Keresés

Részletes keresés

Afrikaans8 Creative Commons License 2013.10.26 0 0 371

Ibn Khordádzbeh írja a kaukázusi átjárókról: "Ami magukat a kapukat illeti, ezek alatt a Qabq-hegység [ǧabal al-Qabq, Kaukázus] szorosainak nyílásait kell érteni; ezekben erődök vannak. Ide tartoznak: Bāb ūl, Bāb Allān, Bāb aš-Šābirān, Bāb Lādiqa, Bāb Bāriqa, Bāb Samsahī, továbbá Sarīr fejedelmének kapuja, Bāb Fīlān-Šāh, Bāb Kārūnān, Bāb abarsarān-Šāh, Bāb Līrān-Šāh, Bāb Libān-Šāh és Bāb Anūšarwān. Samandar városa al-Bāb mögött van; ami azon túl terül el, a kazárok kezében van."

nicsella Creative Commons License 2013.08.08 0 0 370

Ezt a térképet màr làttàtok ?

Szàmomra nagyon furcsa...

Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.07 0 0 369

"Prosper szerint a hegy tartotta vissza két évig a vandálokat"

 

Orosius szerint, aki nem írt konkrét időtartamot.

 

 

"Az általad nem idézett Zoszimosz az angol fordítás szerint azt írja, hogy a római parancsnok megegyezett a vandálokkal és átengedte a pireneusi átjárókat nekik"

 

S ha eredetiből fordítanánk Zószimoszt, megnyugodna a kis lelked?

 

 

"Két évvel azelőtt miért nem egyezett meg a vandálokkal, és mi bírta rá aztán a »megegyezésre«"

 

:DD

 

Mert még nem hozta úgy a politikai-katonai helyzet. Amiről halvány lila gőződ nincsen továbbra sem.

 

 

"Ha nem ismerünk ilyen megegyezésre utaló ésszerű okot"

 

Vagy inkább az adottságaid nem teszik lehetővé, hogy ennek utánanézz. Sőt, amikor mások megteszik helyetted, azt sem vagy képes felfogni. Mit vársz még?

Előzmény: netuddkivoltam (368)
netuddkivoltam Creative Commons License 2013.08.07 0 0 368

Tisztázzuk. Az általad ismert és idézett forrás, Aquitániai Prosper szerint a hegy tartotta vissza két évig a vandálokat.

Az általad nem idézett Zoszimosz az angol fordítás szerint azt írja, hogy a római parancsnok megegyezett a vandálokkal és átengedte a pireneusi átjárókat nekik. 

 

Kérdés. Két évvel azelőtt miért nem egyezett meg a vandálokkal, és mi bírta rá aztán a "megegyezésre". Ha nem ismerünk ilyen megegyezésre utaló ésszerű okot, akkor nem is volt megegyezés, legfeljebb zoszimosz fejében. 

Ebben az esetben igazad van, vagyis két év után sikerült a hágókat elfoglalni a vandáloknak, ami által lehetőségük nyílt az átkelésre. 

Előzmény: Afrikaans8 (367)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.07 0 0 367

Nagyeszű barátom. Ha egy csöpp értelem szorult volna beléd, számodra is nyilvánvaló kellett volna, hogy legyen: nem a hegyvonulat földrajzi adottságaiban állt be változás, hanem a hegyszorosok védelmét illetően. Az meg láthatóan erősen függött a politikai-katonai helyzettől.

 

Emiatt igazán nem kellene azon igyekezni, hogy mellékvágányra terelődjön a beszélgetés :D

Előzmény: netuddkivoltam (366)
netuddkivoltam Creative Commons License 2013.08.07 0 0 366

"Nem tudni, pontosan.... "

 

Látod, sztem sem. 

Viszont a forrásod szerint, és ez alapján nagyos sokáig szerinted is a Pireneusok tartották fel a vandálokat. 

Pedig: nem tudni pontosan. 

Előzmény: Afrikaans8 (365)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.07 0 0 365

Nem tudni, pontosan mennyi időre "tartotta fel" őket – a hegy és a szorosokba helyezett őrség. A kettő együtt. Ahogy a Rajnánál is láttuk.

 

Ennyi sütnivalóval én már nem égetném magamat tovább.

Előzmény: netuddkivoltam (364)
netuddkivoltam Creative Commons License 2013.08.07 0 0 364

" ha Róma a Rajnától visszavonta a csapatait, akkor nyilván Hispániát is kiürítette."

 

Nos, itt az a picike probléma van, hogy 407-ben a Pireneusok feltartotta a vandálokat, 409-ben meg már nem. Mi történt közben? Lekopott a hegy? 

 

Előzmény: Afrikaans8 (363)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.07 0 0 363

Részletezhetem tovább a kedvedért, de véleményem szerint felesleges. A legutóbbi vergődésed is csak azt bizonyítja, mennyire ostoba vagy. Hiszen ha egyszer a forrás (Orosius) azt mondja, hogy "az alánok, szvévek és vandálok népe, több másikkal együtt ... folyamatosan előrenyomulva megérkezett a Pireneusokhoz; azonban egy ideig ezen akadály által hátráltatva, a környező tartományokban szóródott szét" (VII, 40, 3), abból számodra az következik, hogy a forrás megbízhatatlan, mivel nem számol be részletekről, hogy miért tartóztathatta fel őket a Pireneusok egy időre.

 

Mert fogalmad sem volt a nagypolitikai játszmákról, sem a katonai előzményekről, sem a párhuzamosan zajló eseményekről, melyek az említett népek galliai "időzését" kísérték. Hiszen – milyen meglepő! – nem ismerted a forrásokat, s nagyrészt még most sem ismered. Csak ennyi. Ehelyett szokásodhoz híven megpróbálod "kitalálni" a történelmet, mert még mindig nem jutott le a tudatodig, hogy ez nem így megy...

 

Butuska képzelgésedben azt hitted, a Pireneusok nem hátráltathatja az alánokat, vandálokat, mert ha Róma a Rajnától visszavonta a csapatait, akkor nyilván Hispániát is kiürítette. De rendkívül nagy sajnálatodta ez egy viszonylag jól dokumentált korszak és térség... :D

Előzmény: netuddkivoltam (359)
netuddkivoltam Creative Commons License 2013.08.07 0 0 362

Csak szólok. Zoszimusztól te még nem idéztél. 

Előzmény: Afrikaans8 (361)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.07 0 0 361

Carr szerint Zószimosznál.

 

De érdekes, hogy miután én hoztam elő az adatot, képes vagy azt mondani, hogy én nem tudok róla. Talán neked kéne legalább azt elolvasni, amit idézek.

Előzmény: netuddkivoltam (359)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.07 0 0 360

Borovszky Samu: "A ravennai udvar közönyössége, Gallia jajkiáltása és az elhagyatottság érzete a zendülő természetű brit hadsereget lázadásra sarkalta. Valami Marcus nevű katonát császárnak kiáltottak ki, de ezt csakhamar megölték s Gratianust tették helyébe, kivel négy hónap mulva szintén így bántak el. Ekkor megujult a katonák lelkében a Nagy Constantinus emlékezete. A közemberek közt találtak egy Constantinus nevűt s ezt, a nélkül, hogy meggyőződtek volna, vajon alkalmas-e az uralkodásra, feldíszítették a biborral. Mindazáltal Constantinus nem volt épen tehetségtelen ember s első pillanatra észrevette, hogy ha a hatalom birtokában meg akar maradni, katonáit foglalkoztatnia kell. Galliába vezette tehát a sereget s a lakosság nem mint lázadót, hanem mint szabadítót üdvözölte. Első dolga volt, hogy az erődített helyeken és castellumokban levő haderőt is maga köré gyüjtse s tábornokaiul kinevezte Justinianust és a frank Nebisgastot. Az ellenség főnökeivel szerződéseket iparkodott kötni, melyeket azok ép oly könnyen elfogadtak, mint megszegtek. Átengedett számukra bizonyos területeket, s mikor ezzel nem elégedtek meg, megfenyítette őket. De már ekkor Sarus, a gót származású tábornok rendeletet kapott, hogy a lázadót verje le s fejét hozza Honorius lába elé. Ez először Justinianusszal bánt el s egy ütközetben meg is ölte őt, majd Nebisgastot tette el láb alól s egyenesen az erős Valentia (Valence) ellen fordult, a hol Constantinus megvonta magát. De Constantinus nem ijedt meg; a frank Edobichra és a brit Gerontiusra bízván a vezérletet, ezek addig serénykedtek, míg Sarust kiszorították Galliából. Ekkor arra gondolt, hogy Spanyolországot is hatalmába keríti. Csakhogy a pyrenaei hegyek közt heves ellenállásra talált. Honorius négy unokaöcscse, névszerint Didymus, Verenianus, Theodosius és Logadius, kik még a nagy Theodosius kegyéből terjedelmes birtokokat és előkelő tisztségeket kaptak, összegyüjtötték alattvalóikat s rabszolgáikat, és elállották a hegyszorosokat. Egy ideig sikerrel küzdöttek; de a mikor Constantinus a főparancsnokságot Constans fiára ruházta, ki előbb szerzetes volt, s a honoriánok ezredeit – így neveztek Honorius tiszteletére némely barbár csapatokat, melyek katonai fegyelem alatt voltak – rá bízta, ennek sikerült magát keresztülvágnia. Didymus és Verenianus hűségükért életükkel fizettek. A tartomány most a honoriánok őrizetére bízatott, s ezek siettek rablásvágyukat kielégíteni. Nem törődtek a szorosok őrizetével, és a barbárok 409. őszén Spanyolországba törtek és a tartományt elárasztották."

 

http://mek.oszk.hu/01200/01267/html/04kotet/04r04f11.htm

netuddkivoltam Creative Commons License 2013.08.07 0 0 359

"Gerontius megegyezett a martalócokkal, hogy átengedi a pireneusi átjárókat nekik". 

 

Hol van ez a megegyezés, ha te nem tudsz róla? Nagyjából ez volt az előző kérdésem is. 

Előzmény: Afrikaans8 (358)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.07 0 0 358

Megértettél egyáltalán valamit a szövegből?

Előzmény: netuddkivoltam (357)
netuddkivoltam Creative Commons License 2013.08.07 0 0 357

Ennek az angol úrnak vajon mennyivel több forrás állt a rendelkezésére, mint amit itt előadtál?

Előzmény: Afrikaans8 (354)
netuddkivoltam Creative Commons License 2013.08.07 0 0 356

:-))))))

Előzmény: Aciel (353)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.06 0 0 355

Hányadik nickedet veszed elő? Valami halvány ismereted van az akkori hispániai belharcokról, ami a vandálok, alánok és szvébek behívásához vezetett?

Előzmény: Aciel (353)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.06 0 0 354

"The sixth-century Roman historian Zosimus claim that at this point Gerontius, non trusting the strenght of his own troops, formed an alliance with the Vandals, Alans, and Sueves, who were now pillaging southwestern France. In 409, Gerontius agreed to let these marauders cross the Pyrenees unopposed in return for their aid against Justus .. The Vandals, Alans, and Sueves were left to their devices. They could not return to Gaul, now swarming with Constantius's imperial troops, so they decided to settle in the Iberian Peninsula" (K.E. Carr: Vandals to Visigoths: rural settlement patterns in early medieval Spain; University of Michigan Press, 2002, 25–6.)

Előzmény: netuddkivogymuk (351)
Aciel Creative Commons License 2013.08.06 0 0 353

Ilyen agyament egyénnel nem kell vitatkoznod, mert akkora hülyeségeket ír, hogy beleremeg a világháló.:-))

Előzmény: netuddkivogymuk (351)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.06 0 0 352

Te már csak tudod, mi a pontatlan.

Előzmény: netuddkivogymuk (351)
netuddkivogymuk Creative Commons License 2013.08.06 0 0 351

Fogd már fel végre. A forrásod visszaemlékezés, 20-30 évvel a leírt eseményt követően készült, és ezért természetesen pontatlan. 

Előzmény: Afrikaans8 (350)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.06 0 0 350

Szerinted milyen földrajzi akadály volt az, amely pár évig hátráltatja a vandálok és tsaik átvonulását a Pireneusokon, majd hirtelenjében elhárul? Eredetileg már a Rajna befagyásánál is azzal a hülyeséggel jöttél, hogy a jég nem bírja ki egész népseregletek áthaladását... aztán lassan-lassan leesett, hogy nem volt ilyen akadály. A Volga esetében is kőkemény harcot kellett folytatni a "felvilágosításodra". De mi vagyok én? Óvónéni, hogy az egyszeregyet a hülyegyerekeknek magyarázzam?

Előzmény: netuddkivogymuk (349)
netuddkivogymuk Creative Commons License 2013.08.06 0 0 349

Nem veszed észre, hogy te vagy az?

Előzmény: Afrikaans8 (348)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.06 0 0 348

Komolyan ennyire analfabéta vagy?

Előzmény: netuddkivoltam (347)
netuddkivoltam Creative Commons License 2013.08.06 0 0 347

"Az az "akadály" azért hátráltatta őket, mert eleinte keményen őrizték az átjárókat."

 

Azt kérdeztem, hogy kik? 

A fantáziád szülöttei, vagy van róla valami forrás.

És ha keményen őrizték, akkor mi lett velük? A nem létező ellenállók felszívódtak? 

Előzmény: Afrikaans8 (344)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.06 0 0 346

W.H.C. Frend

A new eyewitness of the barbarian impact on Spain, 409–419.

In: Cristianismo y aculturación en tiempos del Imperio Romano, Antig. crist. (Murcia) VII, 1990, 334.

Előzmény: Afrikaans8 (342)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.06 0 0 345

"Ott vannak a forrásaid, olvasd ki belőle"

 

Azt tettem. Errefelé az a szokás, nem a kisujjunkból szopni a dolgokat, aztán aszerint szelektálni a források között...

Előzmény: netuddkivoltam (343)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.06 0 0 344

"szó sem volt arról, hogy a Pireneusnál megtorpantak volna"

 

Kár, hogy Orosius mégis azt írja, és én inkább neki hiszek: "elárasztotta Galliát, és folyamatosan előrenyomulva megérkezett a Pireneusokhoz; azonban egy ideig ezen akadály által hátráltatva, a környező tartományokban szóródott szét".

 

Az az "akadály" azért hátráltatta őket, mert eleinte keményen őrizték az átjárókat.

 

De a céljuk a szöveg szerint egyértelműen a gazdag Hispánia volt, és a Pireneusokon való átjutással akadtak problémáik. Nem azért vacakoltak, mintha a fosztogatás még évekig lefoglalta volna őket.

Előzmény: netuddkivoltam (343)
netuddkivoltam Creative Commons License 2013.08.06 0 0 343

Ott vannak a forrásaid, olvasd ki belőle. 

 

Egyébként szerintem két évig eltartott, amíg leraboltál Galliát. Aztán továbbálltak. 

Néha ilyen egyszerű a megoldás. 

 

Vagyis szó sem volt arról, hogy a Pireneusnál megtorpantak volna.

Előzmény: Afrikaans8 (340)
Afrikaans8 Creative Commons License 2013.08.06 0 0 342

Hogyan befolyásolhatják a politikai események, a hanyagság vagy egy árulás a hegyeken való átjutást...

 

The civil war that erupted in the Iberian Peninsula between the forces of Constantine and Gerontius left the passes through the Pyrenees either purposely or consequently neglected, making southern Gaul and the Iberian Peninsula susceptible to barbarian attack. Hydatius documents that the crossing into the Iberian Peninsula by the Vandals, Alans, and Suevi took place on either the 28 September or the 12 October 409.

 

 

Nem a hegymászókötelek szövögetésével ment az idő...

Előzmény: netuddkivoltam (339)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!