Keresés

Részletes keresés

Gézoo4 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 343

   Bár csak majdnem abszolúttá...  De a lényeg, az eredmény így is azonos...

 

  Szóval, adva van a foton ami a térhez képest c-vel mozog..  Ha szembe jönne vele egy másik foton, ami a térhez képest szintén c-vel halad, akkor a kettőjük

találkozásakor ez hogyan jelenhetne meg?

 

 

 

Előzmény: Aurora11 (341)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 342
Bármely sebességű inerciarendszerben a fény fénysebességgel terjed.Ajánlóm a Téridő fizikát,mert ennek az oka a rapiditásban,ugyani a tangenshiperbolikusa 1 függvényértéknél végtelent vesz fel.Th rapiditás=v/c.A rapiditás összeadható bármely nagy sebességnél,de a c-nek megfelelő végtelen nagy rapiditáshoz bármely sebesség rapiditását hozzáadód végtelent kapsz.
Előzmény: Aurora11 (341)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 341

A relativisztikus sebességösszeadási képlet a fénysebességet abszolúttá teszi.Mindegy mihez viszonyítjuk!

Előzmény: Gézoo4 (339)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 340

Bocsánat elrontottam a képletet!

Enégyzet=pnégyzet szer cnégyzet-mnégyzet szer cnegyediken

Ennek az egyenletnek egy plussz és egy minusz előjelű megoldása van.

Ez az egyetlen igaz összefüggés!!!!Az erő-gyorsulás korlátozott érvényességű:(v,grad)v elhanyagolható,v nem lehet egyenlő c-vel.

Előzmény: Aurora11 (338)
Gézoo4 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 339

   Nos, a gyorsulás nagyságától független a hyperbolisztikus függvénymenet.

Közelít a végtelen felé így is úgy is..

   Viszont nem is olyan bisztos, hogy egyáltalán szóba kellene hozni a gyorsulást.

De erről is kicsit később..

 

  Előbb tisztáznunk kellene, hogy az a c sebesség, kihez is, mihez is képest mérendő? 

 

  Mert ugye a térben haladó foton a térhez képest egyetlen és állandó sebességgel halad.

  Ezt a sebességet a rendszerünkben mérjük, "hozzánk képesti" c sebességként értelmezve.

 

  De akkor most hogy is van?  Két sebessége van a fotonnak? Egyik c a térhez

képest, másik c pedig mindig ahhoz képest értelmezendő akinek a rendszerében mértük?

 

  Vagy csak azt mondhatjuk, hogy a térhez képest halad c-vel, amit jobb híjján, mivel

a térben nincsenek mérföldkövek, magunkhoz képest mérünk?

 

   Szerinted a térben haladó foton a térhez képest halad-e c sebességgel vagy

a relativitás elve szerint az egyszerűsített képletből következően, minden rendszerhez képest halad c sebességgel?

 

 

 

 

 

másik

 

 

 

 

Előzmény: Aurora11 (337)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 338
Már mint az erős-gyorsulásos nem térfizikai,az energiás képletet lehet csak általánosan használni.Különben ez még pár hónapja engem is megakasztott,csak a Térfizika segített.
Előzmény: Aurora11 (337)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 337
ha a fotonra végtelen nagy gyorsulással,hatnánk akkor 0szo végtelen=0/0 erőt kapnánk,ami tetszőleges nagyságú.De nem változhat meg a foton mozgásállapota,ha nem tudsz végtelen nagy gyorssulást probálni,szóval ez a "paradoxon" azt mondja,hogy NE EZT A KÉPLETET használd a foton esetére.Arra az E=pc képlet a jó,ami az E=gyökalatt(mnégyzet-pnégyzet) képletből származik,a foton tömege nulla.Ez általánosabb,mint az erős képlet,(hiányzik belőle többek között a (v,grad)v) mert nem térfizikai összefüggés.Ez a probléma oka!
Előzmény: Aurora11 (336)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 336
Ok,szerintem is térjünk!
Előzmény: Aurora11 (335)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 335

Ez azért van,mert a gyökalatt(1-vnégyzet/cnégyzet) tényezőt a tömeg alá rakód.Szerintem csak az igaz,hogy a sajátideje nulla,mert ő közvetití azelektromágneses kölcsönhatást.A fényóra számára nem mutat semmi mert úgy halad,mint a mutató.

sajátidő=gyökalatt(1-vnégyzet/cnégyzet)

 

F=mv/sajátidő,az m-ben nincs külön m0 nyugalmi tömeg.

Te csak szétírtad:

F=mv/gyökalatt(1-vnégyzet/cnégyzet) szer 1/t.

de ez ugyanaz,a fotonra végtelen nagy erőnek kell hatnia,hogy érezd a nulla tömegét.

E=pc,ezt használd a foton esetére ez többet mond!

Előzmény: Gézoo4 (334)
Gézoo4 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 334

 

   Nos, igen. Te nullának nevezed, én nem értelmezhetónek..

 

   Ez csak Lorentz miatt van, ő nem értelmezhetőnek tartotta, és nincs okom

mást állítani.

   A nulla értékhez a függvénynek kellene nulla értéket adnia.. de sajnos nem tud, mert ott ahol a nulla lenne a nevező is nulla, azaz nem értelmezhető olyan

függvényérték aminek nulla tömeg lenne az eredménye.

 

   A lényeg mégis azonos. Ami hozzánk képest c sebességgel mozog az a  foton,

vagy az annak látszó  egyébként számunkrab tömeggel rendelkező.

 

   A rezgésekre, spinre polarizációra, nem sokára visszatérünk jó?

 

 

  

Előzmény: Aurora11 (333)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 333
Hozzád,mert én a fénnyel együtt utazok!Ok yeah!:)
Előzmény: Gézoo4 (331)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 332

Úgy szerintem értelmezhető,ha nulla a tömege.Az a baj,hogy olyan képződménynek tartod,mint amilyen a makroszkópikus világban levő képződmények.Ott a nulla tömeg azt jelenti,hogy nincs semmi se jelen.A fotonnál,mint módusnál azt,hogy az áramlás sebességének nagysága nem változik csak az íránya a spin miatt.Más részecskéknek amiknek van valamilyen tömege a sebességnyíl nagyságát is megváltoztatja.Nulla spinű foton azért nincs,mert az nem csinál semmit,vagyis semmise lenn.

Előzmény: Gézoo4 (330)
Gézoo4 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 331
:) bocs: hozzám, vagy hozzánk.. (képest..)
Előzmény: Gézoo4 (330)
Gézoo4 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 330

Nagyon jó..

 

   Azaz ami hozzán képest c-vel mozog azt fotonnak tekinthetjük-tekintjük.

 

   Vegyük csak elő a jóöreg tömeg növekedési formulát.. 

 

  A zéró nevező  jelentheti azt, hogy értelmetlen egy osztás, de szt is, hogy

 nem értelmezhető ezen adatokkal az osztás.

 

   Mikor nem értelmezhető az eredmény? Ha a függvény nem értelmezhető..

 

  Vagyis, a tömeg értéke nem értelmezhető semmilyen olyan részecskére, tömegre

amely a rendszerünkben c sebességgel mozgónak látszik..

 

   Ehhez mit szólsz? Egyetértesz egy lehetséges ilyen megközelítéssel is?

Előzmény: Aurora11 (329)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 329
Szerintem akkor az atomjaim is fotonok lennének.Szerintem ha hozzád képest valami fénysebességgel mozog,akkor az biztosan foton.Nem hisze,hogy a gluonoknak ne lenne egy olyan pici tömege,mint a neutrinonak,a nyolcféle szerintem az is egymásba kell,hogy oszcilláljon.Mert amúgy azt mondják,hogy a gluonnak sincs tömege,vagyis fénysebességgel terjed.
Előzmény: Gézoo4 (328)
Gézoo4 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 328

Szuper!

 

   "Igen!Vagy legalábbis fotonok helyettesítik az atomjaimat."

 

   Szóval, meg lehetne-e különböztetni egy fotont és az atomjaid fotonjait ilyen esetben?

 

  Mindkettő c-vel mozog hozzám épest..  Szerintem nem tudnám megkülönböztetni..

 

  Tudod mi az érdekes?  Az, hogy ilyen esetben én a számodra  csak egy

c sebességgel haladó fotoncsomag lennék..  És neked is igazad lenne..

 

 

 

 

 

 

Előzmény: Aurora11 (326)
Gézoo4 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 327
Oké-oké.. az előbb feltettem egy kérdést. Arra tudnál válaszolni ?
Előzmény: Aurora11 (322)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 326
Igen!Vagy legalábbis fotonok helyettesítik az atomjaimat.
Előzmény: Gézoo4 (323)
Gézoo4 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 325
Erre később térjünk vissza..
Előzmény: Aurora11 (321)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 324

Mi az amivel nem értesz egyet?

Előzmény: Gézoo4 (319)
Gézoo4 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 323

Légyszi" hagyd már a négyesvektorokat!

 

   Ott tartunk, hogy ha te együtt mozogsz egy fotonnal, álltok egymáshoz képest akkor  én a fotonhoz képest c-vel haladó, hozzád képest is c-vel haladok-e?

 

   Vagy fordítva: ha a foton c-sebességgel halad hozzám képest és te állsz

a fotonhoz képest, akkor téged is fotonnak láthatnálak-e?

 

 

Előzmény: Aurora11 (320)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 322
De csak a neutrinora ne bizonyított,mert annak van oszcillációja.De a fotonnál be van bizonyítva.Különben a  Maxwell-egyenlet nem jönne ki a Proca-egyenletből,mert annak nulla tömegű esete.
Előzmény: Gézoo4 (318)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 321
Igen.Mert a diszperziós relációkban a fázissebességek szerepelnek.Ez a látszólagos sebesség,az úgy mond síkhullámmódusok sebessége.Az omega/k.A csoportsebesség domega/dt.A csopotsebességet írnánk be,akkor a szín nem változna,mert az tényleg az információ sebessége,és az hullámcsomaghoz tartozik,a fázissebességhez ennek Fourier-komponensei,a síkhullámok.
Előzmény: Gézoo4 (317)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 320

A mozgási energia vagy teljes energia a négyesvektor időkomponense.A vektorok komponensei függnek a koordinátarendszer megválasztásától.Az inerciarendszereknél ez a megkülönböztető tulajdonság a hozzád viszonyított sebessége.

De a vektor egyik komponense csak akkor azonos a vektor nagyságával,ha a többi komponens nulla.E=mcnégyzet,ha p(x),p(y),p(z) nulla.Ez akkor van,ha a rendszer komponenseinek mozgási energiája nulla,mert abban szerepelnek a p-k.Ja és tömegközépponti a rendszer,ami annyit jelent,hogy nincs gyorsulás.

Előzmény: Gézoo4 (304)
Gézoo4 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 319
Ezzel lényegében egyetértek..  Ha nem is szó szerint.., de majd visszatérünk erre is..
Előzmény: Aurora11 (316)
Gézoo4 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 318

"A foton sebessége c,de nincs is tömege.Ennek az az ára,hogy nem is lehet más a sebessége."

    Nos, ez a kijelentés még nem bizonyított, így mellőzzük..

 

 

Előzmény: Aurora11 (314)
Gézoo4 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 317

          Ez már jó irány-

  Tehát ha ketten kétféle sebességgel futunk szembe a fénnyel, akkor csak számunkra lesz különböző színű..  A szemből érkező fotonoknak

 a befogódásuk elött infójuk sem lehet a sebességeinkről..

 

  Szuper!

Előzmény: Aurora11 (313)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 316

Nem függ,csak a sajátidő változik.A tömeg a gyorsulással szembeni ellenállása a testnek.Ha függne akkor a tömeg szerint meg lehetne különböztetni a hozzád viszonyítva különböző sebességértékű inerciarendszereket.A saját idő gyökalatt(1-vnégyzet/cnégyzet) tényezőjét a tömeghez csatolták,mert ahol a tömeg előfordul ott ez is megjelenik.Igen ám,de az idő is,az ismeretterjesztő könyvek,és egyes tankönyvek óriási méretű kárt okoznak.

Előzmény: Törölt nick (303)
Gézoo4 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 315

Ezt ne keverjük még bele...

 

  Maradjunk ott, hogy ha valami olyan gyors, hogy a c sebessége miatt soha nem ér hozzád a hatása, akkor számodra létezik vagy nem létezik?

 

 

Előzmény: Aurora11 (312)
Aurora11 Creative Commons License 2008.02.18 0 0 314
A foton sebessége c,de nincs is tömege.Ennek az az ára,hogy nem is lehet más a sebessége.
Előzmény: Gézoo4 (294)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!