Keresés

Részletes keresés

Sallai Gabri Creative Commons License 2014.01.27 0 0 18590

Sajnos nem az én gondolatom. Elsőre nem volt szerző, de utána néztem.

 

Seneca: Gondolkozz, hogy boldog lehess!

Előzmény: Pannika127 (18589)
Pannika127 Creative Commons License 2014.01.27 0 0 18589

Bocsánat!

 

Ez a te gondolatod volt? Ha nem, a szerzőjét is oda kellene írni... :-)

Előzmény: Sallai Gabri (18588)
Sallai Gabri Creative Commons License 2014.01.26 0 0 18588

A tetőpontra az jut,aki tudja,minek örüljön,aki a boldogságát nem tette másoktól függővé,aki nem nyugtalankodik,aki bízik önmagában...

Ami könnyen elérhető,az a felszínen csillog.Ami érték,olykor fénytelen és a mélyre kell leásni érte.Amiben a sokaság élvezetét leli,sivár és illanó gyönyörűséget kínál.Amiről én beszélek,az a felszínről nem látható,a bensődben derül.Szórd el,ami csillog és az igazi jóra vesd tekinteted.Örülj a magadénak.

Hogy mit jelent ez?

Téged és éned legszebb részét.

Szeretnéd tudni honnan ered?

Ha szándékaidat becsületesek,cselekedeteid helyesek,lelkiismereted nem zúgolódik..akkor egyenes gerinccel járhatsz az úton,amit ÉLET-nek nevezünk...

 

Előzmény: hablány (18587)
hablány Creative Commons License 2014.01.25 0 0 18587

A fejlődéshez az embernek újra kell alkotnia önmagát, és nem alkothatja újra önmagát szenvedés nélkül. Mert ő a márvány és a szobrász egyaránt.”
(Alexis Carrel)

 

 

Előzmény: Bűvössárkány (18586)
Bűvössárkány Creative Commons License 2014.01.24 0 0 18586

Francesco Petrarca:
Ó, SZÉP SZEMEK

Ó szép szemek, elnézve síri színem
– mely mindenekben elmúlást idéz fel –
szánalmatok felindult, s égi fénnyel
köszöntve éltettétek árva szívem.

A jó erő, mely életben marasztott,
áldása volt az Ön csodás szemének
s angyal-hangjának, édes, lágy szavának.

Ön adta nékem, asszonyom, a létet.
Serkenté – mint az ostor lomha barmot –
a lelkemet, mely renyhe volt s kifáradt.

Boldog vagyok, mert szívemen a zárat
csak Ön nyithatja, mindkét kulcs kezében,
s ha kell, tovább hajózom bármi szélben,
mert Ön mit ád, számomra drága minden.

 

Bűvössárkány Creative Commons License 2014.01.24 0 0 18585

Kormányos Sándor:
Nézz a szemembe…

Hazudni csak
szavakkal lehet,
mert mást mond a száj,
és mást a szem,
hát ne mondj semmit
csak nézz a szemembe,
s ha hazudni tudsz
én elhiszem.

 

Bűvössárkány Creative Commons License 2014.01.24 0 0 18584

Kormányos Sándor:
Hadiállapot

Hadat viseltél ellenem,
küzdöttünk, de végül
békejobbot nyújtva jöttél
hozzám feleségül.

Már elsárgult a megkötött
béke pergamenje,
ülünk, régi ütközetek
emlékén merengve.

Önmagadban emelt falak
mögé vagy bezárva,
de tudom, titkon készülődsz
újabb nagy csatákra,

hisz háborúvá ért a csönd
benned s bennem mára:
Meghitt mosollyal indulunk
végső támadásra…

 

Sallai Gabri Creative Commons License 2014.01.23 0 0 18583

Marosi Ágnes

Tél

Gyönyörű a havas táj,
kis hópihe táncot jár.
Sok pihéből fehér takaró,
nagy az öröm, hull a hó!

Nézem a végtelen hótengert,
gyere építsünk hóembert!
Elő a szánkót, korcsolyát,
vívjunk meg egy hócsatát!

Kicsi dombos szánkópálya,
minden gyermek alig várja,
hogy leessen az első hó,
a hóban játszani csuda jó!

A meleg szobából is szép,
ahogy hótól csillog a rét.
Télen a hónak van ideje,
sárnak, latyaknak nincs helye!

Előzmény: Bűvössárkány (18582)
Bűvössárkány Creative Commons License 2014.01.23 0 0 18582

Reményik Sándor:
Dícsérő ének az új hóra

Hát újra itt vagy, édes, drága hó!
Beláthatatlan, végtelen fehérség.
Alvóknak takaró,
Holtaknak szemfedő,
Békétleneknek: diadalmas béke.
Alattad nem fáj a virágok szíve,
Alusznak mind:
A nefelejcsek és a margaréták,
Mert fáraszt a virágzás
És jó pihenni jövő tavaszig.
S még jobb talán - örökké.

Hát újra itt vagy, édes, drága hó!
Betöltve minden zeg-zugot;
Az öreg földnek gyűrődéseit,
Tar mezők ág-bogát
Mily fölségesen tudod elsimítni.
Az Egyenlőség bajnoka Te vagy,
A legigazibb és a legnagyobb,
Hozzád képest milyen kontárok mind
A vörösinges ál-apostolok, -
Te győzelmes fehérség!
Ha soká hullanál,
Elfödnél minden embermagasságot:
Dómok, pagodák, piramisok ormát,
S egy mesebeli Münchhausen-lovag
A hóhullásos éjben fát keresve,
Lovát a toronygombhoz odakötné.

Hát újra itt vagy, édes, drága hó!
Súlyod alatt görnyednek ős-fenyők,
De büszkén hordják ezt a tiszta súlyt,
Ne menj el kérlek, maradj még velünk,
Sárrá ne válj az utcák bús kövén,
Vagy ha elmégy: ó vonulj vissza hát
Szűz erdők rejtekébe,
Szakadékok ölén húzd meg magad,
Maradj tisztának messze valahol.
Hogy tudjam ezt, -
S e sáros, véres, gondszürke világban
Tudjak a jó Istenben hinni még!

Bűvössárkány Creative Commons License 2014.01.23 0 0 18581

Mészáros László:
Egy hajléktalan szól

Bocskorrá nő a fagy zsibbadt lábamon.
(Hogy is telelhet mezítláb az ember?)
Macskáktól kölcsönvett konzervdobozon,
csillagról kacsintó, szelíd fény hever,

s nyelvemen forgatott Miatyánk csordul
bajszomról, némán üres tenyerembe,
s mikor szorgos lét szívembe alkonyul,
frissen fürdetek bölcs álmokat benne.

Minden emlék új ízű kenyér falat...
Már magamra sem emlékszem, hogy szaladt
Anyám szemébe könny mikor elestem.

S míg az ábránd kályha melegén játszik,
a büszke kéményfüst alól nem látszik,
hogy gyűlnek elém a napok, időtlen.

Bűvössárkány Creative Commons License 2014.01.23 0 0 18580

Juhász László:
Mi van odaát?

Kétszer visszajöttem a túlpartról
és még mindig nem tudom hogy mi van
hogy milyen kendőzetlen valóság
rejtezik fénycsuhába bebújva
hogy valóban mi is van odaát?

Nem láttam fényalagutat senki
senki sem fogta tétova kezem
nem hallottam hangok dús záporát
sem boldog ősök nem hívogattak
még nem tudom mi is van odaát?

Bármikor kiléphetek magamból
mint egy szekrényből lám átéltem
néztem szabdalt lepedőénemre
fiatalságom halt zord rácsok között
mégsem tudtam mi is van odaát?

Megkínzott szívem börtönbe zárt rab
föladta álmát dacosan megállt
mint trükkös mozigépész fordítva
befűzött filmként pergett életem
csak az innenső part fényét láttam
izgat a túlpart mi van odaát?

Tudatlan halok ingerszegényen
ostoba hétköznapok dzsungele
mint lián tekergőzik álmomra
belefulladok a valóságba
Istenem mondd meg mi van odaát?

 

Bűvössárkány Creative Commons License 2014.01.20 0 0 18579

Komáromi János:

Kezdet és vég

csendes árnyék
árnyas utcán
utánad lépked
lépted kopog
kopott úton
úttalan téren

sápadt napok
sötét éjek
elkísér a vágyad
haza nem vár
hideg nagyon
szépen vetett ágyad

térj be hozzám
hozd el Napom
Holdat adok néked
néked adom
a holnapom
holnap vissza kérem

kérned sem kell
kellesz nekem
ne várjak hiába
miért veszne
minden álom
emlékek honába

ha nem lépek
nem is megyek
oda sosem érek
nem tudhatom
mi lett volna
ha többet is kérek

vér robog át
fáradt testen
éled már a bánat
tudja lelkem
tovább mész
és űr marad utánad

Bűvössárkány Creative Commons License 2014.01.20 0 0 18578

Váci Mihály:
Mindenütt otthon

Otthontalan csavargó vagyok én?
Hiszen
minden vidéken otthon érzi magát
szívem.
Minden határ fölött a régi kék
az ég,
s a rozsban mindenütt lefognám kedvesem
szemét.
Őrházikók előtt, akárhol is, Apám
tiszteleg;
s ha sorompók közt suhanunk, megint gyerek
leszek.
És minden állomáson én mindig
megérkezem,
szinte leszállnék mindenütt, ahol lámpa
int nekem.
A városok hatalmas hangszerek,
húrjaikon
botladozva emlékeim dallamait
újra tudom;
harangszavuk nagy pálmaága
fölém hajol,
s egy ismerős pad mindenütt int felém
a fák alól.
Én nem tudom, már sokszor félek,
vétkezem:
hát nincs Anyám, szerelmem és barátom
énnekem?
hogy én bárkit, bárhol is bolondul
szeretek,
s e földön én itt idegent
sosem lelek.
Ha már kezet fogott és hallgat
velem,
vagy elkapja az utcamély fölött fuldokló
tekintetem,
már üldögélnék órákig panasza
tornya alatt,
amíg fölöttem szíve harangütései
inganak.

 

Bűvössárkány Creative Commons License 2014.01.20 0 0 18577

Baranyi Ferenc:
Variációk egy Petőfi- témára
„ Fa leszek, ha fának vagy virága”

Nő még nem volt ilyen igaz hozzám,
ha csillag lehetnék – beragyognám,
ha felhő lehetnék – száraz árnyam
kísérgetné őt a pára-nyárban,
ha forgószél lennék – táncba vinném,
keringőznénk háztetők gerincén.

Ha sebes folyóban fuldokolna:
deszkaszál lennék, belém fogózna,
s ha ő maga lenne folyó habja:
fegyelmező zsilip lennék rajta,
mely futása elé falat vonva
erejét sodróra százszorozza.

Ha futásom elé falat vonna,
mi vesztembe-rohanástól óvna:
odaparancsolnám őt a falhoz,
amit oltalmamra rakott, ahhoz-
s nem kímélném.

Lennék puskatöltény.
Szívébe hatolnék és megölném.

 

Bűvössárkány Creative Commons License 2014.01.13 0 0 18576

SZép estét mindenkinek!

 

* * *

 

Videcz Ferenc:

Kölyökvizsla

Egymásba gabalyodó gumilábak,
Rajzfilmből kölcsönzött csibész-szemek;
Kosárnyi vulkán: szétdúl kertet, házat,
Megneheztelni rá mégsem lehet.

Örökmozgó.Kincseket gyűjt halomba:
Papucs, toboz, partvisnyél, tollpihe...
Falógép; nő, mint záportól a gomba,
Túlszabott bőrét mégsem tölti be.

Zsemleszín szélvész, füle bősz vitorla.
Fenyítő kéz, mely csínyét megtorolja,
Visszagyűrt nevetéstől elernyed.

Kittenberger Szikrájának lesz mása;
Gazdája örök, gondoskodó társa:
Te fejét simítod meg, ő a lelkedet.

Sallai Gabri Creative Commons License 2014.01.07 0 0 18575

Szép napot!

 

Merziai Király Klára

 

Péterrévei Életképek - Tisza-sziget

 

Mennyi sok fürt szőlőt érlelt valaha e kis sziget...
Őseink léptein haladva - nedvesíti a szemet!

Ködös hajnal ez a mai, éles csak az emlékezet,
mit Rólad mesélt egykor Apám - Ő itt járt mint kisgyerek: 

- Dolgos kezek, s hangos szavak törték meg a csendéletet.
Napfelkeltét vígan várták - kezükben kenyér és szőlőszemek...

- - -

Elmosta már az ültetvényt a tiszai áradat,
utánpótló, szorgos ember, mára már alig akad.

Erdő van most a szigeten és buja vad növényzet...
betakarnak lábnyomokat, s velük sok szép emléket.

Tisza vizéből tekintünk az indákkal benőtt útra,
csónakban az öreg halász, emlékezik a múltra.

- - -

Sétálva a vén szigeten én most arra gondolok: 
a jövő gyermekének mit jelentenek az oszlopok?

Korhadt karók maradványa fest-e képet majd elé?
Eszébe jut-e őnéki Őse és az ültetvény?

Tudni fogja, hogyha pihen - kenyérrel a kezében-,
réges-régen itt termett a legédesebb szőlőszem...?

 

 

Előzmény: Pannika127 (18574)
Pannika127 Creative Commons License 2014.01.05 0 0 18574

Szép estét!

 

Szabó Lőrinc:

A szelíd tanítvány

 

Szebbek a szép tavaszi napoknál is, de szavaid, barátom, 
hidegek, mint a vas, és még az éjszakánál is ijesztőbbek.

 

Minden este megáldalak álmaimban, te nem is tudsz róla. 
Nem is tudod, mennyire szeretem okos szemeidet.

 

Azt szeretem benned, amit nem akarsz nekem adni, 
a magányodat szeretem és lelked kételyeit,

 

mert örök szomorúság borzong benned, 
mikor a Megismerhetetlen ajtait nyitogatod előttem.

 

Régóta enyém vagy. A Hegyen is te beszéltél velem?

 

Sokáig elvesztettelek, azért csábított a kentaurok 

és pogány nők hívása.

 

Itt maradok veled. Hallak. Rád figyelek, de még 
szégyenkezve és kissé tartózkodóan, 
mint a virág, mely a februári nap simogatására nem mer 
egészen kinyílni. 

 

 

 

 

 

hablány Creative Commons License 2014.01.05 0 0 18573

Szegő Judit: Esti fények

 

Villannak sárgán az utcai lámpák.
Magányosan állok az ablak előtt.
Szobám sötétjének fénye a gázláng.
Arctalanul mennek a járókelők.

Babaszobák, a messzi toronyházban,
telnek élettel, s mint árnyak úsznak el,
a függöny mögötti otthonvilágban
megszokott élet, megszokott útra kel.

Neonreklámok színes futófénye
vibrál: piros, zöld, piros, zöld... monoton.
Lassan kihal a város, utóvégre
éjfél bolyong már a templomtornyokon.

Telihold ragyogja körbe a várost,
ezüstfénye arcomon lágyan simít.
Elfordulok lassan, alszom talán most,
hűs matracom ásítva álmodni hív.

 

 

 

 

 

 

Bűvössárkány Creative Commons License 2014.01.05 0 0 18572

Pődör György
Új év hajnalán

Hótalanul kékül hegyeken az árnyék,
felhőket füstölög az alpokalji táj.
Bár a múló évben azért van, ami fáj,
minden tegnapba egy napra visszavágynék.

Az idő hatalma belénk kódolt szándék,
konfettis örömünk fogyó szárnyú sirály,
lelkünk a vurstliban egy nagy marcipánkirály,
ki elhiszi, hogy új év, új kör, új játék.

Gyertyacsonkként a most olvad a sokára,
rácsorog az év az elfogyó sohába.
Kölniillatú Pandora szelencéje,
hát pezsgőt bontunk girlandos szerencsére.

Jókedvünkbe megkésett petárda dörög,
s a mindig új hajnalba múlik az örök.

Bűvössárkány Creative Commons License 2014.01.05 0 0 18571

Schmidt Károly Imre
Év végi köszönet

Köszönöm, Istenem,
a már elmúlt évet,
köszönöm, hogy szívem
szeretettel éghet.

Köszönök tanítást,
köszönök fájdalmat,
s mindent, mi ad nekem
békét és oltalmat.

Köszönök virágot,
köszönök hűs szellőt,
köszönöm az égen
tornyosuló felhőt.

Köszönöm, hogy ajkam
köszönetre nyílik,
köszönöm, hogy szívem
Tebenned megbízik.

Noha köszönetet
senkitől sem várod,
én mégis köszönöm
az igaz világod.

 

Bűvössárkány Creative Commons License 2014.01.05 0 0 18570

Boldog új évet az idelátogatóknak és mindenkinek!

 

* * *

 

Kis István Mihály
Valódi szilveszter

Szilveszterkor nagy a lárma,
mintha minden arra várna:
Újév napján felröppen a
kék madár,
s előttünk is kitárul egy
szép határ.

Szilveszterkor nagy a nyüzsgés,
most az élet nem oly tüskés.
Rózsaszínű fellegekből
hull a hó,
s felharsan az utcákon a
nótaszó.

Szilveszterkor semmi kétség,
jövőre jön a segítség!
Torony csúcsán lengedez a
jó remény:
a tél nem lesz soha többé
oly kemény.

Szilveszterkor fogadkozunk:
noxákkal nem foglalkozunk!
Egészséges életmódot
tervezünk;
igaz a szónk, s a családnak
kedvezünk.

Szilveszterkor ünnepelünk,
apróságot nem nevelünk...
Ünnep után, ha a tudat
visszatér,
majd terem az ő számukra
is babér.

Szilveszterkor... Hm...

Szilveszterkor szilveszter van,
s nem működik e módszertan!
Kicsik s nagyok vigadoznak
reggelig,
s nemsokára szemünk könnyel
megtelik...

...mert, ha szilveszternek vége,
megfakul a madár kéke:
hamuszürke fellegekből
hull a hó,
s üres zsebünk izzik, mint a
vaskohó.

 

Sallai Gabri Creative Commons License 2014.01.03 0 0 18569

Boldog Új Évet mindenkinek!

 

Nézz fel az esti égre,ha a nehéz napnak vége!
És rád mosolyog egy csillag, örül neked,hogy itt vagy!
Szíved ajtaján,dörömböl, meríts te is az erőmből!
Gondtalan most csak így lehetsz, tiéd minden amit szeretsz!
Minden egyes napunk,csak egyszeri csoda, használd ki minden percét többé el nem érheted soha!
Becsüld meg napjaid, nyisd ki bezárt ajtóid, engedj be minden érzést, érezd a pillanatnyi féltés.

 

 

Előzmény: Pannika127 (18568)
Pannika127 Creative Commons License 2014.01.02 0 0 18568

Szerencsés,  egészséges és boldogabb új évet kívánok!

 

Gyóni Géza

BÚS STRÓFÁK

 

I

 

Valami fájó ürességet érzek,
Mintha a lelkem szakadt volna ki,
Mintha mitől már régóta vérzett,
Egyszerre oltná bele valaki.

 

Valami kinzó bánat ül rajtam,
Mintha egész föld ülne szívemen -
S szinte tudatlan suttogja ajkam:
Elment - s nem látom tán sohasem.

 

II.

 

Mit viszesz tőlem? Egész világot;
Imbolygó tűzként lobogó lángot.

 

Nekem világ volt. Neked - tán semmi.
S mégis - óh nem tudom visszavenni.

 

III.

 

Van még sok, amit el nem mondtam -
Csak itt suttogom félálomban.

 

Aki lesse beszédünk, itt nincs kém -
Ketten vagyunk csak: te, meg én.

 

Az éjben fénybogár világol
És harang kong valahol távol.

 

Egy-egy ezüst hang ahogy kicsendül,
Egy könny lepereg szemembül -

 

S a szót, amit még el nem mondtam,
Suttogom halkan, félálomban.

 

 

Sallai Gabri Creative Commons License 2013.12.28 0 0 18567

Az én szívemnek..
 
Az én szívemnek elég a te lelked
s neked az én szárnyam elég szabadság.
Az én ajkamról lengve égre kelnek,
mik benned az álmok álmát aludták.
 
Tebenned él a mindennapos ábránd.
Mint harmat a szirmokra, úgy borulsz rám.
Távolléted a láthatárt ledönti,
te örök menekülő, mint a hullám.
 
Mondtam neked, hogy úgy dalolsz a szélben,
akár a déli fenyvek vagy az árboc.
Mint ők, magas és néma vagy. S gyakorta
bánat ül rajtad, mint egy utazáson.
 
Úgy vársz rám, mint egy régi-régi ösvény,
melyben sóvár visszhangok népe szunnyad.
S arra riadok, hogy rebbennek olykor
a madarak, mik lelkedben aludtak.
 
Szerző: [Monell]


Előzmény: Bűvössárkány (18566)
Bűvössárkány Creative Commons License 2013.12.27 0 0 18566

Köszönet mindenkinek a köszöntőkért!

Ezt még fel akartam tenni időben, de most sem késő végül is. A FB-ról hoztam egy költőtárstól, így teszem fel az elválasztókkal, ahogy ő feltette. Időnként külön gondolatokként foghatók a részek fel, de van, ahol összefüggő részeket találok...

 

* * *

 

Pete László Miklós:
Áldott, békés karácsonyt!

Szent Karácsony szelíd fénye
Lelkeink felett lebeg;
A világon
Mindannyian
Lehetünk
Jobb emberek.Fényes kicsi fenyőfáját
Ülje körül a család,
Boldogságban töltsék el
A szép,
Sejtelmes éjszakát.Betlehemi istállóban
Kis jászolban: kisgyerek;
Még van Élet,
Mind lehetünk
Még sokkal jobb
Emberek.Csillagszórók fényszikrája
Hozzon kedvet,
Örömet,
Isten adjon Mindenkinek
Szebb,
Boldogabb
Életet!A Karácsony meleg dunna;
Lélek pihen meg alatta.Holdfény játszik havas ágon,
Életet hoz a Karácsony.Elhamvadt tűz újra éghet,
A Szeretet utolérhet.Isten ma örömhöz vezet,
Csak nyújtanod kell a kezed.Minden embernek,
Magyarnak,
Aki szépet, s jót akarnak;
Örömet hozzon karácsony!Melengető,
Puha bársony;
Áldott,
Békés
Szent karácsony.Csillámlanak
Tavak,
Hegyek;
Mért ne legyünk jobb emberek?Legyen áldott karácsonyuk,
Akik szépet, jót akarnak,
Minden
Embernek.
Magyarnak.Fényes rés
Erőszak-rácson;
Jöjj el,
Szent Világkarácsony!Ne legyen több fegyverkezés,
Ragály, éhínség, csata,
Járja át a nagyvilágot
A fenyőfa illata.Tegye jobbá lelkeinket
Karácsonyi szeretet,
Bocsássunk meg múltat,
Jelent,
Ezennel
Mindenkinek.Lehetünk még,
Mindannyian,
Lehetünk jobb emberek!Áldott,
Békés,
Szép karácsonyt
Kívánok
Mindenkinek!

 

Pannika127 Creative Commons License 2013.12.25 0 0 18565

Nagyon szép karácsonyt mindenkinek!

 

Kőmüves Klára

                            Élni szeretnék! (Életrevalóság...)


Édesanyám, ne vegyél el, oka van a létnek, 
megszületni vágyom hozzád, látni szeretnélek! 
Az sem baj, ha pólyám sem lesz, ne ringasson bölcső, 
öled mélye biztonsága éppen elegendő. 
Édesanyám, ha meghívtál, ne zárd rám az ajtót, 
becézgetve szólj csak hozzám, megnyugszom a hangtól! 
Hidd el nekem, szeretni fogsz, ha pillantod orcám, 
büszke leszel, boldogságod bízd egy kicsit most rám! 
Bármiből is fogantattam, a te tested táplál, 
én viszem a szeretetet, amire úgy vágytál. 
Elmúlástól, hogyha félsz majd, én szorítom kezed, 
kérlek anyám, a haláltól te ments most engemet!

 

 

Sallai Gabri Creative Commons License 2013.12.25 0 0 18564

Mikor Szent Karácsony Angyalai szállnak,

Öröm a vendége minden igaz háznak!

Eltörpül ilyenkor a lárma, az árnyék,

Megszépül a szívben minden igaz szándék!

 

 BÉKÉS BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNOK!

Előzmény: jahorka (18563)
jahorka Creative Commons License 2013.12.25 0 0 18563

Áldott ünnepet kívánok, Kedves Sárkányka, Kedves Gyöngykeresők!

 

Gárdonyi Géza:

Fel nagy örömre!

 

Fel nagy örömre! ma született, 
Aki után a föld epedett. 
Mária karján égi a fény, 
Isteni Kisded Szűznek ölén. 
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, 
Nézd csak örömmel Istenedet.

 

Nem ragyogó fény közt nyugoszik, 
Bársonyos ágya nincs neki itt. 
Csak ez a szalma, koldusi hely, 
Rá meleget a marha lehel. 
Egyszerű pásztor, térdeden állj! 
Mert ez az égi s földi király.

 

Glória zeng Betlehem mezején, 
Éjet elűzi mennyei fény; 
Angyali rendek hirdetik őt, 
Az egyedül szent Üdvözítőt. 
Egyszerű pásztor, arcra borulj, 
Lélekben éledj és megújulj! 

szomorúfűz Creative Commons License 2013.12.24 0 0 18562

Boldog, békés, meghitt karácsonyt kívánok Mindannyiótoknak!

 

 

 

 

 

Bűvössárkány Creative Commons License 2013.12.24 0 0 18561

Jószay Magdolna:

Karácsony lelke

 

Karácsony.

Aki ismeri titkait, annak

mindig szebb, mint ami.

Nem számít pompa,

gazdagság, csillogás,

semmi, ami talmi.

A karácsony bent lakik,

langgyal bélelt lélekmelegben,

valami igazi, valami könnyű

és megfoghatatlan áldás,

érző, őszintén önzetlen

boldog biztonság,

valódi ősi összetartás

talán feldereng itt-ott

a felnőtté érett, régvolt

gyermekszívekben.

 

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!