Keresés

Részletes keresés

Furnicator_2 Creative Commons License 2019.09.01 -13 0 9564

Az volt a szerencsénk, hogy Magyarország területén az Antant csapatai nem háborúztak, különben kő kövön nem maradt volna.

Előzmény: otranto (9563)
otranto Creative Commons License 2019.09.01 0 1 9563

Te csak feltételezésekről beszélsz, amit semmi sem támaszt alá.

Ráadásul állandóan másról beszélsz:

- ugrásra készen álló milliós antant hadseregekről - amikről rajtad kívül senki sem hallott és amire semmiféle bizonyítékod nincs

- arról, hogy nem lehetett a vesztes háborút megnyerni az egész antant ellen - holott a határokat vagy legalább a színmagyar területeket kellett volna védeni, vagy legalább megpróbálni, nem a vesztes háborút megnyerni. 

 

 

Előzmény: Furnicator_2 (9561)
otranto Creative Commons License 2019.09.01 0 1 9562

Valahogy mindig megfeledkezel Oroszország jelentős szerepéről ebben az ügyben. De akkor nézzünk ismét egy kis kronológiát:

 

Június 28. A szerb titkosszolgálat hathatós közreműködésével boszniai szerbek meggyilkolják Ferenc Ferdinánd trónörököst.

Július 5. Berlin támogatásáról biztosítja a Monarchiát.

Július 7. Szazanov orosz külügyminiszter jelezi az orosz külképviseleteknek, hogy Pétervár mindenféle, a konfliktust mérsékelni akaró kísérletet elutasít.

Július 14. Az osztrák-magyar közös minisztertanács megegyezik a Szerbiával kapcsolatos eljárásról: ultimátumban követelik a teljes együttműködést. HA ezt elutasítják, akkor a Monarchia katonai büntetőakciót kezd Szerbia ellen.

Július 18. Szazanov kijelenti a pétervári angol követnek, hogy Oroszország nem marad közömbös egy Szerbiának szóló ultimátum esetén és katonailag is fellép. 

Július 20-23. Francia-orosz tárgyalások Szentpéterváron: Poincare és II Miklós egy Németország elleni katonai akcióról tárgyal.

Július 23. Az ultimátum átadása. Szazanov fogadja Paléologue francia követet és együtt győzködik Buchanan brit követet, hogy Anglia hagyjon fel semlegességével és együtt lépjenek fel Németország ellen.

Július 23. Szazanov fogadja gróf Szapáry osztrák-magyar követet, aki egy dossziét akar átadni az orosz külügyminiszternek, amely a szerb fél bűnösségét bizonyítja. Szazanov nem veszi át a dokumentumokat és közli, hogy Oroszországot ez nem érdekli.

Július 24. az orosz minisztertanács döntést hoz a 13 nyugat-orosz hadtest mozgósításáról. Dobrovolszkij tábornok, a mozgósítás végrehajtásáért felelős orosz parancsnok megjegyzi, hogy innentől a háború elhatározott dolog volt, minden más csak a „történelmi dráma díszlete”.

Július 24. Grey brit külügyminiszter javasolja, hogy 4 nagyhatalom közvetítsen a Monarchia és Szerbia illetve Oroszország között. Oroszország ezt elutasítja, és ezt javasolja Szerbiának is.

Július 25. Pasic szerb miniszterelnök táviratban értesíti az összes szerb külképviseletet, hogy a Monarchia ultimátumát maradéktalanul elfogadják. Ugyanezen a napon este Spalajkovic  pétervári szerb követ jelzi Belgrádnak, hogy Oroszország mozgósítani fog a Monarchia és Németország ellen és bármeddig elmennek Szerbia védelmében, valamint azt javasolják Szerbiának, hogy utasítsák el az ultimátumot. (Azt, amit egyébként már a szerb kormány elfogadott.) Szerbia ennek hatására megváltoztatva eredeti döntését elutasítja az ultimátum 6. pontját, az 5. pontra pedig kitérő választ ad. Erre a Monarchia elrendeli a részleges mozgósítást Szerbia ellen. (Csak ellenük)

Július 26. Az oroszok elrendelik a mozgósítás előkészítését.

Július 26-27 Spalajkovic jelzi Belgrádnak, hogy Oroszország 1,7 millió katonát mozgósít és kész azonnal megtámadni a Monarchiát.

Július 28. A Monarchia hadat üzen Szerbiának.

Július 29. Az oroszok elrendelik a részleges mozgósítást a Monarchia és Németország ellen.

Július 29. Németország figyelmezteti Oroszországot, hogy vonja vissza a mozgósítást. Oroszország ezt elutasítja és Szazanov értesíti Izvolszkíj párizsi orosz követet, hogy Oroszo. nem lép vissza, háború lesz.

Július 30. A németek a mozgósítás leállítását követelik az oroszoktól, mire azok általános mozgósítást rendelnek el Németország és a Monarchia ellen.

Július 31. A németek újra a mozgósítás leállítását követelik, egyben proklamálják a háborús veszélyt. Ugyanezen a napon az orosz általános mozgósítás hírére a Monarchia is elrendeli az általános mozgósítást.

Augusztus 1. Az oroszok újabb elutasítása után Németország is elrendeli a mozgósítást és hadat üzen az oroszoknak.

 

Ezek az események mozgásba lendítették a szövetségi rendszereket és gyakorlatilag augusztus végére szinte mindenki hadban állt mindenkivel. 

 

Az szerintem nem vitatható, hogy ha nem itt és nem ekkor, akkor pár éven belül más ok miatt amúgy is kirobban egy általános európai háború. De, hogy éppen ekkor és éppen így lett világháború, abban az oroszok vastagon benne voltak, sőt, alapvetően rajtuk múlt. Ha nem tesznek meg mindent azért, hogy leszámoljanak a Monarchiával és Németországgal, akkor az osztrák-magyar-szerb konfliktus megmarad helyi konfliktusnak

Előzmény: Furnicator_2 (9561)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.09.01 -13 0 9561

A háborút Ausztria-Magyarország kezdte. Nem lehet a magyar uralkodóosztály felelősségét cáfolni. A háborút azután robbantották ki, hogy Tisza - némi kezdeti habozás után - teljes támogatásról biztosította a Szerbia elleni támadást.

 

A Monarchia két állam szövetsége volt, Magyarországnak nem volt alárendelt szerepe.

 

A vereséget szenvedett K.u.K hadsereg magyar alakulatainak semmilyen esélye sem lett volna arra, hogy magukban folytassák azt a háborút, amit már a németek, osztrákok, törökök, bolgárok feladtak. Csak azt érték volna el, hogy az ország teljes területét felosszák a győztesek között.

Előzmény: barkasarja (9560)
barkasarja Creative Commons License 2019.09.01 0 1 9560

Valószínűleg nehézségeid lehetnek a felfogóképességeddel, mert már többször elmondtuk neked, hogy a hazugságaid (rögeszmék?) ismételgetésével azok még nem válnak igazzá.

 

1. A háborút nem Magyarország kezdte, hanem a sorozatos szerb provokációk miatt a Monarchia, mivel orosz sugallatra a szerb állam nem fogadta el az ultimátumot, amit előzőleg már elfogadott.

2. Nem Magyarország volt a Monarchia vezető hatalma, hanem Ausztria.

3. Ennek ellenére Magyarország mindent megtett, és a végsőkig ellenezte egy esetleges háború kitörését.

4. Mindezek ellenére, a győztes nagyhatalmak mégis hazánk ellen követték el azt az egyedülálló gaztettüket, ahol barbár            kegyetlenséggel feldarabolták hazánkat...

5. Károlyi egyértelműen hazaárulást követett el, amikor a haza megvédése helyett leszereltette a hadsereget.

Előzmény: Furnicator_2 (9559)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.08.31 -13 0 9559

A hülye nem Károlyi volt, hanem azok a magyar politikusok (pl. Tisza), akik belehajszolták az országot az I. világháborúba.

 

Minden további esemény csak a világháborús vereség következménye volt. Miért is várhattunk volna jóindulatot az Antanttól, amikor mi robbantottuk ki a világháborút?

Előzmény: Mantis Screamer (9557)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2019.08.23 0 1 9558
Mantis Screamer Creative Commons License 2019.08.21 0 0 9557

Az antant folyamatosan többet követelt és ezek után is kábé semmit sem tartatott be a szomszédainkkal, ez lett a hülye Károlyi politikájának csődje is. Ezzel és a kommunisták hatalomba engedésével nem volt sok híja hogy megszüntesse Magyarországot.

Előzmény: Ec pec kimehecc a (9555)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2019.08.17 0 0 9556

Elfogatóparancsot adnak ki a népbiztosok ellen

Ez történt száz éve     

 

16-án kiadják az elfogatóparancsot a megszökött népbiztosok ellen, megkeresést küldve a magyar hatóságoknak s a bécsi rendőr-igazgatóságnak.

 

A 22 tagú lista első helyén Kun Béla áll, majd olyan nevek következnek, mint Landler Jenő, Vágó Béla, Kunfi Zsigmond, Lukács György, Bokányi Dezső, Rákosi Mátyás, Pogány József és Böhm Vilmos. Alaposan gyanúsíthatók ugyanis gyilkosság, rablás, pénzhamisítás, magánlaksértés bűntettével mint tettesek vagy felbujtók.

Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2019.08.17 0 0 9555
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.06.25 -10 0 9554

Nagyon kedves vagy. Bármilyen érdemi megjegyzésed is van a topik témájával kapcsolatban?

Előzmény: barkasarja (9553)
barkasarja Creative Commons License 2019.06.19 0 0 9553

A rinocérosz megirígyelhetné a pofád bőrvastagságát...

Előzmény: Furnicator_2 (9549)
Ec pec kimehecc a Creative Commons License 2019.06.19 -1 0 9552
otranto Creative Commons License 2019.06.17 0 0 9550

És ezt pont te mondod? :) :) 

 

Amúgy adtam már, nem is egyszer.

Előzmény: Furnicator_2 (9549)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.06.17 -9 0 9549

Próbálj objektív adatokat megadni!

Előzmény: otranto (9548)
otranto Creative Commons License 2019.06.17 0 0 9548

Na persze.

Előzmény: Furnicator_2 (9547)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.06.17 -9 0 9547

A rendezett alakulatokról szóló adatok enyhén szólva is kevéssé megbízhatóak. Ezek azoktól a tisztektől származnak, akik a Horthy-rendszerben így akarták fényezni magukat.

Előzmény: otranto (9546)
otranto Creative Commons License 2019.06.17 0 2 9546

De a leszerelést is lehetett volna szervezett keretek között, leszerelési állomásokon végezni, rendezetten. És akkor nem szabadul az országra egy tömeg, amely nem tud mit kezdeni magával.

 

Másrészt, beidéztem már neked többször pontosan, hogy melyek voltak azok az alakulatok, amelyek rendezetten, zárt alakzatban, bevethető állapotban vonultak haza. Azt még te sem hiheted el, hogy nem volt egy olyan katona, egy olyan alakulat sem, amely nem akart harcolni a hazájáért. Ezt a frontokról hazaküldött jelentések is cáfolják.  

A katonák többsége meg pont azért akart hazamenni, mert szélnek eresztették őket és a bolsevik propaganda és lázítás lényege pont ez volt, hogy menjenek haza, semmi dolguk a hadsereggel. 

 

Harmadrészt, azt a paradoxont egy évtizede nem tudod feloldani, hogy azok a katonák, akik szerinted 18 őszén-telén nem akartak a hazájukért harcolni, azok 4 hónappal később miért léptek be a vörös hadseregbe? Ha azt mondod, hogy azért, mert mind kommunisták voltak, akkor körberöhöglek.

Előzmény: Furnicator_2 (9545)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.06.17 -11 0 9545

A hazaérkező katonák többsége nem alakulatban jött meg, hanem rendezetlenül, bandákban. Képzeld el, hogy mit csináltak volna, ha megérkezéskor megpróbálják őket beosztani egy katonai egységbe, amikor haza akartak menni. A dolgot még nehezítette volna, hogy soknak megvolt a fegyvere is. Először a velük erőszakoskodó tiszteket lőtték volna le.

Előzmény: otranto (9544)
otranto Creative Commons License 2019.06.17 0 2 9544

Ez a "hadsereg felbomlott", olyan szép megfogalmazás.

Valójában pl. a Magyarországra hazatérő alakulatokat a Károlyi vezetés parancsára már rögtön a határon lefegyverezték, és szélnek eresztették a katonákat. Németországban a hazatérő alakulatok leszerelése több mint egy évet vett igénybe. Nálunk a Károlyi-Bőhm-Pogány duó 3 hónap alatt leszerelt 1,2 millió katonát, úgy, ahogy írtam, hogy a határon elvették tőlük a felszerelést, és utána szélnek eresztették őket. Persze, hogy ez a tömeg fogékonnyá vált a bolsevik propagandára.

Előzmény: Furnicator_2 (9542)
Mantis Screamer Creative Commons License 2019.06.17 0 1 9543

A magyar alakulatok miért is bomlottak fel ? Mert Károlyi és Kun így akarta.

 

Közben meg nem volt hadserege az ellenségnek sem ekkor. Románia és Szerbia megszállásból ocsúdott, Csehszlovákia előtte nem is létezett.  De Magyarországra érkeztek frontról saját nemzetiségű (magyar) alakulatok. Akkor mégis hogy történhetett hogy Pécs a szerbeké, Partium és Felvidék románoké és csehszlovákoké lett pár hét alatt ? Csak úgy hogy Károlyi és Kun nem akarta megvédeni. Ahol pár magyar ember visszalőtt az ellenségre ott meg is álltak.

 

A többi rizsád szokás szerint sírvanevetős.

 

 

 

 

Előzmény: Furnicator_2 (9542)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.06.17 -9 0 9542

Mivel a K.u.K. hadsereg a birodalom megszűnésével felbomlott. Minden egyes újonnan alakult államban, így Ausztriában is, új hadsereget kellett szervezni. Magyarország sem volt kivétel. Pl. az is eltartott egy ideig, amíg az egyes tisztek eldöntötték, hogy melyik új hadsereghez akarnak csatlakozni.

 

Pl. Kratochvil Károly apja K.u.K katonatiszt volt, ő maga Brünben született, az anyanyelve a cseh volt, bár természetesen kitűnően beszélt németül, majd megtanult magyarul is. Morvaországban tanult, Brassóból nősült. Ő valószínűleg a felesége hatására választotta a Magyarországot, de ugyanígy lehetett volna belőle csehszlovák vagy osztrák tiszt is.

Előzmény: Mantis Screamer (9541)
Mantis Screamer Creative Commons License 2019.06.17 0 0 9541

Miért kellett új, és kikből ?

Előzmény: Furnicator_2 (9530)
kiahibas Creative Commons License 2019.06.16 0 0 9540

ha nem adta mar el budapest volegenye mert AKARTA

Előzmény: Furnicator_2 (9537)
kiahibas Creative Commons License 2019.06.16 0 0 9539

nemcsak szdsz-es es mszp-s lopott     fideszes IS IS IS     jgilag persze egyik se de mint kisember mondom hogy IGEN

Előzmény: kiahibas (9538)
kiahibas Creative Commons License 2019.06.16 0 0 9538
  • offolunk de  csak megusszuk        egy kis szigeten SOK magyar politikusnak volt haza az adrian   meg az is lehet hogy fideszes is volt koztuk   ki kene guglizni   de mivel en OLVASTAM engem mar nem erdekel   de minek hazudnek ha azt is irom hogy EGYEDUL DEMSZKIROL TUDOM A PART HOVA TARTOZASAT    bocsika  de nincs memoria zavarom     lehet hogy 5 lehet hogy 12 politikusrol van szo        
Előzmény: Furnicator_2 (9537)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.06.16 -7 0 9537

Mert ez egy hazugság.

 

Demszkynek tényleg van egy nyaralója Horvátországban.

Előzmény: kiahibas (9536)
kiahibas Creative Commons License 2019.06.16 0 0 9536

miert alhir az hogy nemcsak demszkinek de mas szdsz es mszp politikusonak is volt egy egesz falujuk egy adriai szigeten ?

Előzmény: Furnicator_2 (9534)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.06.16 -9 0 9535

Talán erre az örökbecsű mondásra gondoltál?

BORNEÓ ÉS CELEBESZ, MAGYAR VOLT ÉS MAGYAR LESZ!

Előzmény: Ec pec kimehecc a (9533)
Furnicator_2 Creative Commons License 2019.06.16 -7 0 9534

Ennek az álhírnek mi köze van Trianonhoz?

Előzmény: Ec pec kimehecc a (9533)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!