérletet mellőzzük mert az egy tévedés, lásd Juliska ablaka kisérlet a tükörrel.

 

1. A YY foton egy hullámtermészetű részecske, eddig feloldhatatlannak vélt probléma kap magyarázatot,

2. megmagyarázza a lézerfény kialakulását,

3. lehetőséget ad az elektromos és mágneses tér váltakozásának megértéséhez a fotonban,

4. megmagyarázza a párkeltés / annihilációt,

5. megmagyarázza, hogy a síktükörről visszaverődve miért nem gömbalakban hanem egyenes vonalban terjed a napfény,

5a. ami ugyanaz, elsötétített szobába apró lyukon belépő napfény miért nem gömbszerűen terjed, ha cigarettázol láthatod is,

6. elvezethet az elektron és proton szerkezetének feltárásához (graviton + töltés)

7. magyarázatot adhat, hogy az atomok miért örökmozgók

8. sőt még azt is megmagyarázza, miért olyan fontos az ősi YY jelkép a keleti társadalmaknak.

 

De mi bizonyítja, hogy a foton nem ilyen ?

 

 

Előzmény: Gézoo (923)
Gézoo Creative Commons License 2006.04.26 0 0 923

Szia!

 

 

  Hol is kezdjem?  Nos magadban tisztázni kellene, hogy a meglévő modellek, elvek mennyire megalapozottak. Ha ez meg van, akkor következzen az a rész, hogy mivel és miért nem értesz egyet. Ha ezen is túljutsz, fel kell tenni azt a kérdést is, hogy a maradékot elfogadod-e a jelenleg legjobbnak?  Ha igen akkor ezen maradék fogalmait a saját nevükön kell emlegetni.

   Hogy miért? Nos, szerintem nagyon kevés olyan elvetemült emberke van mint én, aki akkor is követni képes a fejtegetést ha a nyelvezete zavaró vagy hibás elemeket tartalmaz. Csupán így nekem is nehezebb azonosítanom és korrekten átgondolnom az általad leírtakat.

    Lényeges hibának látom a leírásodban azt, ahogyan a fényről és szerkezetéről gondolkodsz. Nem azért mert az érvényes fizikával ellentétes, hanem azért mert minden korábbi elvvel is szembekerülsz, valamint ami a leg lényegesebb: az összes eddigi kisérleti tapasztalat az ellenkezőjét bizonyította.

    Ostobaság lenne pusztán azért szűlni egy hibás definíciót, hogy elmondhasd, Te is készítettél egyet. Mi több! Tied az egyetlen üdvözítő! Kiváltképp ha ez közel sem úgy van..

 

Előzmény: Astrojan (922)
Astrojan Creative Commons License 2006.04.26 0 0 922

Köszi Gézoo, kicsit segíthetnél mire gondolsz a jól bevált jelzésekkel kapcsolatban.

És ha tudnál valami linket az említett fotonmodell próbálkozásokról az is jó lenne, persze leginkább az érdekel ha yin-yang modell volt. Előre is kösz, Szia.

 

A YY modellben a foton hullámzónak látszó, spirál-csavarmozgású részecske, ami 4 elemi részecskéből áll. Ezért a foton hullámtulajdonságokkal rendelkező részecske.

 

Előzmény: Gézoo (919)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!