Keresés

Részletes keresés

Cracowius Creative Commons License 2020.03.21 0 0 443

Természetesen, a katolikus templomtol majdnem szemközt (ha jol emléxem).

Előzmény: ati200 (442)
ati200 Creative Commons License 2020.03.21 0 0 442

Ez a ház a főutcán van ugye ?

Előzmény: Cracowius (439)
Cracowius Creative Commons License 2020.03.21 0 1 441

Fennmaradt, és még eredetibb állapotban is szerencsére és majd azoknak a képeit is adom.

 

Azt jó dolog megérteni, hogy a történelmi házakat mig az Alföldön lebontották (150-200 éveseket) addig a Dunántulon igen nagy számban fennmaradtak, falubként akár 20 is, csak sajnos átalakitották.

 

Most külföldiek gyakran megveszik és visszaadják nekik eredeti történelmi formáját: zsalus ablakok, fa nyilászárok, gyakran még nádtető is, és fehér sima hagyományos vakolás és sok virág.

 

Előzmény: Kaspar Herrenberger (440)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2020.03.21 0 0 440

Köszi, kár hogy nem maradt fenn több ilyen ház Somogyban.

Előzmény: Cracowius (439)
Cracowius Creative Commons License 2020.03.18 0 1 439

A kaposfői Bödő ház. A 19. század derekáról, a ritka sokoszlopos tornácos somogyi házak egyik fennmaradt képviselóje. Ekkroa, sokoszlopos házat csak Karádon, Berényben, Andocson, Nagydobszán láttam.

 

Kaposfő eredeti neve Szomajom volt, német település Somogy szivében.

 

foto Cracowius

 

 

Előzmény: panthera nera (438)
panthera nera Creative Commons License 2020.03.13 0 0 438

Igy van. Nem sok pandursir van. Mára talán kettő maradt fenn. Egyik Zalában van, a pördeföldei amit már mutattam, a másik Somogyban.

 

Mindkettő 1862-ből és mindkettő a Patkó bandához kapcsolódik, mig ez a Patkó János bandájához, a másik a fiatalabb Patkó, a Patkó István bandájához.

 

 

Majd mutatom azt is.

 

Mivel talán Magyarországon csak kettő van, akár a rendőrség is foglalkozhatna ezek ápolásával?

 

 

Előzmény: Kaspar Herrenberger (437)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2020.03.13 0 0 437

Konkrétan arra gondoltam az előző hsz-em megfogalmazásakor, hogy a két zsandár, aki elesett a bűnözőkkel vívott tűzharcban, azért megérdemelne valamiféle emlékművet vagy legalább valami emléktáblát.

 

Mondjuk úgy, hogy én általában inkább a törvény embereivel szimpatizálok ezekben a betyártörténetekben, mint a többnyire véreskezű, kegyetlen, sok esetben rablógyilkos betyárokkal... 

Előzmény: Cracowius (436)
Cracowius Creative Commons License 2020.03.12 0 0 436

Ez azért is különös és igen nagyjelentőségű kép, mert a Patkó-kutató levéltáros, egy fiatal ember,  Bekő Tamás, megvádolta Gönczi Ferencet (1865-1944), hogy felületes volt és a pördeföldei csatának utána sem nézett és nem is tudott róla. Hogy Gönczi mennyire tudott róla, bizonyitja a fénykép, de való igaz, a monográfiájában nem emlitette (lehet hogy csak legendának tartotta, eléggé szűrte a betyárokra vonatkozó információkat, csak azt tette bele a könyvébe, amit 100%-ig bizonyithatónak tudott be). Ma már tudjuk, a pördeföldei csata nem legenda, hanem vlóság és Bekő Ferenc volt az aki a levéltári nyomát is megtalálta a bűnügyi iratokban.

 

 

A Patkó cikket itt olvashatod a 271. oldalon, benne a reális Patkó János képmással. A bűnügyi leirások szerint.

 

 

https://gocsejimuzeum.hu/sites/default/files/csatolmanyok/statikus/zalai_muzeum_23_2017_compressed.pdf

 

 

Előzmény: Cracowius (435)
Cracowius Creative Commons License 2020.03.12 0 0 435

Mutatok neked valami érdekeset.

 

Ez a pördeföldei csata helyszine.

 

Pont ugyan ugy ahogy akkor volt, 1862-ben. Leghátul szemben a krimo.

 

Elöl a harangláb ahol volt a lövöldözés és lelőtték a zsandárokat.

 

Az őrségi harangláb lebontásáig (nemrég történt) ott volt a Patkóék által otthagyott lövésnyom is.

 

A falu ma már csaknem elhagyatott.

 

 

Mindent elbontottak, az egykor történtekről csak a lelőtt zsandárok megmaradt sirköve árulkodik, lassan az is elpusztul.

 

 

Elöl az az öreg bácsi Gönczi Ferenc, a Kaposvári Muzeum egykori igazgatója, a Somogyi betyárvilág c. monográfia szerzője.

 

A kép valamikor 1939 és 1943 között készült.

 

 

 

 

 

Előzmény: Kaspar Herrenberger (434)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2020.03.12 0 0 434

Köszi, érdekes sztori.

 

A temetőben azért valami hatóság megigazíthatna a sírkövet, hogy legalább függőlegesen álljon, ha már normális emlékműre nem tellik...

Előzmény: panthera nera (433)
panthera nera Creative Commons License 2020.03.11 0 0 433

Pontosan.

 

és most

 

 

Patkós dolgok (már megint)

 

 

'A történet 1862-ben „játszódik”,amikor virágkorát élte a betyár világ.A helyszín,Pördefölde,de nem jó vége lett az eseményeknek.Talán úgy idézhetjük fel a legjobban,mi olvasók,ha az akkori,novai főszolga bíró jelentését olvassuk el.A történetnek azóta sok változata jelent meg leírásokban.A tény,hogy a két csendőr a pördeföldei temetőben van eltemetve.Sírkövük ma is látható,igaz a feliratot az idő vasfoga lekoptatta róla,de szerencsére van róla fotó még jobb állapotában.Kicsit hosszú a jelentés,de szövegezése által kis időutazást tehetünk.

 

Méltóságos Fő Ispáni Helytartó Űr!
Folyó évi május 7-én Pördeföldi helységben f. május 6-án három fegyveres csavargó által legyilkolt két csendőr lelövöldözéséről tett jelentésemhez az alábbiakat vagyok bátor jelenteni.
A merénylet elkövetése után május 7-én Pördeföldén a helyszínen megjelentem, és az előzetes vizsgálatot teljesítettem, melyből kiderült, hogy három fegyveres csavargók, kik közül egyet társai Patkónak neveztek, már május 5-én estve Pördeföldi birkásnál bé szállásoltak, bárányt metszettek, sütöttek és főztek Kövér János birkás bojtárnál, a faluban lévő birkás laktól 2 jó távolsági lövés messziségre fekvő kotsmából bort hozattak, a háznál lévő nőkkel tántzoltak, másnap reggel 6—7 óra között Bründl Béla ispán úrhoz átmentek, a juhász gazdát és Kövér János bojtárt magukkal át hajtották, bort parancsoltak, az Ispánnak velők köllött inni, borozás közben a bíró egy írást vitt ki az Ispánhoz olvasni azt is ott fogták, s az urodalmi jáger is közbe jött, és együtt déli 11 és 12 óra közig, még egy ember jelentést vitt az Ispán Űrhöz, hogy ebédre Lentiből vendégjei érkeznek, mulattak, akkor mindannyian által mentek a birkáshoz, — de már ezen átmenet előtt három csendőr, kik szinte Pördeföldén a faluba háltak, az esetről annak dacára, hogy a kis bírótól kérdezték, nints e valami hír, az azt eltagadta, mit sem tudtak, — az ispánhoz indulva a majorokat megvizsgálták, hol senki őket ezen esetről nem értesítette, sőt egy cseléd mondotta, hogy az Ispán felkelt, bátran bemehetnek, mikor a folosóra felértek, a szoba ajtó előttük kinyittatott, ők beléptek egyszerre meglettek lepve, mikor három fegyverest felhúzott fegyverrel célba véve előttük láttak, zavarba jöttek, s egyszerre lefegyvereztettek, az asztal mellé ültettek, és nekik kellett poharazni mindaddig, míg a juhászokhoz á
nem indultak — a csendőrök kényszeritettek velők menni, s itt ebéd után 1 óráig mulatni, — ekkor indulóra készültek, a csendőröknek fegyverüket visz-szaadták, a juhász lakból felhúzott fegyverrel kikísérték, a csendőröknek 6f.30x ajándékoztak, őket összecsókolták, és kézszorítás közt egymástól elbúcsúztak, — a csendőrök Dömeföld felé indulva, a fegyveres csavargók pedig a faluba mentek be, — azonban a csendőrök az Ispán lak mögött a gabonákközti úton a falufelé vissza tértek, és a falu alsó végin be mentek, — csavargók már a kocsmában voltak, mint a csendőrök közeledését észre vették, a kocsmából ki vonultak, a csendőrök egyike a haranglábnál, a másika napkelet felől egy házszegletnél kertsoroknál, a parancsnok egy pár lépéssel hátrább egy más háznál vettek állást, — a csendőrök kezdették meg a tüzelést, — de csak tüzelés közben, miután a csavargók is folyvást tüzeltek, kétszer tölthettek, a 2-ik lövés után a csavargók által rohammal támadtak, mely roham közben csendőr lelövetett, — egyik csendőr elesése után is egyik rablóval megvívott, annak bal combját szuronnyal meg is sértette, mellyel a csavargó még jobban felbőszülve szuronyos fegyverét kezéből kiragadta, s maga fegyverével agyonverte ,a csendőr harmadika, vagyis a parancsnok meg futott, ezt üldözvén, ezt el nem foghatták, és minden fegyvereket, s egyik köpönyegjét magukhoz vették, kabátjokat magukra vették, és a kocsmába visszatértek, hol a megsértett a kocsmárosné előtt pajtásoknak a csendőrtől kapott lába szúrását megmutatta, azonban ezen ütközetkor a falu birkásai közül a csendőrség felszólítására senki segítségükre nem ment.
Ezen eset után a rabló zsiványság mit sem késedelmeskedett, kettő által ment az Ispán Űrhöz, annak kocsisával befogattak, egy pedig végig ment a faluban a nőknek megparancsolta, hogy a holtakat házakhoz vigyék be, mert azok a császár emberei, — a kocsi megérkezvén a falu végén megállott, és a kocsis bemondása szerint a szuronyos csendőri fegyvereket magok mellé két felől a kocsiba tették, hogy ott minél jobban látzassék, a csendőr kabátokat magokra vették, arra felül duhaj szőröket öltöttek, s a kocsissal hajtattak, mint csak a ló mehetett, így utaztak Lasztonyán, és Kerettyén hosszat, és Tolmácson felül a falutól egy puska lövis távolságra megállították a nagy vágás mellett, a kocsisnak 1 forint borravalót adtak, magok a vágásba bevonultak, minden elvett fegyvereket és ruhákat magokal vittek.

 

 

 

Foto Cracowius

 

A Pördeföldei kihalt (kihaló) apró falu régi temetőjében a zsandárok sirja

 

Előzmény: Kaspar Herrenberger (432)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2020.03.01 0 0 432

A Szent László legenda?

Előzmény: Cracowius (429)
Cracowius Creative Commons License 2020.02.29 0 1 431

és remélem, talán azt a csodás, 200 évesnél is idősebb épületet is rendbehozzák, közvetlenül az apátság mellett?

 

foto Cracowius

 

Előzmény: dzsaffar3 (430)
dzsaffar3 Creative Commons License 2020.02.29 0 1 430
Előzmény: Cracowius (429)
Cracowius Creative Commons License 2020.02.29 0 1 429

Igen, én is csak fenn a korusbol tudtam fotozni, mert mint latod lent a régészek felbontották a padlózatot. Zárva van a templom, szerencsém volt hogy akkor épp nyitva felejtették.

 

foto Cracowius

 

Előzmény: scamy (427)
Cracowius Creative Commons License 2020.02.29 0 1 428

 

Előzmény: scamy (427)
scamy Creative Commons License 2020.02.29 0 1 427
Cracowius Creative Commons License 2020.02.28 0 1 426

és persze az szomoru hogy a szegénység miatt öröksége és idővel a falu elveszik

 

Xanthus szobor Csokonyavisontán

 

foto Cracovius

 

Előzmény: Vata967 (425)
Vata967 Creative Commons License 2020.02.28 0 0 425

Köszi. Nagyon jó olvasni a Xantus Jánosról írt wikipedia oldalon, hogy életének Amerika földjén tett első lépései mennyire egybevágnak Karl May "Old Shatterhand" figurájának  történetével. Persze közismert, hogy Xantus volt a karakter modellje, de még ennek tudatában is megdöbbentô a hasonlóság.

Jó érzés, hogy szűkebb hazám (zalai vagyok, így Somogy már majdnem az nekem) fiai ilyen példaként szolgálhattak a 19-20. századi ifjúság számára.

Egyben szomorú, hogy manapság a gyerekek már nem ismerik ezeket a történeteket.

Előzmény: Cracowius (424)
Cracowius Creative Commons License 2020.02.25 0 1 424

Ha már Csokonyavisontánál tartunk (Xanthus János és Csokonai Vitáz Mihály).

 

Csokonyavisonta jelentős részben Széchenyi birtok volt. Egy Széchanyi kuria állt/áll a községben.

 

régen és most

 

 

Előzmény: Vata967 (421)
Cracowius Creative Commons License 2020.02.21 0 0 423

Török Bálint, a másik pedig helyettese Thury György

Előzmény: Vata967 (421)
Cracowius Creative Commons License 2020.02.21 0 1 422

ezt én sem tudom...

 

 

egy kis érdekesség

 

Hedrehely is csodás. A kastély fel van ujitva és magántulajdonban van, az eldugott kis falu tornácos 150-170 éves házai sajnos pusztulóban.

 

Csokonai Somogyban

 

A költő azt írta búcsúlevelében: „Elmegyek Keszthelyre és csak édes emlékezetedet viszem el magammal. Űres lesz az én szobám tetőled: de szívemben mindenkor jelen leszel.” A szakítás utáni napon, fejében öngyilkosság gondolatával, Keszthelyre indult. Szerencséjére útitársa akadt. A komáromi születésű debreceni iskolatárs, Szokolai Dániel éppen ekkor kelt útra, hogy Somogy megyében, Hedrehelyen elfoglalja a tanítói állást.

Útközben a vidám cimbora vigasztalta; Keszthelyre érve elváltak egymástól. Szokolainak sietnie kellett, hogy hivatalát időben elfoglalhassa, Csokonai pedig habozva, egyelőre maradt. A keszthelyi tanári állást már nem szorgalmazza, hisz csupán Lilla miatt vállalta volna. Szokolai viszont egész úton csábította, hogy menjen Somogyba. Hedrehely közel van Nagybajomhoz, ahol Pálóczi Horváth Ádám lakik, s még közelebb Csökölyhöz, ahol Kis Bálint, debreceni származású diáktársuk a segédlelkész.

 

Előzmény: Vata967 (421)
Vata967 Creative Commons License 2020.02.21 0 0 421

Akkor Csokonai Demeter és utódai tán az enyingi Török család szolgálatában álhattak?

Török Ferenc  (Bálint kisebbik fia) kb ez időben volt dunántúli főkapitány, sok somogyi település, köztük Csurgó ura. Valamint ebben az időben a családé volt Debrecen városa is. Ez nekem elég feltűnő ugyan, de csak egy hirtelen jött teória. Nem olvastam utána, hogy volt-e tényleges kapcsolat, lehet nincs is rá forrás.

Előzmény: Cracowius (419)
Cracowius Creative Commons License 2020.02.21 0 1 420

ma este még mutatok képeket

 

 

nem veszik el talán minden, belső Somogyban a régi 200 - 120 éves házakat hollandok előszeretettel felvásárolják.

 

 

Ami tragádia, hogy az Aéföldön mára nem maradt "sömmi". Az 50-es 70-es évek sematikus kádári épitészete eltörölte az Alföld emlékeit,. :(((

Előzmény: Vata967 (418)
Cracowius Creative Commons License 2020.02.21 0 1 419

Ha már szóba került Csokonyavisonta.

 

Van egy másik talán még hiresebb familia is aki innen származik.

 

 

Csokonai Vitéz Mihály ősei innen erednek (lásd wiki).

 

 

Nem véletlenül tért vissza Csokonai Somogyba.

 

 

Somogyi tartózkodásának és életének főbb állomásai:

 

Csurgó, Kisasszond, Csököly, Kaposvár (Dorottya, avagy a dámák diadala a fardangon), Hedrehely, Bárdibükk, Nagybajom,

 

életének és tartózkodásának ezen helyszinei paplakok, kastélyok, kuriák ma is állanak és majd mutatom őket.

 

"A Csokonai ősök valamennyien a Dunántúlon éltek. A költő többszörös ükapja, Csokonai Demeter hadnagy a török elleni harcokban tüntette ki magát. 1566-ban azzal a feladattal küldték a veszprémi vár alá, hogy kémlelje ki a törökök mozgását. Nemcsak jó híreket szerzett, hanem egy törököt is fogott, s mivel a rásütött ágyú elől szerencsésen megmenekült, Miksa császár nemesi oklevelet ajándékozott neki.

Ettől kezdve használta a család a nemességet jelző Vitéz nevet. Eredeti nevük, a Csokonai minden bizonnyal a Somogy megyei Csokona (ma Csokonyavisonta) község nevét őrzi. Csokonai Demeter ősei – s talán ő maga is – ebből a faluból származtak. A hős hadnagy utódjait azonban elnyelte a feledés. Egészen az ükapa hírét elhomályosító költő megérkezéséig."

Előzmény: Kaspar Herrenberger (417)
Vata967 Creative Commons License 2020.02.21 0 0 418

Vagy negyven éve, vagy több is, hogy ott jártam. Még gyerekként, nagyszüleimmel termáloztunk ott. Kár érte.

Előzmény: Cracowius (416)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2020.02.20 0 0 417

Nagyon szomorú, mert egyébként nagyon szép megye sok érdekes látnivalóval.

Talán a turizmus és a fürdőkultúra fejlesztése lehetne az egyik kiút a kilátástalanságból...

Előzmény: Cracowius (416)
Cracowius Creative Commons License 2020.02.20 0 0 416

A község néptelenedik el. Xanthus idején még kb 2 700 lakosa volt, ma már csak 1 500. Elromásodik. Munkalehetőség közel és távol semmi. Sok csodás épület fennmaradt a 18. századből és mégtöbb a 19. századból. A modernizálás jobbára elkerülte, De ezekre jobbára már nem fut semmi pénz. Lassan romba dőlnek, találtak thermálvizet, de mivel mindentől távol van, ez sem ad igazán megélhetést.

 

Előzmény: Kaspar Herrenberger (415)
Kaspar Herrenberger Creative Commons License 2020.02.20 0 0 415

Igen, somogyi születésű volt. :-)

Előzmény: Cracowius (412)
Cracowius Creative Commons License 2020.02.20 0 0 414

Igen, az épület valamikor a 18. század első felében épült. Nincs semmi emlékmuzeum vagy emlékszoba. Egy KFT székhelye (vagy többé), szemmel látható, hogy rossz állapotban van.

Somogy amilyen szép gazdaságilag annyira lerobbant. Csokonyavisonta ráadásul Belső-Somogy mélyén, minden civilizációtól távol van.

Előzmény: H. Bernát (413)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!