Keresés

Részletes keresés

Toth Kalman Creative Commons License 2000.06.01 0 0 330
TRIANON LOBBY - Tiltakozó levél és Nagytüntetés a Bp-i francia követségnél
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
RIADÓ!!!!!!! - ÁLTALÁNOS MOZGÓSITÁS!!!!!!!!!! - FELHÁBORITÓ!!!!!!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Budapest, 2000. május 31. (MTI) - A Becsületrend parancsnoki fokozatát
adományozta Martonyi János külügyminiszternek Jacques Chirac francia
köztársasági elnök - tájékoztatta a Francia Köztársaság budapesti
nagykövetségének sajtóosztálya szerdán az MTI-t.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Franciaország bocsánat kéréssel tartozik a magyar népnek az igazságtalan
trianoni békeszerzödés 80. évfordulóján mely feldarabolta István király 900
éves Koronaföldjét es Koronanépét!

IRJUK ÉS TERJESZÜK AZ ALÁBBI TILTAKOZÓ LEVELET E-MAIL-EN ÉS FAX-ON.
================================================
BUDAPESTI KOLLÉGÁK! RENDEZZETEK HATALMAS TÜNTETÉST A FRANCIA KÖVETSÉG ELÔTT
JUNIUS 4.- ÉN!
================================================
Orbán Viktor
Miniszterelnök
Az Országháza
Budapest

E-mail: viktor.orban@meh.hu

Tisztelt Miniszterelnök Ur!

Tiltakozom, hogy Martonyi János Külügyminiszter ur elfogadta a Francia
Köztársaság Becsületrendjét Trianon 80. évfordulója alkalmából.
Franciaország föszerepet játszott a magyar nép és anyaföld feldarabolásában.
A magyar népnek, mely az orosz nép utan Európa legmegosztotabb népe, joga
van békés egyesitésre NATO védelem alatt ugyanugy mint a német népnek joga
volt ehhez.

Tisztelettel,

Név, pontos cim

======================================================

------------------------------------------------------------------------
Who else wants to pay half and get free shipping?
http://click.egroups.com/1/4746/0/_/_/_/959822395/
------------------------------------------------------------------------

Hivd meg barátaidat a "Trianon"-ba!/Invite your friends to "Trianon"!
Erdély, Vajdaság, Felvidék, Kárpátalja és kis-Magyarország!
A magyar nemzet egy és oszthatatlan!/The Hungarian nation is one and indivisible!
=============================================
Cikket/fényképet (civilizált/izléses!) megjelentetni a fórumon: / Post article/photo (civilized/tasteful!) to board send to: trianon@egroups.com
Belépés, feliratkozás: / Subscribe send email to:
meghivassal/ invitation only

rrt Creative Commons License 2000.04.28 0 0 329
A www.centraleurope.com címen szavazzatok a magyar autonómiáról!!!!!!!!!!!

Merem remélni,hogy ezt a visszacsatolás-ellenesek sem ellenzik!!!!!!
Ez a minimum!!!

Raszi


nervosus Creative Commons License 2000.03.05 0 0 328
Nagyon szép összefoglalót irtál.Egyedül a Szálinnál irtakkal nem értek egyet.Sztálin szerint a magyar kérdés = "vagon kérdés".Továbbiakban meg az a véleményem,hogy Honfoglalásunk óta mi vagyunk a "Nyugat" védőbástyája/tatár,török stb/ ezért nekik jóvátételt kellene fizetni.Ehelyett országunk 2/3 át elvették,és idegen subculturáknak adták.
Előzmény: Toth Kalman (323)
rrt Creative Commons License 2000.03.01 0 0 327
Folytatás???!!!
JO Creative Commons License 2000.02.20 0 0 326
Udv!

A felvetes teljesen jogos, csag jelenleg sajnos nehezen kivitelezheto, tobb jol ismert oknal fogva...

mt:
JO

rrt Creative Commons License 2000.02.20 0 0 325
Teljesen igaaaaaaaaaaaaz!!!!!!!!!!!!!
Előzmény: Toth Kalman (323)
Toth Kalman Creative Commons License 2000.01.16 0 0 323
Trianon 80-dik Karácsonya
Tóth A. Kálmán ( Forditás angolból)

A pompás Trianon Palota a francia király és családja részére épült ahol
menedéket találtak a Versaille-i szigorú formaságok elöl. 1920-ban ez a
palota a magyar nemzet és anyaföld szerencsétlenségével kapcsolatban
szerzett hirnevet mindörökre. Az elkövetkezö 80 év alatt több millió büszke
és szabad magyar szolgaságra lett kényszeritve, alábbvaló és idegen kultúrák
igája alatt; több tizezer magyar börtönbe került csak azért mert magyarnak
született, és nagyszámban (hidegvérrel) lettek meggyilkolva ugyancsak
magyarságuk miatt. Egyharmada a magyar nemzetnek Trianon mesterseges
határain kivül találta magát, mely 1920 óta még a mai napig sem lett
érvénytelenitve. Az Egyesült Államok nem volt hajlandó aláirni a
szégyenteljes trianoni egyezményt. Wilson elnök úgy vélte, hogy a határok
újra húzását meg lehetett volna oldani demokratikusan és békesen. Sopron
volt az egyetlen város melynek alkalma volt a Magyarországhoz való tartozást
megvalósitani referendum által (választani Ausztria és Magyarország
között).

Horthy Miklós tengernagy/kormányzó vonakodva bár, de úgy hitte Hitler a
megoldás. Magyarország sosem volt elragadtatva a hitleri politikával. Az
örült diktátor, mint kiderült, meg akarta semmisiteni a magyar zsidóságot,
s a magyar katonaságot az orosz frontra küldte harcolni annélkül, hogy
felszerelte volna öket korszerü fegyverekkel gépesitett harcolásra. Cserében
Magyarorszag visszakapta a Trianon alatt elszakadt magyar-lakta területeket,
egy rövid 4-5 évre a második VH alatt. Hitler bukása közeledtével 50.000
magyar lett lemészárolva a Vajdaságban Titó szerb partizánjai által. Több
százezer magyar földönfutóvá lett, nyugatra menekült, ezrek és ezrek lettek
bebörtönözve és milliók lettek meggyalázva - megszégyenitve immár a második
alkalommal a XX-dik században.

Sztálin és kommunista bérencei azt hirdették, hogy kommunizmus a megoldás a
szétszakitott magyar nemzet tragédiájára. Mindenki szabad és elégedett
lesz, barátságban - testvériségben fognak az emberek élni egymással, s a
különbözö nemzetiségi problémák csak úgy maguktól meg fognak oldódni. Az
1956-os forradalom, az évszázad legnagyobb forradalma es szabadságharca,
azért tört ki mert az emberek nem voltak szabadok és elégedettek a
kommunizmussal. Budapest utcáin, terein és több más helyen az országban
rákényszerült a magyar a magyart ölni.

Erdélyben a magyarok helyzete a 70-es évekre már annyira elfajult, hogy még
a Kádár kormányt is beavatkozásra kényszeritette, már amennyire ezt Moszkva
megengedte. A sok csapás között mely a magyar nemzetet érte Trianon óta, a
legsúlyosabb talán az lett, amikor a szétszakitott területek és
kis-Magyarország magyarjai elidegenültek egymástól. A határon kivül élö
magyaroknak az az érzése, hogy az anyaország kormánya nem törödik velük és
nem tekinti problémájaikat - gondjaikat a magyarságuk megörzésével
kapcsolatban magyar ügynek.

A 80-as évek végén történö kommunizmus széthullása után a demokratikus
magyar kormányok és a Nyugat arra a velemenyre jutottak, hogy az Egyesült
Európa a legjobb megoldás Kelet-Európának. Azonban helytelen az az állitas,
hogy a különbözö idegen nyelveken és kultúrákon
alapuló demokráciak megfogják szüntetni a magyarok elnyomását. Példa erre
Románia, ahol magyar ellenes támadások újra éledtek a demokráciaban, melyek
a zsarnok Ceausescu idejében vissza voltak fojtva. Ennek ellenére, egyre
gyakrabban van megemlitve az Európai Szövetségbe való beilleszkedés mint
történelmi lehetöség a Trianon által szétszagatott magyar nemzet számára.
Ez nagyon kétes. Mig az Európai Szövetség
több reményt kecsegtet mint Hitler és Sztálin politikája, ennek ellenére
szükséges, hogy a határok újrarajzolása békésen és a nemzeti csoportok
helyzetét figyelembe véve megtörténjék. Az elosztási arány ahol 1 millió
magyar marad Romániában és 1 millió román érkezik Magyarországra igazságos
és helyes. Azonban, miután a jelen pillanatban 25.000 román él
Magyarországon és 2.6 millió magyar Romániában ez az arány nem helyes, s igy
állandó surlodáshoz vezet. Figyelemmel kell kisérnünk hogy mi történik a
Basque néppel kiknek vezetöi készen vannak fegyveres küzdelemre, hogy
kivivják függetlenségüket az Európai Szövetségen keretében. Hogyha a határok
közigazgatási vonalak az Európai Szövetségen belül miért probléma Francia és
Spanyolországnak új határvonal
húzása? Békés határvonal újra-húzás szükséges a Balkánon is, valamint a volt
Szovjetúnióban úgy szintén. Több millió szerb él kis-Szerbia területén
kivül, az Albán nép is szétszakadottan él, de a legnagyobb szétszakadás
az orosz nemzetben észlelhetö.

Ez a Karácsony különösen nehéz volt a vajdasági magyarok számára a rendkivül
lehetetlen körülmények miatt. Megosztják a nyomorúságos 2-ik VH-hoz hasonló
helyzetüket szerbekkel és más nemzeti kisebbségekkel. Ráadásul a Milosevics
rendszer állandó megfélemlitésének és nyomasztó zsarnokságának vannak
kitéve. Erdélyben a magyarok nagy szegénységben élnek, köszönve a bukaresti
kormány tudatlan-alkalmatlan vezetöségét érte. Ukrajna képtelen a haladás
útjára térni, igy a Kárpátaljai magyarok helyzete is reménytelen, és a
"harmadik világ" elmaradott országaival vetekszik. Talán azt lehet mondani,
hogy a legjobb helyzetben élö magyarok Nyugat-Magyarország, Szlovákia,
Szlovénia, Horvátország és Ausztria területén találhatók.

A XX-dik század utolsó évtizedének legnagyobb találmánya, az Internet,
lehetne egy ideális, úgymondván fegyver mely segitene a Trianoni határok
áthidalásában. Azonban nem egészen igy van! Az Internet megkönnyiti a magyar
ellenes kémkedést és propagandát is. Ugyanakkor az elöre-haladott országok
között Magyarországon és a HK-i magyar-lakta területeken a komputerhez és
Internet szolgálathoz valo jutás nagyon körülményes és drága. Az információ
szabad folyása sajnos gyakran figyelve van a HK-i teruleteken, mely félelmet
kelt az emberekben, s igy korlátozza az Internetes információ cserét.

Kis-Magyarország ünnepelt sikere az Euró-Atlanti integracióban, és az elég
gyors átalakulása a nyugati stilusú gazdasági formára reményt-keltö kezdet.
Mégis egy nagyon nehéz út elött áll a magyar nemzet. A tény az, hogy Kelet
és Közép-Európában nem szabad figyelmen kivül hagyni egy békés úton újra
húzott határvonalak létesitését. Példa erre Kelet és Nyugat-Németország
békés újra egyesitése. Egy ország területi nagysága
nem annyira fontos a jövöben mint inkább gazdasági sikere és
elörehaladása. Egészséges kereskedelem, elsö
osztályú üzemek/gyárak, modern alapszerkezet és szakképzett, elégedett
munkaerö a kulcs a sikeres virágzó gazdasági elöretöréshez.

Remélem, hogy 2099-ben valaki sokkal jobb és ékesebb beszámolót tud majd
adni a Magyar Nemzet és Anyaföld helyzetéröl mint én jelenleg.

Patmore Creative Commons License 1999.07.24 0 0 322
A MIÉP egy éve a parlamentben
"– Mekkora védettséget biztosítana egyébként az autonómia a vajdasági magyaroknak?
– Semmit. Az egész Vajdaság autonómiáját a szerbek döntik el. Ott már csak tizenöt százaléknyi magyar él, az semmiben sem tud dönteni. Az a terület, amelyről én beszélek, a Vajdaságnak egy igen kicsi része...
– Pontosan melyik részre gondol?
– A Ferenc-csatornáig terjedő területre. Zombor, Szabadka és néhány nagyobb magyar város, nagyközség található ott, ahol magyarok élnek. Ez félkaréjban húzódik déli határunk mentén. Ott össze lehetne vonni azokat a délvidékieket, akik nem akarnak tovább szerb fennhatóság alatt élni. Persze nem azt akarom, hogy az említett területet rendelettel csatolják át, hanem azt kérem, hogy tartsanak népszavazást az ENSZ felügyelete alatt. A javaslat támogatása érdekében akarok tömegmozgalmat szervezni."

Mai NapiMao
MManó Creative Commons License 1999.07.24 0 0 321
gyvirág (es többiek)

A Vajdasagi magyarság "Szabad Magyar Szo" hetilapja megvalaszolta Kukan úr megjegyzeset a vajdasagi autonomiarol. Erdemes elolvasni, jó fej cikk:

http://www.magyarszo.com
("Nezopont" rovat)

Zmac Creative Commons License 1999.07.23 0 0 320
Kedves ZéZé

teljesen igazad van, nekem is mindig viszketni kezd a hátam, amikor azt hallom, hogy egy ország többségi nemzete elégedett a kisebbségi törvényükkel. Viszont a finnországi svédeknek, dél-tiroli osztrákoknak van lehetőségük felemelni a szavukat, mégsem nagyon hallani őket. A baszkok ugyan nagyon küzdenek a spanyol fennhatóság ellen, de ha jól tudom saját kormányuk, törvényhozásuk van, nem is beszélve az anyanyelvi oktatásról. A kisebbségi lét mindig jelent valamekkora hátrányt, egy kisebbség mindig jogosan panaszkodhat, de ne felejtsük el észrevenni közöttük a különbségeket.

Zézé Creative Commons License 1999.07.23 0 0 319
Zmac!
Az, hogy mennyire tudtak "elintezni", nagyon relativ. Azert mert Nyugat Europaban dicshimnuszokat zengenek a finn es a del-Tiroli peldarol attol az meg nem jelenti feltetlenul, hogy az ottaniak meg is vannak vele elegedve. Lekinkabb a svedet, del-tiroliakat kellene megkerdezni, mielott velemenyt formalnank.
Nehogy abba a hibaba essunk mint Mr. Clinton.
Zmac Creative Commons License 1999.07.23 0 0 318
Többek között ez az, amit a finnek egész jól el tudtak intézni. Elfogadják a történelmüket olyannak, amilyen. Nem arra próbálnak büszkék lenni, hogy milyenek voltak, hanem arra, hogy mit értek el. És mit ád az ég: van is okuk örülni. ( Pedig iszonyúan szegények voltak a század első harmadában, utána meg hatalmas kártérítést fizettek a Szu-nak. )Közben pedig a svédektől sem akarják visszafoglalni az ősi földeket, hagyják őket az anyanyelvükön tanulni, stb. És mindezt nem csak azóta, hogy "telik nekik" jól bánni a kisebbségekkel.
Wishfor Creative Commons License 1999.07.22 0 0 317
Hát kicsi a valószínűsége egy olyan román nemzeti oktatásnak , hogy gyerekek nincs múltunk, nincs jövőnk a jelenünk meg olyan amilyen.
Zézé Creative Commons License 1999.07.22 0 0 316
Irod, hogy ameddig Romaniaban magyarellenes neveles folyik...addig nincs semmi esely ...

Hat megnyugtathatlak nem is lesz soha. El tudja valaki kepzelni, hogy valaha is egy roman gyereknek azt fogjak tanitani, hogy figyelj oreg, nekunk a leghalvanyabb fe:ngunk sincs, hogy honnan jottunk, 700 evvel pedig még a leg dako-romanosabb elmelet alapjan sem tudunk elszamolni. Az utana kovetkezo 400 evben meg levegot venni sem volt szabad a magyar kiraly engedelye nelkul, es, hogy latinsagunkat is a szaszoknak, magyaroknak koszonhetjuk, mert tan meg most is oszlavul irhatnank nelkuluk.

Hat en nem!

Wishfor Creative Commons License 1999.07.22 0 0 315
Persze , hogy siránkoznának. Valahol azt olvastam, hogy Trianon után,egyik évről a másikra ötszörösére nőtt a román GDP (akkor nem így hívták) és pl. a vajdaság ma is Szerbia legfejletteb része. (Volt míg le nem bombázták a gyárakat. :( ) Eygébként te nem tudtad, hogy a Tiszáig ősi román föld? :)
Zmac Creative Commons License 1999.07.22 0 0 314
Dear Wishfor,

egyetértünk, épp csak azt akartam hangsúlyozni, hogy hiába minden igazságtétel, - legyen az akár valóban nagyon jó vmilyen igazság-definíció alapján, - aligha éri el a célját, ha az emberek fejében nincs először rend. Amíg pl. Romániában módszeres magyarellenes nevelés folyik az iskolákban, addig esély sincs arra, hogy a magyar kisebbségnek tett bármilyen engedményt hajlandóak legyenek igazságosnak elfogadni. Ha egy 98% -ban magyarok által lakott, Magyarországgal határos terület nemzetközileg ellenőrzött népszavazáson döntene az anyaországhoz való csatlakozás mellet, akkor is az ősi területek sorstragédiába illő elvesztése miatt siránkoznának.

Wishfor Creative Commons License 1999.07.22 0 0 313
Zmac!
Azért ettől az állapottól nem ártana egy kicsit igazságosabb helyzet. Gondolok itt az egy tömbben élő magyarokra. Amíg a környező országokban úgy próbálnak "demokratikus" törvényeket alkotni , hogy azok a nem többségi nemzethez tartozókat hátrányosan érintsék, nem kerülnek közelebb az általuk is áhított célokhoz. Mivel nem hoznak demokratikus törvényeket, nem adják meg a jogokat minden állampolgáruknak, mert félnek az egy tömbben élő , emiatt politikailag szervezett magyarok tól , ezért nem éri el az országuk a gazdasági fejlődéshez elengethetetlenül szükségés fokát a demokráciának,. Emiatt nő az általános elégedetlenség amit a jól bevált módon megint magyarelleneséggel próbálnak meg levezetni. Így bekerültek egy ördögi körbe , 22-es csapdája ha úgy tetszik. Biztosan nem véletlen, hogy az etnikailag többé-kevésbé egységes kelet-európai államok (M.O Cseho. Lengyelo) állnak a legjobban. Persze ennek nemcsak ez az oka, de a nagy magyar kisebbséggel rendelkező országokra fenn áll a fenti megállapításom.Ráadásul míg Európa nyugati fele a II.világháború után kinőtte a nacionalizmust, sovinizmust többé-kevésbé (persze itt is vannak kivételek) ,addig a kommunista uralom csak hibernálta a sovinizmust de nem szüntette meg Kelet-Európában. Tehát nemcsak a trianoni örökséggel kell itt megküzdeni, hanem az általában is jellemző soviniszta türelmetlenséggel. A kettő pedig erősíti egymás hatását..
Zmac Creative Commons License 1999.07.22 0 0 312
Sajnos minden igazságtételt az érintetteknek legalább a fele súlyos igazságtalanságként élne meg. Rá kéne mindenkinek döbbennie arra, hogy egymás ellenében úgysem jutunk semmire. Mint ahogy Erdélyben erre a felismerésre már adtak néhányszor jó példát. ( L. Tordai országgyűlés, 1568 )
Wishfor Creative Commons License 1999.07.22 0 0 311
Kelet-Európa összes mai problémája Trianonból eredeztető. Itt nem lehet megbékélés csak kényszerű együttélés ezzel az állapottal. Az összes új,kitalált állam vagy szétesett már vagy jóesélye van erre, nem életképesek sem gazdaságilag sem politikailag. Az igazságtalanul meghúzott trianoni határok megváltoztathatalanságának mint az európai béke biztosítékának állítás tévesnek bizonyult, hiszen az utóbbi tíz évben itt jó pár ország határait megváltoztatták. Nem autonómia kell hanem igazságtétel.
Zézé Creative Commons License 1999.07.22 0 0 310
1. Hat bizony az uj szlovak elnok sem birta sokaig. Mar csak arra vagyok kivancsi mit lep (remelem ki) erre a Magyar Part.

2. Kulonben a szlovak pelda jol tukrozi, hogy a nacionalizmus ill. sovinizmus a gazdasagi (viszonylagos) jolettol milyen jol kulonvalaszthato, hogy ne mondjam milyen jol mukodtethetok egyszerre. (Igaz, hogy szlovakia is sulyos gondokkal kuzd, de Romaniat meg igy is fenyevekkel megelozi). Kovetkezeskeppen Phoeniixx velemye nem allja meg a helyet.

3. Sajnos a Szlovak vonat mar elment (remelem csak egy idore). Akkor lehetett (es kellett) volna valamit kieszkozolni, amikor kulonvaltak a csehektol. Ott ugyanis ok voltak azok akik felboritottak az addig meglevo status quo-t, es igy akar a bekes hatarmodositasig is elmehettunk volna.

4. Kezdem unni, hogy Magyarorszag K.Europa balekja/menedzsere. A szomszedoknak garanciak nelkul, onzetelenul segit (tamogatja Szlovakia felvetelet a NATO-ba, Romaniaet az NATO/EU-ba, elintezi, hogy vizummentesseget kapjanak, most meg eloalltak az egesz Vajdasag autonomiajaval) mikozben a szomszedok le se sz@rjak, es ott tesznek keresztbe ahol csak tudnak. Ideje volna mar felebredni!!! 99.9% hogy forditott esetben hagynak Magyarorszagot szetrohadni, es kozben jot rohognenek a markukba.

Huh, abbahagyom mert mindjart felforr a hutovizem...

gyvirag Creative Commons License 1999.07.22 0 0 309
Eduard Kukan, szlovak kulugyminiszter, megakarja torpedozni Vajdasag autonomiajat, kulonbozo santa kifogasokkal. Termeszetesen tudjuk, hogy honnan fuj a szel. Szlovakiaban 500 ezer, a kormany altal bevallott, valojaban kozel az 1 milliohoz, magyar el. Mi tortenne, ha ok is autonomiat kernenek. Lam, lam, a kisentente meg mindig dolgozik. Minden rablo felti a koncot.
Phoeniixx Creative Commons License 1999.07.22 0 0 308
3. Egyetertek, azaz szvsz is az RMDSZ politikaja tenyleg a jovoben esetleg? megjeleno alapokra van epitve. Ezek soha nem fognak viszont megjelenni: lasd valasztasokon visszajovo Iliescut es bandajat. De ha nem igy leptek volna, rajuk lehetne 'kenni' hogy miattuk nem jelentek meg.

Az 'eloszor roman es vhol talan erdelyi'-vel is egyetertek, DE gazdasagi teren mar most is forditott a sorrend es politikai teren is markans valtozasok vannak, ami azt jelzi, hogy az atlag erdelyi roman kisember sem igazi dak mar. A dakok lassan ujfent kihalnak Erdelybol. ;-)

Zézé Creative Commons License 1999.07.20 0 0 307
Ser busztok

Csak pontositani szeretnek egy ket dolgot:
1. a jelenlegi roman elnok nem erdelyi, hanem havaselvi. Legutobb tett nyilatkozatait olvasva rogton adodik egy osregi kozmondas: a kutyarol es
az ebrol.
2. Szerintem a 250e alairas pontosan ugyanannyit erne, mint a korabbi felmillios magyar peticio, vagyis SEMMIT.
3. Szereny velemenyem szerint, az erdelyi roman is (ha meg van ilyen) elobb roman, es csak utana erdelyi. A hetkoznapi emberek szintjere
lekepzett megertes, joviszony, vagy baratsag, csak hiu remeny, egy felulrol propagandisztikus celokkal elhintett hazugsag. Sajnos erre a valotlan
alitasra epul a RMDSz buborekvara is.

Patmore Creative Commons License 1999.07.24 0 0 306
A MIÉP egy éve a parlamentben
"– Mekkora védettséget biztosítana egyébként az autonómia a vajdasági magyaroknak?
– Semmit. Az egész Vajdaság autonómiáját a szerbek döntik el. Ott már csak tizenöt százaléknyi magyar él, az semmiben sem tud dönteni. Az a terület, amelyről én beszélek, a Vajdaságnak egy igen kicsi része...
– Pontosan melyik részre gondol?
– A Ferenc-csatornáig terjedő területre. Zombor, Szabadka és néhány nagyobb magyar város, nagyközség található ott, ahol magyarok élnek. Ez félkaréjban húzódik déli határunk mentén. Ott össze lehetne vonni azokat a délvidékieket, akik nem akarnak tovább szerb fennhatóság alatt élni. Persze nem azt akarom, hogy az említett területet rendelettel csatolják át, hanem azt kérem, hogy tartsanak népszavazást az ENSZ felügyelete alatt. A javaslat támogatása érdekében akarok tömegmozgalmat szervezni."

Mai NapiMao
MManó Creative Commons License 1999.07.24 0 0 305
gyvirág (es többiek)

A Vajdasagi magyarság "Szabad Magyar Szo" hetilapja megvalaszolta Kukan úr megjegyzeset a vajdasagi autonomiarol. Erdemes elolvasni, jó fej cikk:

http://www.magyarszo.com
("Nezopont" rovat)

Zmac Creative Commons License 1999.07.23 0 0 304
Kedves ZéZé

teljesen igazad van, nekem is mindig viszketni kezd a hátam, amikor azt hallom, hogy egy ország többségi nemzete elégedett a kisebbségi törvényükkel. Viszont a finnországi svédeknek, dél-tiroli osztrákoknak van lehetőségük felemelni a szavukat, mégsem nagyon hallani őket. A baszkok ugyan nagyon küzdenek a spanyol fennhatóság ellen, de ha jól tudom saját kormányuk, törvényhozásuk van, nem is beszélve az anyanyelvi oktatásról. A kisebbségi lét mindig jelent valamekkora hátrányt, egy kisebbség mindig jogosan panaszkodhat, de ne felejtsük el észrevenni közöttük a különbségeket.

Zézé Creative Commons License 1999.07.23 0 0 303
Zmac!
Az, hogy mennyire tudtak "elintezni", nagyon relativ. Azert mert Nyugat Europaban dicshimnuszokat zengenek a finn es a del-Tiroli peldarol attol az meg nem jelenti feltetlenul, hogy az ottaniak meg is vannak vele elegedve. Lekinkabb a svedet, del-tiroliakat kellene megkerdezni, mielott velemenyt formalnank.
Nehogy abba a hibaba essunk mint Mr. Clinton.
Zmac Creative Commons License 1999.07.23 0 0 302
Többek között ez az, amit a finnek egész jól el tudtak intézni. Elfogadják a történelmüket olyannak, amilyen. Nem arra próbálnak büszkék lenni, hogy milyenek voltak, hanem arra, hogy mit értek el. És mit ád az ég: van is okuk örülni. ( Pedig iszonyúan szegények voltak a század első harmadában, utána meg hatalmas kártérítést fizettek a Szu-nak. )Közben pedig a svédektől sem akarják visszafoglalni az ősi földeket, hagyják őket az anyanyelvükön tanulni, stb. És mindezt nem csak azóta, hogy "telik nekik" jól bánni a kisebbségekkel.
Wishfor Creative Commons License 1999.07.22 0 0 301
Hát kicsi a valószínűsége egy olyan román nemzeti oktatásnak , hogy gyerekek nincs múltunk, nincs jövőnk a jelenünk meg olyan amilyen.
Zézé Creative Commons License 1999.07.22 0 0 300
Irod, hogy ameddig Romaniaban magyarellenes neveles folyik...addig nincs semmi esely ...

Hat megnyugtathatlak nem is lesz soha. El tudja valaki kepzelni, hogy valaha is egy roman gyereknek azt fogjak tanitani, hogy figyelj oreg, nekunk a leghalvanyabb fe:ngunk sincs, hogy honnan jottunk, 700 evvel pedig még a leg dako-romanosabb elmelet alapjan sem tudunk elszamolni. Az utana kovetkezo 400 evben meg levegot venni sem volt szabad a magyar kiraly engedelye nelkul, es, hogy latinsagunkat is a szaszoknak, magyaroknak koszonhetjuk, mert tan meg most is oszlavul irhatnank nelkuluk.

Hat en nem!

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!