Keresés

Részletes keresés

rigeroi Creative Commons License 2019.07.13 0 0 10809

a fenét. 

 

a Nap a férfi, a föld az anya.

 

a hold az árnyék, a visszatükröződés.

 

logika szerint 

 

 

és az aspektus a jin meg jang, az Anahite h dagad hullámhalom

mint a hold (telik-fogy) azaz nő.

Előzmény: kitadimanta (10808)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.13 0 0 10808

Szerintem ott a Nap és a Hold szerepel, a két isteni aspektus. A Nap a női, a Hold a férfi aspektus. Ez az eredeti felállás. Később a Nap lett a férfi és a Hold a női szimbólum.

Hogy itt melyik verziót látjuk, az a csillag alapján dönthető el, mert az megegyezik az Istennő (Inanna) nyolcágú csillagával és a népi motívumok szintén azonos alakú csillagával. Ez persze még kevés, de a csíksomlyói Napba öltözött asszony is ebbe az irányba mutat.

 

Előzmény: ketni (10805)
ketni Creative Commons License 2019.07.13 0 0 10807

"Következésképp az NT jel férfi szimbólum kell, hogy legyen."

Az előzményben jó dolgot állítottál, de abból ez hogy következik?

A Ten világfa jel, de megszámlálhatatlan tulipán jelnek is része ami a fiú isten.

Azonban sokszor megrajzolják a "lábát" ráadásul kacskaringóvak, ami viszont az Anyaistent jelenti, aki éppen

megszüli őt.

Amikor a "lábak" fölül összeérnek és égbolt lesz belőlük, ami egyben az anyaméh is, igen nehéz megállapítani, hogy

ez az öszvér jel akkor most kit is ábrázol valójában.

Az a helyzet, hogy az anyát is meg a fiú istent is aki az eget tartó fa is, de az anyaméhben is van egyszerre.

Az ilyen jelek mesterművek, mert az "előzmény" és a "következmény" egyszerre van meg bennük.

Most tehát akkor az ilyen jel férfi vagy női minőségű? Is is.

A Ten amúgy szerintem nőt jelent. Teremtő Nő összetételt.

A tehennu, tehén ugyan ez a szó. Tevő nő jelentésű, azaz szülő nő.

Fogarasi János az "n" hangot női minőségűnek mondja, mert szerinte a befelé fordulás,

passzív befogadás hangja az "n".

A "Ta" gyök meg a cselekvés, terjedés, távolodás gyöke a befejezettség is benne van a "T" hangban.

A férfias szerintem a Ter változat az "R" miatt ami éppenséggel az erő, a férfi erő kifejezője.

Előzmény: kitadimanta (10804)
ketni Creative Commons License 2019.07.13 0 0 10806

Badiny lesz az.

A háziasításhoz nem kötném a dolgot, szerintem semmi köze sincs hozzá.

Az állatöv keleti változatának állatai, de a mediterrán állatöv állatai is jórészt nem háziasított állatok.

A szakrális vonatkozásuk mégis vitathatatlan. Az állatok tulajdonságokat jelenítenek meg, amihez nem kellett előbb őket háziasítani.

Itt van a szarvas példának, ami aztán igazán szakrális állat, mégsem háziasított.

Egyébként az "L" olyan mint ha az égbolt sátor jele és az egy jelének ligatúrája lenne.

Azért merészelem ezt is megkockáztatni, mert V. Géza is megpendíti pl. az Egy jelnél, hogy azt a szár és az egy

álló párhuzamos változatának összeépítéseként is fel lehet fogni.

Valójában a "G" jel is a világfa -szár- és szintén az égbolt jelének összeépítése.

Akkor az "L" miért ne lehetne szintén ligatúra és nem valamiféle település, tell hettita jele.

Ezt a ligatúra lehetőséget V. Géza is felveti, de igazából nem tartja valószínűnek.

Élőt ettől még simán jelenthet, ha az tényleg az Isten jelzője, mert mondjuk az égbolt és Egy jelének ligatúrája.

Hogy most talán későbbi folyomány a ló értelmezés ez sokat nem ront a helyzeten.

Az őskori 25.000 éves barlangrajzokon is ott van a ló, mint szakrális állat. Miért ne lehetne a ló a megelevenített

élő Isten egyik formája, ha a szarvas is az?

A bölény is ott van a barlangok falán, az is szakrális állat mert a rák jegyérvénytartamot jelenti, ami később

a keleti állatövben pl. a bivaly és az ökör lett.

A ló és a szarvas már az őskorban kitüntetett állat, ami azt sugallja, hogy az ősvallás tételei akár százezer vagy még több évvel ezelőtt kiforrott formában leledzett.

V. Csaba épp lovak testén talált néhány írásjelet, amik tökéletes párhuzamai a székely írásnak.

Számokat is talált szarvasmarha rajzoknál. Netalán ezek a szarvasmarhák épp a rák tulajdonságot jelentenék?

Előzmény: kitadimanta (10802)
ketni Creative Commons License 2019.07.13 0 0 10805

A székely zászlón sem lehet eldönteni, hogy a csillag az a Nap vagy a Vénusz.

Lehet akkor, hogy a Vénusz Nap szerepben.

 

Előzmény: kitadimanta (10800)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.13 0 0 10804

Még egy gondolat:

Egy Isten nem létezhet a férfi és a női aspektusa nélkül. Ugyanis az "egy" egységet, teljest, egészet jelent, amelyből nem hiányozhat egyik fél sem.

Következésképp az NT jel férfi szimbólum kell, hogy legyen.

Előzmény: kitadimanta (10803)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.13 0 0 10803

"A szótár a szó eredetét bizonytalannak tartja, de felveti, hogy az is- elem az ős szóval lenne azonos, a -t- és az -n pedig képző – párhuzamként a nőstényt hozza, melyben ugyanaz a képzőpár található. (Arról, hogy a szóvégi n ny-nyé válhatott, már többször írtunk.) megállapítása szerint az isten eredeti jelentése ’atyácska’ lehetett (a magyar ős eredeti jelentése ’apa’), és párhuzamként említi, hogy több más nyelvben is az ’apa’ szóval függ össze az ’isten’ jelentés – példaképpen azonban csak olyanokat hoz, amikor az isten megszólítása ’atya’, illetve egy-egy konkrét isten neve függ össze ilyen jelentésű szóval. A szótár két olyan hangtani nehézséget említ, amelyik e magyarázat ellen szól. Az egyik az, hogy üsten, östen alakban sehol nem fordul elő a szó, holott ez várható lenne, ha az őssel függene össze. A másik, hogy már a Halotti Beszédben is isten alakban szerepel, holott az ős szón ekkor még megvan a tővéghangzó (isemucut [isemüküt] ’ősünket’)." https://m.nyest.hu/hirek/honnan-jott-az-isten

 

"megállapítása szerint az isten eredeti jelentése ’atyácska’ lehetett"

Hát nem!

Ebben a verzióban Isten férfi aspektusa jelenik meg, s a magyar olvasatát is atyának, apának tartja, ami szerintem helytelen. Főleg más nyelvekkel való összevetésben válik hamissá az állítás, hiszen az Isten férfi aspektusának dominanciája kései "termék". A magyar nyelv és írás az Isten anya aspektusát őrizte meg nagyon helyesen.

Ami egyben a magyar nyelv- és írásbeliség ősiségét is viszont-igazolja, bizonyítja:

Nézzük a énlakai "Egy az Isten" ligatúrát első kép:

 

 

                                         

A kettős kereszt szára kettéágazik pontosan úgy, ahogyan a sumér anyaisten jelen (második kép első jel)

a fölső "ős" jel szintén női szimbólum, (régen előszeretettel rajzolták falra kerítésre a vásott gyerekek, nem éppen hagyományőrzés céljából...)

Persze, lehet mag-ként is értelmezni, de az "ős" inkább a női nemhez kötődik, (ő az életadó) mint egy maghoz.

A ligatúrában nem látok fallikus jelleget, viszont két női is van benne. (Egy, a kettős kereszt egészen biztosan)

Bár az NT jel lehet férfi-szimbólum:

V.G. Bronzkori magyar írásbeliség c. könyve 92. oldalán e jelet a kínai párhuzamokra hivatkozva (Antilop, dámvad, juh jelentésű jelek) szarvas, tehát hím állat-ábrázolásra vezeti vissza.

Ha ez igaz, - nincs okunk kétségbe vonni - akkor a ligatúra a férfi és a női Isten egységét hivatott szimbolizálni, és az olvasata szó szerint "A teremtő anya-atya" vagy átvitt értelemben "teremtő egy Isten" (A teremtő a felső mag ill. női szimbólum)

Megjegyzem, ez az olvasat nem betű-, hanem képírás-olvasat.

 

Ezt az ősi olvasatot támasztja alá az ősi szövegekben rendszeresen előforduló Isten férfi és női aspektusa, mely feltétele a teremtésnek. A férfi az anyagi-, a nő a nem anyagi világ megszemélyesítői:

Brahma az univerzum teremtője, felesége Szaraszvati a bölcsesség, a tudás, a művészetek, a zene, az irodalom, a beszéd, a tanítás istennője.

Brahma a teremtő. Tudás nélkül elképzelhetetlen a teremtés. Ezért vette feleségül a hindu mitológiában Brahma Szaraszvatít, a tudás istennőjét.” https://hu.wikipedia.org/wiki/Brahma

 

"A szótár két olyan hangtani nehézséget említ, amelyik e magyarázat [eredeti jelentése ’atyácska’] ellen szól. Az egyik az, hogy üsten, östen alakban sehol nem fordul elő a szó, holott ez várható lenne, ha az őssel függene össze."

Persze, hogy ellene szól, hiszen az Isten női minőségként szerepelt az ősi időkben.

 

Viszont a nőstény-nyel való párhuzam figyelemre méltó, s nem is véletlen a fentiek ismeretében.

 

kitadimanta Creative Commons License 2019.07.12 0 0 10802

"hogy valaha talán az ember neve volt a ló/lou amiből a leó lett."

Nem tudom, hol olvastad, de ezek szerint igaz, mert előbbi hozzászólásomban éppen erre az eredményre jutottam. Igaz még csak kérdésfeltevésként, de a gondolat már bennem is megfogalmazódott.

Amúgy lehet, hogy Badinynál olvastad, most mintha nekem is rémlene...

Előzmény: ketni (10799)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.12 0 0 10801

Érdekes, amit írsz, sokat törtem a fejem rajta, s arra jutottam, kérdés, hogy az "L" betű kapcsolata egyáltalán lehetséges-e a LÓ-val? Ti. ha a lovat később háziasítottál, akkor ez a kapcsolat hibás feltételezés. A probléma: Melyik volt előbb, az "L" betű, vagy a ló?

A sumérban "Lugalzaggisi" = egy király neve "lu-gal" = ember/férfi-nagy azaz nagy ember.

A "lu" jelentése: férfi/ember/emberiség

A "lil" pedig lélegzet, szél, lélek jelentésű. Ami viszont női attribútum.

Úgy tűnik, hogy az "L" betű az emberrel (férfi, nő) kapcsolatos.

 

Lehetséges, hogy a "ló" a férfi (lu) származéka? Nem zárható ki, hiszen "férfias" állat... Férfiak állata, szinte összenőttek vele...

Előzmény: ketni (10797)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.12 0 0 10800

"Ha Vénusz lenne, akkor nem lenne ott a Rá (Úr), vagy ragyogó jel."

A Vénusz a kettősség és az egység szimbóluma is, hajnalcsillagként szoláris, esti csillagként lunáris aspektussal bír.

Azaz reggel női, este férfi minőséget képvisel.

 

Előzmény: ketni (10796)
ketni Creative Commons License 2019.07.12 0 0 10799

Az "élő" az Isten egyik jelzője.

Ezért lehet a ló és későbbi korokban az oroszlán neve is. (Félve írom le, mert nem emlékszem, hogy hol olvastam azt, hogy valaha talán az ember neve volt a ló/lou amiből a leó lett.)

A fehér ló lényegében az Istennel azonos, ő a Nap megtestesítője az életerő hordozója az égen.

Ezt a szerepét a nyilas időszakában kell kifejtenie, amikor a tényleges Nap elvesztette az erejét.

Tudjuk, hogy az oroszlán is a Nap megtestesítője földi körülmények között.

Ezért lehet az uralkodók szimbóluma, akik az égi rendet a Földön érvényesítik.

Előzmény: ketni (10797)
ketni Creative Commons License 2019.07.12 0 0 10798

Vajon mikor jelenik meg V. Géza Magyar Ősvallás kötete?

ketni Creative Commons License 2019.07.12 0 0 10797

V. Géza a székely "L" betűvel kapcsolatban azt írja, (Magyar Hieroglif Írás) hogy pl. a hettita "la" szótag jelével lenne kapcsolatban.

Ezt bizonyos megfontolások után az élő szavunkkal hozza össze.

Megjegyzi még, hogy a leó és a ló szavak késői képzettársítások lehetnek, ezért a kínai kuwen írás "ló" jele nem

lehet a székely "L" előzménye.

Nekem a hettita magyarázat nem tűnik kielégítőnek. A "város" és a "la" jelhez való rokonítás és magyarázat

sehogy sem jön össze az élő szavunkkal. Nagyon nyakatekert logika kell hozzá.

Viszont igenis szoros rokonság van az élő szó és a leó valamint a ló szavak között.

Czuczor-fogarasi:

"Különös, hogy az l kezdetű gyökszók között alig van olyan, mely valami tömör, szilárd, kemény testet jelentene, hanem holmi lengeteget, könnyűt, lágyat, léhát, illetőleg hasonló mozgást, cselekvést, állapotot,..."

Tehát mindent ami él és mozog.

Ebbe egy város, mint fogalom, mint élőhelyek koronkénti egymásra rétegezettsége nagyon nehezen gyömöszölhető bele.

Sokkal "élőbb" elfogadni, hogy valóban lóról van szó! (Szekeres István)

Különös tekintettel az állatövi "ló" szerepkörre, amit a magyar népmese hagyomány kifejezetten képvisel.

A ló (nyilas) az életenergiák megtestesítője, tűz elemű. Nem véletlenül eszik a táltos parazsat.

Nagyon erősen meggondolnám, hogy egy magyar eredetű jelről lévén szó, nagyon is kötődhet az "L" a lósághoz,

ráadásul égi vonatkozása van. Mégis van talán az írásjeleinknek állatövi kapcsolata!

Nem biztos, hogy a lótisztelet csak a nomád korban alakult ki. Sokkal előbbre is tehető.

ketni Creative Commons License 2019.07.12 0 0 10796

Mint Babba Mária.

Tény, hogy nem mindig egyértelmű, hogy mit jelent.

Amikor a Nap jelkép nyolcasságban szerepel akkor mindig felmerülhet a kérdés, hogy miért nyolc ágú a sugara.

V. Géza példája esetén az R lehet a döntő. Ha Vénusz lenne, akkor nem lenne ott a Rá (Úr), vagy ragyogó jel.

Ettől viszont még a nyolc ág követhet egy régi hagyományt, ami az Anyaistenségre utal.

Előzmény: kitadimanta (10795)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.09 0 0 10795

"Tévedtem, itt valóban a Napról van szó."

Szerintem nem nagyon, mert az Istennő legrégibb szimbóluma a Nap. Erre utal a csíksomlyói Madonna-ábrázolás, és előzménye a bibliai "Napba öltözött asszony".

Jel 12,1 "És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve,..."

 

 

Szerintem ez az aranyozott bronz-csillag akkor is az Istennőt ábrázolja, ha egyébként a Napot jeleníti meg, mert a Nap nem mint csillag, hanem istennőként volt a tisztelet tárgya. Valószínűleg ezért is hasonlít az Inanna szimbólumra, noha lehetne sokféleképp ábrázolni, de mindig nyolcágú csillagként látjuk viszont.

 

Előzmény: ketni (10793)
kitadimanta Creative Commons License 2019.07.09 0 0 10794

"A nyolc ágú csillag szerintem Vénusz jelkép (Anyaisten)."

Így van, s erről egy szép pecséthenger is tanúskodik sumérból:

 

 

Inanna istennő a nyolcágú csillaggal, (https://inanna.virtualave.net/inanna.html )

amit nem meglepő módon megőriztünk népi motívumaink között:

 

   (kalotaszegi keresztszemes)

 

Gyönyörű az aranyozott bronzjelvény... Kitűnő párhuzama a fenti képeknek.

Előzmény: ketni (10792)
ketni Creative Commons License 2019.07.09 0 0 10793

Tévedtem, itt valóban a Napról van szó.

Előzmény: ketni (10792)
ketni Creative Commons License 2019.07.01 0 0 10792

https://vargagezairastortenesz.blogspot.com/2018/07/a-gyulai-honfoglalas-kori-aranyozott.html

 

Ragyogó helyett nem lehet inkább "Az Úristen" ?

A csillag jel a székely írás 1000 számjele. Ezer=az Úr.

A nyolc ágú csillag szerintem Vénusz jelkép (Anyaisten).

Pl. az esztergomi oriszlánok farán lévő csillag, datolya pálma virág a szűz csillagkép oroszlánba nyúló csillaga.

A datolya virága nyolc szirmú mert a Vénusz=Szűzanyaság jelképe.

A nyolcasság a Vénusz látszólagos Nap körüli pályáját jelenti, mert 8 évente látszik ugyan azon csillagállás mellett felkelni.

Előzmény: pokobra (10789)
ketni Creative Commons License 2019.06.30 0 0 10791

A meséink békakirályfiai meg a békává változtatás itt gyökerezhet.

Az egész dologban az átváltozás, újjászületés képzete lehet.

Nem lehet véletlen, hogy mindig egy ígéretes feleségnek való nőszemély csókja változtatja

át, emeli fel a vízben békésen dagonyázó férfiembert.

Előzmény: ketni (10790)
ketni Creative Commons License 2019.06.30 0 0 10790

A szőnyeg békája aligha nem Nü-va istennő lesz, az emberek megteremtője. Az újjászületés jelképe.

https://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%BC-va

A kígyózó hal talán Fu-hszi napisten.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Fu-hszi

 

pokobra Creative Commons License 2019.06.29 0 0 10789
pokobra Creative Commons License 2019.06.29 0 0 10788

Jogos az észrevétel. Valahogy jelezni kellett, hogy itt nem csak egy orrot láthatunk, hanem egy jelet is. 

 

Előzmény: kitadimanta (10784)
ketni Creative Commons License 2019.06.27 0 0 10787

Attól félek, hogy az ilyen "gyanús" leleteket ezután a kukába dobják, mint az ilyen mellkeresztet.

Gyorsan átnézik az évtizedek óta porosodó tárgyakat a múzeumok pincéjében, hogy meg ne

találhassa egy értő szemű valaki egyszer.

Előzmény: pokobra (10780)
ketni Creative Commons License 2019.06.27 0 0 10786

A kercsi ékszer virága egy Turul szeme is egyben.

Az életfa és a szár egy és ugyan az.

Előzmény: kitadimanta (10785)
kitadimanta Creative Commons License 2019.06.26 0 0 10785

Érdekes, mert én is virágot látok a képben, sőt, ha a maszkot nézzük életfa szimbólum is lehet a szemöldökkel és a tetején lévő hármas elágazással, bár az elég csonka...

Előzmény: ketni (10783)
kitadimanta Creative Commons License 2019.06.26 0 0 10784

"Hacsak az nem, hogy ne csak orrot lássunk benne hanem szójelet is."

Így van! Pont ezzel hangsúlyozta ki a művész, hogy itt nem csupán egy orr szerepel.

Előzmény: ketni (10782)
ketni Creative Commons License 2019.06.26 0 0 10783

Világ virága.

Ez egy virágszál is. A leány is virágszál, virágot adott régen a legénynek, önmagát.

Mint az Anyaisten, ahogy áldozatra adta magát a világ megteremtésére.

Itt a Nap vagy lyuk jel virágot-világot is jelent hiszen a szár tetején virít.

A képi tartalom többrétegű lehet.

Előzmény: pokobra (10778)
ketni Creative Commons License 2019.06.26 0 0 10782

"Semmi nem indokolja, hogy az orr a szemöldök íve fölött is folytatódjon,..."

 

Hacsak az nem, hogy ne csak orrot lássunk benne hanem szójelet is.

Előzmény: kitadimanta (10781)
kitadimanta Creative Commons License 2019.06.26 0 0 10781

Nekem a hun jelvény alakja ugrott be a kép láttán. Kísérteties hasonlóságot látok az orr alakjával.

Semmi nem indokolja, hogy az orr a szemöldök íve fölött is folytatódjon, de az álarc orra a feje tetejéig

ér!

 

Előzmény: pokobra (10779)
pokobra Creative Commons License 2019.06.25 0 0 10780

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!