Keresés

Részletes keresés

szódásalovát Creative Commons License 2007.11.21 0 0 459
Unokáink is látni fogják....
Meg még fizetni is fogják...:)
Előzmény: peetr04 (453)
Törölt nick Creative Commons License 2007.11.21 0 0 458
Tisztelt Szolnoki Úr!

 

Ön az alábbi mondattal gratulált Keller Lászlónak, országgyűlési képviselőnknek: Gratulálunk a győzelméhez, a továbbiakban pedig figyelemmel fogjuk kísérni tárnoki munkáját és ígéreteinek megvalósulását.

Ezzel teljes mértékben egyetértünk, pontosan így gratulálok most utólag Önnek is.

Ígéretekből pedig volt bőven.

 

Ön egy éve még így gondolta a „Változásra van szükség” című írásában: Senkit ne a hivatal, a tisztség minősítsen, ezt mindig az eredmények alapján lehessen csak megtenni.

Talán nem veszi rossz néven, ha az eredmények után kutatva átolvastam az Önök választási ígéreteit. Az alábbiakban ebből idézek:

 

2.2. Létre kívánjuk hozni a képviselők hivatalos félfogadásának rendjét, hogy a lakosság folyamatosan megfogalmazhassa kéréseit és javaslatait, a megválasztott képviselők pedig az itt élők rendelkezésére álljanak.

-Sajnos egy év kevés volt hozzá.

 

3. Biztosítjuk az önkormányzati sajtó független szerkesztését.
3.3. Nem engedjük, hogy a lap felelős szerkesztője a jövőben önkormányzati képviselő rokona, családtagja legyen.

            -Valóban nem rokon, hiszen személyesen Ön lett a főszerkesztő.

4. Megválasztásunk után azonnal elindítjuk a településünk belvíz- és szennyvíz gondjainak hosszú távú megoldását eredményező, átfogó tervek elkészítését, és nem engedjük, hogy a jövőben ez a kérdés bármilyen okból háttérbe szorulhasson.

            -Igen, lehet, hogy hosszú távon meg lesz oldva. A csatornázás problémáival kapcsolatos magyarázkodásuk leegyszerűsítve ennyi: Ja, hát nem tudtuk, hogy ez ilyen nehéz…”

7. Megválasztásunk esetén haladéktalanul megkezdjük a tervek kidolgozását, hogy milyen feltételekkel valósítható meg a Tárnokon termelt élelmiszerek helyben történő értékesítése. A szakértő termelőkkel, gazdákkal együttműködve megvizsgáljuk a helyi piac létesítésének lehetőségét.

            -Megvizsgálták? Mi lett az eredmény?

 

8. Megválasztásunk után azonnal megkezdjük településünk közlekedésének és biztonságának fejlesztésével kapcsolatos terveink megvalósítását. Ezt a programot településünk egészére kidolgoztuk és szerepel benne minden területet érintő feladat.
8.1. Áttekintjük településünk valamennyi útját és kijelöljük minden egyes veszélyes hely megoldásának lehetőségét, egyúttal szabványossá tesszük a fekvőrendőrök magasságát.

-Biztos vagyok benne, hogy Ön „áttekintette településünk valamennyi útját”, de ennél több eredményről nem tudok.

8.2. Fokozott figyelmet fordítunk a Halász J. Utcán, Dózsa György úton, a Rákóczi úton, a Hazatérők útján és a Berki úton veszélyesen gyorsan közlekedő járművezetők figyelmeztetésére majd megfékezésére.

-Ez a rendőrség és esetleg a polgárőrség feladata, az Önkormányzat „fokozott figyelme” kifejezést nem értem. Mivel ez is a választási programjukban szerepelt, talán így egy év után sem késő, hogy röstelkedve megkérdezzem: ez mit jelent? A régen „Jobbítani”, mostanában „Otthon Tárnokon” című lap legutóbbi számában olvashattunk egy meglepően jó és kivételesen pártsemleges cikket a jelenlegi helyzetről. Az írás szerint jelenleg is életveszélyes forgalmi helyzetek adódnak. Lehet, hogy a „fokozott figyelem” nem elég?

8.3 Szeretnénk a tárnoki tömegközlekedést lehető legjobban a lakók igényeihez igazítani.

-Nincs megjegyzésem, döntsék el, hogy ez sikerült-e?


8.4 Elkezdjük a veszélyes útszakaszokon a sok helyen hiányzó járdák kiépítését, gyalogátkelő helyek kijelölését és fölfestését.
8.5 Vasúti zajelnyelő fa- ill. bokorsor létesítését kezdjük meg.
8.6 Minden utca végére utcanév táblákat helyezünk.
8.7 Tárnok biztonsága érdekében elkezdjük a térfigyelő kamerarendszer kiépítését a főbb útvonalakon.

-Ezek valóban szép, látványos és hasznos feladatok lehettek. Ne szerénykedjenek, egy év alatt hány méter járdát, hány méter zajelnyelőt építettek? Hány darab új utcanév táblát helyeztek ki? Hol vannak az új gyalogátkelők? Hol vannak a kamerák?

 

9. Nyílt lakossági eszmecsere keretében elindítjuk azt a folyamatot, hogy Tárnok településfejlesztése ne egyéni érdekek alapján, hanem a lakosság egészének vélemény nyilvánítása után alakuljon ki. Létrehozzuk településünk emberi léptékű és jól tervezhető fejlődésének évtizedekre vonatkozó tervét. A javaslatok alapján meghatározzuk Tárnok település egészének illetve részeinek fejlődési céljait és irányát.

            -Ha nem is „nyílt lakossági eszmecsere keretében”, hanem a testületi üléseken született döntések alapján, csak az elmúlt néhány hónapban majdnem húszmillió forintot költöttek különböző tervezési munkákra. Ez hány méter csatorna, hány méter zajelnyelő, hány kamera ára?

Véletlen vagy rosszindulatú pletyka, hogy a területfejlesztések elsődleges haszonélvezői a jelenlegi testület tagjai?

14. Harcolunk a korrupció, a hivatali megvesztegetések ellen és nyilvánosságra törekszünk a hivatal működésében.
14.1. Nyilvánosságra hozzuk az önkormányzat által kötött szerződéseket.

 

Önök a választási kampányuk során ügyesen használták ki a nyilvánosság erejét, és a közérdekű adatok nyilvánossága választási ígéreteik között is szerepelt. Sajnálattal tapasztaltuk, hogy egyre sokasodó kérdéseinkre többszöri kérésünkre sem adott választ, ezért az adatvédelmi biztoshoz fordultunk.

A vizsgálat jelenleg is folyamatban van.

Talán véletlen egybeesés, de miután beadványom tervezetét önnek is megküldtem, azonnal közzétették a képviselő testület munkatervét, gazdasági programját, a közpénzek felhasználásával kötött szerződéseket, és módosították a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok hozzáférésének módját.

Ennek ellenére már a legutóbbi bizottsági és testületi ülések időpontját sem tették közzé a korábban megszokott módon, és a jelenlegi falugyűlésről is csak hétfőn, véletlenül, egy faliújságról tudunk.

Állítólag volt például elektronikus hulladékok begyűjtés is, de erről is csak utólag, egy szép nyilatkozatból tudjuk, hogy milyen jól sikerült.

 

A tárnoki honlapon a 2007 évi rendeletek között a 6/2007 számú a zárszámadásról szól. Idézet ebből: V. A pénzmaradvány

15. § (1) Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok

szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 139.284 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

Ez a majdnem 140 millió forint lenne az a „csontváz” amit a szekrényben találtak?

 

Az Önkormányzat megrendelésére a Consact kft által készített, az előző Önkormányzat pénzügyi átvilágításának eredményét nem ismertették. Ha az Ön szerint „pénzügyileg szűkösnek” nevezett időszakban ez a vizsgálat egymillió forintba került a Tárnokiaknak, miért nem publikálják? Ha az Ön által várt eredményt hozta volna, már ki lenne plakátozva Tárnokon. A tárnoki honlapon közzétett, rendkívül rossz minőségben bemásolt, néhol olvashatatlan 5 oldal ennek része, vagy valami tematikus összefoglaló?

 

A Consact által készített „Tárnok jelentés” többek közt az alábbiakat tartalmazza:

(8.oldal) „II. Vagyoni helyzet és költségvetés, gazdálkodási pozíció változása

Az Önkormányzat vagyoni helyzete stabil, nem eladósodott (kiemelés a szerzőtől). Hitelállománnyal a vizsgált időszakban nem rendelkezett.

(9. oldal) „Így likviditása az átlagon felüli mértékről az átlagosra csökkent. Szállítói állománya minimális az Önkormányzatnak a vizsgált időszakban.”

(10. oldal) „A saját bevételek szerkezete és aránya (különösen a 2006. évi helyi adó bevétel) jónak mondható, a főösszeg 13%-át eléri. A vizsgált időszakban évente 25-36 %-os növekedést mutatott a teljesítése az előző évi tényadatokhoz viszonyítva.”

 

Így már talán mindenki számára érthetővé válik: ez „nem jött be”, de sebaj! Továbbra is „csontvázakat találunk a szekrényekben”, és minden témában az előző vezetést okoljuk.

 

Ebben a „csontváz-keresgélős” időszakban 2007 augusztusig (a nyilvánosságra hozott szerződések alapján) mégis 19,5 millió forintot költöttek különböző tervezési munkákra, látványtervekre. Ez a pénz például az Önök által megígért csatornázásnál is sokat jelenthetett volna.

Ha most a „kidobott pénzek közé” az Ön, néhány képviselő által is korainak tartott jutalmát nem számítom is, majdnem húszmilliót költöttek eddig olyasmire, amire (hogy finoman fogalmazzak) nem okvetlenül van szüksége, nem létérdeke a településnek.

Nem akarnék persze Fidesz-módra több millióba kerülő népszavazást, de ha például engem kérdeznének, hogy a csatornahálózat bővítését tartom-e fontosabbnak, vagy új iskolát szeretnék (pedig már csatornázott részen lakom és a lányom jövőre megy elsőbe), egyértelműen a csatornázásra szavaznék.

 

A Consact vizsgálatának eredménye a testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete. A testületi ülések jegyzőkönyveinek mellékletei (például az előterjesztések) azért mellékletek, mert nélkülük a jegyzőkönyvek nem értelmezhetőek. Nem tudható, hogy a testület mi alapján döntött, azok a jegyzőkönyv elválaszthatatlan részei, hiszen éppen ezért mellékletek. Amennyiben nem zárt ülés anyagáról van szó, Ön nem korlátozhatja azok nyilvánosságát. Mégis ezt teszi, hiszen kérésemre azt válaszolta, hogy egyelőre nem tervezi ezek nyilvánosságra hozását.

 

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy szíveskedjen nyilatkozni az alábbi kérdésben: az Ön által július 16.-án elrendelt „locsolási és gépjárműmosási tilalom” (amely a kihirdetés szerint visszavonásig érvényes) érvényben van-e még? Ennek elrendelését a tárnoki honlapon olvashattuk, de esetleges feloldásáról nincs információnk.

 

Az Érdi Plusz Újságban olvashattunk egy cikket, egész oldalas „interjút” Szolnoki úrral. Néhány kérdésem, véleményem ezzel kapcsolatban is van:

Már nyilatkozatának második mondatában megsértette a Tárnokiakat, amikor a „Tárnoki Himnusz”-ként ismert dal szövegéből kiragadott részletek alapján „lesajnálja” őket.

Azt hiszem csak Ön gondolja úgy, hogy a „csendes kis falucska Tárnok” idézet a település fejlődését fékező, visszahúzó erők elképzelése, jelmondata lenne.

Ezt a dalszöveget a hatvanas években egy egyszerű, tárnoki ember írta, és szinte mindenki sajátjaként ismeri. Ön 17 éve költözött ide, milyen alapon érzi magát jogosultnak arra, hogy a saját céljai érdekében kigúnyolja?

Persze ez a hozzáállás nem idegen Öntől, hiszen egy márciusi írásában is úgy nyilatkozott, hogy az tűzze ki a kokárdát, aki önökkel tart, egyetért. Tétováztam ugyan, de kitűztem, mert a szabadságharc évfordulóját egyetlen párt vagy szervezet sem sajátíthatja ki.

Eddig egyetlen tárnoki sem azért választotta Tárnokot, mert itt ilyen-olyan ipari park vagy lakópark, vadonatúj „városközpont” készül, hanem mert csendes, nyugodt környék. Amilyennek Ön is megismerte, amikor ideköltözött. Amilyennek Ön is ígérte.

Persze, ha van egy Önnek jobban tetsző induló, adja elő egy kötetlen hangulatú, zenés lakossági fórum keretében.

 

Ipari park: Most szólok: rám ne számítson, amikor a tervezett ipari park cégei például takarítót vagy raktárost keresnek. Inkább továbbra is „ingázni” fogok, de nem tervezem, hogy hasonló munkakörben helyezkedjek el egy tárnoki vállalkozásnál. Persze nem is látok rá komoly esélyt, hiszen a mai napig sem költözött ide senki.

Nem is csoda. Az iparűzési adó sem kevés, és a betelepülő vállalkozásokról is „túl sok bőrt akarnak lehúzni” (kötelező fejlesztések, beruházások, stb.). Ez a település érdekeinek ugyan tökéletesen megfelel, de véleményem szerint így nem lehet tőkeerős vállalkozásokat idecsábítani.

De ezt nyilván Ön is tudja, hiszen üzletember. Választási programjukban még kisvállalkozás barát önkormányzatot ígértek, ezt az elmúlt egy évben nem érzékeltem.

Talán az sem véletlen, hogy a testületi tagok sem váltottak, vállalkozásaik kevés kivétellel nem tárnoki székhelyűek.

 

Én úgy tudom, hogy egy ipari park (legalábbis önkormányzati szinten) nem is okvetlenül olyan bomba üzlet. A vállalkozások által fizetett iparűzési adó következtében ugyanis megnő a település úgynevezett adóerő-képessége, és ezért a többletbevételekkel arányosan, jelentős mértékben visszavonnak az állami, központi normatív támogatásokból. Sóskúton (látványosan fejlődő ipari parkkal) az építményadóval együtt, a fenti kalkuláció alapján legfeljebb 8-12 millió forint nyereséggel számolnak. Önök szerint Tárnokon ez mennyi lesz?

Tisztelettel:

 

Szoloszka István

Törölt nick Creative Commons License 2007.11.21 0 0 457

Természetesen mivel az önkormányzat által kötött szerződések titkosak, az összegeket csak hallomásból tudhatjuk.

Örömmel veszem, ha valaki kijavítja.

 

Törölt nick Creative Commons License 2007.11.21 0 0 456

Hogy "gazdaságilag" megérte a vállalkozónak, az biztos.

Egymillió forintért bérelte a területet és ötvenmillióért adta bérbe.

Persze biztosan adódtak költségei, de nem szakadhat meg a szívünk a sajnálattól.

Hogy mennyire lehet "hálás" az önkormányzatnak, azt nem kötik az orrunkra.

Törölt nick Creative Commons License 2007.11.21 0 0 455

Ezt a pusztítást, környezetrombolást is látni fogják az unokáink.

Hogy pénzügyileg hasznos volt-e?

Döntsék el Önök!

 

Előzmény: Törölt nick (454)
Törölt nick Creative Commons License 2007.11.21 0 0 454
T á r n o k i  F a l u v é d ő    és    S z é p í t ő    E g y e s ü l e t 2461 Tárnok, Fő u. 43. Telefon: (23)-387-117, e-mail: tarnokifaluvedok@gmail.com

 

 

Dr. Simon Mária, Tárnok nagyközség jegyzőjének

Tárnok, György út 150.

 

  Tisztelt Jegyző Asszony!  

Egyesületünk 1999 óta sikeresen működik.  Céljainkat alapszabályunk rögzíti, amelyek közül egyik kiemelkedő fontosságú lakóhelyünk természeti környezetének (élővilágának és tájainak) megóvása.

Községünk legnagyobb értéke a szinte karnyújtásnyira fekvő, két merőben eltérő, jellegzetes táj.  Az egyik, a Benta-patak mentén húzódó fűz- és nyárfákkal tarkított mindig üde zöld rét, a másik pedig az Öreg-hegyből és a Zapánszkyból álló Szőlőhegy, az őket elválasztó Vímollal és az érdi határ mentén húzódó Fundokliával.

Az utóbbi 30-40 évben különösen a szőlőhegyi sziklagyepek pusztulása gyorsult fel  (parcellázás, illegális utak létesítése, tájidegen feketefenyővel végzett ún. kopárfásítás, betongyári hulladék és gombatrágya szétszórása, feltűnő szépségű védett növények gyűjtése, kiásása miatt), de érintetlen foltokkal még mindig találkozhatunk. Ezek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     az élővilág utolsó menedékei.  Kötelességünk harcolni e területek fennmaradásáért, az itt található felbecsülhetetlen természeti értékekért. Szerény eszközökkel, felvilágosító és figyelemfelkeltő írásokkal, folyamatos ellenőrzéssel, s ennek nyomán született beavatkozásokkal sikerült stabilizálnunk állapotukat, segítő partnert találva az önkormányzatban.

Mindig kihangsúlyoztuk, hogy értékeink megőrzése rajtunk embereken, de elsősorban a mindenkori önkormányzaton múlik, akinek felelősen kell döntenie természeti környezetünket érintő kérdésekben is.                  

Éppen ezért megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy az önkormányzat nem előzte meg az utóbbi hónapokban történt visszafordíthatatlan környezetkárosítást a Szőlőhegyen, a hajdani kőbányával szemben, amelyre az aggódó lakosságtól érkező jelzések hívták fel figyelmünket. Úgy tudjuk, hogy az önkormányzat tulajdonában álló területet 1991. december 23-án nyilvánították védetté, amelynek bejegyzését 1999-ben kérte az önkormányzat a Földhivataltól. Ezen információ birtokában 2001-ben természetvédelmi táblával láttuk el.                   

Megjegyezzük, hogy évekkel ezelőtt betongyári hulladékot raktak le a szélére egy sávban, megsemmisítve a védett növényritkaságokkal teli ősgyepet. Azóta értéktelen gyomok tenyésznek a gombatrágyával betakart betonkupacokon. (Tévedés tehát azon álláspont, hogy majd idővel visszaköltöznek az eredeti fajok! Ezt bizonyítja, hogy a megbolygatott részeken, pl. a sziklagyepbe telepített villanypóznák tövében már csak allergén parlagfű, fehér üröm és libatop nő.)

A nyár folyamán ismét súlyos trauma érte a területet.  Parkoló létesült a szélén, kiharapva egy darabot a még érintetlen sziklagyepből is. Alapját a bánya Kökörcsin utcai oldalán kialakított lejárat kitisztításából származó betontörmelékből és gombatrágyás, nylon zsákos szemétből készítették, majd szétterítették rajta az egykor itt lerakott betonhulladék kisebb darabjait, a nagyobbakkal pedig beszegték, ezután murvával ledöngölték a terepet. Ezen a helyen végérvényesen eltűnt a sziklagyep: a beavatkozás immár visszafordíthatatlan. Mellette tekintélyes nagyságú, ősgyep is súlyosan károsodott. Hamarosan megvilágosodott előttünk a drasztikus tájrombolás indítéka.

A Tárnokhírből tudtuk meg, hogy O. L.  bérbe vette a területet az önkormányzattól, majd kiderült, azon nyomban bérbe is adta egy filmkészítő társaságnak A kiépített parkolóban, ahol 1000-1500 ember fordult meg naponta, hatalmas sátrakat állítottak fel. A hetekig tartó forgatás idején több száz jármű (autóbusz, személygépkocsi, teherautó) parkolt az ősgyepen, és mérgezte, taposta a növényzetet. A szakirodalom szerint az eredeti vegetáció valószínűleg csak 20- 30 év múlva állhat helyre, ha ezután „békén” hagyják. De ki garantálja ezt ezek után?

Az elpusztított sziklagyep kialakulásához évmilliókra volt szükség, ezért                                                                        csodálattal és alázattal kellene szemlélni, tisztelettel viseltetni iránta. E helyett néhány nap alatt sikerült tönkretenni egyik szép, természet alkotta tájunkat, amelyhez hasonló már csak néhány helyen található a budapesti agglomerációban.

A tárnoki Szőlőhegy, a 2 millió éves Érd–Tétényi-fennsík egyik nyúlványa. Kőzetanyaga a 10-12 millió éve itt hullámzó szarmata tenger mészházas állatvilágából alakult ki. Felszínét sziklagyepek és pusztafüves lejtők alkotják, ahol számos védett növény- és állatfaj talált otthonra. A szóban forgó területen a következő védett növényfajok pusztultak el: tavaszi hérics (Adonis vernalis, eszmei értéke: 2000 Ft), apró nőszirom (Iris pumila, eszmei értéke: 5000 Ft), hangyabogáncs (Jurinea mollis, eszmei értéke: 2000 Ft), selymes boglárka (Ranunculus illyricus, eszmei értéke: 2000 Ft), csinos árvalányhaj (Stipa pulcherrima, eszmei értéke: 5000 Ft), délvidéki árvalányhaj (Stipa eriocaulis, eszmei értéke: 5000 Ft),  árlevelű len (Linum tenuifolium, eszmei értéke: 5000 Ft), budai imola (Centaurea sadleriana, eszmei értéke: 2000 Ft), bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon, eszmei értéke: 2000 Ft). Rajtuk kívül több, a védettek listáján még nem szereplő faj is eltűnt.

Jogosan merül fel bennünk a kérdés:  Hogyan történhetett meg ez a mérhetetlen károkozás egy olyan önkormányzat működésének első évében, amelynek választási programjában a következők álltak:

10. 1. Határozott szándékkal tolerancia nélkül kívánunk fellépni minden környezetkárosító tevékenységgel szemben. ”

10. 3.Természetvédelmi figyelőszolgálat létrehozását tervezzük, az illegális fakivágások és más, természet- és környezetromboló tevékenységek megakadályozása és felderítése érdekében.”

10. 5. „Kiemelkedő fontosságot tulajdonítunk védett természeti értékeink háborítatlanságának, megőrzésének.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Az 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1997. január 1-jén lépett hatályba, amely a korábbi jogszabályokon kívül számos új elemet tartalmaz. Szakít a korábban általánosnak mondható „rezervátumszemlélettel”, vagyis azzal a sajnálatos gyakorlattal, hogy a természeti értékek megőrzésének fő helyei a védett területek. E szerint minden vadon élőt (nemcsak a védetteket) mindenütt óvnunk kell. Minden olyan terület, ahol természetes vagy nem nagyon degradálódott növényzet van, értéket képvisel és védendő. A törvény részletesen szabályozza a tájvédelmet is, 8. §-a  kimondja hogy „A vadon élő szervezetek, illetve életközösségeik védelmét élőhelyükkel együtt kell biztosítani.”

Tehát amennyiben a kérdéses ingatlan nem természetvédelmi terület, akkor is vonatkozik rá a fent említettek szerint a természetvédelmi törvény.

 

Tisztelt Jegyző Asszony!

 

Kérjük bejelentésünk kivizsgálását és a szükséges intézkedések megtételét! 

 

Szeretnénk megkapni a következő ügyiratok másolatát:

 1. O. L. -sal kötött szerződést

 2. A szóban forgó gyep művelési ágú terület művelési ágának megváltoztatási bejelentését az ingatlanügyi hatóságnál és a termőföld más célú hasznosítására szóló engedélyt az ingatlanügyi hatóságtól (1994. évi LV. törvény a termőföldről 41. §, illetve 46.§)

3. A parkoló létrehozásának építésügyi hatósági engedélyezését (1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről)

 

Kérjük, szíveskedjék jelen levelünket átadni Szolnoki Gábor polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak is.

 

Segítségét megköszönve tisztelettel:

Tárnoki Faluvédő és Szépítő Egyesület tagjai  

Tárnok, 2007. november 7.

  

peetr04 Creative Commons License 2007.11.21 0 0 453
Unokáink is látni fogják....
Előzmény: Törölt nick (452)
Törölt nick Creative Commons License 2007.11.20 0 0 452
Pazaroltam a közpénzt!

Mivel nem sikerült megállapodnuk a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok fogalmában, valamint a kérelem megfogalmazásában, a fogadásunkat közös megegyezéssel a bíróság fogja eldönteni.

Nekem bőven megér egy ajánlott levelet a beadvány, de az önkormányzat részéről valószínűleg ezzel is ügyvédet bíznak majd meg.

Bérlakás építés: A pm tőlem értesült először arról a tényről, hogy a bérlakás építési projekt kalkulációja hibás.

80 millió körüli a teljes kalkulált költsége, amelyből kb. 30 millió a pályázati pénz és 50 millió jelzálogkölcsön. A beépítendő három telek 30 millió körüli értékét egyszerűen elfelejtették beleszámolni a költségvetésbe.

Kétszer kellet pontosítanom a kérdésemet, hogy végre megértse.

A tervezett bevételt hozzávetőleg 600 000 Ft/év szinten határozták meg, ez a tervezett 10 lakásra lebontva lakásonként havi 5 000 Ft, ami a rezsiköltségekkel együtt megfelel a szociális bérlakásokra vonatkozó elvárásoknak.

Az ötvenmilliós hitel törlesztése ezzel a megtérüléssel mindössze 83 év.

Ez még nem tartalmazza a kamatokat és a fenntartási költségeket.

Mit gondoltok erről?

Törölt nick Creative Commons License 2007.11.20 0 0 451
Bocs, megszakadt a kapcsolat:

A pm-el fogadtunk egy láda sörben. Szerintem a közérdekű adatokra vonatkozó kérelmem pontosan meghatározza az adatokat, szerinte ki kellene egészítenem egy szöveges meghatározással.

Szerinte nem elég, ha pl. Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 21-ei ülésének 15., 18., 20., 21., 22., 24., 27. napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztéseket és határozatokat kérem, azt is le kell írnom, hogy a 15-ös pont, pl. a futóbabtermelők holdraszállását előkészítő bizottság előterjesztését és az ezzel kapcsolatban hozott testületi döntést tartalmazza.

Az én véleményem szerint teljesen rossz a megközelítésük: a nyilvánossággal kapcsolatban nem azt kellene vizsgálniuk, hogy mi az, amit törvény szerint kötelességük közzétenni.

Minden adatot közzé kell tenni, aminek a nyilvánosságra hozása nem akadályozza a testület működését, vagy nem sért a törvény szerinti egyéb érdekeket.

Ők a minimálisan szükséges, én a maximálisan adható kategóriákban gondolkodunk.

Egyértelműen elfelejtették a választási ígéreteiket.

Törölt nick Creative Commons License 2007.11.20 0 0 450
Tisztelt fórumozók, kedves olvtársak (ezt most találtam és megtetszett)!

Tegnap háromtól ötig a Szolnokival beszélgettem az irodájában.

Állítása szerint véletlenül hívta fel a Pécsi Lacit (a Pécsvárit akarta), és egy megbeszélést ajánlott. A Pécsi Laci nem akart egyedül menni, ezért szólt nekem is.

A beszélgetés során a bőség zavarával küszködtünk, hiszen annyi téma, ügy és elvarratlan szál van.

A nyilvánosságról: a jegyző legutóbbi levelében a polgármester (pm) hatáskörébe utalta a döntést a nyilvánosságra hozható adatok körét illetően. A pm ezt vitatja, szerinte a jegyző döntésén múlik.

Átmentünk a jegyzőhöz. Hááát…

Nem fényképes katalógusból választották.

Köti az ebet a karóhoz, miszerint ő mindent megtett a nyilvánosság érdekében.

Egy 1996-os bírósági határozatra hivatkozik, amely szerint több kötelessége nincs.

Hiába hívtam fel a figyelmét arra, hogy:

A magyar jogrendszer nem precedens-jog, vagyis egy korábbi határozat nem jelent döntést egy aktuális ügyben, Egy 11 évvel korábbi döntés óta a jogszabályok jelentős mértékben változtak. Az általam kért adatokkal kapcsolatban felajánlotta a lehetőséget, hogy behozatja az általam kért jegyzőkönyveket, és percek alatt kiszámolják, hány ezer forint díjért másolják le azokat a számomra.

Egyértelműen tagadta, hogy azok elektronikus formában is léteznek, ami szerintem is arcpirító hazugság.

Törölt nick Creative Commons License 2007.11.20 0 0 449

Én sem tudom, hogy ki lehet, de van egy tippem:

Korossy-Khayll Gábor, az Ericsson Magyarország kereskedelmi igazgatója.
Persze ez csak feltételezés, köszönettel veszem, ha valaki cáfolja.

Van rá egy söröm, hogy a testületből nem a Rozbora vagy a Hosszú...

Előzmény: peetr04 (448)
peetr04 Creative Commons License 2007.11.20 0 0 448
Sziasztok!

Érdekes amiket írtok. Én most szakmai szemmel szólnék hozzá a "TÁRNOKHÍR 2007. áprilisi számában" megjelentekhez.

Kiváncsi lennék milyen cég vagy ki végzi az Önkormányzat szervereinek telepítését/üzemeltetését ki az informatikai tanácsadójuk stb. Tudni illik az, hogy a tűzfal és a fájl szerver funkcióit ugyanaz a gép látja el az szakmailag egy marha nagy baklövés. Sőt aki konyít valamit az informatikai rendszerekhet az tudja, hogy TILOS a tűzfal szerveren adatokat tárolni (samba, LDAP stb.) . Még a proxy meg a mail úgy ahogy elmehet rajta. De a mailt is inkább egy belső gépre kellett volna telepíteni a sambával együtt.

Illetve elég borsos áron vették a gépeket. Két csúcs gép ami eltudja látni ezeket a feladatokat lazán kijön 500.000 Ft-ból raidestűl, routerestűl. Monitor nem kell, mert minek (max valami 14"os régi vacakor vész esetére odaraknak). A szoftver meg ugye UNIX alapú ha van eszük és értenek hozzá akkor debian és INGYENES! Max a telepítésért kell még megfizetni a szakembert ami ha 200.000 adnak akkor jól megvan fizetve.

De gondolom megpályázták és ez volt a legjobb megoldás! :)

Üdv.
Előzmény: szódásalovát (446)
bujdos Creative Commons License 2007.11.20 0 0 447
Hirtelenjében a következő csalafinta, beugratós találós kérdés jut eszembe a 3.3 . pontról :

- KÉRDÉS: Apád fia, de nem testvéred. Ki az ?
- VÁLASZ: TE magad vagy az .

:-)))) ( Ha majd ráérek, tovább is elolvasom a hozzászólásodat !!!! )
Előzmény: szódásalovát (446)
szódásalovát Creative Commons License 2007.11.19 0 0 446
Érdekes mondatokat találtam az OTVSZ választási programjában, idézek is belőle néhányat:
1. 2006 októberében önmérsékletet tanúsító, befogadó szemléletű, kisvállalkozás barát és szakmailag-erkölcsileg hiteles emberekből álló testület akarunk alakítani. Olyat, ami nyitott, őszinte beszédű
2. Biztosítjuk, hogy a választók és a megválasztott tisztségviselők az
önkormányzati munka során valódi és rendszeres kapcsolatban lehessenek egymással.
2.3 Ügyfélbarát önkormányzatot kívánunk üzemeltetni, ahol a hivatal a lakosság SZOLGÁLATÁBAN áll
3. Biztosítjuk az önkormányzati sajtó független szerkesztését.
3.3. Nem engedjük, hogy a lap felelős szerkesztője a jövőben önkormányzati képviselő rokona, családtagja legyen

"Ezek az Evangélium igéi" - mondhatnánk, de ezek nem az Evangélium igéi, hanem az OTVSZ választási programpontjai, akiknek polgármestere és 11 képviselője alkotja most a tárnoki képviselő-testület nagy többségét. A jegyző asszony lehet, hogy nem olvasta azoknak a képviselőknek a választási programját, akik őt kinevezték jegyzőnek?
Lenne néhány kérdésem, ha valami erre tévedő illetékes olvasná ezt a fórumot.
1. Miért gondolja a hivatal apparátusa, hogy a KT ülések időpontját elég egy helyen közzétenni?
2. Miért gondolja a hivatal apparátusa, hogy a tárnoki honlapon /www.tarnok.hu/ a KT ülésekhez tartozó előterjesztéseknek nem kell rajta lenni? A lakosság így nem tudja, hogy az egyes döntések milyen előterjesztés alapján születnek, nem tudja, hogy képviselői milyen alternatívákból választhatnak, s nem tudja eldönteni, hogy szerinte jól döntöttek-e.
A honlapon és a hivatalban történő közzététellel a törvényi kötelezettségünknek eleget tettünk - mondja válaszlevelében a jegyző asszony, holott tudnia kell, hogy a teljes jegyzőkönyvnek része az előterjesztés is, ez pedig nincsen rajta a honlapon.
Azt is írja a jegyző asszony, hogy: A zárt ülések döntései általában nyilvánosak, tekintettel a közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének kötelezettségére, érdekes módon azonban 20 nap elteltével sem a honlapon, sem a hivatal hirdetőjén nem lehet olvasni, hogy ki lett a Gyerekjóléti Szolgálat, Idősek Otthona, Ifjúsági Ház egyesített (mammut)intézmény) zárt ülésen megválasztott vezetője. Pedig ez már nyilvános adat...
Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módón kell eleget tenni. „ Tisztelettel tájékoztatom, hogy az Ön által kért nagy mennyiségű adatok összeállítása és e-mailban történő továbbítása, tekintettel arra, hogy jelentős részük elektronikus formában nem áll a hivatal rendelkezésére, álláspontunk szerint aránytalan költséggel járna, így azok e-mailban történő továbbítása akkor sem állna módunkban, ha az előzőekben kifejtett jogszabályi háttér hiányában kötelezettek lennénk az adatok kiadására.
Szeritem a hivatalban minden előterjesztés, jegyzőkönyv számítógépen készül, minden operációs rendszernek van "mentés" funkciója, rá kell kattintani és el van mentve. Hacsak nem akarnak visszatérni a penna és kalamáris, jó esetben a Remington írógép szintjére. Az, hogy a hivatalban nem állnak rendelkezésre az iratok elektronikus formában, kamu...
Érdekes cikket olvastam a TÁRNOKHÍR 2007. áprilisi számában:" Beszereztünk két UNIX alapon működő számítógépet. Ezek közül az egyik ellátja a külső ill. belső hálózat leválasztását, az útvonal irányítását, a fájlszerver feladatait, a belső és külső levelezés irányítását, az internet gyorsításának szűrését, a csoportmunka segítését, és a lemeztükrözés jóvoltából az adatbiztonság egy fokozatát is. Később a nyomtatószerver funkciókat is rá tudjuk terhelni, ha sikerül egy hálózati nyomtatót beszereznünk.(...) A másik gép fizikálisan is máshol található backup gép az első gép adatait szinkronizálja, így az adatok visszanyerhetőek az első gép kiesése esetén is. Ezenkívül 50 napra visszamenőleg az adatállományban történt változás is rögzítésre kerül, ezért egy köztes állapot is visszaállíthatóvá válik.(...)A beruházás költsége 1 millió forint alatt maradt és valószínűleg az egyéb pótlások is meglesznek kb. ötszázezer forintból." Tárnokhír, 2007. április, felelős szerkesztő: Szolnoki Gábor
Hát igen, erre mondják, hogy a számítógép nagyban megkönnyíti azt a munkát, ami nélküle nem létezik...
De ha már van, szerintem nem okozhat túl bonyolult feladatot néhány adat kijelölése, másolása, elküldése...
Azt sem értem, hogy az e-mail-en való küldés miért aránytalan költség, a kinyomtatott, postázott küldeményhez képest...
Valaki majd reagálhatna...
Előzmény: Törölt nick (444)
bujdos Creative Commons License 2007.11.19 0 0 445
Kedves Szolosz !

De nehezen érted meg !!!!!

Nem áll a Hivatal rendelkezésére olyan "elektronikus forma", amely az IWIWezésen túlmenően másra is ( pl:hivatalos, gyors ügyintézés e-mailen keresztül, stb... ) használható. :-)
Pedig mennyi e-mail cím van felsorolva a www.tarnok.hu lapon, de minek. (mondhatnád Te is joggal )
Előzmény: Törölt nick (444)
Törölt nick Creative Commons License 2007.11.18 0 0 444
 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának

Jegyzője

 

 

 

 

Szoloszka István

 

 

Tárnok

 

Tisztelt Uram!

 

 

E-mailban kért adatokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

 

 

 

-         A törvény 19. § (2) bekezdésének pontos szövege:

            Az (1) bekezdésben meghatározott szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik, továbbá erre irányuló igény esetén a 20. § rendelkezései szerint hozzáférhetővé teszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb – így különösen a hatáskörükre, illetékességükre, szervezeti felépítésükre, szakmai tevékenységükre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésre , a a birtokukban lévő adatfajtákra és a működésükről szóló jogszabályokra, valamint  a gazdálkodásukra vonatkozó – adatokat. A tájékoztatás módját, valamint a vonatkozó adatok körét jogszabály is megállapíthatja.  

 

-         Az Ön által megjelölt és a hivatkozott törvényi szabályozásban közérdekű adatként megjelölt  adatkör  egy része (testületi jegyzőkönyvek, testületi döntések) az önkormányzat hivatalos honalapján (www.tarnok.hu) jelenleg is megtalálható, így azokat külön kérés nélkül bárki megismerheti.

-         A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának 56. §-a rendelkezik arról, hogy a képviselő-testületi jegyzőkönyveibe – zárt ülés jegyzőkönyvei kivételével – és a hozzájuk kapcsolódó előterjesztésekbe a választópolárok betekinthetnek. A Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben bárki megtekintheti a jegyzőkönyveket és annak mellékleteit.

 

A honlapon és a hivatalban történő közzététellel a törvényi kötelezettségünknek eleget tettünk, így külön – egyéni - kérésének teljesítésére jogszabályi kötelezettségünk nincsen. Az előterjesztéseket bármikor a hivatalban megtekintheti. 

 

-         Az Ötv. 17. § (3) bekezdése alapján a választópolgárok – a zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A zárt ülésről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell. A BH1996. 581. bírósági döntés kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testületének üléséről készült jegyzőkönyv nem tekinthető olyan közérdekű dokumentumnak, amely jellegénél fogva kizárólag közérdekű adatokat tartalmaz. A polgármester a jegyzőkönyv egyes részeiről csak akkor köteles – a költségek egyidejű megtérítése ellenében – másolatot készíttetni és az kiadni, ha kérelmező határozottan és konkrétan megjelöli az igényét. A zárt ülések döntései általában nyilvánosak, tekintettel a közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének kötelezettségére, de a teljes zárt ülés jegyzőkönyve nem nyilvános adat, így azokat a honlapra nem tesszük fel, és megismerését nem tesszük lelehetővé. Egyes konkrét közérdekű adat kérésénél tudjuk eldönteni, hogy a kérelemre az igényt teljesíteni tudjuk-e. Tekintettel arra, hogy Ön nem meghatározott adatot kért, hanem a teljes jegyzőkönyveket, azokat nem áll módomban kiadni.

 

A tv. 20. §-a (5) bekezdése kimondja továbbá, hogy.

 

„ Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben az aránytalan költséggel nem jár – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módón kell eleget tenni. „

 

Tisztelettel tájékoztatom, hogy az Ön által kért nagy mennyiségű adatok összeállítása és e-mailban történő továbbítása, tekintettel arra, hogy jelentős részük elektronikus formában nem áll a hivatal rendelkezésére, álláspontunk szerint aránytalan költséggel járna, így azok e-mailban történő továbbítása akkor sem állna módunkban, ha az előzőekben kifejtett jogszabályi háttér hiányában  kötelezettek lennénk az adatok kiadására.

 

Amennyiben a válaszommal nem ért egyet, a bírósági út nyitva áll Ön előtt.

 

 

Tárnok, 2007. november

 

 

                                                                                                          dr. Simon Mária

                                                                                                              jegyző

           

Törölt nick Creative Commons License 2007.11.18 0 0 443
Dr. Simon Mária jegyző részére

 

Tisztelt Hölgyem!

 

Szabálysértési beadványommal kapcsolatban:

Hogy ne kelljen a jogszabályok útvesztőjében keresgélnie, Önt az 1999 évi LXIX törvény (82§ (1)) kötelezi, hogy a tudomására jutott szabálysértések ügyében hivatalból eljárjon. A hivatkozott törvény nem említi, hogy az elektronikus úton érkező levelek tartalmát nem kell figyelembe vennie. Úgy fogalmaz: „….a szabálysértési hatóság részéről eljáró személy (segítek: ez Ön) észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg”.

Ez különösen igaz a jelen esetre, amikor Ön hónapok óta tökéletesen tisztában van a szabálysértés tényével, és az erre vonatkozó bejelentésemet egyszerűen figyelmen kívül hagyja.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igényemmel kapcsolatban:

A zárt ülésekkel kapcsolatos válasza nevetséges. Ha már vette a fáradtságot és utánanézett, miért nem olvasta végig legalább az idézett bekezdést? Az Ön által hivatkozott törvény szövege az alábbi: „17. § (3) …A külön törvény szerinti közérdekű adat és közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása esetén is biztosítani kell.” Fenti okokból is következően jogom van a kért információkhoz. Ez az Ön fogalmazásával ellentétben nem „követelés”, nem is értem, hogy honnan vette ezt a kifejezést. A „közpénzek felhasználásával kötött szerződések főbb adatai” az alábbiak: Szerződés száma, szerződő fél neve, szerződés tárgya, szerződéskötés ideje, szerződés lejárta, szerződés összege. Nem értem a tanácstalanságát, hiszen a tárnoki honlapon (amíg el nem távolították) 2007 augusztus 2.-ig követhetőek voltak. Mivel a korábban megjelent adatokat törölték, és negyedik hónapja semmi információt sem adtak ebben a témában, jogos az érdeklődésem. A képviselő testületi ülések közzétett jegyzőkönyvei valóban tartalmazzák a határozatokat. Nem is ezeket, hanem csak a kérelmemben megjelölt jegyzőkönyveket, előterjesztéseket és határozatokat kérem. Sajnos ki kell javítanom: az előterjesztések (amelyek a jegyzőkönyvek mellékletei) nélkül a döntések, határozatok nem értelmezhetőek. Az októberi ülés előterjesztéseit már közzétették. Én az igénylésem szerintieket is kérem.  

Levele alapján Ön nemcsak hogy nem tett eleget tájékoztatási kötelezettségének, hanem engem szándékosan félreinformálva próbálta azt megkerülni.

Kérelmemben pontosan meghatároztam a kért adatokat. Ha ezzel kapcsolatban további kérdése van, szívesen állok a rendelkezésére.

 

Igénylésemet elektronikus úton küldtem Önnek, Ön postai úton válaszolt. Mivel aláírtam, feltételezhető, hogy Ön ez alapján állapította meg a lakcímemet.

Ezúton kérem, hogy a jogosulatlan adatkezelést haladéktalanul szüntesse meg.

 

 

Üdvözlettel:

Szoloszka István

Törölt nick Creative Commons License 2007.11.18 0 0 442
a jegyző válasza
Törölt nick Creative Commons License 2007.11.18 0 0 441
Közérdekű adat megismerésére irányuló

igénybejelentő lap

Az igénylő személy vagy szervezet neve: Szoloszka István

levelezési címe: 2461 Tárnok, Templom utca 61.

napközbeni elérhetősége (tel.szám, fax-szám, e-mail címe: szolosz@invitel.hu

Az igényelt közérdekű adat(ok) konkrét megjelölése:

1. A közpénzek felhasználásával kötött szerződések főbb adatai, 2007. október 1.-i állapot szerint.

 

2. Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 21-ei ülésének 15., 18., 20., 21., 22., 24., 27. napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztések, határozatok és a zárt ülés jegyzőkönyvi kivonata.

 

3. Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. július 5-ei ülésének 4-7. napirendi pontjaival (Ingatlanügyek I. - IV.) kapcsolatos előterjesztések, határozatok és a zárt ülés jegyzőkönyve.

 

4. Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 29-ei ülésének 4., 6., 12., 13., 14., 15., 16. napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztések, határozatok és a zárt ülés jegyzőkönyve.

 

5. Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. szeptember 20-ai ülésének 8., 12., 17., 18., 19., 20. napirendi pontjaival kapcsolatos előterjesztések, határozatok és a zárt ülés jegyzőkönyve.

 

6. Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 18-ai ülésének jegyzőkönyve és a zárt ülés jegyzőkönyve.

 

Az adatkérés időpontja: 2007-10-28

Az adatokról másolat készítését elektronikus úton igénylem

Az elkészített másolatokat elektronikus úton kívánom megkapni.

 

….……………………………

Szoloszka István

Igénylő

 

 

Törölt nick Creative Commons License 2007.11.18 0 0 440

Tisztelt szódásalovát!

Az üres kasszából nem telik ennél látványosabb világításra!

Nem maradna a jutalomra, ezt te sem akarhatod!

Érthetően megmondta: ebből tartja el a családját.

Szolosz

Előzmény: szódásalovát (435)
Törölt nick Creative Commons License 2007.11.18 0 0 439

Tisztelt Fórumozók, Tárnokiak!

 

A közterület felügyelet telefonszáma: 06-20/ 484-31-93

Ez az egyik felügyelő elérhetősége, amelyet egy "értesítés" című nyomtatványról másoltam ide.

Az illető neve Sz. S., normálisan gondolkodó, értelmes ember.

Munkáltatója az önkormányzat, a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja.

Azért ácsorogtak hetekig az M7 lehajtó mellett az öreg temetőnél, mert a súlykorlátozást ellenőrizték.

Mostanában a jegyző új feladatot adott nekik: általános ellenőrzést tartanak a faluban. Elsősorban a közterületen (értsd: utcán) elhelyezett dolgokra buknak.

Ha a kapubejáród vagy az általad ültetett növények védelmében köveket, ne adj'isten autógumikat raktál ki: te vagy az ő emberük!

Értesítést kapsz, amely szerint "szabálysértés elkövetésének gyanúja merült fel" veled szemben.

Gondolom a fenti számon bejelentést is lehet tenni.

 

Szolosz

bujdos Creative Commons License 2007.11.09 0 0 438
Idősebb hódoló
bujdos Creative Commons License 2007.11.09 0 0 437
SUMMERFEST-TÁRNOK (2007)
Vendég: Mexikó
IDŐSEBB HÓDOLÓ
Idősebb hódoló
bujdos Creative Commons License 2007.11.09 0 0 436

( mexikói táncosnők a Summerfest-Tárnokon )

IFJÚ HÓDOLÓ
Másolat-Ifjú hódoló
szódásalovát Creative Commons License 2007.11.02 0 0 435

Ez a sötét folt a néhány pislákoló gyertyával a Kegyeleti Park tegnap esti díszkivilágítása. Kb. ilyen volt egyébként az október 23-i nemzeti ünnep estéjén is.
szódásalovát Creative Commons License 2007.10.31 0 0 434
Nyilván az üres önkormányzati kasszából.

Az önkormányzati kassza szerintem nem üres.

6/2007. számú önk. rendelet a zárszámadásról.

15. § (1) Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 139.284 eFt-ban kerül jóváhagyásra.
Előzmény: Törölt nick (433)
peetr04 Creative Commons License 2007.10.31 0 0 432
Kedves helfer!

Értem Én, mit szeretnél mondani, de az ahogy teszed ellenérzéseket vált ki bennem. Mint kutya tulajdonos és állatbarát, nem hinném, hogy az a megoldás, hogy az utcán kóborló kutyákat kivégezze bárki is. Ezt te sem gondolhatod komolyan. (legalább is remélem)

A másik dolog, hogy az Úttörők , mint korábban írtam Én is, tényleg nevetséges öszeget kaptak. Volt egy keret és abból jól látható, hogy a polgárőrség és mezőőri szolgálat kapta a legtöbbet. A mezőőri szolgálatról senki nem tud semmit, azon kívül, hogy fel-alá járkálnak a faluban és ahogy Te írod ezek szerint nem csak a faluban, hanem a környező településekre is ingáznak.

Mi a tárnoki mezőőrség felagada, személyi összetétele, elérhetősége????????? Írgya már meg valaki! Nem hiszem, hogy nemzetbiztonsági titok, habár úgytűnik úgy őrzik. Így csak mindenki azt hisz amit akar, az meg nem jó senkinek.

TISZTELT MEZŐŐR(ök)! A KUTYÁKAT NEM LÖVIK LE!? ugye?.. (meg remélem senkit sem.)

Különben aki lát egy mezőőri autót fotózza már le és rakja fel ide, mert lehet itt olyan aki még nem látott.

Előzmény: Törölt nick (431)
peetr04 Creative Commons License 2007.10.31 0 0 430
Szia helfer!

Azért szerintem fontos a kóbor ebekkel foglalkozni. Ha nem foglalkoznának velük nézd meg mi lenne:
Kóbor ebek
Előzmény: Törölt nick (429)
gabóca2 Creative Commons License 2007.10.30 0 0 428

Pontosítanék.

A "kóbor ebek elhelyézésre" adott támogatás nem a kormányzattól, hanem a tárnoki önkormányzat kasszájából érkezik.

sz.i. 

gabóca2 Creative Commons License 2007.10.30 0 0 427

Iránymutatónak értékelem, hogy a "kóbor ebek elhelyezése" több, mint kétszerannyi támogatást kapott az kormányzattól, mint a bakancsosok és az úttörők együttesen.

Az a két szervezet, mely két évtizeden át vitte az iskolások ezreit hosszabb- rövidebb kirándulásokra, hogy megismerjék hazánk és és a környező államok természeti és kuturális értékeit, továbbá minden évben megrendezték a többnapos színvonalas  nyári sporttalálkozóikat is.

A támogatásból tudták finanszírozni azon gyermekek utazási költségeit, amelyek szülei nem tudták kifizetni a résztvételi díjat.

Úgy látom, az "Amadeus művészeti iskola" megszüntetése után ezt a tevékenységet is kipipálhatja a testület.

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!