Keresés

Részletes keresés

fraki Creative Commons License 2007.01.05 0 0 145
Releváns nézőpontról írtam.

(Valószínűleg, sőt biztosan én is a hülyeségek kincsesbányája vagyok, de azért a roncsvadászat is akkor izgalmas, ha őkatekintélyes roncsokra akadunk. Úgyhogy Ádám, figyelj jól oda, és szedd össze magad. Ne azzal kelljen már törődnöm, hogy hívják latinul a óvodás gecizést.)
Előzmény: Kis Ádám (139)
fraki Creative Commons License 2007.01.05 0 0 144
(És újra csaxólok, hogy ettől még a társadalmi legitimáció híján továbbra is elvetem a nyelvművelés létjogosultságát ma és itt [de nem általában], de csak azért! és ha lenne legitimáció, akkor sem úgy, hogy leb@sszuk azt, aki nákol vagy suk-süköl; csakhogy biztos, ami biztos, a szokásos liberális caveat meglegyen... mert embereknek néha magas az, hogy ha egy hibás érvelést szólok meg, az nem azt jelenti, hogy az állítást vonom kétségbe; illetve ha valakinek a szólásszabadságáért szót emelek, az nem jelenti azt, hogy azzal értek egyet, amit mond)

http://www.logicalfallacies.info/fallacistsfallacy.html
Fallasist's fallacy - konklúzió fennállásából való visszakövetkeztés az argumentum helyességére. Ennek meg a fordítottja ugye, ha az argumentum helytelensége okán a konklúzió fennállását tagadjuk. (Most a konklúzió fennállása helyett a nyelvi kompetenciám kevés hogy jobb kifejezés keresni.)

Az érdekes meg az, hogy nem te estél bele a csapdába, hanem ezt feltételezik rólad. Erre viszont nem találtam megnevezést...
Előzmény: gligeti (140)
Hunsdorfer Creative Commons License 2007.01.05 0 0 143
Szerintem a topik témáját pontosítottam. Mint topikgazdának, meggyőződésem, hogy ennek a Magyarulezben a helye.
Yogi Creative Commons License 2007.01.05 0 0 142
Ne zavarjon, hogy gyökök nincsenek.
Csak gondoltam, szólok.

Oszt miért is kéne a nyelvésznek szavakat alkotnia?
Előzmény: gggondolkodó (141)
gggondolkodó Creative Commons License 2007.01.05 0 0 141
Kedves Kis Ádám! Nem nekem kell megmondani, hogy mi legyen a file szó magyar megfelelője. Ez az alkotó nyelvészek csapatának feladata kéne hogy legyen. Lehetne például tárjel, ahogy kisharsány javasolja. Téged a tír az állatra emlékeztet, amely német nyelven így is van. Viszont a file angol szó, reszelőt is jelent. Az elképzelésem a következő: a kutató nyelvészek feltárnák a magyar nyelv törvényeit, szabályait. Ezt követően a megfelelő mássalhangzókra, gyökökre alapozva szerves rendszer szabályai szerint alkotnák meg a szavakat. Figyelembe vennék a pontossági, tömörségi, egyértelműségi, dallamossági tényezőket is.
Előzmény: Kis Ádám (103)
gligeti Creative Commons License 2007.01.05 0 0 140

Egyébként ha valami akkor a nyelvművelés nyelvészeti diszciplínának való kikiáltása argumentum ad populum stc.

 

 Pontosítsunk (felteszem, te is ezt akarod mondani): Mások által annak való kikiáltása lehet hogy valóban az, de én nem azért kiáltom ki annak, mert azt szokták mondani -- mutassad meg, hol hivatkoztam ilyenre??? -- (sőt, engem úgy szocializált Nádasdy ismeretterjesztése [akinek egyébként a nézetei 95%-ával egyetértek], hogy nem az); hanem azért, mert a lent említett tudományos alapvetésekből (Popper, stb.) számomra ez következik.

 

(És újra csaxólok, hogy ettől még a társadalmi legitimáció híján továbbra is elvetem a nyelvművelés létjogosultságát ma és itt [de nem általában], de csak azért! és ha lenne legitimáció, akkor sem úgy, hogy leb@sszuk azt, aki nákol vagy suk-süköl; csakhogy biztos, ami biztos, a szokásos liberális caveat meglegyen...  mert embereknek néha magas az, hogy ha egy hibás érvelést szólok meg, az nem azt jelenti, hogy az állítást vonom kétségbe; illetve ha valakinek a szólásszabadságáért szót emelek, az nem jelenti azt, hogy azzal értek egyet, amit mond)

 

 

=============

Ügyrendi:

 

 Na, van egyetértés a topik átköltöztetésére???

Előzmény: LvT (138)
Kis Ádám Creative Commons License 2007.01.05 0 0 139

Kedves LvT!

 

Nem csodálom, hogy a releváns álláspontot nem érted, ugyanis az a mondat értelmetlen, illetve, ha értelmes, akkor ellentmond az egész hozzászólásnak. A hozzászólóval más alkalommal is az a bajom, hogy nem fogalmaz egyértelműen - vagy szándékosan, vagy nyelvi kompetenciájának jellege miatt. rt

Előzmény: LvT (137)
LvT Creative Commons License 2007.01.05 0 0 138
Kedves gligeti!

> Ugyanakkor a nyelvészeten is helye van annak a diskurzusnak, hogy a nyelvészet tárgya-e állást foglalni arról, hogy mely nyelvészeti diszciplina tudományos ill. azon belül tiszta, vagy alkalmazott tudomány.

A nyelvészeten ennek csak akkor lenne helye, ha abban a nyelvészet maga ténylegesen nem marad ki.

Azonban e megfogalmazás további csúsztatásokat tartalmaz:

1. Ez a topikon legalábbis ennek nincs helye, mert a téma nem az, hogy a nyelvészetnek tárgya lenne arról állást foglalni, hogy mi tartozik önmagába. Ez a topik a nyelvészek és az idegen szavak magyarításának (ha tágítani akarunk akkor a nyelvészek és a nyelvművelés) viszonyáról szól.

2. Nem feledkezhetünk el, hogy a vita a nyelvművelés minősítéséből indult ki, ezért a fenti megfogalmazásod implicite erre vonatkozik. A leghatározottabban tiltakozom, hogy a nyelvművelést nyelvészeti diszciplínának állítsuk be. Tőlem lehet tudományos jogi, politológiai, szociológiai stb. diszciplína, de nyelvészeti nem. – És legfőképp el sem kezdek egy olyan vitát, amely kiindulási pontul elfogadná azt, hogy a nyelvművelés nyelvészeti diszciplína. [Egyébként ha valami akkor a nyelvművelés nyelvészeti diszciplínának való kikiáltása argumentum ad populum stc.]
Előzmény: gligeti (134)
LvT Creative Commons License 2007.01.05 0 0 137
Kedves fraki!

> Nem árt, ha a nyelvész logikailag is tud gondolkodni, pláne érvelni, és nem gombócosodik be a gittegyletébe, meg hívja az óvónénit, hogy rendet tegyen, ha vele szemben valaki így tesz.

Én tudok logikailag is gondolkodni. Éppen ezért vélem azt, hogy a nyelvész feladatáról szóló topikban logikus, hogy a nyelvész –mai – feladatáról kellene logikailag gondolkodni. Ez azonban itt nem történt meg.

A vita általános tudománytörténeti parttalanságban veszett el. Ez persze másutt kóser dolog lenne, de a homokozóban homokozunk, a pancsolóba pancsolunk. Aki fordítva tesz ezt, és erről nem hagyja magát meggyőzni, azt teljes joggal dobjuk fel az óvónéninél. Mindenmkinek joga van homokozni és pancsolni is, de a társadalmilag szabályozott feltételek közt, és úgy hogy a társai ne sározódjanak be, ha nem akarnak.


> Esik szó nyelvészetről (Kis Ádám mellett, elszórva), csak a releváns nézőpontból.

Ami szó esik, az csak annyi, hogy Ádám és én megpróbálnánk ontopikra terelni a témát, amelyre a másik oldal a füle botját sem mozgatja.

Ezt a releváns nézőpontot pedig nem értem. Hiába relaváns a nézőpontot, ha nem azt stírölöd, amit kellene, akkor nem fogod megismerni azt, amit kellene. A nézőpont az egy dolog, de a tárgynak is relevánsnak kell lennie.
Előzmény: fraki (133)
LvT Creative Commons License 2007.01.05 0 0 136
Kedves gligeti!

> Aki viszont akkor elfogadta a flogisztonelméletet, az nem csak akkor volt tudományosnak tekinthető, hanem *ma* megvizsgálva, hogy *akkor* mit csinált, akkor is azt állapítom meg *ma*, hogy akkor bizony tudományos *volt* -- mert nem a ma szinvonalához mérem, hanem az ő korának a szívonalához kell mérnem. Szerintem érthető, szóljon akinek nem.

Ez ugyan érthető, de ennek itt semmi köze, mert ebben a topik alcíme nem az, hogy „Feladata *volt*-e a nyelvésznek az idegen szavak magyarosítása?”, hanem az, hogy jelen időben feladata-e.

Ezért nagy csúsztatás és offolás, amit itt csinálsz, és ezért kértem, hogy ezt tedd máshol. Én nem fogok oda átvonulni, mert a dolog engem nem érdekel, ahogy itt sem voltam hajlandó a felkínáltad zsákutcába bemenve a mai nyelvművelés kapcsán régi dolgok helyállóságán merengeni.
Előzmény: gligeti (134)
fraki Creative Commons License 2007.01.05 0 0 135
Áldásom rá, azzal a megjegyzéssel, hogy ha valamitől igazán a FILOSZ-ban a helye a Magyaruleznek, az épp ez a téma.
Előzmény: gligeti (134)
gligeti Creative Commons License 2007.01.05 0 0 134

Ez itt nagyon durva logikai önellentmondás. Ha a kor szintjén kell nézni, akkor amit *már* meghaladtak és *most* akarjuk felhasználni, az bizony tudománytalan, hiszen ilyenkor a referenciapont, vagyis az a kor, amelynek a szintjén kell nézni, a *most*.

Én a te zsákutcádba nem fogok belemenni: aki *ma* műveli a flogiszonelméletet, az egy tudománytalan diszciplinált művel, aki *ma* a nyelvművelést hajtja, az tudománytalan dolgot cselekszik. 

 Röviden válaszolok, mert vagy csalsz, vagy tényleg nem érted (nem tudom, melyik pozitívabb vélemény): Van az értékelő, van a diszciplinát művelő. Azt mondtam, hogy nem az értékelő korának a tudományos színvonala a mérték, hanem a diszciplinát művelő korának a színvonalához kell mérni, és nem azt, hogy a diszciplina érvényességének a korához, amire te ezt csúsztatni szeretnéd, vagy ahogy félreérted.

 

 Tehát, ha valaki ma felhasználja a flogisztonelméletet, (persze nem feléleszti valami jogos okkal), akkor az tudománytalan, ma is, meg holnapról visszanézve is. Aki viszont akkor elfogadta a flogisztonelméletet, az nem csak akkor volt tudományosnak tekinthető, hanem *ma* megvizsgálva, hogy *akkor* mit csinált,  akkor is azt állapítom meg *ma*, hogy akkor bizony tudományos *volt* -- mert nem a ma szinvonalához mérem, hanem az ő korának a szívonalához kell mérnem. Szerintem érthető, szóljon akinek nem.

 

 

 Engem nem érdekel, hogy száz év előtt az akkori nyelvművelést miknek lehet értékelni, itt ma a mai nyelvművelést értékeljük, a kor, a saját korunk színvonalán.

 Nos ha ez érdekel, én folyvást erről beszélek. Megadtam a támpontokat: Karl Popper, Lakatos Imre és James K. Feibleman alapján a ma szokásos tudomány/alkalmazott tudomány definíciókat. Hozzátenném a teljesség kedvéért, hogy van "posztmodern" irányzat is, amivel én nem ugyan értek egyet, mondjuk Feyerabend nevével fémjelezve, de annal "anything goes" szemléletével végképp nem jártok jól...

 

 Ezek a kurrens irányzatok, ami alapján a mai korban el szokás dönteni, hogy mi tudományos, és mi alap és alkalmazott tudomány. Ha Ti azt állítjátok, hogy ezt a kérdést (kizárólag) a nyelvészet maga döntheti el, az a mai kor tudományos színvonalán tudománytalan.

 

==========================================================

 

 ügyrendi kérdésre:

 

 akkor az érdekelteket megkérném arra, hogy ezt a „Vallás, Filozófia” fórumon belül folytassák.

 

 Én teljesen egyetértek ezzel a felvetéssel: mivel eddig gyakorlatilag csak erről volt szó, akár az egész topikot (akár a címét kiegészítve "tudományfilozófiai/tudományelméleti szempontból", tudom, hosszú, vagy bármi) át is kérhetjük akár a Vall/Fil, akár a Tudomány fórumokba (mindkettő értelmes választás, mert a tudományról szól a dolog). Ugyanakkor a nyelvészeten is helye van annak a diskurzusnak, hogy a nyelvészet tárgya-e állást foglalni arról, hogy mely nyelvészeti diszciplina  tudományos ill. azon belül tiszta, vagy alkalmazott tudomány.

 

 Tehát kérnék a főbb résztvevőktől egyetértést (K.Á., LvT, gligeti, fraki), és akkor hajrá.

Előzmény: LvT (132)
fraki Creative Commons License 2007.01.05 0 0 133
Amennyiben persze egy „A nyelvész feladata” című, jelenidejű „Feladata-e a nyelvésznek az idegen szavak magyarosítása?” alcímű, egy „Simonyi Zsigmond, Gombocz Zoltán, Pais Dezső, Antal László, Papp Ferenc nyomdokai[ra]” utaló alcímű fórumban elhelyzett topikban végül is nem esek szó nyelvészetről, hanem csak relativizáló filozofálgatás folyik, akkor az érdekelteket megkérném arra, hogy ezt a „Vallás, Filozófia” fórumon belül folytassák. Különösen, mert annak alcíme „Érvek, vélemények ezeréves kérdésekről, aktuális problémákról”, tehát ha te az „ezeréves” flogisztonelméletet (meg a többit) az „ezeréves” kor színvonalán akarod vizsgálni, akkor ott a helyed.

1. Esik szó nyelvészetről (Kis Ádám mellett, elszórva), csak a releváns nézőpontból.
2. Nem árt, ha a nyelvész logikailag is tud gondolkodni, pláne érvelni, és nem gombócosodik be a gittegyletébe, meg hívja az óvónénit, hogy rendet tegyen, ha vele szemben valaki így tesz.
Előzmény: LvT (132)
LvT Creative Commons License 2007.01.05 0 0 132
Kedves gligeti!

> Nem attól tudománytalan valami, hogy meghaladták, vagy meg lesz haladva. Pedig sokszor ki is emeltem, hogy a kor tudományos színvonalán, de ezek szerint nem elégszer; szóval a kor szintjén kell nézni, és akkor alapvetően tudományos volt.

Ez itt nagyon durva logikai önellentmondás. Ha a kor szintjén kell nézni, akkor amit *már* meghaladtak és *most* akarjuk felhasználni, az bizony tudománytalan, hiszen ilyenkor a referenciapont, vagyis az a kor, amelynek a szintjén kell nézni, a *most*.

Én a te zsákutcádba nem fogok belemenni: aki *ma* műveli a flogiszonelméletet, az egy tudománytalan diszciplinált művel, aki *ma* a nyelvművelést hajtja, az tudománytalan dolgot cselekszik. – Engem nem érdekel, hogy száz év előtt az akkori nyelvművelést miknek lehet értékelni, itt ma a mai nyelvművelést értékeljük, a kor, a saját korunk színvonalán.

-----

Amennyiben persze egy „A nyelvész feladata” című, jelenidejű „Feladata-e a nyelvésznek az idegen szavak magyarosítása?” alcímű, egy „Simonyi Zsigmond, Gombocz Zoltán, Pais Dezső, Antal László, Papp Ferenc nyomdokai[ra]” utaló alcímű fórumban elhelyzett topikban végül is nem esek szó nyelvészetről, hanem csak relativizáló filozofálgatás folyik, akkor az érdekelteket megkérném arra, hogy ezt a „Vallás, Filozófia” fórumon belül folytassák. Különösen, mert annak alcíme „Érvek, vélemények ezeréves kérdésekről, aktuális problémákról”, tehát ha te az „ezeréves” flogisztonelméletet (meg a többit) az „ezeréves” kor színvonalán akarod vizsgálni, akkor ott a helyed.

Egy dolog menthetné meg ezt a témát itt: te (vagy mások) definiálod, hogy mi a nyelvművelésnek a *tudomány* szempontjából verifikálható tárgya, ill. hogy ebben mi lehetne egy *nyelvész feladata*, mert azért ez a topik tárgya. – Az a „cél”, amit megjelöltél – „egy nyelv egységesítése, norma kialakítása [...] egy társadalmi identitáskeresés miatt” –államnemzeti cél, annak tárgya jogi és társadalompolitikai és nem a tudományt érintő; a megvalósításában résztvevők sem tudósok, hanem jogászok és politikusok: ennek a helye a „jogászok feladat”, ill. „a politikusok feladata” topikon van.

-----

OFF

> F=m*a alapján épült házak sem dőlnek össze: egy meghaladott hipotézisnek maradhatnak azért érvényességi köreik.

Bár nem vagyok fizikus, de néhány szemesztert lehúzattak velem különböző fizikai részdiszciplínákból. Ebből én azt vontam azért le, hogy a newtoni fizika nem lett meghaladva, olyan értelemben, ahogy a flogisztonelmélet meg lett haladva, hanem az einsteini fizika egy speciális esetét képezi, amikor az inerciarendszerek sebességkülönbségét el lehet hanyagolni. Itt a Földön – különösen ingatlanoknál (amely a nevét is onnan kapta, hogy nem inog, azaz nem mozog, de még csak nem is mozgatható) – pedig el lehet.
Előzmény: gligeti (88)
Kis Ádám Creative Commons License 2007.01.04 0 0 131
Azt hiszem, a javítás nagyon sokban függ a tanár--diák viszonytól. Ha a diák elfogadja a tanárt, és a tanár úgy javít, hogy abból nyilvánvaló a jószándék, akkor ez nem okoz traumát.

Más részről Klára sem a javítás ellen szólt alapvetően, hanem az ellen, ha valakinek az anyanyelvét minősítették hibának.

Egyébként Kálmán Lacinak is igaza volt, amikór megrótt egy rádióriportert, aki rászólt a nákoló riportalanyra.
Előzmény: Artificial Intelligence (130)
Artificial Intelligence Creative Commons License 2007.01.04 0 0 130

Persze, vannak. De tanárok között parázs vita alakulhat ki, mint ott is anno, mert nekik ez fontos. Én pl. javításpárti vagyok.

Előzmény: Kis Ádám (129)
Kis Ádám Creative Commons License 2007.01.04 0 0 129
Nem, de nem is szeretném. Az az igazság, hogy vannak ennél sokkal érdekesebb kérdések is. Ráadásul én sokkal inkább a jótulajdonságokat szeretem dicsérni, mint az általam rossznak minősítetteket kárhoztatni.
Előzmény: Artificial Intelligence (128)
Artificial Intelligence Creative Commons License 2007.01.04 0 0 128

Ha kell adok segítséget - város, fiú, lány, ... :-)

Jut eszembe, megvitattátok már azt a kérdést, amit M & K vetett fel Szegeden pár éve? Hogy joga van-e a tanárnak javítani a tanítvány otthonról hozott (hibás) beszédét. Jó példa a nyelvművelésre.

Előzmény: Kis Ádám (127)
Kis Ádám Creative Commons License 2007.01.04 0 0 127
Nem 1000%, de a kör szűkült.
Előzmény: Artificial Intelligence (126)
Artificial Intelligence Creative Commons License 2007.01.04 0 0 126

Nem, nem tudok róla, itt lennének. De hogy rendet teremtenének, az tuti :-))) Főleg Klára, hu, nem egy halkszavú menyecske :-)

ööö, azonosított repülő tárgy vagyok?

Előzmény: Kis Ádám (125)
Kis Ádám Creative Commons License 2007.01.04 0 0 125
Miklós és Klára is itt vannak a fórumon?

Alig hiszem, Klára már rég rendet teremtett volna.

A képet ide tegyem fel?
Előzmény: Artificial Intelligence (124)
Artificial Intelligence Creative Commons License 2007.01.04 0 0 124

:-)

Neeem, nem gligeti olvtárson keresztül ismerjük egymást. folyt. köv.

Bocsánat, naná, h nem olvtam az elejétől. A lista bővül Miklóssal és Klárával Szegedről, mi a családnevük???

II. rész: ha kérek fotókat, amik a miskolci gulyáspartin készültek? hm? segít?

Előzmény: Kis Ádám (123)
Kis Ádám Creative Commons License 2007.01.04 0 0 123
Ha tudnám, hogy qligeti kicsoda, talán rájönnék, hogy honnan ismerlek.

Amúgy nézd már meg a 18. hozzászólást.
Előzmény: Artificial Intelligence (122)
Artificial Intelligence Creative Commons License 2007.01.04 0 0 122

Jó napot kívánok!

Bemutatkozáként mondom, h gligeti úr ismer :-) & Ádám is. Feladat: kitalálni ki vagyok :-)))

Szóval itten nem véletlenül egyszerűen az előíró és leíró nyelvészet/nyelvészek közti különbségről beszélünk? Mindkettő a maga nemes feladatával bajlódva?

Kis Ádám Creative Commons License 2007.01.04 0 0 121
Newkem a hozzászólásod személyeskedésnek tűnik.

Előzmény: fraki (118)
Kis Ádám Creative Commons License 2007.01.04 0 0 120
Tudod mit?

Tanulmányozd át ezt.

http://dragon.unideb.hu/~tkis/

Neveket is találsz benne.
Előzmény: gligeti (116)
Kis Ádám Creative Commons License 2007.01.04 0 0 119
Lehet, hogy magyarosabb és találóbb, csakhogy nem igaz.

Ez luftbalonhámozás. Teljesen felesleges ezt a vitát feleleveníteni. Mi állományt, illetve adatállományt használunk, a Microsoft fájlt.

Előzmény: kisharsány (117)
fraki Creative Commons License 2007.01.04 0 0 118
Fraki: szép egészséges ad populum és ad verecundiam. [utánanéz még aki akar]

Hú de még milyen... Ekkora nagy büdös legyet még nem láttam. Kinyomtatom és bekeretezem.

Mellesleg ha már így bemondta a csődöt, akkor annyi véleményt megeresztenék magáról a vitáról, hogy amióta ezt a problematikát ismerem, azóta a témához a legtöbbet számomra ez a topik adott hozzá a dologhoz (meg még a többi fejezet, ahol Kis Ádám khm... átmegy nünükébe*).

Azt ugyanis mindig tudtam, hogy nem nyelvészi hatáskör érvelni a dologban, hiába tűnik úgy. Sőt, ezt sokan tudják, csak ilyenkor mindig a politika fénylik fel a láthatáron, és itt megfeneklik a dolog.

De hogy tudományelméleti/logikai apparátussal ilyen könnyedén és elegánsan megvajazható ez a rücskös kenyér, hát ez nekem elmondhatatlanul nagy élvezet. A mai adagot visszaolvasva komolyan végigröhögtem az egészet, a wikis linkek fizikailag ütnek, de nem ajnározok. Csak hát azt is látni kell, hogy ez a topik egy ideje már nem is inkább a címéről szól, hanem Kis Ádámról, sorry, elvégre itt ők a tekintély, s most egy faulty generalization-be nagyvonalúan nem esnék bele...

*Ne tessék zokon venni, a nyelvészeti roncsvadászat kiemelt helyen szerepel potenciális nyelvészkarrierem büszke palettáján.
Előzmény: gligeti (116)
kisharsány Creative Commons License 2007.01.04 0 0 117

 

  a file lehetne jeltár

 

  Inkább: tárjel (a 'file' neve annak a helynek a neve/azonosítója, ahol azon adatadag található)

    Szerintem sokkal magyarosabb, s találóbb.

 

  kisharsány

 

 

Előzmény: gggondolkodó (100)
gligeti Creative Commons License 2007.01.04 0 0 116

 

 Az érvekkel mindig csak a baj van, ha nem támasztják alá a prekoncepciót..

 

Ilyenkor jön a red herring [= a kiindulást folytonosan transzponáljuk, amivel konkrétumok nélkül én voltam megvádolva] és figyelmen kívül hagyjuk a prekoncepcióhoz fabrikált érvek szétcincálását. Inkább új, hatásos fegyvert veszünk elő: Hogyne lenne igaz, hiszen mindenki azt hiszi, és nem vagyok szakértő. Hogy is jövök ahhoz, hogy egy autós topikban felhívom a figyelmet, hogy nem valószínűtlenebb az 1,2,3,4,5 kihúzása a lottón (mert ebből akarnak BMW-t venni), mint más számoké, amikor nem is értek a karburátorokhoz, és a topikban minden szakértő ezt hiszi, mit hiszi, tudja..

 

 Fraki: szép egészséges ad populum és ad verecundiam. [utánanéz még aki akar]

 

 Apró ellentmondás, hogy akkor kik is azok az áltudományos, magukat nyelvésznek nevező nyelvművelők, akikkel a baj van, tehát akik nem ezt mondják, ha egyszer minden nyelvész ezt mondja, de ez már csak a hab a tortán. (borítékoltam egy logical fallacyt ennek racionalizálására)

Előzmény: Kis Ádám (115)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!