Keresés

Részletes keresés

Emma_ Creative Commons License 2010.10.18 0 0 836

Áprily Lajos

Fellegek játéka

Esendő voltam és beteg,
és szálltak fenn a fellegek.

Vándoroltak a kék uton,
gondolkoztam játékukon,

s szóltam: Ha én itt elveszek,
felhők között felleg leszek.

Gyöngyház- és rózsaszín hajó,
magas szelekben suhanó.

Megszólítasz: Ne szállj - maradj -
súlyos voltál, most könnyü vagy...

De én nem szállok már alább,
csak lebegek némán tovább.

Oszladozom, foszladozom,
haloványabbra változom.

Árnyékolom a kék eget
és te csak nézel engemet,

s én meg foglak tanítani,
hogyan kell szertefoszlani.


sorriso. Creative Commons License 2010.10.17 0 0 835
Rónay György: Verebek


Tizennyolc-húsz fokos hideg
volt idefönt a hegyvidéken.
Már azt hittem, ezen a télen
kipusztulnak a verebek.
Napok óta egyet se láttam.
S mi történt tegnapelőtt? Ebéd
után egy kevés maradék
volt még a tálban,
csak pár falat, de mégis étek:
eltenni kevés, kidobni vétek.
A cica kényes, nem eszi meg.
"No, majd megeszik a verebek!"
Azzal egy kis tálkára véve
kitettük a balkon közepére
a hóba.
nem történt semmi perceken át.
Aztán megrebbent egy bokorág,
s gyanakodva
kidugta fejét,
és szétnézett egy kis veréb.
Szemügyre vette a terepet -
(de akkor már új s új verebek,
tíz-tizenöt is lehetett,
tolakodtak a háta megett) -
tollát borzolta, mintha fázna,
majd hirtelen
rászállt egyenesen
a balkon alatt a barackfára.
Onnét, kis kémlelés után,
mint csöppnyi gombolyag, oly puhán
huppant le a hóba a balkonon.
A többi veréb az ágakon
leste, mi lesz.
Nem történt semmi. A kis begyes
ugrott egyet-kettőt, utána
lecsapott a tálra,
kikapott belőle egy rizsszemet,
s eszeveszett
iramban visszamenekedett
a fára;
onnét lesett
a balkonunkra. A többi veréb
elébb s elébb
óvakodott, majd egyik a másik
után röppent a barackfáig,
barackfáról balkon peremére,
s onnét orvul, gyanakodva, félve
a tálig,
s egy rizzsel vissza az ágra.
Ellepték már egészen a fát.
és most kezdődött a haditanács!
Micsoda lárma!
Husz? ötven? száz? - a Rózsadomb
valahány verebe ott zsibong
azon az egy fán, ott csivitol,
s amikor
elérkezik a pillanat,
zúgva megindul a csapat:
surrog-burrog a sok kicsi fürge
szárny, s a szürke
hadsereg elfoglalja a tálat.
Nekilátnak,
nyelik szaporán a rizsszemeket.
S a tálon csak úgy kopog és pereg
a sok kicsi csőr: tíz, száz, ezer
békés kis géppuska kelepel,
s mire a nagy csata véget ér,
a tálka alja olyan fehér,
hogy annál szebb a leghevesebb
mosogatás után se lehet.
A balkonon a hó
tele van millió
pirinyó
szarkalábbal:
a verebek lábnyomával.
Azóta minden ebéd után
nagy veréblakoma van Budán
a balkonunkon: itt zsibong
a Rózsadomb
minden verebe, s zengi veréb-
nyelven, hogy jólesett az ebéd,
s jöhet bátran a többi veréb
vendégségbe mert van elég,
s lehet
minusz tíz, húsz, harminc: a telet
majd csak kibírjuk, verebek,
verebek, rigók, emberek,
ha van bennünk egy kis szeretet.

Eisa1111 Creative Commons License 2010.10.17 0 0 834

Jajj, ne!!

Inkább gyere ide :O) 

Mindenkit szeretettel fogadnak, hátha megszereted ezt a helyet! :O)

 

Előzmény: grouchiy (833)
grouchiy Creative Commons License 2010.10.16 0 0 833

Amiképpen eltávozik a szép napos idő

azonképpen mén el innét

Grouchiy Benő.

Hósszúú éles (virtuális) tőr ifjú

szivében.

Íme bizonyság Isten előtt:

gyilkos erőszak ölte meg őt.

Aaaaa

 

Előzmény: Eisa1111 (832)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.10.16 0 0 832

 
Rá kellene kattintani! :O)
 
Nehogy elmenjél már, Te! :O)
Előzmény: grouchiy (831)
grouchiy Creative Commons License 2010.10.15 0 0 831

Miafranc! Hozzád szól dalom, bősz topiknyitó.

Ki szebb vagy, mint a friss rózsabimbó,a nyíló.

S midőn elbúcsúzom topikodtól,és

megyek a virtusra,

megkérek én minden,errejáró rajkót

egy összesített

tusra.

Eisa1111 Creative Commons License 2010.10.14 0 0 830

:O))

Előzmény: grouchiy (829)
grouchiy Creative Commons License 2010.10.14 0 0 829

Sokféle madár szálldos e fórumon,

s egyik ezt, másik azt kedveli.

Ezt ékes szólása, amazt pedig tarka

tolla kedvelteti.

Kit én választottam,a dal-mesterséghez

nem ért az a madár.

Félig feketében,félig fehérben

most is éppen erre jár.

Édes szülőföldem, a drága szép Alföld

hűséges lakója.

A Sárrét Aranyának igaz

szószólója.

Grouchiy az,ki híresebb leszend majd,

mint Szőr Frannsziszkó Gólya.

gamidka Creative Commons License 2010.10.14 0 0 828

 

Petőfi Sándor

A GÓLYA    

   (részlet)

 

Sokféle a madár, s egyik ezt, másik azt

Leginkább kedveli,

Ezt ékes szólása, amazt pedig tarka

Tolla kedvelteti.

Kit én választottam, a dal-mesterséghez

Nem ért az a madár.

S egyszerű, mint magam... félig feketében,

Félig fejérben jár.

 

Nekem valamennyi között legkedvesebb

Madaram a gólya,

Édes szülőföldem, a drága szép alföld

Hűséges lakója.

Tán ezért szeretem annyira, mert vele

Együtt növekedtem;

Még mikor bölcsőmben sírtam, ő már akkor

Kerepölt fölöttem.

----------------------------------------------------------------

 

Mostan is kedvelem és úgy tekintem én

A gólyamadarat,

Mint egyetlen valót, mely egy átálmodott

Szebb korból fönnmaradt.

Megérkezésedet még mostan is minden

Esztendőben várom,

S kivánok szerencsés útat, ha távozol,

Legrégibb barátom!

 

 

grouchiy Creative Commons License 2010.10.13 0 0 827
Majd jól kikapok valami vaskalapostól megint. :D:))
Előzmény: Eisa1111 (826)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.10.13 0 0 826

 

Ez jobban tetszik, mint amit én beraktam! :O)

Előzmény: grouchiy (825)
grouchiy Creative Commons License 2010.10.12 0 0 825

Ma éjszaka majd felsóhajt a tenger lágyan,

a lámpafényes partszegélyre hullva.
S az Ész fagyába dermedt messzi hangot
megismétli újra,mellettem szólal,

akár a hangod:akarom, hogy

pendüljön a régesrégi emlék.

Valakinek én is kellenék.

Előzmény: Eisa1111 (824)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.10.11 0 0 824

Salvatore Quasimodo:  ÉjszakánkéntÉjszakánként még felsóhajt a tenger
lágyan, a fényes partszegélyre hullva.
S az ész fagyába dermedt, messzi hangot
ismétli újra, ahogy a sirályok
örökös zokogása s áprilisban
a tornyok hűvöséből langy mezőkre
húzó madárcsapat lármája. Már
mellettem szólalt meg, akár a hangod:
s én azt akarom, hogy engem idézzen,
ha pendül benned régesrégi emlék,
miként a tenger bársony mormolása.

( Takács Zsuzsa fordítása)

Előzmény: grouchiy (823)
grouchiy Creative Commons License 2010.10.11 0 0 823
Dsida Jenő: Meredtszemű Ősz  

Kiszivattyúzták az üvegburát,
a lelkemet.
Nincs benne hang, csak meredtszemű ősz.
Csend és homály.
A hullt levelek ágya mély, puha,
selymes halom,
de nem zörög turkáló láb nyomán,
nem is zizeg.
A varjú se csárog a jegenyén,
csak tátogat.
Halálos-némán teljesedik el
a rendelés:
Aki elfáradt, nincs kinek köszönjön,
aludni megy.
Az álmos űrben úgy úszik-lebeg
sok furcsa vers,
mint az ökörnyál udvarunkon, otthon,
ősz elején.

gamidka Creative Commons License 2010.10.11 0 0 822
Reichard Piroska

Vihar előtt

 

A hegyek mögött felébredt a szél,

a nap ijedten néz vissza az égen,

és viharvárón remeg a levél

a mezőt őrző komoly jegenyéken.

 

Fekete felhő füstje gomolyog,

árnya lehull a virágos mezőre,

fekete szélvész vad szárnya forog

és felkúszik az ezüst fatetőre.

 

A nap lebukik véresen, halón,

és meghajlik a jegenyék sudárja,

s az ágak között égig szárnyalón

fölzúg és zeng a vihar orgonája.

   (Vincent van Gogh)
gamidka Creative Commons License 2010.10.11 0 0 821

 

A verselgetés, ha bizonyos határon belül marad, és nem terjedelmes (mondjuk egy-egy alkalom csak) háááát, mondjuk "elmegy". Egyébként vannak erre is külön topikok, talán ott kéne ezt művelni. 

gamidka Creative Commons License 2010.10.11 0 0 820
Eisa1111 Creative Commons License 2010.10.10 0 0 819

Ady Endre: Milyen az ősz?...

 

A felhő sem olyan, mint nálunk
És milyen más az őszi fény!
Nem csókol oly megejtő csókkal,
Mint ifjuságom szép helyén.
- Milyen az ősz? Olyan bűbájos
Álomba ringat most is ott?...
Megkérdeném, de messze vagytok
Százszor irigyelt boldogok.

Megkérdezem magától, édes:
Milyen az ősz? Oly szép talán,
Mint mikor egymásról álmodtunk
Sok fényes tündér-éjszakán?
- Milyen az ősz? Az őszi rózsa
Nem hervadt, szép, mint egykoron,
Amikor együtt nézegettük
Elábrándozva boldogon.

Az őszi rózsa olyan szép volt
Akkor; most is emlékezem,
Hogy féltünk a korai dértől,
Ha nézegettük kettesen.
Az őszi rózsa s mi szerelmünk
Milyen hamar elhervadott...
- Milyen az ősz maguknál, édes?
A nap még most is úgy ragyog?

Hogy ragyogott! Hogy szórta fényét
Magára, édes és reám,
Az az ősz volt a legszebb s maga
A legszeretettebb leány.
Ha eszembe jut, oly fájdalom
Égeti most is lelkemet...
- Milyen az ősz maguknál, édes?
Annál szebb - érzem - nem lehet!

Itt hűvös ősz van. Lehullott már
Az első, hideg őszi dér,
Lemondani tanít a hulló,
Búcsúzó, sárgult falevél...
Az én szívem is rideg, fásult,
Csak néha sóvárg és beteg...
- Milyen az ősz maguknál, édes?
Óh írja meg! Óh írja meg!...

 

(óh, természetesen, én nem tévesztem magam össze a nagy költőkkel, csupán egy játékról van szó, de annak, aki esetleg még sosem írt verset, ezt hiába is magyaráznád:O))

Előzmény: grouchiy (818)
grouchiy Creative Commons License 2010.10.10 0 0 818
Arról nem is beszélve, hogy MM szerint a topiknyitónak a "topikjában" semmiféle többletjoga nincs.
Előzmény: grouchiy (817)
grouchiy Creative Commons License 2010.10.10 0 0 817

Én nem vagyok ideges, és nem támadtam.

 

Csak elmondtam a véleményemet a háeszedről.

Előzmény: Skorpio-skorpio (816)
Skorpio-skorpio Creative Commons License 2010.10.10 0 0 816
Valaki mert megjegyzést tenni arra, amit MÁS topikjában csináltok, máris kicsit ideges lettél?
Nocsak:-)
Inkább gondolkodj el ezen, ne támadj rögtön:-(
Minden jót!


Előzmény: grouchiy (815)
grouchiy Creative Commons License 2010.10.10 0 0 815

Mi baja lett tőlünk a topiknak?

 

Át lehet ugorni a hozzászólásainkat. Toleranciabajnok.

Előzmény: Skorpio-skorpio (814)
Skorpio-skorpio Creative Commons License 2010.10.10 0 0 814
Kár ezért a topikért:-((
grouchiy Creative Commons License 2010.10.10 0 0 813

A maga járásán leméne

lassan a Nap.
S ahogyan mozdúl,egy

csillagász

meglátta:rongyos az...
...Az alsó ruhája!!

:)

Eisa1111 Creative Commons License 2010.10.10 0 0 812

Leméne lassan a Nap
Az uram Hedviggel hogy halad?
Felugrott hirtelen
S mindenki meglátta
Hogy rongyos volt
Az alsó ruhája.

Előzmény: grouchiy (811)
grouchiy Creative Commons License 2010.10.10 0 0 811

Rossz Hold kel föl,

nemsoká.

Egy kéz lóg a kilincsen,

Besszike a tibbi részt

...leharapá!

Derűre ború:A nejem!

Hedviggel

cicáz'!

A teraszba meg:

béesett a

frász.

:)

Előzmény: Eisa1111 (810)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.10.10 0 0 810

Rossz idő most nincsen

egy kéz lóg a kilincsen!

Derűs az ég alja

Az uram Hedviggel

cicázik a terszba'

 

:O))

Előzmény: grouchiy (809)
grouchiy Creative Commons License 2010.10.10 0 0 809
 

Elmúlott a Dél is,süt a Nap ezerrel,

elfogyott az ebéd (spagóca öntettel),

Hermin hogy mit főzött?

Halvány dunsztom sincsen,

ugat a qtya,egy kéz lóg

a kilincsen!

:))

Előzmény: Eisa1111 (808)
Eisa1111 Creative Commons License 2010.10.10 0 0 808

Elmúlott a reggel,búcsút int a Hold

A Nap sem az már,

ami eddig volt

Hermin is ásít,

unja a sarj tövét

Tyúkokat etetni indul most a nép.:O)

Előzmény: grouchiy (807)
grouchiy Creative Commons License 2010.10.10 0 0 807

Indulj Kedves a piacra,már nem nedves a fű. 

Elmúlott a reggel,búcsút int a Hold, a hű.

Hermin is kászálód,a sarj tövében

gémber.

Friss kávét főz ilykor

minden derék

...

émber.

 

-))

Előzmény: Eisa1111 (805)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!