Keresés

Részletes keresés

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.08 0 0 42

Szécsi Margit:

 

VONZÁS


            Nagy Lászlónak


Kellesz a kárhozathoz,
az üdvösséghez,
kellesz hangnak a némák
körmenetéhez.


Rozzant kocsmai székek,
üvegek, képek,
részeg seregek -- minden
megindul érted.


Vonzod az éhes létet,
lényed a póráz.
Üdvösségre ki gondol:
szavadra pályáz.


Minden égbeli érckő
melleden villan,
fordul, énekre-lobban
félelmes kínban.


Ó majd kitűz az ország,
kénytelen vállal,
bajban elhenceg véled:
sajgó virággal.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.08 0 0 41

FELHŐ, FELHŐ


Felhő, felhő, ússzál hozzánk,
szeretlek nagyon,
hátunkról a port lemossad,
mosd el sok bajom.


Tenyeremen vastag kéreg,
égi könnyre vár,
puhítsd, hogy magot ehessen
róla a madár.


Hozzád felbőgnek az ökrök,
csikó rádnyerít,
zöldre varázsold a rétek
gyulladt selymeit.


Érted furulyál a sárga
kukoricaszár,
hosszú nyakát nyújtogatja
sok fehér gunár.


Mosd meg csendesen a vékony
virágszál fejét,
ködöld be a kék bazalthegy
forró tetejét.


Felhő, felhő, gyászt ne hozzál,
attól roskadunk,
villámaid alúdjanak,
szikrázók vagyunk.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.08 0 0 40

Federico García Lorca:


ÍGY SZERETLEK


Jaj, de nehéz így szeretni,
ahogy én szeretlek téged!


Fáj a levegő, a szívem,
kalapom is
fáj teérted.


Ki venné meg szalagomat,
e reszketeg fehérséget?
Fehét bánat-fonalamat
vállkendőnek ki kötné meg?


Jaj, de nehéz így szeretni,
ahogy én szeretlek téged!


/fordította: Nagy László/

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.08 0 0 39

A 23.hsz. csak részlet volt, a teljes vers:

 

 

HALÁLIG TISZTA


                        Nagy Lajos emlékének


Csöndet parancsoltak rád is a kínok,
s jelesek sorába lefeküdtél.
Becsaptál bennünket: érzem, a sírod
nekem a nehezebb, aki fönt él.


Többé nem ijeszt a jégfehér-színű
klinika s a magány már sose bánt.
Eldajkál már téged, te kisded-szívű,
e föld, e holtunkban kedves anyánk.


Bizony, az érzékek: az ötös szentség
jegyében vetettél igaz betűt.
Hallottad döngeni törtetők lelkét
dobokon, hogy a fül megsiketült.


Tudtad, az atléta-termet, a szív is
elromlik idővel s jön a halál.
Miért hát a kicsek, minek a hír is!
Halálig árva és tiszta valál.


Ez volt a te sorsod. Növendékeknek,
nekünk is bajos, mert visszük igád,
vért amig bírnak pumpálni a szívek
s nem jegesednek az artériák.


Bölcs öreg, elmentél, nem tudtál élni.
Ne tudj már sírni a virág alatt.
Emléked gyönyörű birtokunk s védi
vashűség, álkulcsra néma lakat.


              Látomás


Írástudókat hajt s megitél késsel
az idő és nagy a kaszabolás.
Tégedet nem ér el, -- hátratett kézzel,
kigombolt lódenban előtte jársz.

Előzmény: ikercsillag (23)
ikercsillag Creative Commons License 2007.01.08 0 0 38

A vers címe:

 

Ki viszi át a Szerelmet

 

Elnézést kérek a pontatlanságomért.

Előzmény: ikercsillag (1)
ikercsillag Creative Commons License 2007.01.07 0 0 37

SZÉLLEL SODORT


Széllel sodort
levelek,
elsodródok
veletek.


Deres mezőn
szent egek,
kibékülnék
veletek.


Nem tüzesít
szerelem,
ami elmúlt
feledem.


Délnek elszállt
mosolyom,
gyászosakat
álmodom.


Fehér mezőn
kék egek
szétbárdoltok
engemet.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.07 0 0 36

SZÍVEM ÖRÖKÖS ÉTELED


Szívem örökös ételed,
pünkösdirózsás életed.


Eső, hóharmat ránkszakadt,
gőzölgünk vörös fák alatt.


Az égi gyöngy hideg, rideg,
hajról bokáig lecsereg.


Minket az ősz hiába ver,
hevünket nem hűtheti el.


Lehetünk térdig sárosak,
tüzesen vagyunk párosak.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.07 0 0 35

ESTE VAN, CSIRREG A FOGOLY


Este van, csirreg a fogoly,
trónusom: kihült hangyaboly,
a báb és dajka szendereg,
elbujt a pezsegő sereg.
Este van, ősz van, szívemen
fölvirradnak a vak sebek.


Itt kuporodok ormótlan,
huszévesen is rongyosan,
aládúcolom államat,
fogam között a káromlás
ne kapjon hangos szárnyakat.


Valaki viszi vígságom,
bajoktól vagyok búskomor,
láncoltattam az ég alá,
a világ mérges hangyaboly,
percei rajtam nyüzsögnek --
Este van, csirreg a fogoly.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.06 0 0 34

Árokparton járok mindig


Árokparton járok mindig,
billegőhöz csak ez illik.
Fáról sárga pénzek hullnak,
susognak szegény fiúnak.


Bolond bánat nem lök félre,
sárkánynak sem esek térdre,
jóságomban hatalom van,
háború a két karomban.


Tejjel táplál a jó remény,
mesebeli rózsa-tehén,
szőlőszemet csipegetek,
ujjaim közt csillag remeg.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.06 0 0 33

DAL
 

Őszi vihar tört a völgybe,
szaggatta a gallyakat,
szállt a lomb, mint puskaszóval
szétriasztott madarak,
 

Kínjában a lomha erdő
megborzongott, rettegett,
és mi mégis boldogságról
dúdolgattunk éneket.
 

Lomb és virág leborultak,
szemem tüze fölcsapott,
szóltam: rád is vihar készül,
iszonyú lesz, ha hagyod.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.05 0 0 32

Federico García Lorca:  


A holdas hold románca

 

Tubarózsás krinolinban
jött a hold a rézhámorba.
A fiú csak nézi, nézi.
Ámul a fiú a holdra.
Szél támad és emelkednek
karjai a holdas holdnak,
s tömör ón-mellei tisztán
s buján előtolakodnak.
Hold, hold, fuss el, mert megjönnek
a cigányok, venek koncra,
szívedből is gyűrüt vernek,
fehér pénzt a nyakláncokra.
Gyerek, addig hadd táncoljak
s ráhagylak a cigányokra,
megtalálnak itt az üllőn,
szemecskéid zárva, oltva.
Hold, hold, fuss el, én már hallom,
cigánylovak dobrokolnak.
Gyerek, ne dülj e fehérre
keményített sok fodornak.

 

Dobogott a sikság dobja,
verte lópaták galoppja.
Hámor homályán a gyermek,
szemecskéi zárva, oltva.

 

Olajfák közt a cigányok
bronzálomként lovagolnak.
Jönnek. Szemük félig húnyva,
de a fejük égbe horgad.

 

Jaj, de huhog az a bagoly!
Csupa jajszó a fa orma!
Sétál a hold föl az égre
egy kisfiú kezét fogva.

 

Rézhámorban a cigányok
sikonganak, háborognak.
Szél az őre, szél az őre,
szél az őre hámoruknak.

 

/ford.: Nagy László/

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.05 0 0 31

ÉN FEKSZEM ITT
 

Én fekszem itt a kihűlt földön
eleven kincse még a nyárnak,
vétkek s rossz jelek rohamozva
édes húsomra idejárnak.
 

Igazán s végleg téged várlak,
érdes tüllben gyere lassúdan,
horzsolj végig s hagyj itt örökre
izzó kikerics koszorúban.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.05 0 0 30

ARANYPÉNZ-TÉRDŰ SZERETŐ

 

Aranypénz-térdű szerető,
muzsikás, lángsisakos,
te táplálsz engem egyedül,
bu-baj ha belémtapos.


Ősszel édesült szerelem,
mint a bor télre kiforr,
lélekben erős ragyogás,
mint a pohárban a bor.


Kedvemet lángra csavarod,
tipródva bajaimon,
nélküled szemetet eszem,
rozsdás vizeket iszom.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.04 0 0 29

Bánatot váltunk


Bánatot váltunk szerelemre,
apadj le szívem ijedelme,
ne esedezz holdatlan estért,
világossággal jön, ki megtért.


Akit oly sokszor megdaloltál
viharból jövő liliomszál,
piros liliom, nem fehérlő,
letörni nem tudta a ménkő.


Tekintetemtől megszelídül,
szívzuhogástól földre szédül,
szemeit ájultan behúnyja,
szeretni kell újra, meg újra.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.04 0 0 28

GYÁSZOM A SZÍNÉSZKIRÁLYÉRT


Megfojtom a heroldokat,
kik halálodtól hízva gurulnak,
vért gurguláznak,
lerakom mind a gyalázatosokat
küszöbére a gyalázat urának.


Mi történt megint, mi történt?
Kicsoda ment el megint
valami vérző eskű szerint
szétdúlva a köznapi törvényt?


Eb voltál, vagy nagyranőtt Krisztus?
Csak jó ripacs, vagy színészkirály?
Szépség, vagy hetven kilógram színhús?
a színfalak mögött az irigység,
közöny és középszer még hezitál.


De színfalak mögött a vakotás,
rozsda-sálas ócska lokomotívok
toborozódnak a szokás szerint,
párátlan prüsszögnek én amig sírok,
torlasztják homlokuk egyként bongnak:
ez a rebellis nem az enyém,
de halottam rend és szokás szerint,
sorsra írva volt a tenyerén,
onnan eredt meg az öngyilkos gesztus,
neki is jobb már nemet ha nem int.


Neked jobb már, de szemem vizével
elfolynak a csillagok -- mégis látom:
a végállomási vakvágányon
korongon lassúdan megforgatva,
már tetőtől talpig megmosdatva
s mégis bűntudattal s véred ízével:
magányosan reszket az ártatlan Diesel,
ő, aki a végső szerepből kiölt --
s lám nem dőlt össze a szinház, az lett
megint ami volt, noha nincs már Hamlet,
de van ki egy életet pitizve kitölt
operett-kutyaként s bosszút nem áll.
Aranyos meg édes nyár van s béke,
minek ide tébolyult Színészkirály?


Szemüregem árván retten a kékbe
s fázom -- egy elfáradt szárazvillám
vérszegfű-csokorral mászik elémbe,
ráismerek, íme, az Elektro-sokk,
csokra: agyadról a sok kis vérfolt --
Látjátok-e vicsorgó vad krisztusok?
Ostor, ige-habzás immár elég volt,
béke van, nyár van, ti elléphettek,
vagy vázába kerültök csendéletnek
a tévé-azurral bélelt hazában.
-- Én ártatlan -- reszket az Elektro-sokk
s elfoszlik hirtelen a nyári lázban.


Nyár van, illene hogy én se fázzam,
csak búgjak fehéren, turbékoljak
e hét emelet vasbeton-galambházban.
Hát persze, hogy nem történt semmi,
sör habzik, folyik az ulti-parti,
kockázatnak elég is ennyi,
minek a sebeket fölvakarni,
minek akarni,
fényesen hasítani bizonytalanba!
Bizony, az élet nem hagyja abba,
a síron a bogarak összeragadva
sürgenek, apró piros vonatok,
pirosul a dinnye, mosolyt von a tök,
együtt vidulnak a vevők s kofák,
rogyásig telve az uborkafák.
De ki látja, hogy rohadttá ért a szégyen?
Hogy ekkora alázat már gyalázat?


Latinovits Zoltán, gyere el hozzám
nyári ruhában, a gyöngyfehérben,
hozzám, vagy értem, hozzám, vagy értem,
te kísértetnek is őrült Király!
Vicsorogd rám a reményt, miképpen
élve is, magadnak sereget csinálj,
mondd, jön a Vízöntő-korszak, s jóra
fordul még Mohács is, megfoganhat
mind aki elhúllt -- kerengj föl a porból,
szállj föl versmondó nagyharangnak!
Gyere el hozzám, vagy értem, mindegy,
pohár az asztalon, hűen várlak
akár utrakészen is, mint egy
mosoly, hogy rád, a csillagra szálljak.


Csönd vagy te, csönd vagy te, Színészkirály,
te jajtalan immár, de bennem baj van:
belémtestáltad Mohácsot, érzem,
te holtomiglan átvérzel rajtam.
Légy forgószél, őrült Színészkirály,
az legalább, ki a nagyranőtt sírból
szél-Krisztusként ragyogva kiszáll --
bömbölj magadra, hogy vivát, vivát,
hahotázd meg a Gyászbaborúltat --
a mozdonykerék-nagy koszorúkat
gurigáld a versemen át!

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.03 0 0 27

PITYERGŐ BÁRSONY EMLÉK


Pityergő bársony emlék,
csoda és gyász.


Ahol az árny dorombol,
ezüst kőrisfa mormol,
ül a kis özvegy vénség,
asszony-kanász.


Ültében mintha dajkálna
ikreket az árva:
bajlódik fájó térdeivel,
villámló babáival.


Kínjától mért nem csattan az ostor!
Az a kürt mért nem rivall!


Szépséges tél jár eszében,
el akar menni egészen
a halálba,
az álomi bálba.


Rőzsetűz sok piros csipkét
tűzzön ki néki a falon,
hó essen akkor,
de hallgatagon.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.03 0 0 26

ELSŐ ÖZVEGYSÉGEM


Húzzák a harangokat Piroskáért. Én a cseresznyefa tetején megözvegyülve magamat rángattatom a széllel. Szólnak a harangok Piroskáért. Messziről, ahol az utak erednek, porfelhőben közelít a gyász. Lejtőjén lefelé rogognak a vas-rokonok, nagy vasalt kocsik tolják maguk előtt a csacsi-méretű lovacskákat. Émelyegve az állomásról jön pesti szobalány, három. Tántorognak a szalagos liliom-kerékkel. Ó, kedvesem, ó, kedvesem! Óbégatnak testvérükért, a kicsiért, aki szép ruhát se hordott, úgy lett árnyék. Én itt a fa tetején, mit tudhatok a tüdővészről? Mert a felhőből kihajol egy nagy professzor, pálcával üti a levelet s füleimet. Hát orvos vagyok-e én? Tudok annyit, hogy kifőzte tüdődet a láz fakóra. Elsorvasztotta. És a tüdőről térkép, Magyarország jut eszembe. Tudom, hogy két kis melled között ezüstláncként patakzott a víz örökké. Tányérodat a holdból vették elő, oda tolták vissza. Külön tányér, külön kanál. De én a számmal etettelek, lehúnyva szemeimet. S kölcsön kért hegedűvel muzsikáltam neked a napon. S mert nem hitted a halált, a te mókád százszorta jobb volt a kalácsnál. Apai kalapban, te kis komikus! Most megfagyasztották mosolyodat. Rávésik nevedet a keresztfára. Rádöltik nővéreid a fehér selymet, kifestenek pesti rúzzsal babamenyasszonynak. Majd kimeszelik a házat is utánad. Volt Piroska, nincs Piroska! Megözvegyülve, a fa tetején magamat rángattatom a széllel. Harang vagyok. Midőn az ég és föld meg fognak indulni. Szól a gyászének, szólnak a harangok Piroskáért.

 

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.03 0 0 25

A HŰTLENSÉG NAPJA


Elképzelt hazámhoz hűtlen leszek,
hűtlen a bánat nő-csillagához,
hűtlen a téboly útjához e nyárban.


Erkélyem vas-kosarába
tűzze ki sárga porzászlait a szél,
mert puszta hely immár,
ott nem tipródik baba se virág,
se gyullasztó ábránd,
eltűntem onnan magam is,
hűséges őrszem,
ki árván s félelmesen tudtam figyelni.


Nem talál meg házamban senki,
se ellenség, se barát,
de vadászó szemük föllelheti
sas-körmöm nyomát a vasárnapi újságokon,
asztalomon az éneket
s nagy tálban a tünődés hamuját.


Kitaláltam a boldog hazát,
s nehogy e szent napon orkán bántsa,
félretette képzeletem.
Én pedig porban, légy-döngésben
plakátok édes mosolyában
csak állok a söntés szentjei közt,
félvállra akasztott kabáttal,
két kézre fogott pohárral.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.02 0 0 24

GYÓGYULJ MEG


Tücskök daltűje szétbomolt
kedvedet bűvölje egybe,
lássalak újra villogó
selyemben kitüzesedve.


Zöld alkonyatba fülelek,
tárt kapum felszalagozva,
megérkezésed boromat,
ágyamat bearanyozza.


Ahogy paripák lábai
átzúgnak rónán, bozóton,
oly dobogással közelíts,
hajfodor, ing lobogózzon!

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.02 0 0 23

LÁTOMÁS


Írástudókat hajt s megitél késsel
az idő és nagy a kaszabolás.
Tégedet nem ér el, -- hátratett kézzel,
kigombolt lódenban előtte jársz.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.02 0 0 22

MICSODA MADÁR


Ha játszik, a napot a csőrébe kapja.
Ha repül, kigyullad a felhő alatta,
de elpusztul, mert kotlóként borul a földre,
megeszik a férgek, megzápul a föld is örökre!

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.02 0 0 21

  LILIOM-DAL


Télen sírtál te vékony liliom.
   torkodig felért a hó.
Aranyfoltos pázsiton, liliom,
   hajladozni ugye jó!


Tünemények előtted játszanak:
   fény s levelek sűrűi,
sárgarigó szárnya ha föllebeg,
   delelő nap átsüti.


Alkonyatkor öldöklő angyalok
   táncolnak a tűzfalon.
Alkonyatkor bujj hozzám, liliom:
   vállam árnya: oltalom.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.01 0 0 20

Víg esztendőkre szomjas
1954. szilveszter
 
 
Bálterem ez a világ, csillagok fürtje csillár,
leng az űrbeli szélben, fehéren felizzik már.
Emberiség, ma táncra hívott a mámor, járjad,
borral mulass, a sós vért örökre megutáljad.
 

 
Ami volt: temető az, táncos láb alá dermedt,
nem járja át az elme soha e tornyas vermet.
Táncos láb alatt kincsek s romlott vacakok tára,
csak isteni képzelet vehet itt mindent számba.
 

 
Itt már jég-gyöngy a könny, a riadó-kürtök némák,
tülekvő seregek, ó, itt iszonyú merevek s bénák.
Fekszik a rabcsont, úrcsont, porban már sose öklel,
fekszik a félelmes fegyver, töltve halotti csönddel.
 

 
Megzabált barmok csontja, lelőtt repülők roncsa,
pilóták: húnyt pupillák furakodnak e porba.
Barátok örök csókban, magányosan a spicli,
döngetné már az ajtót: édes haverom, nyisd ki!
 

 
Hamis írást kik tettek, betűik férgek lettek,
bántják örökké őket, bukfencet rajtuk vetnek.
Régi találmány rozsdás, hajdani konok dogmák
és hitek szétesve, mint a pattant-abroncsú dongák.

 


Nagy temető ez, hallgat gép és ember és állat,
csak a befödött vágyak élnek, fölkiabálnak!
Igricek: rongy-ingüek, poéták: csoda-nyelvek
ivadékuknak jajos versekkel fölnevelnek.
 

 
Löknek, uszítják talpam távoli boldog tájra,
ledobnám már a gondot, ami őket is vágta,
égette, szorította, – végül is be kell lássam:
nem bírok elbujdosni én se a boldogságban.
 

 
Lágy halántékot adtam korai dérverésre,
én amit tapasztaltam elég lesz ezer évre,
bűvös méltóság nincs, mely bokámat összeüsse,
szívem alatt az ádáz vezércsillagok üszke. 

 


Hegedűk, dobok, zengnek, asztalomon is bor van,
víg esztendőkre szomjas ennyire sose voltam,
ősrégi bűnre, bajra jöhetne szép bocsánat:
hívom a mindenséget hökkentő új csodákat.

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.01 0 0 19

IRTSÁK KI A DÉLIBÁBOT


Menyasszonyunk hófúvás, behoztuk a kocsmaajtón,
lakkcipős ördögi násznép mi vagyunk, mi vagyunk,
fejünkbúbján tarajosak, kárhozattól sugarasak --
szemetekbe így sütünk be, igaz-e, igaz-e?
Ránk ferdén ne nézzetek, mi csak tiltott mirtuszt eszünk,
arcunk azért ilyen éles, lehetne csillag is.
Bácsi, maga idevaló, de a süveg mesebeli,
ha a rónára kiteszi: igazi hegyorom.
Bácsi, maga ezeréves, csöpp mint apám, csupa sisak,
egészségre a kupicát hajtsa föl, hajtsa föl.
Keresztünket nem hoztuk be, künn a falhoz támasztottuk,
röpködtünk vele az égen, csoda hogy itt vagyunk.
Im, az alkony kékre mérgül, kigyulladt egy alkoholgyár,
halastó a mennybe szökik, szikrázva párosul,
irtsák ki a délibábot, izzik billió halikra,
bálna nem kell, szál narancsfa játéknak megteszi.
Ablakunkba bika bámul, kérődzik a szája halált,
homlokában piros rózsa, bárd nyoma, szakadék.
Tata, húzza be a függönyt, ragyogjatok hű cigányok,
cimbalomverőn a pólyát, ím a vér átüti.
Szemünk tava a te tükröd, napkeleti betoncsárda,
tüzes kálykád Koca Juli, cimbalom, hegedű!

ikercsillag Creative Commons License 2007.01.01 0 0 18

DÉL


Rámjöttek virágaid
sebnek,
égek szerelmem,
millió fölösleg fogaddal
utamat beültetted,
csontig leeszed cipőmet,
hiába kérlek,
kínommal a delet felhúzhatod
s pengeted akár a végzet,
de én elérlek,
erőm az elnemért szerelem,
füstölhet a teljes világ velem,
válhatnak talppá a térdek,
de én elérlek,
de hajad sebemre leszáll,
bekötsz vele, fekszem selyemben
s félve oldoz el a halál
szerelmem, jaj szerelmem!

ikercsillag Creative Commons License 2006.12.31 0 0 17

Üdvözöllek.

Szivesen :)

Előzmény: azabarom (16)
azabarom Creative Commons License 2006.12.31 0 0 16
Én meg köszönöm a a topicot.
ikercsillag Creative Commons License 2006.12.31 0 0 15

Adjon az Isten


Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ
õ küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dûljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetõk helyett
életet –
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.


**

 

 

 

 

 

Kívánok az ide látogatóknak:

Békés, tartalomban gazdag

Újesztendőt!

ikercsillag Creative Commons License 2006.12.31 0 0 14

ÓRÁS, VERSES BUÉK


Szív ha nyarat áttelelt már,
a telet is átteleli.
Két mutató, íme: egy pár,
csók az éji delet veri.
Áldassunk meg hővel, hóval,
szívünk legyen jóval teli.
Szívligetről egy magányos


              Szív
     óhajtja - követeli.
u.i.
De ha bödönünk is fontos,
az is legyen telisteli.

 

ikercsillag Creative Commons License 2006.12.30 0 0 13

JÁTÉK KARÁCSONYKOR


Bárd az ég is, meg-megvillan,
lelkeket irtana.
Hamuszürke vatelinban
jajgat a kisbaba.
Csöpp ujjal az arany-lázas
tornyokra rámutat.
Anyja előtt bezárták az
urak a kapukat,
döndödi dön
döndödi dön.


Gyenge arcát üti-veri
a havas zivatar,
ha a telet kiheveri
mit akar, mit akar!
A kis istent mi megszánjuk
emberek, állatok,
kályhácskája lesz a szájunk,
szedjétek lábatok,
döndödi dön
döndödi dön.


Könnye van csak a mamának,
az csorog tej helyett.
Soványkodó babájának
tejecskét fejjetek.
Hallgassuk, a csuda üveg
harmatot hogy csobog,
szívet nyomni kell a süveg,
megszakad, úgy dobog,
döndödi dön
döndödi dön.


Vércsöpp fut a jeges égre,
bíbor-gyöngy, mit jelent?
Ül Heródes gyihos ménre,
gyilkolni védtelent.
Fodros nyerge vastag tajték,
kígyó a kengyele,
beledöbben a sok hajlék,
ádáz had jár vele,
döndödi dön
döndödi dön.


Megmenekül, úgy remélem
a fiú, a fiú,
kívánjuk, hogy sose féljen,
ne legyen szomorú.
Vígadjunk, hogy enni tud a
rongyosok új fia, -
kerekedjék, mint a duda,
orcája dundira,
döndödi dön
döndödi dön.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!