Keresés

Részletes keresés

mousot Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27768

Pege Aladár

 

(Budapest, 1939. október 8.Budapest, 2006. szeptember 23.) Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas magyarcigány bőgőművész, zeneszerző, a magyar dzsessz kiemelkedő alakja, A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze. Világhírű nagybőgős, zseniálisan improvizáló virtuóz, akit nemzetközi kritikusok „a nagybőgő Paganinije” néven is emlegettek (nevéből eredő szójátékkal: Pegenini). Egyszerre játszott klasszikus zenét és dzsesszt – e kétféle elhivatottság sajátos kölcsönhatása egyéni színt adott játékának.

 

 

 

mousot Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27767

Dalos György

 

(Budapest, 1943. szeptember 23. – ) magyar író, műfordító.

 


 

Balassi-strófa

 

 

Jaj te, ha ki volnál
fénylő csillagoknál
sugárabb is lehetnél,
ha én égboltomon
kicsinyég megpihennél.
Otthontalan fényjel,
csillagtalan éjjel
várlak, hogy már szeretnél.

 

mousot Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27766

Ray Charles (teljes nevén Ray Charles Robinson;

 

1930. szeptember 23. Albany, Georgia, USA2004. június 10., Beverly Hills, Kalifornia, USA) afroamerikai zongorista, énekes. A jellemzően amerikai zenei stílusok gyakorlatilag mindegyikében (dzsessz, soul, rock and roll, gospel, blues, rhythm and blues, pop, country, funk ) maradandót alkotott. 2004-ben készült az életéről film Jamie Foxx főszereplésével Ray címmel.

 

 


mousot Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27765

Dr. Móricz Virág

 

(Budapest, 1909. szeptember 23. – Budapest, 1995. szeptember 9.) írónő.

Móricz Zsigmond legidősebb lánya, a Nyugat titkára, filmes segédrendező és írónő.

 

 

Tiszteld a múltat, az eredetedet, a hovatartozásodat,

s mindennek hordozóját, önmagadat.

mousot Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27764

mousot Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27763

Sok szeretettel köszöntelek Benneteket!

Szép délutánt, kellemes kikapcsolódást kívánok Mindenkinek!

 

hanneton Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27762

Pilinszky János

Néhány szóban

Ahhoz, hogy igazságos lehessek, tudnom kell, hogy nem vagyok birtokosa semmiféle abszolút igazságnak.
Hasonlóképp a művészetben: semmiféle alkotás nem nyerheti el a jó ajándékát, amennyiben nem hajlandó újra és újra a nullpontról elindulni, a megemésztett bukás, pontosabban az alázat keservesen fájdalmas nullpontjáról. A művészetben nincs siker és nincs rutin, amely az újrakezdés erejét helyettesíthetné. A művészt a csalótól épp az különbözteti meg, hogy nem tart igényt semmiféle tekintélyre, semmiféle kivívott sikerre, amikor egy-egy új vállalkozásba kezd.
Reszketés nélkül senki ember nem juthat el a labirintus szívébe.
Ez az, amit a régiek istenfélelemnek neveztek, s ami nem egyéb, mint tiszta alázat. Gyönyörű egyensúly remény és bűntudat, tudás és nem tudás, személyes és személytelen, felejtés és tapasztalat, bizonyosság és elveszettség között. Az alázat a nullpont ünnepélye; Isten és ember legintimebb találkozóhelye, sírás és megvigasztalódás forrásvidéke.
Alázat és szegénység: két testvér, s mindkettő isteni fogantatású. A középkor román és gótikus művészetére mondották, hogy a szegénység fényűzése. S valóban nemcsak a román és gótikus művészet, de minden igaz művészet véghetetlenül csupasz, egyszerű, igen szegényes – és gazdag, ünnepélyes és kimeríthetetlen! A lényeges csodája. Ahogy Kosztolányi mondotta, a költészetnek semmi szüksége nincsen, hogy költői legyen, hiszen ő maga a költészet!

(Új Ember, 1972. január 23.)

 

 

 

hanneton Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27761

Pilinszky János

Könyörgés

 

Tág szemmel már csak engemet figyel,
mint néma tó a néma csillagot,
nem mer beszélni, szólni hozzám, mégis
ha megölném is, hinné: jó vagyok.

Szegényt, csak egyszer tudnám még szeretni!
az övé lenni, ha nem is egészen;
megváltanám egy futó, tiszta csókkal,
hisz egyek voltunk rég a drága mélyben.

Csak egyszer engedd még magamhoz vonnom,
éreznem újra félszeg, gyenge vállát,
irgalmazz meg szegénynek és nekem,
szivemben nincs már más, mint durva dárdák.

Szerelmem, lásd meg ősz haját a szélben,
kis békezászló, oltalmat keres,
oldj fel maró, magányos bánatomból,
ha senkiért, az anyámért szeress. 

hanneton Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27760

A. Sz. Puskin

Előérzet


Villám gyúl megint, az égre
barna fellegraj kúszik;
végzetem vak rendelése
régi bánattal búsit.
Lesz-e bennem dac, keményen,
sorsom, véled víni még?
most, hogy meglassul a vérem,
s szenvedélyem is kiég.

Hány vihart megvívtam én már!
Orkántól sem rettegek.
Bárkám biztos part felé száll,
futnak szét a fellegek.
Ám szivembe nemsoká új,
éles fájdalom hasít:
lám, a lágy öböl kitárul,
s ott utunk szétágazik.

Add kezed, súgd: "Isten áldjon!"
Gyönge tested mint remeg!
Rebbentsd rám mégegyszer áldón
tündöklő tekinteted!
Bár erőm megtörve régen,
hogyha csak rád gondolok:
vérem felgyúl, s szenvedélyem
ifjan, újra fellobog.

(Képes Géza)

 

hanneton Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27759

 Sz. Jeszenyin

Kékség

 

A völgyek öblei csípős hidegtől kékek,

földön a patkó cseng, mint az üveg.

A sápadó füvű, messzibe nyúló rétek

lefoszló fákról rézpénzt gyűjtenek.

 

Tarlott lapályra nyers köd csügg le mélyen,

borzas mohot borzongat, kékre fest,

s a folyó hűvös, tejfehér vizében

locsogva mossa kék lábát az est.

 

*

A fonnyadó reményt az ősz pirosra marja,

lovam lépte, mint csöndes sors, szelíd.

El-elkapja sötétlő bársonyajka

hullámzó köpenyem lecsüngő széleit.

 

Békébe, harcba-e? Indulok messze tájra,

nyomok csábítanak láthatatlanul.

Elfut a nap, villog arany bokája,

s munkánk az évek kosarába hull.

 

*

Futóhomokról, megkopasztott dombról

permeteg rozsda ontja vörösét.

Pásztorkürtöt hajlít a sárga holdból,

s mint riadt csóka, rebben a sötét.

 

Tejszínű köd dajkálgat kis tanyákat,

elült a szél, halk zsongás andalít.

Oroszföld alszik, rajta derűs bánat,

s őszi hegyekre fonja karjait.

 

Nem messze hajlék, csábít éji szállás.

A kiskert bágyadt kaporszagot ont,

szürkén hullámlik a káposztaágyás,

olvadt vajat csöpögtet rá a hold:

 

előre érzi jó kenyér puháját,

s uborkát herseget az éhes képzelet.

Ott fenn az ég megnyitja tág karámját,

s kivezet száron egy makrancos felleget.

 

Útszéli hajlék! Sok borongó árnyad

s csöndes derűd régi ismerős nekem.

Az asszony alszik, és a szalmaágyat

laposra döngöli az özvegy szerelem.

 

Virrad. Az árnyak lassan szétomolnak,

barna homályban áll még az ikon.

S az eső hajnali imát dobolgat

a szürkülő, homályos ablakon.

 

Poroszkálok megint kékbenyúló mezőkön.

Rézarcú nap villan a pocsolyán.

Szívemben más bú-öröm kincsét őrzöm,

új beszédet tanulgat már a szám.

 

Fagyott tó lett szememnek enyhe kékje,

lovam nem űzi gyeplőszár-szeszély.

Belemarkol egy halom rőt levélbe,

s utánam vágja a garázda szél.

 

(Rab Zsuzsa)

 


hanneton Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27758

Tóth Árpád

Esti harangjáték

 

Ó, bús toronyban esti harangjáték,
Lelkem grádicsán bánat lépeget:
Megy a toronyba, vén harangozó,
Megzengetni a halk emlékeket.

S tünődöm: ez a játék mire jó?
Elalvó város már a lomha Én,
Ezüst harangokkal a régi bánat
Miért harangoz hát az est ködén?

A mikrokozmosz őrá nem figyel,
A mikrokozmosz egykedvű és fáradt,
Síró asszonyok s árva proletárok,
Vágyak s gondok, szegények, aludnának.

Múlthoz, emlékhez nékik mi közük?
Mit akar e halk, bolond muzsika?...
Csönd, csönd! - hiszen rohanva jő a hajnal,
Harc, fogcsikorgatás és új soha.

De harangoz a bánat és az alvók
Az éji hangra fel-felijjedeznek,
Tán ég a város? tán a föld alatt
Távol földrengés bús morajja reszket?

S a legbúsabbnak a szívébe vág:
Jaj, istenem, tán nem is lesz már holnap,
És most kongat a vén harangozó
Búcsúszót nékem, halavány halottnak?

 


 

hanneton Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27757

Tóth Árpád

Könnyű dalt ...

 

Könnyű dalt, enyhe, ízes szerenádot
Dalolni néked jó ma, ó, te áldott
És megszentelt az asszonyok között!
Míg messze ágyadon pihensz fehéren,
Édes szájú szókkal csókolni álmod...
Mint drága serleg, mit régi bor telít,
Csillog a fényben, szívem oly szelíd.
Dalolnék, édes szájú szerenád
Csókolja álmod, s vágyam szeme rád
Nagy messzeségből fátylasodva néz.

Vágyam még néz utánad, s úgy izen,
Mint égi csillogású férfiszem
Fordul az utcán nők után ragyogva,
Érzed-e még mohó és selymes
Simítását...

Óh, érzed-é a roppant messzeségben
Ez örök, forró, alázatos, árva
Felédnézést, mely... koldul.
S ki női száj bíbor kapuja láttán
Hörögve sír, és nyomorék karom
Mint templom ajtaján a ferde koldus...

Ó, vágy, örök vágy...
Alázat íve görbül ferde hátán.

 


hanneton Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27756

Tóth Árpád

Ó, tudsz –e szállani ...

 

Ó, tudsz-e szállani, törékeny, drága ének,
Tapadó sűrüjén a vak sóhaju éjnek,
Mint zengő, fénylő lángmadár?...
Hiába már!
Hisz ezt az éjt a távol ég-terek
Sugár dárdája is keresztülfúrni gyenge,
Örök arany hegyük tompára törve benne
Elporzik, szétpereg.

 

S a nyúlós, állott és nehéz
Lég, melyhez dideregve érsz,
Mint vak vér, törten ragadó,
Mint vak könny, lomhán fakadó,
Nyirkával pihegő meleg melledre olvad,
Áthűti szárnyad, fellazítja tollad,
Hogy lezuhanj...


Ó, ne suhanj
Ma, bús madár, inkább fészekre bújj,
Míg hajnal nem jön, víg meleggel új!

De hol van enyhe nyugtot adni fészek,
Melyet üvöltő............ vészek
Le nem vertek?


Ó, a kertek
Ezer buja lombkeble hol dagad
A jóillatú alkonyég alatt?
S a legdrágább fészek, melyet röptöd keres,
Nem tépett és üres?
Szegény madár! Ó, befogad-e, hív-e
Az emberek szíve?

 


 

hanneton Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27755

Tóth Árpád

Próbálom, hátha ...

 

Próbálom, hátha mondogat
Még ajkam enyhe zenét,
Zengeni kedves lombokat
S a lányok tiszta szemét,

Alkonyi halk jegenyesort,
Mely arany égbe vezet,
Mustizű csókot, csókizű bort,
Virágillatú kezet.

Zengeni dalt, melyben csupa
Pelyhes, halk szó piheg,
S a lelkek bús tükrét puha
Szárnnyal legyinti meg.

Szállj, dal, esti fecske, suhanj
A vak tavak fölött...

 


 

hanneton Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27754

P. Verlaine

Csak menj tovább

 

Csak menj tovább és ne emészd magad!
Az út jó, s egy a dolgod: hogy haladj
s vidd az egyetlen kincset, ami drága,
s puszta fegyvered a hadakozásra:
a lelki szegénységet s Istened.

És főként föl ne add szived reményét.
Mit számit egy kis szenvedés s sötétség?
Utad jó, s végén a halál fogad.
Igen, főként a reményt föl ne add,
hogy holtod öröm-ágyat vet neked.

Tedd jóvá magad, ahogy csak tudod.
Az élet rút, de mégis a hugod.
Menj fölfelé, egyszerűn, sőt dalolj hát,
s távol legyen tőled az az okosság,
mely sunyin megkisérti hitedet.

Menj, gyermek-egyszerűn, és megalázva
magad, mint bűnös, ki a bűnt utálja,
dalolj, sőt légy víg, nehogy utadon
álomba merítsen az unalom,
mit az ellenség küldhet ellened.

Nevess a vén Csábítón s vén Cselén,
mert a Béke vár a hegy tetején
harsonás, diadalmi ragyogásban.
Fuss a fehér-fekete éjszakában.
Már kiterjeszti a fejed felett

győztes szárnyát az Őrangyal vidáman.

(Rónay György)

 

hanneton Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27753

Paul Verlaine

Szonett

 

Se parfümöt, se drága kenetet

ne végy, Szerelmem! - szebb a kéj, ha tested

élő zamata párologva reszket

ágy-trónusunkon! Fölgyújtom neked

 

vágyaim fároszát; szent áhitat

zsong ereimben, míg csókom elönti

kövér nyakad és boldogan köszönti

a combokon telt húspárnáidat.

 

- Már jő az est. Nézd, ott a messzi bükkön

haldoklik a napfény, s mint lomha függöny

az éj palástja hull fölénk le halkan.

 

Oh jöjj! hajolj rám! hadd szürcsölje ajkam

lelked borát, rejtelmes fűszerét:

bársonyillatot s fénybeszürt zenét.

 

 

hanneton Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27752

Vörösmarty Mihály

Lelkemhez

 

Hagyd a világot s kedvbe merűlt zaját,
Hagyd a gyönyörnek tapsra nyitott ölét;
     Fényedre itt homály vetődik,
          S futva kerűl szeretett leánykád.

 

Kényére díszesb arcokon andalog,
Vidám szivekkel nyílva barátkozik,
     Csendes mosolygásod hatalmát
          És epedő szemedét felejti.

 

Hah! s téged a most megcsalatott remény,
Lélekszakasztó fájdalom öldököl.
     Melledben a vad csüggedésnek
          Lángja lobog, s dühödötten újúl. –

 

Menj félre innen, bágyadozó fiú!
Amott virítnak bánatos erdeid:
     Ott sírd le búdat jobb panasszal
          A felelő hegyek ellenében.

 

Jajdúlj meg a szél lengedezésivel,
Jajod köszöntse a derülő napot,
     Kisérje a nyugvót siralmad,
          Míg vele életed el nem alszik. -

 

Börzsöny, 1822

 

hanneton Creative Commons License 2012.09.23 0 0 27751

Sziasztok!

 

Vörösmarty Mihály

Kék szem

 

Szép a fekete szem,
Én azt is szeretem;
De még szebb a kék szem,
Kék szemű szerelem.
Az én szeretőmnek
Ilyen kék a szeme;
Valahányszor nyílik,
Ibolya kél benne.
S hejh mikor benézek
Mélyen közepébe,
Látom a szerelmet
Mulatozni benne;
Akkor azt gondolom,
Kedvem nagy voltában:
Nincs több boldog ember
Nagy Magyarországban.

 

1830

 

 

 

szomorúfűz Creative Commons License 2012.09.22 0 0 27750

Drága Kicsi Mátécska!

 


 

Boldog névmapot Neked!

Legyen vidám, szeretetteli az életed.

 


 

 

 

 

 

szomorúfűz Creative Commons License 2012.09.22 0 0 27749

szomorúfűz Creative Commons License 2012.09.22 0 0 27748

.kaktusz

 

 

Tudod arra gondoltam,

van úgy, hogy valaki

szeretete jeléül

másnak odaadja

az emlékét,

a pótolhatatlant,

talán az óráját

a meghalt apjának,

amit az,

mint büszkeségét,

egy láncra akasztva

a zsebében hordott,

vele szinte összenőtt…

másnak már nem érték,

értékessé a szeretet teszi,

amivel azt senkinek másnak,

 ajándékba egyedül

adhatták annak az egynek,

a szeretet letagadhatatlan,

egyértelmű jeleként…

de ha az nem értékeli,

(mivel benne szeretet nincsen)

valójában nem csak az órát,

de a szeretet,

semmibe azt veszi,

ami felé nyújtatta

azt a pótolhatatlan kincset:

az órát valósan,

vagy csak szimbolikusan  

a sárba tapossa,

mintha semmibe venné

a felé áradó

igaz szeretetet …

az óra tönkremegy,

ő csak egy könnyen romló szerkezet,

az ember, aki adta,

 kicsit meghal bele:

de ha igaz a szeretet,

csak átváltozik örömteliből

fájdalmas kínok közt élő érzésre.

 

2012. szept. 21.

 


szomorúfűz Creative Commons License 2012.09.22 0 0 27747

Tartozz hozzám! Tartozz hozzám igazán,

és én attól boldog leszek, téged is boldoggá teszlek.

 

 

Szilvási Lajos

 


szomorúfűz Creative Commons License 2012.09.22 0 0 27746

.kaktusz

 

 

Tudod arra gondoltam,
a haza az ember számára
termőföld, amin nem csupán
az élelmiszer terem meg,
de kikel a jó földben
a barátság, a testvériség,

a megtartó szeretet…
s amikor valaki azt mondja,
a hazáját szereti,
de közben szépet
csak a múltban talál,
az emlékekben, leginkább
mások visszaemlékezéseiben,
akinek ebben
a földben semmi jó nem terem,
aki az életet nem szereti,
az életet, aminek a gyümölcsei
ebből a közegből születnek,
az csak beszél a szeretetről,
át nem igazán érzi…
nem könnyű valódi hazára lelni,
mert a haza nem az,
ahol megértik az ember szavát,
a szó írott,
vagy kimondott alakját,
ahol egy nyelven beszélnek,
hanem ahol a gondolatát,
az érzéseit is értik…
a haza sokkal kisebb,
mint ahol vannak a határok,
a haza az, amit az ember
át képes ölelni
az igaz szeretet karjaival…
aki a világon
olyan helyet nem talál,
addig csak önmagát kereső,
hazátlan turista marad az árva:
de a talajt munkálni kell,
elszegényedni hagyni nem szabad,
szeretettel öntözni,
hogy olyan gyümölcsöt teremjen,
amiért szeretni,
hozzá ragaszkodni
érdemes mindhalálig.

 

2012. szept. 21.

 

 


szomorúfűz Creative Commons License 2012.09.22 0 0 27745

"Csak akkor szólalj meg,

ha szebbet tudsz mondani, mint a csönd!"

 

 


szomorúfűz Creative Commons License 2012.09.22 0 0 27744

.kaktusz

 

 

Tudod arra gondoltam,

a csalódás nagy, ha valaki

az éjszakáját nappallá téve,

minden tudását beleadva

elkészíti a legjobb művet,

ami csak belőle kitelik,

de értéktelennek ítélik a szakértők...

a fájdalom még erősebb,

ha nem csak a testit,

de beleadta

az összes lelki energiáját is,

mégis a dal  süket fülekre talál…

vagyis talán tudja ő,

a darab nem tökéletes,

vizsgán a helyét meg nem állná,

de azt is, hogy a muzsikáját

másképp kell hallgatni,

nem úgy, mint az ember,

de mint a lélek zenéjét...

és ez az,

amit elmagyarázni nem lehet,

ehhez nem csak fül, képzettség,

az értéshez valami több kell,

talán épp egy másik lélek

egy másik emberben…

így van ez a szeretettel,

amikor az ember belead

minden  tőle telhetőt,

mégsem ér a célig,

az nagyon fájdalmas lehet,

de ha tudja, hogy ő ennél szebben

már nem képes szeretni,

mert az a szeretet

a lélek közreműködésével jött létre:

lehet, hogy a szabályoknak

nem felel meg mindnek,

de ha

nem teszi boldoggá a másikat,

akkor az nagy csalódás,

és folyton vérző fájdalom.

 

2012. szept. 21.

 


szomorúfűz Creative Commons License 2012.09.22 0 0 27743

 

szomorúfűz Creative Commons License 2012.09.22 0 0 27742

Pénzár Miklós Csaba

Szelíd ...

 

Szelíd a kis patak,

Amelyik itt szalad,

Az öreg fák alatt !

Fut, szalad a nagy víz felé.

Szüntelen, csacsog, csobog,

Ahogy útja kanyarog !

Siet nappal, siet éjjel,

De útja már egyenesen halad !

És csak most veszi észre,

Egyre több patak siet vele!

A víz már nem csendes, csacsogó,

Mérgesen ,sárosan rohanó!

Hatalmasan áradó,

Mindenen átgázoló !

Már nem keresi útját,

Rohan, amerre lát !

Szem már nem lát határt,

Átgázol mindenen,

Erdőkön, réteken,

Szépséges házakon,

Virágzó kerteken !

A mező sem állhat neki ellent,

Ami tegnap még,

csendes szépség volt,

Mára, értéktelen lett,

veszendőbe ment !

Marad a síró, keserű,

könnyeket hullató,

Sok szerencsétlen ember, akinek,

Munkája, élete értelme,

munkája gyümölcse,

Lett semmivé, vált értelmetlenné!

Csak nézi, tehetetlen

fájó szíve, sajog belé !

A könny a düh, a bánat, nem segít,

Istenben bízz, Ő lesz ki megsegít,

Ő lesz ki reményt ad szívednek,

Ő, majd letörli könnyedet!

Reményt ad és erőt ad, hogy

Bízva Benne, újat alkossál,

Életednek, új értelmet ad ,

Hogy jövőt építs fiadnak !

 


 

 

 

 

 

 

szomorúfűz Creative Commons License 2012.09.22 0 0 27741

Pénzár Miklós Csaba

Ha lenne még...

Ha lenne még egy élet,
Megtalálnálak Téged !
Csak Te lennél a mindenem,
Újra az egyetlenem !
Foghatnánk egymás kezét,
Végtelen lenne Veled, a lét!
Csak a boldogság maradna,
Mert abból nem elég soha !
Drága Párom, örök Kedvesem,
Életem ,a kezedbe teszem !
Ezután vigyázz rám, Te jobban,
Mint ahogy én tettem Egyetlenem,
Életünket élhessük, boldogan, csendesen!

 

 

szomorúfűz Creative Commons License 2012.09.22 0 0 27740

Pénzár Miklós Csaba

Hogy én mit szeretnék

 

Hogy én mit szeretnék,

Az ne számítson sosem !

Hogy Te mit akarsz,

A fontos mindig az legyen !

Csak adni szeretnék,kapni sohasem,

Mert a szívem ,Neked Köszönhetem !

Neked köszönhetem az életem,

A szerelmed, éltető elemem !

Nem telek be Veled ,sohasem,

Mert mindig, újat adsz nekem !

Gyönyörű mosolyod az  ami örök,

Ellened, fogadom, többé, sosem török,

Újra születtem, ezt Neked köszönhetem,

Ne félj, ezután többé nem feledem !

Újra tanultam, kit szerethetek,

Hogy milyen, az önzetlen szeretet !

Így, már érdemes élni,

Minden pillanatát, Veled eltölteni !

Ezután, mindig fogni kezed,

És együtt repülni, repülni Veled !

 

 

szomorúfűz Creative Commons License 2012.09.22 0 0 27739

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!