Keresés

Részletes keresés

Annaem Creative Commons License 2024.02.15 0 1 19238

            

            

Trantur- Creative Commons License 2024.02.15 -1 2 19237

Az egyiptológusok többsége még ma is azt vallja, hogy az ősi egyiptomiak nem ismerték az állatövet, és hogy a görög-babiloni zodiákus Egyiptomba kb. 2400 éve érkezett meg, feltehetően a görögök közvetítésével. Ez nem jelenti azt, hogy az egyiptomiak nem rendelkeztek saját zodiákussal, vagy nem azonosítottak be számukra fontos csillagképeket a zodiákus övben. A denderai zodiákus (i. e. 1. században) keletkezett, és az egyiptomi, a mezopotámiai és a görög hagyomány szintézisét adja.

 

Az egyiptomi mitológia a Szfinxet az idővel hozza kapcsolatba, az Idő Urának tartja. Érdekes az egyiptomiaknak az időhöz fűződő viszonya. Kákosy László professzor, híres egyiptológus is megemlíti írásaiban, hogy az ókori egyiptomiak mániákusan igyekeztek pontosan számolni az időt. Fennmaradt forrásokból kiderül, hogy valami miatt féltek attól, hogy elveszítik az idő fonalát. A pontos időszámolás nagyon nagy jelentőséggel bírt.

 

Sznofru Vörös piramisánál talált piramidion kerülete pontosan 12 könyök hosszú volt, és a pi jelenléte egy körre utal. Egy 12 szeletre osztott kör, a zodiákus. A Nagy Piramis négy oldala négy csillagképet jelöl; a bika, oroszlán, skorpió és a vízöntő. Az ősi egyiptomiaknak nagy valószínűséggel volt egy négy csillagképből álló zodiákusuk. A bika, az oroszlán, a skorpió és a vízöntő csillagképek fontos szerepet játszottak az egyiptomi kultúrában és mitológiában.

A bika például kapcsolódott az istenekhez, például az isteni bika, Apis istenhez, a termékenység és a termékenység szimbólumához. Az oroszlán az egyik legjelentősebb isten, Szekhmet, az isteni női oroszlán, istennőjével kapcsolódott össze, akit a harag és a védelem isteneként tiszteltek. A skorpió is fontos volt az egyiptomi mitológiában, például a skorpióistennel, Serqettel, aki a gyógyítás és a védelem istennőjeként volt ismert. A vízöntő csillagképet nemcsak az egyiptomiak, hanem más ősi kultúrák is ismerték, de annak pontos jelentése és kapcsolata az egyiptomi mitológiával nem olyan jól dokumentált.

 

Alexander Gurshtein orosz csillagász és egyiptológus szerint  „Végkövetkeztetésemnek megfelelően a Nagy Szfinx két csillagkép, a Leo (nyár), és az Aquarius (tél) szimbóluma” (Gurshtein 1999). Az egyiptomi csillagászatra szakosodott Juan Belmonte és munkatársa, Jose Lull vizsgálataik után megállapítják: „Az oroszlánt Leoként lehet beazonosítani” (Belmonte és Lull 2009, Belmonte, 2001).

 

Robert Bauval műveiben rávilágít arra, hogy az ősi egyiptomi gondolkodás dualisztikus és kozmogonikus volt, amelyben a fenti égboltról és a lenti földről folyamatosan együtt gondolkodtak. A mennyei oroszlán, a Leo, szemben van a mennyei folyóval, a Tejúttal (az égi Nílus), ahogy a földi oroszlán, a Nagy Szfinx is, amely a földi folyó, a Nílus felé néz – ahogy az ábrázolva van IV. Thotmesz Álom-sztéléjén is: egy földi oroszlán kelet felé, egy másik (a mennyei) nyugat felé néz. Az oroszlán az ősi egyiptomi ikonográfia fontos szimbóluma volt. Az Óbirodalom idejére datálható Piramisszövegek megerősítik, hogy a Leo csillagkép a megfigyelések szerint alkonyatkor emelkedik fel a horizontról a nyári napforduló idején (Nílus áradásának kezdete). Ennek köszönhető a Szfinx és az áradás közötti asszociáció létrejötte.

Robert Bauval számítógép rekonstrukciós megfigyelése szerint Kr.e. 10970 és 8810 közötti idősávban (az Oroszlán házában) a Nap tavaszi napéjegyenlőségkor, az Oroszlán csillagképben kelt fel. Az elmélet szerint a Kr.e. 10500 volt a fenti idősávon belül az az időpont, amikor a Szfinx tekintetének vonala egybeesett az Oroszlán csillagképpel a horizont legalján (egyezőség).

 

Annaem Creative Commons License 2024.02.14 0 1 19236

 

Egy régi újságkivágást bemásolok erről:

 

12 kozmikus hónap

 

Aki egy felvételen - vagy netán Rómában a San Pietro in Vincoliban - megpillantja Michelangelo Mózesét, megdöbbenhet a történelmi hős szarvain. Arról, hogy miképpen lehetnek a zsidók nagy vezérének fején szarvak, ez idáig kétféle magyarázatot hallottam. Az egyik, hogy az ószövetségben eredetileg az állt: "aura volt a feje körül", ám a héber "aura" szó írásmódja csak kissé különbözik a "szarv" írásképétől.  Az első fordító elkövette ezt a hibát, a többi pedig azóta ismétli. A másik magyarázat kissé bonyolultabb.

Ez abból indul ki, hogy Mózes kora a koskorszak kezdetére esett. Az asztrológiai nagy napév korszakainak megnevezése és kiszámítása azon a megfigyelésen alapul, hogy a Föld kissé billegve forog. Az ebből származó apró kimaradások évről évre hátráló mozgást adnak ki. Ha a tavaszi napéjegyenlőség idején a Nap delelési pontját (az úgynevezett tavaszpontot) képzeletben rögzítjük az ekliptikán, és az utána következő évek tavaszpontjaival gondolatban összekötjük, akkor megkapjuk ennek a hátráló mozgásnak a pályáját. Egy teljes ilyen kör körülbelül 25000 évig tart.

Ezt felosztva a zodiákus jegyeknek megfelelően tizenkét kozmikus hónapot kapunk, amelyek mindegyikére kb. 2100 év esik. Ha az aranykort az oroszlánban tűzzük ki - hol máshol, hiszen ott van otthon a Nap -, akkor azt kapjuk, hogy Egyiptom fénykora a bikakorszakra esett. (A Nap bikakorszakát hirdetik azok a jellegzetes egyiptomi ábrázolások, amelyeken bikafej látható, szarvai között a napkoronggal.) Ezután következik a kos - nem az ikrek, hiszen ahogy jeleztem, itt hátráló mozgásról van szó-, majd ismét kétezer év múlva a halak. Ez Jézus Krisztus kora (halszimbólum, keresztelés a vízben, stb.)

Ebből a szemszögből van értelme annak a manapság oly sokat hangoztatott, de oly kevéssé értett szlogennek, hogy most a vízöntőkorszakban vagyunk.  (Egyébként ez van legalul. A vízöntő a mélypont, a sötétség legalsó pontja. De nyugalom, hiszen ez egyben fordulópont is. Már csak ezervalahányszáz évet kell kibírni, és elindulunk fölfelé a szellemi ekliptikán.)

De vissza Mózeshez. Amikor jön lefelé a hegyről, látja ám, hogy a zsidók az aranyborjú körül ugrálnak, azt istenítik. Mit jelent ez asztrológiai szempontból? Azt, hogy a nép vissza akart térni a bika korába. Mózes erre feldühödött, és fénylő kosszarvakkal a fején szétverte az aranyból készült bikaszobrot. Így demonstrálta, hogy a történelem kerekét nem lehet visszaforgatni.

Ha magasabbról nézzük, a két szarvmagyarázat egy és ugyanaz. Ha az aurából indulunk ki, akkor a szarvakat az isteni bölcsességnek tulajdonítjuk. Ha a kosból, akkor Mózest kora nagy tudósának tartjuk. Mármost, aki belelát a transzcendensbe, és emellett a korral is tisztában van, az méltán lehet a nép vezetője. Régi korokban a gondolkodás és a szakralitás együtt járt. Mára a helyzet erősen megváltozott. Ez jó, mert a gondolkodás emancipálódott, felszabadult a hit alól, és rossz, mert az ész önkényuralma környezetünk elpusztításához vezetett.

Előzmény: w.ullrichfun (19234)
Schenouda Creative Commons License 2024.02.14 0 2 19235

Nem azt mondtam, hogy állandóan esett az eső, hanem, hogy a mainál optimálisabb volt a csapadék. A Szahara hatalmas területe pld. lakható volt. Ebben az időszakban állítják a megalitokat végig az Atlanti-óceán partján.

 

Ezekről a precessziós világkorszakokról (2160 év), amit főleg az asztrológusok terjesztettek, nem tudok se mellette, se ellene érvelni igazán. Gyakorlatilag az Ikrek korától (i.e. 4500 előttől) lennének kézzelfogható utalásaik, majd az azt követő kétezer éves Bika koráról. De nem nehéz meglátni, hogy a kultúrákból csak szemezgetnek. Ide vesznek a Bikáról szóló különböző hagyományokat Egyiptomból, Krétáról és máshonnan. Ráadásul teszik ezt úgy, hogy tudják, hogy a Zodiákus 12 jegyét csak mi nevezzük ezeken a neveken, az egyiptomiaknál pld. más volt a nevük (a kínaiakról vagy majákról már nem is beszélve). Úgy ez esetben hogyan hódoltak volna az Ikrek, a Bika, a Kos majd a Halak precessziós korának? Aztán a bikakultusz nem csak a Bika-korszakban mutatható ki, hanem mondjuk Catalhöyükben (i.e. 7500-5700) is, ami jóval korábbi a Bika korától.

Baktay Ervin a könyvében bőven beszél a megfelelésekről korszakonként, ami érdekes, de inkább pesszimista vagyok ez ügyben.

Előzmény: w.ullrichfun (19234)
w.ullrichfun Creative Commons License 2024.02.14 -1 1 19234

Ezekkel az évszámokkal nem tudok vitázni, de a magasabb tengerszint, több csapadék nem éppen a nagy hajóutak ellen szól? Mondjuk lehetett kevésbé viharos, kevésbé szélsőséges időjárás, akkor éppen mellette, de ezek a több ezer évvel ezelőttre szóló modellezések számomra némiképp nagy feltételezési százalékokat takarnak. De akár beilleszthető is lehet az időspirál görbéibe, talán az ember fejlődésével, képességeivel kapcsolatos hullámzó-változó időszakokkal összhangban ...(?) Mert szinte biztosra veszem., hogy van(nak) összefüggés(ek) erősen.

 

 Itt kérdezném most Tőled is, de a topik többi látogatóitól is, a precessziós nagy évek világkorszakainak számolásáról mi a véleményetek? Mennyire játszik szerepet az ilyen korszakok változásaiban, és azon belül az emberek-emberiség viselkedésében, szellemiségében, képességeiben? 

 A Vízöntő korszak mikor váltja-váltotta a Halak korszakot, és mit okozhat az említett kérdésekben? 

 

Előzmény: Schenouda (19226)
Annaem Creative Commons License 2024.02.14 -1 1 19233

Olvastam a sorok között. Gránittömbök maradtak, azokat nem hordták el, csak megrongálták. Majd most Japán régészekkel megállapodást kötöttek. Egyedül nem megy még a rombolás sem, ezért feltételezem a japánok higgadt, virtuóz diplomáciai tehetségének köszönhető az egyezség. A japánok csendes kis fickók, már Hawass zavarosban halászása iránt sem érdeklődtek, némán és vakon ott maradtak, ahová tették őket. Nindzsák, láthatatlanul képesek beleolvadni a környezetükbe. Felajánlották a segítségüket és professzionális szaktudásukat, mély alázattal. Úgy kellett, mert az egyiptomi "régészekkel" szemben ez a nyerő. Nem beszélek szamárságokat, már a 11 éves svájci lány egyik példamondata ez volt anno, amikor németül tanított: "die blöden araber". Tehát a japcsik ma született ártatlan képpel felajánlották hangyaszorgalmukat, cserében csak munkát kértek. Ez azt jelenti, hogy amennyiben kirobbanó siker koronázná ezt a projektet, akkor a többi piramis esetében is folytatódik a gyümölcsöző együttműködés, amikor is megvizsgálják az egyikben azt a bizonyos harminc méteres üreget. (Ha még nem.)

(Még nem? Majd felújításkor mindent szabad.) Ezután semmi sem állítaná meg az elharapódzó renovációs üzletet. Ami nagy hiba lenne több okból is. Csak egyet említek, miután kipusztultunk önhibánkból, vagy egyéb okból, a bolygó megrázná magát és újra indulna a létforgatag. Kiderülne, hogy a harmadik piramist a régi i.sz. 2024-ben, +/- 100 év építették.  /Persze akkor már nem években fognak számolni/.  Mivel a "gerendák" között vannak ennél jóval idősebbek is, az nem játszik a kormeghatározásnál csak a legújabb adat számít. Egyesek megpróbálkoznának elfogadhatatlan ötletekkel, hogy a múzeum romjai alatt talált régi írásokra hivatkozva "egyiptomiak" maguk építették és valami Menkauré nevű despota volt a névadó, ezeket az áltudományos tévelygőket kiiktatnák, de ennél vadabb elképzelések és évszámok is repkednének, olyanok is, hogy "isteneknek" engedelmeskedtek, és a hallucináció jellegű üzenetekben kapott viszonylatokat és mértékeket építették a piramisokba.

Ha előbb érkezne egy értelmes faj, akkor szintén megvizsgálná ezeket a fensőbb forrás ihlette merőleges menny leképződéseket ott a fennsíkon, és valószínű, hogy elég pontosan meghatároznának mindent, de nem ezért jöttek.

És sietnek is tovább, hogy hallucináció-szerű parancsolatokkal fertőzzenek meg éretlen, kezdetleges világokat.

Előzmény: Schenouda (19224)
w.ullrichfun Creative Commons License 2024.02.14 -1 1 19232

"Ez evolúciós törvény"

 

 Ezt a mereven agnosztikus nézetem nem fogadja el :)

A "Teremtés kontra evolúció" topik időszakonkénti olvasása folyamatosan azt súgja(harsogja?) hogy nem bizonyított kellőképpen egyik sem. Tehát egyik "törvényeit" sem vehetjük biztosra.

 A valamilyen szintű-módozatú kreacionista nézetek (nem a bibliai, vagy az ősegyiptomi teremtés történetekre gondolok, bár utóbbi sok hasonlósága, egyezése távol-keleti hasonló történetekkel igencsak érdekel, mint már írtam) némileg közelebb állnak az érzéseimhez, logikámhoz, mint a spontán-véletlenre épített evo láncolatok, folyamatok.

 Akár "égből jött teremtők" beavatkozását sem tartom kizártnak, de inkább az "egy idegen lény kalandjai a földi természetben" ami nekem valahogy megállja a helyét, lévén minden más földi élőlény képes egyfajta szimbiózisra egymással és a természettel, mi viszont nem. Az egyetlen, evés közben megfulladni képes emlős faj rejtélyéről nem is szólva.

 A spirituális énem pedig hajlamos elfogadni a több civilizációs, reinkarnációs életiskolát valamiért, mert el tudom fogadni, hogy az értelmes ember nem ragadozónak, nem harcra született, hanem értelmes alkotásokra, értelmes dolgok teremtésére - bármennyire nem ezt sugallja az előző 2-3 ezer év történelme. A homo sapiens mai formájában //eszközhasználó, beszélő, több ezer kilométerekre vándorló// ugye min. 250 ezer éve él Európában, még régebben Afrikában, ezen időszakba akár 10, vagy több, kialakult, és letűnt civilizáció is belefér, szerintem.

 

Előzmény: őszszakál (19218)
őszszakál Creative Commons License 2024.02.14 0 0 19231

Csak válaszoltam a kérdésedre. :.(

Előzmény: Hoaxvadász (19230)
Hoaxvadász Creative Commons License 2024.02.14 0 0 19230

ne itt politizálj/itt ne politizálj.

Előzmény: őszszakál (19229)
őszszakál Creative Commons License 2024.02.14 0 0 19229

"mármint kik?" Azok a "békaemberek", akinek a Lengyel hadügyminiszter megköszönte. ;-)

Előzmény: Hoaxvadász (19228)
Hoaxvadász Creative Commons License 2024.02.14 0 0 19228

mármint kik?

a vonóhálós halászok?

Előzmény: őszszakál (19227)
őszszakál Creative Commons License 2024.02.14 0 0 19227

Nem csak a régészeti lelőhelyet, hanem az értékes gázvezetékeket is elpusztítják. (ejnye-bejnye!!)

Előzmény: Hoaxvadász (19225)
Schenouda Creative Commons License 2024.02.14 0 2 19226

Az i.e. 3. évezred közepe táján, tehát az óbirodalmi piramisok építése idején volt egy rövidebb nedves klíma, ami alatt jóval több eső esett, mint manapság. Ez nyilván kedvezett a mezőgazdaságnak, jólétnek, a népesség növekedésnek is. Már az is mutatja, hogy esővízvezető árkot vájtak Hafré piramisdombjáról lefelé, keletnek, a Szfinx irányában. Ma ilyesmire nincs szükség.

 

Viszont volt egy ún. atlantikus korszak (i.e. 6000 és 3000 között), ami különösen fontos korszaknak tartok az emberiség történetében.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADmat%C3%B6rt%C3%A9net_%C3%A9s_az_emberi_t%C3%B6rt%C3%A9nelem

Ebben a korszakban volt egy hirtelen felmelegedés: több fokkal a mai átlaghőmérséklet felett, a világtengerek szintje a mai fölött volt 3-4 méterrel, a tavak kisebb tengereknek hatottak (Csád-, Kaszpi-tó). A Szahara egy erdős-szavanna volt. Ezen korszak csúcsa i.e. 5000 és 4000 közé esett, ami alatt a Sarkkör jégmentes volt, akár a mai Jeges-tenger is (elárulom, még az Alpok is fagymentes volt akkoriban). Ezen időszak jóval esősebb volt a mainál, ami kedvezett a kibontakozó mezőgazdasági termelésnek.

Már régóta azt gondolom, hogy a mítoszok "Aranykor"-ként jellemzett időszaka ez lehetett! Hogy a két rejtélyes civilizáció: Atlantisz és Hüperborea ebben a korszakban élték virágkorukat, mivel az összes feltétel nekik kedvezett. A görög és más mítoszok szerint Hüperborea az Ural-hegységen túl, az akkori szibériai partokon és szigeten létezett, ahol a klíma is megfelelő volt (éppen Észak- Szibéria átlaghőmérséklete is a csúcsidőszakban a maitól 6-9 fokkal volt magasabb!). Atlantisz pedig ezen korszak végén süllyedhetett el, ahogy azt Kondratov és mások feltették óceáni leletek alapján, és Szolónnak is ezt mondták az egyiptomi papok (s teljesen téves számítás, hogy i.e. 9600 körül süllyedt volna el). Ezen korszakhoz köthetők a nagy prehisztorikus hajózások az Atlanti-óceánon: az Azori-szigetekre vagy a Maderirákra, ill. azok a hajósok, akikről Plutarkhosz beszélt, hogy nekivágtak az óceánnak elérve a túlpartot. Ez mellesleg megmagyarázza, miért jó az a feltevésem, hogy az Argonauták az i.e. 4. évezred közepe táján miért a Jeges-tengeren át tértek vissza: http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=106545768&t=9000303

Előzmény: w.ullrichfun (19216)
Hoaxvadász Creative Commons License 2024.02.14 0 1 19225

nem is tudom így hirtelen, hogy honnan lehet ismerős a hosszú, alacsony fal...

Egy kilométer hosszú kőfalat találtak a Balti-tenger fenekén, amit 11 ezer éve építhettek

"A Balti-tenger felszíne alatt 21 méter mélyen találtak rá arra a közel egy kilométer hosszú kőfalra, ami a kutatók szerint Európa legnagyobb kőkorszaki megastruktúrája lehet. Az alacsony fal vélhetően 11 ezer évvel ezelőtt épült azzal a céllal, hogy a rénszarvasokat olyan helyre terelje, ahol könnyebb volt őket áldozatul ejteni.

A felfedezés gyakorlatilag a szerencsének köszönhető, ugyanis 2021-ben a Balti-tengert kutató warnemündei Leibniz Intézet geofizikusa, Jacob Geersen csak azért vitte terepre a diákokat, hogy a német partoknál kipróbálják a tengerfenék feltérképezésére szolgáló többsugaras szonárt.

Miután a laborban észrevették a struktúrát, 2022-ben kamerával is feltérképezték a helyszínt, majd a kőfalak láttán felvették a kapcsolatot a régészekkel, akik elmondták: valószínűtlen, hogy egy modern építményt helyeztek volna a víz alá, ahogy az is, hogy természetes folyamat alakította volna ki a struktúrát. Ez arra utal, hogy a fal akkor épült, amikor ez a terület még szárazföld volt, ami 8500 és 14 ezer év közé teszi az építmény korát – előtte jégtakaró borította a területet, később pedig a tengerszint-emelkedés árasztotta el.

A fal egy egykori tó mentén húzódik, és körülbelül 10 nagyobb (akár 3 méter átmérőjű, több tonnás) sziklát tartalmaz, amiket több mint 1600 kisebb (100 kilogrammnál könnyebb) kőtömb köt össze. Mivel a kövek nem egymáson, hanem egymás mellett helyezkednek el, a fal a letöbb helyen egy méternél alacsonyabb. Mivel a nagyobb darabok egymáshoz képest nem szabályosan helyezkednek el, a kutatók úgy vélik, ezeket nem tudták elmozdítani, ezért kötötték össze kisebb darabokkal.

A régészek szerint a struktúrát a kongemosei kultúrához tartozó vadászó-gyűjtögetők építhették, hogy egy helyre hajtsák a rénszarvasokat. Ilyen alacsony falakat Afrikában, a Közel-Keleten és az észak-amerikai Nagy-tavak mélyén is találtak már, akár több kilométer hosszan, és a konszenzus szerint vadászat céljából építették őket – bár az alacsony falakat például egy antilop simán át tudja ugrani, de ha csordában futnak, mégis elkerülik azokat, így könnyű az állatokat egy helyre terelni.

A kutatók további vizsgálatokat terveznek a helyszínen, például búvárokkal, de ezt a rossz időjárás idáig meghiúsította. Pedig nem lehet sokáig várni, a modern tevékenységek – mint a vonóhálós halászat, a kábelfektetés vagy a szélerőművek építése – ugyanis könnyen elpusztíthatják az értékes lelőhelyeket."

Schenouda Creative Commons License 2024.02.14 -1 2 19224

    Ezt a jelenkori renoválást a Menkauré piramisára értettem, hogy pártolom, aminek számos gránit-burkolóköve ott van a piramis lábainál ill. betemetődve a homokba. Ezek mind egykorúak a piramissal. Ez nem is igazán "renoválás" vagy "újjáépítés", hanem csak a tömbök visszahelyezése, és itt meg is állnak (azaz csak "helyreállítás").

     A Nagy Piramis esetében nincsenek ilyen burkolókövek a piramis lábai körül szétszóródva, azok nagyrészét az arabok a 14-16. században elhordták kairói építkezésekhez. Tehát itt újonnan kellene a turai bányákban kibányászni köveket, hogy burkolótömböket faragjanak belőlük, majd felhelyezzék azokat a piramis oldalára. Ez lényegileg különbözik a Menkauré piramis helyzetétől!

    Hufu piramisán szerintem soha nem folyt különösebb helyreállítás (csak rombolás). Szolón vagy Platón valószínűleg sosem járt a gízai piramisoknál. Az első görög, aki leírta, hogy ott járt, az Hérodotosz volt i.e. 450 körül. A gízai nagy Piramis a szemlélőben gyakorlatilag egészen a 14. századig azt a benyomást keltette, amit építése idején, hiszen a burkolótömbök többsége a helyén volt!

    Gízában valóban folytak helyreállítások, kisebb renoválások a fáraók idejében: először II. Pépi korában az egyik völgytemplomnál. II. Ramszesz idején is több helyen, majd I. Pszammetik i.e. 660 körül végeztetett felújításokat (éppen) a Menkauré piramison és a Szfinxszen.

Előzmény: w.ullrichfun (19216)
Schenouda Creative Commons License 2024.02.14 0 1 19223

A jezsuiták szétmentek a világba, ők hatoltak be a dél-amerikai, afrikai dzsungelekbe. Elsőként jelentek meg Japánban. A terjeszkedésük a 16. századtól kezdődött. Igen, írtak jelentéseket a Vatikánnak, ahogy korunk diplomatái is. Ezeknek is köszönhetjük a világ megismerését. De a középkorban a felek nem nagyon válogattak az eszközökben...

Maga a rend-alapító, a spanyol Loyolai Ignác is egy különös figura volt (Charroux a mennyből leesett, lesántult Luciferhez hasonlította). Én nyilván az értékeikről beszéltem, amikor Kircher Atanázt említettem, hiszen sok minden felhozható az akkor katolikus egyház ellen (abban az időkben vallásháborúk folytak, vagy a fél Európában boszorkányokat égettek ezrével, nevetséges indokok alapján).

Előzmény: w.ullrichfun (19215)
őszszakál Creative Commons License 2024.02.14 0 2 19222
Előzmény: Annaem (19219)
őszszakál Creative Commons License 2024.02.14 0 1 19221

Tudjuk, milyen nagy harcosok a talibánok, meg az iszlám állam katonái. (Ne csak a szomszéd tehene, dögöljön meg, hanem a szomszéd templomostól.)

Előzmény: pk1 (19220)
pk1 Creative Commons License 2024.02.14 0 2 19220

Az ókori értékek manapság inkább háborús okok miatt pusztulnak, a természeti katasztrófák és a barnamezős beruházások csak utána jönnek.

Előzmény: őszszakál (19218)
Annaem Creative Commons License 2024.02.14 0 2 19219

              

            

őszszakál Creative Commons License 2024.02.13 0 2 19218

„ha már van egy (3?) ilyen csodánk több ezer évvel ezelőttről, amit még ma sem tudunk teljesen megmagyarázni, legalább újítsuk fel őket úgy, hogy még kétezer vagy több évig maradjanak.”

 

Ez nem így működik. Az új helyet követel magának. Ha van még hely, akkor ráépítkezik a régire, ha nincs, akkor eltörli a régit. Ez evolúciós törvény, nincs kibúvó alolla. :-(

Előzmény: w.ullrichfun (19216)
őszszakál Creative Commons License 2024.02.13 0 2 19217

„az immár keresztény Római birodalom kifüstölte őket Izrael földjéről, kiirtották, szétkergették őket. Azóta élnek több diaszpórában.) Namost ez így van mai napig is, a zsidók álláspontja a kereszténységről jottányit sem változott. (bár nagyon szerették volna kiirtani őket is, mint annyi más nemzetet, de ezúttal nem sikerült) Sajnos a zsidóknak van igazuk. Milyen érdekes véletlen, hogy a zsidóüldözés végigkíséri a Középkor kezdete óta napjainkig a történelmet.”

 

Ennek tényleg nem sok köze van a hithez. Sokkal több a hatalmi politikához. Egy feltörekvő új vallás, mint a kereszténység, mit tekintett a legnagyobb veszélynek, az írmagjáig történő kiirtásukat. Az ókorban nem teketóriáztak, írmagjáig kiirtottak minden ellenséget. Csak ez biztosított több generációnak békés átmenetet. Ezzel éltek a keresztények is, a tapasztalatok alapján. Az már a zsidóság szerencsétlen sorsa, hogy „visszanyalt a fagyi”. Ez ellen már csak egy ellenszerük maradt, a mártíromság mögé menekülés. Az igazság nem részrehajló, és nem kisajátítható. Azért maradhatott fenn a zsidóság, mert az igazuk biztos tudatában hittek, és mindent elkövettek a túlélésük érdekében. Ami a mai helyzetet illeti, semmi nem változott, csak nem a keresztények, hanem a muszlimok akarják kiirtani a zsidóságot, mert őket tartják „méltó ellenfélnek” magukra nézve.

A kereszténységnek meg a muszlimoktól van félnivalója, mert ők sokat tanultak a történelemből. Olyan vallást és kultúrát hoztak létre, amivel „sakkban tartják” a saját híveiket, és az ellenfeleiket is. Ha a szaporodási rátájuk meghaladja a Földön élő nemzetek mindegyikét, akkor megnyerték az ideológiai, politikai, és katonai csatákat is. A többség uralma, még mindig legyőzi a kisebbség minőségben rejlő előnyét. Azt a kommunista tételt, hogy a mennyiség egy idő után átfordul minőségbe, cáfolja az entrópia törvénye. Mivel a teremtési aktussal, a minőség alakult mennyiséggé, nem pedig fordítva.;-)

Előzmény: Törölt nick (19214)
w.ullrichfun Creative Commons License 2024.02.13 -2 2 19216

"Egyáltalán nem tartom tragédiának a felújítást."

 

 Ahogyan én sem, és a "piramis mániások" döntő többsége szintén. Kerüljön akár 50 milliárd $ vagy többe, de ez végre egy teljesen értelmes alkotás lenne, ami kb nagyon is időszerű - Hufu után ugye nagyjából kétezer évvel (i.e. 500-600 közt?) volt egy teljes, tökéletes felújítás, Szolón(és Platón?) ekkor-ezután láthatta őket --- ha már van egy (3?) ilyen csodánk több ezer évvel ezelőttről, amit még ma sem tudunk teljesen megmagyarázni, legalább újítsuk fel őket úgy, hogy még kétezer vagy több évig maradjanak.

 Hátha jön egy olyan korszak (a Vízöntő mostani kétezer évének közepe, vége táján?) amikor ismét jön egy olyan szellemi-értelmi hullám, pozitív értelemben, mint i.e. 2000 és 4000. közt ...(?) 

 

Előzmény: Schenouda (19199)
w.ullrichfun Creative Commons License 2024.02.13 0 3 19215

"A jezsuiták számítanak ma a katolicizmus legkeményebb magjának. A jezsuita tudósok gyakorlatilag élenjárók voltak sokáig olyan tanulmányokban, mint a csillagászat, egyiptológia, vallástörténet, régészet, térképészet, stb."

 

 Egyrészről, egy oldalról nézve. Másrészről, másik oldalról, ők voltak az első olyan titkosszolgálat, titkos ügynök hálózat a világon, amely tagjainak mindent(és szó szerint MINDENT!) megengedtek, és elnéztek, ami a Vatikán érdekeit szolgálta - politika, gazdaság, tudomány, felfedezés, kultúra, stb. - a cél bármilyen esetben szentesítette az eszközöket, nem véletlenül oszlatta fel maga a pápa az egész rendet a 18. század végén, és fordult el tőlük a fél világ a 19. század elején, de már reménytelenül későn. Addigra körbeért a hálózatuk, és tkp "mindenhol és mindenben" ott voltak, és maradtak.

 Persze kellett a tudás, kellettek az új tudományok, ismeretek, felfedezések, mert igen erősen kerestek(keresnek?) ők is valamit - ezért írhatnak, taníthatnak, kutathatnak mindenről (megfelelő cenzúra persze keményen) mert a 16. századtól durván visszaesett a római katolikus egyház népszerűsége, tekintélye, gazdagsága, amiket ennek a szervezetnek kellett visszaállítani, és meg is tette. Viszont a módszereik és gátlástalanságaik több mint megkérdőjelezhető volta miatt többekben váltott-vált ki ellenszenvet, mint nem, de ez látványosan nem érdekli őket, a mai napig jogosnak tartják szervezetük létét és tetteit - fedőszervként ugye jótékonykodás, tanítás, iskolák, szeretetszolgálat, stb., de ezek háta mögött nagyon alattomos és nem szép tevékenység a másik jellemzőjük. Az a fajta keresztényellenesség, ami Lapajovból is kitört, szorosan kapcsolható a "kétoldalú" szervezetük működéséhez.

 

 Azok a bulldog mód lerázhatatlan titkos szolgák, ügynökök, akik a nemeci várig követték az utolsó inka uralkodók nőtagját, és ott igen durván gyilkolták meg, vélhetően jezsuita "harcosok" voltak, és! azt az inka aranykincset keresték, amit még Pizarro elől rejtettek el (tál kukoricából egy szem ...) quipukat kerestek, és ők nem, de mások később találtak elrejtve ott ... - és ugyan ilyen módszerekkel kutakodnak vélhetően az "ősi tudás", az alkímia, spirituális és aranyelőállítás lehetőségein is. Ehhez pedig ugye ma már nélkülözhetetlen néhány jó egyetem, pár okos zsenivel karöltve. Meg pénz, sok-sok pénz ... ;) 

 

Előzmény: Schenouda (19192)
Törölt nick Creative Commons License 2024.02.13 0 2 19214

Nem az istenhitről volt itt szó, hanem az egyházakról, és legfőképp azok tetteiről. A zsidók vallása illetve szent könyve, egy dolog, hogy be lett építve a keresztényekébe, mint Ószövetség, de a zsidók elég hamar rájöttek már akkor, nem sokkal a Nikaiai zsinat után, hogy át lettek verve. Egy erőszakos kamu államvallás megalkotásához segédkeztek, és meg is tagadták nem sokkal később az Újszövetséget és főleg Jézust, akit ők továbbra is egy csalónak tartottak, aki meg akarta szerezni a hatalmat, azt hazudva hogy a zsidók királya és jogosnak gondolták a kivégzést. (ismét lázadoztak, mitöbb polgárháborút kezdtek és meg is kapták a választ, az immár keresztény Római birodalom kifüstölte őket Izrael földjéről, kiirtották, szétkergették őket. Azóta élnek több diaszpórában.) Namost ez így van mai napig is, a zsidók álláspontja a kereszténységről jottányit sem változott. (bár nagyon szerették volna kiirtani őket is, mint annyi más nemzetet, de ezúttal nem sikerült) Sajnos a zsidóknak van igazuk. Milyen érdekes véletlen, hogy a zsidóüldözés végigkíséri a Középkor kezdete óta napjainkig a történelmet. A görögök vallása és hagyománya meg és a tudományuk nagy része is (alkímia, mágia, természetgyógyászat stb), mind pogány okkult, sátáni dologként el lett ásva, sok dolog tiltva mint boszorkányság ugyebár. A görög és pre-keresztény római őshagyomány miszticizmusa is el lett tüntetve és vagy betiltva, elbagatellizálva (buta babonává és mesévé degradálva). Annyi különbség van a zsidókhoz képest, hogy őket sunnyogva üldözték közvetve, míg a "pogány" dolgokat nyíltan üldözték és tiltották. Mindennek az istenhithez sok köze nincs, sokkal inkább az emberi aljassághoz.

Előzmény: őszszakál (19211)
Trantur- Creative Commons License 2024.02.12 -2 2 19213

Schenouda Creative Commons License 2024.02.12 0 3 19212

Felesleges ilyen nagy feneket keríteni ennek. Egyszerűen nem tetszett, amit írtál, és akkor mi van... Az lenne a furcsa, ha itt mindenben egyetértenénk. Bólogatnánk itt egymásnak, mindenre. Szval egyszer hopp, máskor kopp, ahogy mondják...

Előzmény: Törölt nick (19206)
őszszakál Creative Commons License 2024.02.12 0 2 19211

„Mivel semmi az égvilágon nem bizonyított és nem is nagyon bizonyítható, amiket a keresztények igaznak állítanak.  Önkényesen igazságnak kikiáltott dolgok. Vagy igazak, vagy nem. Nem tudjuk. Bocsánat, de így gondolom, nem tud semmi meggyőzni erről.”

 

Mi lenne, ha elválasztanád az istenhitet, attól a kultúrától, ami a Görög, Zsidó, Keresztény társadalmakban kialakult 2000 év alatt. Az istenhit mindig a személy „befogadó képességén” alapul. A kultúra pedig egy egész társadalom együttműködésének a záloga. Kultúra nélkül még az állatvilág táplálkozási láncának csúcstartói, predátorai lennénk. A kereszténység, még a „sötét”középkorban is tudott csodálatraméltó dolgokat alkotni, mint a gótika, ami Schenouda olvasó társunkat is foglalkoztatja.

Előzmény: Törölt nick (19206)
Törölt nick Creative Commons License 2024.02.12 0 2 19210

off
Haha! Vicces ember vagy!

Előzmény: Trantur- (19208)
Törölt nick Creative Commons License 2024.02.12 0 2 19209

Óó... és akkor még a mínuszolásról szó sem esett... XD

Előzmény: Törölt nick (19206)

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!