Keresés

Részletes keresés

kari333 Creative Commons License 2012.05.16 0 0 5366

 

"elegendő a lopás, gyilkosság, házasságtörés és hamis tanúskodás elvetése az ember életéből"

 

Plinius levele a császárnak (Kr. u. 112 után)


„… A jelentések szerint azonban az a legnagyobb vétkük vagy eltévelyedésük, hogy bizonyos meghatározott napon hajnalhasadta előtt összegyülekeznek, és váltakozva karban énekelnek az istennek hitt Krisztus tiszteletére, és esküvel kötelezik magukat, nem ám valami gaztettre, hanem arra, hogy nem lopnak, nem rabolnak, nem követnek el házasságtörést, nem szegik meg esküjüket, a rájuk bízott letét kiadását felszólítás esetén nem tagadják meg: ennek végeztével pedig rendszerint szétszélednek, majd ismét összejönnek, hogy közösen fogyasszák el közönséges és ártalmatlan lakomájukat, ezt azonban abbahagyták, miután parancsodra megtiltottam a titkos társaságot…

Mindenféle korú, mindenféle társadalmi osztálybeli emberek, férfiak és nők vegyest, igen sokan kerültek és kerülnek vád alá…”(X.96.)

 

 

Előzmény: takarito (5364)
Amet Creative Commons License 2012.05.16 0 0 5365

Sokszor két malomban őrölünk. A mondandómon nem azt érted mindig, amit mondani akarok. Úgy látom, hogy az Ige betű szerinti értése még keresztbe tesz nálad:

 

„A ki alkalmatosokká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem léleké; mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít.”( 2Kor 3,6)

 

Az  Ige szószerinti értelmezése veszedelmes tévedésekre vezet. Nem azért, mintha Isten hazudna, hanem, mert a Szentírás lelki embereknek íródott megfelelésekben. Ami azt jelenti, hogy minden teremtett dolognak van egy belső lelki jelentése, amire a bibliai történetek rá lettek illesztve.

Vagyis a Bibliában a fa nem fát jelent, a csillag nem csillagot jelent,  a bárány nem egy állatot jelent, a vér nem vért jelent, Ádám nem egy embert jelent, Ábrahám sem egy Ábrahám nevű embert jelent, és így van általában. Hasonlóképpen ahhoz, ahogyan az Úr a magvető példázatát elmondta. Ott is a mag nem magot jelentett, a köves föld nem köves földet jelentett.

A bibliai történetek is szellemi történések kódolt leírása, és a történetek megszakadnak ott, ahol már nincs lelki mondanivaló.

Ezeket Swedenborg Emanuelnek mutatták meg, mennyei elragadtatásai során, tőle tudom. (http://emanuelswedenborg.tripod.com)

 

Az első emberek, és az első keresztények is lelki gondolkodású emberek voltak, olyanok, mint a mennyei angyalok, akik ezekből a megfelelésekből beszélnek, és az írásaik is így készültek:

 

„10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.

12. Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.

13. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván. 

14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképpen ítéltetnek meg.

15. A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.

16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.” (I.Kor 2)


Ezért aki csak a betűt látja, mindent összezavar, és nem sokat ért az egészből. Pl. azt gondolja, hogy Pál apostol mást beszélt, mint Krisztus, és ezért levegőt vagdos.

 

Így történhetett meg az, hogy amikor Nagy Konstantin idejében az addig üldözött kereszténység államvallássá lett, beáramlottak a lelki emberek közé meg nem tért karrieristák. Akik nem voltak lelki gondolkozású emberek, hanem hatalomra törve a magok testi gondolkozásához igazítva, bilincsekbe, vagyis dogmákba szorították az Igét. A hivatalos egyházból kiszorult az Ige lélekszerinti értelmezése.

 

Bejött a félreértések következtébe az isteni személyek háromságának, vagyis a többistenhitnek a tévtana.

Ha az alaptanítás rossz, inog az egész ráépített felépítmény. Tehát a többi vallásos tan, amit ráépítettek erre az istentelen alapra, szintén emberek által kigondol formákba csömöszölt, majd a teológiákon jól kiégetett téglává lett.

Ilyenek a predesztináció istentelensége, valamint az egyedül hit által való megigazulás délibáb tana, a csak felnőttkori keresztelés, stb.

 

Ezekből épül ma is a "lelki" Bábel torony, amiről azt gondolják, hogy az eget éri, és beugorhatnak róla, mint egy ostromtoronyról, és bevehetik a mennyet a hamis tanaikkal!

 

Krisztus eljövetele az igazság eljövetele, mert ő magát az Igazságnak nevezte. Ez csak akkor következhet be, amikor már beszorultunk arccal a sarokba, éjjeli alvajárásunk közbe, és mindenütt csak fal van, amikor ott felébredünk. (Így járt egyszer a feleségem, és ki kellett vezetnem miután  szólongatott, hogy segítsek :)

 

Eljött az a szellemi éjszaka, vagy utolsó idő, amiről Jézus azt mondta hogy el fog jönni, és azon senki sem fog tudni munkálkodni. Kell hozzá egy segítő küldött, hogy kivezessen a szabadságra, és feloltsa a villanyt, hogy lássunk. Mert mindenki félre van már vezetve, és nem tudjuk, a helyes irányt, és utat.

Ilyen küldött volt Swedenborg, akinek kijelentéseiben, ha megmossuk vak lelki szemeinket (mintegy „Siloám tavában”) látni fogunk úgy mint az első keresztények.

Előzmény: kitadimanta (5357)
takarito Creative Commons License 2012.05.16 0 0 5364

"a fa kereszt csak az utolsó volt a mindennapi keresztek sorában, amelyeken Jézus magát megfeszítette a bűnnek"

 

Ezt a hamis tanítást könnyedén cáfolják az evangéliumok, amelyekben nem Jézus feszíti meg magát, hanem ellenségei feszítik meg őt. Pál apostol hamisan tanít azzal, hogy Jézus halálához hasonlónak állítja be azt, mikor valaki önmagát feszíti meg, hiszen öngyilkosság és mások kezétől eredő gyilkosság között ugyanúgy van külömbség, mint önmegfeszítés és mások kezétől eredő megfeszítés között.

 

"Az ő vére egy szimbólum is egyben, mely az ő követendő életvitele, ami "lemossa" valóságosan a bűnöket"

 

A vér nem mos le semmilyen bűnt, ellenkezőleg beszennyezi a vérontó kezét.

Cselekedeteken lehet változtatni, ehhez pedig szándék kell, nem vér.

Ha valaki elkövetett valami olyat, ami ítélet végrehajtását váltja ki, az ítélet elengedésével megszabadulhat a végrehajtásától, ehhez pedig az ítélet megkövetelőjének irgalmára és nem vérre van szükség. Ezt hívjuk megbocsátásnak, és erre tanított Jézus.

Irgalmat nem lehet vérrel felkelteni, ellenben a bosszút annál inkább fel lehet kelteni. Az ószövetségből magtanulhatta volna Pál apostol, hogy az ártatlan vér kiontása az általa hitt Isten haragját váltja ki, és nem a kiengesztelését.

 

"Az Isten bevállalta értünk, hogy a bűnösök közé számláltasson, és a bűntől megrontott emberként megtisztulva, a saját példáján szemléltető, egyedül lehetséges kivezető utat mutasson a bűn fogságából.  Mindazoknak akik a bűneiktől ténylegesen szabadulni akarnak. Ez az evangélium"

 

Nem ez az evangélium, ez Pál tévtanítása. Az evangélium Isten Országának hirdetéséből áll, amely az emberek életének, egymással és Istennel való kapcsolatának Mózestől elérő módjának kialakításából áll.

 

"Azon, hogy a kereszténység mára más evangéliumot hirdet, nem kell csodálkozni, mert ez az elhajlás már a kezdetekkor a levegőben lógott"

 

Nem csak a levegőben lógott, henem Pál apostol eleve más evangéliumot hirdetett mint Jézus.

 

Ha az örök élet örömhírét veszed alapul, Jézus szerint ahhoz elegendő a lopás, gyilkosság, házasságtörés és hamis tanúskodás elvetése az ember életéből, Pál szerint pedig a test cselekedeteinek megöldöklése, a kívánságok megfeszítése, és a Krisztus megváltásába vetett hit szükséges hozzá. Tehát már ebben láthatóan más evangéliumot hirdetett, és a többi hatalmas különbségről még nem is beszéltem.

 

Előzmény: Amet (5346)
takarito Creative Commons License 2012.05.16 0 0 5363

"Isten, aki a szentlélek, vagy lelkek atyja, a teremtett lelkeiért, akik bűn alatt vagyunk, a bűnösök közé számlálta magát. Hogy a saját emberi újjászületése által legyőzze az ördögöt, azaz a testet, példát mutatva, hogyan kell isten fiává válni. Ez a megváltás"

 

Pál apostol tévtanításának is torzabb változata vagy.

Isten nem számlálja magát a bűnösök közé, mert nem keveri össze az igazat a hamissal, a jót a rosszal, búzát a konkollyal.

Továbbá a test nem az ördög, hanem az Isten alkotása, amivel semmi probléma nincs ha nem beteg, egyedül azzal van probléma, akik a testet tudatlanul megvetve ellenségei lesznek az Isten alkotásának=ezek a keresztények.

Tájékoztatlak arról, hogy Jézus ördögnek nem a testet titulálta, hanem a hamisság Atyját, a hazugságok forrását, aki mivel gyilkos, ellensége a testnek. A test ellenségei pedig nyilvánvalóan az ördögöt szolgálják, Pál apostol pedig hitet adott az ahhoz, hogy Isten nevében támadjanak az Isten műve ellen.

 

Jézus ilyet nem tett.

 

Pál apostol ellenben súlyosan megsértette az Isten dolgait, bűnét megváltásnak keresztelve el.

 

 

 

 

Előzmény: Amet (5331)
takarito Creative Commons License 2012.05.16 0 0 5362

"Az újjászületés az a folyamat, amely alatt a már megtért hívő ember a földi élete során keserves, és nehéz nagy harcok árán lassan, és fokozatosan megtisztul a bűn szeretetétől"

 

Ez az értelmezés persze elő sem fordul a Bibliában. Pál az, aki a bűntől (és nem a bűn szeretetétől) való szabadulással érdemben foglalkozik, de ezt nem teszi függővé az ember cselekedeteitől, hanem csak a hitétől. Jézus tanításában elő sem fordul a bűntől való megtisztulás kérdése, sem eredete, sem problémája, sem módszere. Jézus tanításában az újjászületés egy egyén életének lélekben és igazságban való kialakítását jelenti, ezzel szembe nem a bűn van helyezve, hanem mindazokról az értékekről való lemondás, amelyek szerint általában alakítják az emberek az életüket, és ezek a gazdagság meg a hatalom, hiábavaló elvárások, ceremóniák, stb. És ezek nem bűnök a törvény szerint, hanem Mózes szerint állítólag az Úristen jutalma a törvény tisztelőjének.

 

Előzmény: Amet (5329)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.16 0 0 5361

"Nem így van. Kimutatható egy teológiai koncepcióban is a spekuláció, vagyis az, hogy a szöveg valamilyen eseménnyel kapcsolatos hibás, vélt összefüggésre épít."

Hibát keresni egy emberi ésszel felérhetetlen gondolkádású és hatalmú istent feltételező teológiai rendszerben? Nane...

Előzmény: takarito (5360)
takarito Creative Commons License 2012.05.16 0 0 5360

"hogy vizsgáljam az igazságtartalmát ezen írásoknak?"

 

Tartalmi elemzéssel, az írások összevetésével, történelmi tényekkel kapcsolatos vizsgálatukkal, tapasztalati eredmények felhasználásával.

 

"teológiai igazságtartalmat vizsgálni egy mindenható, mindentudó és emberi ésszel felérhetetlen istennel kapcsolatban... Vagy elhiszed, vagy nem."

 

Nem így van. Kimutatható egy teológiai koncepcióban is a spekuláció, vagyis az, hogy a szöveg valamilyen eseménnyel kapcsolatos hibás, vélt összefüggésre épít.

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5298)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.16 0 0 5359

Az sem meglepő, hogy azt hiszed, mindentudó vagy xD

Előzmény: Törölt nick (5356)
kitadimanta Creative Commons License 2012.05.16 0 0 5358

„Hogyan képzeled, volt a magzatnak köze Máriához, ott bent az anyaméhben? Méhlepényre, köldökzsinórra, azon keresztül építő tápanyagokra gondolok. Vagy Jézus valami hologram volt?”

Semmi kétségem afelől, hogy minden pontosan úgy zajlott le, mint minden más esetben. Jézust egyébként sem tartom Istentől születettnek. Az egy mese szerintem. Ha Isten materializálódni akart volna, akkor azt egy pillanat alatt megteszi, s nem egy ilyen bonyolult, hosszadalmas utat választ, mint a terhesség-szülés- gyermekkor.

 

„Maga Izrael Szentje jött el a földre, testesült meg.”

Úgy gondolom, Jézusnak nincs köze a (mózesi-jósiási-ezsdrási-judai) zsidósághoz. Szerintem Izraelnek sem. Ugyanis ezek az északi területet kanaániták, szamáriaiak, galileaiak, stb, egyszóval jobbára nem zsidó törzsek, népcsoportok töltötték ki. Erre utalnak egyrészt a királyok nem zsidó-isten tisztelete: Salamon, Jeroboám, Omri, Akháb, stb. Másrészt az állandó hadakozás Júdával.

Előzmény: kari333 (5348)
kitadimanta Creative Commons License 2012.05.16 0 0 5357

"Mind a kettő Igaz."

Szerintem egyik sem.

 

„saját bűneiért is áldozott egyben, és a nép bűneiért is.”

Akkor legalább ne cáfold meg saját magad a következő sorban:

„Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott,”

Ha nem volt bűnös, akkor miért kellett Neki egyszer is áldozatot hozni, méghozzá a legsúlyosabb bűnökért valót?

 

„dárdaszúrás nyomán nem csak vér, hanem átlátszó tiszta víz/igaz életvitel is folyt már a sebéből. Amely most is folyik, és gyógyít:”

Ne mondd már! Hol?

 

„Az Isten bevállalta értünk, hogy a bűnösök közé számláltasson, és a bűntől megrontott emberként megtisztulva, a saját példáján szemléltető, egyedül lehetséges kivezető utat mutasson a bűn fogságából.”

Mindenkit keresztre! Így gondolod?

 

„4. Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk,”

Igaza lett. Lásd: Saul-Pál:

„Azon a napon, melyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangyéliomom szerint a Jézus Krisztus által."

 

„Teljesen félreértve mindent, amit Pál mondott, és egyáltalán.”

Mégis Pál tévtanításai kerültek az Újszövbe, s lettek az egyház dogmái.

 

"Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést."(3Móz 17,11)

"És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg."(Ézs 53,5)

Engem nagyon elszomorít, hogy még mindig itt tartunk…

 

Ha valaki a saját bűnei bocsánata reményében mások, mindenek előtt ártatlanok(!) életére tör a legaljasabb dolgot cselekszi nemcsak a  józanul gondolkodó embertársai, de Isten (Jézus) szemében is.

Ha a saját vétkeimet, az ezekkel járó lelki terheimet, gyakorlatilag minden felelőségével együtt átruházom az eseményben érintetlen élőlényekre, (pláne úgy, hogy még meg is ölöm őket) egy rendkívül primitív, szűklátókörű megoldáshoz folyamodok, azon túl, hogy a lehető legönzőbb magatartást tanúsítom: Magamat mosom (mosnám, de nem megy) tisztára azáltal, hogy másokat kenek be sárral. Eközben saját vétkeimet a legsúlyosabbakkal tetézem. – Ártatlan életeket oltok ki, és nem rendezem a sértettel való viszonyomat sem, tehát még a sértett fél lelki problémái is megoldatlanok maradnak az én egoista jóvoltomból. (Mert engem a sértett nem érdekel, csak a saját bűneimtől szabaduljak meg egyszer!)

Továbbá Istent egy olyan elmebeteg antropomorf lénynek képzelem, aki ártatlan lények feláldozásában gyönyörködik, s teszi ettől függővé egy harmadik személy bűneinek bocsánatát.

Ez a felfogás sem most, sem azelőtt nem volt elfogadható, legföljebb megérthető, ha egy tudatlan közösség szellemi termékének tekintjük, de nem Jézus esetében!

 

Mit is mond erről a Biblia:

-  „Ne ölj!” –Nincs utána írva, hogy kivéve ekkor, meg akkor. Az élet Isten ajándéka, ember nem rendelkezhet fölötte, nem veheti el.

-  „A hazug beszédtől távol tartsd magad, és az ártatlant s az igazat meg ne öld;” - Kifejezett tiltást láthatunk az ártatlan megölését illetően.

Jézus szerint a megtisztulás, az újjászületés módja:

-  „Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával…”

-  „Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok.”

Mindenek előtt a vétkes bocsánatkérésén van a hangsúly, s a sértett azt követő megbocsátásán, s csak ezután, mintegy nyugtázva a dolgot történik az isteni jóváhagyás, ami lényegében csak tudomásulvétele az események emberhez méltó rendezésének.

Rendkívül fontos, hogy sehol nincs bűnök átvételéről, átruházásáról szó, sem arról, hogy Isten megbocsátana a sértett helyett. Nem is teheti, hisz’ nem részese az eseményeknek, se nem vétkes, sem nem sértett, így nincs kompetenciája a rendezést illetően, ahogyan senki más érintetlen személy sem helyettesíthet, válthat meg/ki senkit az érintettek közül.

Előzmény: Amet (5346)
Törölt nick Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5356

Ebben semmi meglepő nincs: a szokásos.

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5351)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5355

Ki az a mi? (pránanadi? ;) )

Előzmény: Törölt nick (5349)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5354

Ígérem, meg fogom nézni, és majd reagálok pár napon belül.

Előzmény: gomoly (5345)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5353

"Szerinted mindenható?"

Szerintem nem, mert nem létezik.

"Akkor miért hal éhen még ma is az, aki ételért imádkozik?"

Nem létezik, hogy nem hallottad még az ilyen kérdésekre a leegyszerűsített teológiai választ: Isten akarata kifürkészhetetlen az emberek számára.

Előzmény: gomoly (5344)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5352

Honnan tudnád te ezt? Hinni persze hiheted.

Előzmény: gomoly (5343)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5351

Engem hiába kérdezel, nem tudom a választ.

Előzmény: gomoly (5342)
babaji Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5350

Kereszt  reszket : kétszer rekeszt

 

A Teremtés megprónáltatás és munka ezért a reszketés szó stilusos.

 

Első rekesztés a Kiüzetés  az édeki kertből, a második az Uj Jeruzsálembe beengedés ,a Bárány felékesitett menyasszonya,az Égi Város ha jobban tetszik az Élet Fája.

Törölt nick Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5349

Mi ezt ugy hivjuk: "rámárámá".

 

:)

 

Bizony.

Előzmény: gomoly (5345)
kari333 Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5348

 

"...mert a lelke az Isten maga nem halhatott meg semmiképpen, és még jelképesen sem születhetett újjá, mert nem lehetett a bűnnek alárendelve, ahogyan egy ember (Ádám) által mindenki más is bűnössé lett"

 

 

Hogyan képzeled, volt a magzatnak köze Máriához, ott bent az anyaméhben? Méhlepényre, köldökzsinórra, azon keresztül építő tápanyagokra gondolok. Vagy Jézus valami hologram volt? Nem gúnyolódásból kérdezem!!!

 

Mária ugye nem volt tökéletesen szent, sem a nevelő apuka, aki minden bizonnyal apró hibákat is véthetett a gyermeknevelés során...

 

Antropomorf gondolkodással szemlélve, Maga Izrael Szentje jött el a földre, testesült meg.

 

 

Előzmény: kitadimanta (5339)
kari333 Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5347

 

"Isten, aki a szentlélek, vagy lelkek atyja, a teremtett lelkeiért, akik bűn alatt vagyunk, a bűnösök közé számlálta magát. Hogy a saját emberi újjászületése által legyőzze az ördögöt, azaz a testet, példát mutatva, hogyan kell isten fiává válni. Ez a megváltás."

 

 

A tragikus az az, hogy az egyháztörténelem során a római katolikusok megalkották az "örökkévaló Fiú" kifejezést, amellyel szinte elérhetetlen messzeségbe került, az Úr Jézusnak valóságosan emberi természete/arca. Elködösítették mindennapi imáinak lényegét valami erőszerzéssé, hogy az evangéliumot hirdethesse, hogy  betegeket gyógyíthasson, démonokat űzzön. Ennek félreértéséből fakadóan, még a karizmatikusoknál is puszta "erőszerzés" törénik, hogy kifelé, "öncélúan", mutassanak egy képet - csakhogy a vasárnap után jön a hétfő, és a változatlan élettel való szembesülés...

 

  

Előzmény: Amet (5331)
Amet Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5346

Mind a kettő Igaz.

Mármint az, hogy Jézus mint főpap, betöltve a törvényt, vagyis az Isteni előírásokat, a saját bűneiért is áldozott egyben, és a nép bűneiért is. Tökéletes szentségre a bevégeztetett kimondásakor jutott el, és akkorra lett "szeplőtelen bárány" :

 

"26.  Mert ilyen főpap illet vala minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és a ki az egeknél magasságosabb lőn,

27.  A kinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról-napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéiért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga-magát megáldozván."(Zsid 7)

 

Azt kell látni, hogy a fa kereszt csak az utolsó volt a mindennapi keresztek sorában, amelyeken Jézus magát megfeszítette a bűnnek. Az utolsó volt a legnagyobb kisértése, amikor is egy kis hazugság árán megúszhatta volna a kínhalált, ha megtagadja, hogy ő a Krisztus. De ő hű volt az Igazsághoz halálig/ő az Igazság, "mégpedig a keresztfának haláláig".

 

Az ő vére egy szimbólum is egyben, mely az ő követendő életvitele, ami "lemossa" valóságosan a bűnöket. Ahogyan ő a testi, érzéki, lélektelen életvitelt , mint "a pusztában bolyongó vörös sárkányt" (Lásd a jelenések könyvében), kivéreztette, nekünk is ez a dolgunk, a követőinek. Ezen életvitel magukhozvételét ajánlotta a tanítványainak, amikor a vérét a bor színe alatt átnyújtotta nekik mondván: "Ezt cselekedjétek".

Így érthető az ószövetségi ige a véráldozat lényegbeli értelméről:

 

"Mert a testnek élete a vérben van, én pedig az oltárra adtam azt néktek, hogy engesztelésül legyen a ti életetekért, mert a vér a benne levő élet által szerez engesztelést."(3Móz 17,11)

 

Az ő vörös vére, vagyis testi, érzéki életvitele megtisztulását jelképezte az is, amikor a dárdaszúrás nyomán nem csak vér, hanem átlátszó tiszta víz/igaz életvitel is folyt már a sebéből. Amely most is folyik, és gyógyít:

 

"És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg."(Ézs 53,5)

 

Az Isten bevállalta értünk, hogy a bűnösök közé számláltasson, és a bűntől megrontott emberként megtisztulva, a saját példáján szemléltető, egyedül lehetséges kivezető utat mutasson a bűn fogságából.  Mindazoknak akik a bűneiktől ténylegesen szabadulni akarnak. Ez az evangélium.

 

Azon, hogy a kereszténység mára más evangéliumot hirdet, nem kell csodálkozni, mert ez az elhajlás már a kezdetekkor a levegőben lógott, mára pedig kiteljesedett, idézve újra Nóé idejét. Amely, a kereszténységre rátelepedő sötét szellemi éjszakának, mint utolsó időnek eljövetelét Jézus előre megmondta:

 

"3. Félek azonban, hogy a miként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől.

4. Mert hogyha az, a ki jő, más Jézust prédikál, a kit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, a mit nem vettetek, vagy más evangyéliomot, a mit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek...

13. Mert az ilyenek hamis apostolok, álnok munkások, a kik a Krisztus apostolaivá változtatják át magukat.

14. Nem is csoda; hisz maga a Sátán is átváltoztatja magát világosság angyalává."(II.Kor 11)

 

A mai "más evangéliumok" nem tudnak semmit Jézus újjászületéséről, így annak követését sem ajánlják. Ehelyett egy délibáb, a Niceai zsinaton felállított hamis háromszemélyű istenképre alapozott, csupán kegyelemből hit által elnyerhető üdvösséget hirdetnek. Teljesen félreértve mindent, amit Pál mondott, és egyáltalán.

Előzmény: kitadimanta (5339)
gomoly Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5345

Tapasztalatom szerint, nem nézik meg az emberek ezt a sokat mondó filmet, mert sajnálják rá az időt. Gondolom te sem fogod. Ha így van, tekerj csak a 28. perchez, és onnan hallgasd és nézd pár percig!

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5340)
gomoly Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5344

Szóval, a kérdésem marad hozzád:

 

Szerinted mindenható?

Akkor miért hal éhen még ma is az, aki ételért imádkozik?

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5340)
gomoly Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5343

Azok sokmindenben tévednek....pl. alapvető tévedésük az, hogy Isten haragvó és büntető.

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5341)
gomoly Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5342

Én ezt most tőled kérdeztem. Te fórumozol itt....nem de?

Előzmény: finom_rakottkrumpli (5340)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5341

A Bibliából, meg a keresztény teológiából.

Előzmény: gomoly (5300)
finom_rakottkrumpli Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5340

Kérdezd istent :)

Előzmény: gomoly (5299)
kitadimanta Creative Commons License 2012.05.15 0 0 5339

"Azért nem mindegy, mert a bűnnek való meghalás nem a test halálát jelenti, amivel kevered."

Nem én keverem, hanem Pál, de ő nagyon: 

„Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért.”

„…mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.”

Fizikailag halt meg a kereszten, méghozzá áldozati bárányként:

„mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, megáldoztatott érettünk.”

Tehát itt igenis a test haláláról van szó!

 

„A bűnőknek való meghalás másik neve újjászületés, ami Jézus esetében is egész életén át tartott:” (Rm 6:10)

Elég nagy zagyvaság, de értem, mit akar mondani Pál. A baj azonban az, hogy itt keveri a fizikai halállal.

Összekeveri , összemossa Jézus áldozati (fizikai) halálát. a bűn számára „halott”-sággal, hogy a bűn számára „élettelenné”, elérhetetlenné válik. Csak azt volna jó tudni, hogyan függ ez össze a kereszttel, illetve Jézus fizikai kereszthalálával. Avagy Jézust is bűnösnek kiáltja ki, és „két legyet üt egy csapásra”?:

- Jézus mint áldozati bárány elviszi a világ bűneit

- Jézus bűnös teste jelképesen meghal (elérhetetlenné válik) a kereszten a bűn számára, majd három nap múlva feltámad - újjászületik.

Csakhogy megint baj van, mert ezzel azt mondjuk ki, hogy Jézus valódi kereszthalála csak mese, csupán szimbólum. És akkor már nemcsak ez a mozzanat mese, hanem az egész odáig vezető út is. Júdástól Pilátusig…

 

De mi támad fel? A teste is, vagy csak a lelke? A test feltámadását már egyszer elvetettük, így marad a lélek. Ha csak ez utóbbi, akkor nem beszélhetünk sem feltámadásról, sem újjászületésről, mert a lelke az Isten maga nem halhatott meg semmiképpen, és még jelképesen sem születhetett újjá, mert nem lehetett a bűnnek alárendelve, ahogyan egy ember (Ádám) által mindenki más is bűnössé lett.

Előzmény: Amet (5329)
gomoly Creative Commons License 2012.05.14 0 0 5338

nem érti

Előzmény: gomoly (5314)
gomoly Creative Commons License 2012.05.14 0 0 5337

 5. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Lélek által, ki adatott nékünk.
  6. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek valánk, a maga idejében meghalt a gonoszokért.

http://www.biblia.hu/biblia_k/k_45_5.htm

 

9. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
  10. A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele.

http://www.biblia.hu/biblia_k/k_52_5.htm

 

 

Ezen citálásaid nem adnak a kérdésemre választ. Azaz nem válaszoltál.

Jézus nem halt meg se helyetted, se helyettem, se senki helyett. Ha így lenne, akkor nem halnának meg az emberek. Tessék kérem körülnézni (legyél olyan bátor!)! Mindenki meghal. Ez van.

Előzmény: Krisztuskövet (5336)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!