Keresés

Részletes keresés

rali Creative Commons License 2007.09.25 0 0 3907
Viszont kívánom, felhő.
Előzmény: *felhő (3905)
Kzella Creative Commons License 2007.09.24 0 0 3906

    Remélem semmi bajod,csak pihensz, itt a virág vigaszul.                                          

 

  

Előzmény: *felhő (3904)
*felhő Creative Commons License 2007.09.18 0 0 3905

Szia rali  !   Szép napot kívánok Neked !  Legyen szép napod !

 

Szép  napot kívánok Mindenkinek ! : ))

Előzmény: rali (3899)
*felhő Creative Commons License 2007.09.18 0 0 3904

Ezt azért rakom fel mert szeretm Osho-t

 

 

 

 

"A fájdalom nem azért van, hogy szomorúvá tegyen, ne feledd. Ez az a pont, ahol az emberek mindig eltévednek... A fájdalom csak azért van, hogy éberebbé tegyen - mert az emberek csak akkor válnak éberré, amikor a nyílhegy mélyen a szívükbe hasít, és megsebzi őket. Egyébként nem ébrednek fel. Amikor az élet könnyű, kényelmes és zökkenőmentes, akkor kit érdekel? Akkor ki törődik az éberséggel? Amikor a barátod meghal, az egy lehetőség. Amikor a szerelmed elhagy... azok a sötét éjszakák, amikor olyan magányos vagy... annyira szeretted őt, mindenedet kockára tetted érte, és most hirtelen nincs többé veled. Magányosságod sírásában... ott a lehetőség; ha jól használod, tudatossá tesz. A nyíl hegye fájdalmasan éget - használd fel. A fájdalom nem azért van, hogy nyomorulttá tegyen, hanem azért, hogy tudatosabbá válj! És ha tudatossá váltál, minden szenvedés eltűnik."

Osho

 

*felhő Creative Commons License 2007.09.18 0 0 3903

 

 

Lucian Blaga: A vers

A villám sem él sokáig
fényében magányosan,
csupán addig, míg elérhet
felhőtől az első fáig,
mellyel egyesülni vágyik.
A vers maga is olyan.
Fényében magányosan
addig él, ameddig élhet,
felhőtől elér a fáig,
indul tőlem, s meglel téged.

Lengyel Ferenc fordítása

*felhő Creative Commons License 2007.09.18 0 0 3902

 

 

 "Dobj követ a kútba,
  s a csend csak nevet,
  mert álmodik és álmát
  össze nem törheted."

 

 

(Fuchs Éva: Csend)

 

(senki össze nem törheti)

*felhő Creative Commons License 2007.09.18 0 0 3901

 

Ignotus


Szerelem

Eszembe jut, amit felejtett,
Fölemelem, amit leejtett,
Megőrzöm, amit eltapos,
Vigasztalom, ha bánatos,
Nem búsítom, mikor nevet,
Azt említem, akit szeret,
A kiskabátját rásegítem,
Nem szenvedéllyel, de szelíden,
hozzá csak ujjheggyel sem érek,
Szerelmet tőle sohse kérek,
És nem is vallok sohasem -
Ó milyen forrón szeretem!

 

(Köszönöm !)

*felhő Creative Commons License 2007.09.18 0 0 3900
 

 Sík Sándor

Emlékezés az otthoniakra

A nevükre aranyos napfény
Ragyogja be mindig a lelkem.
Sokszor-szokszor gondolok rájuk,
S mindig mosolyos dallal telten.
És mindig újak énnekem.
Sokszor, mikor ködös az alkony,
Sokszor, mikor könnyes az este:
Suhogva bont szárnyat a lelkem
És suhanón száll messze-messze.
Olyankor hozzájuk megyek.
Hangtalan-halkan odalépek.
Olyankor elnémul az ajkuk,
És félig-sejtett sejtelemképp
Reszket a lámpa fénye rajtuk.
És nem tudják, (nem tudja)hogy ott vagyok.
Olyankor megrebben a lelkük,
Mint halk szellőn fodra a tónak.
Valahogy a lelkemet érzik,
S nem is tudják, hogy rám gondolnak,
Csak összeragyog a szemük.
Nem is tudják, hogy láttam őket,
Nem is tudják, hogy köztük jártam,
Hogy megfürdöttem a lelkükben:
Gyümölcsillatú napsugárban.
S hogy csupa illat a szobám. 

 

rali Creative Commons License 2007.09.16 0 0 3899
zervusz, felhő.
Előzmény: *felhő (3898)
*felhő Creative Commons License 2007.09.16 0 0 3898

Szép estét kívánok !

 

 

Koltay Róbert

 

Mondd gondolsz-e rám

 

Mikor egy este otthon egyedül talál,

az ablakon kinézel, de semmit se látsz,
Mondd gondolsz-e rám?
Mikor a napok léggömbjéből az idő

elszivárog és elfelejtett szavak után

nem fordulsz már vissza,
Mondd gondolsz-e rám?
megteszel mindent, úgy csinálsz,

 mintha élnél, órádra nem nézel,

elrohansz, mielőtt sírásra görbülne a szád,
Mondd gondolsz-e rám?
Mit elvettél magadtól nem kapod ajándékba vissza,

 imád az égbe, hallgatásod a földre száll,
Mondd, gondolsz-e rám?
S mikor tavasszal nyílnak az erdei virágok,

 magadat a tükörben olyan öregnek látod,
Mondd, gondolsz-e rám?
Tested áruként a holnapnak kínálod,

és napról-napra árulod el titkaid másnak,
Mondd gondolsz-e rám?
Mikor szerelmes kutyák vonyítanak az éjben,

 te egyedül gyötrődsz fészkedben,
Mondd, gondolsz-e rám?
Pedig várod, hogy az élet újra Rád találjon,

 de legbelsőbb titkaid nem érti új barátod,
Mondd gondolsz-e rám?
Egyszer majd, tudod, szép lesz újra minden,

 nem lesz hiba a dalban, nem lesz hiba a versben,
igaz lesz minden szó, a csókok szívhez érnek,

 s a madarak messzi délről lassan hazatérnek.
S én várni fogok, mert várni kell arra, aki nem jön el...
Fáradt éjszakában tudod álmatlan a csend,

 de hajnalban a derengés még reményt üzen,


éhes madár a reggel, az emlék megpihen,

 akit az éjjel vártam, nem jön ma sem el.

 

*felhő Creative Commons License 2007.09.16 0 0 3897
Margot: Ne szólj

 

 Csitt, most ne szólj, figyeld a csendet.
Mennyi titkot magába rejtett.
Hány hangon szól, kiabál, üzen,
Vagy csak suttog lágyan, szelíden.

Csukd be szemed, hallgasd a csendet.
Ahogy szíved torkodban verdes,
Lüktet benned ezer gondolat,
Csak percre feledd a gondokat.

Zárd ki a világ sok-sok baját,
Értsd meg a titkot, a csend szavát.
Teremts végre magadban rendet,
Csitt, most ne szólj, élvezd a csendet.

*felhő Creative Commons License 2007.09.16 0 0 3896

 

 

Safárik Gabriella

 

Kék világ születik a Földre…
(szavaimmal ölelem át versed…)


Magányom útjain bandukolva már csak csillagporos csizmám elé néztem.
Nem láttam az eget, nem néztem a földet, érzések hívtak, képek villantak.
Ezer éve jártam ösvényeim, nem bántott szerelem lángja,
nem fájt zuhanások mélysége. A csend jött velem egyedül – hű társam.
A reménytől rég elbúcsúztam, ő pedig elkerült nevetve.
Egyszer… a napok kerekén megdöccent valami, furcsa kis zaj hallatszott bennem.
Szinte orra buktam szíved sírásában, megálltam, figyeltem,
honnan jön ez az édesbús, vággyal teli hang.
- Igen, innen… Ott van!
Pedig minden éjjel jártam fény-ösvényeimet, takargattam fázó meztelen-lelkeket.
De soha nem hallottam ismerős hangot, soha nem éreztem ismerős dalt.
Idegen volt minden, idegen volt az ég, idegen volt a Föld, idegen voltam – én…
S most hirtelen – magamat éreztem – magamat láttam valahol, valakiben.
- Hol vagy? Miért sírsz? Ki bántott?
Elmesélted hangtalan szavakkal az elmondhatatlant.
Hallgattam csended, nem szóltam szóval, mert ismertelek,
ismertem lelked, ismertem tested, ismertem minden rezzenésed.
Most itt van - azaz egy éjszaka - odaadom égi királyságomat,
mert mennem kell… hívtál… hát itt vagyok… lejöttem vándorlásaimból a Földre,
asszonnyá változom, hogy lehess a Férfi nekem – Te…
Elindulok lelked falához, halkan megyek oda Hozzád,
leülök a föld porába emlékeim árnyékába megpihenni…
Mert engem is bántottak.
Várom a reggelt, várom napunk virradatát…
Beszélj hozzám, nehogy halált aludjak örökre álmomban.
S akkor megéreztem, hogy jössz… Először csak nagyon halkan.
Majd erősödött a dal, az üzenet bezárkózott lelkembe.
A szívemmel hallottalak… s odasimultam a falhoz…

*felhő Creative Commons License 2007.09.16 0 0 3895
Káli László

 

 

Aznap...


Aznap lehalkították susogásukat a lombok,
madár sem dalolt a fák között, és a fűszálak
mind rezzenéstelen álltak. És mi táncoltunk
valami sosem hallott dallamra, és akár csak
papírhajó a víz tükrén, ringott lágyan a csípőd,
és éreztem, ahogyan szíved dobolta az ütemet.
Aztán hosszan megcsókoltalak, és szemedben
láttam a Napot, s Te halkan súgtad fülembe:
Szeretlek. És bár rám rogyott az ég, mégis
könnyű voltam, és repültem, boldogan, fenn
a magasban, fel, a felhőtlen kékségben, mert
boldog voltam. Boldog, mint talán senki sem
a Világon ebben a pillanatban. Hiszen enyém
a Mindenség! Minden, mi szép, és jó, a közel
s a távol, hegy, bérc, csörgő patak, erdő, mező,
föld s az ég…! Enyém? Nem. Bár engem ölel,
engem szeret, az enyém mégsem lehet sohasem!
Mint a legszebb virág a réten… Nem enyém,
nem tied, senkié. Enyém csak a pillanat, mint
az illata a virágnak. De ez örökké bennem él.
Aznap lehalkították suttogásukat a lombok…
És a kis padon, a vállamon pihentél, miként
pihegő galamb. És úgy öleltél, mint aki soha
nem enged el, s én úgy öleltelek, mint az ér
fonja át a szívemet. A fűszálak táncoltak talán,
vagy a Világ forgott sebesebben? Nem tudom.
Csak azt tudom, hogy szerettem volna, ha akkor
megáll forogni a Világ, s maradsz a vállamon.

*felhő Creative Commons License 2007.09.16 0 0 3894
Kassák Lajos
Üzenj

Beszélgessünk beszélgessünk
Te meg Én
beszélgessünk nem szegletesen kemény

 hanem puha legömbölyített szavakkal
ahogy a szerelmesektől tanultuk
alig hallhatóan
ahogyan a tölgyfa levelei beszélnek egymással.

Mondj nekem valami szépet
hogy én is mondhassak Neked valami szépet.
A szemeimhez beszélj
a homlokomhoz
egyenesen a szívemhez
Te Nekem
és Én Neked.
Az álom partjairól üzenj
egy újszülött nevetésével
tenger hullámaival
játékos delfinekkel
harangszóval
egy sassal
amint az ég kékjében lebeg.......

*felhő Creative Commons License 2007.09.16 0 0 3893

 

Tenyeredbe simogattál

 

Fény Anna, 2007 szeptember

 

 

Kerestelek a néma föld

rejtett zugaiban,

vártalak hajlékony fűzfa

hűsítő árnyékában,

kiáltottam neved

a vihar suhogó csendjében,

érted áztam fátyolvízesés

könnyező cseppjeiben.


Ezerszer meghaltam,

hogy neked újra születhessek,

lelkembe kúszott fényed

megtöltve vágyó csendem,

ujjaiddal a rohanó szélbe

rajzoltad meg testem,

fehérsziklafal réseibe vésted

örökre nevem.


Kezeid felém nyújtottad,

s tenyeredbe simogattál

holdfény sugarából

szárnyakat rajzoltál,

hulló csillagok

selymes avarára fektettél,

koszorúba fontad testemre

tested suttogó üzenetét.


Végtelen vagy nekem,

hisz szemed az egész világ,

lábujjhegyen járva

káprázatok hídján viszel át,

most bársony-homokba

süppedt lábnyomodban járok

fény-árnyékod vagyok,

és testedbe olvadt lángod.


..s leszek szélkezedtől megfeszülő,

sikoltó fehérvitorlád,

tested ringató sóhajára daloló

ezerhangú szonátád....

 

 

*felhő Creative Commons License 2007.09.16 0 0 3892

 

Hajnali mennyország

 

FényAnna, 2007 szeptember 5

 

Kérlek, ne menj még…most még ne…
hajnal fénytükrében látom arcod
ahogy rám hajol vágyó sóhajod,
testemen érzem vágyad szelíd ringatását
ezer karod ölelő suttogását,

rálehelem a hajnalfény égi vásznára,
táncoló lelked fényárny folyamára,
hiányodért zokogó könnyeim szavát,
mikor az ajtó becsukódik rám,
s a lábujjhegyen kilépő árnyékod után,
álmaimra kattan halkan a zár.
Kérlek, ne menj még…most még ne…
szállj fel velem a fénylő magasba,
túl az üveghegyen, és azon is túlra,
veled él és születik bennem az álom
nézd, angyalszárnyaim most neked adom,
jól vigyázz rájuk, mert a zuhanásban
oly' könnyen fehér köddé válnak,
óvatosan lépj velem az álmok végtelen kertjére,
hisz szárnyaim nélkül, már te sem repülhetsz el.
Kérlek, ne menj még…most még ne…
látod, sóhajom a csillagok közt hagyott
egy pulzáló, vörös fényű pontot,
a szívem az, és csak neked él fényem,
érzem, ahogy életre kelve lüktetek benned,
s már egymásnak születünk újra és újra,
éjkeringőnk elkísér minket fényéveken túlra,
de lásd a mennyország hajnalban itt a földön ér,
kérlek, ne menj még, maradj velem….maradj még…

 

 

*felhő Creative Commons License 2007.09.16 0 0 3891
 

Takács Péter


Szeretném...

 

Szeretnék veled eső áztatta utcán táncolni ,s szeretnék veled egy ágyban álmodni
Szeretném megmutatni mit ér egy könnycsepp, mely az öröm által tisztítja arcodat
 S elmossa az összes bánatodat
Szeretném, ha szemem tükrében fedeznéd fel a világot,
s észrevennéd az igazán fontos dolgokat

 

 

Szeretném, ha tudnád, hogy a sivatagban is nyílik virág,
 S hogy a hóesésben is van melegség, mert így él a világ
Szeretném, ha velem együtt kiáltanád, hogy suttogva is értem szavad
Mert így nincs az a szív, mely megszakad
Szeretném, ha látnád, hogy a vak ember is láthat csodás dolgokat,
S kinek néma az élet, az is várja a hangokat
Szeretném, ha együtt éreznénk azokat a dolgokat,
melyeket sok ember a jelentéktelen dolgok miatt egyre csak halogat
És végül szeretném, ha már ráncok borítják az arcunkat,
Azt lássam, hogy életünk nem is lehetett volna boldogabb.

 

*felhő Creative Commons License 2007.09.16 0 0 3890

SZABÓ ILA: NAPRAFORGÓ


Napraforgó arcom
arcodhoz szorítom
szélfésülte szöghajamat
válladra borítom
szőlőinda karom
derekadra zárom
elröppenő gondolatod
mindig hazavárom

*felhő Creative Commons License 2007.09.16 0 0 3889
 

Horváth Ilona .Hanoli


Még itt vagy

Még itt vagy velem,
átölel fényed,
érzem minden
rezdülésed
perzselő nyár
hulló szirmaidból
puha rejteket
igézek,
a lopakodó napok
sötétjében
majd ott találok
menedéket...

*felhő Creative Commons License 2007.09.16 0 0 3888
Káli László: Táncolni Veled


Hallgasd e halk zenét, mely a szívemből száll most feléd,
hallgasd a szerelem legszebb dalát! Neked szól a szerenád.
Mondd! Emlékszel még, amikor szívrepesve mentem eléd?
Csak öleltünk, szerettünk, táncoltunk, nevettünk egy éjen át.
Most újra szól a dal, mint régen, a Hold is ragyog az égen,
ugyan úgy, mint akkor éjjel. S én várom, hogy visszatérj
hozzám megint. Nem kell semmi más, nem kell, csak ennyi:
táncolni, míg véget ér az élet, s vele véget ér a szerelem!
De addig táncolni utcákon és tereken, homályos szobában
együtt menni tegnapból a holnapokba, s szeretni szerelmesen.
Gyönyörű dallamra, elmerülni egy vén cselló halk hangjában.
Első és egyetlen éjszakánk örök varázsát átélni, és megélni
megannyi nappal, és számtalan éjszakán. Napkeltét várni
Holdtalan éjeken, s repülni alkonyszárnyú csókos hajnalon.
Érezni pihegésed a vállamon. A csodákban térdig járni Veled,
hogy tánclépésben haladjon felettünk a csodálkozó végtelen.
Hallgasd e halk zenét! Szívem ütemét, mely szíveden dobol,
a sóhajt, mely hárfaként rezdül, s a boldogságunkról dalol...
*felhő Creative Commons License 2007.09.16 0 0 3887
Zelk Zoltán

CSAK TÉGED

Úgy mondom néked, mint egy leckét,
mert szeretném, hogy megtanuljad,
ha felelnem kell egyszer érted,
akkor te is, már vélem tudjad,
hogy én csak tégedet szeretlek:
meglestem a szomorúságot,
nem magamért, de temiattad
szövi-fonja körém e hálót.

És szivemet is rajtakaptam,
engem elárult, a te lépted
után fülel a jövendőben,
miattad virraszt. Mondd, megérted ?
Figyelj ide hát, példát mondok:
ha fekszem álmatlan s képzelgek,
félek valami szörnyű kórtól,
nem magamat, téged képzellek . . .

A te tested retteg testemben,
a te jövőd az én jövőmben,
így élek én magam veszitve
s téged kettőzve az időben.
Az időben, az elfogyóban,
mely nem örök, csak az istennek -
tanuld meg hát, hogy tudjad vélem:
én már csak tégedet szeretlek.

*felhő Creative Commons License 2007.09.13 0 0 3886
Na ez szép kettő lett belőle :) )   Bocsánat érte.
Előzmény: *felhő (3885)
*felhő Creative Commons License 2007.09.13 0 0 3885

Kellemes szép estét kívánok mindenkinek !

 

Marossy József:


Ecce homo /részlet

 

 


..


Felülmúló szeretetben béke
száll az emberekre. Szelíd.
Nehéz kő. Elmozdul és jön
áldás az égből. Ecce homo.

*felhő Creative Commons License 2007.09.13 0 0 3884

Kellemes szép estét kívánok  mindenkinek !  : ))

 

 

Marossy József:


Ecce homo /részlet

........

Felülmúló szeretetben béke
száll az emberekre. Szelíd.
Nehéz kő. Elmozdul és jön
áldás az égből. Ecce homo.

*felhő Creative Commons License 2007.09.13 0 0 3883

Komáromi János:

 

 


Éjszirmok

csattogó szirmait kibontotta már az ezerszínű éj
borul a városra
fekszik a folyóra
elmerülni benne de jó is volna
szirmain lebegni
semmit nem keresni
csak úszni a csendben
az éji illat-tengerekben

*felhő Creative Commons License 2007.09.13 0 0 3882

Ady Endre:


A verselő asszonyok

Nővéreim, verselő asszonyok,
Hogyan látjátok ti a Szépet?
Szebben kacag, hangosabban zokog
Tibennetek az élet?

Szerelem, szülés, lét és költözés:
Az élet-Szfinx, nem asszony mása?
Bizonyosan nagyobb megkönnyülés
Az asszonyok sírása.

Bizonyosan szebb az örömötök
S harc nélkül jobban mertek sírni.
Óh, áldott az az asszonyok között,
Aki verset tud írni.

 

 

*felhő Creative Commons License 2007.09.13 0 0 3881
Leleszi Balázs Károly:

 

 


Öleld át

Öleld át két kezeddel a vihar
kék villámait,
és tüzek lángolnak fel a tenyeredben.
Mert mit sem ér
az a költemény, amelyiknél
nem lehet felmelegedni.

*felhő Creative Commons License 2007.09.13 0 0 3880

Pribilinszki Dóra

 

 


Tündérmese 3.

S hogy mi volt e szárnyaló csoda,
levendula, rózsa bódító illata,
fények arany-vörös forró sugara,
szélnél gyorsabb titok süvítő futama,
s a dalnál is lágyabb, zúgva törtető
végtelen távolból érkező életadó erő?

Nem volt több, sem kevesebb,
csak egy egyszerű csoda.
Egy boldog szívből feltörő,
hittel teli gyermek kacaja.

*felhő Creative Commons License 2007.09.13 0 0 3879

 

 

WILLIAM BLAKE

 

 


A MÁSOK BÁNATA


Láthatok búsulni mást
S ne érezném bánatát?
Láthatok-e szenvedőt,
Hogy ne vigasztaljam őt?

Látva könnyet más szemén,
Bánatát ne osszam én?
Apa síró kisfiát
Nézze, s bú ne járja át?

Ülhet némán egy anya,
Míg szorong, sír magzata?
Nem, nem, ó, ez nem lehet,
Ez nem eshet soha meg.

S ki mosolyt hint, merre jár,
Hallva, hogy egy csöpp madár
Bútól, gondtól sujtva zeng,
S egy kisded kínban mint eseng:

Nem ül fészkéhez talán,
S enyhít szíve bánatán?
Vagy a kis bölcső felett
Nem sír gyermek-könnyeket?

S ülve éjt-napot vele,
Könnyeit nem törli le?
Nem, nem, ó, ez nem lehet,
Ilyet soha nem tehet.

Örömét szétosztva mind
Szinte kisded lesz megint,
A bú ismerőjeként
Hordja bánatunk felét.

S ne hidd, míg száll sóhajod,
Hogy Teremtőd nincsen ott,
És ne hidd, ha könnyezel,
Hogy Teremtőd nincs közel.

Belénk oltja örömét:
Hogy bajunk ő zúzza szét,
És míg meg nem enyhülünk,
Mellénk ül és sír velünk.

(Tótfalusi István fordítása)

 

*felhő Creative Commons License 2007.09.13 0 0 3878

 

Harcos Katalin

 

Játék a szavakkal

 

Nincs örökké, és nincs soha.

Csak idő van, mi hozzánk mostoha,

és élet, mely változik örökké…

Úgy válunk magunk is örökké.

Hogy beépülünk a végtelenbe,

térbe, időbe, életekbe…

A VAN soha nem múlik el,

legalább addig, míg létezel.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!